Byla 2-809/2012
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja) ir Dalios Vasarienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Verdispar International“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 3 d. nutarties, kuria ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Verdispar International“ prašymas dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio ar atidėjimo netenkintas, civilinėje byloje Nr. 2-5465-275/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Verdispar International“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Aludarių Development“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 30 d. sprendimu atmetė ieškovo ieškinį. Priteisė atsakovui UAB „Aludarių Development“ iš ieškovo UAB „Verdispar International“ 7000 Lt atstovavimo išlaidų atlyginimą. Ieškovas UAB „Verdispar International“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 30 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą: ieškovo UAB „Verdispar International“ ieškinį patenkinti. Ieškovas taip pat prašė atleisti jį nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo arba žyminio mokesčio mokėjimą atidėti. Ieškovas teismui pateikė savo 2011 m. pelno (nuostolių) ataskaitą ir 2011 m. balansą. Nurodė, kad iš pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, jog ieškovas 2011 m. patyrė net 331939 Lt nuostolių. Ieškovas neturi jokio nekilnojamojo turto ar kito likvidaus turto, kurį pardavus galėtų sumokėti žyminį mokestį. Šios aplinkybės ir jas patvirtinantys dokumentai įrodo, kad ieškovo turtinė (finansinė) padėtis yra labai sunki. Ieškovas, pateikdamas ieškinį, jau sumokėjo maksimalų žyminį mokestį, o dėl nurodytų priežasčių negali pakartotinai sumokėti Civilinio proceso kodekso nustatyto žyminio mokesčio už apeliacinį skundą. Teismui nematant galimybės visiškai atleisti ieškovą nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimo, ieškovas prašė teismą atidėti žyminio mokesčio dalies, nuo kurios sumokėjimo teismas neatleis ieškovą, sumokėjimą iki teismo sprendimo (nutarties) priėmimo.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 3 d. nutartimi atmetė ieškovo UAB „Verdispar International“ prašymą atleisti jį nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimo ar jo sumokėjimą atidėti. Teismas nustatė ieškovui 14 dienų procesinį terminą nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos apeliacinio skundo trūkumams pašalinti, t.y. sumokėti 30000 Lt žyminį mokestį ir pateikti teismui sumokėjimą patvirtinantį banko dokumento originalą. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju ieškovas UAB „Verdispar International“ prašo atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo, prašymą motyvuodamas savo sunkia finansine padėtimi. Teismas vertindamas atsakovo prašyme išdėstytas aplinkybes ir jas pagrindžiančius rašytinius įrodymus, sprendė, kad yra pagrindas pripažinti, jog ieškovas susiduria su tam tikrais finansiniais sunkumais: įmonė veikia nuostolingai (2011 m. gruodžio 31 d. duomenimis nuostoliai sudarė 331939 Lt), įmonės grynieji pinigai pagal naujausią 2011 m. gruodžio 31d. balansą sudarė tik 16212 Lt. Teismas sprendė, kad vien pastarųjų aplinkybių kontekste nėra pagrindo konstatuoti, jog ieškovo turtinė padėtis yra tokia sunki, kad jis, kaip privatus ir pelno siekiantis juridinis asmuo, neturėtų ir niekaip negalėtų turėti apyvartinių lėšų sumokėti žyminiam mokesčiui. Pagal pateiktą balansą matyti, kad bendrovė turi 176370 Lt nuosavą kapitalą, be to per vienerius metus gautinos sumos sudaro 171 553 Lt. Bendrovės per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro tik 36004 Lt, lyginant su viso turto verte (212 374 Lt), yra nedideli, todėl tokie įsiskolinimai nerodo ieškovo sunkios turtinės padėties. Teismas taip pat neturi duomenų, kad ieškovo veikla būtų sustabdyta ar nutraukta. Atsižvelgiant į visų aukščiau konstatuotų aplinkybių visetą teismas priėjo išvados jog ieškovas neįrodė (CPK 178-179 str.) savo sunkios finansinės padėties, kas sudarytų pagrindą atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 str. 3 d.).

7Teismas pasisakydamas dėl ieškovo UAB „Verdispar International“ neesant galimybės atleisti jį nuo žyminio mokesčio sumokėjimo ir prašymo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo atidėjimo konstatavo, kad iš esmės byloje nėra pateikta jokių įrodymų, kurie leistų teismui daryti išvadą jog ieškovo finansinė padėtis pagerės ir už apeliacinį skundą mokėtiną žyminį mokestį ieškovas sugebės sumokėti ateityje, jeigu apeliacinio skundo teismas netenkintų. Teismas nurodė, kad aukščiau išdėstytos aplinkybės bei pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog ieškovo finansinė padėtis nėra tokia sunki, jog jis nepajėgtų susimokėti 30000 Lt žyminio mokesčio.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Verdispar International“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 3 d. nutartį panaikinti ir klausimą spręsti iš esmės - atleisti ieškovą UAB „Verdispar International“ nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimo, o teismui nusprendus, kad atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo nėra pagrindo, žyminio mokesčio mokėjimą už apeliacinį skundą atidėti. Atskirajame skunde ieškovas nurodo šiuos argumentus:

101. Skundžiamoje nutartyje teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad ieškovas neįrodė savo sunkios finansinės padėties, kas sudarytų pagrindą jį atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo, taip pat kad, teismo nuomone, byloje nėra pateikta įrodymų, kurie leistų teismui daryti išvadą, kad ieškovo finansinė padėtis pagerės ir už apeliacinį skundą mokėtiną žyminį mokestį ieškovas sugebės sumokėti ateityje, jeigu apeliacinio skundo teismas netenkintų.

112. Ieškovas jau daugiau kaip metus, nuo 2011 m. pradžios, jokių pardavimų nevykdo ir jokių pajamų negauna, kas patvirtina aplinkybę, kuria skundžiamoje nutartyje teismas suabejojo, kad ieškovas iš esmės savo veiklą yra sustabdęs.

123. Byloje esantys įrodymai, ieškovo nuomone, neabejotinai įrodo sunkią ieškovo finansinę padėtį bei galimybę teismui taikyti CPK 83 str. 3 d., leidžiančią atleisti ieškovą nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, arba bent CPK 84 str., leidžiantį atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą.

134. Teismui atsisakius atleisti ieškovą nuo žyminio mokesčio ar bent atidėti jo sumokėjimą, ieškovui vien dėl jo sunkios finansinės padėties ir negalėjimo pakartotinai sumokėti maksimalaus žyminio mokesčio, būtų eliminuota teisė į teisingumą ir pažeistų teisių ir interesų gynybą, taip paneigiant pačius Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13 straipsnių, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalį bei CPK 5 straipsnyje įtvirtintus teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principus bei CPK 2 straipsnyje įtvirtintus civilinio proceso tikslus.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Aludarių Development“ prašo atmesti ieškovo atskirąjį skundą ir palikti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 3 d. nutartį nepakeistą. Nurodo, kad ieškovas nepagrindė savo prašymo atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo ir/ar atidėti žyminio mokesčio mokėjimą ir neįrodė, kad ieškovas yra tokios turtinės padėties, jog negali sumokėti žyminio mokesčio, todėl nėra jokio pagrindo naikinti skundžiamą nutartį, ieškovą atleidžiant arba atidedant jo pareigą sumokėti žyminį mokestį.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Nagrinėjamu atveju spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria netenkintas ieškovo prašymas atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo, o šio prašymo netenkinus, atidėti, žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimą, laikytina pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis apelianto skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

18Europos žmogus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13 straipsniuose, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio pirmojoje dalyje yra įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas, kurio esmė yra tai, jog kiekvienam asmeniui, manančiam, kad jo teisės yra pažeistos, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba. Pažymėtina, kad ši teisė negali būti aiškinama, kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu, nes teisė kreiptis į teismą yra realizuojama tam tikra Civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra žyminio mokesčio, t. y. įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus, sumokėjimas (CPK 80 str.). Įstatymų leidėjas, nustatydamas žyminį mokestį siekė kelių viešajam interesui svarbių tikslų: netiesiogiai užkirsti galimybę nepagrįstiems reikalavimams, padengti tam tikrą dalį valstybės išlaidų, skirtų teismams išlaikyti, skatinti šalis ieškoti taikių ginčų sprendimo būdų ir pan. Be to, CPK imperatyviai reglamentuoja žyminio mokesčio dydį, atleidimo nuo viso ar dalies mokesčio sąlygas ir tvarką, kuri visiems asmenims, nepriklausomai nuo jų turtinės, procesinės ar kitokios padėties, užtikrina vienodas galimybes kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo. CPK 83 straipsnio trečioji dalis numato, kad asmens prašymu teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę rašytinio proceso tvarka iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo; prašymas iš dalies atleisti asmenį nuo žyminio mokesčio mokėjimo turi būti motyvuotas; prie prašymo turi būti pridėti įrodymai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą.

19CPK 84 straipsnyje yra numatyta, kad teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, gali atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo (nutarties) byloje priėmimo. Taip siekiama užtikrinti, kad asmuo turėtų realią galimybę kreiptis į teismą tais atvejais, kai dėl susidariusios sunkios turtinės padėties kreipimosi į teismą dieną jis neturi galimybės sumokėti įstatymo reikalaujamo dydžio žyminį mokestį. Sprendžiant žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo klausimą turi būti įvertinama turtinė prašančiojo asmens padėtis kreipimosi į teismą momentu, todėl pareiga pateikti įrodymus, patvirtinančius tokio prašymo pagrįstumą, tai yra reikalingumą atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą, tenka prašančiam asmeniui (CPK 178 str.). Teismas asmens turtinę padėtį turi įvertinti analizuodamas pateiktų įrodymų visumą. Šio instituto tikslas – prievolės sumokėti žyminį mokestį nukėlimas tam tikram terminui, kuris yra tikslingas tuo atveju, jei asmuo dėl tam tikrų priežasčių neturi galimybės sumokėti žyminio mokesčio kreipimosi į teismą dieną, tačiau yra pajėgus atlikti šią pareigą per ilgesnį laiko tarpą. Viena tokių priežasčių gali būti ir žyminio mokesčio dydis. Tokiu būdu asmeniui sudaroma galimybė iki teismo sprendimo (nutarties) priėmimo surinkti reikiamą sumokėti sumą.

20Nagrinėjamu atveju ieškovas UAB „Verdispar International“ kartu su apeliaciniu skundu pareiškė prašymą atleisti jį nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, o jeigu šis prašymas nebūtų tenkinamas, tuomet atidėti už apeliacinio skundo padavimą mokėtino žyminio mokesčio sumokėjimą. Bylos duomenimis ieškovas nėra sumokėjęs už paduodamą apeliacinį skundą net dalies žyminio mokesčio. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi minėtas ieškovo prašymas netenkintas. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 83 str. 3 d. teismas turi teisę tik iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Su prašymu atleisti nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo turi būti pateikiami įrodymai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą. Kaip matyti iš bylos medžiagos, norėdamas pagrįsti savo sunkią turtinę padėtį, ieškovas pirmosios instancijos teismui kartu su prašymu pateikė 2011 m. trumpą balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą. Kartu su atskiruoju skundu ieškovas pateikė vyr. finansininkės pasirašytą pažymą, kurioje nurodyta, kad nuo 2011-01-01 bendrovė jokių pajamų negavo, ir nurodytos pirkėjų skolos, bei SEB banko sąskaitos likutį. Ieškovui nepateikus duomenų apie jo turimą visą registruotiną (tarp jo ir kilnojamąjį) turtą, gaunamas pajamas iš šio bei kito turto, turimas akcijas ir kitus vertybinius popierius, sąskaitas kredito įstaigose (su istorija), daryti išvadą pagal pateiktus duomenis (13, 14, 24, 25 b.l., t.3), kad ieškovo turtinė padėtis yra labai sunki ir dėl to reikėtų jį atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, nėra galimybės (CPK 12 str.). Be to, bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas vien tik iš atsakovo laikotarpiu nuo 2007 m. spalio 1 d. iki 2011 m. kovo 31 d. yra gavęs pakankamai didelę pinigų sumą, t., y. 5298872,50 Lt (3 b.l., t.1, 28 b.l., t.3). Dėl nurodytų argumentų teisėjų kolegija laiko, kad ieškovas neįrodė, jog apeliacinio skundo pateikimo momentu jo turtinė padėtis buvo sunki ir dėl to sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

21Kaip minėta, ieškovas prašė, nusprendus, kad nėra pagrindo atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, atidėti jo mokėjimą. Teismų praktikoje laikomasis nuostatos, kad jeigu asmens turtinė būklė šiuo metu gana komplikuota, bet yra aplinkybių, rodančių, jog artimiausiu laiku sunki turtinė padėtis gali pagerėti, žyminio mokesčio mokėjimas gali būti atidėtas. Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į tai, kad į bylą nėra pateikta įrodymų patvirtinančių, jog artimiausiu laiku apelianto turtinė padėtis gali pagerėti, taip pat nenurodyta jokių argumentų, kurie leistų svarstyti, kokiu būdu jis sukaups mokėtiną žyminį mokestį per tam tikrą laikotarpį, todėl nėra pagrindo atidėti žyminio mokesčio mokėjimą.

22Pirmosios instancijos teismas teisingai išaiškino ir tinkamai pritaikė procesinės teisės normas. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti skundžiamą teismo nutartį.

23Kadangi pirmosios instancijos teismo nustatytas žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo terminas pasibaigė, ieškovui nustatomas naujas terminas sumokėti žyminį mokestį pateikti pirmosios instancijos teismui tai įrodančius dokumentus (CPK 115 str. 2 d., 316 str. 3 d.).

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

26Nustatyti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Verdispar International“ terminą iki 2012 m. balandžio 30 d. sumokėti 30000 Lt dydžio žyminį mokestį už apeliacinį skundą bei pateikti pirmosios instancijos teismui tai patvirtinantį įrodymą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 30 d. sprendimu atmetė ieškovo... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 3 d. nutartimi atmetė ieškovo UAB... 7. Teismas pasisakydamas dėl ieškovo UAB „Verdispar International“ neesant... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Verdispar International“ prašo Vilniaus... 10. 1. Skundžiamoje nutartyje teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad ieškovas... 11. 2. Ieškovas jau daugiau kaip metus, nuo 2011 m. pradžios, jokių pardavimų... 12. 3. Byloje esantys įrodymai, ieškovo nuomone, neabejotinai įrodo sunkią... 13. 4. Teismui atsisakius atleisti ieškovą nuo žyminio mokesčio ar bent... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Aludarių Development“... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Nagrinėjamu atveju spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 18. Europos žmogus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13... 19. CPK 84 straipsnyje yra numatyta, kad teismas, atsižvelgdamas į asmens... 20. Nagrinėjamu atveju ieškovas UAB „Verdispar International“ kartu su... 21. Kaip minėta, ieškovas prašė, nusprendus, kad nėra pagrindo atleisti nuo... 22. Pirmosios instancijos teismas teisingai išaiškino ir tinkamai pritaikė... 23. Kadangi pirmosios instancijos teismo nustatytas žyminio mokesčio už... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 25. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 3 d. nutartį palikti nepakeistą.... 26. Nustatyti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Verdispar International“...