Byla A2.-404-537/2017
Dėl byla teisme nagrinėjama rašytinio proceso tvarka ((duomenys neskelbtini) straipsnio 2 dalis)

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjas Raimundas Krušinys, teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo G. V., asmens kodas ( - ) gimusios ( - ), gyvenančios ( - ), administracinio nusižengimo bylą, kurioje ji kaltinama padariusi administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 73 straipsnio 1 dalyje.

3Teismas

Nustatė

4G. V. 2017 m. kovo 14 d., apie 17.30, savo namuose, esančiuose ( - ), vartojo alkoholinius gėrimus (nustatytas 3,13 prom. girtumas) ir būdama neblaivi, negalėjo užtikrinti savo nepilnamečių dukterų D. V., gim. ( - ), ir R. V., gim. ( - ), tinkamos priežiūros. G. V. panaudojo tėvų valdžią priešingai vaikų interesams, pažeidė Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 6 straipsnio 1 dalį, 21 straipsnio 1 dalį ir padarė nusižengimą, numatytą ANK 73 str. 1 d.

5Į iš anksto paskirtą bylos nagrinėjimą teisme neatvyko nei institucijos, kurios pareigūnas atliko tyrimą, atstovas, nei traukiamas administracinėn atsakomybėn asmuo, kuriam apie bylos nagrinėjimą vietą, datą ir laiką pranešta asmeniškai pasirašytinai. Be to, gautas asmens prašymas nagrinėti bylą jam nedalyvaujant (b. l. 7), todėl byla teisme nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (( - ) straipsnio 2 dalis).

6Traukiamas administracinėn atsakomybėn asmuo rašytiniame paaiškinime nurodė, jog 2017 m. kovo 14 d., nuo pietų vartojo alkoholį. Kartu su ja buvo pažįstamas ir jos nepilnametė dukra Renata. D. D. buvo pas močiutę, bet vėliau grįžo. Nusižengimą pripažįsta (b. l. 6).

7Nustatytas faktines aplinkybes ir G. V. kaltę, padarius ANK 73 straipsnio 1 dalyje numatytą nusižengimą, be jos pačios prisipažinimo, patvirtina administracinės bylos procesinių ir kitų dokumentų visuma: administracinio teisės pažeidimo protokolas ROIK: 17067877500, kuriame užfiksuota nusižengimo padarymo vieta, data, laikas, esmė (b. l. 1-2), Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus šeimos aplankymo aktas, kuriame nurodyta, jog 2017 m. kovo 14 d. nuvykus į šeimą, namuose buvo G. V., dukra Renata ir nepažįstamas vyriškis. Kambaryje ant stalo stovėjo alkoholio butelis, buvo prirūkyta, netvarkinga ir nešvaru. G. V. sunkiai orientavosi aplinkoje, kalbėjo nerišliai, nuo jos sklido alkoholio kvapas, jai buvo nustatytas 3,13 prom. girtumas. Kur yra dukra Deimantė tiksliai pasakyti negalėjo, gal išėjusi pas močiutę (b. l. 3); alkotesterio kvitas, kuriame parašyta, kad G. V. 2017 m. kovo 14 d., 17.32 val., nustatytas 3,13 prom. girtumas (b. l. 4). Asmenybę charakterizuoja išrašas apie asmeniui registruotus administracinius nusižengimus ir priimtus sprendimus (b. l. 11).

8Teismas nustatė, jog nusižengimo esmė yra įrodyta, įrodymų pakanka nustatyti visas faktines aplinkybes, abejoti įrodymais nėra pagrindo. Nusižengimo padarymo aplinkybės aiškios, veiksmai kvalifikuoti tinkamai, atitinka nusižengimo, numatyto ANK 73 straipsnio 1 dalyje, požymius. Įrodyta, kad G. V., būdama neblaivi, negalėjo užtikrinti savo nepilnamečių dukterų D. V., gim. ( - ), ir R. V., gim. ( - ), tinkamos priežiūros.

9G. V. atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, jog ji prisipažino padariusi administracinį nusižengimą ir nuoširdžiai gailisi (b. l. 1, 7). Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

10Skiriant nuobaudą atsižvelgiama į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjos kaltės forma ir rūšį, asmenybę (nebusta administracine tvarka, duomenų apie teistumą nėra), į vieną atsakomybę lengvinančią aplinkybę ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą. Vadovaudamasis ANK 34 straipsnyje įtvirtintais administracinės nuobaudos parinkimo ir baudos dydžio nustatymo pagrindais, teismas sprendžia, jog G. V. skirtina ANK 73 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatyta nuobauda – įspėjimas.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 34 straipsniu, 630 straipsnio 2 dalimi, 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 637 straipsnio 3 dalimi, teismas

Nutarė

12G. V. pripažinti kalta, padarius administracinį nusižengimą, numatytą ANK 73 straipsnio 1 dalyje ir jai paskirti nuobaudą – įspėjimą.

13Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jo nuorašo išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai