Byla e2-2612-999/2019
Dėl skolos priteisimo

1Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmų teisėja Daina Dyburienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovei S. P. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Bendras finansavimas“ kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės S. P. 1479,95 Eur negrąžintos paskolos, 817,88 Eur palūkanų, 155,57 Eur tarpininkavimo mokesčio, 5,14 Eur mokėjimo palūkanų, 9,77 Eur delspinigių, 18 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovė taip pat prašo, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių.

6Atsakovei S. P. teismo procesiniai dokumentai įteikti pasirašytinai 2019 m. birželio 8 d. Atsakovė per nustatytą terminą be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovės prašymu priimamas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 142 straipsnio 4 dalis).

7Teismas

konstatuoja:

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

10Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą nustatyta, kad 2018 m. liepos 5 d. atsakovė pateikė Vartojimo kredito paraišką Nr. oferta_( - ), portale www.gosavy.com, kurį administruoja ieškovė UAB „Bendras finansavimas“. Šios paraiškos pagrindu, su atsakove buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, kuria atsakovei buvo paskolinta 1500 Eur vartojimo kredito suma 48 mėnesių terminui, o atsakovė įsipareigojo grąžinti kredito sumą pagal kredito mokėjimo grafiką ir sumokėti 24 proc. metines palūkanas už naudojimąsi kredito suma. 2019 m. vasario 4 d. pranešimu „Dėl 2018 m. liepos 5 d. paskolos sutarties oferta_( - ) sutarties nutraukimo, automatinio reikalavimo perėmimo ir reikalavimo nedelsiant grąžinti skolą, palūkanas ir delspinigius“ ieškovė informavo atsakovę apie sutarties nutraukimą bei pareikalavo nedelsiant grąžinti pagal sutartį mokėtinas sumas. Proceso eigoje prieštaravimų dėl ieškovės reikalavimų pagrįstumo ar jų dydžio atsakovė nepareiškė. Byloje taip pat nėra duomenų, kad atsakovė atsiskaitė su ieškove (CPK 178 straipsnis). Atsižvelgiant į pateiktas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovė savo pareigos grąžinti paimtą kreditą ir mokėti sutartines palūkanas tinkamai neįvykdė, todėl iš atsakovės ieškovei yra priteisiama 1479,95 Eur negrąžinto kredito, 817,88 Eur paskaičiuotų palūkanų ir 155,57 Eur tarpininkavimo mokesčio. (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.38 straipsnis, 6.63 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.870 straipsnio 1 dalis, 6.873 straipsnio 1 ir 2 dalys).

11Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės ne tik 9,77 Eur delspinigių (sutartines netesybas), bet ir 5,14 Eur mokėjimo (kompensacinių) palūkanų. Tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo kreditoriaus patirtus nuostolius, todėl abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis Nr. 3K-3-560/2014). Sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno), o nuostolių kompensavimo funkciją ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 16 d. nutartis Nr. e3K-3-153-916/2016). Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius.

12Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomi priteisti delspinigiai yra didesni už kompensuojamąsias palūkanas, todėl ieškovės paskaičiuotos kompensuojamosios palūkanos yra įskaitomos į delspinigių dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą (CK 1.5 straipsnis). Ieškovei nepateikus įrodymų, patvirtinančių likusių nuostolių dydį, iš atsakovės yra priteisiami 9,77 Eur delspinigiai, o papildomas reikalavimas dėl 5,14 Eur mokėjimo (kompensacinių) palūkanų, priteisimo atmetamas kaip nepagrįstas (neįrodžius šių papildomų nuostolių).

13CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Sutarties 2.21 punkte nurodyta, kad kredito gavėjas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos už bet kurią teismo pagal šią sutartį priteistą sumą įsipareigoja mokėti 18 procentų dydžio metines palūkanas. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovės ieškovei priteistinos 18 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2019 m. birželio 6 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

14Ieškovei iš atsakovo, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnis 2 dalis). Teismas patenkino 99 proc. (2463,17 Eur/2468,31 Eur x 100 %) ieškovės reikalavimų, todėl ieškovei iš atsakovės priteistina 643,50 Eur bylinėjimosi išlaidų ((56,00 Eur žyminio mokesčio x 99 proc.) + (594 Eur už teisines paslaugas x 99%)) (CPK 79 straipsnis, 93 straipsnis).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsniu, 286 straipsniu,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovės S. P., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), 1479,95 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus septyniasdešimt devynis eurus 95 centus) negrąžintos paskolos, 817,88 Eur (aštuonis šimtus septyniolika eurų 88 centų) palūkanų, 155,57 Eur (vieno šimto penkiasdešimt penkių eurų 57 centų) tarpininkavimo mokesčio, 9,77 Eur (devynių eurų 77 centų) delspinigius, 18 (aštuoniolikos) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 2463,17 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2019 m. birželio 6 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 643,50 Eur (šešis šimtus keturiasdešimt tris eurus 50 centų) bylinėjimosi išlaidų ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bendras finansavimas“, įmonės kodas 303259527, adresas Vilnius, M. Valančiaus g. 1-1, naudai.

18Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

19Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai