Byla 2S-1250-467/2013
Dėl procesinio termino atnaujinimo ir sprendimo už akių peržiūrėjimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo BUAB „Patria Domi“ bankroto administratoriaus UAB „Pacta Servanda“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 12 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti atsakovo BUAB „Patria Domi“ bankroto administratoriaus UAB „Pacta Servanda“ pareiškimus dėl procesinio termino atnaujinimo ir sprendimo už akių peržiūrėjimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybė 2012 m. birželio 20 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė nutraukti 1999 m. liepos 23 d. sudarytą negyvenamųjų pastatų ir patalpų nuomos sutartį Nr. 1452, kuria atsakovui UAB „Patria Domi“ buvo išnuomotos negyvenamosios patalpos Vilniuje, Šv. Ignoto g. 9, iškeldinti atsakovą iš šių patalpų, priteisti 7776,90 Lt įsiskolinimą ir 8,06 proc. dydžio procesines palūkanas.

5Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 6 d. sprendimu už akių ieškinį patenkino iš dalies ir priteisė ieškovui Vilniaus miesto savivaldybei iš atsakovo UAB „Patria Domi“ 2555,76 Lt nuomos mokesčio skolos, 255,58 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio procesines palūkanas; nutraukė 1999 m. liepos 23 d. negyvenamųjų pastatų ir patalpų nuomos sutartį Nr. 1452, kuria atsakovui buvo išnuomotos negyvenamosios patalpos Vilniuje, Šv. Ignoto g. 9; iškeldino atsakovą iš nurodytų negyvenamųjų patalpų.

6Atsakovo BUAB „Patria Domi“ bankroto administratorius UAB „Pacta Servanda“ 2013 m. kovo 14 d. pateikė pareiškimus dėl termino pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo atnaujinimo ir sprendimo už akių peržiūrėjimo. Nurodė, jog ieškovo procesiniai dokumentai tris kartus buvo siųsti UAB „Patria Domi“ buveinės adresu ir visus kartus grąžinti neįteikti, įteikimo pažymose įrašant „neatsiėmė“, „persikraustė“. Adresas, kuriuo procesiniai dokumentai buvo siunčiami buvusiam atsakovo vadovui V. B., yra neteisingas – procesiniai dokumentai buvo siunčiami adresu (duomenys neskelbtini), o vadovo gyvenamosios vietos adresas yra (duomenys neskelbtini). Esant duomenims, jog įmonės buveinės nurodytais adresais nėra, teismas neturėjo pagrindo vadovautis CPK 123 straipsnio 4 dalies nuostata ir laikyti, jog ieškovo procesiniai dokumentai atsakovui buvo įteikti. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 17 d. nutartimi UAB „Patria Domi“ iškelta bankroto byla, o bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Pacta Servanda“. Ši teismo nutartis įsiteisėjo 2012 m. lapkričio 15 d., t.y. jau priėmus sprendimą už akių. Dėl to bankroto administratorius neturėjo jokios galimybės per teismo nustatytą terminą pateikti atsiliepimo į ieškinį, juo labiau, kad apie šią bylą jam tapo žinoma tik 2013 m. vasario 25 d., kai jį apie tai informavo buvęs įmonės vadovas V. B.. Užtikrinat asmens teisę būti informuotam apie procesą ir būti išklausytam, kaip neatsiejamą jo teisės į teisingą teismą dalį, CPK 287 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teisės norma, jog prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos, gali būti taikomas tik toms procesinėms situacijoms, kurios yra nustatytos CPK 285 straipsnyje, t.y. kai prašymą peržiūrėti sprendimą už akių paduoda asmuo, kuris buvo tinkamai informuotas apie teismo procesą. Be to, nagrinėdamas prašymą dėl termino procesiniams veiksmams atlikti atnaujinimo, teismas privalo atsižvelgti ne tik į termino praleidimo priežastis, tačiau ir į pasekmes, kurias sukelia teismo atsisakymas atnaujinti praleistą terminą, taip pat, ar nebus pažeistos pagrindinės šalies teisės.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 12 d. nutartimi atsisakė priimti atsakovo BUAB „Patria Domi“ bankroto administratoriaus UAB „Pacta Servanda“ pareiškimus dėl procesinio termino atnaujinimo ir sprendimo už akių peržiūrėjimo. Teismas nurodė, jog sprendimas už akių šioje civilinėje byloje dėl atsakovo UAB „Patria Domi“ buvo priimtas 2012 m. lapkričio 6 d., taigi naikinamasis trijų mėnesių terminas prašymui atnaujinti terminą pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo paduoti baigėsi 2013 m. vasario 7 d. Atsižvelgiant į tai, pateiktą pareiškimą teismas atsisakė priimti kaip paduotą praleidus įstatymo nustatytą naikinamąjį terminą.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atsakovo UAB „Patria Domi“ bankroto administratorius UAB „Pacta Servanda“ atskiruoju skundu prašo nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – atnaujinti terminą pateikti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ir priimti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Nurodo, jog iš bylos medžiagos matyti, kad teismas procesinius dokumentus atsakovo vadovui V. B., siuntė klaidingu adresu. Todėl procesiniai dokumentai atsakovui realiai nebuvo įteikti ir dėl šios priežasties atsakovas negalėjo pateikti atsiliepimo. Priimdamas skundžiamą nutartį teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovas yra bankrutuojantis subjektas, kurio vardu veikia teismo paskirtas bankroto administratorius. Nuosekliai formuojamoje teismų praktikoje yra laikomasi nuomonės, kad bankroto administratorius, gindamas bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių teises, iš esmės giną viešąjį interesą. Todėl ginčuose, kuriose viena šalis yra bankrutuojanti įmonė, būtina vertinti ne tik pasekmes, atsirandančias dėl teismo sprendimo pačiai bankrutuojančiai įmonei, bet ir pasekmes bankrutuojančios įmonės kreditoriams. Taigi vien aplinkybė, kad atsakovo vadovas veikė pasyviai, nesidomėjo vadovaujamos įmonės turtine padėtimi, negali būti lemianti ir užkertanti kelią paskirtam bankroto administratoriui ginti bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių turtines teises ir interesus. Be to teismas nevertino aplinkybių, dėl kurių priimtas 2012 m. lapkričio 6 d. sprendimas už akių yra neteisėtas. Iš teismo sprendimo už akių matyti, kad teismas, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, nusprendė priimti sprendimą už akių, nagrinėti bylą rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, ir dėl atsakovo priimti sprendimą už akių. Tačiau iš teismų informacinės sistemos www.teismai.lt matyti, kad apie teismo posėdžio datą ir laiką nebuvo paskelbta viešai. Esant tokioms aplinkybėms, atsakovas nebuvo tinkamai informuotas apie posėdį.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą Vilniaus miesto savivaldybė prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad naikinamasis terminas prašymui atnaujinti terminą pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo paduoti baigėsi 2013 m. vasario 7 d., todėl pateiktą pareiškimą pagrįstai atsisakė priimti. Teismas 2012 m. spalio 18 d. nutartimi pagrįstai laikė, kad atsakovui procesiniai dokumentai buvo įteikti 2012 m. rugsėjo 23 d. Nors atsakovas ir teigia, kad teismo procesiniai dokumentai atsakovo vadovui buvo siųsti klaidingu adresu, tačiau jokių, teisingą atsakovo vadovo gyvenamosios vietos pagrindimą patvirtinančių įrodymų, nepateikia. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo sprendimas už akių priimtas 2012 m. lapkričio 6 d., t.y. iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo, todėl bankroto administratorius net ir neturėjo teisės ir pareigos pateikti atsiliepimo į ieškinį ar prašymo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Atsakovas nenurodo, kodėl adresai, kuriais teismas siuntė ieškinio kopijas, buvo netinkami ir, kodėl būtent tais adresais atsakovas nebuvo pasiekiamas. Atsakovas taip pat nepateikia įrodymų, kur yra deklaruota ar faktinė atsakovo vadovo gyvenamoji vieta.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus bei motyvus, konstatuoja, jog nėra pakankamo ir pagrįsto pagrindo apskųstajai teismo nutarčiai panaikinti.

15Įstatymas - CPK 287 straipsnio 1 dalis numato, kad šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, turi teisę per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti sprendimą už akių priėmusiam teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Tačiau prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos.

16Nagrinėjamu atveju sprendimas už akių civilinėje byloje yra priimtas 2012 m. lapkričio 6 d. dėl atsakovo UAB „Patria Domi“ (šiam nepateikus atsiliepimo į ieškinį), todėl, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, atsakovo UAB „Patria Domi“ bankroto administratoriaus UAB „Pacta Servanda“ pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo yra paduotas praėjus daugiau kaip trims mėnesiams nuo sprendimo už akių priėmimo dienos (pareiškimas paduotas 2013 m. kovo 14 d., o trijų mėnesių terminas baigėsi 2013 m. vasario 7 d.). Kad nurodytas terminas yra praleistas, neneigia ir pats atsakovo UAB „Patria Domi“ bankroto administratorius UAB „Pacta Servanda“, kartu paduodamas pareiškimą dėl procesinio termino atnaujinimo. Tačiau įstatyme nustatytas trijų mėnesių terminas yra naikinamasis, todėl negali būti atnaujinamas, nepriklausomai nuo priežasčių, dėl kurių jis buvo praleistas. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovo UAB „Patria Domi“ bankroto administratoriaus UAB „Pacta Servanda“ pareiškimą dėl procesinio termino atnaujinimo, o tuo pačiu ir pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atsisakė priimti kaip paduotą praleidus įstatymo nustatytą naikinamąjį terminą, t.y. kaip nenagrinėtiną teisme CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu. Taip pat pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad atsakovo atstovas, manydamas, jog BUAB „Patria Domi“ teisės buvo pažeistos, turi galimybę jas ginti, kreipdamasis į teismą dėl proceso atnaujinimo CPK XVIII skyriuje nustatyta tvarka.

17Kiti atskirojo skundo motyvai nėra juridiškai reikšmingi, nes nesusiję su skundžiama nutartimi, ir taip pat neįtakoja skundžiamos teismo nutarties teisėtumo.

18Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė procesinės teisės normas, todėl apskųstoji nutartis yra teisėta ir pagrįsta, o apelianto atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo jai panaikinti (CPK 320 str.).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

20Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai