Byla e2-778-837/2018
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėjas Arvydas Jasonas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Legal Balance“ ieškinį atsakovui M. S. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 245,99 Eur skolą, 442,78 Eur delspinigius, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad UAB „Be kredito“ ir atsakovas 2015 m. birželio 4 d. pasirašė Išperkamosios nuomos sutartį, pagal kurią atsakovas išperkamosios nuomos būdu įsigijo prekę – batutą JOY, serijos ( - ). UAB „Be kredito“ ir ieškovė 2017 m. liepos 5 d. pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią UAB „Be kredito“ perleido, o ieškovė įgijo reikalavimą į atsakovą. Atsakovui išsiuntė pranešimą apie reikalavimo perleidimą ir įspėjo, kad negrąžinus skolos, bus pradėtas priverstinis skolos išieškojimas. Tačiau atsakovas į pranešimą neragavo ir jai liko skolingas. Prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

5Atsakovas buvo įpareigotas per 14 dienų nuo paskelbimo specialiame interneto tinklapyje dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti asmeniškai 2018 m. sausio 24 d. Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovas išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovė ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

6Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

8Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad 2015 m. birželio 4 d. pirminė kreditorė UAB „Be kreditas“ ir atsakovas sudarė Nuomos sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovas išperkamosios nuomos būdu įsigijo prekę – batutą JOY, serijos ( - ). Atsakovas pagal Sutartį įsipareigojo sumokėti prekės kainą, kas mėnesį mokamomis nustatyto dydžio įmokomis, bei, įmokų mokėjimo vėlavimo atveju, įsipareigojo mokėti 2 procentų dydžio delspinigius nuo laiku nepamokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną iki visiško atitinkamos sumos sumokėjimo dienos (Sutarties bendrosios ir specialiosios sąlygos). Atsakovas savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė ir liko skolingas pirminei kreditorei. 2017 m. liepos 5 d. UAB „Be kredito“ ir ieškovė pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ( - ), kuria ieškovė įgijo reikalavimo teisę į atsakovę. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.109 straipsnio nustatyta tvarka ieškovė 2017 m. liepos 18 d. pranešimu pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus.

9Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.38, 6.59, 6.63, 6.71, 6.158, 6.200, 6.256 straipsniai). Duomenų apie tai, kad atsakovas būtų tinkamai įvykdęs savo prievolę atsiskaityti su ieškove nėra ir šalys teismui tokių įrodymų nepateikė (CPK 176–179 straipsniai). Bylos duomenimis atsakovas skolos nesumokėjo iki šiol, todėl darytina išvada, kad atsakovas prievolės neįvykdė.

10Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003, 2006 m. lapkričio 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006) nurodoma, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovei) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovės) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006). Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pirminė kreditorė UAB „Be kreditas“ ir atsakovas susitarė dėl 2 procentų dydžio delspinigių mokėjimo nuo laiku nepamokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną iki visiško atitinkamos sumos sumokėjimo dienos (Sutarties bendrosios ir specialiosios sąlygos). Ieškovė sumažino Sutartyje numatytus delspinigius iki 1 procento ir prašo priteisti iš atsakovės 442,78 Eur delspinigius.

11Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, sąžiningumo ir protingumo principus, taip pat į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai (442,78 Eur) yra didesni už pačią skolą (245,99 Eur), įvertinus tai, kad ieškovė tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl vadovaujantis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, jie mažintini iki 147,59 Eur sumos, kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam pažeidimui bei faktiškai ieškovės patirtiems nuostoliams. Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis CK 6.71 straipsniu, 6.256 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovo priteistina 147,59 Eur delspinigių.

12Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatyme numatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis). Ieškovės reikalavimas priteisti metines palūkanas už priteistą skolos sumą yra pagrįstas įstatymu.

13Ieškinys dėl skolos priteisimo tenkintinas iš dalies (57,14 proc.) (CK 6.37, 6.59, 6.63, 6.71, 6.210, 6.256, 6.503 straipsniai). Iš atsakovo ieškovei priteistina 245,99 Eur skola, 147,59 Eur delspinigiai, 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 79, 80, 88, 92, 93 straipsniai).

15Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

16Vadovaudamasis CPK 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovo M. S., a. k. ( - ) 245,99 Eur (dviejų šimtų keturiasdešimt penkių eurų 99 ct) skolą, 147,59 Eur (vieno šimto keturiasdešimt septynių eurų 59 ct) delspinigius, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 8 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 8,57 Eur (aštuonių eurų 57 ct) dalį žyminio mokesčio – ieškovės UAB „Legal Balance“, į. k. 302528679, naudai.

19Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

20Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėjas Arvydas Jasonas,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 3. Teismas... 4. ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 245,99 Eur skolą, 442,78 Eur... 5. Atsakovas buvo įpareigotas per 14 dienų nuo paskelbimo specialiame interneto... 6. Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių (CPK 142... 8. Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad... 9. Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais... 10. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje (žr. pvz., Lietuvos... 11. Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, sąžiningumo ir... 12. Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatyme numatytos 5... 13. Ieškinys dėl skolos priteisimo tenkintinas iš dalies (57,14 proc.) (CK 6.37,... 14. Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo... 15. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei... 16. Vadovaudamasis CPK 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas... 17. ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovo M. S., a. k. ( - ) 245,99 Eur (dviejų šimtų... 19. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 20. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...