Byla e2-34859-727/2018
Dėl darbo santykių pripažinimo nutrūkusiais

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Natalija Daškovienė, sekretoriaujant Rasai Varaneckienei, dalyvaujant ieškovei V. U., ieškovo atstovei advokatei Renatai Narbutienei, trečiajam asmeniui D. R.

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. U. ieškinį atsakovui BUAB ,,Statybos angaras“, trečiasis asmuo D. R., dėl darbo santykių pripažinimo nutrūkusiais.

3Teismas

Nustatė

4V. U. (toliau – ir ieškovė, darbuotojas) po Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos (toliau – ir DGK, komisija) 2018 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. DGKS-4509, priimto jos darbo byloje Nr. APS-36-1-15225/2018, kuriuo buvo nuspręsta atsisakyti nagrinėti jos prašymą, kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti, kad darbo santykiai tarp ieškovės ir UAB ,,Statybos angaras“ (toliau – ir atsakovas, darbdavys, bendrovė, įmonė) yra nutrūkę nuo 1996-10-21, priteisti valstybės naudai jos patirtas bylinėjimosi išlaidas (e. b. t. I., psl. 1-3).

5Ieškovė nurodė, jog 1996 m. birželio 6 d. jos sutuoktiniui įsteigus UAB „Statybos angaras“ jos direktore buvo paskirta ieškovė V. R. (dabartinė pavardė U.), tačiau nuo 1996 m. spalio pabaigos įmonei faktiškai vadovavo ir ją valdė vienasmeniškai - D. R.. Ieškovė buvo pilnai įsitikinusi, kad yra tinkamai įforminti reikalingi dokumentai apie tai, kad nuo 1996 m. spalio mėn. pabaigos įmonės akcininku bei šios įmonės direktoriumi yra vienintelis asmuo - D. R.. Pažymėjo, jog nuo 1996 m. spalio mėn. pabaigos ieškovė nebuvo informuojama apie įmonės veiklą, nei apie jos finansinę padėtį, o iki 2017 m. pabaigos ji buvo įsitikinusi, kad jos niekas nesieja su UAB „Statybos angaras“. Šią aplinkybę patvirtina 2012-10-23 Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos raštas Nr. (7.27)S-64511, kuriame buvo nurodyta, kad nėra jokių duomenų apie jos, kaip darbuotojos, draudimo laikotarpius minėtoje bendrovėje. Tačiau atliekant paiešką internetu, pareiškėja atsitiktinai pastebėjo, kad jos pavardė yra siejama su bankrutuojančia įmone BUAB „Statybos angaras“. Sužinojusi šią aplinkybę, ieškovė nedelsdama kreipėsi į UAB „Statybos angaras“ bankroto administratorių, kuris patarė kreiptis į teismą. Taip pat iš bankroto administratoriaus ieškovė sužinojo, kad jai yra nustatyta pareiga perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus (2017-08-11 bankroto administratoriaus įsakymas). Pažymėjo, kad iš pateikiamų rašytinių įrodymų - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pažymų turinio matyti, kad tik 1996 m. ieškovė dirbo UAB „Statybos angaras“, tačiau kituose socialinio draudimo laikotarpiuose nėra jokių įrašų, patvirtinančių, kad laikotarpiu 1998-2017 m. ieškovė būtų dirbusi atsakovo įmonėje ir gavusi draudžiamąsias pajamas. Nurodė, jog laikotarpiu nuo 1996-10-21 iki 2017-07-31, t. y. iki UAB „Statybos angaras“ bankroto bylos iškėlimo, pareiškėja nevykdė jokių pareigų minėtoje įmonėje, įskaitant ir įmonės direktorės pareigas, negavo darbo užmokesčio. Trečiasis asmuo D. R. bankroto administratoriui patvirtino faktą, kad nuo pat įmonės sukūrimo pradžios faktiškai vadovavo įmonei, o nuo 1996-10-21 yra ir įmonės vienintelis akcininkas. Ieškovė taip pat nurodo, kad 2013-04-22 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-7/2013 D. R. buvo pripažintas kaltu, padaręs BK 182 str., 183 str. numatytas nusikalstamas veikas. Įsiteisėjusiame nuosprendyje yra nustatytos aplinkybės, susijusios su UAB „Statybos angaras“ valdymu/vadovavimu, t. y. teismas nustatė, kad nuo pat UAB „Statybos angaras“ įmonės įsteigimo (1996-06-06) faktiškai šiai įmonei vadovavo D. R., o nuo 1996-10-21 buvo bendrovės akcininku ir direktoriumi.

6Atsakovas atsiliepimu į ieškinį (e. b. t. I, psl. 142) nurodė, jog neprieštarauja ieškovės reikalavimui, nes bankroto administratoriui buvo pateikti dokumentai apie tai, jog faktinis bendrovės vadovas buvo D. R., kuris yra pripažintas kaltu teismui priėmus jo atžvilgiu apkaltinamąjį nuosprendį, kuriame, be kita ko, yra nustatyti faktai, patvirtinantys, jog visą bendrovės veiklą organizavo D. R. ir kad jis buvo faktiniu įmonės vadovu, o taip pat ir akcininku.

7Teisminio nagrinėjimo metu trečiasis asmuo D. R. patvirtino, kad yra susipažinęs su ieškiniu, pripažino ieškinyje dėstomus faktus, nurodė, kad sutinka su ieškovės reikalavimais ir prašė juos patenkinti.

8Atsakovo atstovas į posėdį neatvyko, informuotas tinkamai, prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, byla išnagrinėta atsakovo atstovui nedalyvaujant (LR CPK 246 str. 2 d.).

9Ieškinys tenkintinas.

10Byloje nėra jokių rašytinių duomenų, kad ieškovė nuo jos ieškinio pareiškime nurodyto laikotarpio, kuris beveik sutampa su įmonės steigimo laiku, faktiškai būtų atlikusi UAB ,,Statybos angaras“ direktorės, į kurias buvo paskirta, pareigas, priešingai, byloje esantys duomenys rodo, kad ieškovė laikotarpiu nuo 1996-10-21 iki 2017-07-31 (iki bankroto bylos UAB ,,Statybos angaras“ iškėlimo) jokių pareigų įmonėje nevykdė ( e. b. t. I, psl. 5, 10, 14-22). Bendrovės vadovu nuo 1996-10-21 buvo vienintelis įmonės akcininkas D. R. (e. b. t. I, psl. 10; t. II, psl. 28-130), kuris ieškovės teiginius pripažino pilnai. Įsiteisėjusiu 2013-04-22 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-7/2013 D. R. buvo pripažintas kaltu, padaręs BK 182 str., 183 str. numatytas nusikalstamas veikas. Įsiteisėjusiu nuosprendžiu konstatuoti faktai, susiję su UAB „Statybos angaras“ valdymu/vadovavimu nurodytu laikotarpiu, t. y. teismas nustatė, kad nuo pat UAB „Statybos angaras“ įmonės įsteigimo (1996-06-06) faktiškai šiai įmonei vadovavo D. R., kuris nuo 1996-10-21 buvo bendrovės akcininku ir direktoriumi (LR CPK 182 str. 2 p.).

11Byloje nėra ginčo dėl faktinių aplinkybių, atsakovas su ieškiniu sutinka, jo neginčija, bankroto administratorius nurodė, jog faktinis įmonės vadovas buvo D. R., kuris organizavo visą bendrovės veiklą. Trečiasis asmuo teismo posėdžio metu taip pat patvirtino, jog jis nuo 1996-10-21 buvo faktinis įmonės vadovas. Nagrinėjamu atveju byloje nėra duomenų, jog ieškovė ir atsakovas būtų sudarę darbo sutartį, tačiau byloje nustatyta, jog su ieškove buvo susiklostę darbo teisiniai santykiai nuo įmonės įsteigimo, t. y. nuo 1996-06-06 iki 1996-10-21.

12Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad tarp bendrovės ir jos vadovo pirmiausia susiklosto civiliniai (pavedimo) teisiniai santykiai, grįsti pasitikėjimu. Bendrovės vadovas yra vienasmenis valdymo organas, kuris atstovauja bendrovei, pagal suteiktų įgalinimų ribas veikdamas bendrovės vardu sudaro sandorius, vykdo kitas funkcijas. Bendrovės vadovo kaip darbo teisinių santykių subjekto statusas pasireiškia darbo sutarties pagrindu susiklostančiuose taip vadinamuose vidiniuose santykiuose, bendrovės vadovui organizuojant kasdienę bendrovės veiklą, priimant į darbą ir atleidžiant darbuotojus, sudarant ir nutraukiant su jais darbo sutartis, juos skatinant ir pan. Todėl egzistuoja (įstatymuose įtvirtinamas) tam tikras vadovo ir bendrovės santykių dualizmas: „vidiniuose“ santykiuose vadovas vertintinas kaip darbo teisinių santykių subjektas, o „išoriniuose“ – kaip bendrovės, t. y. juridinio asmens, valdymo organas (ir atstovas). Darbo teisės normos taikomos bendrovės ir jos vadovo darbo sutarties pagrindu atsiradusiems santykiams, susijusiems su vadovo teise pasinaudoti socialinėmis garantijomis, darbų saugos ir apmokėjimo už darbą tvarkos nustatymu, darbo sutarties pasibaigimo priežasties formulavimo, darbo sutarties nutraukimo ir atleidimo iš pareigų įforminimo bei atsiskaitymo tvarkos reglamentavimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2001 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-760/2001, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009 ir kt.).

13Teismo pareiga priimti abiem pusėms priimtiniausią sprendimą, siekiant ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus, tinkamai taikyti įstatymus. Siekdamas šių tikslų teismas turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais (LR CK 1.5 straipsnis).

14Įvertinus tai, kad ginčo tarp šalių nėra, konstatavus, jog tarp ieškovės ir atsakovo buvo susiklostę darbo santykiai, o byloje nesant įrodymų apie susiklosčiusių darbo santykių nutraukimą, atsižvelgiant į bendrąsias teisės normas, teismas sprendžia, jog yra pagrindas pripažinti ieškovės darbo santykius nutrūkusiais nuo 1996-10-21 (LR CK 1.5 str., LR CPK 268 str. 5 d.).

15Dėl bylinėjimosi išlaidų.

16Ieškovės atstovė pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas. Teismui yra pateiktas 2018 m. sausio 26 d. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimas dėl advokato pakeitimo Nr. 2.2.(NPT-2)-18-T-4881-1750, kuriuo teikti antrinę teisinę pagalbą ieškovei paskirta advokatė Renata Narbutienė (e. b. t. I, psl. 24).Valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2018-10-16 pažymoje Nr. (2.16) NTP-7-6216 nurodyta, jog valstybės ryšium su antrinės teisinės pagalbos ieškovei teikimu patyrė 342,29 Eur.

17Ieškovės inicijuotas ginčas išspręstas teisme priimant ieškovei palankų teismo sprendimą, kas sąlygojo procesinių pasekmių, susijusių su bylinėjimosi išlaidų paskirstymu, atsiradimą (LR CPK 93 str.), o kartu ir atsakovo piniginės prievolės ieškovei dėl teismo priteistų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo atsiradimą. Pagal suformuotą teismų praktiką šios išlaidos priteistinos iš atsakovo bankroto administravimo išlaidoms skirtų lėšų (LAT Civilinių bylų skyriaus 2015 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-618-686/2015). Susidariusios advokato pagalbos išlaidos, o taip pat ir žyminis mokestis (nuo kurio mokėjimo darbuotojas yra atleistas) turi būti priteistinos į valstybės biudžetą, tačiau atsakovas, kaip bankrutuojanti įmonė, yra atleista nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo (LR CPK 83 str. 1 d. 8 p.). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kad bankrutuojanti įmonė yra atleista nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, į tai, kad nagrinėjamu atveju įmonės bankroto procedūros yra baigtos (Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartimi priėmė sprendimą dėl įmonės pabaigos) bei remiantis teismų praktika, kad pagrindas bylinėjimosi išlaidas priteisti iš bankrutuojančios įmonės administravimui skirtų lėšų tuo atveju, jeigu jos pagal savo teisinę prigimtį skirtos bankroto procedūroms atlikti, kreditorių interesams bankroto procedūrų metu ginti, įmonės veiklai (išskyrus ūkinę komercinę veiklą) užtikrinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1346-370/2018), teismas mano, jog tenkinus ieškinį yra pagrindas bylinėjimosi išlaidų iš BUAB ,,Statybos angaras“ nepriteisti.

18Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis CPK 259 str., 263-268 str., 270 str., 307 str.,

Nutarė

19ieškinį patenkinti.

20Pripažinti darbo santykius tarp ieškovės V. U. (a.k. ( - ) ir atsakovo UAB „Statybos angaras“ (j.a.k. 134742123) nutrūkusiais nuo 1996 m. spalio 21 d..

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai