Byla 2-1454/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Bilietų pasaulis“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. balandžio 3 d. nutarties, kuria netenkintas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-598-278/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Bilietų pasaulis“ ieškinį atsakovui Biudžetinei įstaigai Juozo Miltinio dramos teatrui dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo tęsti pirkimą pagal apklausos sąlygas dėl žalos atlyginimo, byloje dalyvaujantis trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Nacionalinis bilietų platintojas“.

2Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti atsakovo 2013 m. vasario 20 d. sprendimą pirkime apklausos būdu „Bilietų į Juozo Miltinio dramos teatro renginius platinimo paslaugų pirkimas“ (toliau tekste - Konkursas) dėl pasiūlymų vertinimo, laimėjusio tiekėjo nustatymo ir sutarties sudarymo. Grąžinti šalis į pradinę padėtį, t.y. įpareigoti atsakovą tęsti pirkimą pagal apklausos sąlygas.

5Ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti buvo prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovo Juozo Miltinio dramos teatro vykdomo viešojo pirkimo „Bilietų į Juozo Miltinio dramos teatro renginius platinimo paslaugų pirkimas“ procedūras ir uždrausti sudaryti sutartį, o sutarčiai esant sudarytai – sustabdyti sutarties vykdymą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Panevėžio apygardos teismas 2013 m. balandžio 3 d. nutartimi prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.

8Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovui neigiamomis pasekmėmis gali viršyti jų teikiamą naudą, nes sustabdžius Konkursą ar jo pagrindu sudarytos sutarties vykdymą, t. y., sustabdžius bilietų pardavimą į iš anksto paskelbtus atsakovo spektaklius Panevėžyje ir (ar) į spektaklius gastrolėse kitų miestų teatruose, galimai būtų sutrikdytas bilietų pardavimas, dėl ko gali iškilti pagrindas atšaukti paskelbtus spektaklius, gali būti pakenkta teatro reputacijai. Be to, pažymėjo, jog tuo atveju, jeigu ieškinys bus patenkintas, patirtų nuostolių atlyginimo klausimas ir kiti reikalavimai gali būti sprendžiami Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Bilietų pasaulis“ prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2013 m. balandžio 3 d. nutartį, išspręsti klausimą iš esmės ir tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

111. Atsakovo vykdomo Konkurso objektas yra ne tik bilietų platinimo paslaugos, bet ir teatro kasos įrengimas. Todėl, nepritaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, tiek trečiasis asmuo, tiek ir atsakovas investuotų į būsimos sutarties vykdymą, o teismui priėmus palankų ieškovui sprendimą, minėtos šalys patirtų nuostolius, kurių galima išvengti pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

122. Šiuo metu atsakovo bilietų platinimo paslaugas teikia trečiasis asmuo, todėl net ir pritaikius laikinąsias apsaugos priemones nenukentės šalių interesai, nebus sutrikdytas bilietų platinimas bei renginių organizavimas.

133. Efektyviausias ieškovo galimai pažeistų teisių gynimo būdas yra prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, o ne reikalavimo teisės dėl žalos atlyginimo įgyvendinimas.

144. Teismas neatsižvelgė į tai, jog nagrinėjamu atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymą sąlygoja viešojo intereso – užtikrinti maksimaliai skaidrius viešuosius pirkimus ir racionalų lėšų panaudojimą, apsauga.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Biudžetinė įstaiga Juozo Miltinio dramos teatras prašo skundą atmesti ir palikti skundžiamą teismo nutartį nepakeistą. Atsakovo teigimu, šiuo metu viešojo pirkimo procedūros yra sustabdytos, atsakovas naujos sutarties su konkursą laimėjusiu tiekėju neketina sudaryti kol nesibaigs teisminis ginčų nagrinėjimas, todėl pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

18Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. Pagal minėto straipsnio 1 dalies nuostatą teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių yra nustatoma, ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimu galimų patenkinti ieškinio reikalavimų įvykdymui, o nustačius šios grėsmės egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos nei laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas.

19Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas, kad viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio; jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes, tačiau bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011).

20Byloje nagrinėjamas ginčas dėl atsakovo Juozo Miltinio dramos teatro bilietų į renginius platinimo paslaugų viešojo pirkimo. Šių paslaugų ypatumas yra tas, kad jos turi būti teikiamos tada, kada būtina jas atlikti. Ginčo viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, atsižvelgiant į perkamos paslaugos ypatumą, gali pažeisti viešąjį interesą. Sustabdžius viešojo pirkimo procedūras ir atmetus ieškinį, galėtų būti padaryta žala ne tik perkančiajai organizacijai, bet ir bilietus į renginius įsigijusiems žiūrovams, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nebūtų proporcingas. Ieškinio patenkinimo atveju ieškovas savo subjektines teises galėtų ginti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles paduodamas ieškinį dėl žalos atlyginimo (CPK 5 str., VPĮ 96 str.), o ieškinio netenkinimo ir laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atveju atsakovui būtų padaryta žala, kurios atlyginimas būtų komplikuotas. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta bei į visumą byloje nustatytų aplinkybių, daro išvadą, kad laikinosios apsaugos priemonės taikymas pažeistų šalių interesų pusiausvyrą, nes atsakovas patirtų neigiamas pasekmes, kurios viršytų jų teikiamą naudą. Be to, atkreipiamas dėmesys į tai, kad pats atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą yra nurodęs, jog tol, kol vyksta teisminis ginčas, viešojo pirkimo procedūros yra sustabdytos ir jis iki šio ginčo pabaigos neketina sudaryti sutarties. Tuo atveju, jeigu atsakovas pakeistų savo nuomonę, jam tektų galimų nuostolių kompensavimo rizika.

21Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra teisėta ir pagrįsta, todėl paliekama nepakeista.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Panevėžio apygardos teismo 2013 m. balandžio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija... 2. Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti atsakovo 2013 m. vasario... 5. Ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti buvo prašoma taikyti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Panevėžio apygardos teismas 2013 m. balandžio 3 d. nutartimi prašymo dėl... 8. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog laikinųjų apsaugos priemonių... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Bilietų pasaulis“ prašo panaikinti... 11. 1. Atsakovo vykdomo Konkurso objektas yra ne tik bilietų platinimo paslaugos,... 12. 2. Šiuo metu atsakovo bilietų platinimo paslaugas teikia trečiasis asmuo,... 13. 3. Efektyviausias ieškovo galimai pažeistų teisių gynimo būdas yra... 14. 4. Teismas neatsižvelgė į tai, jog nagrinėjamu atveju laikinųjų apsaugos... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Biudžetinė įstaiga Juozo... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas dalyvaujančių byloje ar... 19. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad viešasis interesas... 20. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl atsakovo Juozo Miltinio dramos teatro... 21. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 23. Panevėžio apygardos teismo 2013 m. balandžio 3 d. nutartį palikti...