Byla e2-1860-657/2019
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Egilėja“, žemės ūkio bendrovė „Delikatesas“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Maistulis“ ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Egilėja“, žemės ūkio bendrovė „Delikatesas“.

3Teismas,

Nustatė

4Ieškovė UAB „Maistulis“ kreipėsi į teismą prašydama pripažinti UAB „Egilėja“ neįprastai mažos kainos pagrindimą nepakankamu pirkime I ir pirkime II bei įpareigoti šiuo pagrindu atsakovę atmesti pasiūlymus; pripažinti ŽŪB „Delikatesas“ neįprastai mažos kainos pagrindimą nepakankamu pirkime I bei įpareigoti šiuo pagrindu atsakovę atmesti pasiūlymą; priteisti iš atsakovių bylinėjimosi išlaidas.

5Procesiniuose dokumentuose nurodė, kad Kauno miesto savivaldybės administracija vykdo viešąjį pirkimą Nr. 405915 „Maisto produktų (kiaulienos) pirkimas Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas“ (toliau – Pirkimas I) ir pirkimą Nr. 406931 „Maisto produktų (jautienos ir veršienos) pirkimas Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas“ (toliau – Pirkimas II). Ieškovė dalyvavo abejuose pirkimuose. Perkančioji organizacija informavo, kad Pirkime I nustatyti trys laimėtojai – UAB „Egilėja“, UAB „Officeday“, ŽŪB „Delikatesas“, o Pirkime II laimėtojais pripažinti UAB „Egilėja“, UAB „Maistulis“, UAB „Pontem“. Susipažinus su duomenimis tapo aišku, kad tiekėjos ŽŪB „Delikatesas“ ir UAB „Egilėja“ pirkimuose nepateikė pakankamai informacijos, iš kurios būtų galima spręsti, kad tiekėjai pagrindė pasiūlymuose nurodytas neįprastai mažas kainas. Iš UAB „Egilėja“ pasiūlymo matyti, kad ši įmonė siūlo itin mažomis kainomis tiekti kiaulienos šoninę, kiaulienos šonkaulius ir kiaulienos lašinius. Iš ŽŪB „Delikatesas“ pasiūlymo matyti, kad ši įmonė siūlo itin mažomis kainomis tiekti kiaulienos šonkaulius ir kiaulienos lašinius. Iš Pirkime II pateikto UAB „Egilėja“ pasiūlymo matyti, kad ši įmonė siūlo itin mažomis kainomis tiekti jautienos išpjovą ir veršienos kumpį. UAB „Egilėja“ neįprastai mažos kainos pagrindime, tiek Pirkime I, tiek Pirkime II remiasi tik deklaratyviais teiginiais, kurių neįrodo objektyviais įrodymais. Perkančioji organizacijai UAB „Egilėja“ pateiktą pagrindimą laikė tinkamu, spręsdama, kad ši sugebės tiekti labai žemomis kainomis kiaulienos šoninę, kiaulienos šonkaulius, kiaulienos lašinius, jautienos išpjovą ir veršienos kumpį iš esmės tik todėl, kad ji jau tiekia kitus produktus Kauno mieste, kad kitos nei žaliavos pirkimo išlaidos (transportavimas, sutarties administravimas ir pan.) įskaičiuotos į kitų produktų tiekimo kainą. Tačiau jokie UAB „Egilėja“ skaičiavimai nepateikti. Perkančioji organizacija tik formaliai siekė įsitikinti neįprastai mažos kainos pagrindimu, kita vertus, priimdama tokius paaiškinimus perkančioji organizacija iš esmės faktiškai pripažino, kad Pirkimo sąlygos buvo nepakankamos apskaičiuoti logistikos ir administravimo kaštus. Be to, perkančioji organizacija Pirkime I ir Pirkime II priėmė kaip tinkamus įrodymus, kad UAB „Egilėjai“ kiaulienos šoninę, kiaulienos šonkaulius, kiaulienos lašinius, jautienos išpjovą ir veršienos kumpį tieks UAB „Romgeda“, nors ši įmonė yra tik mėsos perpardavinėtoja, o ne žaliavos tiekėja. Perkančioji organizacija prašė patikslinti, tačiau UAB „Egilėja“ atsisakius tai padaryti, vis tiek pripažino, kad neįprastai mažą kaina yra pagrįsta. Pirkimo I laimėtoju pripažinto ŽŪB „Delikatesas“ neįprastai mažos kainos pagrindime pateiktas tik įmonės bendro pobūdžio prisistatymas, tačiau nepateikta jokių objektyviai patikrinamų duomenų, kurie leistų neabejoti pagrindimo patikimumu. Nurodomi išpjaustomos mėsos kiekiai niekaip nepagrindžia kiaulienos šonkaulių kainos. Lygiai taip pat deklaratyviai be jokių įrodymų ir apskaičiavimų pateikiamos „papildomos išlaidos“, kaip ir deklaruojamas išdorotos mėsos kiekis. Be to, tai, kad kažkada praeityje ŽŪB „Delikatesas“ nusipirko kiaulienos skerdienos už tam tikrą kainą, niekaip nepatvirtina ir nepaneigia, kad už tokią pačią kainą ši įmonė gaus kiaulienos skerdienos ir Pirkimo sutarties vykdymo metu. Perkančioji organizacija privalėjo nepriimti kaip tinkamų UAB „Egilėja“ ir ŽŪB „Delikatesas“ neįprastai mažos kainos pagrindimų Pirkime I ir Pirkime II bei šiuos pasiūlymus atmesti, todėl šiuose pirkimuose nustatytos pasiūlymų eilės naikintinos ir turėtų būti sudaromos iš naujo. Be to, perkančiajai organizacijai faktiškai pripažinus, kad Pirkimo I ir Pirkimo II sąlygose nebuvo sukurtos prielaidos lygiateisiškai konkuruoti visiems tiekėjams, t. y. nebuvo nurodytas minimalus ir maksimalus vieno produkto pristatymo kiekis ir visų produktų pristatymo kiekis per metus, kurie reikalingi transportavimo ir administravimo išlaidoms nustatyti, Pirkimo I ir Pirkimo II procedūros turėtų būti nutrauktos.

6Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir priteisti atsakovei iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

7Procesiniuose dokumentuose nurodė, jog ieškovė ir su ja susijusios įmonės teismuose ginčydamos atsakovės vykdomus centralizuotus pirkimus, įskaitant ir šioje byloje nagrinėjamus pirkimus, siekia kiek įmanoma ilgiau nesąžiningai pelnytis viešojo intereso sąskaita – tiekti maisto produktus (kiaulieną, jautieną ir veršieną) darželiams kur kas aukštesnėmis kainomis nei tos, kuriomis šie maisto produktai būtų tiekiami leidus užbaigti pirkimus. Be to, atsakovės vykdytų centralizuotų pirkimų rezultatai patvirtina, kad vykdant centralizuotus pirkimus viešosios lėšos yra panaudojamos kur kas racionaliau, nei perkant tuos pačius maisto produktus kiekvienam darželiui savarankiškai. Pažymėtina, kad ieškovė neturi teisinio suinteresuotumo tęsti ginčo dėl pirkimo 2, kadangi ji laimėjo skundžiamą pirkimą 2, todėl ieškinio patenkinimas realiai neapgintų ieškovės teisių ir teisėtų interesų (nes jie ir nebuvo pažeisti). Tiekėjų UAB „Egilėja“ ir ŽŪB „Delikatesas“ pasiūlymų kainos abejuose pirkimuose nebuvo neįprastai mažos, jos ekonomiškai pagrindė savo pasiūlymus, o atsakovė įsitikino tiekėjų pasiūlymų ekonominiu pagrįstumu, todėl priėmė pagrįstus ir teisėtus sprendimus pirkimuose. Ieškovė pasirinko apskritai netinkamą – neleistiną ir aiškiai neįmanomą – savo civilinių teisių gynybos būdą ir prašo pripažinti kitų dviejų tiekėjų neįprastai mažos kainos pagrindimus nepakankamais, o toks ieškovės tariamai pažeistų teisių gynybos būdas nėra numatytas nei bendrajame įstatyme (CK), nei specialiajame įstatyme (VPĮ).

8Trečiasis asmuo UAB „Egilėja“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.

9Nurodė, jog UAB „Egilėja“ pateikė visus atsakovės prašomus duomenis dėl prašomų pagrįsti kiaulienos šoninės, kiaulienos šonkaulių ir kiaulienos lašinių, jautienos išpjovos ir veršienos kumpio įkainių, kuriuos objektyviai galėjo pateikti. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad perkančioji organizacija tik formaliai siekė įsitikinti neįprastai mažos kainos pagrindimu. Jeigu ieškovė galvojo, kad kažkokia pirkimo sąlyga yra neteisėta, ji privalėjo kreiptis į teismą ir nuginčyti tokią sąlygą. UAB „Egilėja“ pateikė visus dokumentus su pasiūlymu ir paaiškinimas, kurie užtikrina, kad bus tiekiama itin kokybiška mėsa už itin konkurencingą kainą, o atsakovė, itin skrupulingai aiškinosi UAB „Egilėja“ pasiūlymo pagrįstumu.

10Ieškinys atmestinas.

11Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija vykdo viešuosius pirkimus – „Maisto produktų (kiaulienos) pirkimas Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas“ (Pirkimo Nr. 405915; toliau – pirkimas Nr. 405915) bei „Maisto produktų (jautienos ir veršienos) pirkimas Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas“ (Pirkimo Nr. 406931, toliau – pirkimas Nr. 406931).

12Pirkimai vykdomi pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos posėdžio 2018 m. spalio 31 d. protokolu Nr. 32-17-92 patvirtintas Pirkimo sąlygas. Pirkimo Nr. 405915 pirkimo objektas – kiauliena, Pirkimo Nr. 406931 pirkimo objektas – jautiena ir veršiena. Pirkimo objektai į dalis neskaidomi.

13Perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis 2019 m. birželio 6 d. raštu Nr. 32-14-584 pranešė apie pateiktų pasiūlymų viešajame pirkime Nr. 405915 įvertinimą ir pasiūlymų eilės sudarymą, pripažįstant, kad pirmoje vietoje – UAB „Egilėja“ pasiūlymas (459 026,58 Eur su PVM), antrojoje vietoje – UAB „Officeday“ pasiūlymas (469 559,84 Eur su PVM), trečiojoje vietoje – ŽŪB „Delikatesas“ pasiūlymas (492 157,40 Eur su PVM), ketvirtojoje vietoje – ieškovės UAB „Maistulis“ pasiūlymas (498 249,93 Eur su PVM), nustatė laimėjusius pasiūlymus (UAB „Egilėja“, UAB „Officeday“, ŽŪB „Delikatesas“), dėl kurių bus sudaroma preliminarioji sutartis.

14Perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis 2019 m. birželio 6 d. raštu Nr. 32-14-583 pranešė apie pateiktų pasiūlymų viešajame pirkime Nr. 406913 įvertinimą ir pasiūlymų eilės sudarymą, pripažįstant, kad pirmoje vietoje – UAB „Egilėja“ pasiūlymas (148 734,47 Eur su PVM), antrojoje vietoje – ieškovės UAB „Maistulis“ pasiūlymas (153 665,28 Eur su PVM), trečiojoje vietoje – UAB „Pontem“ pasiūlymas (154 282,26 Eur su PVM), ketvirtojoje vietoje – UAB „Samsonas“ pasiūlymas (159 603,11 Eur su PVM), penktojoje vietoje – UAB „Officeday“ pasiūlymas (163 733,47 Eur su PVM), nustatė laimėjusius pasiūlymus (UAB „Egilėja“, UAB „Maistulis“, UAB „Pontem“), dėl kurių bus sudaroma preliminarioji sutartis.

15Nesutikdama su perkančiosios organizacijos sprendimais pirkimuose Nr. 405915 ir Nr. 406913 ieškovė atsakovei 2019 m. birželio 28 d. pateikė pretenzijas Dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo (el. bylos T.1, b.l. 91-94). Atsakovė ieškovės pretenzijas atmetė (2019 m. liepos 1 d. raštas Nr. 32-14-631, 2019 m. liepos 1 d. raštas Nr. 32-14-626, el. bylos T.1, b.l. 95-102). Susipažinus su pretenzijų turiniu galima daryti išvadą, kad ieškovė laikėsi ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos.

16Dėl neįprastai mažos kainos

17Pagal VPĮ 57 straipsnį, jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti. Toks reikalavimas įstatyme įtvirtintas, siekiant užtikrinti tiek perkančiosios organizacijos, kuri gali įsitikinti pasiūlymo pagrįstumu, realumu ir tiekėjo pasirengimu įvykdyti pirkimo sutartį, tiek tiekėjo, kuriam suteikiama galimybė pateikti paaiškinimus ir taip įrodyti savo pasiūlymo pagrįstumą, teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2013; 2015 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-122-690/2015). Neįprastai maža pasiūlyta kaina pati savaime nėra kliūtis viešojo pirkimo sutarčiai sudaryti. Tik tokia neįprastai maža kaina, kurios tiekėjas negali pagrįsti, t. y. įrodyti, kad pasiūlyta kaina jis galės tinkamai ir laiku įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, suponuoja perkančiosios organizacijos pareigą atmesti tokį tiekėjo pasiūlymą. Atsižvelgiant į tai, taip pat remiantis racionalaus lėšų panaudojimo imperatyvu, perkančioji organizacija privalo atmesti dalyvio pasiūlymą tik dėl nepagrįstos neįprastai mažos kainos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010).

18Kiekvienu atveju sprendžiant, ar perkančioji organizacija tinkamai vertino neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, turi būti įvertinta ir nustatyta, ar perkančioji organizacija turėjo realią galimybę, remdamasi faktiniais duomenimis, įsitikinti, kad tiekėjo pasiūlyta kaina pagrįsta ir reali, o tiekėjas pateikė pakankamus ir realius duomenis, jog ji iš tiesų egzistuoja, ir tik tuomet įvertinus pasiūlymus pagal mažiausios kainos kriterijų atsirastų galimybė įsitikinti, ar pateikta kaina yra pagrįsta ir reali. Kaip neatitinkantys įstatymo reikalavimų traktuotini tiekėjo veiksmai, kuriais jis nesiekia kiek įmanoma tiksliau įvykdyti racionalius perkančiosios organizacijos reikalavimus, nepateikia prašomų duomenų ar pateikdamas reikalaujamus įrodymus be aiškios priežasties keičia pateikiamą informaciją. Dėl perkančiosios organizacijos atlikto neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo vertinimo tinkamumo teismai turėtų spręsti laikydamiesi to paties griežtumo standarto, nepriklausomai nuo perkančiosios organizacijos sprendimo rezultato, t. y. ar ji nusprendė, kad kainos pagrindimas yra tinkamas ir tiekėjas sugebės už siūlomą kainą patiekti prekes, suteikti paslaugas ar atlikti darbus, ar tiekėjo pasiūlymą atmetė dėl to, kad jo siūloma neįprastai maža kaina nebuvo tinkamai pagrįsta. Šis išaiškinimas reiškia, kad praktikoje neturėtų būti toleruojamos ir teismų kitaip vertinamos situacijos, kai perkančioji organizacija atlaidžiau vertina neįprastai mažos kainos pasiūlymą pateikusio jai priimtino tiekėjo parengtą neįprastai mažos kainos pagrindimą. Visais atvejais turi būti realiai nustatytas kainos pagrįstumas ir pasirengimas tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-6-916/2018).

19Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad perkančiosios organizacijos formalūs veiksmai, kuriais ji iš tikrųjų nesiekia patikrinti tiekėjo, pasiūliusio neįprastai mažą kainą, pasiūlymo rimtumo arba apskritai nesudaro jam sąlygų paaiškinimams, pagrindžiantiems tokį pasiūlymą, pateikti, pripažintini savaime neteisėtais ir pažeidžiančiais viešųjų pirkimų teisiniame reglamentavime įtvirtintas jos pareigas bei viešojo pirkimo principus. Tiekėjui arba perkančiajai organizacijai savo veiksmais tinkamai nevykdžius pareigų, jiems atsiranda įstatyme nustatytų padarinių (pasiūlymo atmetimas nepagrindus jo kainos arba sprendimo atmesti pasiūlymą panaikinimas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010; 2012 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2012).

20Byloje kilęs ginčas, ar perkančioji organizacija pagrįstai tiekėjų mažos kainos pagrindimą pripažino tinkamu.

21Dėl tiekėjų mažos kainos pagrindimo pirkimuose Nr. 405915 ir Nr. 406931

22Ieškovės UAB „Maistulis“ nuomone, UAB „Egilėja“ siūlo rinkoje tiekti kiaulienos šoninę, kiaulienos šonkaulius ir kiaulienos lašinius rinkoje neegzistuojančiomis kainomis (pirkimas Nr. 405915), bei jautienos išpjovą ir veršienos kumpį (pirkimas Nr. 406931) beveik tris kartus (jautienos išpjova) iki trečdaliu (veršienos kumpis) mažesnėmis kainomis nei mažiausią kainą pasiūlę kiti tiekėjai. Trečiasis asmuo UAB „Egilėja“ mažos kainos pagrindime remiasi tik deklaratyviais teiginiais, kurių neįrodo objektyviai patikrinamais įrodymais, todėl perkančioji organizacijai nepagrįstai UAB „Egilėja“ samprotavimus, kad ši sugebės tiekti produktus labai žemomis kainomis iš esmės tik todėl, kad ji jau tiekia kitus produktus Kauno mieste ir kitos išlaidos (transportavimas, sutarties administravimas ir pan.) įskaičiuotos į kitų produktų tiekimo kainą, o produktus trečiajam asmeniui tieks UAB „Romgeda“, kuri tėra tik mėsos perpardavinėtoja, o ne žaliavos tiekėja laikė tinkamu pagrindimu. Šios informacijos, perkančiosios organizacijos prašymu, netikslino.

23Ieškovės taip pat teigė, jog ŽŪB „Delikatesas“ taip pat siūlo tiekti kiaulienos šonkaulius ir kiaulienos lašinius rinkoje neegzistuojančiomis kainomis. Mažos kainos pagrindime pateikiamas tik įmonės bendro pobūdžio prisistatymas, tačiau nėra jokių objektyviai patikrinamų duomenų, kurie leistų neabejoti pagrindimo patikimumu, nes nurodomi išpjaustomos mėsos kiekiai nepagrindžia kiaulienos šonkaulių kainos.

24Pirkimo sąlygų 6.6.4 punkte nustatyta, kad perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas eurais.

25Neįprastai mažos pasiūlymo kainos institutas yra teisinė priemonė, skirta perkančiajai organizacijai, ir sudaranti sąlygas jai išvengti tiekėjo nesugebėjimo įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, kurį lemia viešajame pirkime pateiktas ekonomiškai nepagrįstas pasiūlymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010; 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010; 2012 m. balandžio mėn. 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2012; 2012 m. birželio mėn. 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012). Neįprastai mažos kainos institutas glaudžiai susijęs su tiekėjų pasiūlymų vertinimu ir laimėtojo išrinkimu, nes suteikia perkančiajai organizacijai papildomą galimybę po to, kai jau įvertina tiekėjo kvalifikacija ir jo pasiūlymo atitiktis techniniams pirkimo objekto reikalavimams, įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu bei gebėjimu įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, visų pirma skirtas perkančiajai organizacijai apsisaugoti nuo grėsmės, kad tiekėjo siūloma mažiausia kaina gali būti ekonomiškai nepagrįsta ir lemti jo nesugebėjimą laiku ir tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį arba būti jo nesąžiningų veiksmų padarinys. Kita vertus, perkančiosios organizacijos atžvilgiu, šis institutas taikytinas tik siekiant įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu ir realumu.

26Taigi, išskirtini du pagrindiniai neįprastai mažos kainos instituto taikymo etapai: neįprastai mažų kainų (įtartinų pasiūlymų) nustatymas ir tokių kainų pagrindimo įvertinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010). Neįprastai mažos pasiūlytos kainos identifikavimas yra bendra kategorija, priklausanti nuo objektyvių kriterijų ir taikytina visiems konkurse dalyvaujantiems tiekėjams vienodai, o neįprastai mažos kainos pagrindimas ir jo vertinimas – individuali kategorija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010; 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010).

27VPĮ 57 straipsnio 1 dalyje nustatyta perkančiosios organizacijos pareiga reikalauti, kad dalyvis pagrįstų pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų, darbų ar jų sudedamųjų dalių kainą arba sąnaudas, jeigu jos atrodo neįprastai mažos. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina arba sąnaudos visais atvejais turi būti laikomos neįprastai mažomis, jeigu jos yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų arba sąnaudų aritmetinį vidurkį.

28Kaip jau minėta viešajame pirkime Nr. 405915 UAB „Egilėja“ pateikė 459 026,58 Eur su PVM vertės pasiūlymą, UAB „Officeday“ – 469 559,84 Eur su PVM vertės pasiūlymą, ŽŪB „Delikatesas“ – 492 157,40 Eur su PVM vertės pasiūlymą, ieškovė UAB „Maistulis“ – 498 249,93 Eur su PVM vertės pasiūlymą. Tokiu būdu tiekėjų pasiūlytų kainų vidurkis yra 479 748,44 Eur ((459 026,58 + 469 559,84+ 492 157,40 + 498 249,93) : 4), todėl neįprastai maža kaina laikytina, jei ji yra mažesnė nei 335 823,91 Eur (479 748,44 – 479 748,44 x 30 proc.). Nagrinėjamu atveju, trečiųjų asmenų pasiūlytos kainos viešajame pirkime Nr. 405915 (UAB „Egilėja“ – 459 026,58 Eur su PVM, ŽŪB „Delikatesas“ – 492 157,40 Eur su PVM) nelaikytina neįprastai maža kaina VPĮ 57 straipsnio prasme, nes UAB „Egilėja“ pasiūlymo kaina tik 4,32 proc. mažesnė už visų tiekėjų pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį, o ŽŪB „Delikatesas“ pasiūlymo kaina yra netgi didesnė už visų tiekėjų pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį. Pasiūlymų kainos neviršija maksimalios 499 775,00 Eur pirkimo kainos (Pirkimo sąlygų 4.3 p.).

29Byloje taip pat nustatyta, kad viešajame pirkime Nr. 406913 įvertinimą ir pasiūlymus pateikė UAB „Egilėja“ – 148 734,47 Eur su PVM, UAB „Maistulis“ – 153 665,28 Eur su PVM, UAB „Pontem“ – 154 282,26 Eur su PVM, UAB „Samsonas“ – 159 603,11 Eur su PVM, UAB „Officeday“ – 163 733,47 Eur su PVM. Tokiu būdu tiekėjų pasiūlytų kainų vidurkis yra 156 003,72 Eur ((148 734,47 + 153 665,28 + 154 282,26 + 159 603,11 + 163 733,47) : 5), todėl neįprastai maža kaina laikytina, jei ji yra mažesnė nei 109 202,60 Eur (156 003,72 – 156 003,72 x 30 proc.). Nagrinėjamu atveju, trečiojo asmenes UAB „Egilėja“ pasiūlytos kainos viešajame pirkime Nr. 405915 yra 148 734,47 Eur su PVM nelaikytina neįprastai maža kaina VPĮ 57 straipsnio prasme, nes tik 4,66 proc. yra mažesnė už visų tiekėjų pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį. Tačiau perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjo pagrįsti ne tik visą pasiūlymo kainą, visų pozicijų įkainius, bet ir tik tam tikrus atskirus įkainius.

30Nagrinėjamu atveju perkančiajai organizacijai, vertinant trečiųjų asmenų UAB „Egilėja“ ir ŽŪB „Delikatesas“ pasiūlymus, kilo abejonių dėl pateikiamų prekių kai kurių įkainių pagrįstumo, todėl atsakovė 2019 m. gegužės 9 d. raštu Nr. 32-14-457, 2019 m. gegužės 10 d. raštu Nr. 32-14-455 kreipėsi į trečiuosius asmenis, prašydama pagrįsti bendros pasiūlymo kainos sudedamųjų dalių (kiaulienos šoninės, šonkaulių, lašinių (šviežių)) įkainius (Pirkimo sąlygų 6.6.6 p.(sąlygose 6.6.4 p.)), o 2019 m. gegužės 10 raštu Nr. 32-14-451 kreipėsi į UAB „Egilėja“ – dėl jautienos ir veršienos įkainių pagrindimo.

31Byloje iš šalių pateiktų pasiūlymų nustatyta, kad pirkime Nr. 405915 tiekėjai siūlė: kiaulienos šoninę (kg/Eur be PVM) – UAB „Egilėja“ už ( - ) Eur, UAB „Officeday“ – ( - ) Eur, ŽŪB „Delikatesas“ – ( - ) Eur, UAB „Maistulis“ –( - ) Eur; įkainio vidurkis – ( - ) Eur ((( - )) : 4); kiaulienos šonkaulius (kg/Eur be PVM) – UAB „Egilėja“ už ( - ) Eur, UAB „Officeday“ – ( - ) Eur, ŽŪB „Delikatesas“ – ( - ) Eur, UAB „Maistulis“ – ( - ) Eur; įkainio vidurkis – ( - ) Eur ((( - )) : 4); kiaulienos lašinius (kg/Eur be PVM) – UAB „Egilėja“ už ( - ) Eur, UAB „Officeday“ – ( - ) Eur, ŽŪB „Delikatesas“ – ( - ) Eur, UAB „Maistulis“ – ( - ) Eur; įkainio vidurkis – ( - ) Eur ((( - )) : 4). Atskirų įkainių sulyginimas leidžia daryti išvadą, jog pati ieškovė pirkimui siūlė kiaulienos šoninę, šonkaulius ir lašinius gerokai mažesne kaina, nei visų tiekėjų įkainių vidurkis, nelaikydama, jog jos siūloma kaina yra neįprastai maža.

32Byloje iš šalių pateiktų pasiūlymų nustatyta, kad pirkime Nr. 406931 laimėtojai siūlė: jautienos išpjovą (kg/Eur be PVM) – UAB „Egilėja“ už ( - ) Eur, UAB „Pontem“ – ( - ) Eur, UAB „Maistulis“ – ( - ) Eur; įkainio vidurkis –( - ) Eur ((5 ( - )) : 3); veršienos kumpį (kg/Eur be PVM) – UAB „Egilėja“ už ( - ) Eur, UAB „Pontem“ – ( - ) Eur, UAB „Maistulis“ –( - ) Eur; įkainio vidurkis – ( - ) Eur ((4( - )) : 3). Įvertinusi pateiktus įkainius, perkančioji organizacija pasiūlė tiekėjai pagrįsti savo pasiūlymą.

33Atsakydama perkančiajai organizacijai, trečiasis asmuo ŽŪB „Delikatesas“ 2019 m. gegužės 13 d. pateiktame rašte Nr. D-43 nurodė, kad įmonėje per savaitę vidutiniškai išpjaustoma apie 40-70 tonų atvėsintos žaliavos, iš kurios kiaulienos šonkauliai sudaro 0,1 proc. parduodamos pozicijos, todėl ŽŪB „Delikatesas“ gali perkančiajai organizacijai pasiūlyti minėtą dalį 160 kg už savikainą –( - ) Eur be PVM, ir toks prekės įkainis bus pakankamas sutarties tinkamam įvykdymui. Trečiasis asmuo 2019 m. gegužės 17 d. raštu Nr. D-44, atsakydama į atsakovės 2019 m. gegužės 16 d. paklausimą, patvirtino, kad kiaulienos kainos yra konkurencingos, nes pateikdama pasiūlymą orientavosi į bendrą Kauno švietimo įstaigų sunaudojamų produktų kiekį, įvertino metines kiaulių skerdienų supirkimo kainas, perkamą produktų kiekį, papildomas išlaidas, vidutiniškai per mėnesį išdorojamos skerdenos kiekį, kainą po išpjaustymo ir pardavimo kainos nustatymą, gali pasiūlyti šonkaulius už pigesnę kainą ir tinkamai vykdyti sutartį. Sutarties vykdymui pagrįsti pateikė preliminarius skerdenos išpjaustymo kiekius ir mėsos įsigijimo sąskaitą. Perkančioji organizacija, įvertinusi ŽŪB „Delikatesas“ pateiktus įrodymus, bei tai, kad pati tiekėja yra ir gamintoja, pagrįstai sprendė, jog ŽŪB „Delikatesas“ pagrindė pasiūlymo įkainius.

34Trečiasis asmuo UAB „Egilėja“, atsakydama į perkančiosios organizacijos paklausimus nurodė, jog kiaulienos šoninę, šonkaulius ir lašinius tieks už savikainą, kartu pateikdama 2019 m. balandžio 17 d. susitarimus su UAB „Romgeda“ dėl reikalingų maisto prekių įsigijimo kainų ir UAB „Romgeda“ 2019 m. gegužės 21 d. patvirtinimus dėl planuojamoms įsigyti prekėms taikomų kainų (be PVM) ir kiekių: kiaulienos šoninė – ( - ) Eur, perkant iki 4 045 kg per metus, kiaulienos šonkauliai – ( - ) Eur, perkant iki 160 kg per metus, kiaulienos lašiniai – ( - ) Eur perkant iki 495 kg per metus, jautienos išpjova – ( - ) Eur, perkant iki 200 kg per metus, veršienos kumpis – ( - ) Eur, perkant iki 1 130 kg per metus, bei pasiūlymų galiojimo užtikrinimus (sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo liudijimus / polisus Nr. SĮLD 144760 (kiaulienos pirkimas) ir SĮLD 144761 (jautienos ir veršienos pirkimas). Teikiamuose paaiškinimuose dėl įkainių, UAB „Egilėja“ nurodė, jog ( - ) ir kitos išlaidos, yra įskaičiuotos į kitų, kartu pristatomų produktų kainą. Nei VPĮ, nei pirkimo sąlygos nedraudė tam tikras išlaidas pasiūlyme įkainoti nuliniu tarifu, todėl perkančioji organizacija pagrįstai sprendė, jog UAB „Egilėja“ pagrindė pasiūlymų įkainius ir bus pajėgi vykdyti viešojo pirkimo sutartis pasiūlymuose nurodytomis kainomis.

35Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad tam tikras aplinkybes įrodančiais tiekėjo dokumentais gali būti pripažįstami tokie dokumentai, kurių turinys dėl įrodinėjamų aplinkybių yra pagrįstas objektyviais, patikrinamais duomenimis, jei šio turinio pagrindu bet kuris nešališkas, protingas asmuo gali objektyviai padaryti išvadą, kad dokumentas įrodinėjamas aplinkybes patikimai patvirtina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011; 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2011).

36Iš atsakovės pateiktų UAB „Maistulis“ išrašytų sąskaitų 2019 m. birželio mėn. suvestinės matyti, jog ieškovė 2019 m. birželio mėnesį pardavė 1,11 kg kiaulienos šoninės už ( - ) Eur, kas leidžia spręsti, jog vieno kilogramo kaina yra ( - ) Eur, 4,79 kg kiaulienos lašinių už ( - ) Eur, arba ( - ) Eur/kg, todėl organizuodama centralizuotus pirkimus, atsakovė racionaliai naudoja pirkimo lėšas, taip įsigydama kokybiškus produktus žymiai mažesnėmis kainomis. Vien tai, kad atskiri tiekėjų pasiūlyti įkainiai skiriasi, dar nereiškia, jog jie visuomet vertintini kaip neįprastai maži, todėl teismas sprendžia, kad perkančioji organizacija įvertinusi trečiųjų asmenų pateiktus paaiškinimus ir aukščiau nurodytus dokumentus sprendė, jog tiekėjų nurodyti įkainiai ir pasiūlymų kainos yra realūs, ekonomiškai pagrįsti ir siūlomos prekės gali būti tinkamai pateiktos už pasiūlytą kainą, t. y. tretieji asmenys ŽŪB „Delikatesas“ ir UAB „Egilėja“ bus pajėgūs tinkamai ir laiku įvykdyti pirkimo sutartis už pasiūlytas kainas.

37Nagrinėjamus atveju, įvertinus byloje nustatytų aplinkybių ir surinktų įrodymų visetą, darytina išvada, kad perkančioji organizacija, vykdydama pirkimus Nr. 405915 ir Nr. 406931 nepažeidė viešųjų pirkimų lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, įtvirtintų Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje bei 35 straipsnio 4 dalies nuostatų, todėl ieškinys atmestinas.

38Dėl bylinėjimosi išlaidų

39Pagal bendrąsias bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisykles civilinėje byloje šalies patirtas bylinėjimosi išlaidas atlygina bylą pralaimėjusi šalis. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas (CPK 98 str. 1 d.).

40Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Iš atsakovės į bylą pateiktų išlaidas patvirtinančių dokumentų (2019 m. rugpjūčio 29 d. PVM sąskaitų faktūrų LPB Nr. 46416, LPB Nr. 46516, LPB Nr. 46531, suteiktų teisinių paslaugų išklotinės ir kredito įstaigos AB „Luminor Bank“ 2019 m. rugsėjo 17 d. lėšų pervedimo nurodymo Nr. 16959, 2019 m. rugsėjo 16 d. mokėjimo nurodymo Nr. A19-16877) nustatyta, kad atsakovė pirmosios instancijos teisme patyrė 13 792,70 Eur bylinėjimosi išlaidų.

41CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio.

42Kaip matyti iš pateiktos suteiktų paslaugų ataskaitos atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas sudaro: atskirojo skundo dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo rengimas – 3 751,17 Eur (LPB Nr. 46416), atsiliepimo į ieškinį rengimas – 4 718,20 Eur (LPB Nr. 46516), tripliko rengimas – 5 323,33 Eur (LPB Nr. 46531).

43Nustatyta, kad atsakovės atskirasis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 22 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dar nėra išnagrinėtas Lietuvos apeliaciniame teisme, todėl teismo vertinimu, nėra pagrindo priteisti atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidų už šias paslaugas.

44Atsakovė yra pateikusi du procesinius dokumentus – atsiliepimą į ieškinį ir tripliką, už kurių parengimą sumokėjo 10 041,53 Eur (4718,20+5323,33) ir pateikė šias išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Atsakovės prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) nustatytų atitinkamų išlaidų maksimalius dydžius. Teismas, spręsdamas, ar priteisti ir kokio dydžio atstovavimo išlaidas priteisti viešojo administravimo subjekto naudai, turi kompleksiškai įvertinti, ar, atsižvelgiant į atitinkamo viešojo administravimo subjekto vidinius administravimo pajėgumus ir bylos pobūdį, advokato pasitelkimas buvo būtinas. Nustatant bylos pobūdį, turi būti atsižvelgiama, be kita ko, į byloje keliamo teisinio klausimo naujumą (ar teismų praktika atitinkamu klausimu yra suformuota), į bylos apimtį ir sudėtingumą, kt.).

45Įvertinus Rekomendacijose nurodytas teisės į atstovavimo išlaidų atlyginimą aiškinimo ir taikymo taisykles, bei tas aplinkybes, kad atsakovė turi Teisės ir konsultavimo skyrių, kuriame dirba daugiau kaip dvidešimt specialistų, teismas sprendžia, jog atsakovė turėjo galimybių valstybės tarnybos pajėgumais užtikrinti tinkamą atstovavimą jos interesams. Kita vertus, nepaneigta ir galimybė atsakovei teisės aktų nustatyta tvarka pasitelkti kvalifikuotų advokatų pagalbą. Nagrinėjamu atveju, įvertinus tai, jog byla nėra ypatingai sudėtinga, teisminė praktika sprendžiamais yra suformuota, prašomos priteisti atstovavimo išlaidas mažintinos iki Rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių.

46Vadovaujantis Rekomendacijų 7, 8.2 punktais, taip pat atsižvelgiant į tai, jog teisinės paslaugos atsakovei buvo suteiktos 2019 m. rugsėjo mėnesį, kai užpraeito ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (bruto) buvo 926,70 Eur, todėl iš ieškovės atsakovei priteistina 3 706,80 Eur bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.

47Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

48Ieškinį atmetus, naikintinos Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 22 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 149 str.).

49Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 straipsnio 2 dalimi, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 149 straipsniu, 259-260 straipsniais, 270 straipsniu, Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsniu, teismas

Nutarė

50Ieškinį atmesti.

51Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Maistulis“, juridinio asmens kodas 302920648, atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai, juridinio asmens kodas 188764867, 3 706,80 Eur (tris tūkstančius septynis šimtus šešis eurus 80 ct) bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.

52Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 22 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo Nr. 405915 „Maisto produktų (kiaulienos) pirkimas Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas“ procedūras bei viešojo pirkimo Nr. 406931 „Maisto produktų (jautienos ir veršienos) pirkimas Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas“ procedūras, o jeigu pirkimų sutartys sudarytos – sustabdyti su pirkimų laimėtojais sudarytų viešojo pirkimo sutarčių vykdymą iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos.

53Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas,... 4. Ieškovė UAB „Maistulis“ kreipėsi į teismą prašydama pripažinti UAB... 5. Procesiniuose dokumentuose nurodė, kad Kauno miesto savivaldybės... 6. Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko,... 7. Procesiniuose dokumentuose nurodė, jog ieškovė ir su ja susijusios įmonės... 8. Trečiasis asmuo UAB „Egilėja“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.... 9. Nurodė, jog UAB „Egilėja“ pateikė visus atsakovės prašomus duomenis... 10. Ieškinys atmestinas.... 11. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė Kauno miesto... 12. Pirkimai vykdomi pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešojo... 13. Perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis 2019 m.... 14. Perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis 2019 m.... 15. Nesutikdama su perkančiosios organizacijos sprendimais pirkimuose Nr. 405915... 16. Dėl neįprastai mažos kainos... 17. Pagal VPĮ 57 straipsnį, jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių,... 18. Kiekvienu atveju sprendžiant, ar perkančioji organizacija tinkamai vertino... 19. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad perkančiosios organizacijos formalūs... 20. Byloje kilęs ginčas, ar perkančioji organizacija pagrįstai tiekėjų mažos... 21. Dėl tiekėjų mažos kainos pagrindimo pirkimuose Nr. 405915 ir Nr. 406931... 22. Ieškovės UAB „Maistulis“ nuomone, UAB „Egilėja“ siūlo rinkoje... 23. Ieškovės taip pat teigė, jog ŽŪB „Delikatesas“ taip pat siūlo tiekti... 24. Pirkimo sąlygų 6.6.4 punkte nustatyta, kad perkančioji organizacija... 25. Neįprastai mažos pasiūlymo kainos institutas yra teisinė priemonė, skirta... 26. Taigi, išskirtini du pagrindiniai neįprastai mažos kainos instituto taikymo... 27. VPĮ 57 straipsnio 1 dalyje nustatyta perkančiosios organizacijos pareiga... 28. Kaip jau minėta viešajame pirkime Nr. 405915 UAB „Egilėja“ pateikė 459... 29. Byloje taip pat nustatyta, kad viešajame pirkime Nr. 406913 įvertinimą ir... 30. Nagrinėjamu atveju perkančiajai organizacijai, vertinant trečiųjų asmenų... 31. Byloje iš šalių pateiktų pasiūlymų nustatyta, kad pirkime Nr. 405915... 32. Byloje iš šalių pateiktų pasiūlymų nustatyta, kad pirkime Nr. 406931... 33. Atsakydama perkančiajai organizacijai, trečiasis asmuo ŽŪB... 34. Trečiasis asmuo UAB „Egilėja“, atsakydama į perkančiosios organizacijos... 35. Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad tam tikras aplinkybes įrodančiais... 36. Iš atsakovės pateiktų UAB „Maistulis“ išrašytų sąskaitų 2019 m.... 37. Nagrinėjamus atveju, įvertinus byloje nustatytų aplinkybių ir surinktų... 38. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 39. Pagal bendrąsias bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisykles civilinėje... 40. Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija pateikė prašymą dėl... 41. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su... 42. Kaip matyti iš pateiktos suteiktų paslaugų ataskaitos atsakovės turėtas... 43. Nustatyta, kad atsakovės atskirasis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2019... 44. Atsakovė yra pateikusi du procesinius dokumentus – atsiliepimą į ieškinį... 45. Įvertinus Rekomendacijose nurodytas teisės į atstovavimo išlaidų... 46. Vadovaujantis Rekomendacijų 7, 8.2 punktais, taip pat atsižvelgiant į tai,... 47. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių ... 48. Ieškinį atmetus, naikintinos Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 22 d.... 49. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 straipsnio 2 dalimi, 88 straipsnio 1... 50. Ieškinį atmesti.... 51. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Maistulis“,... 52. Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 22... 53. Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...