Byla 2YT-9518-1004/2019
Dėl antstolio A. B. veiksmų, suinteresuoti asmenys V. G. ir D. G

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Vaidotas Narvidas rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje išnagrinėjęs pareiškėjų E. P. ir A. P. skundą dėl antstolio A. B. veiksmų, suinteresuoti asmenys V. G. ir D. G.,

Nustatė

21.

3pareiškėjai kreipėsi į antstolį skundu, nurodydami, kad jis vykdydamas išieškojimą išieškotojams iš skolininkų V. G. ir D. G. vykdomojoje byloje vilkino vykdymo veiksmus, neleido susipažinti su bylos medžiaga, nekilnojamojo turto ekspertizė atlikta po 6 mėnesių nuo jos paskyrimo, nesuteikta informacija apie parduotą žemė sklypą, nepagrįsta kokiu tikslu paskirtas areštuoto turto administratorius, bei pareiškėjai nesutinka su išmokų paskaičiavimu bei paskirstymu. Teismui pateikta vykdomoji byla Nr. ( - ).

42.

5Suinteresuoti asmenys atsiliepimų nustatytu terminu nepateikė.

6Skundas netenkintinas.

73.

8Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 594 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 16 straipsnio 1 dalies nuostatos leidžia konstatuoti, jog vykdymo procesui Lietuvos Respublikoje vadovauja antstolis, kurio procesinė veikla kontroliuojama teismo. Tinkamas ir rūpestingas vykdymo proceso organizavimas laikytinas antstolio profesine pareiga, kurios jis, jei įstatymas nenustato kitaip, negali perduoti kitiems asmenims. Be to, antstoliui taikytinas profesinio rūpestingumo standartas suponuoja, kad rūpestingas antstolis turi būti aktyvus vykdymo procese, reaguoti į vykdymo kliuvinius ir dėti visas reikiamas protingas pastangas tam, kad jie būtų pašalinti (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2013).

94.

10Pareiškėjai nurodė, kad antstolis nesuteikia informacijos bei duomenų apie vykdymo veiksmus atliekamus vykdomojoje byloje, t.y. neleidžia susipažinti su vykdomąją byla. Procesinių dokumentų išsiuntimo ir įteikimo vykdymo procese taisyklės įtvirtintos CPK 604 - 605 straipsniuose. Pagal jų nuostatas, CPK nustatytais atvejais antstolio patvarkymai, jeigu yra galimybė, iš karto įteikiami suinteresuotiems asmenims arba jiems išsiunčiami registruotąja pašto siunta ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jų priėmimo (CPK 605 straipsnis); procesiniai dokumentai, siunčiami vykdymo proceso dalyviams CPK VI dalyje nustatytais atvejais registruotąja pašto siunta, laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos, išskyrus CPK 660 straipsnyje ir kituose straipsniuose nustatytus atvejus (CPK 604 straipsnis).

115.

12Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos bei joje esančių dokumentų nustatyta, kad pareiškėjai apie priimtus antstolio patvarkymus bei atliekamus veiksmus buvo informuojami pastaruosius siunčiant registruotu paštu, be to išieškotojai turi galimybę susipažinti su vykdomąja byla prisijungę prie vykdomųjų bylų portalo www.antstoliai.lt. Tokia pat tvarka informuojami ir skolininkai bei kiti išieškotojai.

136.

14Antstolio veiksmų vilkinimo pagrindu pareiškėjai nurodo turto vertinimo, o būtent areštuotų žemės sklypų ekspertizės ilgą atlikimo laiką. Kaip ir pažymėjo antstolis nagrinėdamas skundą, jis neatlieka ekspertizių. Institucija, kuriai buvo pavesta atlikti žemė sklypo įvertinimą UAB „Verslo konsultacija“, rašte nurodė, kad dėl blogų oro sąlygų nebuvo galima privažiuoti prie žemė sklypo esančio ( - ). Pastarųjų aplinkybių antstolis savo veiksmais įtakoti be abejonės negali. Areštuotam turtui antstolis paskelbė tris varžytines. Apie neįvykusias dvejas varžytines Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), pareiškėjai 2019-03-14 buvo informuoti patvarkymu Nr. S-19-41-2776. Įvykusių varžytinių pranešimo tvarka pranešimo tvarka nereglamentuota. Iš vykdomosios bylos akivaizdu, kad antstolis vykdė vykdomuosius veiksmus savalaikiai ir nepažeisdamas vykdymo proceso normų. Be to ir pareiškėjai skunde pažymi, kad antstolis pateikė informaciją apie vykdomo veiksmų eigą. Šios aplinkybės prieštarauja pareiškėjų teiginiui, jog antstolis trukdė ar kitokiais veiksmais užkirto kelią jiems sužinoti apie vykdomojoje byloje vykstančius procesus.

157.

16Pareiškėjai nurodo, kad antstolis neįrodė, kuo naudingas būtų paskirtas areštuoto turto ( - ) akcijų turto administratorius. Pažymėtina kad antstolis vykdydamas vykdymo veiksmus vadovaujasi įstatymais. Antstolio taikyta priverstinio pobūdžio priemonė – turto administravimas – yra proporcinga siekiamam rezultatui. Teismo vertinimu antstoliui buvo pagrindas pasinaudoti CPK 683 straipsnyje suteikta teise paskirti turto administratorių.

178.

18Pareiškėjai nesutinka išmokų skaičiavimų ir prašo jį perskirstyti bei išmokėti jiems priklausančią turto dalį. Nurodo, kad kiekvienam skolininkui atskirai yra priskaičiuotas atlyginimas antstoliui po 3113 Eur. Todėl taip ir turėtų būti skaičiuojamas skolos išieškojimas iš kiekvieno skolininko atskirai, kiekvienam išieškotojui. Pagal pateiktą vykdyti vykdomąjį dokumentą, skolininkų skola pareiškėjams yra solidari, todėl argumentas dėl skolos išieškojimo iš kiekvieno skolininko atskirai yra nepagrįstas. Pažymėtina, jog pareiškėjams apie vieno antstolio atlyginimo skaičiavimą buvo atsakyta 2019 m. birželio 12 d. patvarkymu Nr. S-19-41-63281, kur nurodyta, kad antstoliui yra skaičiuojamas vienas atlyginimas, o jo dydis reglamentuotas Sprendimų vykdymo instrukcijos 50 punkte.

199.

20Atkreiptinas dėmesys, kad įstatymas neįpareigoja antstolio detalizuoti pareiškėjams kaip bus vykdomas ir kokiu būdu atlikti vykdymo veiksmai. Antstolis, vadovaudamasis jam suteiktomis įstatymo teisėmis ir pareigomis turi teisę pats savarankiškai spręsti dėl vykdymo veiksmų eigos, susijusių su vykdomojo rašto įvykdymu vykdomojoje byloje.

2110.

22Apibendrindamas anksčiau išdėstytus argumentus teismas pripažįsta, kad antstolio veiksmai vykdomojoje byloje yra atlikti pagal antstoliui suteiktus įgalinimus, nepažeidžiant vykdymo proceso normų. Antstolio vykdomojoje byloje atlikti vykdymo veiksmai yra teisėti ir pagrįsti, todėl pareiškėjų skundas netenkintinas, kaip nepagrįstas.

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 589, 593, 291-290 straipsniais, teismas

Nutarė

24netenkinti pareiškėjų E. P. ir A. P. skundo.

25Nutarčiai įsiteisėjus antstoliui grąžinti vykdomąją bylą Nr. ( - ).

26Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams.

Ryšiai