Byla e2-1154-196/2017
Dėl priverstinio uždarosios akcinės bendrovės „Alzida“ akcijų pardavimo, tretieji asmenys A. S., V. Č., A. J., K. J

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas Gurinas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovų L. G., J. G. ir E. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-2152-392/2017 pagal ieškovų L. G., J. G., E. P. ieškinį atsakovams L. D. ir Z. R. dėl priverstinio uždarosios akcinės bendrovės „Alzida“ akcijų pardavimo, tretieji asmenys A. S., V. Č., A. J., K. J.,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovai L. G., J. G. ir E. P. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami: įpareigoti atsakovus L. D. ir Z. R. už įstatyme nustatyta tvarka paskirtų ekspertų nustatytą kainą parduoti ieškovams L. G., J. G. ir E. P. proporcingai jų turimų UAB „Alzida“ akcijų skaičiui visas atsakovei L. D. priklausančias 4 175 vnt. 1,45 Eur (5 Lt) nominalios vertės UAB „Alzida“ paprastąsias vardines akcijas ir visas atsakovui Z. R. priklausančias 1 223 vnt. 1,45 Eur (5 Lt) nominalios vertės UAB „Alzida“ paprastąsias vardines akcijas.
 2. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. kovo 17 d. sprendimu ieškinį atmetė.
 3. Ieškovai pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 17 d. sprendimo ir prašymą atidėti 1 678 Eur žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo. Nurodė, kad ieškovai dėl finansinių sunkumų negali sumokėti žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. balandžio 19 d. nutartimi įpareigojo ieškovus, per 10 d. nuo nutarties įsiteisėjimo dienos, skundą apmokėti 1 678 Eur žyminį mokestį ir pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus, bei nurodė, kad priešingu atveju skundas bus laikomas nepaduotu ir grąžinamas.
 2. Teismas nurodė, kad ieškovai siekia priverstinai įgyti 5398 UAB „Alzida“ akcijų. Ginčas yra turtinio pobūdžio, ieškinio kaina yra 107 960 Eur, todėl apeliacinis skundas turi būti apmokėtas 1 678 Eur.
 3. Teismas ieškovų argumentą, kad jie neišgali sumokėti žyminio mokesčio, vertintino kritiškai, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovai siekia teismo sprendimo, kurio pagrindu jie galėtų įsigyti mažiausiai 107 960 Eur vertės akcijas, vadinasi lėšų sumokėti žyminiam mokesčiui jie turi turėti, priešingu atveju jie negalėtų įvykdyti galimai būsimo jiems palankaus teismo sprendimo.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Ieškovai L. G., J. G. ir E. P. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti ieškovų prašymą dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo. Atskirąjį skundą grindžia šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Teismas nepagrįstai ir neteisingai nustatė atsakovams priklausančių UAB „Alzida“ akcijų kainą, pagal kurią ieškovai turėtų nupirkti akcijas iš atsakovų, jei teismo sprendimas būtų palankus ieškovams. Teismas neteisingai nustatė bendrovės akcijų kainą, nes rėmėsi senais – 2015-11-30 duomenimis, neatsižvelgdamas į bedrovės akcininkų tarpusavio ginčus (teismuose nagrinėjamos penkios civilinės bylos tarp šalių), kurie mažina akcijų vertę, todėl priėmė nepagrįstą nutartį.
  2. Teismas be pagrindo sprendė, kad jei ieškovai šiuo metu neturi pakankamai lėšų sumokėti žyminį mokestį už apeliacinį skundą, tai apeliacinės instancijos teismui priėmus jiems palankų sprendimą, jie negalėtų sprendimo įvykdyti. Ieškovai tik šiuo metu neturi pakankamai lėšų sumokėti žyminį mokestį už apeliacinį skundą, nes dėl atsakovės L. D. pareikštų ieškinių jie patiria labai dideles bylinėjimosi išlaidas kitose bylose. Jei apeliacinės instancijos teismas priimtų palankų ieškovams sprendimą, tai jiems pareiga kiltų sumokėti atsakovams už akcijas ne sprendimo įsiteisėjimo dieną, o gerokai vėliau – po to, kai ekspertai nustatys akcijų kainą, teismas priims nutartį dėl kainos nustatymo ir ši nutartis įsiteisės. Per tokį ilgą laiko tarpą, ieškovai sukauptų pakankamai lėšų sumokėti atsakovams už bendrovės akcijas.
  3. Teismas, priimdamas nutartį, nepagrįstai nevertino ieškovų turtinės padėties ir prie prašymo pridėtų įrodymų.
  4. Teismo nutartimi užkertamas kelias ieškovams pasinaudoti savo pažeistų subjektinių teisių ir įstatymų saugomų interesų teisme gynyba pateikiant apeliacinį skundą dėl teismo priimto jiems nepalankaus sprendimo, todėl buvo pažeisti Konstitucijos 30 straipsnis, CPK 5, 301, 305 straipsniai.
 2. Atsakovė L. D. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Nepagrįstas skundo argumentas, kad teismas nepagrįstai sprendė, jog ieškovų įgytinų bendrovės akcijų vertė yra 107 960 Eur. Teismas rėmėsi pačių ieškovų byloje pateikta 2016-02-04 UAB ,,Alzida“ akcijų paketo rinkos vertės nustatymo ataskaita, pagal kurią atsakovams priklausančių ieškovų įgytinų akcijų vertė yra 107 960 Eur. Ieškovai patys pateikė tokius įrodymus ir jais rėmėsi byloje.
  2. Ieškovai nepateikė įrodymų, kad galės sumokėti žyminį mokestį vėliau, ar kad kaip nors surinks mokėtiną sumą. Ieškovai ne tik pripažįsta, kad šiuo metu negalėtų išpirkti akcijų iš atsakovų, bet taip pat nepateikė jokių įrodymų, kad vėliau galėtų išpirkti akcijas iš atsakovų, ar kaip ateityje planuoja surinkti akcijų išpirkimui reikiamas lėšas.

4Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Neatsižvelgdamas į apeliacinio (atskirojo) skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.
 2. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta atidėti žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 3. Teisė kreiptis į teismą, kad būtų apgintos pažeistos teisės, įtvirtinta ir CPK 5 straipsnyje. Tačiau ši teisė negali būti suprantama kaip galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu. Siekiant įgyvendinti visų asmenų vienodą teisę naudotis teismine gynyba, proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo principus, įstatymai nustato konkrečią teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo tvarką ir sąlygas.
 4. Viena iš teisės į teisminę gynybą tinkamo įgyvendinimo sąlygų yra žyminio mokesčio sumokėjimas, kurio dydį, atleidimo nuo jo ar mokėjimo atidėjimo sąlygas ir tvarką imperatyviai reglamentuoja CPK normos (CPK 83, 84 str.). Įstatymų leidėjas, nustatydamas žyminio mokesčio sumokėjimą, kaip vieną iš tinkamo teisės kreiptis į teismą realizavimo sąlygų, siekė kelių viešajam interesui svarbių tikslų: įpareigoti asmenis, paduodančius teismui pareiškimus, kuriais siekiama jiems palankaus teismo sprendimo priėmimo, pateikti užtikrinimą, siekiant apsaugoti kitus asmenis nuo aiškiai nepagrįstų pareiškimų (ieškinių); padengti tam tikrą valstybės išlaidų, skirtų teisingumo įgyvendinimo sistemai finansuoti, dalį; skatinti šalis ieškoti taikių ginčų sprendimo būdų, etc. (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-603-943/2017).
 5. Pagal CPK 84 straipsnį teismas rašytinio proceso tvarka, atsižvelgdamas į asmenų turtinę padėtį, iki sprendimo (nutarties) priėmimo gali atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą. Prašymas atidėti žyminio mokesčio mokėjimą turi būti motyvuotas. Prie prašymo turi būti pridedami įrodymai, įrodantys žyminio mokesčio atidėjimo būtinumą.
 6. Žyminio mokesčio mokėjimo atidėjimo instituto tikslas – prievolės sumokėti žyminį mokestį nukėlimas tam tikram terminui, todėl šio instituto taikymas yra tikslingas tuo atveju, jei asmuo dėl tam tikrų priežasčių neturi galimybės sumokėti žyminio mokesčio kreipimosi į teismą dieną, tačiau bus pajėgus atlikti šią pareigą per ilgesnį laiko tarpą. Tokiu būdu asmeniui sudaroma galimybė iki teismo sprendimo (nutarties) priėmimo surinkti reikiamą sumokėti sumą. Šios nuostatos yra laikomasi ir teismų praktikoje, kurioje numatyta, kad jeigu asmens turtinė padėtis žyminio mokesčio mokėjimo metu yra komplikuota, bet yra aplinkybių, rodančių, jog artimiausiu laiku sunki turtinė padėtis gali pagerėti, žyminio mokesčio mokėjimas gali būti atidėtas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-809/2012). Taigi prašymą atidėti žyminio mokesčio mokėjimą padavusiam asmeniui tenka pareiga pateikti ne tik kiek įmanoma išsamesnius įrodymus, galinčius suformuoti teismo pagrįstą įsitikinimą, kad asmens turtinė padėtis konkrečiu momentu neleidžia jam sumokėti viso ar dalies žyminio mokesčio už tam tikrą procesinį dokumentą, bet ir įrodymus, kad sprendimo priėmimo dienai jis žyminį mokestį, jei ieškinys bus atmestas, sumokėti galimybę turės (CPK 84 str., 178 str.).
 7. Nagrinėjamu atveju ieškovai su prašymu atidėti žyminio mokesčio mokėjimą pateikė įrodymus, kuriais jie grindė šį prašymą ir iš kurių matyti, kad: ieškovės L. G. gaunamas darbo užmokestis yra 300 Eur, ieškovė turi nekilnojamąjį turtą – du žemės sklypus Alytaus rajone (vidutinė rinkos vertė 5 360 Eur ir 5780 Eur) ir 5/8 dalis žemės sklypo Vilniuje (vidutinė rinkos vertė 13 989 Eur), ieškovė J. G. šiuo metu gyvena Kipre, nedirba, augina du mažamečius vaikus, turi 3/8 dalis žemės sklypo Vilniuje (vidutinė rinkos vertė 13 989 Eur); ieškovo E. P. gaunamas darbo užmokestis iš viso sudaro 1 380,16 Eur, ieškovas turi nekilnojamąjį turtą – ½ dalį buto Vilniuje (vidutinė rinkos vertė 35 623 Eur). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ieškovų pateikti įrodymai – išrašai iš Nekilnojamojo turto registro, Gyventojo registro pažymos apie asmens duomenis, bei ieškovų L. G. ir E. P. pažymos apie gaunamą darbo užmokestį – nėra pakankami visapusiškai spręsti apie jų finansinę padėtį: nepateikti duomenys apie turimas bankų sąskaitas, lėšas jose, kitų rūšių pajamas, turimas santaupas, ieškovai nepateikė kitų galimų įrodymų (pvz. metinės turto ir pajamų deklaracijos). Ieškovė J. G. net nepateikė jokių duomenų apie gaunamas pajamas, o galimybė gyventi negaunant pajamų ir/ar neturint santaupų, kitų pragyvenimo lėšų, yra labai abejotina.
 8. Ieškovai ir su atskiruoju skundu nepateikė jokių naujų įrodymų, kurie visapusiškai leistų spręsti apie sunkią jų finansinę padėtį ir sudarytų pagrindą taikyti žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo institutą. Taip pat byloje nėra objektyvių duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie apeliantų deklaruojamos sunkios finansinės padėties pagerėjimą iki teismo sprendimo civilinėje byloje įsiteisėjimo dėl to pirmosios instancijos teismas pagrįstai skundžiama nutartimi atsisakė atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą.
 9. Atmestinas apeliantų argumentas, kad teismas neteisingai nustatė bendrovės akcijų kainą, nes rėmėsi byloje esančiais senais duomenimis, todėl priėmė nepagrįstą nutartį.
 10. Sprendžiant dėl reikalavimo priverstinai parduoti akcijas įkainojimo pažymėtina tai, jog akcijos yra turtas ir jų vertė gali būti nustatyta pinigine išraiška. Pagal CPK 85 straipsnio pirmosios dalies 2 punktą, ieškinio suma bylose dėl turto išreikalavimo nustatoma pagal išreikalaujamo turto rinkos vertę. Todėl ieškinys dėl priverstinio akcijų pardavimo gali būti įkainotas ir jo suma lygi reikalaujamų akcijų rinkos vertei. Atsižvelgiant į įstatymo nustatytą bylų dėl priverstinio akcijų pardavimo specifiką, ieškinio priėmimo stadijoje tokio ieškinio sumą yra sunku nustatyti, nes akcijų kaina tokiose bylose yra nustatoma tik paskyrus ekspertus (CK 2.118 str.), todėl tokiu atveju taikytina CPK 86 straipsnio pirmoji dalis ir, byloje esant duomenims apie akcijų rinkos vertę, žyminio mokesčio dydis nustatytinas preliminariai pagal akcijų rinkos vertę. Pagal CPK 80 straipsnio 4 dalį už apeliacinius skundus mokamas tokio paties dydžio žyminis mokestis, koks mokėtinas pareiškiant ieškinį.
 11. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas 2016 m. spalio 18 d. nutartimi įpareigodamas ieškovus pašalinti ieškinio trūkumus, t. y. sumokėti trūkstamą žyminį mokestį, rėmėsi byloje pačių ieškovų pateikta UAB ,,Alzida“ akcijų paketų rinkos vertės nustatymo ataskaita, bei nustatė, kad ieškinio kaina yra 107 960 Eur, dėl to ieškinys turi būti apmokėtas 1 678 Eur žyminiu mokesčiu. Ieškovai minėtos nutarties neginčijo, trūkstamą sumą už ieškinį sumokėjo, kitokių duomenų apie UAB ,,Alzida“ akcijų rinkos vertę byloje nepateikė, bei pateikdami prašymą dėl žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo atidėjimo patys pažymėjo, kad už apeliacinį skundą mokėtinas žyminis mokestis sudaro 1 678 Eur. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybės, nėra pagrindo išvadai, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė bendrovės akcijų kainą, dėl to atitinkamai buvo neteisingai apskaičiuotas mokėtinas žyminis mokestis už apeliacinį skundą.
 12. Apeliacinės instancijos teismas atmeta atskirojo skundo argumentus, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi buvo užkirsta apeliantų teisė į teisminę gynybą. Kaip minėta, teisminės gynybos prieinamumo principas negali būti aiškinamas kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu, nes teisė kreiptis į teismą yra realizuojama CPK nustatyta tvarka. Todėl pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria buvo netenkintas apeliantų prašymas atidėti žyminio mokesčio mokėjimą, negali būti vertinama kaip savaime užkertanti kelią jiems įgyvendinti teisę į teisminę gynybą.
 13. Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis ir argumentais, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį.

5Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1punktu,

Nutarė

6Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai