Byla 2A-1739-577/2014
Dėl nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų, trečiasis asmuo UAB „Euro Doner Vilnius“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Jadvygos Mardosevič, kolegijos teisėjų Zitos Smirnovienės ir Henricho Jaglinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Euro Doner Baltic“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 20 d. sprendimo civilinėje byloje pagal Vilniaus miesto savivaldybės ieškinį atsakovui UAB „Euro Doner Baltic“ dėl nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų, trečiasis asmuo UAB „Euro Doner Vilnius“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4ieškovė Vilniaus miesto savivaldybė kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Euro Doner Baltic“, prašydama nutraukti 2012-05-09 Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų nuomos bei kito ilgalaikio materialiojo turto sutartį Nr. A466-2376-(2.14.1.17-EK5) (toliau – Nuomos sutartis), iškeldinti atsakovą UAB „Euro Doner Baltic“ su visu jam priklausančiu turtu iš ieškovui priklausančių negyvenamųjų patalpų – 29 kv.m. ploto prekybos paviljono, ( - ) skveru. Nurodė, kad 2012-04-18 įvyko ieškovės paskelbtas viešas konkursas dėl 29 kv.m. ploto prekybos paviljono, ( - ) skveru, nuomos prekybai ledais ir gėlėmis. Konkurso laimėtoja buvo pripažinta UAB „Euro Doner Vilnius“, todėl 2012-05-09 buvo pasirašyta Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų nuomos bei kito ilgalaikio materialiojo turto sutartis Nr. A466-2376-(2.14.1.17-EK5). Nuomininkas Nuomos sutarties 1 p. įsipareigojo patalpas naudoti prekybai ledais ir gėlėmis. Nepaisant šio įsipareigojimo, nuomininkas 2012 m. rugpjūčio mėn. pradėjo veiklą paviljone prekiaudamas kebabais ir kitais panašiais patiekalais. Dėl nurodytų veiksmų ieškovė įspėjo nuomininką 2012-08-23 ir 2012-09-12 raštais, tačiau pastarasis veiklos pobūdžio nepakeitė. Taip pat ieškovė paaiškino, jog 2012-11-30 buvo pasirašytas Susitarimas dėl UAB „Euro Doner Vilnius“ nuomos teisių ir pareigų, pagal 2012-05-09 nuomos sutartį, perleidimo atsakovui UAB „Euro Doner Baltic“, tačiau situacija nepasikeitė. 2013-02-20 atsakovas buvo įspėtas dėl patalpų naudojimo pagal paskirtį bei sutarties nutraukimo, tačiau, pasak ieškovo, atsakovas ir toliau prekiauja kebabais bei mėsos gaminiais, pažeisdamas Nuomos sutartį. Pasak ieškovės, atsakovas pažeidė Nuomos sutarties 1 p., 10.1 p., o tai vertintina kaip esminis Sutarties pažeidimas. Dėl nurodytų aplinkybių ieškovė prašė nutraukti Nuomos sutartį su atsakovu CK 6.489 str. 1 d., 6.497 str., 6.498 str. pagrindais ir iškeldinti jį iš nuomojamų patalpų.

5Atsakovas UAB „Euro Doner Baltic“ su pareikštu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad Nuomos sutartimi šalys sulygo, jog nuomininkas naudos patalpas komercinei veiklai – prekybai ledais ir gėlėmis. Paaiškino, jog gavo ieškovo įspėjimus dėl patalpų naudojimo ne pagal paskirtį, o į tai reaguodamas pateikė ieškovui prašymą dėl leidimo prekiauti ir/ar teikti paslaugas viešosiose vietose, o konkrečiai – dėl leidimo maisto gaminiais, nealkoholiniais gėrimais ir pan., tačiau atsakymo iš ieškovės negavo. Atsakovo nuomone, kadangi ieškovas yra viešojo administravimo subjektas, jai taikomos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimo Nr. 875 taisyklės, pagal kurias praėjus 20 dienų nuo prašymo pateikimo ir negavus atsakymo, laikoma, jog ieškovė neprieštaravo atsakovo veiklai. Be to, trečiasis asmuo UAB „Euro Doner Vilnius“, dalyvaudamas konkurse, pateikė savo veiklos aprašymą, iš kurio ieškovei buvo aiškus nuomininko veiklos pobūdis (įmonės pagrindinė veikla – mėsos tiekimas kavinėms, restoranams ir pan.). Atsakovas paaiškino, kad ieškovės pritarimu trečiasis asmuo perleido visas teises ir pareigas atsakovui. Taigi ieškovas žinojo apie tą patį atsakovo veiklos pobūdį kaip ir trečiojo asmens. Taip pat atsakovas atsikirtimus į ieškinį grindė aplinkybe, jog Nuomos sutartyje nėra nuostatos, numatančios, kad Sutartis turi būti keičiama tik raštu. Pasak atsakovo, ieškovė konkliudentiniais veiksmais sutiko, kad patalpos būtų naudojamos platesnei veiklai, nei numatyta konkurso sąlygose. Pažymėjo, jog pagal konkurso sąlygas patalpos turėjo būti išnuomotos platesnei veiklai, komercinei – prekybai ledais, gėlėmis, konditeriniais gaminiais ir gaiviaisiais gėrimais. Pasak atsakovo, jis Nuomos sutarties nepažeidė, nepadarė žalos ieškovei. Be to, atsakovas tvirtina, kad jis investavo apie 20 000 Lt, t.y. pagerino patalpas, laiku moka nuompinigius.

6Trečiasis asmuo UAB „Euro Doner Vilnius“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

7II.

8Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 20 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai, nutarė nutraukti tarp ieškovės Vilniaus miesto savivaldybės ir atsakovo UAB „Euro Doner Baltic“ 2012 m. gegužės 9 d. pasirašytą Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų nuomos bei kito ilgalaikio materialiojo turto sutartį Nr. A466-2376-(2.14.1.17-EK5) bei iškeldinti atsakovą UAB „Euro Doner Baltic“ su visu jam priklausančiu turtu iš ieškovei Vilniaus miesto savivaldybei priklausančių negyvenamųjų patalpų – 29 kv.m. ploto prekybos paviljono, (duomenys nekelbtini) skveru. Taip pat minėtu sprendimu buvo paskirstytos bylinėjimosi išlaidos. Pirmos instancijos teismas nustatė, kad: 1) Nuomos sutarties dalykas – paviljono nuoma komercinei veiklai – prekybai ledais ir gėlėmis (Sutarties 1 p.); 2) Konkurso sąlygose nurodyta, jog paviljonas (stoginė) nuomojamas komercinei, prekybos (ledais, gėlėmis, konditeriniais gaminiais ir gaiviaisiais gėrimais) veiklai (b.l. 65); 3) Nuomininkas UAB „Euro Doner Vilnius“ sutiko su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis (b.l. 28), o tapęs konkurso nugalėtoju – pasirašė 2012-05-09 Nuomos sutartį (b.l. 29); 4) Atsakovas perėmė nuomininko teises ir pareigas pagal 2012-05-09 Nuomos sutartį (b.l. 14). Pirmos instancijos teismo nuomone, šios byloje nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, jog šalys buvo aiškiai apibrėžusios sutarties dalyką, sąrašas produktų ir daiktų, dėl kurių prekybos šalys sulygo, yra išsamus, todėl nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo Nuomos sutarties dalyką aiškinti plečiamai. Pirmos instancijos teismo vertinimu, Nuomos sutarties sudarymo aplinkybės byloja, jog konkurso sąlygos ir kriterijai – prekyba ledais ir gėlėmis, buvo aiškiai apibrėžti, nuomininkui atskleisti ir nuomininką tenkino (b.l. 24), o atsakovas perėmė visas nuomininko teises ir pareigas pagal 2012-11-15 Nuomininko teisių ir pareigų perleidimo sutartį (b.l. 14). Byloje esantys duomenys – fotonuotraukos, teismo nuomone patvirtina, jog atsakovas naudoja nuomojamas patalpas ne pagal paskirtį – prekiauja kebabais ir kitais mėsos gaminiais (b.l. 30-38), nors ant paviljono sienų yra užrašas „Gėlių pasaulis“, tačiau iš fotonuotraukų matyti, jog yra pastatyti tik keli vazonėliai su dirbtinėmis gėlėmis, kurie vertintini kaip dekoracijos (b.l. 30-33). Taip pat teismas pažymėjo, kad nuomininkas Sutartimi įsipareigojo ne tik mokėti nuomos mokestį, bet prisiėmė ir kitus įsipareigojimus, t.y. naudoti turtą pagal paskirtį (Sutarties 10.1 p.), konkrečiai Sutarties 1 punkte apibrėžtai komercinei veiklai – prekybai ledais ir gėlėmis. Nuomos sutarties 16 punktu šalys sulygo, jog esminiais sutarties pažeidimais laikomi bet kurie šia sutartimi nustatytų sąlygų pažeidimai. Teismo vertinimu, faktas, jog atsakovas paviljonu naudojasi ne pagal paskirtį, yra esminis sutarties pažeidimas, nes pagal byloje susiklosčiusių teisinių santykių pobūdį ir prievolės pagal Nuomos sutarties esmę, griežtas prievoles sąlygų laikymasis turi esminės reikšmės. Atsižvelgdamas į įstatymo nuostatas bei įvertinęs faktines aplinkybes, jog ieškovė 3 kartus kreipėsi į atsakovą dėl sutarties sąlygas pažeidžiančios veiklos nutraukimo, tačiau atsakovas į tai nereagavo, teismas nutarė nutraukti 2012-05-09 Nuomos sutartį tarp ieškovės ir atsakovo.

10III.

11Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

12Atsakovas UAB „Euro Doner Baltic“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 20 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apelianto nuomone, pirmos instancijos teismas neišskyrė Nuomos sutarties nuostatos dėl turto naudojimo paskirties svarbos, todėl netinkamai atskleidė šios nuostatos turinį, kas, atsakovo įsitikinimu, ir nulėmė neteisingo sprendimo priėmimą. Apeliantas atkreipia dėmesį, kad pirmajame Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme (2011 m. rugsėjo 20 d., NBr. 30-1345) naudojama formuluotė „nuomojamas prekybai gėlėmis“. Iš šios formuluotės, atsakovo nuomone, visiškai aišku, kad prekyba gėlėmis yra vienintelis savivaldybės tikslas, kurio siekiama nuomojant patalpas. Tuo tarpu antrajame įsakyme (2012 m. balandžio 5 d. Nr. 30-695) formuluotė, išreiškianti nuomojamo turto naudojimo paskirtį, pateikiama taip: „gali būti nuomojamas komercinei, prekybos (ledais, gėlėmis, konditeriniais gaminiais ir gaiviaisiais gėrimais) veiklai“. Apeliantas tvirtina, kad antrosios formuluotės pagrindinis teiginys yra „nuomojamas komercinei, prekybos veiklai“, o tai, kas yra nurodyta skliausteliuose yra šalutinis tekstas, kuris nurodo kintančios apimties pavyzdinius produktus. Atsakovo nuomone, tik atsižvelgus į aukščiau išvardintas sutarties aiškinimui svarbias aplinkybes, galima analizuoti Nuomos sutartyje randamą formuluotę: „naudoti komercinei veiklai - prekybai leidais ir gėlėmis“. Atsakovas tvirtina, kad priešingai konkurso sąlygoms ir jose nurodytai paskirčiai, Nuomos sutartyje skliaustai pakeisti brūkšniu ir tai klaidinančiai keičia tikrąją nuostatos dėl turto naudojimo paskirties prasmę. Pasak apelianto, Nuomos sutartyje įtvirtinta turto naudojimo paskirtis – perkybos paskirtis – vertintina kaip pagrindinis teiginys ir aiškintina plačiąja prasme, o šalutinių pastabų statusą turintys Nuomos sutarties nuostatos fragmentai („ledais ir gėlėmis“) vertintini tik kaip rekomendacijos, kaip pageidavimas, kad vykdant prekybos veiklą asortimente būtų ir šios prekės. Atsakovas pažymi, kad į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad paviljone yra vykdoma prekybos, o ne kita veikla, atsakovas turi visus jo vykdomai veiklai reikalingus leidimus ir pagal galiojančius teisės aktus ši veikla yra kvalifikuojama būtent kaip prekybos veikla. Pati ieškovė pasiūlė tokias Nuomos sutarties sąlygas, todėl turėjo ir privalėjo jas parengti tokiu būdu, kad nekiltų dviprasmybių. Be to apeliantas teigia, jog tais atvejais, kai šalių sudarytas susitarimas neprieštarauja teisiniams imperatyvams ir nėra absoliučiai negaliojantis bei egzistuoja teisinė galimybė jį išsaugoti, jis turi būti išsaugomas siekiant civilinių santykių pastovumo, teisinio tikrumo ir apibrėžtumo. Apeliantas atkreipia dėmesį ir į tai, kad ieškovas bylą nagrinėjant pirmos instancijos teisme negalėjo nurodyti, kokius interesus ir kokiu būdu atsakovas pažeidžia ir kokią žalą daro. Atsakovo nuomone, jis nepažeidė Nuomos sutarties, o pirmos instancijos teismo aiškinimas yra labai siauras ir pažeidžia sutarčių aiškinimo taisykles. Be to, apelianto įsitikinimu, pirmos instancijos teismas nepagrįstai iš atsakovo į valstybės biudžetą priteisė 600 Lt žyminio mokesčio.

13Ieškovė Vilniaus miesto savivaldybė atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad su apeliaciniu skundu nesutinka, todėl prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą. Ieškovės nuomone, atsakovas nepagrįstai ir nesąžiningai Nuomos sutarties 1 p., kuriuo nustatyta, jog ginčo turtas atsakovui išnuomotas naudoti komercinei veiklai – prekybai ledais ir gėlėmis, aiškina plečiamai, iškreipdamas sudarytos Nuomos sutarties esmę bei šalių valią, neteisėtai ir nesąžiningai siekdamas sukelti abejones dėl sutarties sąlygos apibrėžtumo. Pasak ieškovės, siekis išnuomoti turtą prekybai ledais ir gėlėmis nuosekliai seka iš visų byloje nustatytų faktinių aplinkybių bei matyti iš pateiktų dokumentų. Be to, ieškovės nuomone, atsakovo pateiktas Nuomos sutarties sąlygų aiškinimas turėtų būti laikomas ne tik nepagrįstu ir neatitinkančiu tikrosios šalių valios, bet ir nesąžiningas kitų konkurse dalyvavusių asmenų atžvilgiu. Ieškovė pažymi, kad remiantis Nuomos sutarties 1 p., nuomininkas įsipareigojo paviljono patalpą naudoti prekybai ledais ir gėlėmis, šios Nuomos sutarties 10.1 p. taip pat įtvirtinta, kad nuomininkas įsipareigoja naudoti turtą pagal paskirtį griežtai laikytis šios paskirties turtui keliamų priežiūros, sandėliavimo, priešgaisrinės saugos ir sanitarinių reikalavimų. Pagal Nuomos sutarties 16 p. esminiais pažeidimais laikomi bet kurie šia sutartimi nustatytų sąlygų pažeidimai. Atsižvelgiant į tai, kad nuomininkas per protingą laiką po įspėjimo pažeidimo nepašalino, savivaldybės nuomone, jos reikalavimas nutraukti Nuomos sutartį prieš terminą yra pagrįstas.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

16Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė Vilniaus miesto savivaldybė ir UAB „Euro Doner Vilnius“ 2012-05-09 sudarė Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų nuomos bei kito ilgalaikio materialiojo turto sutartį Nr. A466-2376-(2.14.1.17-EK5), kuria ieškovė įsipareigojo perduoti nuomininkui UAB „Euro Doner Vilnius“ ilgalaikį materialų turtą – ( - ) skveru esantį 29 kv.m. ploto prekybos paviljoną, naudoti komercinei veiklai – prekybai ledais ir gėlėmis. Nuomininkas įsipareigojo mokėti nuompinigius, iš viso – 2320 Lt per mėnesį (b.l. 17-19). Nuomos sutarties terminas – nuo 2012-05-10 iki 2017-05-10 (Sutarties 7 p.). Ieškovė 2012-05-09 Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktu perdavė išnuomotą turtą nuomininkui (b.l. 20-22). 2012-11-14 UAB „Euro Doner Vilnius“ kreipėsi į ieškovę su prašymu dėl teisių ir pareigų į paviljoną perleidimo atsakovui UAB „Euro Doner Baltic“ pagal 2012-05-09 Nuomos sutartį (b.l. 13). Nurodytas prašymas buvo patenkintas ir 2012-11-15 buvo sudaryta nuomininko teisių ir pareigų perleidimo sutartis, kuria buvo perleistos nuomininko teisės ir įsipareigojimai atsakovui pagal 2012-05-09 sudarytą Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų nuomos bei kito ilgalaikio materialiojo turto sutartį Nr. A466-2376-(2.14.1.17-EK5) (b.l. 14). Perleidimo sutartimi nuomininkas UAB „Euro Doner Vilnius“ perleido naujajam nuomininkui UAB „Euro Doner Baltic“ visas nuomininko teises ir įsipareigojimus, kylančius iš Nuomos sutarties. Naujasis nuomininkas (atsakovas) Perleidimo sutarties 2 punktu patvirtino, jog visos Nuomos sutarties sąlygos jam yra žinomos. Taip pat byloje nustatyta, kad 2012-11-13 tarp ieškovės ir atsakovo buvo pasirašytas Susitarimas prie 2012-05-09 Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų nuomos bei kito ilgalaikio materialiojo turto sutarties Nr. A466-2376-(2.14.1.17-EK5), kuriuo šalys susitarė, jog 2012-05-09 Nuomos sutarties preambulėje vietoj žodžių ir skaičių UAB „Euro Doner Vilnius) (kodas 302524951), atstovaujama direktorės S. G., įrašyti žodžius ir skaičius UAB „Euro Doner Baltic“ (kodas 302813685), atstovaujama direktorės S. G. (b.l. 4). Ieškovė 2012-08-23 kreipėsi į atsakovą su įspėjimu dėl paviljono patalpų naudojimo ne pagal paskirtį, prašydama iki 2012-09-01 nutraukti prekybą kebabais ir kitais patiekalais, priešingu atveju, nurodė, kad bus sprendžiamas klausimas dėl vienašališko sutarties nutraukimo prieš terminą (b.l. 10). 2012-09-12 ieškovė pakartotinai kreipėsi į atsakovą su įspėjimu dėl esminių sutarties sąlygų pažeidimo, nurodydama, jog iki 2012-09-19 nenutraukus Nuomos sutarties sąlygas pažeidžiančios veiklos, be atskiro įspėjimo bus nutraukta Nuomos sutartis ir atsakovas iškeldintas iš patalpų (b.l. 9). Kadangi atsakovas nereagavo į ieškovės įspėjimus, 2013-02-20 ieškovė vėl kreipėsi į atsakovą dėl Nuomos sutarties sąlygų pažeidimo (b.l. 6), nurodydama iki 2013-03-01 nutraukti Nuomos sutarties sąlygas pažeidžiančią veiklą. Nagrinėjamoje byloje ieškovė prašė nutraukti Nuomos sutartį CK 6.217 str. 1 d., 6.497 str. 1 d. 1 p. bei Nuomos sutarties 15.3 p. pagrindais, t.y. kai nuomininkas naudojasi daiktu ne pagal sutartį. Tuo tarpu atsakovas neginčijo aplinkybės, jog prekiauja kebabais ir kitais mėsos gaminiais bei nurodė, kad pagal konkurso sąlygas patalpos turėjo būti išnuomotos platesnei veiklai – komercinei, t.y. prekybai ledais, gėlėmis, konditeriniais gaminiais ir gaiviaisiais gėrimais. Pasak atsakovo, jis Nuomos sutarties nepažeidė, nepadarė žalos ieškovei.

17Sutarties laisvės principas reiškia, kad šalys gali laisvai sudaryti sutartis, savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas (CK 6.156 str. 1 d.). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, yra privaloma ir turi būti vykdoma (CK 6.189 str. 1 d., CK 6.200 str.). Sutarties laisvės principas apima ir sutarties šalių teisę bet kada nutraukti sutartį jų bendru sutarimu, tačiau tais atvejais, kai sutarties nutraukimo pageidauja tik viena sutarties šalių, prioritetas, kaip ir nurodė apeliantas, teikiamas sutarties vykdymui. Galiojantys įstatymai bei sutarties šalių įsipareigojimų vykdymo privalomumas riboja sutarties šalies vienašalę iniciatyvą nutraukti sutartį. Vienašališkai nutraukti sutartį galima tik įstatymų (CK 6.217 str. 1 d., 6.497 ir 6.498 str.) ar sutarties (CK 6.217 str. 5 d.) numatytais atvejais. Sutarties šalių galimybė vienašališkai nutraukti sutartį ribojama ir tuo, kad įstatymas nustato privalomą vienašališko sutarties nutraukimo tvarką (CK 6.218 str.). CK 6.217 straipsnio 1, 2 dalyse įtvirtinta teisė sutarties šaliai vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo, ir tai yra esminis sutarties pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-300/2009).

18Pažymėtina, jog šalys Nuomos sutarties 15.3 punktu sulygo, jog Nuomos sutartis nutraukiama prieš terminą CK 6.497 str. ir 6.498 str. tvarka, o Nuomos sutarties 16 p. nustatė, jog nuomotojas turi teisę vienašališkai nutraukti nuomos sutartį prieš terminą, apie tai raštu įspėdamas nuomininką ne vėliau kaip prieš 1 mėn., jeigu nuomininkas nevykdo arba netinkamai vykdo Nuomos sutarties įsipareigojimus, nurodytus 4, 6, 10, 11, 18, 19, 21 ir 22 punktuose, taip pat dėl esminių šios sutarties pažeidimų. Pagal Nuomos sutartį esminiais sutarties pažeidimais laikomi bet kurie šia sutartimi nustatytų sąlygų pažeidimai.

19Nagrinėjamu atveju ieškovas tvirtina, kad Nuomos sutarties 1 p., kuriuo nustatyta, jog ginčo turtas atsakovui išnuomotas naudoti komercinei veiklai – prekybai ledais ir gėlėmis, negali būti aiškinamas plečiamai. Tuo tarpu atsakovas apeliaciniame skunde tvirtina, kad Nuomos sutartyje įtvirtinta turto naudojimo paskirtis – prekybos paskirtis – vertintina kaip pagrindinis teiginys ir aiškintina plačiąja prasme, o šalutinių pastabų statusą turinčios Nuomos sutarties nuostatos fragmentai („ledais ir gėlėmis“) vertintini tik kaip rekomendacijos, kaip pageidavimas, kad vykdant prekybos veiklą asortimente būtų ir šios prekės.

20Kadangi nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl sutarties sąlygų aiškinimo, turi būti vadovaujamasi sutarčių aiškinimo taisyklėmis, numatytomis CK 6.193 – 6.195 straipsniuose, ir suformuluotomis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; 2011 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-318/2011; 2012 m. gegužės 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2012 ir kt.). CK 6.193 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes. Aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Be to, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2010; 2014 m. sausio 8 d. nutartis civilinėje byloje nr. 3K-3-122/2014 ir kt.). Aiškinant sutarties, iš kurios vykdymo byloje kyla ginčas, turinį ir prasmę svarbu nustatyti tas aplinkybes, kurios atskleistų faktinius šalių veiksmus sutartį sudarant ir ją vykdant (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010).

21Sutiktina su pirmos instancijos teismo pozicija, kad nagrinėjamu atveju Sutarties sudarymo aplinkybės byloja, jog konkurso sąlygos ir kriterijai – prekyba ledais ir gėlėmis, buvo aiškiai apibrėžti, nuomininkui atskleisti ir nuomininką tenkino (b.l. 24), o atsakovas perėmė visas nuomininko teises ir pareigas pagal 2012-11-15 Nuomininko teisių ir pareigų perleidimo sutartį (b.l. 14). Kaip ir pažymėjo pirmos instancijos teismas, tai patvirtina šie rašytiniai įrodymai: 1) iš 2012-04-05 Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl patalpų ir pastatų išnuomojimo viešo konkurso būdu“ 2 punkto matyti, jog paviljonas (stoginė) nuomojamas komercinei, prekybos (ledais, gėlėmis, konditeriniais gaminiais ir gaiviaisiais gėrimais) veiklai (b.l. 65); 2) 2012-04-18 įvyko ieškovės paskelbtas turto nuomos viešas konkursas dėl 29 kv.m. ploto prekybos paviljono, ( - ) skveru, prekybai ledais ir gėlėmis (Protokolo 5 p.) (b.l. 24); 3) Konkurso laimėtoja buvo pripažinta UAB „Euro Doner Vilnius“ (Protokolo 10 p.); 4) 2012 m. gegužės 9 d. Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų nuomos bei kito ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties Nr. A466-2376-(2.14.1.17-EK5) 1 p. aiškiai yra įtvirtinta, kad nuomotojas įsipareigoja perduoti nuomininkui ilgalaikį materialųjį turtą, t.y. ginčo prekybos paviljoną, naudoti komercinei veiklai – prekybai ledais ir gėlėmis; 4) UAB „Euro Doner Vilnius“ sutiko su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis (b.l. 28), o tapusi konkurso nugalėtoja įsipareigojo pasirašyti patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį (b.l. 29), kurią 2012-05-09 pasirašė (b.l. 17-19), o 2012 m. lapkričio 15 d. tarp atsakovo ir UAB „Euro Doner Vilnius“ buvo pasirašyta nuomininko teisių ir pareigų perleidimo sutartis, kurios 2 punkte, atsakovas patvirtino, jog jam yra žinomos visos Nuomos sutarties sąlygos (b.l. 14).

22Teisėjų kolegijos vertinimu, Nuomos sutarties sąlyga – naudoti turtą prekybai ledais ir gėlėmis – nelaikytina atsakovui netikėta ar nepakankamai apibrėžta. Kaip ir nurodo apeliantas, nustatant tikruosius šalių ketinimus, būtina atsižvelgti į aplinkybių visumą, tačiau pats apeliantas savo apeliaciniame skunde koncentruojasi į pažodinį nuostatų aiškinimą ir į samprotavimus apie žodžių ir jų junginių prasmes. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmos instancijos teismo nuomone, jog ieškovo siekis išnuomoti turtą prekybai ledais ir gėlėmis seka iš į bylą pateiktų rašytinių įrodymų visumos. Galiausiai tai patvirtina ir ant paties paviljono išorinių sienų esantis užrašas „Gėlių pasaulis“ (b.l. 31-32), kurio atsakovas nepanaikino, nors jo dabartinė vykdoma veikla visiškai neatitinka to pavadinimo turinio. Kaip ir nurodė pirmos instancijos teismas, jeigu būtų nagrinėjamu atveju vadovaujamasi atsakovo Nuomos sutarties nuostatų aiškinimu, tai galimai reikštų ir nesąžiningumą kitų asmenų, kurie dalyvavo viešame konkurse dėl paviljono nuomos, atžvilgiu.

23Pažymėtina ir tai, kad atsakovas yra verslininkas, todėl privalėjo suprasti, kokiomis sąlygomis dalyvavo viešame konkurse ir kokias pareigas prisiėmė Nuomos sutartimi, juolab, kad bylos medžiaga patvirtina, jog nuomininkui sandorio sudarymo metu buvo atskleista visa esminė informacija apie galimą vykdyti konkrečią komercinę veiklą. Atsakovas, perimdamas nuomininko teises ir įsipareigojimus, taip pat sutiko su visomis Nuomos sutarties sąlygomis (b.l. 14). Teisėjų kolegijos nuomone, apelianto pateiktas Nuomos sutarties nuostatų aiškinimas remiasi daugiau paties apelianto samprotavimais, tačiau neturi jokio nei faktinio, nei teisinio pagrindo. Pažymėtina, kad teismai, priimdami procesinius sprendimus, negali remtis vien tik samprotavimais, o atsakovo klaidingas teisių ir pareigų įsivaizdavimas nesuteikia objektyvaus pagrindo plečiamai aiškinti Nuomos sutarties dalyką.

24Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovas tinkamai įspėjo atsakovą dėl nuomos sutarties nutraukimo, todėl yra pagrindas laikyti, jog ieškovas tinkamai įvykdė CK 6.497 straipsnio 3 dalies nuostatas ir tinkamai informavo atsakovą apie Nuomos sutarties netinkamo vykdymo pasekmes.

25Teisėjų kolegijos nuomone, apeliaciniame skunde nurodomos aplinkybės dėl to, jog atsakovas turi visus vykdomai veiklai reikalingus leidimus, jog nuo pat pradžios sutartį vykdė, laiku mokėjo nuomos mokestį, neturi tiesioginės įtakos nagrinėjamam ginčui.

26Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, bei pritardamas kitiems pirmosios instancijos teismo motyvams, apeliacinės instancijos teismas jų nekartoja (Europos žmogaus teisių teismo Van de Hurk v. Netherlands judgement of 19 April 1994, Series A n. 288, p. 20, par. 61; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011)ir sprendžia, jog atsakovas iš esmės pažeidė Nuomos sutarties sąlygas, todėl yra pagrindas Nuomos sutartį nutraukti ir iškeldinti atsakovą iš nuomojamų patalpų.

27Dėl bylinėjimosi išlaidų

28Be to, atsakovas nesutinka su pirmos instancijos teismo sprendimu ir dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. Apelianto nuomone, pirmos instancijos teismas nepagrįstai iš atsakovo į valstybės biudžetą priteisė 600 Lt žyminio mokesčio.

29Pagal CPK 96 str. 1 d. bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Taigi nagrinėjamu atveju, patenkinus ieškovo ieškinį visiškai, žyminis mokestis, nuo kurio ieškovas yra atleistas (CPK 83 str. 1 d. 5 p.), į valstybės biudžetą pagrįstai buvo priteistas iš atsakovo. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmos instancijos teismas tinkamai pritaikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias bylinėjimosi išlaidų paskirstymą.

30Atmetus apeliacinį skundą, atsakovo naudai bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos (CPK 93 str. 1 d.).

31Taigi, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir pilnai ištyrė byloje esančius įrodymus ir bylos aplinkybes bei priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti nėra jokio nei faktinio, nei teisinio pagrindo, todėl skundžiamas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 20 d. sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

32Vadovaudamasi CPK 326–331 straipsniais, teismas

Nutarė

33Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. ieškovė Vilniaus miesto savivaldybė kreipėsi į teismą su ieškiniu... 5. Atsakovas UAB „Euro Doner Baltic“ su pareikštu ieškiniu nesutiko ir... 6. Trečiasis asmuo UAB „Euro Doner Vilnius“ atsiliepimo į ieškinį... 7. II.... 8. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 20 d. sprendimu ieškinį... 10. III.... 11. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 12. Atsakovas UAB „Euro Doner Baltic“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto... 13. Ieškovė Vilniaus miesto savivaldybė atsiliepime į apeliacinį skundą... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 15. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 16. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė Vilniaus miesto savivaldybė ir UAB... 17. Sutarties laisvės principas reiškia, kad šalys gali laisvai sudaryti... 18. Pažymėtina, jog šalys Nuomos sutarties 15.3 punktu sulygo, jog Nuomos... 19. Nagrinėjamu atveju ieškovas tvirtina, kad Nuomos sutarties 1 p., kuriuo... 20. Kadangi nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl sutarties sąlygų aiškinimo,... 21. Sutiktina su pirmos instancijos teismo pozicija, kad nagrinėjamu atveju... 22. Teisėjų kolegijos vertinimu, Nuomos sutarties sąlyga – naudoti turtą... 23. Pažymėtina ir tai, kad atsakovas yra verslininkas, todėl privalėjo... 24. Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovas tinkamai įspėjo atsakovą dėl... 25. Teisėjų kolegijos nuomone, apeliaciniame skunde nurodomos aplinkybės dėl... 26. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, bei pritardamas kitiems pirmosios... 27. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 28. Be to, atsakovas nesutinka su pirmos instancijos teismo sprendimu ir dalyje... 29. Pagal CPK 96 str. 1 d. bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas... 30. Atmetus apeliacinį skundą, atsakovo naudai bylinėjimosi išlaidos... 31. Taigi, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 32. Vadovaudamasi CPK 326–331 straipsniais, teismas... 33. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 20 d. sprendimą palikti...