Byla e2-4465-723/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Minibank“ ieškinį atsakovei E. S. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

31. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 1 312,08 Eur įsiskolinimą, kurį sudaro 940,72 Eur pagrindinė skola ir 371,36 Eur palūkanų, 252,72 Eur nuostolius, 5,00 procentų dydžio metines procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.

42. Ieškinyje nurodė, kad atsakovė kreipėsi su prašymu suteikti 1 000,00 Eur kreditą 12 mėn. laikotarpiui bei sutiko su vartojimo kredito sutarties sąlygomis. Ieškovas suteikė atsakovei jos prašytą 1 000,00 Eur kreditą. Atsakovė įsipareigojo kredito sumą (1 000,00 Eur) ir palūkanas (431,36 Eur) grąžinti periodinėmis įmokomis po 119,28 Eur iki 2017-07-03. Atsakovė periodinių įmokų nustatytu laiku nepervedė, į raginimus neatsakė, todėl 2016-10-20 kredito sutartis buvo nutraukta. Ieškovas pagal sutarties 9.1. punktą paskaičiavo nuostolius, kurie už laikotarpį nuo 2016-09-04 iki 2017-02-27 (177 dienas) sudaro 252,72,00 Eur.

53. Atsakovei teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka (asmeniškai ir viešo paskelbimo būdu). Iš jos per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, toliau – CPK, 142 str. 4 d.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

74.Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (( - ) str. 2 d.).

85. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2016-07-02 ieškovas su atsakove sudarė vartojimo kredito sutartį (toliau – ir Sutartis), pagal kurią ieškovas suteikė atsakovei 1 000,00 Eur vartojimo kreditą 12 mėnesių laikotarpiui. Atsakovas sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė ir liko skolingas ieškovui 940,72 Eur negrąžinto kredito. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą, nėra (( - ) str.). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje numatyta, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). CK 6.873 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Pagal CK 6.872 straipsnio 1 dalį palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Vadovaujantis CK 6.881 straipsnio 1 dalimi, 6.873 straipsnio 1 dalimi, 6.872 straipsnio 2 dalimi, kredito gavėjas privalo grąžinti gautą sumą kreditoriui ir sumokėti palūkanas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 940,72 Eur negrąžinto kredito ir 371,36 Eur sutartinės palūkanos.

96. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 252,72 Eur nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo paskaičiuotos laikotarpiu nuo 2016-09-04 iki 2017-02-27 (177 d.) taikant 72,00 proc. metinę palūkanų normą.

107. Sutarties 9.1 punkte įtvirtinta, jog už kiekvieną mokėjimo vėlavimo dieną mokami nuostoliai, kurie yra ne mažesni nei už kreditą mokamų palūkanų norma per dieną nuo laiku nesumokėtos kredito sumos. Nagrinėjamu atveju tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis. Teismas, spręsdamas klausimą dėl tokių prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2012; 2008 m. vasario 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; 2016 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-29-248/2016). Sutarties 9.1. punkte numatytos palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos nuo visos pradelstos sumokėti sumos tik esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, kurios tikslas kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (CK 6.71, 6.193, 6.261 str., Lietuvos A. T. 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Šalių teisė susitarti dėl netesybų dydžio ribojama įstatymu – Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo (toliau – VKĮ) 11 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta nuostata, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Jeigu netesybos yra aiškiai per didelės (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba neprotingai didelės (CK 6.258 straipsnio 3 dalis), teismas gali netesybas mažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Netesybos negali būti skaičiuojamos už ilgesnį kaip 180 dienų laikotarpį (VKĮ 11 straipsnio 8 dalis). Remiantis tuo kas išdėstyta darytina išvada, kad ieškovo prašomos priteisti palūkanos (72,00 proc. (0,2 proc. per dieną)) nepagrįstai didelės, pažeidžia VKĮ 11 straipsnio 8 dalies nuostatas, taikomas mokėjimams, kurie skirti nuostoliams, atsiradusiems dėl pavėluotų įmokų mokėjimo, kompensuoti, todėl palūkanos mažintinos iki 0,05 proc. per dieną (CK 6.37 straipsnio 3 dalis) ir skaičiuotinos už prašomas 177 dienas. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovo priteistina 116,12 Eur (1 312,08 Eur x 0,05 proc. x 177 d.) nuostolių suma. Tokia palūkanų suma laikytina pagrįsta atlyginti ieškovo turėtus nuostolius dėl pavėluotų įmokų mokėjimo, o likusi ieškovo reikalavimo dalis dėl palūkanų, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius, priteisimo atmestina (CK 1.5 str., 6.37 str. 1, 3 d., 6.258 str. 3 d., VKĮ 11 str. 8 d.).

118. CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 1 dalies pagrindu iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2017-08-10, iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

129. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš viso 1 564,80 Eur. Ieškiniu jam priteista 1 428,20 Eur, t.y. 91,27 procentai. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai ieškovui iš atsakovės priteistinos 177,98 Eur bylinėjimosi išlaidos (195,00 Eur x 91,27 proc.) (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 2 d.).

13Remdamasis tuo, kas išdėstyta, bei vadovaudamasis LR ( - ) straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti ieškovui UAB „Minibank“ (į. k. ( - )) iš atsakovės E. S. (a. k. ( - ) 940,72 Eur negrąžinto kredito, 371,36 Eur palūkanų, 116,12 Eur nuostolius, iš viso 1 428,20 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus dvidešimt aštuonis eurus 20 ct), 5 proc. metines palūkanas už priteistą 1 428,20 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-08-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 177,98 Eur (viena šimtą septyniasdešimt septynis eurus 98 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

17Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą Vilniaus rajono apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnyje nustatyta tvarka.

18Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

19Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai