Byla CIK-566/2020
Dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. sausio 28 d. nutarties peržiūrėjimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus atrankos kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danguolės Bublienės, Andžej Maciejevski ir Antano Simniškio (kolegijos pirmininkas), susipažinusi su 2020 m. balandžio 10 d. gautu pareiškėjos BUAB „Industrika“ bankroto administratorės UAB „Draugo petys“ kasaciniu skundu dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. sausio 28 d. nutarties peržiūrėjimo,

Nustatė

2Kasacinis skundas paduodamas dėl apeliacinės instancijos teismo nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje dėl BUAB „Industrika“ bankroto pripažinimo tyčiniu. Kasacine tvarka skundžiama nutartimi palikta nepakeista Šiaulių apygardos teismo 2019 m. lapkričio 21 d. nutartis, kuria teismas, nenustatęs ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 4 punktuose ir ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 1, 2 punktuose įtvirtintų tyčinio bankroto požymių, atsisakė pripažinti BUAB „Industrika“ bankrotą tyčiniu. Kasacija byloje grindžiama CPK 346 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktuose nustatytais pagrindas.

3Atrankos kolegija pažymi tai, kad kasacinis teismas tikrina žemesnės instancijos teismų sprendimų (nutarčių) teisėtumą tik išimtinais atvejais, kai yra bent vienas iš CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatytų kasacijos pagrindų (CPK 346 straipsnio 1 dalis). Kasaciniame skunde nepakanka vien tik nurodyti kasacijos pagrindą – įvardyto kasacijos pagrindo buvimą būtina pagrįsti išsamiais teisiniais argumentais (CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Be to, CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodyti kasacijos pagrindai patvirtina, jog kasacija leidžiama ne teisės klausimais apskritai, bet siekiant, jog kasaciniame teisme būtų nagrinėjamos tik tokios bylos, kuriose keliamų teisės problemų išsprendimas būtų reikšmingas vienodam teisės aiškinimui ir taikymui. Taigi kasacinis skundas gali būti priimtas tik tuo atveju, jeigu jame nurodytas bent vienas kasacijos pagrindas, numatytas CPK 346 straipsnyje, bei nurodyti išsamūs teisiniai argumentai, patvirtinantys nurodyto kasacijos pagrindo buvimą (CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

4Kai kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti buvus pažeistą materialiosios ar proceso teisės normą, teisinius argumentus, patvirtinančius nurodytos (nurodytų) teisės normos (normų) pažeidimą bei argumentuotai pagrįsti, kad teisės pažeidimas toks svarbus, jog turi esminę reikšmę vienodam teisės aiškinimui ir taikymui, o taip pat, kad jis (teisės pažeidimas) galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo (nutarties) priėmimui. Kasaciją grindžiant CPK 346 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti konkrečią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės taikymo ir aiškinimo praktiką, suformuotą bylose, kurių faktinės aplinkybės yra analogiškos ar iš esmės panašios į bylos, kurioje priimtas teismo sprendimas (nutartis) skundžiamas kasacine tvarka, bei argumentuotai pagrįsti, kad teismas skundžiamame procesiniame sprendime nukrypo nuo tokios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos. Tai daroma analizuojant skundžiamame teismo procesiniame sprendime išdėstytus teisinius motyvus ir juos lyginant su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota teisės taikymo ir aiškinimo praktika. Kasacinis skundas laikomas netinkamai motyvuotu ir neatitinkančiu CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų, kai jame nurodomas kasacijos pagrindas, tačiau nepateikiama jį patvirtinančių teisinių argumentų arba pateikiami atitinkami argumentai, tačiau jų nesiejama su konkrečiu kasacijos pagrindu.

5Kasaciniame skunde nurodoma, kad teismas nepagrįstai netaikė CK 6.67 straipsnio 7 punkto, taip pat CK 1.80 straipsnio 1 dalies, nors tokią pareigą turėjo pagal CK 1.78 straipsnio 3 dalį; dėl to nutartį grindė niekinio ab initio sandorio – 2016 m. birželio 3 d. papildomo susitarimo prie jungtinės veiklos sutarties, sąlygomis. Pareiškėja kasaciniame skunde nurodo aplinkybes, kurios, jos teigimu, atitinka ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 4 punktuose, taip pat ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 1, 2 punktuose nustatytus tyčinio bankroto požymius. Be to, pažymi, kad teismas pažeidė CPK 185 straipsnyje nustatytas įrodymų įvertinimo taisykles, nes pasisakė tik dėl įrodymų, kuriais išvadas grindė pirmosios instancijos teismas, netyrė jų visumos; pareiškėja taip pat laiko, kad teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, kurioje pateikti ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 4 punktų, taip pat ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 1, 2 punktų nuostatų taikymo išaiškinimai,

6Atrankos kolegija, susipažinusi su kasacinio skundo argumentais, teismų procesinių sprendimų motyvais ir jų pagrindu padarytomis išvadomis, sprendžia, kad kasacinio skundo argumentais nepatvirtinama CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatytų kasacijos pagrindų, t. y. nepagrindžiama, jog teismai netinkamai taikė ir pažeidė skunde nurodytas teisės normas, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos ir kad dėl to galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Kasaciniame skunde nenurodyta teisės problema, kuri turėtų esminę reikšmę teisės aiškinimo ir taikymo vienodinimui, teismo precedento suformavimui.

7Dėl nurodytų priežasčių konstatuotina, kad kasaciniame skunde nekeliama tokių teisės klausimų, kurie atitiktų CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodytus bylos peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindus, todėl paduotą kasacinį skundą, kaip neatitinkantį CPK 346 straipsnio, 347 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų, priimti atsisakytina.

8Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktais ir 4 dalimi, atrankos kolegija

Nutarė

9Kasacinį skundą atsisakyti priimti.

10Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Proceso dalyviai