Byla 2-1684/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Marytės Mitkuvienės ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Perspektyvūs namai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 19 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla, civilinėje byloje Nr. B2-3908-178/2010 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos bankas“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Sukrista“ ieškinius atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Perspektyvūs namai“ dėl bankroto bylos iškėlimo, tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų: uždaroji akcinė bendrovė „Inkaso“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Medicinos bankas“ kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Perspektyvūs namai“ bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Admivita“. Nurodė, kad atsakovas yra laidavęs už ieškovo suteiktą paskolą UAB „Bruzdelynas“. Kadangi UAB „Brazdelynas“ buvo iškelta bankroto byla, ieškovas pareikalavo iš atsakovo (laiduotojo) grąžinti paskolą ir sumokėti delspinigius. Atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė, nors buvo įspėtas apie bankroto bylos jam inicijavimą.

4Ieškovas UAB „Sukrista“ kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Perspektyvūs namai“ bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Projektų vertinimo biuras“. Nurodė, kad atsakovas neatsiskaitė su ieškovu už atliktus darbus, nors buvo įspėtas apie bankroto bylos jam inicijavimą.

5Tretysis asmuo UAB „Inkaso“ prašė iškelti atsakovui UAB „Perspektyvūs namai“ bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Admivita“. Nurodė, kad jis perėmė iš UAB „Artva“ ir UAB „Bocas“ ir Ko reikalavimo teises. Atsakovui buvo pranešta apie skolos perėmimą ir jis buvo įspėtas apie bankroto bylos jam inicijavimą, tačiau su trečiuoju asmeniu neatsiskaitė.

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 19 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Perspektyvūs namai“ bankroto bylą ir administratoriumi paskyrė UAB „Admivita“, nutraukė bylos dalį dėl ieškovo UAB „Sukrista“ reikalavimų, šiam ieškovui atsisakius ieškinio. Teismas nustatė, pagal atsakovo 2009 m. gruodžio 31 d. balansą atsakovo turtas sudaro 3 542 548 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 620 991 Lt. Teismas atsižvelgė į tai, kad vien ieškovas UAB „Medicinos bankas“ reikalauja iš atsakovo sumokėti 6 592 602,49 Lt sumą, todėl šią sumą laikė pradelstu atsakovo įsipareigojimu. Nurodė, kad atsakovas nesutinka su minėtu ieškovo reikalavimu, pripažįsta tik 4 500 000 Lt sumą, t. y. paskolą, už kurią yra laidavęs. Teismas pažymėjo, kad vien ši atsakovo pripažįstama suma viršija visą į atsakovo balansą įrašyto turto vertę. Be to, atsakovas yra skolingas trečiajam asmeniui UAB „Inkaso“ 52 453 Lt. Teismas padarė išvadą, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į jo balansą įrašyto turto vertės, todėl atsakovas atitinka ĮBĮ nustatytus nemokumo kriterijus.

7Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Perspektyvūs namai“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 19 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – atsisakyti kelti bankroto bylą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

81. Teismas netinkamai informavo atsakovo apie 2010 m. liepos 19 d. teismo posėdį, nes pranešimas apie šį posėdį atsakovui buvo išsiųstas 2010 m. liepos 15 d., o atsakovas jį gavo tik 2010 m. liepos 23 d., t. y. po skundžiamos nutarties priėmimo.

92. Teismas nepagrįstai ieškovo UAB „Medicinos bankas“ 6 592 602,49 Lt reikalavimą laikė pradelstu atsakovo įsipareigojimu. Atsakovas yra nurodęs, kad laidavimo sutarties nepripažįsta dėl ieškovo vienašališkai pakeistų laidavimo sutarties sąlygų. Ieškovas skolos iš atsakovo nėra priteisęs teisme ir yra praleidęs 3 mėnesių terminą pareikšti ieškinį laiduotojui po bankroto bylos skolininkui iškėlimo. Ieškovo reikalavimas sumokėti 6 592 602,49 Lt už skolininką UAB „Bruzdelynas“ negali būti laikomas pradelstu atsakovo įsipareigojimu, nes ieškovas UAB „Medicinos bankas“ nėra atsakovo kreditorius tiek pagal atsakovo 2009 m. gruodžio 31 d., tiek pagal 2010 m. birželio 30 d. balansų duomenis. Skola pagal laidavimo sutartį gali būti laikoma atsakovo pradelstu įsipareigojimu tik ją priteisus iš atsakovo teismine tvarka.

103. Teismas nesiaiškino ieškovo galimybių atgauti 6 592 602,49 Lt skolą iš skolininko UAB „Bruzdelynas“. Ieškovas per laikotarpį nuo bankroto bylos skolininkui UAB „Bruzdelynas“ iškėlimo nesistengė iš jo išieškoti skolos, nors skolininkas turi 13 911 107 Lt vertės turtą, iš kurio 13 820 618 Lt sudaro bankui įkeisti nekilnojamieji daiktai. Esant tokiai skolininko turtinei padėčiai, ieškovas UAB „Medicinos bankas“ turi visas galimybes atgauti skolą iš skolininko, tačiau ieškovas vilkina skolininko UAB „Bruzdelynas“ bankroto bylą, prašo atidėti pirmąjį kreditorių susirinkimą, balsuoja prieš įkeisto ir neįkeisto turto pardavimą, skundžia visus kreditorių susirinkimo nutarimus.

114. Pagal atsakovo 2010 m. birželio 30 d. balansą atsakovo pradelsti įsipareigojimai (374 073 Lt) neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertės (3 293 816 Lt), todėl pagrindo kelti atsakovui bankroto bylą nėra.

125. Solidariosios atsakomybės atveju (laidavimo teisiniai santykiai) bendrininkavimas procese yra privalomojo pobūdžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-124/2007). Ieškovas, reikšdamas du atskirus ieškinius, t. y. kreditorinį reikalavimą UAB „Bruzdelynas“ bankroto byloje ir atskirą ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui (laiduotojui), piktnaudžiauja procesine teise.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Medicinos bankas“ prašo skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

141. Net ir pripažinus, kad atsakovas teismo 2010 m. liepos 15 d. pranešimą apie 2010 m. liepos 19 d. teismo posėdį gavo po skundžiamos nutarties priėmimo, tai negalėjo pažeisti atsakovo procesinių teisių, nes minėtas pranešimas yra informacinio pobūdžio. Teismo posėdis vyko rašytinio proceso tvarka ir bylos šalys į jį nebuvo kviečiamos. Atsakovas dokumentus teismui turėjo galimybę pateikti ankščiau, t. y. kartu su atsiliepimu į ieškinį, ir tokiu būdu apginti savo interesus.

152. ĮBĮ nenumato, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai būtinai turi būti atvaizduoti buhalterinės apskaitos dokumentuose ar patvirtinti teismų sprendimais. Tai, kad ieškovo reikalavimas dėl 6 592 602,49 Lt nėra įtrauktas į atsakovo apskaitą, yra atsakovo apskaitos problema ir tai nereiškia, kad įsipareigojimas yra nepradelstas. Tai, kad atsakovas minėtos skolos nepripažįsta, taip pat nesudaro pagrindo laikyti šį įsipareigojimą nepradelstu. Banko reikalavimas atsakovui yra teisėtas ir pagrįstas 2007 m. vasario 14 d. laidavimo sutartimi, kuri nėra nuginčyta. Atsakovas nepagrįstai teigia, kad ieškovas vienašališkai pakeitė laidavimo sutarties sąlygas. Laidavimo sutartyje numatyta, kad sutartis galioja iki visiško prievolių pagal kredito sutartį įvykdymo, todėl aplinkybė, kad yra praėjęs 3 mėnesių terminas nuo teismo nutarties dėl bankroto bylos UAB „Bruzdelynas“ iškėlimo, neturi įtakos laidavimo sutarties galiojimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-229/2009).

163. Teismas neprivalo aiškintis, ar ieškovas UAB „Medicinos bankas“ turi galimybę atgauti skolą iš skolininko UAB „Bruzdelynas“. Laiduotojas su skolininku atsako kaip solidariąja prievolę turintys bendraskoliai, o ieškovas turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkas bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium (CK 6.6 str. 4 d.). Ieškovas nukreipė išieškojimą į atsakovą UAB „Perspektyvūs namai“, kadangi ieškovo reikalavimas skolininko bankroto byloje nėra patenkintas.

17Atskirasis skundas netenkintinas.

18Pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalies nuostatas bankroto byla iškeliama, kai yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonės nemokumas yra įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Taigi, remiantis ĮBĮ nuostatomis, vertinant, ar įmonė yra nemoki, t. y. ar jai keltina bankroto byla, turi būti nustatyti pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) ir jos turimo turto vertė.

19Sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimą, negalima apsiriboti tik aritmetiniu atsakovo balanse nurodytų pradelstų įsipareigojimų ir turto vertės santykio nustatymu – teismas privalo nustatyti realią įmonės turtinę padėtį, t. y. nustatyti, ar atsakovo balanse nurodytos įmonės pradelstų įsipareigojimų sumos bei turto vertė atitinka tikrovę. Spręsdamas klausimą apie įmonės pradelstų įsipareigojimų ir jos balansinio turto vertės santykį, teismas vadovaujasi tiek prie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pridėtais dokumentais, tiek ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gautais finansiniais įmonės dokumentais ir duomenimis.

20Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad pagal atsakovo 2009 m. gruodžio 31 d. balansą atsakovo turtas sudaro 3 542 548 Lt. Iš apelianto teismui pateikto 2010 m. birželio 30 d. balanso matyti, kad atsakovo turtas sumažėjo iki 3 293 816 Lt (t. 2, b. l. 5-7). Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad vien ieškovo reikalavimo suma – 6 592 602,49 Lt, nepaisant to, jog atsakovas su ja nesutinka, viršija į atsakovo balansą įrašyto turto vertę, sprendė, kad atsakovas yra nemokus.

21Bylos duomenimis, ieškovas savo kreditorinį reikalavimą atsakovui kildina iš 2007 m. vasario 14 d. laidavimo sutarties, pagal kurią atsakovas laidavo už kredito gavėją UAB „Bruzdelynas“ ir įsipareigojo atsakyti ieškovui, jeigu pagrindinis skolininkas neįvykdys visą ar dalį prievolės pagal 2007 m. vasario 14 d. kredito sutartį. Atsakovas nurodo, kad ieškovas nepagrįstai reikalauja iš jo 6 592 602,49 Lt sumą, nes pagal 2007 m. vasario 17 d. kredito sutartį pagrindiniam skolininkui buvo suteiktas tik 4 500 000 Lt kreditas. Vėliau ši kredito sutartis buvo penkis kartus pakeista, t. y. atsisakyta kitų asmenų laidavimo, pakeisti kredito suteikimo terminai, nustatomos palūkanos už nepanaudotą kredito likutį, suteikiamas papildomas kreditas, pakeičiamos palūkanų normos ir kredito grąžinimo grafikas. Atsakovo teigimu, apie šiuos pakeitimus jis, kaip laiduotojas, informuotas nebuvo ir savo sutikimo tam nebuvo davęs, todėl ieškovas nepagrįstai iš laiduotojo reikalauja visos sumos, dėl kurios laiduotojas nelaidavo. Nors atsakovas teigia, kad nepripažįsta ieškovo reikalavimo, tačiau iš jo paaiškinimų matyti, kad atsakovas faktiškai pripažįsta 4 500 000 Lt reikalavimą, t. y. kreditą, už kurį yra laidavęs. Atsakovo faktiškai pripažįstama ieškovo reikalavimo suma taip pat viršija į atsakovo balansą įrašyto turto vertę. Pagal ĮBĮ 3 straipsnį, 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo gali kreditorius, t. y. asmuo, turintis teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus. Kitaip tariant, pareiškėjas yra tikėtinas kreditorius, o ne asmuo, turintis įrodytą ar neginčijamą reikalavimo teisę į savo skolininką. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad ieškovas pirmiausia turi teismine tvarka prisiteisti nurodytą sumą iš laiduotojo, o tik po to kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Minėta laidavimo sutartis yra galiojanti, atsakovas nepateikė duomenų, kad ji būtų nuginčyta ar ginčijama įstatymų nustatyta tvarka. Teisėtai sudaryta ir galiojanti laidavimo sutartis turi jos šalims įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.). Pagrindinis skolininkas savo prievolės kreditoriui (ieškovui) nėra įvykdęs ir tai patvirtina Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. spalio 22 d. nutartis, kuria patvirtintas kreditoriaus (ieškovo) 6 592 602,49 Lt reikalavimas skolininko bankroto byloje (t. 1, b. l. 34-35). Todėl teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad atsakovas atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje nurodytus nemokumo kriterijus.

22Nepagrįsti apelianto argumentai, kad ieškovas, reikšdamas du atskirus ieškinius, t. y. kreditorinį reikalavimą pagrindinio skolininko bankroto byloje ir atskirą ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui (laiduotojui), piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, taip pat nepagrįstai vilkina pagrindinio skolininko bankroto procedūras, atsisako patenkinti savo reikalavimą iš ieškovui įkeisto skolininko turto. Nagrinėjamoje byloje ieškovas kreditorinį reikalavimą atsakovui kildina iš laidavimo sutarties. Pagal CK 6.81 straipsnio 1 dalį, kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Ieškovo ir atsakovo pasirašytoje laidavimo sutartyje numatyta, kad prievolės neįvykdymo atveju kredito gavėjas (UAB „Bruzdelynas“) ir laiduotojas (atsakovas) atsako ieškovui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai (3.1. punktas). Tokiu atveju laiduotojas nedisponuoja teise reikalauti, kad kreditorius pirmiausia nukreiptų išieškojimą į konkretų pagrindinio skolininko turtą (CK 6.80 str. 2 d.), priešingai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolė įvykdytų tiek pagrindinis skolininkas ir laiduotojas bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d.). Atsižvelgdama į minėtus motyvus, teisėjų kolegija sutinka su ieškovo atsiliepime nurodytu argumentu, kad teismas neprivalo aiškintis, kaip teigia apeliantas, ar ieškovas turi galimybę atgauti skolą iš pagrindinio skolininko UAB „Bruzdelynas“ bankroto byloje. Kai laiduotojas įvykdo prievolę, jam pereina visos kreditoriaus teisės pagal šią prievolę (CK 6.83 str. 1 d.).

23Teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentus dėl procesinės teisės normų pažeidimo, tinkamai neinformavus jo apie teismo posėdį, kuriame buvo sprendžiamas bankroto bylos iškėlimo klausimas, kaip neturinčius reikšmės skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui. Procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamai jų pritaikymas yra pagrindas sprendimui (nutarčiai) panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla ar atskiras procesinis klausimas byloje (CPK 329 str. 1 d. 338 str.). Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad pranešimas apie 2010 m. liepos 19 d. teismo posėdį atsakovui buvo išsiųstas 2010 m. liepos 15 d. (t 1, b. l. 221). Nors atsakovas teigia, kad pranešimo iki teismo posėdžio nebuvo gavęs, tačiau klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo buvo sprendžiamas rašytinio proceso tvarka, todėl šalys į teismo posėdį nebuvo kviečiamos, o atsakovas turėjo galimybę pateikti visus savo paaiškinimus ir atsikirtimus ankščiau.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bankroto bylos atsakovui iškėlimo klausimui svarbias aplinkybes ir padarė pagrįstą išvadą dėl pagrindo iškelti bankroto bylą. Pagrindų, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde nurodytais motyvais, nėra.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB „Medicinos bankas“ kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti... 4. Ieškovas UAB „Sukrista“ kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti... 5. Tretysis asmuo UAB „Inkaso“ prašė iškelti atsakovui UAB „Perspektyvūs... 6. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 19 d. nutartimi iškėlė atsakovui... 7. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Perspektyvūs namai“ prašo Vilniaus... 8. 1. Teismas netinkamai informavo atsakovo apie 2010 m. liepos 19 d. teismo... 9. 2. Teismas nepagrįstai ieškovo UAB „Medicinos bankas“ 6 592 602,49 Lt... 10. 3. Teismas nesiaiškino ieškovo galimybių atgauti 6 592 602,49 Lt skolą iš... 11. 4. Pagal atsakovo 2010 m. birželio 30 d. balansą atsakovo pradelsti... 12. 5. Solidariosios atsakomybės atveju (laidavimo teisiniai santykiai)... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Medicinos bankas“ prašo... 14. 1. Net ir pripažinus, kad atsakovas teismo 2010 m. liepos 15 d. pranešimą... 15. 2. ĮBĮ nenumato, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai būtinai turi būti... 16. 3. Teismas neprivalo aiškintis, ar ieškovas UAB „Medicinos bankas“ turi... 17. Atskirasis skundas netenkintinas.... 18. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalies nuostatas bankroto byla... 19. Sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimą, negalima apsiriboti tik... 20. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad pagal atsakovo 2009 m.... 21. Bylos duomenimis, ieškovas savo kreditorinį reikalavimą atsakovui kildina... 22. Nepagrįsti apelianto argumentai, kad ieškovas, reikšdamas du atskirus... 23. Teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentus dėl procesinės teisės normų... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 19 d. nutartį palikti nepakeistą....