Byla 2S-1090-112/2014
Dėl hipotekos kreditoriaus reikalavimų pripažinimo iš dalies nepagrįstasi, delspinigių, palūkanų sumažinimo bei notaro atliktą vykdomąjį įrašą

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rimvida Zubernienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovų D. Š. ir L. Š. atstovo advokato M. L. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 14 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovų D. Š. ir L. Š. ieškinį atsakovui AB „SEB bankas“, trečiasis asmuo notaras G. B., dėl hipotekos kreditoriaus reikalavimų pripažinimo iš dalies nepagrįstasi, delspinigių, palūkanų sumažinimo bei notaro atliktą vykdomąjį įrašą,

Nustatė

2ieškovai 2014-04-10 pateikė teismui patikslintą ieškinį, kuriame reiškia reikalavimus pripažinti atsakovo AB SEB banko (hipotekos kreditoriaus) 2012-12-14 reikalavimą dėl 361896,49 Lt skolos išieškojimo nepagrįstu toje dalyje, kuria atsakovas reikalauja ne ginčo tvarka išieškoti skolą pagal hipoteka neapsaugotą ieškovo D. Š. piniginę prievolę grąžinti 15075,38 EUR kreditą, palūkanas, delspinigius, kuri bendrai kyla iš 2010-01-20 susitarimo dėl 2006-08-07 kredito sutarties sąlygų pakeitimo; pripažinti atsakovo AB SEB banko (hipotekos kreditoriaus) 2012-12-14 reikalavimą dėl 361896,49 Lt skolos išieškojimo nepagrįstu toje dalyje, kuria atsakovas reikalauja ne ginčo tvarka išieškoti 61999,69 Lt delspinigius ir 5 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas 2012-12-14 iki visiško vykdomojo įrašo įvykdymo dienos; sumažinti 2006-08-07 kredito sutarties bendrosios dalies 4.5 ir 4.6 punktuose nustatytą 0,1 proc. delspinigių dydį iki 0,02 proc. ir sutrumpinti atsakovo ne ginčo tvarka išieškomų delspinigių skaičiavimo laikotarpį iki 6 mėnesių; sumažinti ne ginčo tvarka atsakovo išieškomas palūkanas nuo 5 proc. dydžio iki 2,05 proc. dydžio nuo atsakovo AB SEB bankas prašymo dėl vykdomojo įrašo pateikimo dienos (2012-12-04) iki visiško vykdomojo įrašo įvykdymo dienos; panaikinti 2013-01-24 Klaipėdos miesto 2-ojo notaro biuro notaro G. B. ginčijamo 2012-12-14 kreditoriaus reikalavimo pagrindu atliktą vykdomąjį įrašą, eg. Nr. GB-661; taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdomosios bylos Nr. 0124/13/00727/2, esančios antstolės Astos Pliuškevičienės žinioje, vykdymą.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-04-14 nutartimi nustatė ieškovams D. Š. ir L. Š. 7 dienų terminą nuo nutarties kopijos įteikimo dienos pašalinti ieškinio trūkumus. Nurodė, kad šalys, nesutikdamos su reikalaujamos pinigų sumos dydžiu, reiškia konkretų piniginį reikalavimą, todėl jis turi būti apmokėtas žyminiu mokesčiu, skaičiuojant nuo ginčijamos sumos dydžio. Teismas atmetė ieškovo argumentus, jog žyminis mokestis šiuo atveju nemokama, nes reikalavimas kilęs iš vartojimo santykių.

4Atskiruoju skundu ieškovų atstovas prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-04-14 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – grąžinti sumokėta 288 Lt žyminį mokestį. Atskirąjį skundą motyvuoja tuo, kad tarp šalių susiklostė vartojimo santykiai, kurie žyminiu mokesčiu nėra apmokestinami. Teigia, kad teismas neteisingai šalių santykius kvalifikavimo kaip paskolos, o ne vartojimo. Mano, kad tarp šalių susiklostę santykiai yra vartojimo, nes ieškovai yra fiziniai asmenys ir kreditas paimtas gyvenamojo namo įsigijimui, t. y. gerinami šeimos poreikiai. Teigdami, kad nagrinėjamu atveju nemokamas žyminis mokestis vadovaujasi CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 p. įtvirtinta nuostata. Taip pat teigia, kad teismas nepagrįstai nurodė, kad nesumokėjus žyminio mokesčio, ieškinys bus laikomas nepaduotu. Mano, kad tuo atveju, kai ieškinys priimtas, teismas tokiu atveju gali ieškinį palikti nenagrinėtą. Taip pat nurodė, kad teismas, įpareigodamas ieškovus sumokėti žyminį mokestį, nenurodė kokią sumą reikia sumokėti ir neįvardijo šios sumos apskaičiavimo tvarkos. Taip pat apeliantai teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netaikė laikinųjų apsaugos priemonių, nes žyminio mokesčio nesumokėjimas nėra kliūtis tai padaryti, juolab, kad dalis žyminio mokesčio sumokėta.

5Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

6Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

7Ginčas kyla dėl to, ar tarp šalių susiklostę vartojimo santykiai ar ne. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad tai nėra vartojimo santykiai ir įpareigojo ieškovus sumokėti žyminį mokestį. Ieškovai teigia, kad vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu neprivalo už ieškinį mokėti žyminio mokesčio, nors reikalavimas yra turtinis.

8Sutartis gali būti kvalifikuojama kaip vartojimo kredito sutartis tik tada, kai ji atitinka ne tik tokiai sutarčių rūšiai, bet ir bendruosius vartojimo sutartims keliamus reikalavimus. CK 1.39 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad vartojimo sutartimi yra laikoma sutartis dėl prekių ir paslaugų įsigijimo, kurią fizinis asmuo (vartotojas) su prekių ar paslaugų pardavėju (tiekėju) sudaro su vartotojo verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, t. y. vartotojo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti. Iš esmės analogiška vartojimo sutarties samprata pateikta Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 straipsnio 14 dalyje. Teismų praktikoje yra nustatyta, kad teismas, kiekvienu atveju privalo analizuoti Kredito sutartį vartojimo sutarties reglamentuojančių teisės normų kontekste. Būtina vertinti, ar sutartis atitinka kasacinio teismo praktikoje suformuotus vartojimo sutarties požymius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013m. gegužės 14 d. nutartis, Nr. 3K-3-288/2013). Teismo praktikoje suformuluoti esminiai požymiai, kuriuos atitinkanti sutartis kvalifikuojama kaip vartojimo: pirma, prekes ar paslaugas įsigyja fizinis asmuo; antra, fizinis asmuo prekes ir paslaugas įsigyja ne dėl savo ūkinės–komercinės ar profesinės veiklos, o savo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti; trečia, prekes ar paslaugas teikia verslininkas (fizinis ar juridinis asmuo, veikiantis verslo tikslais) (LAT 2003 m. gegužės 12 d. nutartis Nr. 3K-3-579/2003; 2008 m. vasario 29 d. nutartis Nr. 3K-3-211/2008). Konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas, nukrypdamas nuo teismų praktikos, nepagrįstai nurodė, kad vartojimo santykių esmė yra daiktų pardavimas ir apmokėjimas, o ne pinigų perdavimas. Nagrinėjau atveju ginčas yra dėl žyminio mokesčio sumokėjimo. CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punkte yra nustatyta, kad darbuotojai ir vartotojai – bylose dėl visų reikalavimų, atsirandančių iš darbo ir vartojimo teisinių santykių, yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio sumokėjimo. Kadangi nagrinėjau atveju nėra vertinti kriterijai, leidžiantys nustatyti konkrečių santykių buvimą bei apeliaciniam teismui pagal byloje esančius duomenis negalint to nustatyti, yra pagrindas pirmosios instancijos teismui ieškinio priėmimo ir žyminio mokesčio mokėjimo klausimą spręsti iš naujo. Be to, ieškovai nurodė, kad tai yra turtinis reikalavimas, tačiau nenurodė ginčijamos sumos. Kadangi iš pateiktų duomenų neaišku, kokio dydžio yra turtinis reikalavimas, nėra aiškus ir teismingumo klausimas (CPK 83 str. 1 d. 1 p., 27 str.).

9Dėl kitų procesinių pažeidimų pažymėtina, kad pagal CPK 147 straipsnio 4 dalį kai ieškinys, kuriame prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, neatitinka procesinio dokumento turiniui ir formai keliamų reikalavimų, tačiau ieškovas sumokėjo ne mažiau kaip pusę šio Kodekso 80 straipsnyje numatyto žyminio mokesčio, teismas privalo nustatyti terminą ieškinio trūkumams šalinti, nedelsiant apie tai pranešti ieškovui ir tik gavus ieškovo prašymą nepaisant esamų trūkumų taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tai teismas prašymą išsprendžia mutatis mutandis taikydamas šio straipsnio 3 dalies nuostatas. Nepagrįsti apeliantų argumentai, kad teismas, ieškovams nesumokėjus žyminio mokesčio, privalėtų bylą nutraukti, o ne laikyti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiems asmenims. CPK 115 straipsnyje aiškiai nustatyta, kad tokiu atveju, kada neištaiso teismo nustatytų trūkumų, procesinis dokumentas laikomas nepaduotu ir ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo termino trūkumams pašalinti pabaigos dienos teisėjo nutartimi kartu su priedais grąžinamas jį padavusiam asmeniui.

10Esant nustatytoms aplinkybėms atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-04-14 nutartis naikintina ir klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 3 p., 329 str. 1 d.).

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teismas,

Nutarė

12Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-04-14 nutartį panaikinti ir klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai