Byla 2-1521-285/2014
Dėl priverstinio skolos išieškojimo

1Kauno apylinkės teismo hipotekos teisėja Janina Narkevičiūtė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi kreditoriaus UAB „Minera “, į.k..121736330, atstovaujamo advokato Jono Vaškevičiaus, 2011-05-20 pakartotinį pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo,

Nustatė

22008-12-23 hipotekos lakštu, identifikavimo kodas 02120080019503, J. G. ir V. G., užtikrindami paskolos, suteiktos UAB „Gratus“ pagal 2007-02-13 kreditavimo sutartį Nr. IL-2007-01-16, su esamais ir būsimais jos pakeitimais ( sutartis Nr. IL-2008-01-16/1, Nr. IL-2008-02-16/2), grąžinimą kreditoriui AB Šiaulių bankui įkeitė jiems bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį turtą – 0,1508 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); 0,1508 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ).

32010-03-26 Reikalavimo perleidimo sutartimi AB Šiaulių bankas perleido reikalavimo teises UAB „Minera“ pagal 2007-02-13 kredito sutartį Nr.IL- 2007-01-16 su jos pakeitimais ir hipotekos lakštą identifikavimo kodas 02120080019503.

42010-02-26 Kauno apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-3202-436/2010 iškelta UAB „Gratus“, į.k. 300567733, bankroto byla. LR Įmonių bankroto įstatymo 16 str. nustato, jog nuo bankroto iškėlimo dienos laikoma, kad visi bankrutuojančios įmonės skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę.

5Skolininkas BUAB „Gratus“ tinkamai bei laiku nevykdė prievolės kreditoriui UAB „Minera“ pagal 2007-02-13 kreditavimo sutartis Nr. IL-2007-01-16, todėl 2010-12-22 Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos nutartimi Nr.02201011367-L įkeistas turtas areštuotinas, įspėjant skolininką ir įkeisto turto savininkus, kad, negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo nutarties apie įkeisto turto areštą įteikimo dienos, įkeistas turtas bus parduotas iš varžytynių.

6Skolininkas UAB „Gratus “ įspėtas 2010-12-29 ( įspėjimas įteiktas bankroto administratoriui Stasiui Sipavičiui), įkeisto turto savininkas V. G. įspėtas 2011-01-25, įkeisto turto savininkė J. G. įspėta 2011-03-08.

72011-01-31 įkeisto turto savininkas V. G. pateikė Kauno apygardos teismui atskirąjį skundą dėl 2010-12-22 hipotekos teisėjos nutarties Nr. 02201011367-L panaikinimo.

82011-04-14 Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartimi Nr.2S-871-273/2011 atskirasis skundas atmestas, 2010-12-22 Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos nutartis Nr.02201011367-L nepakeista.

92011-05-23 buvo gautas kreditoriaus pakartotinis pareiškimas dėl priverstinio skolos išieškojimo ir 2011-06-27 pakartotinis pareiškimas priverstinai parduoti iš varžytynių V. G. ir J. G. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį įkeistą 0,1508 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); 0,1508 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), išieškant BUAB „Gratus“ 12471037,65 Lt (dvylika milijonų keturis šimtus septyniasdešimt vieną tūkstantį trisdešimt septynis litus 65 ct) skolą, 6 procentų dydžio palūkanas nuo negrąžintos skolos sumos, skaičiuojant nuo pareiškimo padavimo dienos iki nutarties išieškoti skolą iš įkeisto turto įvykdymo dienos ir 266 Lt žyminio mokesčio už priverstinį skolos išieškojimą.

102011-06-30 Kauno miesto apylink?s teismo hipotekos teisėjos nutartimi Nr.2-12006-285/2011 sustabdytas kreditoriaus UAB „Minera“ pakartotinio pareiškimo, priverstinai parduoti iš varžytynių V. G. ir J. G. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį įkeistą turtą, nagrinėjimas iki bus panaikintos 2011-06-21 Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi civ. byloje Nr.2-1648/2011 taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

112013-10-25 Kauno apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr.2-723-264/2013 panaikintos 2011-06-21 Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi civilinėje byloje Nr.2-1648/2011 taikytos laikinosios apsaugos priemonės. 2014-01-23 Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi civilinėje byloje Nr.2-96/2014 paliko galioti 2013-10-25 Kauno apygardos teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2-723-264/2013.

122014-02-11 Kauno apylink?s teismo nutartimi civilinė byla Nr.2-1521-285/2014 atnaujinta, išnykus aplinkybei, dėl kurios byla buvo sustabdyta.

13Kreditoriaus pakartotinis pareiškimas tenkintinas iš dalies.

14Nuo 2012 m. liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) pakeitimams, kuriais iš esmės keičiama išieškojimo iš hipoteka (įkeitimu) įkeisto turto tvarka, taip pat pakeista didžioji dalis materialinių teisės normų, reglamentuojančių hipotekos (įkeitimo) teisės atsiradimą, pakeitimą ir pasibaigimą, sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 542, 543, 544, 545, 551, 554, 566, 715, 744, 745, 746, 747 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir 546, 547, 548, 549, 550, 552, 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 567, 568, 569 straipsnių pripažinimo netekusiais galios 2011 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-1843 34 str. 3 d., iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtas išieškojimas vykdomas pagal procesines teisės normas, galiojusias iki šio įstatymo įsigaliojimo.

152014-02-21 gautas kreditoriaus pareiškimas, kad palaiko savo 2011-05-20 pakartotinį pareiškimą, kuris buvo patikslintas 2011-09-09 pranešimu, 2011-06-22 pranešimu , 2014-01-27 pranešimu ir patikslino skolos dydį, nurodydamas, kad kreditoriaus UAB „Minera“ reikalavimas pagal 2007-02-13 kreditavimo sutartį B UAB „Gratus“ šiai dienai sudaro 915.064,65Lt. Kreditorius prašo išieškoti B UAB „Gratus“ skolą , nukreipiant išieškojimą į įkeistą nekilnojamąjį turtą- 0,1508 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); 0,1508 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį J. G. ir V. G..

16Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punktą iškėlus skolininkui UAB „Gratus“ bankroto bylą yra nutraukiamas netesybų ir palūkanų už prievolę skaičiavimas, todėl kreditoriaus reikalavimas išieškoti 6 procentų dydžio palūkanas nuo negrąžintos skolos sumos atmestinas.

17Skolininko UAB „Gratus“ prievolė pagal 2007-02-13 kreditavimo sutartis Nr. IL-2007-01-16 neįvykdyta, todėl kreditorius turi teisę kreiptis dėl skolos išieškojimo ir reikalauti patenkinti svetimo turto hipoteka apsaugotą reikalavimą (CK 4.192 straipsnio 1dalis). Įkeisto turto savininkai atsako už skolininko įsipareigojimų įvykdymą tik įkeistu turtu ( CK 4.195 straipsnio 1 dalis).

18Kreditoriaus prašymu įkeistas turtas: 0,1508 ha ploto žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ); 0,1508 ha ploto žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantis J. G. ir V. G., parduotinas iš varžytynių, išieškant skolininko BUAB „ Gratus “ 915064,65Lt. negrąžintą skolą.

19Kreditorius už pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo sumokėjo 133,00Lt dydžio žyminį mokestį ( 28 b.l.), todėl tokio dydžio žyminis mokestis išieškotinas kreditoriaus naudai.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.174str., 4.192str.,6.210str., 6.873str.1d., 6.874str.2d., LR Civilinio proceso kodekso atskirų straipsnių pripažinimo netekusiais galios 2011 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-1843 34 straipsnio 3 dalimi, CPK 290-292str., 544str., teismas,

Nutarė

21Pakartotinį pareiškimą tenkinti iš dalies.

22Priverstinai parduoti iš varžytynių V. G., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ir J. G., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį 0,1508 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); 0,1508 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), įkeistą 2008-12-23 hipotekos lakštu, identifikavimo kodas 02120080019503, su vėlesniais pakeitimais, išieškant skolininko BUAB „Gratus “ , įmonės kodas 135739468, negrąžintą skolą 915 064,65Lt ( devynis šimtus penkiolika tūkstančių šešiasdešimt keturis litus ir 65ct.) ir 133,00Lt ( vieną šimtą trisdešimt tris litus) žyminio mokesčio kreditoriaus UAB „Minera“ , įm.k. 121736330, naudai.

23Nutartį pavesti vykdyti Kauno apylinkės teismo veiklos teritorijos antstoliui kreditoriaus pasirinkimu. Pardavus įkeistą turtą iš varžytynių, išieškotas lėšas skirsto išieškojimą vykdęs antstolis savo patvarkymu.

24Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialui, kreditoriui UAB „Minera“, skolininkui BUAB „Gratus“, įkeisto turto savininkams V. G. ir J. G..

25Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo hipotekos teisėja Janina Narkevičiūtė, rašytinio... 2. 2008-12-23 hipotekos lakštu, identifikavimo kodas 02120080019503, J. G. ir V.... 3. 2010-03-26 Reikalavimo perleidimo sutartimi AB Šiaulių bankas perleido... 4. 2010-02-26 Kauno apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr.... 5. Skolininkas BUAB „Gratus“ tinkamai bei laiku nevykdė prievolės... 6. Skolininkas UAB „Gratus “ įspėtas 2010-12-29 ( įspėjimas įteiktas... 7. 2011-01-31 įkeisto turto savininkas V. G. pateikė Kauno apygardos teismui... 8. 2011-04-14 Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 9. 2011-05-23 buvo gautas kreditoriaus pakartotinis pareiškimas dėl priverstinio... 10. 2011-06-30 Kauno miesto apylink?s teismo hipotekos teisėjos nutartimi... 11. 2013-10-25 Kauno apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje... 12. 2014-02-11 Kauno apylink?s teismo nutartimi civilinė byla Nr.2-1521-285/2014... 13. Kreditoriaus pakartotinis pareiškimas tenkintinas iš dalies.... 14. Nuo 2012 m. liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso... 15. 2014-02-21 gautas kreditoriaus pareiškimas, kad palaiko savo 2011-05-20... 16. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punktą iškėlus... 17. Skolininko UAB „Gratus“ prievolė pagal 2007-02-13 kreditavimo sutartis Nr.... 18. Kreditoriaus prašymu įkeistas turtas: 0,1508 ha ploto žemės sklypas,... 19. Kreditorius už pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo sumokėjo... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.174str.,... 21. Pakartotinį pareiškimą tenkinti iš dalies.... 22. Priverstinai parduoti iš varžytynių V. G., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ir... 23. Nutartį pavesti vykdyti Kauno apylinkės teismo veiklos teritorijos antstoliui... 24. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti Valstybės įmonės Registrų centro... 25. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti...