Byla 2-2003-550/2012
Dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Kondratjevas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance” ieškinį atsakovui D. M. dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „4finance” pateiktu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo D. M. 500,00 Lt paskolą, 100,00 Lt paskolos suteikimo komisinį mokestį, 1080,00 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 71 Lt žyminį mokestį. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Teismo pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo ir ieškinys kartu su priedais atsakovui įteikti asmeniškai 2012-08-07. Per nustatytą 20 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, pratęsti nustatyto termino neprašė, todėl, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies. Iš ieškinyje nurodytų aplinkybių ir ieškovo pateiktų dokumentų matyti, ieškovas su atsakovu 2009-10-21sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 8470201, remiantis kuria ieškovas atsakovui paskolino 500,00 Lt sumą 30 dienų laikotarpiui, o atsakovas įsipareigojo iki 2009-11-20 grąžinti paskolą bei sumokėti ieškovui 100,00 Lt paskolos suteikimo komisinį mokestį (palūkanas) (b.l. 5, 6-9, 11). Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas būtų įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus ir grąžinęs 500,00 Lt paskolą bei sumokėjęs 100,00 Lt paskolos suteikimo komisinį mokestį.

5Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 1 d. paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui gautą sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str.). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (Lietuvos Respublikos CK 6.205 str.). Atsižvelgiant į tai, kad paskolos grąžinimo terminas yra suėjęs, byloje nesant įrodymų, kad atsakovas būtų įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus grąžinti paskolą ir sumokėti paskolos suteikimo komisinį mokestį, ieškovui iš atsakovo priteistina 500,00 Lt negrąžinta paskola ir 100,00 Lt paskolos suteikimo komisinis mokestis.

6Už termino grąžinti paskolą ir sumokėti paskolos suteikimo komisinį mokestį praleidimą ieškovas, remdamasis Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2. punktu, paskaičiavo atsakovui 1080,00 Lt delspinigių, kuriuos taip pat prašo priteisti iš atsakovo.

7CK 6.71 str. nustatyta, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu. Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.). Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu ir kredito gavėjas negalėjo derėtis dėl sutarties sąlygų, paskolos sutarties bendrosiose sąlygose nustatyti delspinigiai (1 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną) prilygsta net 365 % metinių palūkanų ir paskaičiuota delspinigių suma beveik du kartus viršija pagrindinės, neįvykdytos prievolės dydį teismas sprendžia, kad delspinigiai yra aiškiai per dideli, todėl mažintini CK 6.73 str. 2 d. pagrindu. Teismo vertinimu, 0,5 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną būtų adekvatūs kreditoriaus patirtiems nuostoliams dėl sutarties neįvykdymo. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, remiantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, ieškovo prašomi priteisti delspinigiai mažintini per pusę (nuo 1 proc. dydžio iki 0,5 proc.), kas už 180 dienų laikotarpį sudaro 540 ,00 Lt. Likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

8Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nuostatomis, ieškovui iš atsakovo taip pat priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-07-31 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Šioje byloje ieškovas patyrė 71,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (sumokėtas žyminis mokestis). Pagal bendrą taisyklę, ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovo sumokėtas žyminis mokestis yra minimalus turtiniuose ginčuose mokėtinas žyminis mokestis, ieškovui iš atsakovo priteistinas visas sumokėtas 71,00 Lt žyminis mokestis.

10Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285- 286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

11Ieškinį tenkinti iš dalies.

12Priteisti iš atsakovo D. M., a.k. ( - ) ieškovui UAB „4finance“ įmonės kodas 301881644‚ 500,00 (penkis šimtus litų) negrąžintos paskolos, 100,00 Lt (vieną šimtą litų) paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 540,00 Lt (penkis šimtus keturiasdešimt litų) delspinigių, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2012-07-31 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 71,00 Lt (septyniasdešimt vieną litą) žyminio mokesčio.

13Ieškinį dalyje dėl 540,00 Lt delspinigių priteisimo atmesti.

14Išaiškinti:

15- atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kėdainių rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16- ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai