Byla 2A-1004-370/2010
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo Tauragės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, bei ieškovės apeliacinį skundą dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2010-03-09 sprendimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Danguolės Martinavičienės, kolegijos teisėjų Eugenijos Morkūnienės, Albinos Pupeikienės, sekretoriaujant Jelenai Ušakovai, dalyvaujant ieškovės atstovams Jonui Kiminiui, advokatui Rimvydui Paulauskui, atsakovės atstovams Margaritai Kudijanovai, Vygandui Mylimui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-136-377/2010 pagal ieškovės UAB „Jongita“ ieškinį atsakovui Tauragės apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo Tauragės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, bei ieškovės apeliacinį skundą dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2010-03-09 sprendimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovė ieškiniu teismo prašė priteisti iš atsakovo 14 758 Lt skolos, 6 proc. procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2007-10-16 ieškovė su Tauragės rajono policijos komisariatu sudarė sutartį dėl automobilių transportavimo iš įvykio vietos ir naudojimosi mokama transporto saugojimo aikštele. Sutarties galiojimo laikotarpiu ieškovė transportavo, saugojo ir administravo šiuos atsakovo nurodytus automobilius: „Toyota Previa“, valst. Nr. CEH 386, laikotarpiu nuo 2008-04-18 iki 2009-07-30, „Mazda 626“, valst. Nr. ( - ), nuo 2008-11-16 iki 2009-07-30, „Opel Corsa“, valst. Nr. ( - ), nuo 2008-12-13 iki 2009-07-30, BMW 316, valst. Nr. ( - ), nuo 2009-01-02 iki 2009-07-30, „Audi 80“, valst. Nr. ( - ), nuo 2009-01-25 iki 2009-08-13, „Volkswagen Passat“, valst. Nr. ( - ), nuo

42009-03-08 iki 2009-07-30, „Jaguar“, valst. Nr. ( - ), nuo 2007-07-16 iki šiol, VAZ 2013, valst. Nr. ( - ), nuo 2008-11-16 iki 2009-07-23, „Renault Espace“, valst. Nr. ( - ), nuo 2007-06-25 iki 2009-07-02. Kiekvienu atveju nuvežus atsakovo nurodymu atitinkamą automobilį į mokamą saugojimo aikštelę tarp ieškovės ir atsakovo atsirado faktiniai pasaugos teisiniai santykiai, už suteiktas paslaugas ieškovei turi būti atlyginta.

5Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovės nurodyti automobiliai buvo saugomi kaip daiktiniai įrodymai ikiteisminiuose tyrimuose arba kaip sulaikyti, todėl vadovaujantis sutartimi už jų saugojimą ir transportavimą komisariatas nesumoka.

6Tauragės rajono apylinkės teismas 2010-03-09 sprendimu ieškinį atmetė. Teismas konstatavo, kad byloje ginčas kilo tarp sutarties šalių – UAB ,,Jongita‘‘ ir Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato, o ne tarp ieškovės ir Valstybės. Ieškovė teismo 2009-11-17 nutartimi buvo įpareigota nurodyti tinkamą proceso šalį, tačiau šios pareigos neįvykdė, todėl teismas bylą išnagrinėjo iš esmės (CPK 45 str. 3 d.). Teismas nurodė, kad 2007-10-16 ieškovės ir komisariato sudarytos sutarties 1.4 p. nustatyta, jog automobilių ir jų dalių saugojimas, kaip daiktinis įrodymas pagal baudžiamąsias bylas, nemokamas, todėl už automobilius „Toyota Previa“, valst. Nr. ( - ), „Jaguar“, valst. Nr. ( - ), VAZ 2013, valst. Nr. ( - ) ir „Renault Espace“, valst. Nr. ( - ), kurie yra daiktiniai įrodymai ikiteisminiuose tyrimuose, atsakovas mokėti neprivalo. O automobiliai „Mazda 626“, valst. Nr. ( - ), „Opel Corsa“, valst. Nr. ( - ), BMW 316, valst. Nr. ( - ), „Audi 80“, valst. Nr. ( - ), „Volkswagen Passat“, valst. Nr. ( - ), buvo sulaikyti, todėl vadovaujantis sutarties 1.3 p. už jų saugojimą ir transportavimą turi sumokėti transporto priemonių savininkai.

7Apeliaciniu skundu ieškovė prašo Tauragės rajono apylinkės teismo 2010-03-09 sprendimą panaikinti ir priimti naują – ieškinį tenkinti. Nurodo, kad teismo 2009-11-17 nutarties įpareigojimus patikslinti šalis įvykdė – 2009-11-25 pateikė teismui ieškinį, kuriame atsakovu nurodytas Tauragės AVPK, o trečiuoju asmeniu – Tauragės apskrities VMI. Dėl ieškinio esmės nurodo, kad daugeliu atvejų teikiant sutartyje nurodytas paslaugas, už jas atsiskaitydavo jų savininkai ar jas atsiimantys asmenys, tačiau galimi atvejai, kai to padaryti neįmanoma dėl teismų priimtų sprendimų – transporto priemonių konfiskavimo bei kai savininkai atsisako atlyginti išlaidas. Tokiais atvejais pagal įstatymą saugojimo išlaidas privalo atlyginti pasaugos davėjas (CK 6.841 str. 2 d., 6.850 str.). Ieškovė prašė priteisti išlaidas dėl 9 automobilių, 6 iš jų teismų sprendimais yra konfiskuotos. Tokio turto saugojimo, atlyginimo už suteiktas paslaugas klausimus reglamentuoja Vyriausybės 2004-04-26 nutarimu Nr. 634 patvirtintos Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklės bei Generalinio komisaro 2006-10-17 įsakymu Nr. 5-V-599 patvirtinta Paimto, konfiskuoto turto, turto, į kurį nuosavybės teisės laikinai apribotos, daiktinių įrodymų priėmimo, apskaitos, saugojimo, perdavimo, grąžinimo ir naikinimo instrukcija. Konfiskuotas turtas perduotinas valstybei ir tampa valstybės nuosavybe. Valstybės institucijų, kurių žinioje yra valstybei perduotinas turtas, patirtos išlaidos, susijusios su šio turto saugojimu, pripažinimu atliekomis ir kitais veiksmais, apmokamos iš joms skirtų Valstybės biudžeto asignavimų. Minėti teisės aktai nustato pasaugos davėjo pareigą atlyginti saugotojui turėtas būtinas saugojimo išlaidas. Ieškovė iš atsakovo reikalauja atlyginti saugojimo išlaidas tik už laikotarpį nuo sprendimų konfiskuoti automobilius iki jų perdavimo Valstybinei mokesčių inspekcijai. Tie patys teisės aktai įpareigoja atsakovą atlyginti ir už kitų trijų automobilių, kaip daiktinių įrodymų, saugojimą.

8Atsiliepime atsakovas prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad šalių teisės ir pareigos yra nustatytos šalių sudarytoje pasaugos sutartyje. Pagal CK 6.830 str. 1 d. pasaugos davėjas už pasaugą sumoka atlyginimą, tik jeigu tai numatyta sutartyje. Kadangi sutartyje už sulaikytus automobilius ir kaip daiktinius įrodymus saugotus automobilius sutartyje atlyginimas nenumatytas, atsakovė neprivalo ieškovei sumokėti.

9Trečiasis asmuo atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

10Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

11CPK 45 str. 1 dalyje nustatyta, kad teismas, bylos nagrinėjimo metu nustatęs, kad ieškinys pareikštas ne to asmens, kuriam priklauso reikalavimo teisė, arba ne tam asmeniui, kuris turi pagal ieškinį atsakyti, gali vienos iš šalių motyvuotu prašymu, nenutraukdamas bylos, pakeisti pradinį ieškovą arba atsakovą tinkamu ieškovu arba atsakovu. Jeigu ieškovas nesutinka, kad atsakovas būtų pakeistas kitu asmeniu, teismas nagrinėja bylą iš esmės (CPK 45 str. 3 d.).

12Ieškovė pateikė ieškinį, kuriuo teismo prašė iš atsakovės Valstybės, atstovaujamos Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato, priteisti 14 758 Lt skolą už automobilių saugojimą ir administravimą (sulaikytų transporto priemonių pateikimas tyrėjams, savininkams, valdytojams bei kitiems suinteresuotiems asmenims, paruošimas žiemos sezonui, perstatymas), 6 proc. procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas (t. 1, b. l. 28–31). Ieškovė nurodė, kad automobiliai buvo atsakovės žinioje, todėl ji ir privalo atlyginti išlaidas, susijusias su turto saugojimu ir kitais veiksmais.

13Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009-11-17 nutartimi įpareigojo ieškovę pašalinti ieškinio trūkumus – nurodyti tinkamas bylos šalis (t. 1, b. l. 41). Nurodė, kad ginčas kilo ne dėl žalos atlyginimo, o iš sutartinių teisinių santykių bei prievolių nevykdymo teisinių padarinių, nes ieškovė su Tauragės apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu 2007-10-16 sudarė sutartį dėl transporto priemonių po autoįvykio transportavimo, policijos laikinai sulaikytų transporto priemonių saugojimo bei kitų papildomų paslaugų teikimo. Taip pat nurodė, kad byloje suinteresuotu asmeniu yra Tauragės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, kadangi Mokesčių inspekcija jai perduoto turto saugojimo, pripažinimo atliekomis, realizavimo ir kitas išlaidas apmoka iš jai skirtų Lietuvos Respublikos biudžeto asignavimų. Kartu nurodė, kad jeigu nebus pašalinti trūkumai per teismo nustatytą terminą, ieškinys bus laikomas nepaduotu ir grąžintas ieškovei.

14Ieškovė 2009-11-25 pateikė patikslintą ieškinį, kuriame atsakovu nurodė Tauragės apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, o trečiuoju asmeniu Tauragės apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, tačiau ieškinio rezoliucinėje dalyje reikalavimą suformulavo valstybei, atstovaujamai Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (t. 1, b. l. 43–46). Tokio turinio ieškinį teismas priėmė 2010-11-26 rezoliucija. Skundžiamo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-03-09 sprendimo motyvuojamoje dalyje (t. 1, b. l. 104) teismas konstatavo, kad ieškovė 2009-11-17 teismo nutarties dėl netinkamo atsakovo pakeitimo tinkamu neįvykdė, todėl ginčą nagrinėja iš esmės (CPK 45 str. 3 d.).

15Iš šių išdėstytų aplinkybių teisėjų kolegijai lieka neaišku, ką pirmosios instancijos teismas laikė tinkamu atsakovu pagal ieškovės pareikštą ieškinį, t. y. ar išnagrinėjo bylą iš esmės laikydamas Tauragės apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą tinkamu ar netinkamu atsakovu, jei dalis teismo išvadų yra padaryta, kad automobilių kaip daiktinių įrodymų saugojimas nėra atlygintinas ir Policijos komisariatui nereikia mokėti, o kitų automobilių saugojimo išlaidas turi atlyginti automobilių savininkai, nors ieškovas buvo nurodęs, kad minėtos autotransporto priemonės buvo saugomos tuo laikotarpiu ir jau kaip konfiskuotas valstybės naudai turtas, iki Mokesčių inspekcija faktiškai perims turtą. Dėl nurodytų priežasčių teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, ir pagal byloje esančius įrodymus negalima tinkamai išspręsti ginčo (neaišku, kurios valstybės institucijos žinioje ir kokiu laikotarpiu buvo ieškovės saugotas konfiskuotinas turtas), todėl skundžiamas sprendimas naikintinas ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 326 str. 1 d. 4 p., 327 str. 1 d. 2 p.).

16Kolegija, vadovaudamasi LR CPK 325–333 str.,

Nutarė

17Tauragės rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 9 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai