Byla 2SA-241-798/2013
Dėl antstolės P. K. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė P. K., UAB ,,Big Stone“

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Antanas Rudzinskas teismo posėdyje vienasmeniškai apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens P. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 5 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB ,,Salgesta“ skundą dėl antstolės P. K. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė P. K., UAB ,,Big Stone“.

2Išnagrinėjęs bylą teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas UAB ,,Salgesta“ skundu prašė panaikinti 2013-02-15 antstolės P. K. patvarkymą Nr. 2-P-3902, dalyje, kurioje atsisakyta iš skolininko UAB „Big Stone“ išieškoti procesines palūkanas už laikotarpį nuo 2012-06-20 iki sprendimo visiško įvykdymo dienos; įpareigoti antstolę išieškoti iš skolininko UAB „Big Stone“ procesines palūkanas už laikotarpį nuo 2012-06-20 iki sprendimo visiško įvykdymo dienos.

5Nurodė, kad 2012-06-21 skolininko prašymu ir išieškotojo sutikimu išieškotų piniginių lėšų paskirstymas buvo atidėtas iki 2012-08-25, t.y. iki kasacinio skundo dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2012-05-25 nutarties padavimo termino pabaigos. Išieškotojas geranoriškai sutiko palaukti tik iki kasacinio skundo padavimo termino pabaigos, t.y. iki 2012-08-25, o ne iki viso kasacijos proceso baigties. Išieškotojas niekuomet nebuvo atsisakęs nuo už visą kasacijos laikotarpį susidariusių procesinių palūkanų. Išieškotojas informavo antstolį ir skolininką, kad tuo atveju, jeigu skolininko kasacinis skundas nebus patenkintas, pasilieka teisę reikalauti procesinių palūkanų už visą kasacijos laikotarpį, t.y. tiek už kasacinio skundo padavimo, tiek už jo nagrinėjimo laikotarpį. Procesinių palūkanų už kasacinio skundo padavimo laikotarpį išieškotojas sutiko atsisakyti tik tuo atveju, jeigu kasacinis skundas vis dėl to nebūtų priimtas. Išieškotojas sutiko palaukti iki 2012-08-25 ir atsisakyti dalies procesinių palūkanų tik dėl to, kad būtų paspartintas skolos išieškojimas. Kadangi dėl kasacinio skundo skolos išieškojimas buvo sustabdytas ir išieškotojas skolos taip greitai, kaip tikėjosi, neatgavo, būtų nesąžininga iš išieškotojo reikalauti kažkokių nuolaidų – už kasacijos laikotarpį atsisakyti procesinių palūkanų. Antstolė, sužinojusi, kad skolininko kasacinis skundas nebuvo patenkintas, turėjo išieškoti iš skolininko procesines palūkanas už visą kasacijos laikotarpį. Nors skolininkas UAB „Big Stone“ 2012-06-25 į antstolio depozitinę sąskaitą pervedė Vilniaus apygardos teismo priteistą sumą, tačiau būtent skolininko prašymu šių lėšų pervedimas išieškotojui 2012-07-04 antstolės patvarkymu Nr. 2-P-781 buvo atidėtas iki kasacijos termino pabaigos, o vėliau dėl skolininko paduoto kasacinio skundo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-13 nutartimi iki kasacinio skundo išnagrinėjimo dienos. Taigi, nors skolininkas formaliai ir įvykdė Vilniaus apygardos teismo sprendimą per antstolės raginime nustatytą terminą, tačiau pinigai buvo sumokėti tik į antstolės depozitinę sąskaitą ir dėl paties skolininko veiksmų, paduoto kasacinio skundo, iki pat 2013-02-15 išieškotojui šie pinigai nebuvo pervesti. Tai reiškia, jog išieškotojas dėl skolininko veiksmų visą tą laiką, kol skolininkas rengė kasacinį skundą ir kol byla buvo nagrinėjama Lietuvos Aukščiausiajame Teisme, iki pat 2013-02-15 negalėjo naudotis jam teismo priteistomis lėšomis dėl ko patyrė nuostolius. Kadangi šie nuostoliai buvo patirti dėl skolininko kaltės, skolininkas turi pareigą juos atlyginti – sumokėti procesines palūkanas, susidariusias už kasacijos laikotarpį, t.y. nuo 2012-06-20 iki 2013-02-15, kas sudaro 10 611,03 Lt.

6Antstolė P. K. išnagrinėjusi UAB „Salgesta“ skundą 2013 m. kovo 8 d. patvarkymu Nr. 2-P-6108 nutarė netenkinti pareiškėjo skundo. Tokį patvarkymą motyvavo tuo, jog skolininkas UAB „Big Stone“ visą išieškomą sumą v.b. Nr. 0093/12/02344 pagal antstolės P. K. 2012-06-14 raginimą Reg. Nr. 2-T-2685, t.y. 167 380,30 Lt skolą, 21 129,16 Lt procesines palūkanas ir 1 389 Lt vykdymo išlaidas apmokėjo per raginime nustatytą terminą, t.y. 2012-06-25. Antstolės P. K. 2012-07-04 patvarkymu Reg. Nr. 2-P-781, atsižvelgiant į išieškotojo 2012-06-21 sutikimą dėl išieškotos sumos paskirstymo atidėjimo iki 2012-08-25, procesinių palūkanų, nurodytų raginime, fiksavimo bei išieškotojo 4400 Lt įsiskolinimo pagal Vilniaus apygardos teismo 2011-06-17 papildomą sprendimą c.b. Nr. 2-2908-232/11, tarpusavio įskaitymo, atidėtas iki 2012-08-28 antstolės P. K. 2012-07-04 patvarkymo paskirstyti išieškotas lėšas v.b. Nr. 0093/12/02344 vykdymas. Antstolės P. K. 2012-08-20 patvarkymu Reg. Nr. 2-P-4979, vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-13 nutartimi Nr. 3P-1647/2012, sustabdyti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-05-25 nutarties ir Vilniaus apygardos teismo 2011-04-21 sprendimo bei 2011-06-17 papildomo sprendimo vykdymas tol, kol byla bus išnagrinėta kasacine tvarka, sustabdyti vykdymo veiksmai v.b. Nr. 0093/08/03423 ir 0093/12/02344. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, padarė išvadą, kad tenkinti išieškotojo prašymo išieškoti iš skolininko procesines palūkanas už kasacijos laikotarpį nėra jokio teisinio ir faktinio pagrindo. Dėl šių priežasčių 2013-02-15 antstolė priėmė skundžiamą patvarkymą Reg. Nr. 2-P-3902 bei 2013-02-15 pavedimais Nr. 20079 ir 20080 pervedė išieškotiną sumą pareiškėjui ir vykdymo išlaidas antstolei, kaip tai buvo paskirstyta antstolės 2012-07-04 patvarkymu.

7Suinteresuotas asmuo UAB „Big Stone“ rašytiniuose paaiškinimuose su skundu nesutinko. Teigė, kad antstolė P. K. pagrįstai atsisakė išieškoti iš UAB „Big Stone“ procesines palūkanas už laikotarpį nuo 2012-06-20 iki bylos nagrinėjimo kasacine tvarka pabaigos, nes UAB „Salgesta“ prašymas minėtoje dalyje yra visiškai nepagrįstas. UAB „Big Stone“ niekada nevengė vykdyti teismo sprendimo ir nurodytą sumą pervedė į antstolės depozitinę sąskaitą per antstolės raginime nurodytą terminą, tokiu būdu patvirtindamas, kad yra pasiruošęs geranoriškai sumokėti išieškotiną sumą UAB „Salgesta“ tuo atveju, jeigu kasacinės instancijos teismas paliktų galioti žemesnės instancijos teismo sprendimą.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 5 d. nutartimi pareiškėjo prašymas patenkintas iš dalies. Panaikintas antstolės P. K. 2013 m. vasario 15 d. patvarkymas Nr. 2-P-3902, dalyje, kurioje atsisakyta iš skolininko UAB „Big Stone“, išieškoti procesines palūkanas. Antstolė P. K. įpareigota išieškoti iš skolininko UAB „Big Stone“ procesines palūkanas už laikotarpį nuo 2012 m. rugpjūčio 26 d. iki 2013 m. vasario 15 d.

10Įvertinęs bylos aplinkybes teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju, iš skolininko ir išieškotojo elektroninio susirašinėjimo, matyti, jog šalys buvo išreiškusios valią neskaičiuoti (nereikalauti) procesinių palūkanų nuo 2012-06-20 iki kasacinio skundo pateikimo termino pabaigos, t. y. iki 2012-08-25, su sąlyga, jeigu prie išieškomos sumos bus pridėtos antstolio vykdymo išlaidos. Išieškotojui taip pat buvo žinoma, jog pritarus skolininko siūlymui, jis negaus 3295,38 Lt pajamų (procesinių palūkanų už 66 dienas). Atsižvelgdamas į šalių išreikštą ir suderintą valią, skolininkui sumokėjus į antstolės P. K. depozitinę sąskaitą visą išieškomą 237 771,37 Lt sumą, antstolė 2012-07-04 priėmė patvarkymą dėl išieškotos sumos paskirstymo atidėjimo iki 2012-08-25, procesinių palūkanų, nurodytų raginime, fiksavimo bei išieškoto 4400 Lt įsiskolinimo pagal papildomą teismo sprendimą, tarpusavio įskaitymo. Pastarasis antstolės patvarkymas šalių nebuvo ginčijamas. Šių aplinkybių ir jas pagrindžiančių įrodymų visuma leidžia pagrįstai manyti, jog šalys buvo susitarusios procesinių palūkanų neskaičiuoti (nereikalauti) iki kasacinio skundo padavimo termino pabaigos, t.y. iki 2012-08-25.

11Vertindamas pareiškėjas skunde nurodytą argumentą, jog išieškotojas sutiko atsisakyti procesinių palūkanų už kasacinio skundo padavimo laikotarpį tik tuo atveju, jeigu kasacinis skundas nebūtų priimtas. Teismas konstatavo, kad šią aplinkybę pareiškėjas įrodinėja elektroninio susirašinėjimo žinute, siųsta antstolio padėjėjui ir skolininko atstovui, kurioje nurodyta, „kad nekiltų nesusipratimų: jei mes laimėsim kasaciją, procesinės palūkanos turės būti paskaičiuotos už visą mūsų laukimo laikotarpį“. Teismo vertinimu, priešingai nei teigė pareiškėjas, iš byloje esančių įrodymų, matyti, jog išieškotojas, sutikdamas su skolininko siūlymu (nereikalauti procesinių palūkanų), nurodė vienintelę sąlygą – prie išieškomos sumos pridėti antstolio vykdymo išlaidas. Minėtos šalių aptartos sąlygos buvo įvykdytos ir 2012-07-04 priimtas antstolės patvarkymas, kurio šalys neginčijo. Teismas pažymėjo ir tai, kad pareiškėjo pateikta elektroninio susirašinėjimo žinutė išsiųsta 2012-08-21, t.y., po to, kai šalys buvo sutarusios, joms priimtinomis sąlygos, nereikalauti procesinių palūkanų. Todėl vėlesni išieškotojo vienašaliai pareiškimai, jog bylos laimėjimo kasaciniame teisme atveju bus skaičiuojamos procesinės palūkanos už visą laukimo laikotarpį, nekeičia šalių susitarimo metu aptartų sąlygų ir jų prisiimti įsipareigojimai turi būti vykdomi sąžiningai, šalių aptartomis sąlygomis (CK 6.158 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas darė išvadą, jog antstolio atsisakymas išieškoti procesines palūkanas nuo 2012-06-20 iki 2012-08-25 yra pagrįstas ir teisėtas. Teismas nesutiko ir su antstolio padaryta išvada, jog išieškoti iš skolininko procesines palūkanas už kasacijos laikotarpį, t. y. nuo 2012-08-26 iki 2013-02-15 (sumokėta skola), nėra jokio teisinio ir faktinio pagrindo. Teismas konstatavo, kad procesinių palūkanų skaičiavimo pradžia ir pabaiga nustatyta įstatyme: procesinės palūkanos mokamos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis). Lėšų išieškojimas iš skolininko ir jų buvimas antstolio depozitinėje sąskaitoje nereiškia visiško teismo sprendimo įvykdymo. Teismo sprendimas laikytinas visiškai įvykdytu, kai iš skolininko išieškotos lėšos perduodamos išieškotojui ir jis gali jomis laisvai disponuoti. Aplinkybė, jog dėl pervestų lėšų į antstolio depozitinę sąskaitą skolininkas negavo naudos ir negalėjo jomis naudotis, teismo nuomone, šiuo atveju nebuvo reikšminga. Minėta, jog palūkanos atlieka kompensacinę funkciją ir skirtos minimaliems kreditoriaus nuostoliams atlyginti. Akivaizdu, jog lėšų pervedimas į antstolio depozitinę sąskaitą nesuteikia išieškotojui teisės disponuoti skolininko lėšomis. Iš skolininko išieškotos lėšos išieškotojo nuosavybe tampa nuo jų perdavimo išieškotojui momento. Išieškotojas, neturėdamas galimybės disponuoti jam priklausančiomis lėšomis (nesumokėta skola), bylinėjimosi laikotarpiu patiria nuostolius, kuriuos turi kompensuoti bylą pralaimėjusi šalis. Teismas padarė išvadą, jog pareiškėjo skundo dalis dėl nepagrįsto antstolio atsisakymo išieškoti procesines palūkanas nuo 2012-08-26 iki 2013-02-15 yra pagrįsta, todėl patenkintina.

12Kitus dalyvaujančių byloje asmenų nurodytus argumentus teismas laikė kaip neturinčius esminės reikšmės teisingam ginčo išsprendimui, todėl dėl jų nepasisakė.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Suinteresuotas asmuo UAB ,,Big Stone“ atskiruoju skundu prašo pakeisti skundžiamąją teismo nutartį dalyje, kurioje UAB ,,Salgesta“ skundas tenkintas, paliekant galioti antstolės P. K. 2013 vasario 15 d. patvarkymą Nr. 2-P-3902 visa apimtimi.

15Nurodo, kad priimdamas skundžiamą nutartį teismas pripažino, jog procesinės palūkanos mokamos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, tačiau tik tuo atveju, jei šalys nesusitaria kitaip. Šalys buvo susitarusios, jog UAB ,,Big Stone“ sumokės išieškotinas lėšas UAB ,,Salgesta“, pervesdama jas į antstolės P. K. depozitinę sąskaitą per antstolės raginime nurodytą terminą, atidedant šių lėšų paskirstymo vykdymą. Šalys taip pat buvo susitarusios, kad nuo 2012-06-20 nebeskaičiuos procesinių palūkanų. Siūlymas fiksuoti procesines palūkanas nebuvo susietas su kokiomis nors aplinkybėmis, todėl UAB ,,Big Stone“ pagrįstai tikėjosi, kad nuo 2012-06-20 antstolė jų nebeskaičiuos, nepriklausomai nuo bylos eigos. Antstolės P. K. 2012-07-04 patvarkymas numeris 2-P-781 akivaizdžiai patvirtina, kad UAB ,,Salgesta“ sutiko su procesinių palūkanų, nurodytų antstolės raginime, fiksavimu. Apie tai, kad UAB ,,Salgesta“ būtų sutikusi ne apskritai fiksuoti procesines palūkanas, o tik jų neskaičiuoti tam tikru laikotarpiu, antstolės patvarkyme nėra nurodyta. Patvarkyme tik pažymima, kad UAB ,,Salgesta“ sutiko, jog išieškotos sumos paskirstymo vykdymas (o ne procesinių palūkanų skaičiavimas) būtų atidėtas iki 2012-08-25. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes suinteresuotas asmuo teigia, kad antstolė P. K. atitinkamai paskirstė išieškotas lėšas, nurodydama, kad šių lėšų paskirstymo vykdymas atidėtinas iki 2012-08-27. Tokiu būdu antstolė leido suprasti, kad išieškoto lėšos jau yra paskirstytos ir ateityje jokios papildomos lėšos iš UAB ,,Big Stone“ nebus išieškomos. UAB ,,Salgesta“ neskundė antstolės 2012-07-04 patvarkymo, tai patvirtina, kad UAB ,,Salgesta“ sutiko, kad būtų fiksuojamos antstolės raginime nurodytos procesinės palūkanos. Tuo tarpu pateikdama antstolei prašymą išieškoti procesines palūkanas už laikotarpį nuo 2012-06-20, po to, kai kasacinis skundas nebuvo tenkinamas, UAB ,,Salgesta“ elgėsi nesąžiningai. Todėl antstolė pagrįstai atsisakė tenkinti tokį prašymą. Tačiau teismas priimdamas skundžiamą nutartį nesigilino į antstolės 2012-07-04 patvarkymo turinį bei neįvertino UAB ,,Salgesta“ nesąžiningumo, ko pasėkoje buvo priimtas iš dalies nepagrįstas sprendimas ir panaikinta antstolės P. K. 2013-02-15 patvarkymo numeris 2-P-3902 dalis, kuria atsisakyta išieškoti iš UAB ,,Big Stone“ procesines palūkanas. Atsižvelgiant į nurodytą teigia, kad teismo samprotavimai bei pateikiamas CK 6.37 straipsnio 2 dalies normų vertinimas, kiek tai susiję su sąvokos ,,teismo sprendimo visiškas įvykdymas“ aiškinimu, šioje byloje yra nepagrįsti. Šios normos aiškinimas yra pagrįstas, kai šalys nėra susitarusios dėl kitokios nei numatyta CK 6.37 straipsnio 2 dalyje palūkanų mokėjimo tvarkos.

16Suinteresuotas asmuo UAB ,,Salgesta“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą; priteisti iš UAB ,,Big Stone“ išlaidas advokato teisinei pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti.

17Nurodo, kad skolininkas iškraipo šalių susitarimą, nes išieškotojas nebuvo susitaręs, kad atsisako nuo procesinių palūkanų laikotarpiu nuo 2012-06-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skolininko atstovas 2012-06-21 pateikė išieškotojui pasiūlymą atidėti skolos išieškojimą iki kasacinio skundo padavimo termino pabaigos – 2012-08-25. Atitinkamai, išieškotojui buvo pasiūlyta atsisakyti būtent nuo 2012-06-20 iki kasacinio skundo padavimo termino pabaigos susidariusių procesinių palūkanų. Tuo tarpu antstolio padėjėjas buvo paskaičiavęs kokia procesinių palūkanų suma susidarytų už šį laikotarpį, t.y. 3 295,38 Lt suma. Net neskaičiuojant procesinių palūkanų išieškotojas sutiko palaukti iki nurodyto kasacinio skundo padavimo termino pabaigos. Tačiau neišreiškė sutikimo laukti iki kasacinio proceso pabaigos. Šis susitarimas atsispindi antstolės 2012-07-04 patvarkyme numeris 2-P-781, kuriame išieškojimas atidėtas tik iki 2012-08-27. Skolininkui tai buvo naudinga, kadangi jis išvengė veiklos sustabdymo, jei antstolis būtų areštavęs įmonės kasą ir sąskaitas. Vilniaus apygardos teismas 2011-06-17 papildomu sprendimu priteisė 11,84 procentų dydžio procesines palūkanas iš skolininko UAB ,,Big Stone“ už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.). Nors skolininkas UAB ,,Big Stone“ 2012-06-25 į antstolio depozitinę sąskaitą ir pervedė Vilniaus apygardos teismo priteistą sumą, tačiau būtent skolininko prašymu šių lėšų pervedimas išieškotojui 2012-07-04 antstolės patvarkymu numeris 2-P-781 buvo atidėtas iki kasacinio skundo pateikimo termino pabaigos, o vėliau dėl skolininko paduoto kasacinio skundo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-13 nutartimi iki kasacinio skundo išnagrinėjimo dienos. Taigi, nors skolininkas formaliai ir įvykdė Vilniaus apygardos teismo sprendimą per antstolės nustatytą terminą, tačiau pinigai buvo sumokėti tik į antstolės depozitinę sąskaitą ir dėl paties skolininko veiksmų, paduoto kasacinio skundo, iki pat 2013-02-15 išieškotojui šie pinigai pervesti nebuvo. Taip pat nesutinka su skolininko teiginiu, kad išieškojimas buvo sustabdytas esant išieškotojo sutikimui, nes sutikimas buvo duotas iki 2012-08-25.

18IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas netenkintinas.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

21Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

22Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apylinkės teismo nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, todėl jų nebekartoja.

23CK 6.37 str. 2 d. įtvirtintos procesinės palūkanos priskirtinos prie kompensuojamąją funkciją atliekančių palūkanų. Procesinės palūkanos pasižymi tuo, kad jos skaičiuojamos nuo visos įsiskolinimo sumos ir skirtos kompensuoti būsimus, nuo teisminio proceso pradžios iki teismo sprendimo įvykdymo, susidariusius kreditoriaus nuostolius. Kaip ne kartą yra pažymėjęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis 3K-3-283/2012; 2006 m. kovo 29 d. nutartis 3K-3-233/2006), procesinių palūkanų paskirtis - skatinti operatyvų teismo sprendimo įvykdymą. Tai, kad bus išieškomos ir tam tikro dydžio palūkanos, mokėtinos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, skatina skolininką greičiau įvykdyti teismo sprendimą ar neįvykdytą prievolę, nes priešingu atveju skolininkas gali patirti papildomų turtinių praradimų. Pagrindas priteisti šias palūkanas yra skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju, o jo kreditorius dėl to kreipėsi į teismą. Per bylinėjimosi laiką skolininkas naudojasi kreditoriaus lėšomis, gauna iš to naudos, taip pažeidžia kreditoriaus interesus ir privalo šios normos pagrindu mokėti įstatymo nustatytas procesines palūkanas.

24Šios bylos nagrinėjamu atveju skolininkas UAB ,,Big Stone“ skolą sumokėjo per raginime nustatytą terminą, todėl teismas sprendžia, kad prievolę UAB ,,Salgesta“ įvykdė geranoriškai, tačiau kartu ir pažymi, kad teismo sprendimas iki galo liko neįvykdytas, nes pinigai nepasiekė išieškotojo ir jis jais negalėjo laisvai disponuoti. Skolininkas UAB ,,Big Stone“ pasinaudodamas jam įstatymu suteikta teise, įsiteisėjusį teismo sprendimą apskundė kasacine tvarka bei savo iniciatyva Lietuvos Aukščiausiojo Teismo paprašė sustabdyti teismo sprendimo vykdymą. Kasatorius teigdamas prašymą dėl vykdymo sustabdymo, žinojo kad antstolė yra priėmusi patvarkymą dėl sumokėtų lėšų išmokėjimo atidėjimo iki 2012-08-27 (vyk.bylos lapas Nr. 78; 77). Kadangi kasacinės instancijos sustabdė vykdymą, tai išieškotojas negalėjo disponuoti jam sumokėtomis skolininko UAB ,,Big Stone“ lėšomis, tokiu būdu apeliacinės instancijos teismo vertinimu, skolininkas turėtų prisiimti ir atsakomybę dėl procesinių palūkanų skaičiavimo nuo vykdymo sustabdymo iki skundo išnagrinėjimo momento, nes skolininko iniciatyva buvo pateiktas kasacinis skundas ir prašymas dėl vykdymo sustabdymo, o išieškotojas UAB ,,Salgesta“ dėl to patyrė nuostolius, kurie turėtų būti kompensuojami jam procesinių palūkanų forma.

25Pažymėtina, kad procesinės palūkanos priteisiamos ir skaičiuojamos tik kreditoriaus prašymu ir tai daroma nuo bylos iškėlimo iki visiško skolos sumokėjimo, jei šalys nėra sutarę kitaip arba išieškotojas savo pareiškimu ar veiksmais nėra atsisakęs nuo procesinių palūkanų skaičiavimo. Antstolei P. K. priėmus 2012-07-04 patvarkymą atidėti vykdymo veiksmus iki 2012-08-27, išieškotojas UAB ,,Salgesta“ jo neskundė, todėl apeliacinės instancijos teismo vertinimu, su juo sutiko ir atsisakė šiam laikotarpiui procesinių palūkanų.

26Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, todėl naikinti ar keisti jos atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo.

27Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

28Kaip matyti iš byloje esančio išieškotojo prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą UAB ,,Salgesta“ patyrė 1578,08 Lt išlaidų. Atmetus skolininko UAB ,,Big Stone“ atskirąjį skundą, iš jo priteistinos bylinėjimosi išlaidos UAB ,,Salgesta“ naudai už advokato paslaugas, patirtas apeliacinės instancijos teisme. Tačiau pagal LR Teisingumo ministro 2004 metų balandžio 2 d. įsakymu patvirtintose Rekomendacijose ,,Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ 8.15 punktą, už atsiliepimo į atskirąjį skundą paruošimą numatytas 400,00 Lt maksimalus atlygis advokatui. Todėl atsižvelgiant į tai, bei įvertinus ginčo pobūdį, bylos sudėtingumą ši suma (400,00 Lt) ir priteistina UAB ,,Salgesta“ naudai (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 2 d.).

29Vadovaudamasis civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalimi, 338 straipsniu, teismas

Nutarė

30Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

31Priteisti UAB ,,Salgesta“ (į.k. 224047430) naudai iš UAB ,,Big Stone“ (į.k. 125864085) 400,00 (keturis šimtus) litų išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Antanas Rudzinskas teismo posėdyje... 2. Išnagrinėjęs bylą teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas UAB ,,Salgesta“ skundu prašė panaikinti 2013-02-15 antstolės... 5. Nurodė, kad 2012-06-21 skolininko prašymu ir išieškotojo sutikimu... 6. Antstolė P. K. išnagrinėjusi UAB „Salgesta“ skundą 2013 m. kovo 8 d.... 7. Suinteresuotas asmuo UAB „Big Stone“ rašytiniuose paaiškinimuose su... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 5 d. nutartimi... 10. Įvertinęs bylos aplinkybes teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju, iš... 11. Vertindamas pareiškėjas skunde nurodytą argumentą, jog išieškotojas... 12. Kitus dalyvaujančių byloje asmenų nurodytus argumentus teismas laikė kaip... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Suinteresuotas asmuo UAB ,,Big Stone“ atskiruoju skundu prašo pakeisti... 15. Nurodo, kad priimdamas skundžiamą nutartį teismas pripažino, jog... 16. Suinteresuotas asmuo UAB ,,Salgesta“ atsiliepime į atskirąjį skundą... 17. Nurodo, kad skolininkas iškraipo šalių susitarimą, nes išieškotojas... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 19. Atskirasis skundas netenkintinas.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 21. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 22. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apylinkės teismo nustatytomis... 23. CK 6.37 str. 2 d. įtvirtintos procesinės palūkanos priskirtinos prie... 24. Šios bylos nagrinėjamu atveju skolininkas UAB ,,Big Stone“ skolą sumokėjo... 25. Pažymėtina, kad procesinės palūkanos priteisiamos ir skaičiuojamos tik... 26. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad pirmosios... 27. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo... 28. Kaip matyti iš byloje esančio išieškotojo prašymo dėl bylinėjimosi... 29. Vadovaudamasis civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalimi, 338... 30. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 5 d. nutartį palikti... 31. Priteisti UAB ,,Salgesta“ (į.k. 224047430) naudai iš UAB ,,Big Stone“...