Byla 2S-1453-640/2011
Dėl priverstinio skolos išieškojimo

1

2Vilniaus apygardos teismo civiliniu bylu kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkes ir pranešejos Rutos Veniulytes-Jankunienes, kolegijos teiseju Tatjanos Žukauskienes ir Henricho Jaglinskio, kolegijos posedyje rašytinio proceso tvarka išnagrinejo skolininku A. Ž. ir D. Ž. atskiraji skunda del Vilniaus m. 1 apylinkes teismo hipotekos skyriaus 2011 m. kovo 31 d. nutarties civilineje byloje pagal pareiškejo (kreditoriaus) AB DnB NORD bankas pareiškima del priverstinio skolos išieškojimo.

3Kolegija, išnagrinejusi civiline byla,

4n u s t a t e:

5hipotekos lakštu Nr. 01120080020576, 2008-08-07 iregistruotu Vilniaus m. 1-ojo apylinkes teismo hipotekos skyriuje, A. Ž. ir D. Ž. užtikrindami iki 2038-05-31 gauto kredito gražinima, skolininkai A. Ž. ir D. Ž. ikeite AB DnB NORD bankui skolininkams nuosavybes teise priklausanti nekilnojamaji daikta – 2/156 dalis automobiliu stovejimo aikšteles, nuo G-1, iki G-4, plotas 4203,24 kv.m. unikalus Nr. 4400-0901-2673-9165, esancias Viršilu g. 13 Vilniuje (b.l 85-88). To paties skolinio isipareigojimo ivykdymui užtikrinti, buvo sudarytas hipotekos lakštas Nr. 01120080016844, 2008-06-26 iregistruotas Vilniaus m. 1-ojo apylinkes teismo hipotekos skyriuje, kuriuo skolininkai ikeite bankui nekilnojamuosius daiktus: buta, unikalus Nr. 4400-1092-0599:4942, esanti Viršilu g. 11-64 Vilniuje, bei buta, unikalus Nr. 4400-1092-0477:4937, esanti Viršilu g. 11-59 Vilniuje (b.l. 1-6).

6Kreditorius AB DnB NORD bankas, 2011-01-19 Vilniaus m. 1 apylinkes teismo hipotekos skyriui paduotu prašymu (b.l. 134) praše išieškoti iš skolininku 279 581,50 EUR skola ir 133 Lt žymini mokesti iš bankui hipotekos lakštais ID 01120080020576 ir ID 01120080016844 ikeistu, A. Ž. ir D. Ž. nuosavybes teise priklausanciu daiktu: – 2/156 dalies automobiliu stovejimo aikšteles, nuo G-1, iki G-4, plotas 4203,24 kv.m. unikalus Nr. 4400-0901-2673-9165, esanciu Viršilu g. 13 Vilniuje, buto, unikalus Nr. 4400-1092-0599:4942, esancio Viršilu g. 11-64 Vilniuje, bei buto, unikalus Nr. 4400-1092-0477:4937, esancio Viršilu g. 11-59 Vilniuje. Nurode, kad skolininkai nevykdo prievoles pagal 2008-06-12 d. kredito sutarti Nr. K-2400-2008-279, todel kreditorius prieme sprendima nutraukti kredito sutarti ir kreiptis i Hipotekos skyriu del priverstinio skolos išieškojimo.

7Vilniaus m. 1 apylinkes teismo hipotekos skyrius 2011-03-31 nutartimi Nr. 245/2011 (b.l. 156-157) areštavo ikeistus nekilnojamuosius daiktus – 2/156 dalies automobiliu stovejimo aikšteles, nuo G-1, iki G-4, plotas 4203,24 kv.m. unikalus Nr. 4400-0901-2673-9165, esanciu Viršilu g. 13 Vilniuje; buta, unikalus Nr. 4400-1092-0599:4942, esanti Viršilu g. 11-64 Vilniuje; buta, unikalus Nr. 4400-1092-0477:4937, esanti Viršilu g. 11-59 Vilniuje, uždraudžiant ikeistu daiktu savininkui jais disponuoti; išaiškino daiktu savininkui, kad nuo ikeistu daiktu arešto momento jis netenka teises perleisti daiktu kitiems asmenims, taip pat ikeisti, išnuomoti, kitaip suvaržyti teises i daiktus arba mažinti ju verte; ispejo skolininkus A. Ž. ir D. Ž., kad negražinus skolos, t. y. 279 581,50 EUR bei 133 Lt žyminio mokescio išlaidu per viena menesi nuo nutarties iteikimo dienos, ikeisti daiktai bus parduoti iš varžytyniu arba perduoti kreditoriui administruoti.

8Skolininkai A. Ž. ir D. Ž. atskiruoju skundu (b.l. 167-172) prašo pakeisti Vilniaus m. 1 apylinkes teismo hipotekos skyriaus 2011-03-31 nutarti, byloje Nr. 245/2011 ir kreditoriaus AB DnB NORD banko pareiškima Nr. 30.56.17/267 del priverstinio skolos išieškojimo atmesti kaip nepagrista. Nurodo, kad nesutinka su nutarties motyvais, kadangi Hipotekos teisejas neisigilino i tarp skolininku ir kreditoriaus susiklosciusius materialiuosius teisinius santykius, neatsižvelge i sutarties vykdymo ar netinkamo vykdymo aplinkybes, todel nepagristai nutare areštuoti skolininkams priklausanti turta siekiant priverstinai išieškoti skola. Nurodo, kad del prastos ekonomines situacijos kreipesi i kreditoriu su prašymu atideti busto paskolos gražinima dvejiems metams, taip pat pateike kreditoriui prašyma restrukturizuoti kredita, taciau kreditoriaus bendradarbiavimo šiuo atveju nesulauke. Todel mano, kad bankas, kaip sutarties viena iš šaliu, nesivadovavo CK 6.200 str. imperatyvia nuostata, kad sutarties šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis. Taip pat nurodo, kad sutarties punktas del 0,08 proc. delspinigiu yra nesažiningas, nes kreditorius sutartyje sau tokiu salygu nenumato. Skolininkai nurodo, kad šioje kreditavimo sutartyje jie yra laikytini vartotojais. Nesažiningomis laikomos vartojimo sutarciu salygos, kurios šaliu nebuvo individualiai aptartos, jeigu jos iš esmes pažeidžia šaliu teisiu ir pareigu pusiausvyra bei vartotojo teises ir interesus. Skolininku atžvilgiu, sutartyje neesant užuominos apie mokejimo atidejima, kas iš esmes sumažina imokos dydi, pagražina banko paslauga ir yra lemiamas veiksnys kredito gavejui vertinant savo galimybes ir nora imti kredita. Nurodo, kad skolininku atžvilgiu Kreditavimo sutartis yra iš esmes vienašališka, kurioje numatomos pasekmes vien kredito gavejui. Taip pat atkreipia teismo demesi i tai, kad skolininkams yra nustatyti 0,08 proc. delspinigiai, o vadovaudamasis Lietuvos Aukšciausiojo Teismo praktika, nurodo kad Lietuvos Aukšciausiasis Teismas yra parades išvada, jog sutartimi nustatytos 0,02 proc. ir didesnes netesybos paprastai yra aiškiai per dideles.

9Kreditorius AB DnB NORD bankas atsiliepimu (b.l. 206-208) i atskiraji skunda prašo palikti galioti Vilniaus m. 1 apylinkes teismo hipotekos skyriaus 2011-08-19 nutarti, o apeliantu atskiraji skunda atmesti kaip teisiškai nepagrista. Nurodo, kad kreditorius turedamas galiojancia ir pradelsta reikalavimo teise skolininkams, pagristai kreipesi i Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo hipotekos skyriu del skolos išieškojimo iš ikeisto turto ne ginco tvarka. CPK 558 str. 1 d. numatyta kad pareiškimas del skolos išieškojimo yra pagrindas ikeistam turtui areštuoti, todel hipotekos teiseja pagristai areštavo kreditoriui ikeista skolininku turta. Nurodo, kad hipotekos teisejas nagrinedamas bylas del hipotekos teisiniu santykiu priima nutartis formaliais pagrindais pagal Hipotekos registro duomenis patikslines, ar pareiškejas turi subjektine teise kreiptis i hipotekos skyriu CPK 558 str. pagrindu ir nesprendžia skolininku/ikeisto turto savininku ir kreditoriu gincu iš esmes. Skolininkams nesutinkant su 2008-06-12 Kreditavimo sutarties Nr. K-2400-2008-279 nutraukimu ar sutartyje nustatytais delspinigiais, šie gincai turetu buti sprendžiami pagal skolininku ieškini atskiroje byloje, ginco teisenos tvarka. Nurodo, kad apie planuojama kreditavimo sutarties nutraukima, skolininkai buvo ispeti 2010-12-16 banko pranešimu. Taip pat nurodo, jog faktas, kad šalims nepavyko pasiekti susitarimo nereiškia jog bankas pažeide pareiga bendradarbiauti ir kooperuotis su kita šalimi. Taip pat atkreipia demesi i tai, jog vertinant skolininku atskirojo skundo teiginius del kredito sutartyje nustatytu palukanu ir delspinigiu bei ju dydžio svarbu atsižvelgti i CK 6.156 str. itvirtinta sutarties laisves principa. Nurodo, kad jokiu pagristu irodymu, kad bankas samoningai nuslepe nuo skolininku kreditavimo sutarties salygas skolininkai nepateikia.

10Atskirasis skundas netenkintinas.

11Del kreditavimo sutarties nutraukimo prieš termina kaip salygos hipotekos kreditoriaus teisei kreiptis del skolos išieškojimo igyvendinti

12Hipotekos kreditoriaus teise gauti savo reikalavimo patenkinima iš ikeisto daikto atsiranda tuo atveju, jeigu per hipotekos lakšte nustatyta termina skolininkas isipareigojimo nevykdo (CK 4.192 straipsnio 1 dalis). Isipareigojimo (prievoles) ivykdymo terminas privalo buti nurodytas hipotekos lakšte (CK 4.186 straipsnio 1 dalis). Tuo atveju, jei kreditavimo sutartis nutraukiama prieš termina, ir butent šis veiksmas lemia kreditoriaus kreipimasi del priverstinio skolos išieškojimo iš hipoteka ikeisto turto, hipotekos teisejas, pagal pateiktus dokumentus nustates, kad pagrindine sutartis kvalifikuotina kaip vartojimo, turi ex officio patikrinti, ar priešlaikini sutarties nutraukima reglamentuojancios sutarties nuostatos yra sažiningos, ir ar kreditorius laikesi sutartyje ar istatyme nustatytos priešlaikinio sutarties nutraukimo tvarkos (Žr.: Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2011 m. birželio 15 d. nutarti civilineje byloje Nr. 3K-7-272/2011). Taciau hipotekos teisejo atliekama sutarties, iš kurios kyla pagrindine prievole, salygu kontrole yra ribota ir tiesiogiai susijusi su kreditoriaus galimybemis istatymu nustatyta tvarka pradeti hipotekos proceduras. Kitais atvejais, gincai del pagrindines prievoles hipotekos byloje nenagrinetini.

13Nagrinejamoje byloje nustatyta, kad kreditorius AB DnB NORD bankas pareiškime del priverstinio skolos išieškojimo nurode, kad nutraukia kreditavimo sutarti 2010 m. gruodžio 16 d. pranešimu. Pranešime nurodyta, kad, skolininkams per 10 dienu nuo rašto gavimo dienos nesumokejus 282 068,72 euro, bankas vienašališkai nutraukia 2008 m. birželio 12 d. kreditavimo sutarti Nr. K-2400-2008-279 (su velesniais papildymais ir pakeitimais) ir pradeda vykdyti priverstini skolos išieškojima iš skolininkams priklausancio turto ir lešu. Ši pranešima hipotekos teisejas, o byla nagrinejant apeliacine tvarka – ir apeliacines instancijos teismas, privalejo vertinti, taikydamas CK 6.209 ir 6.217 straipsnius. Šiu straipsniu taikymo aspektu reikšmingi yra ir kiti kreditoriaus pateikti duomenys.

14Siekdamas igyvendinti materialiosios teises normoje (CK 4.192 straipsnio 1 dalyje) nustatytas priverstinio išieškojimo iš hipoteka ikeisto turto salygas, kreditorius turi procesine pareiga (CPK 178 straipsnis) pateikti irodymus, kad sutartis yra tinkamai nutraukta. Iš kreditoriaus pateikto skolos susidarymo detalizavimo pagal paskolos sutarti Nr. K-2400-2008-279 (b. l. 138) matyti, kad skolininku skola susidare laikotarpiu nuo 2010 m. birželio 1 d. iki 2011 m. sausio 11 d. Byloje nera jokiu duomenu apie tai, kad skolininkai bent iš dalies vykde prievole per nustatyta papildoma termina. Iš byloje esancio skolos susidarymo detalizavimo pagal paskolos sutarti Nr. K-2400-2008-279 matyti, kad nuo 2010-06-30 skolininkai nera imokeje nei vienos jiems priklausancios moketi imokos. Todel kreditavimo sutarties nutraukimas prieš termina (po puses metu nuo to, kai skolininkai nustojo vykdyti savo prievole pagal sutarti) ne sutartyje, o istatyme nustatyta tvarka, nepažeide CK 6.217 straipsnyje ir 6.209 straipsnyje itvirtintu taisykliu, o Hipotekos skyriaus prie Vilniaus m. 1 apylinkes teismo teisejo 2011 m. kovo 31 d. nutartis areštuoti ikeista daikta ir išspresti kitus su tuo susijusius klausimus priimta nepažeidus materialiosios (CK 4.192, 6.188, 6.209 ir 6.217 straipsniai) ir proceso (CPK 558 straipsnis) teises normu.

15Atmestinas skolininku argumentas, kad kreditorius pažeide CK 6.200 str. nustatyta pareiga šalims bendradarbiauti, nes kaip matyti iš bylos medžiagos, nuo 2010 m. birželio menesio šalys derejosi ir taresi del sutarties salygu, taciau vien tai, kad nebuvo patenkintas skolininku prašymas, neduoda pagrindo teigti, jog kreditorius nebendradarbiavo su skolininkais.

16Atskiruoju skundu apeliantai pagrindines skolos dydžio negincija, destydami argumentus del sutartyje numatytu delspinigiu dydžio pagristumo. Apeliantai skunde tik atkreipia teismo demesi i 0,08 proc. dydžio delspinigius. Taciau delspinigiu dydžio pagristumo klausimas šiuo atveju negali buti nagrinejamas. CK 6.258 straipsnio 3 dalis nustatant netesybu dydi, hipotekos teisejo negali buti taikoma. Ši nuostata gali buti taikoma tik nagrinejant byla ginco (ieškinio) teisenos tvarka, kadangi jos taikymui butina nustatineti faktines aplinkybes (nuostoliu suma, dalies prievoles ivykdymo fakta, ir kt.), kurios supaprastinta bylu del hipotekos ar ikeitimo teisiniu santykiu nagrinejimo procesine tvarka negali buti nustatinejamos. Taigi, nesutikdami su kreditavimo sutartyje numatytu delspinigiu dydžiu, kaip pagristai nurodoma atsiliepime i atskiraji skunda, apeliantai turetu kreiptis i teisma su ieškiniu bendra tvarka, ir, esant pagrindui, prašyti byla nagrinejancio teismo sustabdyti hipotekos proceduras bylos nagrinejimo laikotarpiui. Gincijamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisetumui ir pagristumui atskirajame skunde destomi argumentai itakos neturi, absoliuciu gincijamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindu nenustatyta (CPK 320 straipsnis), todel apeliantu atskirasis skundas atmetamas o gincijama Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo hipotekos skyriaus 2011 m. kovo 31 d. nutartis paliekama nepakeista.

17Esant šioms faktinems aplinkybems teiseju kolegija konstatuoja, jog kreditorius, turedamas galiojancia ir pradelsta reikalavimo teise skolininkams, kuriu pasirašyti hipotekos lakštai ID 01120080020576 ir ID 01120080016844 užtikrina isipareigojimu bankui ivykdyma pagal mineta 2008-06-12 kredito sutarti Nr. K-2400-2008-279 iki apeliantai ivykdys savo prievole kreditoriui, neabejotinai turejo procesine teise kreiptis i teisma del skolos išieškojimo ne ginco tvarka iš skolininku (ikeistu daiktu savininku) turto (CPK 558 str. 1 d.). Hipotekos teiseja tinkamai igyvendino CPK 558 str. 1 d. nustatytos proceduros paskirti – ispejo apeliantus (ikeistu daiktu savininkus) apie numatoma priverstini skolos išieškojima, uždrausdama disponuoti ikeistu turtu (b.l. 156, 157).

18Pripažinus atskiraji skunda nepagristu, iš apeliantu lygiomis dalimis valstybes naudai priteistinos procesiniu dokumentu siuntimo apeliacines instancijos teisme (pašto) išlaidos – 7,05 Lt (b.l. 213) (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

19Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 p., teiseju kolegija

Nutarė

21Vilniaus m. 1-ojo apylinkes teismo hipotekos skyriaus 2011 m. kovo 31 d. nutarti palikti nepakeista.

22Priteisti iš apeliantu lygiomis dalimis A. Ž. ir D. Ž. 7 (septynis) litus 5 centus dokumentu siuntimo (pašto) išlaidu valstybes naudai.

23Kolegijos pirmininke

24Ruta Veniulyte-Jankuniene

Proceso dalyviai
Ryšiai