Byla 2-782-785/2009
Dėl juridine reikšme turincio fakto nustatymo n u s t a t e:

1Mažeikiu rajono apylinkes teismo teisejas Ramunas Antanavicius, rašytinio proceso tvarka išnagrinejes civiline byla pagal pareiškejo B. Š. pareiškima suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikiu skyriui del juridine reikšme turincio fakto nustatymo n u s t a t e:

2pareiškejas B. Š. kreipesi i teisma prašydamas nustatyti juridine reikšme turinti fakta, kad jo teise i neigalumo išmoku dydi nustatantys dokumentai – darbo knygele ( - ) Nr. ( - ), išduota ( - ), kurioje irašyta Š. „B.", gim. ( - ) (irašas rusu kalba), ir Š. B.", gim. ( - ) (irašas lietuviu kalba), karinis bilietas (??????? ?????) Nr. ( - ), išduotas ( - ), kuriame irašyta Š. B., gim. ( - ) AB „Mažeikiu kolona" ( - ) potvarkis Nr. ( - ), kuriame irašyta „B." Š. ir B.„Š." ir VI „Oruva" ( - ) isakymas Nr. ( - ), kuriame irašyta „B." Š., bei 1988-1993 metu „Statybos tresto" („???????????? ?????“) asmens korteles (??????? ????????) ir uždarbio korteles, kuriose irašyta Š. „B.", priklauso pareiškejui, B. Š., gim. ( - ), kurio vardas ir pavarde, nurodyti dokumentuose, nesutampa su asmens dokumente – tapatybes korteleje Nr. ( - ), patvirtinancioje pareiškejo tapatybe, nurodytais vardu ir pavarde. Pareiškejas nurode, kad 2008-04-08 jam buvo nustatytas 40 procentu darbingumo lygis, todel jis kreipesi i suinteresuotaji asmeni del neigalumo išmoku mokejimo. Suinteresuotasis asmuo, motyvuodamas tuo, kad pareiškejo pateiktuose dokumentuose netekto darbingumo pensijai skirti buvo rasti neatitikimai su pateikta asmens tapatybes kortele Nr. ( - ), t.y. darbo knygeleje ( - ) Nr. ( - ), išduotoje ( - ) irašyta Š. „B.“, gim. ( - ) (irašas rusu kalba), Š. B.", gim. ( - ) (irašas lietuviu kalba); kariniame biliete (??????? ?????) Nr. ( - ), išduotame ( - ), irašyta Š. B., gim. ( - ) AB „Mažeikiu kolona" ( - ) potvarkyje Nr. ( - ) irašyta „B." Š. ir B. Š.", o VI „Oruva" ( - ) isakyme Nr. ( - ) irašyta „B." Š.; „Statybos tresto“ („???????????? ?????”) asmens kortelese (??????? ????????) ir uždarbio kortelese irašyta Š. „B.", 2008-10-10 raštu Nr. (5.33) 1-31375 „Del informacijos” nurode pareiškejui kreiptis i teisma del juridine reikšme turincio fakto, jog teise i netekto darbingumo pensija nustatantys dokumentai priklauso jam, kurio vardas ir pavarde, nurodyti dokumentuose, nesutampa su asmens dokumente, patvirtinanciame pareiškejo tapatybe, nurodytais vardu ir pavarde, nustatymo. Pareiškejas paaiškino, kad, nors tevai jam suteike B. varda, taciau niekada gyvenime nei jie, nei kiti gimines, artimieji, draugai, bendradarbiai ir šiaip pažistami žmones pareiškejo nera vadine tikruoju vardu, o štai jo teva, kurio tikrasis vardas yra B., visi iki šiol tebešaukia B..

3Suinteresuotasis asmuo VSDFV Mažeikiu skyrius teismui pateiktame atsiliepime nurode, kad neprieštarauja del prašomo nustatyti juridine reikšme turincio fakto nustatymo.

4Pareiškimas tenkintinas.

5Teismas civilinei bylai reikšmingas aplinkybes nustato remdamasis irodymais. Irodymai – civilinei bylai reikšmingi faktiniai duomenys, gauti CPK 177 straipsnio 2 ir 3 dalyse išvardytomis irodinejimo priemonemis. Ar tam tikros aplinkybes, susijusios su ginco dalyku, egzistavo arba neegzistavo, teismas sprendžia remdamasis tikimybiu pusiausvyros principu. Jeigu pateikti irodymai leidžia teismui padaryti išvada, kad yra didesne tikimybe, jog tam tikri faktai egzistavo, negu neegzistavo, teismas pripažista tuos faktus nustatytais.

6CPK 185 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas ivertina byloje esancius irodymus pagal vidini savo isitikinima, pagrista visapusišku ir objektyviu aplinkybiu, kurios buvo irodinejamos proceso metu, išnagrinejimu, vadovaudamasis istatymais. Šioje istatymo normoje itvirtintas irodymu vertinimas, kuris reiškia, kad galutinai ir privalomai irodymus ivertina teismas (2006 m. birželio 7 d. nutartis civilineje byloje N. Š. v. Kauno miesto savivaldybe, Kauno savivaldybes imone „Panemunes butu ukis“, bylos Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. gegužes 29 d. nutartis civilineje byloje P. S. ir G. B. v. Vilniaus apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-208/2007; 2008 m. birželio 20 d. nutartis civilineje byloje Vilniaus miesto savivaldybe v. UAB „ Supla“, bylos Nr. 3K-3-350/2008; ir kt.). Kartu teismas saistomas irodymu leistinumo ir sasajumo (CPK 177 straipsnio 4 dalis, 180 straipsnis), kitu irodinejimo taisykliu (CPK 182 straipsnis). Irodymu vertinimas yra susijes su irodymu pakankamumu. Teismo isitikinima formuoja vieni ar kiti irodymai. Taigi teismas, remdamasis byloje esanciais faktiniais duomenimis, gali konstatuoti, kad atitinkama aplinkybe yra irodyta arba neirodyta.

7Bylose del faktu, turinciu juridine reikšme, nustatymo yra tam tikri irodinejimo ypatumai. Šiu ypatumu reikšme konstatavo Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija 2005 m. kovo 2 d. nutartyje, priimtoje civilineje byloje Z. K. v. K. K., Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-147/2005. Teiseju kolegija pabreže, kad irodinejimo ypatuma lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai irodymai. Jeigu pareiškejas turetu tiesioginiu prašoma nustatyti juridini fakta patvirtinanciu irodymu, tai jam apskritai nereiketu kreiptis i teisma (CPK 445 straipsnis). Bylose, kuriose irodinejama netiesioginiais irodymais, prielaidu darymas yra neišvengiamas. Svarbu, kad viena ar kita prielaida butu motyvuota, t. y. kad ji butu pagrista byloje esanciais irodymais, ir atitinkamai butu pagrista, kad priešingos prielaidos tikimybe yra mažesne. Tokia formuluojama teismu praktika buvo remiamasi ir veliau priimtose nutartyse, pvz., Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2006 m. birželio 21 d. nutartyje, priimtoje civilineje byloje JAV imone A. I.. v. UAB „Arginta“, A. M., bylos Nr. 3K-3-422/2006; 2007 m. gegužes 29 d. nutartis, priimta civilineje byloje P. S., G. B. v. Vilniaus apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-208/2007; 2008 m. birželio 16 d. nutartyje, priimtoje civilineje byloje A. G. v. Vilniaus apskrities viršininko administracija, H. G., S. G., bylos Nr. 3K-3-324/2008.

8Iš byloje esanciu dokumentu matyti, kad ( - )-05-04 B. Š., gim. ( - ), išduotas karinis bilietas (??????? ?????) Nr. ( - ) (b.l. 8), ( - ) išduota darbo knygele ( - ) Nr. ( - ), kurioje irašyti asmens duomenys: vardo B. trumpinys B., pavarde Š. (b.l. 5, 6), ( - ) akcines bendroves „Mažeikiu kolona“ potvarkyje Nr. ( - ) nurodyta, kad iš darbo atleistas B. Š., B. Š. pareiškimo pagrindu (b.l. 9), ( - ) Mažeikiu VI „Oruva“ isakyme Nr. ( - ) i darba priimtas taip pat B. Š. (b.l. 10-11), pildant 1988-1993 metu „Statybos tresto" („???????????? ?????“) asmens korteles (??????? ????????) ir uždarbio korteles, irašyti asmens duomenys Š. „B.“.

9Atsižvelgiant i pareiškejo nurodyta aplinkybe, kad niekada gyvenime nei tevai, nei kiti gimines, artimieji, draugai, bendradarbiai ir šiaip pažistami žmones jo nera vadine tikruoju vardu B., tiketina, kad ( - ) išduotoje darbo knygeleje ( - ) Nr. ( - ), akcines bendroves „Mažeikiu kolona“ ( - ) potvarkyje Nr. ( - ), Mažeikiu VI „Oruva“ ( - ) isakyme Nr. ( - ), o taip pat pildant 1988-1993 metu „Statybos tresto" („???????????? ?????“) asmens korteles (??????? ????????) ir uždarbio korteles, netikras pareiškejo vardas B. buvo irašytas nepatikrinus asmens dokumentu, t.y. nurodytas tikrojo vardo trumpinys. Be to, atsižvelgtina i pateikta ( - ) LTSR Žemes ukio ministerijos Plinkšiu tarybinio ukio – technikumo išduota diploma, kuriame nurodyta, kad šis dokumentas išduotas B. Š., kuris ( - ) m. baige Klaipedos tarybinio ukio – technikuma ir igijo zootechniko specialybe, o taip pat i ( - ) išduota darbo knygele ( - ) Nr. ( - ), kurioje irašyti asmens duomenys: vardo B. trumpinys B., pavarde Š., kurioje nurodyta, kad asmuo, kuriam išduota ši knygele, nuo ( - ) m. iki ( - ) m. mokesi Klaipedos tarybiniame ukyje ir igijo zootechniko specialybe, iš ko darytina išvada, kad šie dokumentai priklauso tam paciam asmeniui, o skirtingi vardai irašyti arba del rašymo klaidos, arba irašant nepilna varda ar jo trumpini.

10Juridinis faktas nustatytinas neigalumo išmokai apskaiciuoti ir skirti. (CPK 448 str. 1 d.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 448 str., teismas

Nutarė

12Pareiškima tenkinti.

13Nustatyti juridine reikšme turinti fakta, kad teise i neigalumo išmoku dydi nustatantys dokumentai – darbo knygele ( - ) Nr. ( - ), išduota ( - ), kurioje irašyta Š. „B.", gim. ( - ) (irašas rusu kalba), ir Š. B.", gim. ( - ) (irašas lietuviu kalba), karinis bilietas (??????? ?????) Nr. ( - ), išduotas ( - ), kuriame irašyta Š. B., gim. ( - ) AB „Mažeikiu kolona" ( - ) potvarkis Nr. ( - ), kuriame irašyta „B." Š. ir B.„Š." ir VI „Oruva" ( - ) isakymas Nr. ( - ), kuriame irašyta „B." Š., bei 1988-1993 metu „Statybos tresto" („???????????? ?????“) asmens korteles (??????? ????????) ir uždarbio korteles, kuriose irašyta Š. „B.“, priklauso pareiškejui B. Š., gim. ( - ), a.k. ( - ) kurio vardas ir pavarde, nurodyti dokumentuose, nesutampa su asmens dokumente – tapatybes korteleje Nr. ( - ), patvirtinancioje pareiškejo tapatybe, nurodytais vardu ir pavarde.

14Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas apeliacine tvarka Šiauliu apygardos teismui per sprendima priemusi teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai