Byla eI-210-142/2017
Dėl turtinės žalos priteisimo atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai VĮ Regitros Vilniaus filialo, V. L., tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Autobanga“, T. S

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Halina Zaikauskaitė, dalyvaujant pareiškėjo atstovams advokatui G. B., N. M., atsakovui V. L., atsakovo atstovui V. B., atsakovo VĮ Regitros Vilniaus filialo, atstovaujančio valstybę, atstovui advokatui G. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Zoloto“ skundą dėl turtinės žalos priteisimo atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai VĮ Regitros Vilniaus filialo, V. L., tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Autobanga“, T. S..

2Teismas

Nustatė

3pareiškėjas UAB „Zoloto“ (toliau – ir pareiškėjas) padavė teismui skundą ir patikslintą skundą (kurį teismo posėdyje patikslino), kuriuose prašo priteisti 7241 Eur solidariai iš atsakovų Lietuvos valstybės, atstovaujamos VĮ Regitros Vilniaus filialo, ir V. L..

4Skunde paaiškina, kad V. L. ir UAB „Autobanga“ 2013-07-01 sudarė automobilio Subaru Legacy (valstybinis Nr. ( - ) (toliau – automobilis) nuomos sutartį iki 2013-07-22. V. L. automobilio negrąžinus paaiškėjo, kad pastarasis suklastojo dokumentus - 2013-07-05 pirkimo-pardavimo sutartį ir tos pačios datos įgaliojimą. V. L. 2013-07-07 sudarė paskolos sutartį su UAB „Zoloto“ 25 000 Lt sumai ir 15 procentų metinių palūkanų, užstatu pateiktas automobilis, kuris buvo įvertintas 25 000 Lt suma. 2013-07-08 pareiškėjas su V. L. sudarė to automobilio pirkimo-pardavimo sutartį. 2013-07-09 V. L. pareiškė, kad nori automobilį atpirkti, bet kaip pirkėją nurodė T. S.. 2013-07-09 pirkimo-pardavimo sutartimi UAB „Zoloto“ pardavė automobilį T. S..

5UAB „Autobanga“ kreipėsi dėl automobilio vagystės ir 2013-07-30 automobilis konfiskuotas iš T. S. ir grąžintas UAB „Autobanga“.

6Pareiškėjas teigia, kad T. S. už automobilio pirkimą neatsiskaitė, 2013-08-06 kreipėsi į teismą dėl 2013-07-09 automobilio pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo.

7Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-07-21 sprendimu T. S. ieškinys tenkintas iš dalies, o Vilniaus apygardos teismas paliko sprendimą nepakeistą. Pareiškėjas skunde administraciniam teismui įrodinėja, kad bendrosios kompetencijos teismų sprendimuose nepaneigtas UAB „Zoloto“ teiginys, kad pareiškėjas negavo iš T. S. pinigų už automobilį.

8Pareiškėjas aiškina, kad nagrinėjamu atveju taikytinas Civilinio kodekso (CK) 6.271 straipsnis. Paaiškina dėl VĮ Regitra kaltės. Nurodo, kad VĮ Regitra darbuotojas, kuris registravo V. L. nuosavybės teises į automobilį negalėjo nepastebėti, kad pateikti aiškiai suklastoti dokumentai, nes klastojimas buvo akivaizdus. Mano, kad tai yra jų neteisėti veiksmai pasireiškę nustatytos pareigos nevykdymu, neteisėtų veiksmų atlikimu. Pareiškėjas savo argumentus grindžia Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015-10-26 įsakymu „Dėl motorinės transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartyje privalomų nurodyti duomenų apie motorinę transporto priemonę ir jos trūkumus sąrašo patvirtinimo“ Nr. 2B-231, 54 punktu, kuriame nurodyta kokius duomenis turi patikrinti VĮ Regitra. Nurodo, kad VĮ Regitra šios pareigos neatliko, nes netgi nepatikrino, jog automobilis ieškomas policijos.

9Nurodo, kad tarp VĮ Regitros veiksmų ir žalos yra priežastinis ryšys.

10Taip pat skunde aiškinama dėl V. L. atsakomybės (pareiškėjas nesutiko, kad V. L. byloje būtų trečiuoju suinteresuotu asmeniu, reikalavo, kad jis būtų laikomas atsakovu).

11Nurodo, kad V. L. suklastojo dokumentus, o VĮ Regitra pagal tuos suklastotus dokumentus įregistravo jo nuosavybės teisę. Be to, V. L. ir T. S. yra susiję asmenys. Aiškina, kad yra visos būtinos V. L. atsakomybės sąlygos, o dėl to jis ir VĮ Regitra už žalą privalo atsakyti solidariai.

12Teismo posėdyje pareiškėjo atstovai skundą palaikė, tik sumažino prašomos priteisti žalos dydį iki pirminiame skunde nurodyto, t.y. apsiribojo tik automobilio kaina, kurią teigia sumokėję V. L.. Papildomai nurodė, kad V. L. Regitroje pateikė ne visus dokumentus, kurie turėjo būti įregistruojant automobilį jo vardu. Nurodė, kad nebuvo savininko, akcinės bendrovės akcininkų susirinkimo protokolo, kuriuo būtų nuspręsta parduoti tą automobilį, o pagal automobilio vertę, toks sprendimas turėjo būti priimtas.

13Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama VĮ Regitra Vilniaus filialo (toliau – atsakovo atstovas, Regitra) pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame nurodė, kad su pareiškėjo skundu nesutinka.

14Paaiškina, kad pareiškėjas 2013-07-08 įsigijo automobilį iš V. L., įregistravo pirkimo-pardavimo sutartį VĮ Regitroje, 2013-07-09 pareiškėjas pardavė automobilį T. S., o UAB „Autobanga“ iniciatyva pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl to automobilio vagystės. 2013-07-30 automobilis paimtas iš T. S. ir grąžintas UAB „Autobanga“. Apylinkės teismo sprendimu automobilio pirkimo-pardavimo sutartys panaikintos, o iš UAB „Zoloto“ T. S. naudai priteista 25 000 Lt ir 5 procentai metinės palūkanos, taip pat bylinėjimosi išlaidos.

15Nesutinka su pareiškėjo argumentais dėl VĮ Regitra kaltės, nurodo, kad pareiškėjo nurodyto teisės akto nuostatos įsigaliojo tik nuo 2015-11-01, todėl 2013 m. atsakovas neturėjo pareigos vykdyti nurodomų nuostatų.

16Remiasi Kelių transporto priemonių registravimo taisyklėmis, patvirtintomis Vidaus reikalų ministro 2001-05-25 įsakymu Nr. 269 (toliau – Taisyklės) ir Vyriausybės 2005-11-28 nutarimu Nr. 1286 patvirtintais Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro nuostatais. Pažymi, kad VĮ Regitra neregistruoja nuosavybės teisių, o registruoja tik transporto priemones. Atsakovo atstovas nedalyvavo pirkimo-pardavimo sandoriuose, kuriuos teismas panaikino, teismas nusprendė ir dėl restitucijos taikymo, todėl VĮ Regitra neprivalo sugrąžinti pareiškėjui automobilio vertės. Mano, kad pareiškėjo reikalavimo teisė gali būti nukreipta tik į V. L., kuris pardavė automobilį pareiškėjui nebūdamas jo savininku.

17Teismo posėdyje VĮ Regitra Vilniaus filialo atstovas palaikė atsiliepimą ir su skundu nesutiko. Papildomai teigė, kad pareiškėjo atstovas netinkamai aiškina teisės aktą. Atsakovo manymu, joks teisės aktas neįpareigoja VĮ Regitra tikrinti pateiktos pirkimo-pardavimo sutarties teisėtumo.

18V. L. ir jo atstovas su skundu ir jo reikalavimais nesutiko. V. L. pripažino, kad jis pateikė VĮ Regitrai jo paties suklastotus dokumentus.

19Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Autobanga“ pateikė teismui atsiliepimą, kuriame pasisakė, kad iš dalies su skundu sutinka. Nurodė, kad V. L. pateikė VĮ Regitrai akivaizdžiai suklastotus dokumentus ir jeigu VĮ Regitra tinkamai vykdytų savo pareigas, nebūtų reikėję tiek teisminių procesų. Teismo posėdyje atstovas nedalyvavo, apie posėdį pranešta tinkamai.

20Trečiasis suinteresuotas asmuo T. S. atsiliepimo neteikė, teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį jam pranešta.

21Teismas

konstatuoja:

22Skundas netenkinamas.

23Ginčas kilo dėl turtinės žalos atlyginimo. Pareiškėjas turtinės žalos atsiradimą sieja su tuo, kad VĮ Regitra neatidžiai ir nerūpestingai atliko automobilio perregistravimą, įregistravo automobilį pagal akivaizdžiai suklastotą pirkimo-pardavimo sutartį ir įgaliojimą, nepareikalavo kitų dokumentų. Žalos atlyginimą prašo priteisti solidariai, nes V. L. pripažįsta, kad pateikė VĮ Regitrai jo paties suklastotus dokumentus.

24Administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ), (redakcija, galiojusi iki 2016-07-01) 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtinta nuostata, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (Civilinio kodekso 6.271 straipsnis). Todėl administraciniai teismai nesprendžia ginčų tarp dviejų privačių subjektų dėl žalos atlyginimo, nes žalos atlyginimui tokiu atveju netaikomos CK 6.271 straipsnio nuostatos.

25Atsižvelgiant į minėtas ABTĮ nuostatas, administraciniai teismai spręsdami ginčus dėl žalos atlyginimo vadovaujasi toliau aptariamais teisės aktais. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 42 straipsnyje nustatyta, kad turtinė ir neturtinė žala, atsiradusi dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų aktų, atlyginama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. CK 6.271 straipsnyje nustatyta viešoji atsakomybė atsiranda esant trims sąlygoms: neteisėtiems veiksmams ar neveikimui, žalai ir priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos. Taigi, reikalavimas dėl žalos atlyginimo (ir turtinės, ir neturtinės) gali būti patenkinamas nustačius visumą viešosios atsakomybės sąlygų: pareiškėjo nurodytos valdžios institucijos neteisėtus veiksmus, žalos pareiškėjui padarymo faktą ir priežastinį ryšį tarp valdžios institucijos neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos. Administracinių teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad nenustačius bent vienos iš nurodytų trijų viešosios atsakomybės sąlygų, valstybei pagal CK 6.271 straipsnį nekyla prievolė atlyginti turtinę ar neturtinę žalą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) administracinės bylos Nr. A5-665/2005, Nr. A525-1355/2010, Nr. A82-932/2011). Neteisėti veiksmai konstatuojami, kai valdžios institucijos darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus privalėjo veikti, neįvykdė jiems teisės aktais priskirtų funkcijų arba nors ir vykdė šias funkcijas, tačiau veikė nepateisinamai aplaidžiai, pažeisdami bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Valstybės pareiga atlyginti žalą (viešoji atsakomybė) pagal CK 6.271 straipsnio nuostatas kyla dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų nepriklausomai nuo konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarime konstatavo, kad asmeniui teisė į žalos, padarytos neteisėtais valstybės institucijų, pareigūnų veiksmais, atlyginimą atsiranda tik tada, kai įstatymų nustatyta tvarka yra konstatuojama, kad valstybės institucijos, pareigūnai atliko neteisėtus veiksmus ir žala asmeniui atsirado būtent dėl tų valstybės institucijų, pareigūnų neteisėtų veiksmų. Sprendžiant dėl atitinkamos valstybės valdžios institucijos (jos pareigūnų) veikos neteisėtumo, kiekvienu atveju yra būtina nustatyti, kokios konkrečios teisės normos, kurios reglamentuoja skundžiamos institucijos veiklą, buvo pažeistos, kaip būtent šie pažeidimai pasireiškė asmens, teigiančio, kad jis dėl tokių veiksmų (neveikimo) patyrė žalą, atžvilgiu, taip pat tai, ar atitinkamos pasekmės (jei jos nustatomos) atsirado būtent dėl tų valstybės institucijų, pareigūnų neteisėtų veiksmų.

26Nagrinėjamu atveju pareiškėjas žalos atsiradimą kildina ne tik iš neteisėtų VĮ Regitra veiksmų (neveikimo), bet ir iš santykių, kurie jau buvo išnagrinėti ginče pagal T. S. ieškinį Vilniaus miesto apylinkės teisme civilinėje byloje Nr. 2-2844-866/2014, teismo sprendimas priimtas 2014-07-21, įsigaliojo Vilniaus apygardos teismui priėmus 2015-08-21 nutartį (civilinė byla Nr. 2A-1305-275/2015) ir palikus apylinkės teismo sprendimą nepakeistu.

27Nurodytoje civilinėje byloje ieškovas T. S. prašė pripažinti negaliojančiais automobilio Subaru Legacy, valstybinis Nr. ( - ) identifikavimo Nr. ( - ), pirkimo – pardavimo sandorius: 2013 m. liepos 5 d. tarp V. L. ir UAB „Autobanga“; 2013 m. liepos 7 d. tarp V. L. ir UAB „Zoloto“; 2013 m. liepos 8 d. tarp V. L. ir UAB „Zoloto“; 2013 m. liepos 9 d. tarp T. S. ir UAB „Zoloto“. Ieškovas prašė taikyti vienašalę restituciją, priteisiant iš atsakovo UAB „Zoloto“ ieškovui sumokėtą automobilio kainą 25 000 Lt, priteisti 5 procentų dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Vilniaus miesto apylinkės teismas priėmė tokį sprendimą: pripažinti negaliojančiomis sutartis nuo jų sudarymo momento: 2013 m. liepos 5 d. automobilio Subaru Legacy, valstyb. Nr. ( - ) identifikavimo Nr. ( - ), pirkimo – pardavimo sutartį tarp V. L. ir UAB „Autobanga“; 2013 m. liepos 8 d. automobilio Subaru Legacy, valstyb. Nr. ( - ) identifikavimo Nr. ( - ), pirkimo – pardavimo sutartį, tarp V. L. ir UAB „Zoloto“; 2013 m. liepos 9 d. automobilio Subaru Legacy, valstyb. Nr. ( - ) identifikavimo Nr. ( - ), pirkimo – pardavimo sutartį, tarp T. S., a. k. ( - ) ir UAB „Zoloto“, į. k. 302706854. Priteisti iš atsakovo UAB „Zoloto“ ieškovo T. S. naudai 25 000 Lt automobilio įsigijimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei 2 750 Lt bylinėjimosi išlaidų.

28Nagrinėjamoje administracinėje byloje pareiškėjas reikalauja žalos atlyginimo, tame tarpe ir iš valstybės pavestas funkcijas vykdančios VĮ Regitros (t.y. iš valstybės), žalos dydį sudaro minėto automobilio sutartinė kaina, t.y. kaina už kurią UAB „Zoloto“, kaip teigia skunde, nupirko automobilį iš V. L., o ta pirkimo-pardavimo sutartis teismo buvo pripažinta negaliojančia. Tačiau žala kildinama ne dėl tos sutarties pripažinimo negaliojančia, o iš kitos sutarties, kurios pagrindu V. L. VĮ Regitra Vilniaus filiale buvo įregistruotas kaip to automobilio valdytojas. Reikalavimas grindžiamas tuo, kad VĮ Regitra automobilį įregistravo V. L. vardu pagal suklastotą 2013-07-05 pirkimo-pardavimo sutartį ir suklastotą UAB „Autobanga“ įgaliojimą, šiuos dokumentus pateikė V. L. VĮ Regitra prisistatęs kaip asmuo atstovaujantis tiek pardavėją (suklastotas įgaliojimas), tiek pirkėją (save). Pareiškėjo manymu toks įregistravimas buvo negalimas, nes akivaizdu buvo, kad dokumentai suklastoti, be to, ne visi reikiami dokumentai buvo pateikti. V. L. neneigia, kad VĮ Regitrai pateikė suklastotus dokumentus ir tokiu būdu automobilį perrašė savo vardu. Atitinkamai vėliau jis tuo automobiliu disponavo taip, kaip nustatyta civilinėje byloje.

29VĮ Regitra pareigos ir kompetencija yra nustatyti Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme (redakcija, galiojusi šiai bylai aktualiu registravimo momentu), (Saugaus eismo įstatymas). Saugaus eismo įstatymo 27 straipsnyje reglamentuojamas transporto priemonių registravimas. Nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje viešajame eisme dalyvauti leidžiama nustatyta tvarka įregistruotoms motorinėms transporto priemonėms, priekaboms; transporto priemonės, priekabos registruojamos Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre; Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registrą tvarko vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga – Vidaus reikalų ministerija ir registro tvarkymo įstaiga – valstybės įmonė „Regitra“. Vyriausybės 2013-04-03 nutarimu Nr. 287 patvirtinti Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro nuostatai (toliau – Nuostatai). Nuostatų 1 p. nustatyta, kad šis aktas nustato Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro (toliau – registras) paskirtį, registro valdytoją ir registro tvarkytoją, jų teises ir pareigas, registro objektus, jų registravimą, registro duomenų ir registro informacijos, registrui pateiktų elektroninių dokumentų ir (arba) registrui pateiktų dokumentų skaitmeninių kopijų tvarkymą, registro sąveiką su kitais registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis, registro duomenų saugą, jo finansavimą, reorganizavimą ir likvidavimą. Nuostatų 2 p. pasakyta, kad registro paskirtis – registruoti registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti registro duomenis. Nuostatų 7 p. įtvirtinta, kad registro valdytoja ir asmens duomenų valdytoja yra Vidaus reikalų ministerija. Nuostatų 13 p. nurodyta, kad registro objektai yra motorinės transporto priemonės, 14 p. nurodomi registre tvarkomi duomenys – duomenys apie transporto priemonės registracijos dokumentą, kiti techniniai duomenys apie transporto priemonę, transporto priemonės valdytojo duomenys ir transporto priemonės savininko duomenys (atitinkami fizinių ir juridinių asmenų duomenys), transporto priemonės valdytojui ar savininkui atstovaujančio asmens arba juridinio asmens vardu veikiančio asmens duomenys, atstovavimą patvirtinančio dokumento duomenys, informacija apie transporto priemonės teisėto valdymo pagrindus (sandorio ar kito juridinio fakto forma ir rūšis, sandorio suma, informacija apie sandorį sudariusias šalis), transporto priemonės techniniai duomenys, taip pat registro duomenų įrašymo į registrą ir keitimo data ir laikas, registro objekto duomenų keitimo data ir laikas, ir daugelis kitų duomenų, susijusių su registravimo objektu, kurie detaliai išvardinami. Nuostatų 16 p. nustatyta, kad registro objektai registruojami, registro duomenys, būtini registro objektams registruoti, teikiami Registravimo taisyklių nustatyta tvarka atliekant transporto priemonių registravimo procedūras. Nuostatų 17 p. nurodoma, kas yra tokių duomenų teikėjai (tame tarpe savininkai ir valdytojai). Nuostatų 18 p. nustatyta, kas teikiama registro tvarkytojui, tai 14 p. nurodyti atitinkami duomenys, ką teikia transporto priemonių savininkai ir valdytojai nurodyta 18.1 punkte. Duomenų teikėjų pareigos nurodytos Nuostatų 19 p., iš šio punkto nuostatų seka, kad duomenų teikėjai privalo užtikrinti teikiamų duomenų teisingumą, išsamumą, tame tarpe jiems priskirta pareiga nedelsiant pranešti apie pateiktus neteisingus duomenis. Registro tvarkytojo pareigos nurodytos 21 punkte. Nurodyta, kad registro tvarkytojas, iš teikėjo gautuose duomenyse pastebėjęs netikslumų, sustabdo registravimo procedūrą ir nedelsdamas (ne vėliau kaip per 24 valandas) apie tai praneša šiuos duomenis pateikusiam teikėjui. Pagal Nuostatų 22 p. registro objektas laikomas įregistruotu, kai registro tvarkytojas Registravimo taisyklių nustatyta tvarka priima sprendimą įregistruoti transporto priemonę, suformuoja ir į registrą įrašo duomenis apie registro objektą, suteikia registro objekto identifikavimo kodą ir Registravimo taisyklėse nustatytais atvejais išduoda registravimo dokumentą. Nuostatai numato ir galimybę atsisakyti registruoti objektą, taip pat numatyta klaidų taisymo procedūra, duomenų gavimas iš kitų registrų, registro duomenų teikimas ir naudojimas ir kt. Atsižvelgiant į Nuostatus, registravimo tvarka detalizuojama yra Vidaus reikalų ministro patvirtintu aktu – Vidaus reikalų ministro 2001-05-25 įsakymu Nr. 260 patvirtintų Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių (redakcija, galiojusi 2013 m. liepos mėnesį). Bylai aktualiu laikotarpiu galiojusios Taisyklių redakcijos 71-85 punktuose reglamentuojamas registravimo duomenų keitimas.

30Civilinės bylos duomenyse yra 2013-07-05 V. L. prašymas Regitrai dėl transporto priemonės registracijos (civilinė byla Nr. 2-2844-866/2014, t. II, b.l. 40). Iš šio prašymo seka, kad V. L. nurodė, jog techninis pasas, registracijos liudijimas buvo pavogtas, parašytas pareiškimas į policiją. Iš priedų sąrašo seka, kad pateiktas draudimo liudijimas ir pirkimo-pardavimo sutartis. Iš civilinės ir administracinės bylų duomenų seka, kad buvo pateiktas ir Įgaliojimas (ten pat, b.l. 41), 2013-07-05 transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią Autobanga pardavė V. L. ginčo automobilį. Antspaudas sutartyje ir įgaliojime iš tiesų turi trūkumų, kuriuos nurodo pareiškėjas. UAB „Autobanga“ kodas nurodytas teisingas, t.y. toks pats kaip buvo nurodytas Registracijos liudijime šios bendrovės vardu (civ. byla Nr. 2-2844-866/2014, t. I, b.l. 48-49). Bendrovės direktorius įgaliojime nurodytas teisingai (civ. byla Nr. 2-2844-866/2014, t. II, b.l. 44, 47), o pardavėju sutartyje nurodytas asmuo, kuris pasirašė Autobanga vardu to automobilio 2013-07-01 nuomos sutartį su V. L. (ten pat, b.l. 49). Regitrai buvo pateiktas ir V. L. asmens dokumentas (ten pat, b.l. 54). Civilinėje byloje buvo gautas UAB „Autobanga“ antspaudas, kuris visiškai neatitinka V. L. pateiktoje pirkimo-pardavimo sutartyje ir įgaliojime esančio antspaudo.

31Atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą, į Nuostatų 18.1 p., registro tvarkytojui teikiami atitinkami duomenys registruojant objektą (transporto priemonę). Nagrinėjamu atveju transporto priemonė jau buvo registruota kaip objektas Autobanga vardu, reiškia tie duomenys jau buvo. Keičiant duomenis taikomi Taisyklių (redakcija, galiojusi nuo 2013-07-01 iki 2013-12-06) 71-85 punktai, šiuo atveju 71 p. nurodyti visi galimi registravimo duomenų keitimo atvejai. Nagrinėjamu atveju į Regitrą kreipėsi tik V. L., reiškia tai buvo atvejis, nurodytas Taisyklių 73.3 punkte, tokiu atveju, ką tas asmuo pateikia nustatyta 77 punkte. Šis asmuo pateikia Taisyklių 76.1 – 76.5 punktuose nurodytus dokumentus: prašymą (pateiktas), savo asmens dokumentą (pateiktas), atstovavimą patvirtinantį dokumentą (pateiktas, nors jame esantis antspaudas galėjo kelti abejones), registracijos liudijimą (kai dokumentas neprarastas), (nepateiktas, nurodant, kad dingo ir apie tai pranešta policijai), transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties liudijimas (duomenų nėra). Atkreipiamas dėmesys į tai, kad Taisyklės tokiu atveju (73.3 punkte nurodytu atveju) nereikalavo pateikti transporto priemonės įsigijimą (valdymo pagrindą) patvirtinantį dokumentą (76.7 punkte numatytą), bet reikalavo pateikti notariškai patvirtintą transporto priemonės įsigijimą (valdymo pagrindą) patvirtinantį dokumentą (77.2 punktas), kuris šiuo atveju nebuvo pateiktas, nes pateikta paprasta pirkimo-pardavimo sutartis. Be to, transporto priemonės registracijos dokumentas nepateiktas, nurodant, kad jis prarastas, o 82 punkte buvo nustatyta, kad tuo atveju, kai registracijos liudijimas yra prarastas, apie jo praradimo aplinkybes pareiškėjas privalo pateikti motyvuotą paaiškinimą raštu. V. L. tokį paaiškinimą be jokių įrodymų buvo užrašęs ant 2013-07-05 prašymo (civ. byla, t. II, b.l. 40). Vėliau civilinėje byloje ir į ją pateiktoje medžiagoje iš ikiteisminio tyrimo nepaaiškėjo, kad toks pareiškimas apie registracijos liudijimo praradimą policijai būtų parašytas.

32Taigi, atsižvelgiant į 2013-07-05 galiojusių Taisyklių redakciją, VĮ Regitra nesilaikė šių taisyklių reikalavimų ir nepareikalavo iš V. L. notariškai patvirtinto transporto priemonės įsigijimą (valdymo pagrindą) patvirtinančio dokumento, kas sudarė sąlygas V. L. pateikti jo paties suklastotą transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį. Įvertinus šias aplinkybes, teismas nevertina pareiškėjo atstovo teiginių dėl to, kad Regitros darbuotojas privalėjo įsitikinti, ar transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis ir pareiškėjo įgaliojimas nėra suklastoti. Jau teisės akte buvo nustatyti saugikliai, kurie turėjo neleisti įregistruoti naujo valdytojo, jeigu keisti registro duomenų ateina tik vienas asmuo.

33Todėl yra pagrindo teigti, kad valstybės funkcijas vykdanti institucija neveikė taip, kaip pagal teisės aktus privalėjo veikti, t.y. neteisėtų veiksmų faktas yra konstatuojamas.

34Tačiau sprendžiant dėl pareigos atlyginti žalą, teismas turi įvertinti ir tai, ar tarp patirtos žalos ir neteisėtų veiksmų yra priežastinis ryšys, be to, turtinės žalos padarymo faktas turi būti įrodytas. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad minėtu būdu V. L. įregistruotą transporto priemonę iš jo pagal 2013-07-08 automobilio pirkimo-pardavimo sutartį įsigijo UAB „Zoloto“, o ši sutartis pripažinta negaliojančia Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-07-21 sprendimu. Taip pat, tą patį automobilį UAB „Zoloto“ pardavė T. S., o pagal minėtą teismo sprendimą ši sutartis pripažinta negaliojančia, UAB „Zoloto“ įpareigotas grąžinti T. S. 25000 Lt automobilio įsigijimo išlaidų ir 5 procentų metines palūkanas. UAB „Zoloto“ teigia ir tai patvirtinama byloje esančia medžiaga, kad T. S. tas sumas pareiškėjas grąžino. Nors pareiškėjas skunde teismui ir teismo posėdyje aiškino, kad tokios sumos nebuvo gavęs iš T. S., tačiau šį klausimą jau išsprendė Vilniaus miesto apylinkės teismas minėtame sprendime. Pareiškėjas sumažino reikalavimą iki 7241 Eur sumos, t.y. atsisakė savo reikalavimo į žalos dydį dar įtraukti ir T. S. neva nesumokėtą sumą. Teismas apskritai nevertina ir nevertintų, jeigu pareiškėjas ir palaikytų, visų pareiškėjo motyvų ir argumentų, kuriuose nesutinkama su Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimu, nes šis sprendimas turi prejudicinę galią administraciniam teismui (ABTĮ 58 straipsnio 2 dalis). Todėl galimas žalos dydis būtų tik ta suma, kurią pareiškėjas sumokėjo V. L., perkant iš jo automobilį. Visų pirma, minėtoje civilinėje byloje UAB „Zoloto“, būdamas atsakovu, nesikreipė į bendros kompetencijos teismą su ieškiniu dėl automobilio kainos išieškojimo iš V. L.. Nustatyta, kad 2013-07-07 UAB „Zoloto“ suteikė 25000 Lt paskolą V. L. (civ. byla Nr. 2-2844-866/2014, t. I, b.l. 66), užstatu nurodytas ginčo automobilis. Paskolos sutartyje nurodyta, kad suma grąžinta 2013-07-08, tačiau nėra aišku, kas šį įrašą padarė. 2013-07-07 tarp V. L. ir UAB „Zoloto“ sudaryta to automobilio pirkimo-pardavimo sutartis (ten pat, b.l. 67), automobilis įkainotas 50 000 Lt, o 2013-07-08 vėl sudaryta to automobilio pirkimo-pardavimo sutartis tarp tų pačių asmenų už 25 000 Lt (ten pat, b.l. 68). Kitą dieną tas automobilis parduotas T. S..

35Kadangi bylose (tiek civilinėje, tiek nagrinėjamoje byloje) nėra aiškių duomenų, kurie patvirtintų, jog 25 000 Lt V. L. gavo iš pareiškėjo pagal paskolos sutartį, o po to, kaip užmokestį už automobilį, pirmiausia vertintina, ar yra neginčytinų įrodymų, jog pareiškėjui buvo padaryta skunde nurodyta žala. 2013-10-04 V. L. apklausiant įtariamuoju byloje Nr. 10-1-00776-13 (civ. byla Nr. 2-2844-866/2014, t. II, b.l. 72-73), jis teigė, jog UAB „Zoloto“ direktorius jam pinigus už automobilį mokėjo 3 kartus, kiek jis neatsimena. Civilinėje byloje yra 2013-07-07 paskolos sutartis, pagal kurią UAB „Zoloto“ paskolino V. L. tik 5000 Lt, jis pasirašė, kad pinigus gavo (civ. byla Nr. 2-2844-866/2014, t. II, b.l. 137), bet čia nenurodytas užstatas. Administracinėje byloje yra tos pačios datos ir tokia pati sutartis, kurioje jau įrašyta, kad V. L. gavo 25 000 Lt ir joje yra prie įrašo „klientas grąžino pinigus“ 2013-07-08 parašas, nenurodyta kieno, šios sutarties originalas yra civilinėje byloje (civ. byla . 2-2844-866/2014, t. II, b.l. 147) ir joje kita rašysena nurodytas užstatas – automobilis. T.y. bylose yra dvi identiškos sutartys (jų kopijos ir originalas), tačiau jose nurodyti skirtingi duomenys dėl sumos ir dėl jos grąžinimo.

36Vilniaus apygardos teismas (VAT) nagrinėdamas apeliacine tvarka UAB „Zoloto“ apeliacinį skundą 2015-06-22 nutartimi (civ. byla 2-2844-866/2014, t. III, b.l. 43-44) atnaujino bylos nagrinėjimą ir įpareigojo proceso dalyvius pateikti papildomus įrodymus byloje. Iš šios nutarties turinio matyti, kad teismui buvo neaišku, ar apmokėjo už automobilį atsakovas UAB „Zoloto“ atsakovui V. L., ar gavo V. L. pagal paskolos sutartį kokią sumą ir kas jam sumokėjo. Iš galutinės Vilniaus apygardos teismo nutarties konstatuojamosios dalies seka, kad byloje yra dvi tarp V. L. ir UAB „Zoloto“ sudarytos to paties automobilio pirkimo-pardavimo sutartys, tik jose skiriasi suma – vienoje 50 000 Lt kitoje 25 000 Lt (ir datos atitinkamai 2013-07-07 ir 2013-07-08), tačiau UAB „Zoloto“ nepateikė teismui prašomų duomenų dėl šių sutarčių sudarymo ir nepateikė duomenų apie 25 000 Lt sumokėjimą, padaryta išvada, kad nebuvo gauta duomenų, ar ta paskola iš UAB „Zoloto“ V. L. gauta, ar perduota už automobilį. Todėl apeliacinės instancijos teismas šių klausimų ir nesprendė. VAT nutartyje pasakyta, kad UAB „Zoloto“ išlieka galimybė siekti paskolos susigrąžinimo iš V. L.. Administracinėje byloje pateikti tie patys įrodymai kaip ir civilinėje byloje, nors teismas taip pat prašė pateikti papildomus įrodymus dėl minėtų mokėjimų, todėl teismas daro išvadą, kad prašomos priteisti žalos dydis nėra įrodytas.

37Taip pat, nėra pagrindo išvadai, jog tarp tos kainos, kurią galimai UAB „Zoloto“ sumokėjo V. L., kaip galimo bet neįrodyto žalos dydžio, ir pirmiau aprašytų neteisėtų VĮ Regitra Vilniaus filialo veiksmų (neveikimo), yra tiesioginis priežastinis ryšis. Iš pareiškėjo skundo administraciniam teismui taip pat akivaizdu, kad žalos atsiradimą pareiškėjas sieja pirmiausia su V. L. veiksmais.

38Dėl nurodytų aplinkybių pareiškėjo skundas netenkinamas, nes neįrodyta, kad pareiškėjui padaryta žala (CK 6.249 straipsnis), tarp VĮ Regitra veiksmų (neveikimo) ir pareiškėjo nurodytos galimos žalos nėra tiesioginio priežastinio ryšio, t.y. pareiškėjo nurodyti nuostoliai negali būti laikomi VĮ Regitra (veikimo, neveikimo) rezultatu.

39Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsniu,

Nutarė

40Pareiškėjo UAB „Zoloto“ skundą atmesti.

41Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Halina Zaikauskaitė,... 2. Teismas... 3. pareiškėjas UAB „Zoloto“ (toliau – ir pareiškėjas) padavė teismui... 4. Skunde paaiškina, kad V. L. ir UAB „Autobanga“ 2013-07-01 sudarė... 5. UAB „Autobanga“ kreipėsi dėl automobilio vagystės ir 2013-07-30... 6. Pareiškėjas teigia, kad T. S. už automobilio pirkimą neatsiskaitė,... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-07-21 sprendimu T. S. ieškinys... 8. Pareiškėjas aiškina, kad nagrinėjamu atveju taikytinas Civilinio kodekso... 9. Nurodo, kad tarp VĮ Regitros veiksmų ir žalos yra priežastinis ryšys.... 10. Taip pat skunde aiškinama dėl V. L. atsakomybės (pareiškėjas nesutiko, kad... 11. Nurodo, kad V. L. suklastojo dokumentus, o VĮ Regitra pagal tuos suklastotus... 12. Teismo posėdyje pareiškėjo atstovai skundą palaikė, tik sumažino... 13. Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama VĮ Regitra Vilniaus filialo (toliau... 14. Paaiškina, kad pareiškėjas 2013-07-08 įsigijo automobilį iš V. L.,... 15. Nesutinka su pareiškėjo argumentais dėl VĮ Regitra kaltės, nurodo, kad... 16. Remiasi Kelių transporto priemonių registravimo taisyklėmis, patvirtintomis... 17. Teismo posėdyje VĮ Regitra Vilniaus filialo atstovas palaikė atsiliepimą ir... 18. V. L. ir jo atstovas su skundu ir jo reikalavimais nesutiko. V. L. pripažino,... 19. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Autobanga“ pateikė teismui... 20. Trečiasis suinteresuotas asmuo T. S. atsiliepimo neteikė, teismo posėdyje... 21. Teismas... 22. Skundas netenkinamas.... 23. Ginčas kilo dėl turtinės žalos atlyginimo. Pareiškėjas turtinės žalos... 24. Administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ), (redakcija, galiojusi iki... 25. Atsižvelgiant į minėtas ABTĮ nuostatas, administraciniai teismai spręsdami... 26. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas žalos atsiradimą kildina ne tik iš... 27. Nurodytoje civilinėje byloje ieškovas T. S. prašė pripažinti... 28. Nagrinėjamoje administracinėje byloje pareiškėjas reikalauja žalos... 29. VĮ Regitra pareigos ir kompetencija yra nustatyti Saugaus eismo automobilių... 30. Civilinės bylos duomenyse yra 2013-07-05 V. L. prašymas Regitrai dėl... 31. Atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą, į Nuostatų 18.1 p., registro... 32. Taigi, atsižvelgiant į 2013-07-05 galiojusių Taisyklių redakciją, VĮ... 33. Todėl yra pagrindo teigti, kad valstybės funkcijas vykdanti institucija... 34. Tačiau sprendžiant dėl pareigos atlyginti žalą, teismas turi įvertinti ir... 35. Kadangi bylose (tiek civilinėje, tiek nagrinėjamoje byloje) nėra aiškių... 36. Vilniaus apygardos teismas (VAT) nagrinėdamas apeliacine tvarka UAB... 37. Taip pat, nėra pagrindo išvadai, jog tarp tos kainos, kurią galimai UAB... 38. Dėl nurodytų aplinkybių pareiškėjo skundas netenkinamas, nes neįrodyta,... 39. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 40. Pareiškėjo UAB „Zoloto“ skundą atmesti.... 41. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...