Byla A8.-35-859/2020

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vladimir Berezovskij, sekretoriaujant Viktorijai Lukaševičienei, Sandrai Biziulevičienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam G. M., jo atstovei advokatei Laurai Smalinskaitei, VĮ „Registrų centras“ atstovei Aurimai Račkytei,

2žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą, kurioje G. M., asmens kodas ( - ) gyvenantis ( - ), traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) 223 straipsnio 2 dalį.

3Teismas

Nustatė

4G. M. buvo surašytas 2019 m. lapkričio 13 d. administracinio nusižengimo protokolas pagal ANK 223 straipsnio 2 dalį, kuriame nurodyta, kad jis, Lvovo 25-101, 09320 Vilnius, Vilniaus m. sav., 2019 m. lapkričio 13 d., 00:00 val., juridinio asmens registro (toliau – Registras) duomenimis, kaip bankrutavusios UAB „( - )“ (kodas ( - )) bankroto administratoriaus UAB “A.“ (kodas 303118416), paskirto Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-5485-560/2013, vadovas (direktorius), Registro tvarkytojui laiku nepateikė 2014 - 2018 metų UAB „( - )“ metinių finansinių ataskaitų rinkinių, kaip numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 2.66 straipsnio 4 dalyje, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau - ABĮ) 58 straipsnio 3 dalyje, Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 11 straipsnio 5 dalies 16 punkte.

5IBĮ 11 straipsnio 5 dalies 16 punktas numato, kad bankroto administratorius įmonės bankroto proceso metu teisės aktų nustatyta tvarka sudaro ir teikia metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.66 straipsnio 4 dalimi, Akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 58 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. T407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1292 redakcija) patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų (toliau - Nuostatai) 120, 123 ir 127 punktais, juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotas metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita kiekvienais metais per 30 dienų nuo jų patvirtinimo momento turi būti pateiktas Registro tvarkytojui, jeigu įstatymai nenumato kito termino. Pagal ABĮ 20 straipsnio 1 dalies 11 punktą bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi įvykti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos (ABĮ 24 straipsnio 1 dalis). ĮBĮ 23 straipsnio 5 dalis numato, kad bankroto proceso metu sudarytas metines finansines ataskaitas (balansą ir pelno (nuostolių ataskaitą) turi teisę tvirtinti kreditorių susirinkimas.

7Pagal CK 2.52 straipsnio 1 dalį ir UAB „( - )“ steigimo dokumentus (įstatus) bedrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, todėl UAB „( - )“ 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys privalo būti pateiktas Registro tvarkytojui ne vėliau kaip iki 2015 m. birželio 1 d., 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys – ne vėliau kaip iki 2016 m. birželio 1 d., 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys – ne vėliau kaip iki 2017 m. birželio 1 d., 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys – ne vėliau kaip iki 2018 m. birželio 15 d. (terminas pratęstas dėl sistemos sutrikimų), 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys – ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 1 d..

8Vadovaujantis CK 2.67 straipsniu už dokumentų ir duomenų pateikimą Registro tvarkytojui atsako juridinio asmens vadovas. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 1 punktą ir 16 punktą Nuostatų 38 punktą ir 41 punktą už bankrutuojančių ir bankrutavusių juridinių asmenų duomenų ir dokumentų pateikimą Registro tvarkytojui atsako bankroto administratorius.

9Pavėluotas finansinių ataskaitų rinkinių pateikimas neatleidžia nuo atsakomybės.

10Teismo posėdyje 2020 m. sausio 14 d. administracinėn atsakomybėn traukiamas G. M. paaiškino, kad įmonė bankrutavusi seniai. Nėra galimybės pateikti metinių ataskaitų. Nebėra valdymo organo. 2013 m. gale bankrotas, dokumentai perduoti administratoriui 2014 m. ir VMI patikrinimui. Nuo 2014 m. prasidėjo ikiteisminiai tyrimai. Įmonė bankrutuojanti, negalima likviduoti, nes reikia utilizuoti atliekas. Bankroto procesas vyksta. Įmonei iškelta tyčinio bankroto byla. Dokumentai, kurie buvo gauti, perduoti ikiteisminio tyrimo institucijai ir yra dokumentai prokuratūroje. Išgalvoto balanso sudarymas ir pateikimas Registrų centrui būtų dokumentų klastojimas. Yra noras bausti, kad laiku nepateiktas balansas. Registrų centras ne karto nepasižiūrėjo kiek balansai pateikti kol įmonė buvo veikianti, su akcininkų pritarimu. Yra paskutiniai balansai vietoje turto yra atliekos, kurioms utilizuoti reikalingi milijonai eurų. Iš tokių duomenų neįmanoma sudaryti balanso. Dėl ataskaitų medžiaga paimta ikiteisminiam tyrimui ir pas jį jos nėra.

11Teismui pagarsinus 2019 m. lapkričio 19 d. VĮ Registrų centro Vilniaus filialo administracinio nusižengimo protokolą. G. M. paaiškino, kad nuo 2013 m. spalio 13 d. yra paskirtas įmonės bankroto administratoriumi Vilniaus apygardos teismo nutartimi. Dokumentai jam buvo pateikti ne visi, tai paaiškėjo ikiteisminio tyrimo metu. Įmonė perdavė, tai ką perdavė. Nebuvo ataskaitų, žurnalų. Ikiteisminis tyrimas pradėtas 2014 m., nes yra pavojingos atliekos. Baudžiamajame tyrime jo kaip atstovo pareigos yra ribotos. Medžiaga nei karto grąžinta nebuvo. Kokį turtą turi bendrovė, nustatinėjo jie, ir FNTT. Turto nebuvo. Nėra jokio turto, kurį galima būtų parduoti. Aplinkos ministerijos inspekcija sakė, kad yra atliekos, kurias reikia utilizuoti. Reikia mokėti, kad išvežtų, transportuotų atliekas. Atsako už utilizavimą aplinkosauga. Įmonė turi gauti iš aplinkosaugos pažymą, kad atliekos yra išvežtos. Uždarymui iš įmonių registro kliūtis yra aplinkosaugos pažyma. Atliekų kalnai nebus sutvarkyti, jei nebus pinigų tvarkymui. Kad tai yra šiukšlynas, paaiškėjo jau po bankroto. Susirinkimus darydavo. Kreditorių susirinkimus nėra privaloma organizuoti. Pirmasis susirinkimas vyko 2014 m., kad susipažinti su įmonės rezultatais. Po to buvo tarpinis po tyčinio bankroto. Šis susirinkimas pasakyti kas vyksta, dėl balanso klausimo sudarymo. Dėl ataskaitų pateikti nėra galimybės, nes nėra iš ko sudaryti balansų, tai būtų dokumentų klastojimas. Šiuo atveju negalima teikti ataskaitų, vykstant ikiteisminiam tyrimui dėl finansinių dokumentų. Negali tiksliai nustatyti finansinių duomenų. Negalima įtraukti skaičių. Konsultavosi su buhalteriais, kreditoriais. Nėra prasmės teikti tokios ataskaitos, skaičius turi būti konkretus. Be to, ataskaitų sudarymui ir teikimui turi pritarti kreditoriai. Laukiamas išaiškinimas iš Finansų ministerijos kaip pateikti ataskaitas. Iš kopijų kol jos yra tiriamos ir negalima pasakyti nieko konkretaus. Dokumentų kopijų neturi. Buvo kalbėta su tyrėja dėl balanso sudarymo. Kreditoriai nepritaria balanso sudarymui. Yra protokolas, kad kreditoriai nepritaria. 2015 m., 2016 m., 2017 m., 2018 m. balansai nebuvo teikiami kreditoriams. Jie buvo informuoti apie atliekamus veiksmus. Neišreiškė noro, kad administratorius pradėtų balanso sudarymą neturėdamas duomenų. Surinkti visus duomenis apie turtą buvo bandoma. Jokio turto nebuvo rasta. Buhalteriai atsisako sudarinėti pseudo finansinę ataskaitą.

12BUAB „( - )“ rašte dėl administracinio nusižengimo, kuris buvo pateiktas VĮ Registrų centras“ nurodyta, kad nemokumo administratoriui BUAB „( - )“ apskaitos dokumentai perduoti nenuosekliai, sudaryti preliminarūs balansai neatspindi tikrosios BUAB „( - )“ įsipareigojimų ir turto sudėties. BUAB „( - )“ bankrotas pripažintas tyčiniu. Šioje įmonėje nustatyti apskaitos vedimo pažeidimai. Todėl finansinių ataskaitų rinkinių sudarymas ir teikimas iš esmės nėra įmanomas, kadangi būtų teikiami klaidingi, apgaulingi bei realios padėties neatspindintys duomenys (b. l. 18).

13BUAB „( - )“ 2019 m. rugpjūčio 23 d. raštiškai išdėstytoje nuomonėje dėl trečiojo asmens prašymo dėl baudos už balansų nepateikimą, pažymėjo, kad nesibaigus tyrimui teikti naujus finansinius duomenis būtų traktuojama kaip kenkimas ikiteisminiam tyrimui bei užtrauktų baudžiamąją atsakomybę jam pačiam (b. l. 21).

14Teismo posėdyje Institucijos atstovė Aurima Račkytė paaiškino, kad patikslinti juridinių asmenų nemokumo įstatymo 66 str. 18 p. esmė nepasikeitė dėl metinių ataskaitų teikimo. Užtikrinamas rinkinių sudarymas. Traktuojama, kad metinių ir tarpinių ataskaitų sudarymas, užtikrinamos jeigu jos sudaromos. Metinės ataskaitos sudaromos kiekvienais metais. O tarpinėms ataskaitoms atskaitomybės įstatyme 16 str. 1 d. metinės ataskaitos pasibaigus finansiniams metams, o 2 d. apie tarpines ataskaitas, jas sudaro, kai įmonei periodiškumo ir teisės aktų normas. Metinės turi būti sudaromos kiekvienais metais. Pagal Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 28 d. nutartį byloje Nr. AN2-64-557/2018 buvo akcentuojama, kad įstatymų leidėjas įtvirtindamas dėl ataskaitų teikimo neišskiria juridinio asmens pareigos nevykdymo. Statusas, kad įmonė bankrutavusi. Ataskaitos turi būti teikiamos kiekvienais metais. Teismų praktikoje pasisakyta, kad įmonė negali pateikti duomenų, tai nereiškia, kad gali neteikti ataskaitų. Turi būti teikiamos kuo tikslesnės metinės ataskaitos. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 8 d. administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-352-468/2019 dėl ANK 223 str. 2 d. pakartota, kad teikiamos kuo tikslesnės metinės finansinės ataskaitos. Pagal teismų praktiką ir teisinį reguliavimą ataskaitos teikiamos visada. Jei nėra duomenų turi būti aiškinamasis raštas, jame turi būti aplinkybės aptartos. Pagal CK Antrosios knygos 2.67 str. finansinės atskaitomybės dokumentai pateikiami juridinių asmenų registro tvarkytojui ir atsako įmonės vadovai, šiuo atveju atsako bankroto administratorius. Pareigos užtikrinti ataskaitų pateikimą ir pareigos užtikrinti jų sudarymą: juridinių asmenų įstatymo 155 str. bankroto įstatymas negalioja, bet yra išimtis. Pradėtiems procesams, naujasis įstatymas taikomas, kai pareigos atsiranda po 2020 sausio 1d. ANK nesikeitė šiuo klausimu. Dabartinis reguliavimas ir buvęs numato teikti ataskaitas.

15Administracinio nusižengimo teisena nutrauktina.

16ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatyta administracinė atsakomybė ir už neteisingų juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinės ataskaitos, metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) pateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui arba juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinės ataskaitos, metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, auditoriaus išvados, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) nepateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

17Aptariamoje normoje nustatyta atsakomybė už veikimą, kai pateikiami neteisingi straipsnio dispozicijoje išvardintų asmenų ar kitų organizacijų filialo privalomi duomenys, arba neveikimą, kai tokie duomenys nepateikiami apskritai.

18Aptariama įstatymo norma yra blanketinė, todėl svarbu įvertinti ir kitas Protokole nurodytas teisės aktų nustatytas, kad būtų nustatyta, kokiais būtent teisės aktų nustatytais atvejais ir kokia tvarka administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turėjo pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui finansinių ataskaitų rinkinių.

19Protokole nurodoma, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, BUAB „( - )“ (toliau – ir bankrutavusi Bendrovė) bankroto administratoriaus UAB “A.“ vadovas G. M. bankrutavusios Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinių už 2014-2018 m. nepateikė Registrų tvarkytojui taip, kaip numatyta CK 2.66 straipsnio 4 dalyje, ABĮ 58 straipsnio 3 dalyje, ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 16 punkte.

20CK 2.66 straipsnio 4 dalyje, nustato, kad juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotas metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita kiekvienais metais per 30 dienų nuo jų patvirtinimo momento turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui, jeigu įstatymai nenumato kitaip.

21Vadovaujantis CK 2.67 straipsniu, ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 7 punktu (2017m. lapkričio 29 d. įstatymo Nr. XIII-556, redakcija galiojusi iki 2019 m. liepos 5 d.), Juridinių asmenų registro nuostatų 38 ir 41 punktais, už dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsako juridinio asmens vadovas.

22Protokole nurodomos ir ABĮ 58 straipsnio 3 dalies nuostatos, kad bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada (jei auditas privalomas pagal įstatymus ar numatytas įstatuose) per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui. Taip pat ir ABĮ 20 straipsnio 1 dalies 9 punktas (2017 m. lapkričio 21 d. įstatymo Nr. III-784, galiojusi redakcija iki 2019 m. liepos 5 d.), kuris reglamentuoja, kad bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina narių susirinkimas, kuris, pagal minėto įstatymo 24 straipsnio 1 dalį turi įvykti ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

23Visgi, konkrečiu atveju byloje sprendžiama dėl administracinio nusižengimo, kurį galimai padarė nemokumo (bankroto) administratorius po to, kai buvo iškelta bankroto byla. O nemokumo (bankroto) administratoriaus funkcijas reglamentuoja ne ABĮ nuostatos (neteko galios nuo 2020 m. sausio 01 d., 2019 m. birželio 13 d. įstatymas Nr. XIII-2221), o JANĮ, kuris įsigaliojo nuo 2020 m. sausio 1 d., kai nustojo galioti Protokolo surašymo metu 2019 m. lapkričio 13 d. galiojęs Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ).

24Protokolo surašymo metu galiojusio ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas nustatė prievolę įmonės valdymo organams, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą ir kt. dokumentus, o šios dalies 2 punktas nustatė be kita ko ir tai, kad įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų.

25Iš esmės analogiškas reglamentavimas įtvirtintas ir nuo 2020 m. sausio 01 d. įsigaliojusiame JANĮ 56 straipsnyje, kad juridinio asmens valdymo organai nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos netenka savo įgaliojimų (1 dalis), o juridinio asmens valdymo organo teises ir pareigas bankroto proceso metu įgyvendina nemokumo administratorius (2 dalis).

26ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 16 punkte buvo numatyta, kad bankroto administratorius organizuoja ir kontroliuoja pajamų, gautų valdant, naudojant ir disponuojant bankrutuojančios įmonės turtu, ir sąnaudų apskaitą, taip pat įmonės bankroto proceso metu teisės aktų nustatyta tvarka sudaro ir teikia metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius, likvidavimo pradžios ir likvidavimo pabaigos finansines ataskaitas. Kaip matyti, Protokole, kaip galimai padarytos administracinio nusižengimo veikos požymis, nurodomas G. M., kaip bankrutavusios Bendrovės bankroto administratoriaus neveikimas įmonės bankroto proceso metu kai jis, teisės aktų nustatyta tvarka nesudarė ir nepateikė metinių finansinių ataskaitų rinkinius Registro tvarkytojui už 2014-2018 metus.

27Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 66 straipsnio 1 dalies 18 punkte nustatyta, kad nemokumo administratorius užtikrina metinių ir tarpinių, jeigu jos sudaromos, likvidavimo pradžios ir likvidavimo pabaigos finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą. Taigi, iš esmės nemokumo (bankroto) administratoriaus funkcijos išlieka panašios, tačiau turi ir esminių skirtumų.

28Visų pirma, ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 16 punktas be kita ko imperatyviai nustatė bankroto administratoriui ir pareigą įmonės bankroto proceso metu teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti ir teikti metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius. Gi nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusio JANĮ 66 straipsnio 1 dalies 18 punkte tokios imperatyvios pareigos nemokumo (iki tol galiojusio ĮBĮ – bankroto) administratoriui nebelieka, nes jam nustatyta alternatyvi funkcija - užtikrinti metinį finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą. Antra, tokią funkciją nemokumo administratorius atlieka tik tuomet, jeigu tokios ataskaitos yra sudaromos. Aptariamos normos redakcija neišskiria tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą su sąlyga, jeigu jos sudaromos. Priešingai, įstatymo leidėjas suformulavo, kad nemokumo administratorius bankroto proceso metu, be kita ko, užtikrina metinių ir tarpinių, jeigu jos sudaromos, finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą. Toks reglamentavimas nėra visiškai aiškus. Tai matyti iš Institucijos atstovo paaiškinimų teisme, kad įstatymų leidėjas įtvirtino nemokumo administratoriui funkciją užtikrinti tik tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą, jeigu jos sudaromos. Visgi, teismo manymu, aptariama nemokumo administratoriaus funkciją užtikrinti metinių ir tarpinių, jeigu jos sudaromos, finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą, neturėtų būti sprendžiama išskiriant vien tik tarpinių ataskaitų rinkinis, nes jungtis „ir“ parodo, kad nemokumo administratorius užtikrina metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą, o ne vieną jų, ir tokių ataskaitų rinkinių sudarymą pastarasis užtikrina tik tuo atveju, jeigu jos sudaromos.

29Teismo manymu, dėl aptarto, JANĮ 66 straipsnio 1 dalies 18 punkto nuostata švelnina administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens teisinę padėtį nes šiam nebekyla pareigos sudaryti ir teikti Registrų tvarkytojui metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Tokios pareigos nemokumo administratoriui nesukelia ir aptariamo straipsnio 19 punktas, kuriame įtvirtinta nemokumo administratoriaus funkcija teikia informaciją Juridinių asmenų registro tvarkytojui, nes šiame punkte nekonkretizuota kokią būtent informaciją pastarasis teikia ir, ar prie tokios informacijos turėtų būti priskiriama ir metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai, kurie atskirai 19 punkte nėra išskiriami, kaip tai padaryta jau aptartame 18 punkte.

30Dėl aptarto reglamentavimo ir nustatytų aplinkybių teismas sprendžia, kad nėra pagrindo sutikti su Protokolo duomenimis ir Institucijos atstovės teiginiais, kad administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens veikoje yra administracinio nusižengimo, numatyto ANK 223 straipsnio 23 dalyje, požymis, t. y. kad jis, Registro tvarkytojui laiku nepateikė 2014 - 2018 metus UAB „( - )“ metinių finansinių ataskaitų rinkinių, t. y. laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka, nes nuo 2020 m. sausio 1 d. pareigos sudaryti ir teiki metinių finansinių ataskaitų rinkinių aptartas reglamentavimas nebenumato. Vadinasi, yra CK 2.66 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta išlyga dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinių pateikimo po patvirtinimo, t. y. jeigu įstatymai nenumato kitaip. Analogiško pobūdžio išlygos įtvirtintos ir Nuostatų 120 ir 123 punktuose. Minėta, kad aptartame JANĮ 66 straipsnio 1 dalies 18 punkte metinių finansinių ataskaitų rinkinių sudarymo užtikrinimas nemokumo administratoriui atsiranda su sąlyga, jeigu tokie ataskaitų rinkiniai yra sudaromi.

31Pažymėtina ir tai, kad net ir nustačius, jog nuo 2020 m. sausio 01 d. galiojančio JANĮ aptartos nuostatos nešvelnina administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens teisinę padėti ir pastarajam buvo prievolė teikti 2014-2018 metų bankrutavusios Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinius, tokios pareigos administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo įvykdyti negalėjo dėl objektyvių priežasčių, ką patvirtina žemiau pateikiami įrodymai.

32Iš bylos ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstiniame išraše nurodyta, jog BUAB „( - )“ bankroto administratoriumi nuo 2013 m. lapkričio 12 d. yra UAB „A.“. Bendrovės finansinių metų pradžia yra sausio 1 d., finansinių metų pabaiga yra gruodžio 31 d. (t. y. bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais) (b. l. 8-12). Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstiniame išraše su istorija matyti, kad UAB „A.“ vadovas nuo 2013 m. rugpjūčio 12 d. yra G. M. (b. l. 4-7). UAB „( - )“ bankroto byla buvo iškelta Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 21 d. nutartimi ir paskirtas bankroto administratorius UAB “A.“. O 2014 m. vasario 7 d. nutartimi buvo patvirtintas įmonės kreditorių sąrašas, kuris vėliau buvo patikslintas: 2014 m. kovo 3 d., 2014 m. balandžio 28 d., 2014 m. gegužės 16 d., 2014 m. liepos 7 d., 2014 m. rugsėjo 29 d., 2019 m. gegužės 7 d., 2019 m. rugsėjo 3 d. nutartimis. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 2 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Teismas nustatė, kad lieka galioti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 7 d. nutartimi patvirtinti ir 2014 m. kovo 3 d., 2014 m. balandžio 28 d. bei 2014 m. gegužės 16 d. nutartimis patikslinti B UAB „( - )“ kreditorių finansiniai reikalavimai. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-551-560/2015, pagal bankrutavusios UAB „( - )“ bankroto administratoriaus UAB „A.“ įgalioto asmens G. M. ieškinį, pripažino UAB „( - )“ bankrotą tyčiniu. Ši nutartis panaikinta Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. birželio 4 d. nutartimi, kuria klausimas dėl BUAB „( - )“ bankroto pripažinimo tyčiniu, perduotas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. vasario 14 d. nutartimi pripažino UAB „( - )“ bankrotą tyčiniu (nutartis įsiteisėjo 2017 m. vasario 22 d.). Teismas padarė išvadą, kad byloje nustatyti ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 5 punkte numatyti tyčinio bankroto požymiai - netinkamas įmonės vadovo pareigų vykdymas, ekonomiškai nenaudingų sandorių sudarymas bei galimai apgaulingas ir netinkamas buhalterinės apskaitos tvarkymas, rodo, kad įmonė prie bankroto buvo privesta tyčia, t. y. jog bankrotą nulėmė ne verslo nesėkmė, o tyčiniai įmonės valdymo organų veiksmai, siekiant išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos 1 – ojo skyriaus raštas, kuriame nurodyta, kad BUAB „( - )“ bankrotas buvo pripažintas tyčiniu, todėl yra pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-02681-16, kuriame yra paskirtas BUAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos tyrimas (b. l. 27). Nustatyta ir tai, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. sausio 30 d. baudžiamuoju įsakymu (baudžiamojoje byloje Nr. e1-713-1015/2020, teisminio proceso Nr. 1-01-1-02681-2016-9) pripažino V. Č. kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 223 straipsnio 1 dalyje, nes jis nuo 2011 m. lapkričio 1 d. iki 2013 m. spalio 31 d. būdamas UAB „( - )“ direktoriumi aplaidžiai tvarkė buhalterinę apskaitą. Baudžiamasis įsakymas neįsiteisėjęs (LITEKO). Aptarti duomenis patvirtina administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens objektyvų negalėjimą teikti metinių finansinių ataskaitų rinkinių dėl to, kad jų nebuvo įmanoma sudaryti dėl tyčinio įmonės bankroto, nuolat tikslintą kreditorių sąrašo ir atliekamo ikiteisminio tyrimo.

33Vertintina ir teismų praktika nagrinėjamu klausimu, dėl būtinumo sudaryti bei teikti tarpinių bei metinių finansinių ataskaitų rinkinius. Taip, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. kovo 07 d. sprendime administracinėje byloje Nr. EI-699-561/2017 pažymėjo, kad tiek bendrovės vadovas, tiek ir bankroto administratorius privalo teikti anksčiau minėtus dokumentus. Įstatymų leidėjas, įtvirtindamas pareigą teikti metines finansines ataskaitas, neišskiria juridinio asmens teisinės formos, statuso ar kitų kriterijų, kuriais remiantis būtų galima nevykdyti minėtos pareigos. O tuo atveju, jeigu bankroto administratoriui dėl vienokių ar kitokių priežasčių iškilo kliūčių dėl metinių finansinės atskaitomybės dokumentų pateikimo, pastarasis bet kokių atveju privalėjo imtis maksimalių veiksmų ir šias ataskaitas pateikti, atitinkamus netikslumus ar nukrypimus išdėstydamas aiškinamajame rašte. Kitaip tariant, teismas pažymėjo, kad įmonei negalint pateikti tikslių duomenų jokiu būdu neišnyksta pareiga teikti kuo tikslesnes finansines ataskaitas, atitinkamus trūkumus nurodant aiškinamajame rašte. Priešingas šių teisės normų aiškinimas užkirstų kelią registro tvarkytojui turėti aktualius duomenis bei tinkamai vykdyti savo pareigas. Visgi, pažymėtina, kad minimas sprendimas buvo priimtas administracinėje byloje sprendžiant kitą klausimą. Taip pat svarbu ir tai, kad įmonių finansinės atskaitomybės dokumentai ir jų pildymas yra griežtai reglamentuojamas įstatymų. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 4 straipsnį ūkio subjektai turi tvarkyti apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalį į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu. Pagal įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 5 straipsnio 1 dalį finansinės ataskaitos turi būti sudaromos taip, kad tikrai ir teisingai parodytų įmonės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas, sąnaudas ir pinigų srautus, jeigu įmonė sudaro pinigų srautų ataskaitą. Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai į įmonės apskaitą registruojami tada, kai jie įvyksta, ir pateikiami tų ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose, neatsižvelgiant į pinigų gavimą arba išmokėjimą. Pagal kaupimo principą pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o sąnaudos – tada, kai jos patiriamos (Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 11 straipsnis). Vadovaujantis Buhalterinės apskaitos 17 straipsniu, finansinės ataskaitos sudaromos pagal sąskaitų duomenis Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, tai yra atitikimą pirminiams dokumentams.

34Be to, kaip nustatyta nagrinėjamoje administracinio nusižengimo byloje, galimybės teikti netikslias bankrutavusios Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinius G. M. negalėjo dėl jau aptartų objektyvių aplinkybių. Atitinkamai, negalėjo teikti ir jokių paaiškinamųjų raštų Registro tvarkytojui, jeigu būtų pateikęs netikslias ataskaitų rinkinius.

35Vadinasi, pastarajam pateikus netikslių ataskaitų rinkinius, jam gręstu atsakomybė už administracinį nusižengimą, numatytą ANK 223 straipsnio 2 dalyje jau už tyčinį veikimą, t. y. už neteisingų juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų pateikimą. Dėl aptarto reglamentavimo ir nustatytų aplinkybių teismas sprendžia, kad konkrečiu atveju G. M. nepadarė pavojingos veikos, atsakomybė už kurią numatyta ANK 223 straipsnio 2 dalyje, todėl ši administracinio nusižengimo teisena nutraukiama.

36Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 635 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

37nutraukti administracinio nusižengimo teiseną, kurioje G. M., asmens kodas ( - ) surašytas administracinio nusižengimo protokolas už administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 223 straipsnio 2 dalyje.

38Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vladimir... 2. žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą,... 3. Teismas... 4. G. M. buvo surašytas 2019 m. lapkričio 13 d. administracinio nusižengimo... 5. IBĮ 11 straipsnio 5 dalies 16 punktas numato, kad bankroto administratorius... 6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.66... 7. Pagal CK 2.52 straipsnio 1 dalį ir UAB „( - )“ steigimo dokumentus... 8. Vadovaujantis CK 2.67 straipsniu už dokumentų ir duomenų pateikimą Registro... 9. Pavėluotas finansinių ataskaitų rinkinių pateikimas neatleidžia nuo... 10. Teismo posėdyje 2020 m. sausio 14 d. administracinėn atsakomybėn traukiamas... 11. Teismui pagarsinus 2019 m. lapkričio 19 d. VĮ Registrų centro Vilniaus... 12. BUAB „( - )“ rašte dėl administracinio nusižengimo, kuris buvo pateiktas... 13. BUAB „( - )“ 2019 m. rugpjūčio 23 d. raštiškai išdėstytoje nuomonėje... 14. Teismo posėdyje Institucijos atstovė Aurima Račkytė paaiškino, kad... 15. Administracinio nusižengimo teisena nutrauktina.... 16. ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatyta administracinė atsakomybė ir už... 17. Aptariamoje normoje nustatyta atsakomybė už veikimą, kai pateikiami... 18. Aptariama įstatymo norma yra blanketinė, todėl svarbu įvertinti ir kitas... 19. Protokole nurodoma, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, BUAB... 20. CK 2.66 straipsnio 4 dalyje, nustato, kad juridinio asmens finansinių... 21. Vadovaujantis CK 2.67 straipsniu, ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 7 punktu (2017m.... 22. Protokole nurodomos ir ABĮ 58 straipsnio 3 dalies nuostatos, kad bendrovės... 23. Visgi, konkrečiu atveju byloje sprendžiama dėl administracinio nusižengimo,... 24. Protokolo surašymo metu galiojusio ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas... 25. Iš esmės analogiškas reglamentavimas įtvirtintas ir nuo 2020 m. sausio 01... 26. ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 16 punkte buvo numatyta, kad bankroto... 27. Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Juridinių asmenų nemokumo įstatymo... 28. Visų pirma, ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 16 punktas be kita ko imperatyviai... 29. Teismo manymu, dėl aptarto, JANĮ 66 straipsnio 1 dalies 18 punkto nuostata... 30. Dėl aptarto reglamentavimo ir nustatytų aplinkybių teismas sprendžia, kad... 31. Pažymėtina ir tai, kad net ir nustačius, jog nuo 2020 m. sausio 01 d.... 32. Iš bylos ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta,... 33. Vertintina ir teismų praktika nagrinėjamu klausimu, dėl būtinumo sudaryti... 34. Be to, kaip nustatyta nagrinėjamoje administracinio nusižengimo byloje,... 35. Vadinasi, pastarajam pateikus netikslių ataskaitų rinkinius, jam gręstu... 36. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 37. nutraukti administracinio nusižengimo teiseną, kurioje G. M., asmens kodas (... 38. Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo)...