Byla 2S-1375-324/2008
Dėl apmokėjimo už atliktus statybos rangos darbus priteisimo

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Virginijos Gudynienės, kolegijos teisėjų Antano Burdulio ir Neringos Venckienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Lanlita“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-16191-451/2008 pagal L. B. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Lanlita“ dėl apmokėjimo už atliktus statybos rangos darbus priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 32670 Lt už atliktus statybos rangos darbus ir bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo banko sąskaitose esančių ieškinio dydžio sumos piniginių lėšų arba, jų nesant, atsakovui priklausančio nekilnojamojo arba kilnojamojo turto areštą.

5Kauno miesto apylinkės teismas 2008 m. rugsėjo 9 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių patenkino. Areštavo atsakovo banko sąskaitose esančias pinigines lėšas, o jų nesant - atsakovui priklausantį kilnojamąjį arba nekilnojamąjį 32670 Lt vertės turtą. Laikė, kad laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas apsunkintų teismo sprendimo įvykdymą arba padarytų jį nebeįmanomu. Apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę sprendė ir dėl didelės skolos sumos.

6Atskiruoju skundu atsakovas nurodo, jog nutartis neteisėta ir nepagrįsta.

7Netinkamai įvertintas poreikis taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir nepagrįstai bei neproporcingai suvaržyta atsakovo veikla.

8Nepateikta duomenų apie atsakovo piktybišką slapstymąsi, atsiskaitymo vengimą, turto perleidimą ar slėpimą. Atsakovas nesumokėjo prašomos priteisti sumos dėl ieškovo aplaidumo, nes nebuvo pateiktas buhalterinis dokumentas, be kurio mokėjimas negalimas.

9Neatsižvelgta į Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą vieningą praktiką, jog didelė ieškinio suma nėra absoliutus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas. Kai yra įrodymų, jog ieškinio suma konkrečiam asmeniui pagal jo turto vertę, gaunamas pajamas, turimo kapitalo dydį nėra didelė, tai yra kai atsakovas paneigia objektyvios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-82/2008). Atsakovo įstatinis kapitalas yra 1543000 Lt, net 47 kartus viršija ieškinio sumą, todėl prašoma priteisti suma atsakovui nėra didelė.

10Įrodymais nepagrįstas argumentas apie atsakovo skolas kitiems asmenims bei jų pagrindu iškeltas civilines bylas, areštuojamą atsakovo turtą. Atsakovas dalyvauja keliose civilinės bylose, tačiau tai nereiškia, kad įmonė patiria finansinių sunkumų.

11Parenkant laikinąsias apsaugos priemones, pažeistas ekonomiškumo principas. Nustatant, kad pirmiausia areštuotinos piniginės lėšos ir tik jų nesant kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas, įšaldomos atsakovo apyvartinės lėšos viso teismo proceso metu ir taip nepagrįstai apribojama atsakovo galimybė laiku atsiskaityti su tiekėjais bei darbuotojais.

12Nenumatyta galimybė iš areštuotų lėšų atsiskaityti su ieškovu, atlikti privalomuosius mokėjimus valstybiniam socialiniam draudimui bei valstybinei mokesčių inspekcijai, mokėti atlyginimus darbuotojams.

13Prašo nutartį panaikinti.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo nutarties nekeisti. Nurodo, kad ieškovas veikia kaip fizinis asmuo, todėl tarp šalių sudarytoje sutartyje reikalavimas už atliktus darbus išrašyti sąskaitas nėra numatytas. Kauno miesto apylinkės teismo duomenys ir nutarties vykdymą užtikrinantis antstolis Regimantas Budreika patvirtina, kad atsakovui Kauno miesto apylinkės teisme yra iškelta daug civilinių bylų, kurių reikalavimų bendra suma yra keli šimtai tūkstančių litų, jų užtikrinimui areštuotas atsakovo turtas. Ginčydamas nutartį, atsakovas yra nenuoseklus, nes pripažįsta savo prievolę ieškovui, neginčija skolos dydžio, turto arešto masto, ieškinio užtikrinimo pagrindo, faktinių aplinkybių. Atsakovo įmonės įstatinio kapitalo dydis neturi įtakos teismo priimtos nutarties teisėtumui. Nepateikta įrodymų, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės apriboja įmonės galimybę vykdyti veiklą. Neprašoma pakeisti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

15Atskirasis skundas iš dalies tenkintinas.

16Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Teismas, taikydamas CPK 145 straipsnyje numatytas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti, teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė.

17Kolegija sutinka su apelianto argumentais, jog vien didelė ieškinio suma nėra absoliutus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę pagrindžiantis kriterijus. Vertinant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį, teismas privalo nustatyti, ar ieškinio dydis, lyginant jį su bendrovės turimu turtu, ūkine veikla, gaunamu pelnu bei apyvarta, duoda pagrindą išvadai, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomu. Labai gera esama finansinė atsakovo turtinė padėtis yra vienas iš argumentų, objektyviai sumažinančių teismo sprendimo neįvykdymo riziką ieškinio patenkinimo atveju, tačiau atsakovas teismui nepateikė pakankamai įrodymų, patvirtinančių tokią jo finansinę padėtį. Didelis įstatinis kapitalas objektyviai neatspindi bendrovės finansinės padėties. Atsižvelgdama į tai teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino klausimo išsprendimui aktualias aplinkybes ir, atsižvelgdamas į turtinio ginčo dydį, pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones.

18Teismui nusprendus, jog laikinųjų apsaugos priemonių imtis būtina, pagal CPK 145 straipsnio 2 dalį jos turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu, t.y. teismas turi taikyti tik tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek būtina ir pakanka galimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kiekvienu atveju sukelia nepatogumus ar ribojimus proceso šaliai, tačiau svarbu yra tai, kad jos nesuteiktų nė vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina tikslui pasiekti. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymo eiliškumas pažeidžia ekonomiškumo bei šalių interesų pusiausvyros principą. Piniginės lėšos turi didžiausią apyvartumą. Jų areštas sukelia didžiausius nepatogumus, gali atnešti daugiausiai nuostolių, suvaržo atsakovo teises ir galimybę vykdyti ūkinę-komercinę veiklą labiau, nei tai yra būtina proceso tikslams pasiekti. Dėl šios priežasties teisėjų kolegija nustato, kad pirmiausiai areštuotinas reikalavimo vertę atitinkantis atsakovo nekilnojamasis turtas, o jo nesant ar nepakankant – atitinkama kilnojamojo turto, piniginių lėšų dalis.

19Atsižvelgusi į tai, kad atsakovas yra ūkinę veiklą vykdantis subjektas, teisėjų kolegija nustato, kad tuo atveju, jei bus areštuotos piniginės lėšos, iš areštuotų piniginių lėšų leistina mokėti darbo užmokestį, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas bei atsiskaityti su ieškovu (CPK 145 straipsnio 6 dalis).

20Vadovaujantis išdėstytais motyvais, apeliacine tvarka peržiūrima nutartis iš dalies pakeistina (CPK 338 straipsnis, 329 straipsnio 1 dalis).

21Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

22atskirąjį skundą iš dalies patenkinti.

23Pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 9 d. nutartį.

24Areštuoti 32670 Lt (trisdešimt dviejų tūkstančių šešių šimtų septyniasdešimties litų) vertės atsakovui priklausantį nekilnojamąjį turtą, o jo nesant ar nepakankant – atitinkamą dalį atsakovo kilnojamųjų daiktų, piniginių lėšų. Iš areštuotų piniginių lėšų leidžiama mokėti darbo užmokestį, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas bei atsiskaityti su ieškovu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 32670 Lt už atliktus statybos rangos... 5. Kauno miesto apylinkės teismas 2008 m. rugsėjo 9 d. nutartimi prašymą dėl... 6. Atskiruoju skundu atsakovas nurodo, jog nutartis neteisėta ir nepagrįsta.... 7. Netinkamai įvertintas poreikis taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir... 8. Nepateikta duomenų apie atsakovo piktybišką slapstymąsi, atsiskaitymo... 9. Neatsižvelgta į Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą vieningą praktiką,... 10. Įrodymais nepagrįstas argumentas apie atsakovo skolas kitiems asmenims bei... 11. Parenkant laikinąsias apsaugos priemones, pažeistas ekonomiškumo principas.... 12. Nenumatyta galimybė iš areštuotų lėšų atsiskaityti su ieškovu, atlikti... 13. Prašo nutartį panaikinti.... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo nutarties nekeisti. Nurodo,... 15. Atskirasis skundas iš dalies tenkintinas.... 16. Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 17. Kolegija sutinka su apelianto argumentais, jog vien didelė ieškinio suma... 18. Teismui nusprendus, jog laikinųjų apsaugos priemonių imtis būtina, pagal... 19. Atsižvelgusi į tai, kad atsakovas yra ūkinę veiklą vykdantis subjektas,... 20. Vadovaujantis išdėstytais motyvais, apeliacine tvarka peržiūrima nutartis... 21. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 22. atskirąjį skundą iš dalies patenkinti.... 23. Pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 9 d. nutartį.... 24. Areštuoti 32670 Lt (trisdešimt dviejų tūkstančių šešių šimtų...