Byla 2S-696-520/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Rasa Gudžiūnienė, Petras Jaržemskis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. kovo 13 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje dėl skolos priteisimo pagal ieškovės L. R. ieškinį atsakovui UAB „FF lizingas“,

Nustatė

2Ieškovė L. R. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo, kuriuo prašė priteisti jai iš UAB „FF lizingas“ 41000 Lt skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, teismo įsakymo įvykdymui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nagrinėjant bylą teisme, ieškovė L. R. pareiškė ieškinį ir prašė jai iš atsakovo UAB „FF lizingas“ priteisti 82000 Lt skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taip pat ieškinio reikalavimams užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. areštuoti atsakovui priklausantį nekilnojamąjį turtą – butą, esantį (duomenys neskelbtini), arba kitą nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą ir/ar pinigines lėšas, esančias tiek pas atsakovą, tiek pas trečiuosius asmenis. Kadangi ieškinio suma yra didelė, todėl pagal suformuotą teismų praktiką vien tik ši aplinkybė yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Valstybėje yra susiklosčiusi sudėtinga ekonominė situacija, o byloje nėra duomenų apie atsakovo dabartinę finansinę padėtį, atsakovas ilgą laiką neatsiskaito su ja, kas patvirtina prastą atsakovo turtinę padėtį. Be to, atsakovui yra iškelta daugiau bylų, todėl tai gali turėti įtakos atsakovo finansinei padėčiai. Teismas 2008-11-10 nutartimi panaikino laikinąsias apsaugos priemones šioje civilinėje byloje, taikytas visam atsakovo turtui, tačiau laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas šioje byloje, nes nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių yra reali grėsmė, kad sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikytos vadovaujantis ekonomiškumo ir proporcingumo principu, t. y. ne visam atsakovui priklausančiam turtui, bet butui, esančiam (duomenys neskelbtini), kadangi atsakovui priklausantis turtas gerokai viršija ieškinio sumą.

3Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2009 m. kovo 13 d. nutartimi netenkino ieškovės L. R. prašymo atsakovui UAB „FF lizingas“ priklausančiam turtui taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas, atsižvelgdamas į ieškinio sumą, atsakovo finansinę padėtį, padarė išvadą, kad šiuo konkrečiu atveju ieškinio sumos dydis negali būti vertinamas kaip pats savaime suponuojantis realią grėsmę, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, gali pasunkėti arba tapti negalimas teismo sprendimo įvykdymas. Teismas atmetė ieškovės argumentą dėl to, kad atsakovui yra pareikšti ieškiniai kituose teismuose, kadangi šios aplinkybės jau buvo išnagrinėtos ir įvertintos 2009-02-09 apeliacinės instancijos teisme. Kadangi ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui priklausančiam nekilnojamajam turtui, kurio vertė yra 6 kartus didesnė nei ieškinio suma, teismas pripažino, kad toks laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neatitiktų ekonomiškumo, proporcingumo principų. Teismas konstatavo, kad prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra nepagrįstas, neįrodytas taikymo pagrindas, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymas galėtų neproporcingai ieškovės pareikštam reikalavimui suvaržyti atsakovo teises.

4Ieškovė L. R. atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Nurodo, kad teismas teisingai konstatavo, jog ieškinio suma yra didelė, tačiau, vadovaudamasis tik duomenims apie atsakovo turtinę padėtį 2007 metais, bet nesant jokių duomenų apie dabartinę atsakovo finansinę būklę, padarė nepagrįstą išvadą, kad nėra grėsmės, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar taps negalimas. Teismas neįvertino aplinkybės, kad ne itin gerą atsakovo finansinę padėtį patvirtina tai, jog atsakovas ilgą laiką vengia atsiskaityti su ieškove, todėl tikėtina, kad atsakovo finansinė padėtis ateityje nepagerės. Teismas, vertindamas atsakovo finansinę padėtį, nesivadovavo teismų praktika analogiškose bylose, neteisingai nustatė, kad prašomas areštuoti nekilnojamasis turtas yra žymiai didesnės vertės nei ieškinio suma, todėl padarė nepagrįstą išvadą, kad tokių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų proporcingumo ir ekonomiškumo principus. Prašomo areštuoti nekilnojamojo turto vertė šiuo metu yra žymiai mažesnė, nei nurodyta nekilnojamojo turto arešto registro išraše, todėl minėtas butas yra mažiausios vertės atsakovui nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas. Teismas neįvertino, kad ji pateikė alternatyvą nurodyto buto areštui, t. y. sutiko, kad atsakovas įmokėtų ieškinio sumą į teismo depozitinę sąskaitą. Teismas nepagrįstai vadovavosi Vilniaus apygardos teismo 2009-02-20 nutartimi, kadangi skiriasi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo aplinkybės.

5Atsakovas UAB „FF lizingas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad ieškovė reikšdama prašymus taikyti laikinąsias apsaugos priemones akivaizdžiai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis. Teismui 2008-10-23 nutartimi tenkinus ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovas siūlė ieškovei pasirinkti ir areštuoti konkretų atsakovo turtą, tačiau ieškovė šia teise nepasinaudojo, dėl ko atsakovui priklausančio viso turto laikinas areštas nebuvo pakeistas į konkretaus turto areštą ir atsakovas patyrė ženklius nuostolius. Ieškovė klaidina teismą, nurodydama, kad prašomas areštuoti butas yra mažiausios vertės atsakovui priklausantis turtas, nepagrįstai prašo areštuoti butą, dėl kurio tarp ieškovės ir atsakovo yra kilęs konfliktas. Ieškovė atskirajame skunde nesivadovauja jokiais konkrečiais įrodymais, kodėl prašomo areštuoti buto vertė yra sumažėjusi, kodėl neturėtų būti atsižvelgta į nekilnojamojo turto registre nurodytą buto vertę, kodėl atsakovo turtinė padėtis nepagerės. Su atskiruoju skundu atsakovas pateikė preliminarų 2008 metų balansą, nurodė, kad jo turtinė padėtis, lyginant su 2007 metais, pagerėjo, t. y. nuosavas kapitalas per metus padidėjo 334 647 Lt, įsipareigojimai sumažėjo 0,6 mln. Lt. Ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones jau buvo išsamiai išnagrinėtas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų, o šiek tiek padidėjusi ieškinio suma nesudaro pagrindo iš naujo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, dėl to, kad atsakovo turtui ieškovės prašymu buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, dėl to, kad atsakovas reikš priešieškinį byloje, ieškovei nebuvo sumokėta likusi dalis.

6Atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

7Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, pateiktą bylos medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino ieškovės L. R. prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi ieškovės prašyme dėl laikinųjų pasaugos priemonių taikymo nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo teigti, jog pirmosios instancijos teismas turėjo faktinį ir teisinį pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

8Iš bylos dokumentų matyti, kad buvo iškelta civilinė byla dėl teismo įsakymo išdavimo dėl 41000 Lt skolos pagal 2008-07-18 sudarytą akcijų pirkimo - pardavimo sutartį ir reikalavimo teisės perleidimo sutartį, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo priteisimo pagal L. R. pareiškimą UAB „FF lizingas“. Teismas išdavė L. R. teismo įsakymą bei 2008-10-23 nutartimi tenkino prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. areštavo UAB „FF lizingas“ 41000 Lt vertės turtą, uždraudė UAB „FF lizingas“ tuo turtu disponuoti. UAB „FF lizingas“ dėl šios pirmosios instancijos teismo nutarties padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti nutartį, nes taikytos laikinosios apsaugos priemonės visiškai sustabdė įmonės veiklą, kadangi buvo areštuotas visas įmonės turtas ir piniginės lėšos, t. y. nebegalėjo vykdyti jokių įsipareigojimų lizingo ir išperkamosios nuomos objektų teikėjams, mokėti nuomos, komunalinių mokesčių, atsiskaityti už ryšio paslaugas, mokėti darbo užmokestį ir mokesčius valstybei. Tokia situacija susiklostė dėl to, kad ieškovė nesikreipė į antstolį, kad būtų areštuotas konkretus atsakovui priklausantis turtas, nors atsakovas ne kartą prašė ieškovės tą padaryti. Taip pat nurodė, kad įmonės turtas yra didesnis nei 20 mln. Lt. Pirmosios instancijos teismas 2008-11-10 nutartimi UAB „FF lizingas“ atskirąjį skundą tenkino, pats panaikino laikinąsias apsaugos priemones, taikytas UAB „FF lizingas“ turtui 2008-10-23 nutartimi. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009-02-20 nutartimi šią pirmosios instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą, kadangi nustatė, jog 41000 Lt reikalavimas sudaro apie 0,2 proc. atsakovui priklausančio turto, todėl prašoma priteisti suma nesudaro pagrindo konstatuoti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, atmetė atskirojo skundo argumentus, kad vien tai, jog skolininkas nesumoka reikalaujamos sumos, rodo skolininko prastą turtinę padėtį, kad skolininko turtinė padėtis pablogės išnagrinėjus kitų kreditorių bylas.

9Ieškovė padavė ieškinį dėl 82000 Lt skolos, 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo, kuriame pareiškė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo UAB „FF lizingas“ nekilnojamam turtui, t. y. butui, esančiam (duomenys neskelbtini), arba areštuoti kitą nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą ir/ar pinigines lėšas, esančias tiek pas atsakovą, tiek pas trečiuosius asmenis. Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindė tuo, kad prašoma priteisti 82000 Lt suma yra objektyviai didelė, sudaro 0,5 proc. atsakovo turto, nėra žinoma dabartinė atsakovo turtinė padėtis, valstybėje sunki ekonominė padėtis, nes atsakovas ilgą laiką neatsiskaito, atsakovo turtinė padėtis pablogės išnagrinėjus kitų kreditorių bylas. Pirmosios instancijos teismas atsisakė tenkinti šį ieškovės prašymą taikyti jos nurodytas laikinąsias apsaugos priemones. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, dėl kurių atsisakyta areštuoti butą, esantį (duomenys neskelbtini), ar kitą atsakovui priklausantį turtą ir/ar pinigines lėšas, nes ieškovė nepateikė įrodymų, kad atsakovui priklausančio buto vertė atitinka pareikšto reikalavimo vertę, kad šiuo metu netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas negalės tinkamai įvykdyti galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo.

10CPK 144 str. 1 d. numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti. Taip pat ši teisės norma, įtvirtindama laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, jog nesiėmus šių priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Tai reiškia, kad įstatymas suteikia teismui teisę kiekvienu konkrečiu atveju spręsti, ar yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagal pareikštą prašymą. CPK 144 str. pagrindu teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo klausimo bei atsižvelgdamas į teismo sprendimo vykdymo ypatumus, taip pat abiejų bylos šalių interesų pusiausvyrą, tik sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, t. y. ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimas galės būti realiai įvykdytas, ar jo įvykdymui užtikrinti būtina imtis procese numatytų priemonių. Teismų praktikoje aplinkybė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, preziumuojama tuomet, kai kilęs turtinis ginčas dėl didelės sumos. Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju, teismas, spręsdamas apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą, privalo įvertinti, ar reiškiamas reikalavimas, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, ginčo šalių turtinę padėtį, gali būti pripažįstamas dideliu, dėl ko galėtų pasunkėti būsimo teismo sprendimo įvykdymas (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-06-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-600/2009). Ieškovės atskirajame skunde nurodyti argumentai, kurių pagrindu ji teigia, kad pirmosios instancijos teismas turėjo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nepripažintini pagrįstais. Vien tai, kad ieškinio suma yra padidėjusi nuo 41000 Lt iki 82000 Lt, nėra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Iš atsakovo su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikto preliminaraus 2008 metų balanso (b. l. 131- 132) matyti, kad atsakovo nuosavas kapitalas, lyginant jį su 2007 metais, padidėjo 334647 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sumažėjo, todėl atmestinas atskirojo skundo argumentas, kad atsakovo turtinė padėtis, lyginant ją su 2007 metais yra pablogėjusi. Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad atsakovas UAB „FF lizingas“ yra mokus, vykdo finansinę veiklą, jo turtinė padėtis nėra pasikeitusi. Atsižvelgiant į šias aplinkybes negalima daryti išvados, jog ieškovės reiškiamas reikalavimas šiuo metu yra tokio dydžio, kad iš esmės padidintų būsimo, galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, kad dėl sunkios valstybės ekonominės padėties atsakovo padėtis šiuo metu iš esmės būtų pasikeitusi. Dėl to pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, jog šiuo metu nėra rizikos (grėsmės) būsimam teismo sprendimui įvykdyti, ir pagrįstai netenkino prašymo areštuoti atsakovui priklausantį lėšas ar kitą turtą, kurį surasti ir aprašyti turėtų antstolis.

11Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo nustatyta aplinkybe, kad ieškovės prašomo areštuoti atsakovui priklausančio buto, esančio (duomenys neskelbtini), rinkos vertė (511000 Lt) pagal nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą yra kelis kartus didesnė nei ieškinio suma. Apeliantė nurodo, kad šiuo metu minėto buto vertė yra žymiai mažesnė nei nurodyta nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše. CPK 306 str. 3 d., 338 str. nustatyta, kad apeliantas su atskiruoju skundu turi pateikti įrodymus, kuriais grindžia teismo nutarties ar jos dalies neteisėtumą ar nepagrįstumą, tačiau ieškovė su atskiruoju skundu nepateikė įrodymų, kurių pagrindu būtų galima spręsti, kad atsakovui priklausančio buto vertė yra mažesnė nei nurodyta nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše. Atsižvelgiant į tai, atmestini atskirojo skundo argumentai, kad atsakovui priklausančio buto, esančio (duomenys neskelbtini), areštas atitiktų proporcingumo, ekonomiškumo principus. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-02-20 nutartyje yra pasisakyta dėl apeliantės argumentų, kad prastą atsakovo turtinę padėtį įrodo tai, jog atsakovas ilgą laiką neatsiskaito su ja, kad atsakovo turtinė padėtis pablogės, išnagrinėjus kitų kreditorių ieškinius.

12Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių darytina išvada, kad atskirojo skundo motyvais nėra faktinio ir teisinio pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina galioti nepakeista.

13Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 str.,

Nutarė

14Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. kovo 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai