Byla 2-3570-430/2018
Dėl bendraturčio dalies padidėjimo, naudojimosi patalpomis tvarkos pakeitimo ir termino prievolės įvykdymui nustatymo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, D. C., R. M

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Braždienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškinio priėmimo klausimą civilinėje byloje pagal ieškovės G. L. ieškinį atsakovams V. T., I. T. dėl bendraturčio dalies padidėjimo, naudojimosi patalpomis tvarkos pakeitimo ir termino prievolės įvykdymui nustatymo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, D. C., R. M..

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė G. L. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, prašydama: 1) padidinti jos dalį bute Nr. 2 dvibučiame gyvenamajame name, statomame pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2016 m. liepos 14 d. leidimą Nr. ( - ), nuo 0,32 iki 0,65 dalių, sumažinant atsakovų dalį šiame bute Nr. 2 iki 0,35 dalies, ieškovei per 3 mėnesius po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išmokant atsakovams lygiomis dalimis po 4 545,81 Eur kompensacijos; 2) nustatyti, kad dvibučio gyvenamojo namo, statomo pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2016 m. liepos 14 d. leidimą Nr. ( - ), buto Nr. 2 pirmo aukšto 99,3 kv. m projektinio ploto patalpos, kurių indeksai UAB ( - ) projekte yra 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, priskirtinos ieškovės asmeniniam naudojimui; 3) nustatyti, kad Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-4423-661/2017 patvirtintos taikos sutarties 7 punkte įvykdymo terminas yra 2018 m. rugpjūčio 31 d., o Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-4423-661/2017 patvirtintos taikos sutarties 7.1. punkte įvykdymo terminas yra 1 mėnuo po minėtos taikos sutarties 7 punkto įvykdymo. Nustatyti, kad atsakovams neįvykdžius Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-4423-661/2017 patvirtintos taikos sutarties 7 ir 7.1 punktuose numatytų veiksmų iki teismo sprendimu nustatytų terminų, ieškovė turėtų teisę atlikti tuos veiksmus atsakovų lėšomis ir kartu solidariai išieškoti iš atsakovų reikiamas išlaidas.

5Ieškinį atsisakytina priimti.

6Iš ieškovės pareikšto ieškinio ir jo priedų turinio nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-4423-661/2017 patvirtinta tarp ieškovės G. L., atsakovų V. T., I. T. bei trečiųjų asmenų R. M. ir D. C. 2017 m. rugsėjo 8 d. sudaryta taikos sutartis ir byla nutraukta. Taikos sutartimi šalys nusprendė tarpusavio nuolaidomis taikiai išspręsti kilusį teisminį ginčą ir susitarė dėl ginčo klausimų. Vienas iš taikos sutarties susitarimo objektų - dvibučio gyvenamojo namo butų (Nr. 1 ir Nr. 2), statomų pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2016 m. liepos 14 d. leidimą Nr. ( - ), pasidalijimas tarp ginčo šalių į dalines nuosavybės teises, t. y. šalys taikos sutartimi susitarė dėl jiems tenkančių statomo nekilnojamojo turto objekto idealių dalių.

7Ieškovė pareiškė Vilniaus apygardos teismui ieškinį, kuriame nurodė, kad to paties dvibučio namo statybai papildomai investavo 58 583 Eur, todėl prašo padidinti pagal taikos sutartį jai tenkančias dvibučio gyvenamojo namo buto Nr. 2 dalis, kitaip negu šalys susitarė Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 13 d. nutartimi patvirtintoje šalių 2017 m. rugsėjo 8 d. sudarytoje taikos sutartyje. Taip pat prašo priskirti jai didesnes buto Nr. 2 pirmo aukšto ploto patalpas, tam kad ieškovė jas galėtų naudoti asmeniniam naudojimui, o atsakovams priteisti kompensaciją. Taigi, ieškovė pirmuoju ieškinio reikalavimu iš esmės siekia pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-4423-661/2017 šalių sudarytos taikos sutarties sąlygas (dalyje dėl statomo dvibučio gyvenamojo namo pasidalijimo, kai nuosavybė bus įregistruota Valstybės įmonėje Registrų centre). Ieškovė ieškinyje patvirtino, jog turto dalys iki šiol Valstybės įmonėje Registrų centre neužregistruotos, t. y. taikos sutartis dar nėra įvykdyta. Antrasis ieškinio reikalavimas yra išvestinis iš pirmo ieškovės reikalavimo (t. y. tik tenkinus pirmąjį reikalavimą, būtų galima spręsti dėl naudojimosi tvarkos nustatymo). Trečiuoju ieškinio reikalavimu ieškovė siekia pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 13 d. nutartimi patvirtintos taikos sutarties sąlygas, susijusiąs su taikos sutarties vykdymu, prašydama keisti dalį teismo patvirtintos taikos sutarties punktų.

8Pagal savo pobūdį taikos sutartis - tai ginčo sureguliavimas pačių ginčo šalių pastangomis ir abipusiais kompromisais, teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.985 straipsnis). Sudaręs taikos sutartį ieškovas laikomas išnaudojusiu savo galimybę kreiptis į teismą ir nebegali pakartotinai kreiptis su tapačiu ieškiniu (CK 6.983 straipsnis, CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punktas). Teismo patvirtinta taikos sutartis yra privaloma ir vykdoma pagal tokias formuluotes ir tik tokia apimtimi, kuri yra nurodyta teismo nutartyje dėl jos patvirtinimo. Šiuo nagrinėjamu atveju ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, siekdama iš esmės pakeisti šalių sudarytos ir teismo patvirtintos taikos sutarties sąlygas. Ieškinį grindžia pasikeitusiomis sąlygomis, t. y. papildomomis investicijomis į ginčo gyvenamojo namo statybą ir kitų šalių atsisakymu bendradarbiauti, vykdyti susitarimo sąlygas. Pažymėtina, kad reikalavimo grindimas iš esmės tais pačiais, tačiau papildytais ar (ir) patikslintais faktais, taip pat reiškia tapataus pareiškimo situaciją (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-364-516/2016).

9Lietuvos Aukščiausiais Teismas yra išaiškinęs ir formuojama apygardų teismų praktika, jog įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi) patvirtinta taikos sutartis gali būti pakeista tik dviem būdais: abipusiu šalių sutikimu arba sprendžiant klausimą dėl taikos sutarties pakeitimo atnaujinus procesą byloje, kurioje buvo patvirtinta taikos sutartis. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-61/2008; 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-312/2009, Šiaulių apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-762-357/2014, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-79-565/2014, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-14-565/2013). Teisme civilinio proceso tvarka patvirtinta taikos sutartis negali būti ginčijama ar keičiama kitoje civilinėje byloje ieškinio teisenos tvarka. Gavęs tokį ieškinį teismas turi atsisakyti jį priimti kaip nenagrinėtiną teisme CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-364-516/2016).

10Remiantis teismų praktika, konstatuojama, kad ieškovė pasirinko netinkamą savo teisių gynimo būdą, t. y. ieškovė, siekdama pakeisti teismo patvirtintos taikos sutarties sąlygas, turėjo tai padaryti abipusiu šalių sutikimu arba kreiptis procesine tvarka dėl nutarties peržiūrėjimo ar proceso atnaujinimo, o nauja byla ginčo teisenos tvarka negalėjo būti iškelta, todėl ieškinį priimti atsisakoma (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktų pagrindais).

11Ieškovei išaiškinama, kad, jeigu teismo patvirtinta taikos sutartis nevykdoma, suinteresuota šalis gali kreiptis į bylą išnagrinėjusį teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies (CPK 646 straipsnio 3 dalis).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK straipsniu, 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

13Atsisakyti priimti ieškovės G. L. ieškinį atsakovams V. T., I. T. dėl bendraturčio dalies padidėjimo, naudojimosi patalpomis tvarkos pakeitimo ir termino prievolės įvykdymui nustatymo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, D. C., R. M..

14Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Ryšiai