Byla 2A-951/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Nijolės Piškinaitės, sekretoriaujant Ilonai Kovger, dalyvaujant atsakovo Alytaus rajono savivaldybės administracijos atstovei E. P., atsakovo UAB „Autodeta ir Ko“ atstovui advokatui Vytautui Kucevičiui, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 7 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1397-259/2010 pagal ieškovo Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Alytaus rajono savivaldybės administracijai ir uždarajai akcinei bendrovei „Autodeta ir Ko“ dėl Mažos vertės pirkimo komisijos sprendimo ir pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančiais, tretysis asmuo: Viešųjų pirkimų tarnyba.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas, gindamas viešąjį interesą, kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams Alytaus rajono savivaldybės administracijai ir UAB „Autodeta ir Ko“, prašydamas: 1) pripažinti negaliojančiu Alytaus rajono savivaldybės administracijos Mažos vertės pirkimų komisijos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimą, kuriuo atsakovas UAB „Autodeta ir Ko“ buvo pripažintas lengvojo automobilio pirkimo laimėtoju; 2) pripažinti negaliojančia su pirkimo laimėtoju sudarytą 2008 m. gruodžio 29 d. automobilio pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 735; 3) taikyti restituciją natūra ir grąžinti pirkimo laimėtojui UAB „Autodeta ir Ko“ automobilį Škoda Superb II Elegance 3,6 FSI V6, 191 kW (260 AG), A/T, 4x4, kėbulo Nr. ( - ).

5Ieškovas nurodė, kad atsakovo Alytaus rajono savivaldybės administracijos Mažos vertės pirkimų komisija (toliau – Komisija) 2008 m. gruodžio 22 d. posėdžio metu nutarė organizuoti automobilio pirkimą pagal patikslintą techninę specifikaciją vykdant apklausą žodžiu. Viešųjų pirkimų tarnyba 2009 m. kovo 18 d. rašte Nr. 4S-837 „Dėl viešojo pirkimo procedūrų vertinimo“ konstatavo, kad apklausos būdu vykdant supaprastintą mažos vertės lengvojo automobilio pirkimą, vadovautasi Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. D1-590 patvirtintomis Alytaus rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis (toliau - Taisyklės). Komisija 2008 m. gruodžio 22 d. posėdžio metu nustatė, kad perkamo automobilio variklis turi būti ne daugiau kaip 2000 cm3 darbinio tūrio ir ne daugiau kaip 120 kW galingumo, tačiau prie posėdžio protokolo pridedamojoje techninėje specifikacijoje nurodyta, jog perkamo automobilio variklis turi būti ne mažiau kaip 2000 cm3 darbinio tūrio ir ne mažiau kaip 120 kW galingumo. Komisijos 2008 m. gruodžio 23 d. posėdžio protokole nurodyta, kad apklausti tiekėjai pagal perkančiosios organizacijos nustatytą techninę specifikaciją, o ne pagal 2008 m. gruodžio 22 d. posėdžio protokole nurodytus variklio tūrio ir galingumo parametrus. Pirkimo laimėtoju nustatytas atsakovas UAB „Autodeta ir Ko“. Perkančioji organizacija 2008 m. gruodžio 29 d. sudarė su pirkimo laimėtoju UAB „Autodeta ir Ko“ pirkimo sutartį Nr. 735, pagal kurią įsigijo 80 508,48 Lt vertės be PVM, kuris sudaro 14 491,52 Lt, bendros 95 000 Lt vertės automobilį Škoda.

6Ieškovo teigimu, apklausos būdu vykdant supaprastintą mažos vertės lengvojo automobilio pirkimą, buvo pažeistos Taisyklių 102.1.4. punkto nuostatos, kadangi mažos vertės pirkimai apklausos būdu galimi tik esant bent vienai šiame punkte numatytai sąlygai, o vykdant šį pirkimą nei vienos Taisyklėse numatytos sąlygos nebuvo. Taip pat pažeistos Taisyklių 175.2. punkto nuostatos, kad žodžiu gali būti bendraujama (kreipiamasi į tiekėjus, pateikiami pasiūlymai), kai pirkimas vykdomas apklausos būdu, o pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000 Lt ir esant įvykiams, kurių perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, o vykdant apklausą prekių, paslaugų ar darbų nepavyktų įsigyti laiku. Pažeidus minėtus Taisyklių punktus, buvo pažeisti ir Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 85 straipsnio 3 dalies reikalavimai. Tuo pačiu neužtikrintas VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje ir Taisyklių 5 punkte nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų laikymasis. Alytaus rajono savivaldybės administracija taip pat pažeidė Taisyklių 8 punktą, kad atliekant supaprastintus pirkimus, perkančioji organizacija atsižvelgia į aplinkos apsaugos reikalavimus. Alytaus rajono savivaldybės administracija įsigijo automobilį, kuris neatitinka Aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 22 d. įsakymo. Perkančiajai organizacijai pažeidus imperatyvias įstatymo normas, supaprastintas mažos vertės lengvojo automobilio pirkimas laikytinas negaliojančiu ir tuo pagrindu naikintina atsakovų sudaryta 2008 m. gruodžio 29 d. pirkimo-pardavimo sutartis, kadangi tik tokiu būdu gali būti apgintas viešasis interesas. CK 1.80 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Kai sandoris niekinis ir negalioja, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visą, ką yra gavusi pagal sandorį. Alytaus rajono savivaldybės administracija 2008 m. gruodžio 29 d. sudarė su pirkimo laimėtoju UAB „Autodeta ir Ko“ pirkimo sutartį, pagal kurią įsigijo bendros 95 000 Lt vertės automobilį Škoda Superb. Teismui pripažinus šią sutartį negaliojančia, Alytaus rajono savivaldybės administracija privalėtų grąžinti automobilį Škoda Superb atsakovui UAB „Autodeta ir Ko“. Ieškovo nuomone, Alytaus rajono savivaldybės administracijos Mažos vertės pirkimų komisijai pažeidus teisės aktų reikalavimus, nustačius pirkimo laimėtoją ir sudarius automobilio pirkimo-pardavimo sutartį, panaudota net 95 000 Lt savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ko buvo pakirstas piliečių pasitikėjimas valstybe, o tuo pačiu buvo pažeistas viešasis interesas.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Kauno apygardos teismas 2010 m. gegužės 7 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš Kauno apygardos prokuratūros atsakovui UAB „Autodeta ir Ko“ 1 210 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Teismas nustatė, kad ieškovui apie viešojo intereso pažeidimą tapo žinoma 2009 m. balandžio 27 d. iš Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros gauto 2009 m. balandžio 20 d. Viešųjų pirkimų tarnybos rašto Nr. 4S-1218 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės administracijos vykdytų viešųjų pirkimų“. Ieškovas ieškinį pareiškė 2009 m. birželio 18 d. Įstatymo leidėjas yra nustatęs sutrumpintą vieno mėnesio ieškinio senaties terminą iš konkurso rezultatų atsirandantiems reikalavimams ginčyti (CK 1.125 str. 3 d.). Teismas konstatavo, kad ieškovas ieškinį pateikė 2009 m. birželio 18 d., t. y. praleidęs įstatyme įtvirtintą vieno mėnesio ieškinio senaties terminą, kadangi šis terminas baigėsi 2009 m. gegužės 28 d., o tai sudaro pagrindą ieškinį atmesti (CK 1.131 str. 1 d.).

9Teismas pažymėjo, kad Taisyklių 102.1.4.1. punktas numato, jog apklausos būdu gali būti vykdomi mažos vertės pirkimai, jeigu būtina skubiai įsigyti prekių, o Taisyklių 175.2. punktas numato, kad žodžiu gali būti bendraujama (kreipiamasi į tiekėjus, pateikiami pasiūlymai), kai pirkimas vykdomas apklausos būdu ir dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, o vykdant apklausą prekių, paslaugų ar darbų nepavyktų įsigyti laiku. Teismo manymu, Alytaus rajono savivaldybės administracija VPĮ ir Taisyklių nuostatų iš esmės nepažeidė, kadangi buvo susidariusi situacija, kad automobilį reikia įsigyti skubiai ir vykdant apklausą raštu nebūtų galimybės įsigyti jį laiku. Teismas pažymėjo, kad pasibaigus biudžetiniams metams, Savivaldybės taryba iš naujo svarsto jau kitų metų savivaldybės biudžetą, planuodama ir tvirtindama visų pajamų ir išlaidų planą, o lėšos savivaldybės reikmėms, tame tarpe ir lėšos automobilių įsigijimui, nėra perkeliamos į kitų metų biudžetą. Automobilį reikėjo įsigyti skubiai, iki metų pabaigos, nes Savivaldybės administracija buvo jau anksčiau perdavusi turimus automobilius savo įstaigoms, kurioms šie automobiliai buvo būtini, todėl Savivaldybės administracijai buvo poreikis neatidėliojant įsigyti automobilį. Savivaldybės taryba leidimą įsigyti automobilį Savivaldybės administracijai davė 2008 m. lapkričio 18 d., tačiau Viešųjų pirkimų tarnyba 2008 m. gruodžio 19 d. įpareigojo nutraukti ankstesnio pirkimo procedūras. Jeigu Savivaldybės administracija nebūtų panaudojusi 2008 m. biudžete numatytų asignavimų automobiliui, kitais metais tą padaryti būtų buvę kur kas sudėtingiau ir tai būtų užtrukę ne vieną mėnesį. Įvertinus tai, akivaizdu, kad automobilis iš tiesų buvo būtinas nedelsiant, o lėšų nepanaudojimas 2008 m. būtų sukėlęs didelių nepatogumų savivaldybės darbuotojams ir neigiamai įtakojęs jų tinkamą ir savalaikį funkcijų atlikimą.

10Teismas laikė nepagrįstu ieškovo teiginį, kad Alytaus rajono savivaldybės administracija įsigijo automobilį, kuris neatitinka Aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. D1-697 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams nuo 2008 metų taikytini aplinkos apsaugos kriterijai (1-oji produktų grupė) sąrašo ir I-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijų tvirtinimo“. Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimas Nr. 804 „Dėl Nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ (toliau - Nutarimas), kurio pagrindu ir buvo priimtas minėtas įsakymas, yra privalomas tik Vyriausybės įstaigoms ir kitoms Vyriausybei atskaitingoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, Vyriausybės kanceliarijai, ministerijoms, įstaigoms prie ministerijų ir kitoms ministerijoms pavaldžioms valstybės institucijoms ir įstaigoms. Nutarimo 4 punkte įtvirtinta, kad kitoms, nepaminėtoms perkančiosioms organizacijoms šis Nutarimas (taigi, ir jo pagrindu priimtas lydintysis teisės aktas - įsakymas) yra tik rekomendacinio pobūdžio, taigi ne imperatyviai vykdytinas.

11Teismas, spręsdamas šalių ginčą dėl viešųjų pirkimų procedūrų laikymosi fakto nustatymo, pažymėjo, kad tokio pobūdžio bylose Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs dėl formalumo aspekto viešųjų pirkimų procedūrose. VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek teikėjams yra nustatyti ne siekiant atlikti formalias procedūras tam, kad perkančiosios organizacijos ir tiekėjo veiksmai besąlygiškai tiksliai atitiktų teisės normas ir viešųjų pirkimų taisykles, o tam, jog būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai. Ieškovas neįrodinėjo kokias neigiamas pasekmes realiai Taisyklių preciziško nesilaikymo faktas sukėlė nagrinėjamu atveju. Teismas sprendė, kad Komisijos sprendimo panaikinimas pateisinamas tik dėl esminių pažeidimų, kuriais pažeidžiamos imperatyvios VPĮ nuostatos. Imperatyvių teisės normų pažeidimas vykdant viešuosius pirkimus gali reikštis esminių įstatyme nustatytų principų, dėl kurių buvo pažeistos sąžiningos konkurencijos sąlygos, pažeidimą, taip pat kai priimtas pirkimų komisijos sprendimas leidžia daryti išadą, kad neracionaliai panaudotos lėšos ir laimėtoju šiuo konkrečiu atveju turėjo būti ne komisijos paskelbtas pirkimų dalyvis, bet būtent tas dalyvis, kurio pasiūlymas buvo atmestas. Teismas įvertino tas faktines aplinkybes, kad perkančiosios organizacijos veiksmai dėl UAB „Autodeta ir Ko“ pasirinkimo faktiškai nepaveikė kitų tiekėjų, nes UAB „Autodeta ir Ko“ nebuvo suteikta daugiau teisių negu kitiems pretendentams teikti paslaugą, nelėmė galutinės situacijos kitų tiekėjų nenaudai. UAB „Atodeta ir Ko“ pateiktas pasiūlymas buvo ekonomiškai naudingiausias. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju, jei ir buvo formalūs nežymūs pažeidimai perkančiosios organizacijos veiksmuose, jie nelėmė neteisingo sprendimo pirkti automobilio iš UAB „Autodeta ir Ko“ ir nediskriminavo kitų paslaugos tiekėjų teisių. Teismas padarė išvadą, kad nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo manyti, kad atsakovų veiksmuose buvo nesąžiningos konkurencijos prielaidų viešo konkurso procedūroje.

12Teismas konstatavo, kad UAB „Autodeta ir Ko“ buvo sąžininga šalis, todėl jos atžvilgiu naikinti pirkimo-pardavimo sutartį ir taikyti restituciją nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo (CK 6.158 str. 1 d., 6.153 str.). Sandoris įvykdytas, automobilis faktiškai naudojamas iki šiol. Šiuo metu pripažinti sandorį negaliojančiu ir taikyti restituciją ieškovo nurodomais motyvais nėra pagrindo, kadangi automobilio vertė 2010 m. kovo 16 d. yra sumažėjusi iki 72 833,33 Lt. Be to, sprendimas grąžinti šalis į pradinę padėtį, prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams.

13Teismas pažymėjo, kad pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisės normą sandorio negaliojimas yra siejamas su jo prieštaravimu imperatyvioms teisės normoms, kuriomis siekiama apsaugoti visuomenės interesus, viešąją tvarką. Teismas įvertino tas faktines aplinkybes, kad Komisija, vykdydama pirkimą, vadovavosi Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimais, kuriais buvo skirtos lėšos automobiliui įsigyti, Alytaus rajono savivaldybės taryba 2008 m. lapkričio 18 d. sprendimu Nr. K-292 „Dėl leidimo davimo“ leido Alytaus rajono savivaldybės administracijai įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį, brangesnį kaip 60 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio). Šie savivaldybės tarybos sprendimai buvo skelbiami viešai, todėl visi suinteresuoti asmenys, visuomenė žinojo apie planuojamą automobilio pirkimą. Atsižvelgiant į tai, kad automobilis įsigytas už mažesnę negu analogiškas automobilis paprastai kainuoja kainą, visuomenės interesai nagrinėjamu atveju nebuvo pažeisti, lėšas savivaldybės administracija panaudojo racionaliai ir pagrįstai, nes perkant automobilį nebuvo panaudota daugiau lėšų, negu šiam tikslui numatyta savivaldybės biudžete. Atsižvelgiant į tai, kad vykdant lengvojo automobilio pirkimą nebuvo pažeisti nei asmens, nei visuomenės, nei valstybės teisės ir teisėti interesai, o ieškovo teiginys, jog perkant automobilį Škoda buvo pakirstas piliečių pasitikėjimas valstybe, o tuo pačiu buvo pažeistas viešasis interesas, teismo manymu, nepasitvirtino.

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

15Apeliaciniu skundu ieškovas Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas prašo Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 7 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti, atnaujinus ieškinio senaties terminą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

161. Dėl reikalavimų pagrįstumo. Teismas sutiko, kad vykdant mažos vertės pirkimus Taisyklių 102.1.4.2.-102.1.4.5. punktuose numatytų sąlygų vykdyti mažos vertės pirkimus nebuvo, o buvo tik viena sąlyga, numatyta Taisyklių 102.1.4.1. – buvo būtina skubiai įsigyti prekių, paslaugų ar darbų. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad aplinkybės, kuriomis pateisinama ypatinga skuba, jokiu būdu negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos veiksmų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 3 d. viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga Nr. 31). Alytaus rajono savivaldybės administracija pati atliko tokius veiksmus, kuriais remiantis vėliau pateisinama ypatinga skuba – pati Savivaldybės administracija buvo jau anksčiau perdavusi turimus automobilius savo įstaigoms. Tik nuo perkančiosios organizacijos veiksmų nepriklausančios aplinkybės gali pateisinti ypatingą skubą. Priešingu atveju yra sudaromos sąlygos pažeisti viešųjų pirkimų principus, įtvirtintus VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje.

