Byla e2-3213-673/2015
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Laima Šablevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Lindorff Oy, veikiančio per struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, ieškinį atsakovui E. B. dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 2027,34 Eur skolą, 350,32 Eur palūkanas, 1865,15 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, įskaitant 95,00 Eur žyminį mokestį. Esant įstatyme numatytiems pagrindams, prašo priimti sprendimą už akių.

3Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai 2015-11-12 CPK 130 str. numatyta tvarka, viešo paskelbimo būdu. Per nustatytą 14 dienų nuo pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad 2008-08-14 pradinis kreditorius BIGBANK AS filialas (ankstesnis pavadinimas - Balti investeeringute Grupi Pank AS filialas) ir atsakovas E. B. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 0801925/15ba, pagal kurią pradinis kreditorius suteikė atsakovui 7000,00 Lt (2027,34 Eur) kreditą su 31,95 proc. dydžio metinėmis palūkanomis, pervesdamas jį į atsakovo banko sąskaitą, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą ir sumokėti palūkanas iki 2010-02-15, kas mėnesį mokėdamas nustatyto dydžio įmokas (el. b. l. 6-10). Ieškovo teigimu, atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdė ir liko skolingas pradiniam kreditoriui 2027,34 Eur kredito ir 350,35 Eur palūkanų. Įrodymų, patvirtinančių, jog atsakovas įvykdė sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir paneigiančių nurodytą skolą, byloje nėra. Iš ieškovo pateiktų dokumentų taip pat matyti, kad pradinis kreditorius reikalavimo teises į atsakovą, kylančias iš 2008-08-14 vartojimo kredito sutarties Nr. 0801925/15ba: į negrąžintą kreditą, palūkanas ir kitus sutartyje numatytus mokėjimus, 2011-12-27 Reikalavimo teisių į skolų portfelį pirkimo-pardavimo sutartimi perleido ieškovui Lindorff Oy, veikiančiam per savo struktūrinį padalinį Lietuvos Respublikoje Lindorff Oy filialą (el. b. l. 12-17). Naujasis kreditorius, remdamasis vartojimo kredito sutarties Bendrųjų sąlygų 6.1 p., už 2015-05-02 – 2015-11-02 laikotarpį (184 dienas) paskaičiavo atsakovui 1865,15 Eur delspinigių.

6Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d.). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (Lietuvos Respublikos CK 6.205 str.). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (Lietuvos Respublikos CK 6.123 str.), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas pilnai įvykdo prievolę. Lietuvos Respublikos CK 6.101 straipsnio 1 dalis numato, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Atsakovo ir pradinio kreditoriaus sudarytoje vartojimo kredito sutartyje nėra sąlygos, draudžiančios pradiniam kreditoriui perleisti reikalavimo teises pagal šią sutartį. Reikalavimas nėra susijęs su pradinio kreditoriaus asmeniu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog tuo atveju, kai skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo perleidimą ir atitinka CK 6.109 straipsnio 7 dalies nuostatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011). Todėl atsižvelgiant į tai, kad kredito grąžinimo terminas yra pasibaigęs, o duomenų, kad atsakovas tinkamai įvykdė savo įsipareigojimus pagal sudarytą vartojimo kredito sutartį ir grąžino kreditą bei sumokėjo palūkanas, byloje nėra, ieškovo, kaip pradinio kreditoriaus reikalavimo teisės į atsakovo skolą perėmėjo reikalavimas priteisti iš atsakovo 2027,34 Eur negrąžinto kredito ir 350,32 Eur palūkanas laikytinas pagrįstu, todėl tenkintinas visiškai (CK 6.38 str. 1 d., 6.101 str., 6.200 str., 6.213 str. 1 d., 6.870 str. 1 d., 6.872 str., 6.873 str. 1 d.).

7Ieškovas, remdamasis vartojimo kredito sutarties Bendrųjų sąlygų 6.1 p., taip pat prašo priteisti iš atsakovo 1865,15 Eur delspinigių už laiku negrąžintą kreditą, paskaičiuotų už 2015-05-02 - 2015-11-02 laikotarpį.

8Lietuvos Respublikos CK 6.71 str. nustatyta, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu. Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad remdamasis Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.).

9Įvertinęs tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu pagal kredito davėjo iš anksto parengtas standartines sąlygas ir atsakovas turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, tai, jog 0,5 proc. dydžio delspinigiai per dieną sudaro net 182,50 proc. metinę normą, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, teismas daro išvadą, jog prašomos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės ir atlieka ne kompensacinę funkciją, todėl delspinigiai mažintini Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. pagrindu. Teismo vertinimu, nagrinėjamo ginčo atveju 0,2 proc. dydžio delspinigiai būtų adekvatūs kreditoriaus patirtiems nuostoliams. Todėl ieškovo prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki 0,2 proc. dydžio ir ieškovui iš atsakovo priteistina 745,20 Eur delspinigių už laiku negrąžintą kreditą (2027,34 Eur x 0,2 proc. = 4,05 Eur/1 d. x 184 d. = 745,20 Eur). Likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

10Remiantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2015-11-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Ieškinį patenkinus, ieškovui iš atsakovo, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, priteistina 70 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 2 d.).

12Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija minimalios 3,00 Eur sumos, todėl jos iš atsakovo valstybei nepriteisiamos (CPK 96 str. 6 d.).

13Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 279 str., 285-287 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo E. B., a. k. ( - ), 2027,34 Eur (du tūkstančius dvidešimt septynis eurus 34 ct) negrąžinto kredito, 350,32 Eur (tris šimtus penkiasdešimt eurų 32 ct) palūkanų, 745,20 Eur (septynis šimtus keturiasdešimt penkis eurus 20 ct) delspinigių, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2015-11-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 70,00 Eur (septyniasdešimt eurų) žyminio mokesčio ieškovui Lindorff Oy, juridinio asmens kodas 0140351-4, veikiančiam per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, juridinio asmens kodas 111882842.

16Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

17Atsakovui apie priimtą sprendimą už akių pranešti ir viešo paskelbimo būdu, specialiame interneto tinklalapyje paskelbiant tokio turinio pranešimą: „Kėdainių rajono apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 30 d. civilinėje byloje Nr. e2-3213-673/2015 priėmė sprendimą už akių, kuriuo nusprendė priteisti iš atsakovo E. B., gim. ( - ), 2027,34 Eur negrąžinto kredito, 350,32 Eur palūkanų, 745,20 Eur delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2015-11-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 70,00 Eur žyminio mokesčio ieškovui Lindorff Oy, veikiančiam per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, juridinio asmens kodas 111882842. Atsakovas negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.“

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kėdainių rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai