Byla e2A-161-661/2019
Dėl be pagrindo įgytų lėšų grąžinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Alvydo Barkausko, teisėjų Vaclovo Pauliko ir Andriaus Veriko, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (ieškovo) RUAB „Molesta“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 26 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „MOLESTA“ ieškinį atsakovui Luminor Bank, AB (pradinis atsakovas buvo AB DnB bankas, kurio teises ir pareigas nuo 2017 m. spalio 02 d. perėmė Luminor Bank , AB) dėl be pagrindo įgytų lėšų grąžinimo,

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovas RUAB „Molesta“ prašė priteisti iš atsakovo Luminor Bank, AB (pradinis atsakovas buvo AB DnB bankas, kurio teises ir pareigas nuo 2017 m. spalio 2 d. perėmė Luminor Bank , AB) be teisinio pagrindo įgytas lėšas – 22 680,79 EUR, 3 479,79 EUR palūkanų, 5 procentų dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Ieškovas ieškinį grindė tuo, kad tarp ieškovo ir atsakovo 2005 m. sausio 6 d. buvo sudaryta kreditavimo sutartis. Pagal visus susitarimus ieškovas privalėjo grąžinti visus kreditus iki 2012 m. rugsėjo 12 d., tačiau dėl laikinų finansinių sunkumų kreditų negrąžino. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 3 d. nutartimi (toliau tekste – Nutartis) ieškovui buvo iškelta restruktūrizavimo byla. Ši nutartis buvo skubiai vykdytina. Nutartis įsiteisėjo 2014 m. kovo 27 d. išnagrinėjus ginčą apeliacine tvarka. Iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo ieškovas mokėjo atsakovui kompensacines palūkanas už negrąžintą kreditą ir po minėtos Nutarties priėmimo, išmokėjo atsakovui 22 680,79 EUR kompensacinių palūkanų. Šios lėšos yra laikytinos be teisinio pagrindo gautomis lėšomis, nes atlikti mokėjimai prieštarauja imperatyvioms ĮRĮ nuostatoms, tame tarpe ĮRĮ 8 straipsnyje įtvirtintam draudimui vykdyti prievoles kitaip, nei ĮRĮ nustatyta tvarka. Atsakovas nepagrįstai skaičiavo palūkanas, nes tai draudė atlikti ĮRĮ 8 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytas draudimas. Atsakovui nepagrįstai buvo sumokėtos sumos, kaip einamosios įmokos, nes palūkanos nėra einamosios įmokos ir senųjų įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas prasidėjus restruktūrizavimo procesui pagal ĮRĮ 8 straipsnio 1 dalies 1 punktą. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes laikytina, jog prievolės vykdytos be teisinio pagrindo, todėl atsakovas privalo grąžinti be pagrindo įgytą turtą ir materialias palūkanas už negrąžintą turtą.

83.

9Atsakovas Luminor Bank, AB, pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nurodė, jog pagal ĮRĮ 8 straipsnio 1 dalies 1 punktą draudimas įsigalioja nuo nutarties įsiteisėjimo dienos, todėl draudimas įsigaliojo nuo 2014 m. kovo 27 d., t. y. išnagrinėjus ginčą apeliacine tvarka. Po šios datos buvo atliktas tik vienas pavedimas 5 624,43 EUR sumai, todėl ankstesniems mokėjimas ĮRĮ draudimas negaliojo.

104.

11Pirmą mokėjimą 5 997,57 EUR atsakovui atliko UAB „BMT Baltic“, o ne ieškovas, todėl ieškovas neturi reikalavimo teisės šioje dalyje.

125.

13Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 03 d. nutartimi iškeldamas ieškovui restruktūrizavimo bylą leido mokėti ieškovui bendrovės ūkinei – komercinei veiklai reikalingus mokėjimus ir įmokas, įskaitant ir privalomąsias įmokas. Ginčo įmokų paskirtyje yra aiškiai nurodyta paskirtis – ūkinei komercinei veiklai, palūkanos.

146.

15Pagal ĮRĮ 2 straipsnio 9 dalį visi įmonės ūkinei komercinei veiklai užtikrinti reikalingi mokėjimai ir įmokos, įskaitant ir privalomąsias, kurie mokami įmonės restruktūrizavimo metu, pradedant nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos. Pagal ĮRĮ 8 straipsnio 4 punktą – nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos restruktūrizuojama įmonė moka visas einamąsias įmokas. Taigi ĮRĮ įpareigoja restruktūrizuojamą įmonę nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos mokėti einamąsias įmokas. Pareigą mokėti einamąsias įmokas patvirtina ir teismų praktiką. Ieškovo pareiga mokėti palūkanas atsakovui yra įtvirtinta ir restruktūrizavimo metmenyse bei plane.

167.

17Restruktūrizavimo plane išdėstytas įsipareigojimas mokėti bankui einamuosius palūkanų mokėjimus turėjo įtakos banko apsisprendimui pritarti ieškovo restruktūrizavimo planui. Nesant ginčo mokėjimų, atsakovas nebūtų sutikęs su restruktūrizavimo planu. Be to, tektų peržiūrėti restruktūrizavimo planą, nes jame nebūtų šio kreditorinio reikalavimo. Atsakovas yra sąžiningas lėšų įgijėjas, todėl iš jo negali būti išreikalautos palūkanos (CK 1.80 str. 4 d.; CK 6.241 str. 1 d. 3 p.).

18II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

198.

20Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. vasario 26 d. nusprendė ieškinį atmesti visiškai. Tesimas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju visos ieškovo prievolės atsirado po Nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo, todėl jos laikytinos einamosiomis įmokomis (ĮRĮ 8 str. 1 d. 4 p.), o ne senomis skolomis, susidariusiomis iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo, t. y. nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo. Visos šioje byloje atsakovo paskaičiuotos palūkanos, buvo priskaičiuotos iki teismo nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos, todėl jų skaičiavimas turėjo būti numatytas restruktūrizavimo metmenyse.

21III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

229.

23Apeliantas (ieškovas) RUAB „Molesta“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 26 d. teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą ieškinį patenkinti visiškai. Apeliantas skundą grindžia tuo, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė materialines teisės normas, reglamentuojančias restruktūrizavimo procesą.

2410.

25Apeliantas nurodo, kad teismas Skundžiamu sprendimu atribojo senąsias ir naująsias prievoles (einamąsias įmokas) pagal nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo dieną, nurodydamas „ĮRĮ 8 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato restruktūrizuojamos įmonės įsipareigojimų skirstymą į dvi grupes, kurios vadinamos senosios prievolės ir einamosios įmokos. Senųjų ir einamųjų įsipareigojimų atskirties taškas laike yra teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo diena, t. y. senosios prievolės yra tos, kurios atsirado iki nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo, einamosios įmokos – po šios nutarties priėmimo.“ „Ieškovo prievolės atsirado po Nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo, todėl jos laikytinos einamosiomis įmokomis (ĮRĮ 8 straipsnio 1 dalis 4 punktas), o ne senomis skolomis, susidariusiomis iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo.“ Apelianto manymu, kad vien tik toks atskirties taškas – restruktūrizavimo bylos iškėlimo data, nevertinant nei mokėjimų pobūdžio nei privalomumo yra neteisingas ir neleidžia tinkamai įvertinti ginčo palūkanų pobūdžio, paskirties, dėl ko teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad ginčo palūkanos yra einamosios įmokos.

2611.

27Įvertinus Atsakovo 2018-02-01 pateiktą palūkanų skaičiavimo ir mokėjimo suvestinę, kurios teismas Skundžiamu sprendimu nevertino, dėl ko padarė neteisingas išvadas, apelianto nuomone, ĮRĮ 8 straipsnio nuostatos akivaizdžiai pažeistos, kadangi: ĮRĮ 8 straipsnio 1 dalies 1 punktas draudžia vykdyti visas pinigines prievoles, neįvykdytas iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, įskaitant palūkanų mokėjimą. Tačiau iš minėtos Atsakovo pateiktos suvestinės matome, kad Ieškovo 2014-01-31 (20.708,41 Lt) ir 2014-02-12 (20.062,47 Lt) mokėjimais yra padengtas palūkanų, susidariusių iki teismo 2014-01-03 nutarties, kuria iškelta Ieškovo restruktūrizavimo byla, įsiskolinimas, kas akivaizdžiai pažeidžia ĮRĮ 8 straipsnio draudimą. Be to, ir toliau pažeidžiant įstatymą buvo mokamos ir Atsakovo priimamos palūkanos, susidariusios už dar 2012-09-12 negrąžintą kreditą. ĮRĮ 8 straipsnio 1 dalies 2 punktas numato, kad sustabdomas palūkanų už visų įmonės prievolių, susidariusių iki teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, skaičiavimas, išskyrus įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytus savanoriškus įmonės įsipareigojimus (tai, kad ginčo suma nėra tokie įsipareigojimai argumentai pateikti skundo II.2.2.skyriuje). Tačiau akivaizdu, kad Atsakovas nestabdė palūkanų skaičiavimo, priešingai, reikalavo jų ir priėmė vykdymą. Taigi, įvertinus ĮRĮ 8 straipsnio nuostatas ir faktiškai Ieškovo atliktus mokėjimus laikotarpiu nuo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą iki restruktūrizavimo plano patvirtinimo, akivaizdu, kad jų mokėjimo teisinio pagrindo nėra, Atsakovo ir teismo teiginiai, kad jų mokėjimo pagrindas yra restruktūrizavimo plano metmenys ir pats restruktūrizavimo planas yra nepagrįsti, kadangi restruktūrizavimo planas buvo patvirtintas tik 2016 m., o restruktūrizavimo plano metmenyse mokėjimai nebuvo numatyti. Netgi priešingai, ginčo suma net tik kad sumokėta tam nesant teisinio pagrindo, bet ir pažeidžia imperatyvias ĮRĮ įstatymo 8 straipsnio nuostatas. Atsakovas ir teismas taip pat nepagrįstai teigia, kad pagrindas palūkanų mokėjimui yra 2016 m. patvirtintas Ieškovo restruktūrizavimo planas.

2812.

29Atsakovas be pagrindo įgijo 22.680,79 EUR sumą, kurią privalo grąžinti Ieškovui. Atsakovas nepagrįstai teigia, kad jam neatsiranda pareiga grąžinti be pagrindo įgytą turtą, kadangi Atsakovas yra sąžininga šalis, o Ieškovo atlikti mokėjimai atitinka geros moralės nuostatas.

3013.

31Trečiasis asmuo UAB „BMT Baltic“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, su juo sutiko ir prašė patenkinti apeliacinį skundą ir sutiko su jame nurodytais argumentais.

3214.

33Atsakovas Luminor Bank, AB pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, su juo nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas nurodė, kad nepagrįsti Apelianto argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-11-14 nutartimi c.b. Nr. 3K-3-492/2014, 2016-11-23 nutartimi c.b. Nr. 3K-3-474-684/2016 ir 2018-01-11 nutartimi c.b. Nr. 3K-3-110-421/2018 bei šiose nutartyje pateiktais išaiškinimais dėl ĮRĮ 8 str. ir einamųjų įmokų aiškinimo ir taikymo, nes, Apelianto nuomone, bylų ratio decidendi nesutampa. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai vadovavosi nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika.

3415.

35Apeliantas nepagrįstai teigia, kad Bankas neva skaičiuoja kompensacines palūkanas pagal pasibaigusią ir negaliojančią 2005-01-06 Kreditavimo sutartį Nr. 0013-05IL su jos vėlesniais pakeitimais ir papildymais (toliau – Kreditavimo sutartis). Šie argumentai yra niekiniai ir neturi jokio teisinio pagrindimo, nes Kreditavimo sutartis nėra pasibaigusi, nėra pripažinta negaliojančia, Ieškovo prievolė grąžinti Bankui negrąžintą kreditą ir sumokėti palūkanas yra nepasibaigusi ir yra galiojanti. Aplinkybė, kad Ieškovas nustatytu terminu negrąžino Bankui kredito, neatleidžia jo nuo pareigos grąžinti kreditą ir mokėti palūkanas už negrąžintą kreditą, o vadovaujantis Kreditavimo sutarties bendrosios dalies 55 p., nėra stabdomas delspinigių, palūkanų ir kitų sutartyje numatytų mokėjimų skaičiavimas, kliento prievolės grąžinti kreditą, mokėti kreditų palūkanas ir/arba garantijų/laidavimų palūkanas ir/arba akredityvų palūkanas, kitus sutartyje numatytus mokėjimu bei vykdyti kitas sutarties sąlygas yra galiojančios.

3616.

37Ieškovo restruktūrizavimo byloje yra patvirtintas Banko kreditorinis reikalavimas iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo susidariusiam skolos dydžiui pagal 2005-01-06 Kreditavimo sutartį Nr. 0013-05IL su jos vėlesniais pakeitimais ir papildymais (toliau – Kreditavimo sutartis), kurį sudarė 4‘967‘368,33 Lt negrąžinto kredito ir 19‘411,43 Lt nesumokėtų palūkanų. Ieškovo sumokėtomis ginčo palūkanomis nėra dengtos „senosios iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo susidariusios“ Ieškovo prievolės, o dengtos naujos einamųjų palūkanų prievolės, susidariusios po restruktūrizavimo bylos iškėlimo, todėl Ieškovo ginčijamos palūkanų įmokos nepažeidžia ĮRĮ 8 str. 1 p., draudžiančio po restruktūrizavimo bylos iškėlimo vykdyti iki restruktūrizavimo bylos neįvykdytas prievoles.

3817.

39Nepagrįsti Apelianto argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nevertino ginčo mokėjimų pobūdžio, privalomumo, atribojimų kriterijų. Priešingai – pirmosios instancijos teismas vertino tiek ginčijamais mokėjimais padengtų palūkanų už kreditą susidarymo laikotarpį, tiek jų padengimo laiką, tiek jų pobūdį, tiek jų atitiktį ĮRĮ 8 str. numatytiems draudimams, ko pasekoje padarė motyvuotą išvadą, su kuria Bankas visiškai sutinka, kad byloje ištirtais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad visos Ieškovo prievolės, kurios dengtos ginčijamais 4 palūkanų mokėjimais, atsirado po teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo, todėl jos laikytinos einamosiomis įmokomis (ĮRĮ 8 str. 1 d. 4 p.), o ne senomis skolomis, susidariusiomis iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo, t.y. nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo. ĮRĮ normomis restruktūrizuojamai įmonei suteikta teisė mokėti bet kokius įmonės veiklai užtikrinti reikalingus mokėjimus ir įmokas, t. y. įvykdyti prievoles, kurios atsirado jau po restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

4018.

41Ieškovas byloje neįrodė, kad Bankas Ieškovo sumokėtas 4 ginčo palūkanų įmokas yra gavęs be teisinio pagrindo. Priešingai – teisinis pagrindas egzistuoja, nes Ieškovo pareigą mokėti einamąsias įmokas numato tiesiogiai įstatymas (ĮRĮ 2 str. 9 d. ir 8 str., 4 p.).

4219.

43Apelianto teiginiai, kad Restruktūrizavimo metmenyse esantis neaiškaus konteksto ir struktūros sakinys dėl planavimo mokėti Bankui palūkanas restruktūrizavimo laikotarpiu iki įsiskolinimo padengimo negali būti vertinamas kaip Ieškovo savanoriškas įsipareigojimas mokėti Bankui palūkanas, yra nesąžiningi, deklaratyvūs ir niekiniai, o Ieškovas nei apeliaciniame skunde, nei nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme nepagrindė, apie kokias kitas, negu savanoriškai mokėtinas įmokas kreditoriui, tuomet buvo dėstoma Restruktūrizavimo metmenyse.

4420.

45Bankas nėra atlikęs jokių neteisėtų, nesąžiningų veiksmų, gaudamas Ieškovo sumokėtas palūkanas. Apeliantas apeliaciniame skunde nepagrindė, kokius imperatyvus Bankas šiuo atveju pažeidė. Ieškovas neturi teisės ginčyti sumokėtų įmokų, nes savo veiksmais, jas mokant, patvirtino galiojančią prievolę mokėti palūkanas (CK 1.79 str. 1 d., 2 d. 1 p.). Bankas yra sąžiningas lėšų įgijėjas, todėl iš Banko kaip sąžiningo lėšų įgijėjo negali būti išreikalaujamos Ieškovo Bankui sumokėtos palūkanos (CK 1.80 str. 4 d.). Pagal CK 6.241 str. 1 d. 3 p. negali būti išreikalaujama kaip be pagrindo įgytas turtas, kurį perdavė asmuo, žinojęs, kad jis neprivalo vykdyti prievolės, arba asmuo, kuris nors ir neprivalėjo prievolės vykdyti, tačiau ją įvykdė ir jeigu tai atitiko geros moralės nuostatas.

46IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai

4721.

48Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalies normą bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme (CPK 312 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas turi teisę peržengti apeliacinio skundo ribas tik tuo atveju, jeigu to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.).

4922.

50Byloje sprendžiama dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių restruktūrizuojamos įmonės einamųjų įmokų mokėjimą.

5123.

52Nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos draudžiama vykdyti visas pinigines prievoles, neįvykdytas iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, įskaitant palūkanų, netesybų ir privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nustatyti priverstinę hipoteką, servitutus, uzufruktą, įskaityti reikalavimus, įkeisti, parduoti ar kitaip perduoti įmonės turtą, reikalingą įmonės veiklai tęsti; šio punkto apribojimai netaikomi gavus teismo leidimą šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais (ĮRĮ 8 straipsnio 1 punktas).

5324.

54Teismų praktikoje nurodyta, kad draudimas restruktūrizuojamai įmonei vykdyti pinigines prievoles, neįvykdytas iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, atsiranda įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti restruktūrizavimo bylą, tačiau šis draudimas apima tik draudimą vykdyti prievoles, kurių vykdymo terminai suėjo iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo (t. y. senąsias prievoles, dėl kurių pakeitimo iškelta restruktūrizavimo byla) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-474-684/2016, 26 punktas).

5525.

56ĮRĮ 8 straipsnio 4 punkte nustatyta, kad nuo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos restruktūrizuojama įmonė moka visas einamąsias įmokas. Pagal ĮRĮ 2 straipsnio 9 punktą restruktūrizuojamos įmonės einamosios įmokos yra visi įmonės ūkinei komercinei veiklai užtikrinti reikalingi mokėjimai ir įmokos, įskaitant ir privalomąsias, kurie (kurios) mokami (mokamos) įmonės restruktūrizavimo metu, pradedant nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos.

5726.

58Nutartyje iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą, be kitų reikalavimų, nurodomos ir įmonės sąskaitos, iš kurių gali būti mokamos einamosios įmokos, ir ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodyti mokėjimai, neatsižvelgiant į tai, kad sąskaitos yra areštuotos ar joms taikomi kiti disponavimo apribojimai (ĮRĮ 7 straipsnio 8 dalies 6 punktas).

5927.

60Teismų praktikoje pažymėta, kad naujosios įmonės prievolės, kurios ĮRĮ įvardytos kaip „einamosios įmokos“, turi būti vykdomos bendra tvarka (ĮRĮ 8 straipsnio 4 punktas) ir restruktūrizuojamos įmonės statusas nesuteikia skolininkui jokių privilegijų. Jei įmonė nepajėgi mokėti einamųjų įmokų, ji negali būti restruktūrizuojama, nes ji ne gerina, o blogina savo padėtį (dėl nesumokėtų einamųjų įmokų atsiranda kreditorių naujų reikalavimų). Dėl to pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo priėmimas teisme įstatymo nustatyta apimtimi varžo kreditorių teisę išieškoti skolas iš restruktūrizuojamos įmonės, restruktūrizavimo bylos iškėlimas taip pat suvaržo restruktūrizuojamos įmonės teises atsiskaityti su senaisiais kreditoriais (išskyrus kai gaunamas teismo leidimas – ĮRĮ 8 straipsnio 1 punktas, 9 straipsnio 3 dalis), tačiau niekaip nesuvaržo restruktūrizuojamos įmonės teisės mokėti einamąsias įmokas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-474-684/2016, 26 punktas; 2014 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-492/2014). Taigi kai nustatoma, kad po restruktūrizavimo bylos iškėlimo susidariusi skola atsirado atliekant restruktūrizavimo procedūras, užtikrinant įmonės ūkinę komercinę veiklą, tai tokios išlaidos pagal savo teisinę prigimtį ir paskirtį laikytinos einamosiomis įmokomis, kurias įmonė turi mokėti restruktūrizavimo bylos metu.

6128.

62Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 16 d. nutartimi nutarė priimti pareiškimą dėl restruktūrizacijos bylos iškėlimo. Šia nutartimi buvo sustabdytas ieškovo turto, turtinių teisių ir pinigų realizavimas ir (ar) išieškojimas pagal vykdomuosius dokumentus. Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvo atmestas.

6329.

64Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 3 d. nutartimi (1 t., p. 23-33; toliau tekste - Nutartis) nutarė iškelti ieškovui restruktūrizavimo bylą. Teismas šia nutartimi nutarė leisti mokėti įmonės ūkinei – komercinei veiklai reikalingus mokėjimus ir įmokas, įskaitant ir privalomąsias įmokas. Nutartyje nustatyta, jog ši nutartis vykdoma skubiai.

6530.

66Nutartis įsiteisėjo Lietuvos apeliaciniam teismui 2014 m. kovo 27 d. nutartimi (1 t., p. 34-43) palikus pirmos instancijos teismo Nutartį nepakeistą. Apeliacinės instancijos teismas nutartyje nurodė, jog restruktūrizavimo plano metmenys buvo patvirtinti akcininkų susirinkime, todėl nėra pagrindo jais nesivadovauti.

6731.

68Iš Restruktūrizavimo metmenų 6.4 punkto matyti, jog bendrovė nenumatė mokėti palūkanų kreditoriams, išskyrus hipotekos kreditorių – atsakovą, kuriam planavo mokėti palūkanas restruktūrizavimo laikotarpiu iki įsiskolinimo padengimo (1 t., p. 64-78).

6932.

70Kreditorių susirinkimo ir teismo patvirtintame Restruktūrizavimo plane (1 t., p. 79-120) VI.2. skyriuje buvo numatyta, jog įmonė pirmaisiais restruktūrizavimo metais pinigus nukreips einamiesiems mokėjimams (tiekėjams, darbuotojų atlyginimams, palūkanų mokėjimui atsakovui, eksploatacinėms paslaugoms, medžiagų įsigijimui, apyvartinėms lėšoms ir pan.) vykdyti, bei kreditorinių reikalavimų dengimui taip, kaip numatyta Lentelėje Nr. 9 ir Lentelėje Nr. 10. Pagal 2014 m. kovo 27 d. duomenis ieškovas buvo skolingas atsakovui 4 967 368,33 LTL negrąžinto kredito ir 19 411,43 LTL nesumokėtų palūkanų (1 t., p. 132-133).

7133.

72Ieškovas 2014 m. sausio 17 d. nurodymu trečiajam asmeniui UAB „BMT Baltic“ paprašė sekantį mokėjimą – 20 708,41 LTL arba 5 997,57 EUR atlikti atsakovui, mokėjimo pavedime nurodant „Už UAB Molesta. Palūkanų už paskolą mokėjimas“. Šia suma buvo padidintas ieškovo kreditorinis įsipareigojimas trečiajam asmeniui UAB „BMT Baltic“ (1 t., p. 50). Tretysis asmuo 2014 m. sausio 17 d. pavedimu pervedė minėtą sumą atsakovui, mokėjimo paskirtyje nurodyta – palūkanų už paskolą mokėjimas (1 t., p. 51). Ieškovas 2014 m. vasario 12 d., 2014 m. kovo 26 d., 2014 m. balandžio 25 d., atliko pavedimus atsakovui, sumokėdamas palūkanas.

7334.

74Kaip matyti iš bylos medžiagos po Nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo 2014 m. sausio 03 d., susidarė 78 950,80 LTL arba 22 865,73 EUR ieškovo įsipareigojimų atsakovui (11001,34+ 9059,93+ 7765,65+ 10354,20+ 20061,27+ 20 708,41 = 78 950,80). Ieškovo yra sumokėta 78 312,24 LTL arba 22 680,79 EUR.

7535.

76Ieškovo ginčijami trys mokėjimai (2014 m. sausio 17 d., 20014 m. vasario 12 d. ir 2014 m. kovo 26 d.) buvo atlikti po Nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo, tačiau iki jos įsiteisėjimo 2014 m. kovo 27 d. (5 t., p. 188).

7736.

78Po Nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo atsakovo reikalavimas sumokėti einamąsias palūkanas buvo ieškovo įvykdytas 2014 m. balandžio 28 d. (5 t., p. 188).

7937.

80ĮRĮ 8 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato restruktūrizuojamos įmonės įsipareigojimų skirstymą į dvi grupes, kurios vadinamos senosios prievolės ir einamosios įmokos. Senųjų ir einamųjų įsipareigojimų atskirties taškas laike yra teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo diena, t. y. senosios prievolės yra tos, kurios atsirado iki nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo, einamosios įmokos – po šios nutarties priėmimo. Nagrinėjamu atveju visos ieškovo prievolės atsirado po Nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo, todėl jos pagrįstai laikytinos einamosiomis įmokomis (ĮRĮ 8 str. 1 d. 4 p.), o ne senomis skolomis, susidariusiomis iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo, t. y. nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo.

8138.

82Nors apeliantas teigia, kad Nutartis buvo skubiai vykdytina, todėl galiojo draudimas vykdyti visas prievoles, skundžiamame sprendime, teismas pagrįstai pažymėjo, jog Nutartis leido atlikti einamuosius mokėjimus iš ieškovo sąskaitos, todėl neturi teisinės reikšmės aplinkybė, kad Nutartis buvo skubaus vykdymo, t. y. Nutartis leido atlikti mokėjimus tiek nuo jos priėmimo, tiek jau jai įsiteisėjus, jei tai buvo einamosios įmokos.

8339.

84Kolegijos nuomone apeliantas nepagrįstai teigia, kad Bankas skaičiuoja kompensacines palūkanas pagal pasibaigusią ir negaliojančią 2005-01-06 Kreditavimo sutartį Nr. 0013-05IL su jos vėlesniais pakeitimais ir papildymais (toliau – Kreditavimo sutartis). Šie argumentai yra nepagrįsti, nes Kreditavimo sutartis nėra pasibaigusi, nėra pripažinta negaliojančia, Apelianto (Ieškovo) prievolė grąžinti Bankui negrąžintą kreditą ir sumokėti palūkanas yra nepasibaigusi ir yra galiojanti. Aplinkybė, kad Apeliantas (Ieškovas) nustatytu terminu negrąžino Bankui kredito, neatleidžia jo nuo pareigos grąžinti kreditą ir mokėti palūkanas už negrąžintą kreditą, o vadovaujantis Kreditavimo sutarties bendrosios dalies 55 p., nėra stabdomas delspinigių, palūkanų ir kitų sutartyje numatytų mokėjimų skaičiavimas, kliento prievolės grąžinti kreditą, mokėti kreditų palūkanas ir/arba garantijų/laidavimų palūkanas ir/arba akredityvų palūkanas, kitus sutartyje numatytus mokėjimu bei vykdyti kitas sutarties sąlygas yra galiojančios.

8540.

86Kaip jau minėta Apelianto (Ieškovo) restruktūrizavimo byloje yra patvirtintas Banko kreditorinis reikalavimas iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo susidariusiam skolos dydžiui pagal 2005-01-06 Kreditavimo sutartį Nr. 0013-05IL su jos vėlesniais pakeitimais ir papildymais (toliau – Kreditavimo sutartis), kurį sudarė 4‘967‘368,33 Lt negrąžinto kredito ir 19‘411,43 Lt nesumokėtų palūkanų. Apelianto sumokėtomis ginčo palūkanomis nėra dengtos senosios iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo susidariusios Ieškovo prievolės, o dengtos naujos einamųjų palūkanų prievolės, susidariusios po restruktūrizavimo bylos iškėlimo, todėl Ieškovo ginčijamos palūkanų įmokos nepažeidžia ĮRĮ 8 str. 1 p., draudžiančio po restruktūrizavimo bylos iškėlimo vykdyti iki restruktūrizavimo bylos neįvykdytas prievoles.

8741.

88Kadangi ginčas kilęs dėl ginčo įmokų, dengiant po restruktūrizavimo bylos susidariusias palūkanas už kreditą, atmestini kaip nepagrįsti ir teisinės reikšmės priimto teismo Sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui neturintys Apelianto teiginiai apie palūkanų skaičiavimą už nuo 2012 metais negrąžintą kreditą.

8942.

90Nepagrįsti Apelianto argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nevertino ginčo mokėjimų pobūdžio, privalomumo, atribojimų kriterijų. Tačiau, kaip matyti iš sprendimo, pirmosios instancijos teismas vertino ginčijamais mokėjimais padengtų palūkanų už kreditą susidarymo laikotarpį ir jų padengimo laiką, jų pobūdį ir jų atitiktį ĮRĮ 8 str. numatytiems draudimams, dėl to padarė motyvuotą išvadą, kad byloje ištirtais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad visos Apelianto (Ieškovo) prievolės, kurios dengtos ginčijamais 4 palūkanų mokėjimais, atsirado po teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo, todėl jos laikytinos einamosiomis įmokomis (ĮRĮ 8 str. 1 d. 4 p.), o ne senomis skolomis, susidariusiomis iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo, t.y. nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo. ĮRĮ normomis restruktūrizuojamai įmonei suteikta teisė mokėti bet kokius įmonės veiklai užtikrinti reikalingus mokėjimus ir įmokas, t. y. įvykdyti prievoles, kurios atsirado jau po restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

9143.

92Ieškovas byloje neįrodė, kad Bankas Ieškovo sumokėtas 4 ginčo palūkanų įmokas yra gavęs be teisinio pagrindo. Be to, LITEKO duomenimis Ieškovo restruktūrizavimo byloje Vilniaus apygardos teismo 2014-07-18 nutartimi yra patvirtintas Banko 1‘444‘274,69 EUR (ekvivalentas 4‘986‘779,76 Lt) dydžio kreditorinis reikalavimas. Apeliantas byloje nėra pateikęs jokių duomenų apie tinkamą prievolių vykdymą atsakovui ir nėra paneigęs atsakovų argumentų, jog Apeliantas (Ieškovas) nemoka Bankui palūkanų, Ieškovo skola Bankui didėja ir dar labiau padidėtų, jei jau sumokėtos ginčo palūkanos būtų priteistos Ieškovui. Esant tokioms aplinkybėms, priteisti iš Banko ginčo sumą nėra jokio pagrindo, nes tokiu būdu Ieškovo įsiskolinimas Bankui dar labiau padidėtų.

9344.

94Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė visas reikšmingas šiai bylai faktines aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė ginčo santykį reglamentuojančias teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo tenkinti apelianto apeliacinį skundą ir naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

9545.

96Kiti apelianto skundo argumentai iš esmės nėra teisiškai reikšmingi ir nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą teismo sprendimą, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo visiems motyvams ar esminei jų daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.)

97Dėl bylinėjimosi išlaidų

9846.

99Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Nors byloje pateikti įrodymai apie tai, kad atsakovas Luminor bank AB apeliacinės instancijos teisme patyrė 1452 EUR išlaidų už advokato paslaugas surašant atsiliepimą į apeliacinį skundą, teismas, vertindamas šių išlaidų kompensuojamosios dalies pagrįstumo klausimą, atsižvelgia į Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 dėl patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo (toliau- Rekomendacijos) nustatytus maksimalius užmokesčio dydžius. Rekomendacijose neribojama šalių teisė susitarti dėl advokato atlyginimo, tačiau šalys visada turi atsižvelgti į įstatymo nuostatą, kad teismas negalės bylą laimėjusiai šaliai priteisti daugiau tokių išlaidų, negu įtvirtinta Rekomendacijose, išskyrus išimtinius atvejus, kai, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, teisinė pagalba teikiama itin sudėtingoje byloje arba byla nagrinėjama ne vienerius metus ar kitais panašiais atvejais. Nepaisant to, visais atvejais byloje sprendimą priimantis teismas sprendžia, kokios ir kokio dydžio advokato atstovavimo išlaidos turi būti priteisiamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-03-21 nutartis c.b. Nr. 3K-3-122/2011). Rekomendacijų 8.11 p. numato, kad už atsiliepimą į apeliacinį skundą, turi būti taikomas – 1.5 koeficientas, kurio pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) (Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) 2017 m. IV ketv. Bruto sudarė 884,8 eur.). Atsižvelgiant į paminėtą, maksimalios ieškovui priteistinos išlaidos už procesinių dokumentų parengimą šioje byloje gali siekti 1 327,20 eurus.

10047.

101Atsakovas nepagrindė Rekomendacijose įtvirtinto maksimalaus civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą dydžio priteisimo teisinio pagrindo dėl ko priteisti maksimalių bylinėjimosi išlaidų byloje nėra jokio teisinio pagrindo.

10248.

103Teismas, vadovaudamasis CPK 93 str., 98 str. ir atsižvelgdamas į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį dalyvavimą byloje, sprendžia, jog atsakovui priteistina 800 eurų bylinėjimosi išlaidų iš apelianto RUAB „Molesta“.

104Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teismas,

Nutarė

105Apelianto (ieškovo) RUAB „Molesta“ skundą atmesti.

106Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

107Priteisti atsakovui Luminor bank AB, į.k. 112029270, 800 eurų iš apelianto RUAB „Molesta“ į.k. 167553831 bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovas RUAB „Molesta“ prašė priteisti iš atsakovo Luminor Bank, AB... 6. 2.... 7. Ieškovas ieškinį grindė tuo, kad tarp ieškovo ir atsakovo 2005 m. sausio 6... 8. 3.... 9. Atsakovas Luminor Bank, AB, pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu... 10. 4.... 11. Pirmą mokėjimą 5 997,57 EUR atsakovui atliko UAB „BMT Baltic“, o ne... 12. 5.... 13. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 03 d. nutartimi iškeldamas ieškovui... 14. 6.... 15. Pagal ĮRĮ 2 straipsnio 9 dalį visi įmonės ūkinei komercinei veiklai... 16. 7.... 17. Restruktūrizavimo plane išdėstytas įsipareigojimas mokėti bankui... 18. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 19. 8.... 20. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. vasario 26 d. nusprendė ieškinį... 21. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 22. 9.... 23. Apeliantas (ieškovas) RUAB „Molesta“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo... 24. 10.... 25. Apeliantas nurodo, kad teismas Skundžiamu sprendimu atribojo senąsias ir... 26. 11.... 27. Įvertinus Atsakovo 2018-02-01 pateiktą palūkanų skaičiavimo ir mokėjimo... 28. 12.... 29. Atsakovas be pagrindo įgijo 22.680,79 EUR sumą, kurią privalo grąžinti... 30. 13.... 31. Trečiasis asmuo UAB „BMT Baltic“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį... 32. 14.... 33. Atsakovas Luminor Bank, AB pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, su juo... 34. 15.... 35. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad Bankas neva skaičiuoja kompensacines... 36. 16.... 37. Ieškovo restruktūrizavimo byloje yra patvirtintas Banko kreditorinis... 38. 17.... 39. Nepagrįsti Apelianto argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nevertino... 40. 18.... 41. Ieškovas byloje neįrodė, kad Bankas Ieškovo sumokėtas 4 ginčo palūkanų... 42. 19.... 43. Apelianto teiginiai, kad Restruktūrizavimo metmenyse esantis neaiškaus... 44. 20.... 45. Bankas nėra atlikęs jokių neteisėtų, nesąžiningų veiksmų, gaudamas... 46. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai... 47. 21.... 48. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalies normą bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 49. 22.... 50. Byloje sprendžiama dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių... 51. 23.... 52. Nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo... 53. 24.... 54. Teismų praktikoje nurodyta, kad draudimas restruktūrizuojamai įmonei vykdyti... 55. 25.... 56. ĮRĮ 8 straipsnio 4 punkte nustatyta, kad nuo nutarties iškelti įmonės... 57. 26.... 58. Nutartyje iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą, be kitų reikalavimų,... 59. 27.... 60. Teismų praktikoje pažymėta, kad naujosios įmonės prievolės, kurios ĮRĮ... 61. 28.... 62. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 16... 63. 29.... 64. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 3 d. nutartimi (1 t., p. 23-33;... 65. 30.... 66. Nutartis įsiteisėjo Lietuvos apeliaciniam teismui 2014 m. kovo 27 d.... 67. 31.... 68. Iš Restruktūrizavimo metmenų 6.4 punkto matyti, jog bendrovė nenumatė... 69. 32.... 70. Kreditorių susirinkimo ir teismo patvirtintame Restruktūrizavimo plane (1 t.,... 71. 33.... 72. Ieškovas 2014 m. sausio 17 d. nurodymu trečiajam asmeniui UAB „BMT... 73. 34.... 74. Kaip matyti iš bylos medžiagos po Nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą... 75. 35.... 76. Ieškovo ginčijami trys mokėjimai (2014 m. sausio 17 d., 20014 m. vasario 12... 77. 36.... 78. Po Nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo atsakovo... 79. 37.... 80. ĮRĮ 8 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato restruktūrizuojamos įmonės... 81. 38.... 82. Nors apeliantas teigia, kad Nutartis buvo skubiai vykdytina, todėl galiojo... 83. 39.... 84. Kolegijos nuomone apeliantas nepagrįstai teigia, kad Bankas skaičiuoja... 85. 40.... 86. Kaip jau minėta Apelianto (Ieškovo) restruktūrizavimo byloje yra... 87. 41.... 88. Kadangi ginčas kilęs dėl ginčo įmokų, dengiant po restruktūrizavimo... 89. 42.... 90. Nepagrįsti Apelianto argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nevertino... 91. 43.... 92. Ieškovas byloje neįrodė, kad Bankas Ieškovo sumokėtas 4 ginčo palūkanų... 93. 44.... 94. Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 95. 45.... 96. Kiti apelianto skundo argumentai iš esmės nėra teisiškai reikšmingi ir... 97. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 98. 46.... 99. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas... 100. 47.... 101. Atsakovas nepagrindė Rekomendacijose įtvirtinto maksimalaus civilinėse... 102. 48.... 103. Teismas, vadovaudamasis CPK 93 str., 98 str. ir atsižvelgdamas į bylos... 104. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 105. Apelianto (ieškovo) RUAB „Molesta“ skundą atmesti.... 106. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 26 d. sprendimą palikti... 107. Priteisti atsakovui Luminor bank AB, į.k. 112029270, 800 eurų iš apelianto...