17Teismas nepagrįstai nustatė, kad Aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 22 d. įsakymas Alytaus rajono savivaldybės administracijai yra tik rekomendacinio pobūdžio. Teismas neatkreipė dėmesio į Taisyklių 8 punktą, kuriuo Alytaus rajono savivaldybės administracija įpareigota atliekant supaprastintus pirkimus atsižvelgti į visuomenės poreikius socialinėje srityje, aplinkos apsaugos reikalavimus ir vadovautis VPĮ 13 ir 91 straipsniais, Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 „Dėl nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“, kitų teisės aktų nuostatomis.

18Viešųjų pirkimų principų pažeidimas yra prilyginamas imperatyviųjų nuostatų pažeidimui būtent dėl to, kad šie susiję su viešojo intereso apsauga. Kasacinis teismas ne kartą konstatavo, kad VPĮ įtvirtintų principų pažeidimas neabejotinai reiškia imperatyviųjų teisės normų pažeidimą. Teismas padarė neteisingą išvadą, kad ieškovas neįrodinėjo kokias neigiamas pasekmes realiai Taisyklių preciziško nesilaikymo faktas sukėlė nagrinėjamu atveju ir kaip diskriminavo kitų paslaugų tiekėjų teises. Pažymėtina, kad ieškinys pareikštas viešajam interesui apginti, ieškiniu nesiekiama apginti kitų paslaugos tiekėjų teisių. Perkančiajai organizacijai pažeidus imperatyvias VPĮ normas, supaprastintas mažos vertės lengvojo automobilio pirkimas laikytinas negaliojančiu ir tuo pagrindu naikintina automobilio pirkimo-pardavimo sutartis.

192. Dėl ieškinio senaties termino. Ieškovas teismo posėdžio metu žodžiu prašė atnaujinti ieškinio senaties terminą, tačiau iš skundžiamo sprendimo galima daryti išvadą, kad teismas žodinio prašymo nelaiko tinkama forma svarstyti klausimą dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo, nes teismas nurodė, kad ieškovas neprašė atnaujinti šio termino. Įstatymai nereglamentuoja, kokia forma turi būti pateikiamas prašymas dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo, todėl teismas turėjo pasisakyti dėl ieškovo prašymo, o ne konstatuoti, kad tokio prašymo nebuvo. Kai pažeidžiamas viešasis interesas, jo gynimas nusveria civilinių santykių stabilumą, todėl ieškinys neturėtų būti atmestas taikant ieškinio senaties terminą.

203. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Gindamas viešąjį interesą, prokuroras atleidžiamas nuo bylinėjimosi išlaidų. Prokuroras atstovauja viešajam, o ne savo asmeniniam interesui, dėl to ieškinys neturėtų būti apmokestinamas žyminiu mokesčiu ar kitomis bylinėjimosi išlaidomis, iš jo neturėtų būti priteisiamas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas.

21Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Alytaus rajono savivaldybės administracija prašo apeliacinį skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 7 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

221. Dėl ieškinio senaties termino taikymo. Teismo sprendime teisingai nurodyta, kad ieškovas įstatymų nustatyta tvarka neprašė atnaujinti ieškinio senaties termino. Šio termino atnaujinimui būtinos svarbios termino praleidimo priežastys. Ieškovas turėjo įrodyti šias priežastis (CPK 12, 178 str.). Ieškovas prašymą dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo pateikė ne parengiamajame teismo posėdyje, o bylos nagrinėjimo teisme iš esmės metu, nors visus savo reikalavimus galutinai turėjo suformuluoti pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu (CPK 226 str.). Teismas teisingai rėmėsi CPK 78 straipsniu, nes ieškovas pažeidė ir procesinį terminą – pateikti prašymą dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo. Ieškovas nurodo netinkamus argumentus, kad pagal teismų praktiką viešasis interesas užtikrinti tikrąją pažeistų subjektinių teisių apsaugą nusveria viešąjį interesą garantuoti teisinį santykių stabilumą. Tokia teismų praktikos nuostata nereiškia, kad pareiškus ieškinį dėl viešo intereso gynimo, teismas besąlygiškai privalo jį patenkinti, nepaisant to, jog praleistas ieškinio senaties terminas ir nepateikta įrodymų, dėl kokių priežasčių jis praleistas.

232. Dėl ieškovo reikalavimų pagrįstumo. Ieškovo cituota ištrauka iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teismų praktikos apžvalgos Nr. 31 atitinka VPĮ 56 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatą, pagal kurią prekės, paslaugos ar darbai neskelbiamų derybų būdu gali būti perkami, jeigu neišvengiamai būtina pirkimą atlikti ypač skubiai dėl įvykio, kurio perkančioji organizacija negalėjo numatyti, kai tokio pirkimo neįmanoma atlikti atvirto, riboto konkurso ar skelbiamų derybų būdais VPĮ nustatytas terminas, aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, jokiu būdu negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos. Minėta įstatymo nuostata taikoma ne supaprastintiems pirkimams. Šiuo atveju buvo pasirinktas ir vykdomas pirkimas ne neskelbiamų derybų būdu, o buvo vykdomas supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu. VPĮ 85 straipsnio 1 dalis nenumato, kad perkančioji organizacija, atlikdama supaprastintus pirkimus, privalėtų vadovautis VPĮ 56 straipsnio 1 dalies 4 punktu, o priešingai – šio straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad perkančioji organizacija supaprastintus pirkimus atlieka pagal pasitvirtintas ir nustatyta tvarka paskelbtas taisykles. Todėl teismas teisingai konstatavo, kad teisės aktai perkančiajai organizacijai suteikia teisę pačiai nuspręsti, kokioms aplinkybėms esant perkančioji organizacija turi teisę pripažinti, jog prekes būtina pirkti skubiai. Nepagrįsti ieškovo argumentai, kad pati Alytaus rajono savivaldybės administracija atliko veiksmus, kuriais remiantis pateisinama ypatinga skuba. Negalima tapatinti Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos. Savivaldybės administracija yra pavaldi Savivaldybės tarybai. Ne pati Savivaldybės administracija nustato, kiek lėšų turi būti skirta jos reikmėms (iš jų – transporto įsigijimui). Savivaldybės organizacija yra tik perkančioji organizacija ir pirkimus gali vykdyti tik esant tarybos patvirtintiems asignavimams, o įsigyjant didesnės nei 60 000 Lt vertės lengvąjį automobilį, dar ir Savivaldybės tarybos sprendimui leisti įsigyti didesnės nei 60 000 Lt vertės automobilį. Būtent Savivaldybės tarybos valiai buvo iš Savivaldybės administracijos perimti ir perduoti kitoms įstaigos automobilius. Po to Savivaldybės administracija, kad galėtų vykdyti savo funkcijas, buvo priversta kreiptis į Savivaldybės tarybą ir tikėtis atitinkamų tarybos sprendimų, sudarančių galimybę įsigyti automobilį.

24Vyriausybė, priimdama 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimą Nr. 804, kurio pagrindu Aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 17 d. įsakymas yra privalomas tik Vyriausybės pavaldžiosioms institucijoms, o kitoms perkančiosioms organizacijoms yra tik rekomendacinio pobūdžio, įvertino tai, kad įvairiose kitose institucijose gali būti įvairių situacijų, kuomet šio nutarimo nuostatas bus neįmanoma įgyvendinti, siekiant įsigyti reikiamą automobilį. Jeigu Savivaldybės administracija būtų vadovavusi minėto rekomendacinio Vyriausybės nutarimo pagrindu priimto Aplinkos ministro įsakymo nuostatomis, ji nebūtų galėjusi įsigyti tokio automobilio, koks jai buvo reikalingas. Alytaus rajono savivaldybė yra kaimiškoji ir nuolat kaimo keliais tenka vykti komisijoms tirti skundus į vietą, dažnai administracijos darbuotojų grupė vienu automobiliu važinėja į kitus miestus, todėl administracijai buvo reikalingas pajėgesnis, didesnis, dinamiškesnis, saugesnis, aukštesnės klasės automobilis. Jeigu būtų laikomasi minėtų rekomendacinių reikalavimų, savivaldybės administracija negalėtų įsigyti tokios prekės, kuri jai iš tiesų buvo reikalinga. Įvertinant minėtus rekomendacinius reikalavimus, Savivaldybės administracija galėjo įsigyti žemos klasės, nedidelį automobilį, geriausiu atveju tinkantį važinėti vienam ar keliems specialistams vykstant netolimais atstumais.

253. Dėl restitucijos taikymo. Restitucijos taikymo atveju atsakovui UAB „Audeta ir Ko“ priteisiant iš Savivaldybės administracijos gautą apmokėjimą už automobilį, nepagrįstai pagerėtų savivaldybės administracijos padėtis, o UAB „Autodeta ir Ko“ pablogėtų, nes parduotas automobilis jau prarado ketvirtadalį savo vertės, todėl teismas pagrįstai pažymėjo, kad UAB „Autodeta ir Ko“ buvo sąžininga šalis, todėl jos atžvilgiu taikyti restituciją nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo.

264. Dėl bylinėjimosi išlaidų. CPK 83 straipsnis atleidimo nuo kitų, išskyrus žyminį mokestį, bylinėjimosi išlaidų apmokėjimo nenumato. Išlaidos advokato pagalbai apmokėti priskiriamos prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

27Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Autodeta ir Ko“ prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

281. Ieškovas neatsižvelgia ir tinkamai neįvertina, kad net jei ir būtų buvę tik tam tikrų pažeidimų viešojo konkurso vykdymo tvarkoje, tai savaime nereiškia pirkimo-paradavimo sutarties neteisėtumo ir pagrindo ją naikinti, juo labiau pagrindo ją naikinti ab initio. Ieškovas neginčija, kad atsakovas UAB „Autodeta ir Ko“ buvo sąžiningas. Ieškovas prašo taikyti dvišalę restituciją, remiantis CK 1.80 straipsniu, tačiau toks restitucijos taikymas prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Šiuo metu automobilis tikrai nėra vertas 2008 m. gruodžio 29 d. pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu buvusios kainos. Šiuo atveju negalima pripažinti negaliojančia automobilio pirkimo-pardavimo sutartį ab initio ir taikyti restituciją, nes tokiu atveju UAB „Autodeta ir Ko“ padėtis nepagrįstai ir nesąžiningai pablogėtų.

292. Priešingai nei nurodo ieškovas, prašymas dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo turi būti pareikštas raštu arba parengiamajame teismo posėdyje ir turi būti motyvuotas, ko nebuvo, ir ko neginčija ir pats ieškovas. Pagrindo atnaujinti ieškinio senaties terminą nebuvimą patvirtina ir pats ieškovas savo apeliaciniame skunde, kuriame jis vieninteliu pagrindu atnaujinti šį terminą nurodo ne svarbių priežasčių buvimą, bet subjektinių teisių gynimą.

30IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

31Dėl ieškinio senaties

32Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas, ar prokuroras, gindamas viešąjį interesą, nepraleido ieškinio senaties termino kreiptis į teismą, taikė CK 1.125 straipsnio 3 dalį, kurioje nustatytas sutrumpintas vieno mėnesio ieškinio senaties terminas, taikomas iš konkurso rezultatų atsiradusiems reikalavimams. Teismas konstatavo, kad prokuroras 2009 m. birželio 18 d. pateikęs teismui ieškinį, praleido vieno mėnesio ieškinio senaties terminą ginčyti Alytaus rajono savivaldybės administracijos Mažos vertės pirkimų komisijos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimą pripažinti UAB ,,Autodeta ir Ko“ lengvojo automobilio pirkimo laimėtoju ir tarp atsakovų sudarytą 2009 m. gegužės 28 d. automobilio pirkimo-pardavimo sutartį.

33Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. liepos 9 d. nutartyje konstatavo, kad CK 1.125 straipsnio 3 dalis, kurioje nustatytas vieno mėnesio ieškinio senaties terminas, nagrinėjant ginčus dėl viešųjų pirkimų, netaikytinas (civilinė byla Nr. 3K-3-339/2010). Šioje nutartyje Lietuvos Aukščiausiasis teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pernelyg trumpas vieno mėnesio ieškinio senaties termino taikymas reikalavimams, turintiems visuomeninę svarbą ir nukreiptiems į visuomenės interesų apsaugą, konstatavo, jog toks trumpas ieškinio senaties terminas neužtikrintų specialiojo VPĮ keliamų tikslų pasiekimo ir pažeistų teisėtus visuomenės lūkesčius. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą, sprendžia, kad Kauno apygardos prokuroro pavaduotojas, pateikdamas 2009 m. birželio 18 d. ieškinį dėl Alytaus rajono savivaldybės administracijos Mažos vertės pirkimų komisijos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimo ir 2008 m. gruodžio 29 d. automobilio pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos tarp Alytaus rajono savivaldybės administracijos ir UAB ,,Autodeta ir Ko“, pripažinimo negaliojančiais, ieškinio senaties termino nepraleido.

34Dėl Mažos vertės pirkimų vykdant tiekėjų apklausą žodžiu

35Mažos vertės pirkimai yra supaprastinti pirkimai, kai yra bent viena iš sąlygų, numatytų VPĮ 2 straipsnio 15 dalies 1 ir 2 punktuose. VPĮ 2 straipsnio 15 dalies 2 punkte nustatyta, kad Mažos vertės pirkimai gali būti vykdomi, kai prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 100 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio), o darbų vertė mažesnė kaip 500 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio). Perkančioji organizacija supaprastintus pirkimus atlieka pagal pasitvirtintas taisykles (VPĮ 85 str. 2 d.). Alytaus rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (toliau – Taisyklės) patvirtintos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. D1-590 (2009 m. gruodžio 7 d. direktoriaus įsakymu Nr. D1-779 pakeistas Taisyklių 102.1.4.2. punktas).

36Perkančioji organizacija supaprastintą Mažos vertės pirkimą ,,Lengvasis automobilis“ vykdė apklausos būdu apklausiant tiekėjus žodžiu. Taisyklių 102.1.4.2. nustatyta, kad Mažos vertės pirkimai atliekami, kai sudaromos prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė neviršija 85 000 Lt be PVM, darbų pirkimų sutarties vertė – 350 000 Lt be PVM. Vienas iš atvejų, numatytų Taisyklių 102., 102.1.4., 175, 175.2 punktuose, kada Mažos vertės pirkimai apklausos būdu (apklausiant žodžiu) gali būti atliekami, kai būtina prekių ar paslaugų įsigyti skubos tvarka.

37Pirkimo komisija 2008 m. gruodžio 23 d. priėmė sprendimą lengvojo automobilio pirkimą vykdyti apklausiant tiekėjus žodžiu (b. l. 18). Perkančioji organizacija pasirinkimą vykdyti Mažos vertės pirkimą apklausiant tiekėjus žodžiu grindžia šiomis aplinkybėmis: leidimą pirkti ne brangesnį kaip 60 000 Lt (be PVM) automobilį iš Alytaus rajono savivaldybės gavo tik 2008 m. lapkričio 18 d. (b. l. 56); iš biudžeto skirtos lėšos automobiliui įsigyti galėjo būti panaudotos tik iki 2008 metų pabaigos, nes pasibaigus metams Savivaldybės taryba iš naujo svarstytų kitų metų biudžetą, o lėšos Savivaldybės administracijos reikmėms (išskyrus atitinkamų fondų ar programų) nėra perkeliamos į kitų metų biudžetą; buvo neatidėliotinas poreikis įsigyti automobilį, nes Savivaldybės administracija automobilio neturėjo, turėti automobiliai buvo perduoti pavaldžioms įstaigoms.

38Prokuroras apeliaciniame skunde teigia, kad perkančiosios organizacijos nurodytos aplinkybės, kuriomis ji grindžia būtinumą skubiai vykdyti Mažos vertės pirkimą, priklausė nuo pačios perkančiosios organizacijos veiksmų, todėl būtinumas skubiai vykdyti pirkimą nepateisinamas.

39Atliekant mažos vertės pirkimą apklausos būdu pirkimas gali būti atliekamas raštu arba žodžiu (Taisyklių 175 p.). Jeigu perkančiajai organizacijai reikia skubiai įsigyti prekių ar darbų ir perkančioji organizacija iš anksto negalėjo to numatyti, tiekėjų apklausa gali būti vykdoma žodžiu (Taisyklių 175.2 p.).

40Teisėjų kolegija, įvertinusi perkančiosios organizacijos nurodytas aplinkybes, kuriomis ji grindžia sprendimą vykdyti Mažos vertės pirkimą apklausiant tiekėjus žodžiu, sprendžia, kad Taisyklėse nustatyti reikalavimai vykdant tiekėjų apklausą žodžiu nebuvo pažeisti. Minėta, VPĮ 56 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija supaprastintus pirkimus vykdo pagal jos pačios pasitvirtintas ir nustatyta tvarka paskelbtas taisykles. Įstatymas leidžia perkančiajai organizacijai numatyti pirkimų procedūras, išskyrus tas, kurios turi būti atliekamos pagal VPĮ reikalavimus (VPĮ 85 str.). Supaprastintų pirkimų procedūros yra paprastesnės, užtrunka trumpiau ir tokiu būdu perkančioji organizacija patyria mažiau išlaidų ir operatyviau įsigyja mažos vertės reikiamas prekes ar darbus. Perkančioji organizacija, šioje byloje Alytaus rajono savivaldybės administracija, yra savivaldos institucija, įgyvendinanti Savivaldybės tarybos sprendimus. Savivaldybės taryba tvirtina savivaldybės biudžetą ir savivaldybės administracijai skiria atitinkamą dalį biudžeto lėšų (VSĮ 16 str. 2 d. 15, 21, 26 punktai). Alytaus rajono savivaldybės administracijai nepanaudojus jai iš savivaldybės biudžeto 2008 metams skirtų lėšų automobilio įsigijimui, nepanaudotos lėšos į 2009 metus nepersikelia, t. y. administracija jų netenka. Todėl, atsižvelgiant į tą aplinkybę, kad Alytaus rajono savivaldybės taryba leidimą pirkti automobilį davė 2008 m. lapkričio 18 d., kad perkančioji organizacija kito automobilio neturėjo, o iki 2008 m. pabaigos buvo likęs trumpas laiko tarpas, Mažos vertės pirkimų komisija 2008 m. gruodžio 23 d. turėjo pagrįstą pagrindą vykdyti tiekėjų apklausą ne raštu, o žodžiu.

41Dėl Aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. D1-697 ,,Dėl produktų, kurių viešiems pirkimams nuo 2008 metų taikytini aplinkos apsaugos kriterijai (I-oji produktų grupė) sąrašo ir I-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijų tvirtinimo“ reikalavimų pažeidimo

42Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimas Nr. 804 ,,Dėl nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ ir jo pagrindu priimtas Aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. DI-697 ,,Dėl produktų, kurių vešiesiems pirkimams nuo 2008 metų taikytini apsaugos kriterijai (1-oji produktų grupė) sąrašo ir I-osios produktų grupės apsaugos kriterijų tvirtinimo“ yra privalomas tik Vyriausybės įstaigoms ir Vyriausybei atskaitingoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, Vyriausybės kanceliarijai, ministerijoms, įstaigoms prie ministerijų. Pačiame Vyriausybės nutarime pažymėta, kad kitoms, nepaminėtoms, perkančiosioms organizacijoms šis nutarimas yra tik rekomendacinio pobūdžio (Nutarimo 4 p.). Savivaldybės ir jų institucijos šiame Vyriausybės nutarime neįvardintos. Kadangi minėtas Vyriausybės nutarimas yra privalomas toms institucijoms, kurios įvardintos nutarime, tai ir Aplinkos ministro įsakymas Nr. DI-697 yra privalomas tik Vyriausybės nutarime nurodytoms valstybinėms institucijoms. Kitoms institucijoms turi rekomendacinį pobūdį, nes Aplinkos ministro įsakymas, priimtas Vyriausybės nutarimo pagrindu, neturi daugiau galios už Vyriausybės nutarimą.

43Taisyklių 8 punkte numatyta, kad perkančioji organizacija, atlikdama supaprastintus pirkimus, vadovaujasi Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 ,,Dėl nacionalinės žaliųjų pirkimo įgyvendinimo programos“ nuostatomis. Minėta, šis Vyriausybės nutarimas savivaldybių atžvilgiu yra neprivalomas, turi tik rekomendacinį pobūdį. Todėl nėra pagrindo teigti, kad perkančioji organizacija, vykdydama Mažos vertės pirkimą apklausos būdu (apklausiant tiekėjus žodžiu), pažeidė Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 ,,Dėl nacionalinės žaliųjų pirkimo įgyvendinimo programos“ reikalavimus, t. y. pažeidė imperatyvias teisės normas ar viešųjų pirkimų principus.

44Dėl ginančio viešąjį interesą prokuroro atleidimo nuo bylinėjimosi išlaidų

45Pirmosios instancijas teismas, atmesdamas prokuroro ieškinį, priteisė iš Kauno apygardos prokuratūros atsakovui UAB „Autodeta ir Ko“ 1 210 Lt atstovavimo išlaidų. Kasacinis teismas tokio pobūdžio bylose formuoja teismų praktiką, kad prokuroras atstovauja viešajam, o ne savo asmeniniam interesui, dėl to jis byloje ar jos dalyje dėl viešojo intereso neturėtų būti apmokestinamas žyminiu mokesčiu ar kitomis bylinėjimosi išlaidomis, taip pat iš jo teismo sprendimu neturėtų būti priteistas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas, jeigu ieškinys paduotas viešojo intereso gynimo tikslu. Teismui atmetus prokuroro reikalavimą, atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos turėtų būti apmokamos iš valstybės biudžeto lėšų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-242/2006, 2010 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2010). Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimo rezoliucinė dalis tikslintina, nurodant, kad 1 210 Lt atstovavimo išlaidos atsakovui UAB „Autodeta ir Ko“ priteistinos ne iš Kauno apygardos prokuratūros, o iš valstybės (CPK 83 str. 1 d. 5 p., 96 str. 4 d., 98 str. 1 d.).

46Atmetus ieškovo apeliacinį skundą, iš valstybės atsakovui UAB „Autodeta ir Ko“ priteistinos 1 089 Lt išlaidos advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti (CPK 83 str. 1 d. 5 p., 96 str. 4 d., 98 str. 1 d.).

47Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

48Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 7 d. sprendimą palikti iš esmės nepakeistą, patikslinti sprendimo rezoliucinę dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, nurodant: „Priteisti atsakovui UAB „Autodeta ir Ko“ (juridinio asmens kodas 149928219) iš valstybės 1 210 Lt (vieną tūkstantį du šimtus dešimt litų) atstovavimo išlaidų“.

49Priteisti atsakovui UAB ,,Autodeta ir Ko“ (juridinio asmens kodas 149928219) iš valstybės 1 089 Lt (vieną tūkstantį aštuoniasdešimt devynis litus) išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas, gindamas... 5. Ieškovas nurodė, kad atsakovo Alytaus rajono savivaldybės administracijos... 6. Ieškovo teigimu, apklausos būdu vykdant supaprastintą mažos vertės... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2010 m. gegužės 7 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 9. Teismas pažymėjo, kad Taisyklių 102.1.4.1. punktas numato, jog apklausos... 10. Teismas laikė nepagrįstu ieškovo teiginį, kad Alytaus rajono savivaldybės... 11. Teismas, spręsdamas šalių ginčą dėl viešųjų pirkimų procedūrų... 12. Teismas konstatavo, kad UAB „Autodeta ir Ko“ buvo sąžininga šalis,... 13. Teismas pažymėjo, kad pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisės... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 15. Apeliaciniu skundu ieškovas Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas... 16. 1. Dėl reikalavimų pagrįstumo. Teismas sutiko, kad vykdant mažos... 17. Teismas nepagrįstai nustatė, kad Aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 22 d.... 18. Viešųjų pirkimų principų pažeidimas yra prilyginamas imperatyviųjų... 19. 2. Dėl ieškinio senaties termino. Ieškovas teismo posėdžio metu... 20. 3. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Gindamas viešąjį interesą,... 21. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Alytaus rajono savivaldybės... 22. 1. Dėl ieškinio senaties termino taikymo. Teismo sprendime teisingai... 23. 2. Dėl ieškovo reikalavimų pagrįstumo. Ieškovo cituota ištrauka... 24. Vyriausybė, priimdama 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimą Nr. 804, kurio... 25. 3. Dėl restitucijos taikymo. Restitucijos taikymo atveju atsakovui UAB... 26. 4. Dėl bylinėjimosi išlaidų. CPK 83 straipsnis atleidimo nuo kitų,... 27. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Autodeta ir Ko“ prašo... 28. 1. Ieškovas neatsižvelgia ir tinkamai neįvertina, kad net jei ir būtų... 29. 2. Priešingai nei nurodo ieškovas, prašymas dėl ieškinio senaties termino... 30. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 31. Dėl ieškinio senaties... 32. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas, ar prokuroras, gindamas viešąjį... 33. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. liepos 9 d. nutartyje konstatavo, kad... 34. Dėl Mažos vertės pirkimų vykdant tiekėjų apklausą žodžiu... 35. Mažos vertės pirkimai yra supaprastinti pirkimai, kai yra bent viena iš... 36. Perkančioji organizacija supaprastintą Mažos vertės pirkimą ,,Lengvasis... 37. Pirkimo komisija 2008 m. gruodžio 23 d. priėmė sprendimą lengvojo... 38. Prokuroras apeliaciniame skunde teigia, kad perkančiosios organizacijos... 39. Atliekant mažos vertės pirkimą apklausos būdu pirkimas gali būti... 40. Teisėjų kolegija, įvertinusi perkančiosios organizacijos nurodytas... 41. Dėl Aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. D1-697 ,,Dėl... 42. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad Vyriausybės 2007 m.... 43. Taisyklių 8 punkte numatyta, kad perkančioji organizacija, atlikdama... 44. Dėl ginančio viešąjį interesą prokuroro atleidimo nuo bylinėjimosi... 45. Pirmosios instancijas teismas, atmesdamas prokuroro ieškinį, priteisė iš... 46. Atmetus ieškovo apeliacinį skundą, iš valstybės atsakovui UAB „Autodeta... 47. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 48. Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 7 d. sprendimą palikti iš esmės... 49. Priteisti atsakovui UAB ,,Autodeta ir Ko“ (juridinio asmens kodas 149928219)...