Byla e2-85-832/2015
Dėl žalos atlyginimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Klemenis,

2sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Lilijai Drizgienei,

3dalyvaujant atsakovo UAB „Admituras“ atstovui direktoriui A. B., trečiojo asmens UAB „Mažeikių butų ūkis“ atstovei D. P. ir V. G.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovui UAB „Admituras“, tretiesiems asmenims UAB „Mažeikių butų ūkis“, R. D., dėl žalos atlyginimo.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ kreipėsi į teismą ieškiniu (1-4 b. l.) ir patikslintu ieškiniu (48-51 b. l.), prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Admituras“ 1025,00 Lt (296,86 Eur) turtinės žalos, atsiradusios dėl 2012-04-01 įvykio, kuomet vandeniu buvo užpiltos ir sugadintos buto, esančio adresu ( - ), koridoriaus sienos, lubos, grindys, sieninės vandentiekio stovų spintos durys ir laukųjų šarvuotų durų apvadas. Nurodė, jog butas priklausė R. D., kuris buvo turtą apdraudęs ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ draudimo kompanijoje pagal Būsto draudimo liudijimą, todėl ieškovas, vykdydamas sutartinius įsipareigojimus, išmokėjo buto savininkui 1025,00 Lt draudimo išmoką. Ieškovas nurodo, jog žala kilo dėl vandentiekio stovo vamzdžio trūkimo, už kurio priežiūrą atsakingas daugiabučio namo administratorius UAB „Admituras“, todėl egzistuoja visos sąlygos deliktinei civilinei atsakomybei atsirasti.

7Atsakovas UAB „Admituras“ atsiliepime į ieškinį nurodo, jog nesutinka su ieškiniu, nes tinkamai atlieka daugiabučio namo, esančio ( - ), techninę priežiūrą – nuolat stebi statinio būklę, atlieka statinių periodines ir specializuotas apžiūras, šalina pastebėtus statinio būklės defektus ir pan. Darbus atlieka UAB „Mažeikių butų ūkis“, su kuriais sudaryta paslaugų teikimo sutartis. Nurodo, jog į privalomosios priežiūros darbų sąrašą yra įtrauktas tik trūkusių vamzdynų atskirų vietų kanalizacijos vamzdžių ir fasoninių dalių keitimas, avarijų lokalizavimas ir likvidavimas, kas ir buvo padaryta ginčo objekte. Paaiškina, jog defekto, dėl kurio kilo nuostoliai, nebuvo įmanoma pastebėti apžiūrų metu, nes tai buvo paslėptas defektas, atsiradęs dėl susidėvėjusio vamzdžio, daugiabučio namo administratorius negali būti laikomas atsakingu už normalų turto nusidėvėjimą, taip pat už turto vertės sumažėjimą ar turto žuvimą dėl nenugalimos jėgos (CK 4.242 straipsnio 1 dalis). Nurodo, jog apie defektą buvo pranešta pavėluotai, tik 2012-04-03, tad žalą patyręs asmuo R. D. nebuvo pakankamai rūpestingas ir atidus, kad išvengtų nuostolių.

8Tretysis asmuo UAB „Mažeikių butų ūkis“ atsiliepime į ieškinį nurodo, jog pagal sudarytą sutartį su atsakove UAB „Admituras“ atlieka namo priežiūros darbus. Prižiūrėdamas daugiabutį namą ( - ), Mažeikiai, vadovavosi Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2007-08-24 sprendimu Nr. T1-245 patvirtintu privalomosios priežiūros darbų sąrašu. Tokie darbai, kaip vamzdynų keitimas, laikomi kapitaliniais darbais, o ne priežiūros darbais, dėl tokių darbų atlikimo turi spręsti namo gyventojų susirinkimas ir tai atliekama iš papildomų gyventojų lėšų. Vamzdžio būklės vizualinis stebėjimas neįmanomas, nes jis paslėptas, todėl atsakovė negali būti atsakinga už žalą, atsiradusią dėl vamzdžio susidėvėjimo.

9Tretysis asmuo R. D. nurodė, jog neturi pretenzijų, prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant (47 b. l.).

10Teismo posėdyje atsakovo atstovas palaikė atsiliepime nurodytas aplinkybes, nesutiko su ieškiniu, paaiškino, jog apie 2012-04-01 įvykį jiems buvo pranešta tik 2012-04-03, ieškovės teiginys, jog buvo trūkęs vandentiekio stovas, yra neteisingas, nes iš tikro buvo trūkęs fekalinės kanalizacijos vamzdis, mano, jog yra praleistas ieškinio pateikimo terminas.

11Trečiojo asmens UAB „Mažeikių butų ūkis“ atstovė papildomai paaiškino, jog statinio pagrindinės konstrukcijos, jų būklė yra stebimos ir prižiūrimos nuolat, apžiūra daroma vizualiai. Atsakovė negali būti atsakinga už paslėpto vamzdžio natūralų susidėvėjimą, todėl nėra atsakovės kaltės dėl 2012-04-01 įvykio.

12UAB „Mažeikių butų ūkis“ atstovas V. G. teismo posėdžio metu paaiškino, jog turto sunaikinimo, sugadinimo akte nepagrįstai nurodyta, jog į UAB „Mažeikių butų ūkis“ buvo kreiptasi 2012-04-02, nes iš registracijos žurnalų matyti, jog kreipėsi 2012-04-03, tad tokiu nepagrįstu delsimu R. D. padidino nuostolių dydį. 2012-04-03 nuvykus į ieškovo butą, iš karto nepavyko patekti į butą. Buvo trūkęs fekalo kanalizacijos stovas tarp 6 ir 7 aukštų, o R. D. butas yra 2 aukšte, tad lubos tik drėko, o ne buvo apipiltos.

13Ieškovės atstovas rašytiniuose paaiškinimuose papildomai paaiškino, jog atsakovė nėra pateikusi jokių įrodymų apie tai, jog pagal gyvenamojo namo inžinerinių sistemų techninę dokumentaciją ar kitus normatyvinius dokumentus namo bendrojo naudojimo vandentiekio sistemos gyvavimo trukmė nebuvo pasibaigusi, dėl ko atsakovė neturėjo pagrindo inicijuoti statybinius tyrinėjimus, siekiant nustatyti bendrojo naudojimo vandentiekio sistemos ar jos dalies nusidėvėjimo faktą, laipsnį, nustatyti privalomus gyvenamojo namo atnaujinimo darbus. Nurodė, jog atsakovas turėjo pareigą užtikrinti, kad jo administruojamas gyvenamasis namas visą jo naudojimo laiką atitiktų privalomus reikalavimus. Prašė nagrinėti bylą ieškovui nedalyvaujant.

14Ieškinys atmestinas.

15Bylos duomenimis nustatyta, jog tarp ieškovo ir R. D. buvo sudaryta Būsto draudimo sutartis, kuria laikotarpiu nuo 2008-04-26 iki 2022-04-25 buvo apdraustas butas, esantis ( - ). Iš 2012-04-05 AB „Lietuvos draudimas“ turto sunaikinimo, sugadinimo akto matyti, jog 2012-04-01 draudėjo bute, ties vamzdynų stovu, iš viršaus pradėjo lašėti vanduo, o atvykę UAB „Mažeikių butų ūkis“ darbuotojai nustatė, kad yra trūkęs šalto vandens vandentiekio stovas; akte įrašyta, jog dėl įvykio sugadintos buto koridoriaus lubos (5,99 kv. m. ploto), grindys (0,6 m x 1.30 m plotas), sieninės vandentiekio stovo spintos durys (2,40 m x 0,45 m plotas), 2 vnt. lauko šarvuotų durų apvadų. Nuostoliai buvo įvertinti pagal 2012-04-24 sąmatą, o 2012-04-25 R. D. išmokėta 1025,00 Lt dydžio draudimo išmoka. Iš 2012-04-23 UAB „Mažeikių butų ūkis“ rašto Nr. 95 matyti, jog užliejimo priežastis buvo fiziškai susidėvėjęs kanalizacijos vamzdynas. Teismo posėdžio metu iš šalių parodymų nustatyta, jog tikroji buto apliejimo priežastis buvo vamzdžio įtrūkimas fekalo kanalizacijos stove tarp šešto ir septinto namo aukštų. 2012-06-15, 2012-07-25 ieškovė teikė pretenzijas dėl žalos atlyginimo UAB „Mažeikių butų ūkis“, tačiau pradėjus teisminio bylos nagrinėjimo procesą ir UAB „Mažeikių butų ūkis“ nurodžius, jog namo, esančio ( - ), administratorius yra UAB „Admituras“, ieškovė asmeniu, atsakingu už žalos atlyginimą, nurodė UAB „Admituras“. Pagal 2008-01-01 Daugiabučių gyvenamųjų namų nuolatinės privalomosios priežiūros ir avarijų lokalizavimo ir likvidavimo sutartį, sudarytą tarp UAB „Admituras“ ir UAB „Mažeikių butų ūkis“ (36-37 b. l.) nuolatinės priežiūros bei profilaktinio remonto darbus yra įsipareigojęs atlikti UAB „Mažeikių butų ūkis“.

16Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį bendrosios dalinės nuosavybės teise butų ir kitų patalpų savininkams priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė – techninė ir kitokia įranga. Šiuos bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančius objektus detaliau reglamentuoja Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 5 dalis, kurios 2 punkte numatyta, jog daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos vamzdynai yra bendrosios pastato inžinerinės sistemos dalis. Vadinasi, kanalizacijos vamzdis, dėl kurio trūkimo kilo žala aplietam butui, laikytinas bendrąją daline namo, esančio ( - ), butų savininkų nuosavybe. Pagal CK 4.240 straipsnį bei Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 26 straipsnio 1 dalį, minėto daugiabučio namo administratorius UAB „Admituras“, kaip namo valdytojas, turėjo pareigą organizuoti namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrą ir kitokį tvarkymą, planuoti ir kaupti lėšas šiems darbams atlikti, laikytis įstatymų nustatytų statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų, darbų saugos, higienos, aplinkosaugos, priešgaisrinių ir kitų specialiųjų reikalavimų, saugoti ir ginti bendrijos ir jos narių teises bei ekonominius ir kitus teisėtus interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir kitokiu tvarkymu, atsakyti pagal savo prievoles.

17Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad pagal CK 6.266 straipsnio 1 dalį pastatų savininko (valdytojo) civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės tada, kai žala padaryta dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų. Kitais atvejais, t. y. už žalą, padarytą ne dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, pastatų savininkas (valdytojas) atsako bendraisiais pagrindais, t. y. esant visoms žalą padariusio asmens civilinės atsakomybės sąlygoms: neteisėtiems veiksmams, žalai, neteisėtų veiksmų ir žalos priežastiniam ryšiui, kaltei (CK 6.246–6.249 straipsniai). Statinio, pastato ar kitokios konstrukcijos, įskaitant kelius, valdymas pagal CK 6.266 straipsnį suprantamas kaip objekto turėjimas savo žinioje ir teisė daryti jam ūkinį bei fizinį poveikį. Valdytoju gali būti laikomas asmuo, kuriam daiktinės ar prievolinės teisės pagrindu pavesta eksploatuoti, prižiūrėti ar tvarkyti objektą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. S. v. Tauragės rajono savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-7-365/2005; teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB ,,If draudimas“ v. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, bylos Nr. 3K-3-62/2009; 2012 m. spalio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje E. D. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-436/2012; kt.). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tais atvejais, kai žala yra nulemta pastato defekto, esančio bendrąja daline pastato savininkų (valdytojų), o ne vieno iš bendraturčių asmenine nuosavybe, tai atsiradusią žalą turi atlyginti kaltas dėl žalos asmuo, remiantis bendraisiais žalos atlyginimo pagrindais (CK 6.263, 6.246–6.249 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Lietuvos draudimas“ v. M. K.-D., 729-oji daugiabučio namo savininkų bendrija, UAB Namų priežiūros centras, G. A. N., UAB „ Erama“, UAB „Vilniaus architektūros studija“, bylos Nr. 3K-3-123/2009).

18Civilinė atsakomybė yra galima tik esant visoms būtinosioms jos sąlygoms: neteisėtiems veiksmams, žalai (nuostoliams), priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ir žalos (nuostolių) bei privalančio atsakyti subjekto kaltei. Žalos dydis nagrinėjamu atveju yra aiškus – 1025,00 Lt, aiški yra ir žalos atsiradimo priežastis – vamzdžio įtrūkimas fekalo kanalizacijos stove, tačiau atsakovas nepripažįsta, jog atliko neteisėtus veiksmus ir jog egzistuoja jo kaltė bei priežastinis ryšys.

19Daugiabučio namo priežiūra yra vykdoma vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2007-08-24 sprendimu Nr. T1-245 patvirtintu privalomosios priežiūros darbų sąrašu (11-17 b. l.), kuriame numatyta, jog bendro naudojimo inžinerinė įranga yra fekalinės kanalizacijos tinklai nuo buto kanalizacijos tinklų įjungimo į stovo trišakį iki pirmo kanalizacijos šulinio už pastato sienos (2 p.), o fekalinės kanalizacijos tinklų priežiūros darbus sudaro: trūkusių, atskirų vietų, kanalizacijos vamzdžių ir fasoninių dalių keitimas antžeminėje ir požeminėje dalyse (2.1 p., 2.2 p.), užsikimšimų vamzdynuose šalinimas (2.3 p.), hidrodinaminis vamzdynų praplovimas esant būtinumui (2.4 p.), vamzdynų sistemos hermetizavimas (2.5 p.), kanalizacijos uždaromosios armatūros priežiūra ir keitimas (2.7 p.), avarijų lokalizavimas ir likvidavimas (2.8 p.) (15 b. l.). Pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-08-03 įsakymu Nr. A1-1143 patvirtintų Mažeikių miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatus, pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomus reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra (4 p.), organizuoti namo techninę priežiūrą, namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimą, avarijų lokalizavimą ir likvidavimą (5.3 p.), rengti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo metinius ir ilgalaikius darbų planus, juose nurodyti konkrečius darbus, preliminarią darbų kainą, lėšų šaltinius (5.4 p.), rengti pasiūlymus dėl lėšų kaupimo namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti ir jų naudojimo tvarkos, kaupiamųjų įmokų namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti ir teikti juos tvirtinti patalpų savininkams susirinkime ar balsuojant raštu (5.4.1 p.), organizuoti namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų, namo techninės priežiūros ir kitų su administruojamu namu susijusių paslaugų pirkimą (5.5 p.). Pagal statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2002 priedą „Daugiabučių namų techninės priežiūros pagrindinių darbų sąrašas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-11-18 įsakymu Nr. D1-888 (įvykio metu galiojusi redakcija), administratorius privalo atlikti bendrojo naudojimo objektų nuolatinius stebėjimus (ne rečiau kaip kartą per mėnesį) bei kasmetines apžiūras (1 p.); organizuoti bendro naudojimo objektų atnaujinimo darbų poreikio pagrindimą, parengti atnaujinimo planus ir juos pateikti namo savininkams (3 p.); palaikyti namo nuotekų šalinimo sistemos pralaidumą ir sandarumą, šalinti smulkius defektus (16 p.), atlikti kitus namo bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros darbus (27 p.).

20Iš atsakovo bei trečiojo asmens UAB „Mažeikių butų ūkis“ pateiktų dokumentų matyti, jog yra vedamas namo, esančio ( - ), techninės priežiūros žurnalas (18 b. l.), vykdomi kasmėnesiniai namo būklės stebėjimai, kasmetinės apžiūros, nuo 2003-02-12 iki 2012-04-01, kuomet įvyko draudžiamasis įvykis, nėra užfiksuota jokių gedimų, susijusių su namo nuotekų sistema, tad laikytina, jog administratorius tinkamai vykdo įpareigojimą nuolat stebėti bendrojo naudojimo objektų, įskaitant ir nuotekų vamzdyną, būklę. Iš daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros darbų ir lėšų poreikio ilgalaikio plano (33 b. l.) matyti, jog nuotekų sistemos rekonstrukcija yra numatyta 2019 m., o nuotekų vamzdyno stovų keitimas – 2020 m., byloje nėra pateikta įrodymų, jog nuotekų sistema buvo tokios prastos būklės, jog buvo būtina ją renovuoti anksčiau, nei nurodyta ilgalaikiuose planuose, tad administratorius tinkamai vykdė įpareigojimą organizuoti bendro naudojimo objektų atnaujinimo darbų poreikio pagrindimą bei parengti atnaujinimo planus. Gavęs informaciją apie 2012-04-01 įvykį, atsakovas operatyviai pašalino pastebėtus defektus, likvidavo avariją, tad tinkamai įvykdė priežiūros funkcijas. Defektas, dėl kurio kilo žala draudėjo butui, atsirado ne dėl tam tikrų išskirtinių aplinkybių, pavyzdžiui, kamščio sistemoje, o dėl vamzdžio, esančio nematomoje vietoje – perdangoje, įtrūkimo, kurio nebuvo įmanoma pastebėti iš anksto vizualinių apžiūrų metu, todėl laikytina, jog defektas kilo dėl normalaus turto susidėvėjimo, o už tokį susidėvėjimą administratorius neatsako (CK 4.242 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, jog administratorius neturi teisės savo iniciatyva, be buto savininkų sutikimo, atlikti bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų (CK 4.85 straipsnio 1 dalis).

21Iš byloje esančių duomenų matyti, jog administratorius tinkamai vykdė daugiabučio namo, esančio ( - ), administratoriaus funkcijas, susijusias su kanalizacijos vamzdynų priežiūra, todėl neatliko neteisėtų veiksmų, galėjusių turėti įtakos 2012-04-01 įvykio metu atsiradusios žalos kilimui. Nesant priežastinio ryšio tarp žalos ir UAB „Admituras“ veiksmų, vykdant administratoriaus funkcijas, ieškinys yra atmestinas kaip nepagrįstas, nes byloje neįrodyta, kad atsakovė neįvykdė įstatymuose nustatytos pareigos ar pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnis, 6.263 straipsnio 1 dalis).

22Pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ reikalavimas yra reiškiamas dėl žalos atlyginimo, o ne dėl draudimo teisinių santykių, todėl ieškinio pateikimui yra taikytinas ne vienerių, o trejų metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 straipsnio 8 dalis, CK 6.1015 straipsnis).

23Byloje nėra pateikta duomenų apie atsakovo ar trečiojo asmens patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl bylinėjimosi išlaidos neskirstytinos. Iš Mažeikių rajono apylinkės teismo pažymos apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, matyti, jog teismas šioje byloje patyrė 5,06 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, kurios yra didesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos priteistinos Valstybės naudai iš ieškovės (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355).

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 270 straipsniais,

Nutarė

25Ieškinį atmesti.

26Priteisti iš ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ 5,06 Eur (penkis eurus 6 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai. Valstybei priteista suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (įstaigos kodas – 188659752) biudžeto surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

27Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Klemenis,... 2. sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Lilijai Drizgienei,... 3. dalyvaujant atsakovo UAB „Admituras“ atstovui direktoriui A. B., trečiojo... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ kreipėsi į teismą ieškiniu (1-4 b.... 7. Atsakovas UAB „Admituras“ atsiliepime į ieškinį nurodo, jog nesutinka su... 8. Tretysis asmuo UAB „Mažeikių butų ūkis“ atsiliepime į ieškinį... 9. Tretysis asmuo R. D. nurodė, jog neturi pretenzijų, prašė bylą nagrinėti... 10. Teismo posėdyje atsakovo atstovas palaikė atsiliepime nurodytas aplinkybes,... 11. Trečiojo asmens UAB „Mažeikių butų ūkis“ atstovė papildomai... 12. UAB „Mažeikių butų ūkis“ atstovas V. G. teismo posėdžio metu... 13. Ieškovės atstovas rašytiniuose paaiškinimuose papildomai paaiškino, jog... 14. Ieškinys atmestinas.... 15. Bylos duomenimis nustatyta, jog tarp ieškovo ir R. D. buvo sudaryta Būsto... 16. Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį bendrosios dalinės nuosavybės teise butų ir... 17. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad pagal CK 6.266 straipsnio 1... 18. Civilinė atsakomybė yra galima tik esant visoms būtinosioms jos sąlygoms:... 19. Daugiabučio namo priežiūra yra vykdoma vadovaujantis Mažeikių rajono... 20. Iš atsakovo bei trečiojo asmens UAB „Mažeikių butų ūkis“ pateiktų... 21. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog administratorius tinkamai vykdė... 22. Pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju ieškovo AB „Lietuvos draudimas“... 23. Byloje nėra pateikta duomenų apie atsakovo ar trečiojo asmens patirtas... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260,... 25. Ieškinį atmesti.... 26. Priteisti iš ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ 5,06 Eur (penkis eurus 6... 27. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...