Byla 2A-583-467/2013
Dėl nuostolių, netesybų ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alma Urbanavičienė teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Aluplasta“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. sausio 2 d. galutinio sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „VL turto valdymas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Aluplasta“ dėl nuostolių, netesybų ir palūkanų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „VL turto valdymas“ 2011 m. rugpjūčio 1 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš atsakovo UAB „Aluplasta“ 1832 Lt įsiskolinimą dėl nesumokėto likučio baudos ir kompensacijos už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, 43,06 Lt palūkanų, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog ieškovas UAB „VL turto valdymas“ ir atsakovas UAB „Aluplasta“ 2008 m. gruodžio 1 d. sudarė negyvenamųjų patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), nuomos sutartį, pagal kurią atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui 3280 Lt dydžio užstatą bei kas mėnesį mokėti 18 Lt dydžio nuomos mokestį už vieną kvadratinį metrą arba iš viso kas mėnesį mokėti 1278 Lt (be PVM). Sutarties terminas buvo nustatytas iki 2010 m. gruodžio 31 d. Šalys sutartyje taip pat sutarė, kad tuo atveju, jei atsakovas nutrauks sutartį prieš terminą, ieškovas turės teisę negrąžinti užstato, jį užskaityti kaip baudą, o jei užstatas nesumokėtas – atsakovas privalės sumokėti vieno mėnesio nuomos dydžio baudą. Atsakovas 2010 m. rugsėjo 20 d. raštu pranešė ieškovui, kad nutraukia sudarytą nuomos sutartį nuo 2010 m. rugsėjo 30 d. Ieškovas 2010 m. rugsėjo 22 d. raštu informavo atsakovą, jog nesutinka su nuomos sutarties nutraukimu, kadangi per trumpą laiką nespės susirasti nuomininkų ir patirs nuostolius. Ieškovas patalpas kitam nuomininkui išnuomojo tik 2010 m. gruodžio 1 d., dėl to patyrė nuostolius - už du mėnesius negautą nuomos mokestį.

5Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. rugpjūčio 12 d. preliminariu sprendimu ieškinį patenkino ir priteisė iš atsakovo UAB „Aluplasta“ ieškovui UAB „VL turto valdymas“ 1278 Lt kompensacijos, 554 Lt baudos, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 1832 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovas UAB „Aluplasta“ pateikė prieštaravimus dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo, prašydamas preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti. Atsakovas nurodė, jog nuomos sutartyje buvo numatyta, kad nuomotojas įsipareigoja perduoti nuomininkui patalpas su tinkamai funkcionuojančiomis kanalizacijos, vandentiekio, elektros sistemomis, nuomininkas, turi teisę nutraukti sutartį prieš terminą, raštu įspėjęs nuomotoją prieš vieną mėnesį be jokių neigiamų pasekmių savo atžvilgiu, jei patalpos dėl aplinkybių, už kurias nuomininkas neatsako, pasidaro nebetinkamos naudoti šios nuomos tikslams. Atsakovas 2010 m. birželio 8 d. raštu įspėjo ieškovą, kad neplanuoja pratęsti 2008 m. rugpjūčio 1 d. sutarties ir prašė nutraukti ją anksčiau laiko. Atsakovas 2010 m. rugsėjo 20 d. informavo pastato savininkų bendriją „Spaudos rūmai“, kad nuo 2010 m. rugsėjo 30 d. išsikelia iš nuomojamų patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), ir prašo nuo 2010 m. rugsėjo 30 d. nutraukti patalpų nuomos sutartį. Atsakovas 2009 m. lapkričio 24 d., 2010 m. birželio 21 d. ir 2010 m. birželio 14 d. kreipėsi į pastato savininkų bendriją „Spaudos rūmai“ dėl patalpų užliejimo. Atsakovas ne kartą raštu ir žodžiu informavo ieškovą apie užliejimus, įvykusias avarijas, o 2010 m. birželio 9 d. įteikė 2010 m. liepos 8 d. pranešimą dėl nuomos sutarties nutraukimo. Atsakovas dėl užliejimų nuolat patirdavo nepatogumų, buvo neįmanoma normaliai vykdyti darbinę veiklą, sušlapdavo daiktai, darbuotojai, šalindami vandens apliejimo pasekmes, būdavo atitraukiami nuo jų tiesioginės darbinės veiklos. Ieškovas pats elgėsi nerūpestingai ir neapdairiai, nesiėmė veiksmų, kad neatsirastų nuostolių, kadangi atsakovas apie sutarties nutraukimą informavo 2010 m. birželio 8 d., o išsikraustė 2010 m. rugsėjo 30 d., tuo tarpu ieškovas naujus nuomininkus susirado tik po dviejų mėnesių nuo sutarties nutraukimo. Pasibaigus nuomos teisiniams santykiams liko 724 Lt nepanaudoto užstato likutis, kurio ieškovas nepagrįstai negrąžino ir užskaitė kaip baudą.

7Atsiliepime į atsakovo prieštaravimus ieškovas UAB „VL turto valdymas“ nurodė, jog 2010 m. birželio 8 d. buvo gautas atsakovo pranešimas dėl prašymo nutraukti sutartį anksčiau termino, tačiau su šiuo prašymu ieškovas nesutiko, be to šiame pranešime nenurodytas nei nutraukimo terminas, nei priežastys. Atsakovas 2010 m. rugsėjo 20 d. pranešimu patikslino pranešimą ir nurodė nutraukiantis sutartį nuo 2010 m. rugsėjo 30 d., tačiau ir šiame pranešime nenurodė jokių priežasčių, leidžiančių nutraukti sutartį anksčiau termino, nebuvo jokios nuorodos į nuomos sutarties 9.5 punktą. Ieškovas 2010 m. rugsėjo 22 d. išreiškė nesutikimą dėl sutarties nutraukimo, motyvuodamas tuo, kad per trumpą laiką nesusiras naujų nuomininkų ir patirs nuostolių dėl negautų pajamų. Šalys 2010 m. rugsėjo 30 d. pasirašė nuomojamų patalpų priėmimo-perdavimo aktą, patalpos naujam nuomininkui išnuomotos tik 2010 m. gruodžio 1 d., todėl ieškovas, negaudamas nuomos mokesčio už spalio ir lapkričio mėnesius, patyrė nuostolius. Pagal nuomos sutarties nuostatas ieškovas įgijo teisę negrąžinti atsakovui užstato, užskaityti jį kaip baudą, reikalauti iš atsakovo sumokėti vieno mėnesio nuomos mokesčio dydžio baudą bei sumokėti papildomai užstato dydžio kompensaciją už sutarties sąlygų nevykdymą, viso – 2556 Lt. Kadangi ieškovas vienašališkai įskaitė 724 Lt sumą, atsakovas ieškovui liko skolingas 1832 Lt. Ieškovui yra žinomas tik vienas atvejis (atsakovo 2009 m. lapkričio 24 d. pranešimas), kai buvo vandeniu užlietos nuomotos patalpos, tačiau šis incidentas įvyko ne dėl ieškovo kaltės, buvo mažareikšmis ir neįtakojo jokių nepatogumų naudojantis patalpomis. Atsakovas nepatyrė jokių neigiamų turtinių pasekmių, nesikreipė dėl žalos atlyginimo. Kiti du atsakovo nurodyti atvejai ieškovui nebuvo žinomi. Be to atsakovas būtų turėjęs teisę nutraukti sutartį dėl sutarties 9.5 punkte nurodytų priežasčių tik po to, kai nusiuntė ieškovui rašytinį įspėjimą apie būtinumą pašalinti pažeidimus per protingą terminą, o ieškovas, gavęs tokį įspėjimą, trūkumų nepašalino. Tačiau atsakovas šios sutarties sąlygos neįvykdė, po užliejimo dar beveik metus naudojosi patalpomis, todėl nesilaikė ir sutarties nutraukimo prieš terminą tvarkos.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. sausio 2 d. galutiniu sprendimu Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 12 d. preliminarų sprendimą paliko nepakeistą. Teismas pripažino, jog atsakovas nepateikė pakankamai įrodymų, pagrindžiančių jo nurodytas aplinkybes, kad nuomojamos patalpos pasidarė nebetinkamos naudoti nuomos tikslams ir, kad turėjo ženklias išlaidas patalpų remontui po užliejimo vandeniu. Atsižvelgęs į tai, kad atsakovo raštuose dėl sutarties nutraukimo nebuvo įvardinama, dėl kokių priežasčių nutraukiama sutartis, teismas sprendė, jog nėra pagrindo konstatuoti, kad atsakovas pagrįstai vienašališkai nutraukė nuomos sutartį. Teismas, nustatęs, jog tik 2010 m. rugsėjo mėn. pabaigoje ieškovas galėjo imtis realių priemonių ieškoti kito nuomininko, kurį rado po dviejų mėnesių – protingo laikotarpio (CK 1.5 str.), atsakovo argumentus, kad ieškovas ir anksčiau galėjo išnuomoti patalpas kitam nuomininkui, atmetė.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atsakovas UAB „Aluplasta“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti sprendimą ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui arba priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog yra absoliutus pagrindas panaikinti teismo sprendimą, nes byla buvo išnagrinėta nepranešus atsakovui. Byloje buvo pateikta atsakovo buveinės vieta ir adresas korespondencijai gauti, tačiau dėl neaiškių aplinkybių atsakovo nurodytu adresu teismo šaukimas nebuvo siųstas ir byla išnagrinėta skubotai, neteisingai, neišsiaiškinus pilnai visų ginčo aplinkybių, padarytos prieštaraujančios bylos rašytiniams įrodymams išvados. Teismo sprendimas nepakankamai motyvuotas, pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės, nepasisakyta dėl prieštaravime nurodytų aplinkybių ir visų pateiktų įrodymų. Pripažinus faktą, kad nuomojamos patalpos buvo ne kartą užlietos, teismas padarė nepagrįstas išvadas, kad sutartis nutraukta neteisėtai. Vadovaujantis šalių sutarties 9.6 punktu, nuomininkas turėjo teisę nutraukti nuomos sutartį prieš terminą be jokių neigiamų pasekmių savo atžvilgiu. Teismas preziumavo, kad atsakovas nutraukė sutartį neteisėtai, tačiau visiškai neišdėstė faktinių ir teisinių argumentų, kuo pasireiškė veiksmų neteisėtumas. Teismas buvo šališkas ieškovo pusei ir neįvertino jo veiksmų po sutarties sudarymo. Bylos aplinkybės rodo, kad ieškovas nesielgė tinkamai, sąžiningai, pats pažeidinėjo sutarties sąlygas ir CK, neužtikrino, kad patalpose būtų atliekamas remontas, kad jos nebūtų užliejamos. Teismas neįvertino, kad ieškovas privalėjo užtikrinti tai, jog patalpos atitiktų jų administracinę paskirtį, nes pagal logiškumo, sąžiningumo, protingumo kriterijų, jos negali prilygti gamybinėm, kūrybinėm patalpom, kurios nepasižymi estetine gražia išvaizda, švara. Jei ieškovas nuomininkus susirado per du mėnesius, tai, atsakovui pranešus apie sutarties nutraukimą, jis per trijų mėnesių laikotarpį turėjo tokias pačias galimybes susirasti nuomininkus ir nepatirti nuostolių, tačiau pats elgėsi neapdairiai, nerūpestingai savo teisių atžvilgiu, nesiėmė veiksmų kad neatsirastų nuostoliai.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „VL turto valdymas“ prašo apeliacinį skundą atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog atsakovo atstovas neatvyko į teismo posėdį, apie kurio vietą ir laiką pranešta tinkamai, todėl atsakovo apeliacinio skundo argumentas, kad byla buvo išnagrinėta nepranešus atsakovui, yra nepagrįstas. Atsakovas privalo įrodyti aplinkybes, jog patalpos tapo netinkamos naudoti, dėl ko jis įgijo sutartyje numatytą teisę nustatyta tvarka nutraukti sutartį prieš terminą, tačiau tokių įrodymų atsakovas nepateikė. Ginčo patalpos po sutarties nutraukimo protingais terminais buvo išnuomotos kitam nuomininkui, jos nuomojamos iki šiol ir šios aplinkybės akivaizdžiai įrodo ginčo patalpų tinkamumą naudoti nuomos tikslams bei paneigia apelianto argumentus dėl jo turėtos tariamos teisės nutraukti sutartį 9.5 punkte nustatytais pagrindais. Vadovaujantis sutarties 9.6 punktu, atsakovas turėjo teisę reikalauti nutraukti sutartį prieš terminą dėl 9.5 punkte nurodytų priežasčių po to, kai nusiuntė ieškovui rašytinį įspėjimą apie būtinumą pašalinti pažeidimus per protingą terminą, tačiau ieškovas, gavęs tokį įspėjimą, jo neįvykdė ir pažeidimų nepašalino. Todėl, net nevertinant pagrindo sutarties nutraukimui prieš terminą buvimo ar nebuvimo, atsakovas nesilaikė ir sutarties prieš terminą nutraukimo tvarkos.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliacinis skundas atmestinas.

15Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Ši byla nagrinėjama atsakovo UAB „Aluplasta“ apeliacinio skundo ribose. Išnagrinėjęs bylą, apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus bei motyvus, teismas konstatuoja, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamam teismo sprendimui panaikinti ar pakeisti.

16Civilinės bylos duomenys tvirtina, jog ieškovas UAB „VL turto valdymas“ ir atsakovas UAB „Aluplasta“ 2008 m. gruodžio 1 d. sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, pagal kurią ieškovas perdavė atsakovui, o atsakovas priėmė laikinai valdyti ir naudotis už mokestį nuomos teise administracinės paskirties patalpas, esančias (duomenys neskelbtini) (b.l. 7-13). Sutartyje šalys nustatė patalpų nuomos terminą – iki 2009 m. gruodžio 1 d. (4.1 p.) ir atsiskaitymo bei mokėjimų tvarką – pagal sutarties 7.1, 7.3 ir 7.4 punktus atsakovas įsipareigojo pervesti vieno mėnesio nuomos mokesčio dydžio užstatą ir mokėti 3280 Lt dydžio nuomos mokestį, į jį neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio, mokesčių už komunalines paslaugas, eksploatavimo išlaidų ir kitų patalpoms teikiamų paslaugų mokesčių, per 10 kalendorinių dienų nuo sąskaitos pateikimo dienos. Papildomais 2009 m. lapkričio 16 d. ir 2010 m. balandžio 30 d. susitarimais prie 2008 m. gruodžio 1 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties šalys pratęsė nuomos terminą iki 2010 m. gruodžio 31 d. (b.l. 17, 18). Atsakovas 2010 m. liepos 8 d. raštu pranešė ieškovui, kad neplanuoja pratęsti 2008 m. gruodžio 1 d. negyvenamųjų patalpų sutarties ir prašo ją nutraukti anksčiau laiko (b.l. 19). Atsakovas 2010 m. rugsėjo 20 d. pranešimu patikslino, kad prašo sutartį nutraukti nuo 2010 m. rugsėjo 30 d. (b.l. 20). Ieškovas 2010 m. rugsėjo 22 d. raštu nesutiko minėtą sutartį nutraukti anksčiau laiko ir įspėjo atsakovą dėl netesybų taikymo (b.l. 21). Atsakovas 2010 m. rugsėjo 30 d. priėmimo-perdavimo aktu perdavė, o ieškovas priėmė nuomotas patalpas (b.l. 22). Ginčas tarp šalių kilo dėl to, ar pagrįstai atsakovas nutraukė šalių nuomos sutartį prieš terminą, ar ieškovas pagrįstai reikalauja netesybų. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nėra pakankamo pagrindo konstatuoti, jog atsakovas pagrįstai vienašališkai nutraukė nuomos sutartį. Atsakovas su tokia teismo išvada nesutinka apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais, tačiau apeliacinės instancijos teismas apeliacinį skundą atmeta kaip nepagrįstą.

17Apeliaciniu skundu atsakovas įrodinėja, jog yra pagrindas panaikinti skundžiamą teismo sprendimą dėl absoliutaus jo negaliojimo pagrindo, nes byla išnagrinėta nepranešus atsakovui. Apeliantas nurodo, jog byloje buvo pateiktas atsakovo adresas, tačiau dėl neaiškių aplinkybių atsakovo nurodytu adresu teismo šaukimas nebuvo siųstas. Tačiau apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su tokiais apelianto argumentais, nes, kaip tvirtina bylos duomenys, priešingai, nei teigia apeliantas, teismo šaukimas buvo išsiųstas atsakovui adresu Kirtimų g. 41 A, Vilnius (b.l. 84). Pažymėtina, jog šis adresas yra nurodytas VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre kaip atsakovo registracijos adresas. Tokį adresą atsakovas taip pat nurodė ir pateiktuose prieštaravimuose dėl preliminaraus teismo sprendimo (b.l. 53). Teismo šaukimas į teismą grįžo neįteiktas. Pagal CPK 123 straipsnio 4 dalį, kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato juridinio asmens buveinės vietoje ar kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje, procesinis dokumentas įteikiamas bet kuriam kitam įteikimo vietoje esančiam juridinio asmens darbuotojui. Kai šioje dalyje nustatyta tvarka procesinių dokumentų įteikti nepavyksta, procesinis dokumentas siunčiamas juridinio asmens buveinės adresu ir laikomas įteiktu praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo. Nagrinėjamu atveju ši CPK norma nebuvo pažeista, todėl laikytina, kad teismo šaukimas įteiktas tinkamai ir dėl to apelianto argumentai, jog byla buvo išnagrinėta nepranešus atsakovui, atmestini kaip nepagrįsti.

18Apeliantas taip pat nepagrįstai teigia, jog teismo sprendimas nepakankamai motyvuotas, pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės, nepasisakyta dėl prieštaravime nurodytų aplinkybių ir visų pateiktų įrodymų. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl atsakovo vienašališko sutarties nutraukimo pagrįstumo ir dėl to kylančios sutartinės civilinės atsakomybės taikymo. Atsakovas teigė, jog sutartį nutraukė remdamasis sutarties 9.5 punktu dėl to, jog patalpos pasidarė nebetinkamos naudoti. Sutarties 9.6 punktas numato, jog nuomininkas turi teisę reikalauti nutraukti sutartį prieš terminą dėl 9.5 punkte nurodytų priežasčių po to, kai jis nusiuntė nuomotojui rašytinį įspėjimą apie būtinumą pašalinti pažeidimus ar įvykdyti prievolę per protingą terminą, tačiau nuomotojas, gavęs tokį įspėjimą jo neįvykdė ir pažeidimų nepašalino. Atsakovas 2010 m. liepos 8 d. raštu pranešė ieškovui, kad neplanuoja pratęsti 2008 m. gruodžio 1 d. negyvenamųjų patalpų sutarties ir prašo ją nutraukti anksčiau laiko (b.l. 19). Tačiau šiame rašte neinformavo apie tai, kad patalpos tapo nebetinkamos naudoti. Taigi, atsakovas neįvykdė sąlygos, numatytos patalpų nuomos sutarties 9.5 punkte, dėl to ir neįgijo teisės reikalauti nutraukti sutartį prieš terminą šiuo pagrindu. Nors prieštaravimuose dėl preliminaraus teismo sprendimo ir apeliaciniame skunde atsakovas teigė, kad ne kartą informavo ieškovą dėl patalpų užliejimo, tačiau jokių įrodymų, pagrindžiančių nurodytas aplinkybes, nepateikė. Dėl to pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad atsakovas nepateikė pakankamai įrodymų, pagrindžiančių jo nurodytas aplinkybes, kad nuomojamos patalpos pasidarė nebetinkamos naudoti nuomos tikslams, kad turėjo ženklias išlaidas patalpų remontui po užliejimo vandeniu. Kartu su prieštaravimais dėl preliminaraus sprendimo, ieškovas pateikė 2009 m. lapkričio 2 d., 2010 m. birželio 21 d., 2010 m. liepos 14 d. pranešimus, siųstus Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijai „Spaudos rūmai“, kuriuose informuoja apie užliejimus (b.l. 58-60) ir 2010 m. rugsėjo 20 d. pranešimą kuriuo informuoja Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendriją „Spaudos rūmai“, kad nuo 2010 m. rugsėjo 30 d. išsikelia iš nuomojamų patalpų (b.l. 62). Tačiau šie įrodymai taip pat nepatvirtina, atsakovo nurodytos aplinkybės, jog jis nekartą informavo ieškovą apie užliejamas patalpas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, aplinkybė, jog atsakovas apie užliejamas patalpas pranešė pastato savininkui, nesuteikia teismui pagrindo teigti, jog tokiu būdu ieškovas buvo tinkamai informuotas apie užliejamas patalpas, nes šiuo atveju buvo informuotas tik pastato savininkas, bet ne sutarties šalis - nuomotojas (ieškovas), kaip to reikalavo šalių sutarties sąlygos.

19Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 str. 1 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-24 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-526/2009; 2010-05-10 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-206/ 2010; kt.). Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs teismo sprendimo turinį, apeliacinio skundo argumentus, faktinius bylos duomenis, konstatuoja, kad šioje byloje nėra teisinio pagrindo pripažinti, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė procesines įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisykles (CPK 176-178, 185 str.). Atsakovas neįrodė aplinkybės, jog nusiuntė ieškovui rašytinį įspėjimą apie būtinumą pašalinti pažeidimus per protingą terminą, kad ieškovas, gavęs tokį įspėjimą būtų galėjęs trūkumus pašalinti, dėl to pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į byloje esančių įrodymų visetą, padarė pagrįstą išvadą, jog atsakovas nepagrįstai vienašališkai nutraukė nuomos sutartį. Konstatavus, jog atsakovas nepagrįstai vienašališkai nutraukė nuomos sutartį, atmestinas ir atsakovo argumentas, kad sumokėtas užstato likutis turi būti grąžintas atsakovui.

20Pagal CK 6.38 straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatas, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (šalių pareiga kooperuotis). CK 6.200 straipsnio 1 dalis nustato, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Apeliantas skunde teigia, jog teismas neįvertino, kad ieškovas privalėjo užtikrinti, jog patalpos, kurių paskirtis - administracinės, atitiktų jų paskirtį, nes pagal logiškumo, sąžiningumo, protingumo kriterijų, jos negali prilygti gamybinėm, kūrybinėm patalpoms, kurios nepasižymi estetine gražia išvaizda, švara. Tačiau, kaip jau buvo minėta, atsakovas apie užliejamas patalpas tinkamai neinformavo atsakovo, todėl nėra pagrindo sutikti su atsakovu, jog ieškovas elgėsi netinkamai ir nesąžiningai, pažeidė sutartį ir neužtikrino, kad patalpos būtų neužliejamos.

21Atmestinas taip pat ir atsakovo apeliacinio skundo argumentas, jog teismas buvo šališkas, nes neįvertino ieškovo elgesio po sutarties sudarymo. Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę šalys turi įstatyminę pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 178 str.). Šiuo atveju atsakovas neįrodė, jog ieškovas elgėsi netinkamai. Tai, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo išvados yra sąlyginai naudingos ieškovui, nerodo teismo šališkumo, nesant objektyvių ir neginčijamų įrodymų, patvirtinančių teismo šališkumą.

22Atmestini kaip nepagrįsti ir apelianto argumentai, jog teismas nevertino atsakovo pateiktų buvusio patalpų nuomininko UAB „AMICA LT“ raštų dėl patalpų užliejimo. Konstatavus, kad atsakovas neįrodė aplinkybės, jog tinkamai nusiuntė ieškovui rašytinį įspėjimą apie būtinumą pašalinti pažeidimus per protingą terminą, o ieškovas gavęs tokį įspėjimą, trūkumų nepašalino ir dėl to atsakovas nepagrįstai vienašališkai nutraukė nuomos sutartį, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog atsakovo pateikti buvusio patalpų nuomininko UAB „AMICA LT“ raštai nagrinėjamu atveju teisiškai nėra aktualūs. Nagrinėjamu atveju teisiškai reikšmingas yra ne buvusio patalpų nuomininko UAB „AMICA LT“ susirašinėjimas su ieškovu, bet nagrinėjamos bylos šalių – ieškovo ir atsakovo susirašinėjimas dėl sutarties vykdymo, o toks susirašinėjimas į bylą iš esmės nėra pateiktas, nes jo nebuvo.

23Atsakovas apeliaciniame skunde taip pat nepagrįstai teigia, jog ieškovas neįrodė, kad jis patyrė nuostolius, atsakovui nutraukus negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, be to ieškovas pats elgėsi neapdairiai, nerūpestingai ir nesiėmė veiksmų, kad neatsirastų nuostoliai. Kaip matyti iš ieškovo pateiktos UAB „VL turto valdymas“ ir UAB „Fire experts“ nuomos sutarties, ieškovas patalpas, esančias (duomenys neskelbtini), išnuomojo iki 2010 m. gruodžio 1 d. ir todėl negavo pajamų už spalio ir lapkričio mėnesius. Be to, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, atsakovas tik 2010 m. rugsėjo 20 d. pranešime nurodė konkrečią sutarties nutraukimo datą – 2010 m. rugsėjo 30 d., t.y. tik 2010 m. rugsėjo mėn. pabaigoje ieškovas galėjo imtis realių priemonių ieškoti kito nuomininko, kurį rado po dviejų mėnesių – protingo laikotarpio. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovas įrodė aplinkybę, jog patyrė nuostolius ir pagrįstai reikalauja juos atlyginti, dėl to pirmosios instancijos teismas teisėtai juos priteisė iš atsakovo.

24Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir neįtakoja skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo bei pagrįstumo.

25Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir tuo pagrindu tinkamai pritaikė materialinės teisės normas, teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, pakeisti ar panaikinti jį apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 320 str.).

26Atmetus atsakovo apeliacinį skundą, jam atsirado pareiga atlyginti ieškovo turėtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti, patirtas apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str. 1 d., 98 str.). Ieškovas patyrė 600 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b.l. 126) ir ši suma neviršija teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose nustatyto dydžio, todėl yra pagrindas ją priteisti iš atsakovo (CPK 98 str.).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

28Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. sausio 2 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą.

29Priteisti iš atsakovo UAB „Aluplasta“ ieškovo UAB „VL turto valdymas“ naudai 600 Lt (šešis šimtus litų) advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alma... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „VL turto valdymas“ 2011 m. rugpjūčio 1 d. kreipėsi į... 5. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. rugpjūčio 12 d. preliminariu... 6. Atsakovas UAB „Aluplasta“ pateikė prieštaravimus dėl pareikšto... 7. Atsiliepime į atsakovo prieštaravimus ieškovas UAB „VL turto valdymas“... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. sausio 2 d. galutiniu sprendimu... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atsakovas UAB „Aluplasta“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti sprendimą... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „VL turto valdymas“ prašo... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Apeliacinis skundas atmestinas.... 15. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 16. Civilinės bylos duomenys tvirtina, jog ieškovas UAB „VL turto valdymas“... 17. Apeliaciniu skundu atsakovas įrodinėja, jog yra pagrindas panaikinti... 18. Apeliantas taip pat nepagrįstai teigia, jog teismo sprendimas nepakankamai... 19. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai,... 20. Pagal CK 6.38 straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatas, prievolės turi būti... 21. Atmestinas taip pat ir atsakovo apeliacinio skundo argumentas, jog teismas buvo... 22. Atmestini kaip nepagrįsti ir apelianto argumentai, jog teismas nevertino... 23. Atsakovas apeliaciniame skunde taip pat nepagrįstai teigia, jog ieškovas... 24. Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir neįtakoja... 25. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro... 26. Atmetus atsakovo apeliacinį skundą, jam atsirado pareiga atlyginti ieškovo... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 28. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. sausio 2 d. galutinį sprendimą... 29. Priteisti iš atsakovo UAB „Aluplasta“ ieškovo UAB „VL turto valdymas“...