Byla 2-82/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Gintaro Pečiulio (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Koralita“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. gruodžio 5 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-1195-33/2007 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Barklita“ administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Verslo administravimo kompanija“ ieškinį atsakovams G. B. , uždarajai akcinei bendrovei „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Koralita“ dėl nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskiruosius skundus,

Nustatė

3Ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Barklita“ administratoriaus UAB „Verslo administravimo kompanija“ įgaliotas asmuo kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su 2007 m. gruodžio 3 d. ieškiniu atsakovams G. B. , UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ bei UAB „Koralita“ ir prašė priteisti : 1) iš G. B. 1 100 944,26 Lt nuostolių; 2) solidariai iš G. B. , UAB „Koralita“ ir UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ 1 139 457,69 Lt nuostolių; 3) solidariai iš G. B. , UAB „Koralita“ ir UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ 5 procentų dydžio metines palūkanas už visą priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 4) solidariai iš G. B. , UAB „Koralita“ ir UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovo administratoriaus įgaliotas asmuo taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovų G. B. , UAB „Koralita“ ir UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ pinigines lėšas, kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą.

5Ieškovo administratoriaus įgaliotas asmuo pažymėjo, kad reikalaujama priteisti suma yra pakankamai didelė. Atsakovai turtą gali paslėpti, todėl siekiant užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą, taikytinos laikinosios apsaugos priemonės – areštas atsakovams priklausančioms piniginėms lėšoms bei kilnojamajam ir nekilnojamajam turtui.

6Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. gruodžio 5 d. nutartimi ieškovo BUAB „Barklita“ administratoriaus UAB „Verslo administravimo kompanija“ įgalioto asmens prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino : 1) areštavo atsakovui G. B. nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, o jų nesant ar esant nepakankamai - pinigines lėšas, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, neviršijant 2 240 401,95 Lt, uždrausdamas bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą; 2) areštavo atsakovams UAB „Koralita“ ir UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, o jų nesant ar esant nepakankamai - pinigines lėšas, priklausančias atsakovams ir esančias pas atsakovus arba trečiuosius asmenis, neviršijant 1 139 457,69 Lt, uždrausdamas bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą.

7Nutartyje nurodyta, kad esant turtiniam ginčui, jeigu laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prašoma pradinėje bylos stadijoje, ieškinio užtikrinimo priemonės paprastai yra taikomos. Atsakovo pozicija, taip pat jo finansinis pajėgumas šioje stadijoje teismui dar nėra žinomas, o laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas padidina būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

8Teismas pažymėjo, kad ieškovo prašoma priteisti suma yra didelė. Atsakovai turtą gali paslėpti, perleisti tretiesiems asmenims ar kitokiu būdu apsunkinti savo turtinę padėtį. Teismo įsitikinimu, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, todėl taikytinas atsakovų turto areštas, neviršijant 2 240 401,95 Lt reikalavimų sumos. Vadovaujantis ekonomiškumo principu ir siekiant be pagrindo nevaržyti atsakovų galimybės disponuoti piniginėmis lėšomis, pirmiausia areštuotinas nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, o šio nesant ar esant nepakankamai - piniginės lėšos.

9Atsakovas UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. gruodžio 5 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šio atsakovo turtui. Skundas grindžiamas šiais argumentais :

101. Ieškovas, pareikšdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nepateikė įrodymų, patvirtinančių bent minimalų pavojų jo turtiniams interesams.

112. Teismas neįsigilino į ginčo esmę bei priėmė nutartį, pažeidžiančią proporcingumo bei šalių lygiateisiškumo principus. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Svarstant nuostolių atlyginimo užtikrinimą atsižvelgtina į ieškinio pobūdį bei preliminarų galimų atsakovo nuostolių dydį, kuris šiuo atveju siektų 1 750 000 Lt. Nuostolių atlyginimo užtikrinimas yra aktualus atsižvelgiant į bankrutuojančios įmonės statusą. Atsakovas vykdo didelio masto projektą. Projekto nutraukimo pasekmė yra patiriami nuostoliai, kurių pagrindas yra neadekvatus nekilnojamojo turto areštas ir nutrauktų investicinių projektų finansavimas.

123. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu pažeista ieškovo ir atsakovo interesų pusiausvyra, teisingumo, lygiateisiškumo ir ekonomiškumo principai. Teismas, remdamasis nepagrįstu ieškovo prašymu, neteisėtai taikė laikinąsias apsaugos priemones - atsakovui priklausančio turto areštą bei pažeidė atsakovo teises.

13Atsakovas UAB „Koralita“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. gruodžio 5 d. nutartį, o ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Skundas motyvuojamas tuo, kad :

141. Teismas pažeidė CPK 145 straipsnio 2 dalį, nes areštavo per didelės vertės atsakovų turtą. Nors ieškovas reikalauja priteisti 2 240 401,95 Lt nuostolių, tačiau teismas areštavo ne visiems atsakovams priklausantį turtą bendrai ieškinio sumai užtikrinti, tačiau atskirą kiekvieno iš atsakovų turto dalį, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones net už 3 379 859,64 Lt dydžio sumą.

152. Ieškovas nenurodė konkrečių pagrindų ir aplinkybių, galinčių sukelti pagrįstą abejonę, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti nebeįmanomas. Ieškinyje tik nurodyta, kad reikalaujama priteisti suma yra pakankamai didelė, o atsakovai turtą gali paslėpti, tačiau konkrečių aplinkybių, patvirtinančių šiuos teiginius, nebuvo nurodyta.

163. Aplinkybė, jog prašoma priteisti suma yra didelė, nelaikytina pakankamai pagrįsta dėl teismo sprendimo vykdymo apsunkinimo ar negalimumo įvykdyti. Didelė reikalavimo suma pati savaime nėra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas turi įvertinti subjekto, kuriam taikomos laikinosios apsaugos priemonės, turtinę būklę ir tik tokiu aspektu vertinti laikinųjų apsaugos priemonių būtinumą. Teismui buvo pateikti įrodymai, leidžiantys įvertinti atsakovo turtinę padėtį ir gebėjimą įvykdyti teismo sprendimą. Atsakovo UAB „Koralita“ vykdoma veikla yra pelninga, todėl jis būtų pajėgus įvykdyti teismo sprendimą net ir netaikius laikinųjų apsaugos priemonių.

174. Teismas nenustatė, kokias operacijas galima atlikti su areštuotomis piniginėmis lėšomis, esančiomis banko ar kitų kredito įstaigų sąskaitose (CPK 145 str. 6 d.). Atsakovas vykdo tęstinę veiklą, privalo mokėti darbo užmokestį darbuotojams, privalomas socialinio draudimo įmokas, mokesčius į valstybės biudžetą. Nenustačius galimybės naudoti pinigines lėšas, atsakovui gali būti taikomos finansinės sankcijos, kurios gali lemti nuostolių atsiradimą ir veiklos sutrikdymą.

185. Teismo nutartimi sukeliama galimybė atsirasti nuostoliams, nes bendrovė vykdo tęstinę veiklą, įgyvendina investicinius projektus, o taikytos laikinosios apsaugos priemonės gali padaryti didelę žalą. Ieškovas yra bankrutuojanti įmonė, todėl ieškinio nepatenkinus, o atsakovui patyrus nuostolius dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovas neturėtų galimybės juos atlyginti. Teismas nevertino šių aplinkybių ir pažeidė teisingumo, protingumo bei šalių lygiateisiškumo principus (CPK 147 str. 1 d.).

19Atsiliepimu į atskiruosius skundus ieškovo BUAB „Barklita“ administratoriaus UAB „Verslo administravimo kompanija“ įgaliotas asmuo prašo Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. gruodžio 5 d. nutartį palikti nepakeistą, o apeliantų atskiruosius skundus atmesti.

20Ieškovo administratoriaus įgaliotas asmuo akcentuoja, kad vien aplinkybė, jog atsakovams pareikštas didelės apimties turtinis reikalavimas, padidina sprendimo neįvykdymo riziką. Taikytos laikinosios apsaugos priemonės daro tik minimalią įtaką atsakovų veiklai, o jie neprašo, kad ieškovas užtikrintų galimus nuostolius dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nepagrįstas apeliantų argumentas, kad teismas areštavo turto daugiau, nei būtina užtikrinti ieškinio reikalavimus. Reikalavimas dėl 1 139 457,69 Lt priteisimo yra solidarus, todėl priteista suma gali būti išieškoma iš bet kurio atsakovo. Be to, UAB „Koralita“ nereiškia prašymo, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės būtų pakeistos, arba kad areštavus lėšas būtų leista atlikti privalomuosius mokėjimus.

21Atsakovo UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ atskirasis skundas tenkintinas, o atsakovo UAB „Koralita“ atskirasis skundas atmestinas.

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

23Pažeista ar ginčijama subjektinė teisė realiai apginama tik tuomet, jeigu realizuojamas teismo sprendimas, kuriuo patenkintas ieškinys. Teismo sprendimas, kuriuo būtų tik patvirtinamas ieškovo reikalavimų pagrįstumas, neužtikrintų tinkamos pažeistų teisių ar teisėtų interesų gynybos teismine tvarka. Tikimybė, jog sprendimą ateityje įvykdyti bus sunkiau, gali atsirasti tiek dėl objektyvių, tiek dėl subjektyvių priežasčių, kurias teismui būtina įvertinti taikant laikinąsias apsaugos priemones. Tokia tikimybė gali atsirasti ne tik priimant ieškinį, tačiau ir bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje.

24Teismas, remdamasis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kaip įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra grėsmė, jog, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str.). Grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui gali lemti įvairios aplinkybės, tarp kurių paminėtina ir didelė ieškinio suma. Ieškinio sumos (reikalavimo) dydis objektyviai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Teismų praktikoje aplinkybė, jog būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas preziumuojama tuomet, kai pareikštas didelės sumos turtinis ginčas, nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-397/2005, Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-105/2006, Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007 ir kt.). Tačiau pažymėtina ir ta aplinkybė, kad didelė ieškinio suma nėra besąlyginis pagrindas visais atvejais taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi ypatingai atsižvelgti į šį kriterijų būtina tuomet, kai atsakovo valdomas nuosavybės teise turtas, juridinio asmens įstatinis kapitalas yra žymiai mažesni už ieškinio sumą. Tada, kai yra įrodymų, jog ieškinio suma konkrečiam asmeniui pagal jo turto vertę, gaunamas pajamas, turimo kapitalo dydį nėra didelė, tai yra kai atsakovas paneigia objektyvios grėsmės (pvz., dėl didelės sumos ieškinio) būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Vien tik didelė pareikšto ieškinio suma pati savaime nėra vienintelis ir neginčytinas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovo turtinė padėtis gali būti viena iš reikšmingų aplinkybių, nesukeliančių pagrįstų abejonių dėl galimybės įvykdyti teismo sprendimu nustatytas tam tikro dydžio pinigines prievoles.

25Bylos aplinkybės patvirtina, kad pirmosios instancijos teismui taikant laikinąsias apsaugos priemones atsakovų turtinė padėtis nebuvo žinoma. Prie atsakovo UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ atskirojo skundo pateikti dokumentai leidžia daryti išvadą, jog atsakovo UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ turtinė padėtis yra gera. Vien tik atsakovui priklausančio šaldytuvo pastato (indeksas ( - )), esančio ( - ), rinkos vertė siekia 25 000 000 Lt (b. l. 38-39). Pagal 2007 m. gruodžio 12 d. turto aprašą yra areštuotos 399/1000 dalys atsakovo turto – šaldytuvo pastato, esančio ( - ) (apraše nurodyta areštuotos turto dalies vertė 1 138 746 Lt) (b. l. 35-36). Teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo netikėti atsakovo UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ pateiktais duomenimis apie turimą materialųjį turtą ir jo vertę (b. l. 36, 38-39), jie nėra paneigti kitais įrodymais. Tai, kad atsakovas UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ turi pakankamai turto, kurio tik vieno iš objektų vertė siekia 25 000 000 Lt, teisėjų kolegijai leidžia daryti išvadą, jog galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas šio atsakovo atžvilgiu neturėtų būti iš esmės apsunkintas ar neįmanomas. Be to, nėra objektyvių aplinkybių, duodančių pagrindą sutikti su ieškinio pareiškime nurodytu argumentu, jog atsakovas UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ gali imtis veiksmų turtą paslėpti, dėl ko teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų neįmanomas. Byloje taip pat nėra įrodymų, kurie leistų daryti išvadą, jog atsakovas UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ šį turtą (pvz., minėtą nekilnojamąjį daiktą) mėgintų perleisti tretiesiems asmenims ar kitaip sumenkintų savo turtinę padėtį, siekdamas išvengti prievolių, galinčių atsirasti galimo ieškinio patenkinimo šiam atsakovui atveju.

26Nurodyti duomenys patvirtina, kad ieškinys pareikštas ekonomiškai stipriam juridiniam asmeniui, kurio turimo turto vertė žymiai viršija jam, kaip solidariajam bendraatsakoviui, pareikštų reikalavimų sumą. Teismas negali daryti išvadų apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumą remdamasis hipotetine prielaida, jog atsakovo UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ turto dėl kokių nors priežasčių ateityje gali nepakakti jo prievolėms įvykdyti. Šioje bylos stadijoje duomenys apie atsakovo UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ turtą leidžia teigti, jog nėra pagrindo objektyvaus pobūdžio prielaidoms, kad egzistuoja grėsmė būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymui, netgi ir atsižvelgiant į pareikštų reikalavimų sumą. Nurodytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, jog nėra pakankamo teisinio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“, todėl Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. gruodžio 5 d. nutarties dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ panaikintina, o šioje dalyje klausimas išspręstinas iš esmės - BUAB „Barklita“ administratoriaus prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ atmestinas. Skundžiamos nutarties dalį panaikinant tuo pagrindu, kad nėra aplinkybių dėl grėsmės būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymui, kiti atsakovo UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ argumentai dėl skundžiamos nutarties pagrįstumo ir teisėtumo šio atsakovo atžvilgiu netenka teisinės reikšmės, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

27Atsakovas UAB „Koralita“ su atskiruoju skundu nepateikė objektyvių įrodymų, patvirtinančių teiginius, jog teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovas UAB „Koralita“ nepaneigė teismo išvados, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo šioje byloje įvykdymas, kiek tai sietina su galimomis šio atsakovo prievolėmis, gali pasunkėti (CPK 178, 185 str., 144 str. 1 d.). Atsakovui UAB „Koralita“ pareikšta reikalavimų suma yra didelė. Teisėjų kolegijai nepateikti duomenys apie šio atsakovo turimą turtą, jo rūšis ir vertę, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą manyti, jog teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas ir pagrįstai bei motyvuotai taikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovui UAB „Koralita“ (CPK 144 str. 1 d.).

28Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais UAB „Koralita“ argumentus, kad ieškovas visiškai nenurodė aplinkybių, patvirtinančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą. Ieškovas nurodė argumentus, dėl ko reikalinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones – didelę ieškinio sumą bei tikimybę, jog atsakovas gali paslėpti turtą. Neturint objektyvių duomenų apie atsakovo UAB „Koralita“ turtą, nurodytos aplinkybės laikytinos pakankamu pagrindu tenkinti ieškovo prašymą (CPK 144 str. 1 d.). Be to, ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvo suformuluotas ieškinyje, todėl analizuojant, ar prašymas yra motyvuotas bei pagrįstas, vertinamos ir kitos ieškinyje išdėstytos aplinkybės, galinčios turėti reikšmės prašymui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išspręsti.

29Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sukelia nepatogumus proceso šaliai, tačiau svarbu yra tai, kad taikomos laikinosios apsaugos priemonės nevaržytų atsakovo teisių daugiau nei būtina ieškiniui užtikrinti. CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu, tai yra teismas turi taikyti tik tokias ir tik tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek būtina ir pakanka užtikrinti galimo teismo sprendimo įvykdymą. Įstatymas apibrėžia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo mastą, nustatydamas, jog bendra jų suma neturi būti iš esmės didesnė už ieškinio sumą (CPK 145 str. 2 d.). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovas prašė priteisti iš G. B. 1 100 944,26 Lt nuostolių bei solidariai iš G. B. , UAB „Koralita“ ir UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ 1 139 457,69 Lt nuostolių (b. l. 2-23). Reikalavimas solidariesiems skolininkams reiškia, kad ieškovas turi teisę reikalauti, jog prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d.). Kadangi toks reikalavimas gali būti nukreiptas į bet kurį iš atsakovų, teismas pagrįstai areštavo UAB „Koralita“ turtą už 1 139 457,69 Lt dydžio sumą. Be to, teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovui G. B. pareikštas atskiras reikalavimas dėl 1 100 944,26 Lt nuostolių atlyginimo bei solidarusis reikalavimas dėl 1 139 457,69 Lt nuostolių atlyginimo, pagrįstai areštavo šio atsakovo turtą už 2 240 401,95 Lt sumą. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su atsakovo UAB „Koralita“ argumentu, kad teismas pažeidė CPK 145 straipsnio 2 dalį, nes areštavo per didelės vertės turtą. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad vienas iš reikalavimų yra solidarusis, turėjo teisę areštuoti kiekvieno iš atsakovų turtą pareikštų reikalavimų masto ribose.

30Atsakovas UAB „Koralita“ remdamasis 2007 m. gruodžio 13 d. pažyma Nr. 830 (b. l. 63-64) tvirtina, kad negalėdamas vykdyti joje nurodytų sutarčių patirs nuostolius. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad įstatymas neįpareigoja teismo reikalauti, jog asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Nėra pagrindo sutikti su apelianto argumentu, jog taikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis pažeidžiama ieškovo ir atsakovo UAB „Koralita“ interesų pusiausvyra, teisingumo, lygiateisiškumo ir ekonomiškumo principai. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, asmenys, kurių atžvilgiu jos pritaikytos, gali prašyti užtikrinti nuostolių, galinčių atsirasti dėl tokių priemonių, atlyginimą (CPK 147 str. 1 d.). Prašymas turi būti argumentuotas ir pagrįstas objektyvia nuostolių atsiradimo tikimybe. Pirmosios instancijos teisme atsakovo UAB „Koralita“ prašymas dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo nebuvo svarstytas. CPK 147 straipsnio norma atsakovui suteikia teisę dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo su motyvuotu prašymu kreiptis ne į apeliacinės instancijos teismą, o į pirmosios instancijos teismą. Nurodytų aplinkybių pagrindu pažymėtina, jog apelianto argumentai dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo nenagrinėti ir nevertintini, nes jie neturi įtakos skundžiamos nutarties pagrįstumui ir teisėtumui. Ši nutartis neužkerta atsakovui galimybės su motyvuotu prašymu kreiptis į pirmosios instancijos teismą CPK 147 straipsnio pagrindu.

31Teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo sutikti su atsakovo UAB „Koralita“ argumentais naikinti skundžiamą nutartį motyvuojant tuo, kad teismas nenustatė, kokias operacijas galima atlikti su areštuotomis atsakovo piniginėmis lėšomis, esančiomis banko ar kitų kredito įstaigų sąskaitose (CPK 145 str. 6 d.). Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi areštavo atsakovo UAB „Koralita“ nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, o jų nesant ar esant nepakankamai - pinigines lėšas, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis (b. l. 25-26). Taigi atsakovo piniginių lėšų ar jų dalies areštas gali būti taikomas tik tokiu atveju, jeigu atsakovas neturėtų nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, kurio vertė atitiktų arešto mastą. Atsakovas UAB „Koralita“ su atskiruoju skundu pateikė tik pažymas apie bendrovės darbuotojų skaičių ir mokėtinus mokesčius bei apie bendrovės vidutinius mėnesio mokėjimus (b. l. 62, 65). Byloje nėra duomenų, patvirtinančių aplinkybes, kad skundžiamos nutarties pagrindu areštas jau būtų pritaikytas atsakovo UAB „Koralita“ piniginėms lėšoms. CPK 145 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad areštavus lėšas, esančias bankų sąskaitose, leidžiama su jomis atlikti tik tas operacijas, kurios nurodytos teismo nutartyje. Skundžiamos nutarties pagrindu pritaikius areštą atsakovo UAB „Koralita“ piniginėms lėšoms ir tokiu būdu atsakovui apsunkinus atsiskaitymus su valstybės biudžetu (vykdant prievoles valstybei), darbuotojais ir pan., atsakovas pagal CPK 146 straipsnio nuostatas, motyvuotu prašymu turi teisę prašyti pirmosios instancijos teismą numatyti būtinas finansines operacijas, kurios gali būti atliekamos areštavus lėšas sąskaitose (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 2, 4, 6 d.). Teisėjų kolegija sprendžia, kad šioje bylos stadijoje atsakovui UAB „Koralita“ laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos teisėtai ir pagrįstai (CPK 263 str. 1 d.).

32Vadovaujantis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. gruodžio 5 d. nutarties dalis, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovui UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ panaikinama, o likusios nutarties dalys nekeičiamos.

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

34Pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. gruodžio 5 d. nutartį. Panaikinti nutarties dalį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės uždarajai akcinei bendrovei „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ (įmonės kodas 141888089). Šioje dalyje išspręsti klausimą iš esmės - bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Barklita“ administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Verslo administravimo kompanija“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones uždarajai akcinei bendrovei „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ atmesti. Likusias nutarties dalis palikti nepakeistas.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskiruosius skundus,... 3. Ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB)... 4. Ieškovo administratoriaus įgaliotas asmuo taip pat prašė taikyti... 5. Ieškovo administratoriaus įgaliotas asmuo pažymėjo, kad reikalaujama... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. gruodžio 5 d. nutartimi ieškovo BUAB... 7. Nutartyje nurodyta, kad esant turtiniam ginčui, jeigu laikinųjų apsaugos... 8. Teismas pažymėjo, kad ieškovo prašoma priteisti suma yra didelė. Atsakovai... 9. Atsakovas UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ atskiruoju skundu prašo... 10. 1. Ieškovas, pareikšdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 11. 2. Teismas neįsigilino į ginčo esmę bei priėmė nutartį,... 12. 3. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu pažeista ieškovo ir atsakovo... 13. Atsakovas UAB „Koralita“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos... 14. 1. Teismas pažeidė CPK 145 straipsnio 2 dalį, nes areštavo per didelės... 15. 2. Ieškovas nenurodė konkrečių pagrindų ir aplinkybių, galinčių sukelti... 16. 3. Aplinkybė, jog prašoma priteisti suma yra didelė, nelaikytina pakankamai... 17. 4. Teismas nenustatė, kokias operacijas galima atlikti su areštuotomis... 18. 5. Teismo nutartimi sukeliama galimybė atsirasti nuostoliams, nes bendrovė... 19. Atsiliepimu į atskiruosius skundus ieškovo BUAB „Barklita“... 20. Ieškovo administratoriaus įgaliotas asmuo akcentuoja, kad vien aplinkybė,... 21. Atsakovo UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ atskirasis skundas... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis... 23. Pažeista ar ginčijama subjektinė teisė realiai apginama tik tuomet, jeigu... 24. Teismas, remdamasis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, dalyvaujančių byloje ar... 25. Bylos aplinkybės patvirtina, kad pirmosios instancijos teismui taikant... 26. Nurodyti duomenys patvirtina, kad ieškinys pareikštas ekonomiškai stipriam... 27. Atsakovas UAB „Koralita“ su atskiruoju skundu nepateikė objektyvių... 28. Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais UAB „Koralita“ argumentus, kad... 29. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sukelia nepatogumus proceso šaliai,... 30. Atsakovas UAB „Koralita“ remdamasis 2007 m. gruodžio 13 d. pažyma Nr. 830... 31. Teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo sutikti su atsakovo UAB... 32. Vadovaujantis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis Klaipėdos apygardos... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 34. Pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. gruodžio 5 d. nutartį....