Byla 2A-305-577/2013
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Jadvygos Mardosevič, kolegijos teisėjų Vilijos Mikuckienės ir Virginijaus Kairevičiaus, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo K. Š. apeliacinį skundą dėl Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 6 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Minartis“ ieškinį atsakovui K. Š. dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas BUAB „Minartis“ prašė priteisti iš atsakovo K. Š. 13 412 Lt skolą, 482,83 Lt delspinigių bei 5952,23 Lt palūkanų už visą pradelstą laikotarpį iki ieškinio padavimo dienos, 5 proc. dydžio procesines metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas nurodė, kad tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią ieškovas pardavė atsakovui šiltnamį. Atsakovas šiltnamį priėmė, už jį, nors ir pavėluotai, sumokėjo, todėl dėl šiltnamio kainos ieškovas atsakovui pretenzijų neturi. Vėliau tarp šalių buvo sudaryta šiltnamio montavimo rangos sutartis, pagal kurią ieškovas turėjo sumontuoti šiltnamį. Ieškovas savo darbus atliko, atsakovas pasirašė darbų priėmimo-perdavimo aktą, jokių pretenzijų dėl šiltnamio nekėlė. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovas net 26 mėnesius eksploatavo šiltnamį, nekeldamas jokių pretenzijų dėl neva netinkamai atliktų šiltnamio montavimo darbų. Žiemos metu dėl netinkamo šiltnamio eksploatavimo šiltnamis sugriuvo ir tada atsakovas pradėjo kelti pretenzijas. Pagal šiltnamio montavimo rangos sutartį atsakovas atsiskaitė tik iš dalies, todėl ieškovas ir prašo priteisti iš atsakovo 13 412 Lt skolą pagal minėtą montavimo rangos sutartį, 482,83 Lt delspinigių, 5 952,23 Lt palūkanų už visą pradelstą laikotarpį iki ieškinio padavimo dienos, 5 proc. dydžio procesines metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Atsakovas K. Š. su ieškiniu nesutiko ir paaiškino, kad jis savo reikmėms iš ieškovo nusipirko šiltnamį. Buvo sudaryta šiltnamio pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią jis įgijo visą šiltnamio medžiagą. Minėtoje sutartyje numatyta šiltnamio pristatymo ir montavimo darbų vertė 5000 Lt, bet žodžiu buvo susitarta, jog montavimo darbų vertė gali keistis. Šiltnamis turėjo būti sumontuotas, todėl buvo sudaryta šiltnamio montavimo rangos sutartis. Šiltnamis sutartyje nurodytais terminais nebuvo sumontuotas. Atsakovas paaiškino, kad jis su darbo birža buvo sudaręs sutartį dėl bedarbių įdarbinimo, o kadangi nebuvo sukurta darbo vieta, jis turėjo grąžinti darbo biržai avansą už darbo vietų įsteigimą ir galėjo negauti kitų sumų. Nors šiltnamio montavimo darbai iki galo nebuvo atlikti, t.y. neveikė automatinė valdymo sistema, jis pasirašė darbų priėmimo-perdavimo aktą, o su UAB „Minartis“ vadovais buvo susitarta, kad visus darbus jie atliks vėliau. 2008-11-14 savivaldybės komisija priėmė darbus ir tą pačią dieną jis įdarbino žmones. Visą sumą už šiltnamį ir atliktus darbus jis yra sumokėjęs. O ieškovo prašoma priteisti suma 13 412 Lt – tai neatliktų darbų vertė. Atsakovas nurodo, kad jis šiltnamį eksploatavo 26 mėnesius, kol šiltnamis 2011 m. sausio mėn. pradžioje nugriuvo. Po šiltnamio sugriuvimo jis kreipėsi į ieškovą dėl šiltnamio sugriovimo priežasties nustatymo, bet niekas neatsiliepė. Atsakovas prašė ieškinį atmesti.

5Švenčionių rajono apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 6 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė iš K. Š. ieškovo BUAB „Minartis“ naudai 13 412 Lt skolos, 482,83 Lt delspinigių, iš viso – 13 894,83 Lt ir 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-03-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kitoje dalyje ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad atsakovas netinkamai vykdė prievolę, tik iš dalies atsiskaitė su ieškovu, todėl iš atsakovo ieškovui priteisė 13 412 Lt įsiskolinimą pagal montavimo rangos sutartį. Taip pat pirmosios instancijos teismas nurodė, kad tarp šalių pasirašytoje sutartyje yra numatyta atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų vykdymą. Šios sutarties 7.3 p. numato, kad nepagrįstai uždelsus atsiskaityti už atliktus darbus bei konstrukcijų priėmimą naudoti ilgiau kaip 5 dienas užsakovas moka rangovui 0,02 proc. sutartyje neapmokėtos darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną dieną, tačiau visa delspinigių suma neturi viršyti 10 proc. sutartyje nurodytos (pradinės) objekto kainos, todėl iš atsakovo ieškovui buvo priteisti 482,83 Lt dydžio delspinigiai. Ieškovo prašymas priteisti iš atsakovo 5952,23 Lt palūkanų už vėlavimą atsiskaityti buvo atmestas, nes šalys rangos sutartyje numatė atsakomybę už prievolės netinkamą įvykdymą ir teismas už vėlavimą atsiskaityti iš atsakovo tuo pagrindu priteisė 482,83 Lt delspinigių.

6Atsakovas K. Š. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 6 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliantas nurodo, kad 2008-11-04 su UAB „Minartis“ pasirašė Objekto priėmimo naudojimui aktą, nors faktiškai šiltnamio montavimo darbų ieškovas ir nebuvo užbaigęs. Atsakovas nurodo, kad su UAB „Minartis“ vadovu A. Ž. buvo sutarta, kad likusi suma (13 412 Lt) be delspinigių bus sumokėta, kai bus pabaigti darbai. Nurodyta suma ieškovui yra nesumokėta, nes ieškovas darbų taip ir nepabaigė. Apeliantas tvirtina, kad Objekto priėmimo naudojimui aktą turėjo pasirašyti, nes priešingu atveju nebūtų gavęs subsidijos darbo vietai steigti ir išmokėtą subsidijos avansą būtų privalėjęs grąžinti atgal Švenčionių darbo biržai. Apeliantas pažymi, kad 2008-11-14 Objekto priėmimo naudojimui akto pasirašymas buvo būtinas dėl trečiųjų asmenų. Pasak atsakovo, tai rodo, kad sandorio šalys, t.y. atsakovas ir ieškovas UAB „Minartis“, nesiekė sukurti tokių pasekmių, kurios kyla pasirašant darbų priėmimo-perdavimo aktą, t.y. kad šalys pripažintų darbus tinkamai atliktus pagal sutartį ir kad užsakovas neturėtų teisės kreiptis dėl nepabaigtų darbų užbaigimo. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, nes teismas rėmėsi tik pažodiniu Objekto priėmimo naudoti akto aiškinimu, nevertino atsakovo ir liudytojų parodymų, kurie patvirtino, kad faktinė situacija dėl atliktų darbų buvo kitokia nei nurodyta Objekto priėmimo naudojimui akte. Taip pat apeliantas nurodo, kad rangos sutartis yra padirbta, nes sutartyje nėra jo individualios veiklos antspaudo. Apeliantas pažymi, kad niekinio sandorio teisines pasekmes ir niekinio sandorio faktą teismas konstatuoja ex officio. Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis, apeliantas prašo ieškovo ieškinį atmesti.

7Ieškovas UAB „Minartis“ atiliepmu į apeliacinį skundą prašo Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 6 d. sprendimą palikti nepakeistą. Ieškovas nurodo, kad šalių pasirašyto 2008-11-04 Objekto priėmimo naudoti akto 1 p. numatyta, kad „darbai, nurodyti sutartyje, yra pilnai ir kokybiškai atlikti“, 2 p. numatyta, kad „šalys viena kitai neturi pretenzijų“. CK 6.662 str. 2 d. numato, kad jeigu užsakovas, priimdamas darbus, pastebi trūkumus, apie tai privaloma pažymėti darbų priėmimo akte ar kitame dokumente, patvirtinančiame darbų priėmimą. Priešingu atveju šalis negali remtis trūkumų faktu. Ieškovas pažymi, kad apeliantas, priimdamas atliktus darbus ir pasirašydamas 2008-11-04 Objekto priėmimo naudojimui aktą, jokių trūkumų ar išlygų nenurodė. Atvirkščiai, apeliantas 26 mėnesius nuo objekto priėmimo eksploatacijai dienos nereiškė jokių pretenzijų iki 2011-01-04, kada šiltnamis sugriuvo. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovo nuomone, teigtina, kad ieškovas savo įsipareigojimus vykdė tinkamai, atliko šiltnamio montavimo darbus ir perdavė sumontuotą šiltnamį apeliantui eksploatuoti. Be to, ieškovas nurodo, kad šiltnamio sugriuvimą sąlygojo netinkamas jo eksploatavimas, o ne netinkamas sumontavimas. Taip pat ieškovas nesutinka ir su apelianto teiginiu, kad rangos sutartis yra padirbta. Ieškovas pažymi, kad rangos sutartis yra pasirašyta paties apelianto, apeliantas iki ginčo pradžios rangos sutarties neginčijo, atvirkščiai – atliko dalinį apmokėjimą už atliktas paslaugas pagal rangos sutartį. Be to, rangos sutarties egzistavimą patvirtina ir kiti bylos dokumentai. Remiantis nurodytomis aplinkybėmis, teigtina, kad rangos sutartis buvo sudaryta, ieškovas savo įsipareigojimus pagal rangos sutartį vykdė tinkamai, todėl apeliantas privalo atsiskaityti už atliktus darbus.

8Apeliacinis skundas atmestinas.

9Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė CPK 329 str. 2 d. nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, todėl nagrinėtinas apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas.

10Iš bylos medžiagos matyti, kad 2008-06-10 tarp atsakovo K. Š., užsiimančio individualia veikla, ir ieškovo UAB „Minartis“ buvo sudaryta šiltnamio Multiclair 9600 Curved Sides pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią ieškovas pardavė atsakovui minėtą šiltnamį. Tarp šalių 2008-08-04 buvo pasirašytas priėmimo-perdavimo aktas, pagal kurį UAB „Minartis“ perdavė, o atsakovas K. Š. priėmė šiltnamį (b.l. 8), 2008-11-04 atsakovas gavo sąskaitą-faktūrą serija SIL Nr. 00191 82 600 Lt sumai (b.l. 13). Ieškovas pripažino, kad pagal šią sutartį atsakovas yra sumokėjęs ieškovui 82 600 Lt, todėl pretenzijų atsakovui dėl šios sutarties vykdymo neturi. Taip pat nustatyta, kad tarp šalių 2008-08-22 buvo pasirašyta rangos sutartis, pagal kurią užsakovas K. Š. ūkis ir rangovas UAB „Minartis“ susitarė dėl šiltnamio Multiclair 9600 Curved Sides montavimo. Sutartyje yra numatyta bendra šiltnamio montavimo kaina – 22 500 Lt. Šalys susitarė, kad atsakovas ieškovui už šiltnamio montavimą mokės etapais, o galutinis atsiskaitymas – per 3 dienas po darbų užbaigimo akto pasirašymo (b.l. 4-5). 2008-11-04 tarp šalių buvo pasirašytas Objekto priėmimo naudojimui (darbo užbaigimo) aktas (b.l. 36, 79). Šalys nurodė, kad darbai, nurodyti 2008-08-22 sutartyje, yra pilnai ir kokybiškai atlikti ir šalys viena kitai pretenzijų neturi. 2008-11-04 atsakovas gavo PVM sąskaitą-faktūrą serija SIL Nr. 00204 22 500 Lt sumai (b.l. 80). Atsakovas nurodė, kad nors šiltnamio montavimo darbai iki galo nebuvo atlikti, t.y. neveikė automatinė valdymo sistema, jis pasirašė darbų priėmimo-perdavimo aktą, o su UAB „Minartis“ vadovais buvo susitarta, kad visus darbus jie atliks vėliau, bet darbai nebuvo atlikti, todėl jis nesutinka mokėti prašomos sumos. Be to, nepraėjus garantiniam laikotarpiui šiltnamis sugriuvo, ieškovo jis nebuvo atstatytas, todėl atsakovas patyrė žalą. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas į ieškovą kreipėsi tik 2011-01-12, t.y. po to, kai šiltnamis 2011-01-04 sugriuvo. Taip pat byloje nustatyta, kad tarp Švenčionių darbo biržos ir K. Š., užsiimančio individualia veikla, 2008-04-28 buvo sudaryta darbo vietų steigimo sutartis, pagal kurią atsakovas gavo subsidijas darbo vietų įsteigimui ir įsipareigojo įsteigti darbo vietas ir jose įdarbinti darbo biržos siųstą asmenį ( b.l. 38-41 ).

11Taigi iš esmės ginčas tarp šalių kilo dėl šiltnamio montavimo darbų apmokėjimo. Apeliantas tvirtina, kad ieškovo prašoma priteisti suma – 13 412 Lt, yra neatliktų darbų vertė, todėl ieškinys turėtų būti atmestas. Tuo tarpu ieškovas tvirtina, kad apeliantas, priimdamas atliktus darbus ir pasirašydamas 2008-11-04 Objekto priėmimo naudojimui aktą, jokių trūkumų ar išlygų nenurodė, todėl laikytina, jog ieškovas visus darbus atliko tinkamai, todėl atsakovas privalo sumokėti už atliktus darbus.

12Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad atsakovas įstatymų nustatyta tvarka rangos sutarties neginčija, todėl laikytina, kad ji sukėlė šalims teises ir pareigas. Nors atsakovas ir kelia tam tikrų abejonių, kad rangos sutartis yra suklastota, tačiau šie atsakovo samprotavimai atmestini kaip visiškai nepagrįsti. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas iki ginčo pradžios rangos sutarties egzistavimo neginčijo, atvirkščiai – atliko dalinį mokėjimą už atliktas paslaugas pagal rangos sutartį. Pagal CK 6.644 str. 1 d. rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. CK 6.662 str. apibrėžia atliktų darbų priėmimą. Šio straipsnio 1 d. numato, kad užsakovas privalo rangos sutartyje numatytais terminais ir tvarka dalyvaujant rangovui apžiūrėti ir priimti atliktą darbą (jo rezultatą). Užsakovas, pastebėjęs nukrypimus nuo sutarties sąlygų, bloginančius darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, privalo nedelsdamas apie tai pranešti rangovui. Atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas – perdavęs atliktus darbus. Minėto straipsnio 2 d. numatyta, jog užsakovas, priimdamas atliktą darbą pastebėjęs darbų trūkumus, gali trūkumų faktu remtis tik tuo atveju, jeigu darbų priėmimo akte ar kitame dokumente, patvirtinančiame darbų priėmimą, tie trūkumai buvo aptarti arba yra numatyta užsakovo teisė reikalavimą dėl trūkumų pašalinimo pareikšti vėliau. Užsakovas, nustatęs darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo sutarties sąlygų po darbų priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (paslėpti trūkumai), taip pat jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos pranešti rangovui per protingą terminą po jų nustatymo (CK 6.662 str. 4 d.). Iš bylos medžiagos matyti, kad 2008-11-04 tarp šalių buvo pasirašytas Objekto priėmimo naudojimui (darbo užbaigimo) aktas (b.l. 36, 79). Šalys nurodė, kad darbai, nurodyti 2008-08-22 sutartyje, yra pilnai ir kokybiškai atlikti ir šalys viena kitai pretenzijų neturi. Priimdamas darbus atsakovas nenurodė jokių trūkumų, todėl darytina išvada, jog jų nebuvo. Atsakovas 26 mėnesius eksploatavo šiltnamį, kol pastarasis nesugriuvo. Atkreiptinas apelianto dėmesys, kad nei pirmosios instancijos, nei apeliacinės instancijos teismui nebuvo pateikta nė vieno įrodymo, patvirtinančio, kad darbų priėmimo ir šiltnamio eksploatavimo metu atsakovas būtų kreipęsis į ieškovą dėl netinkamai atliktų darbų ar neužbaigtų, kaip teigia atsakovas, darbų atlikimo. Pastebėtina, kad atsakovas į ieškovą su pretenzijomis kreipėsi tik 2011-01-12, t.y. po to, kai šiltnamis 2011-01-04 sugriuvo.

13Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad remiantis CPK 12 str. civilinės bylos visuose teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo. Kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 str.). Aplinkybes, kurių nereikia įrodinėti, išvardina CPK 182 str. Apelianto nurodoma aplinkybė, kad darbai nebuvo pabaigti, į CPK 182 str. sąrašą nepatenka, taigi ji reikalauja įrodinėjimo. Rungimosi principo esmė yra ta, kad nešališkas teismas nagrinėja privačių šalių privatų ginčą, todėl būtent šalims tenka įrodinėjimo pareiga. Įrodymai civilinėje byloje yra su įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje susiję faktiniai duomenys, gauti įstatymo nustatytomis įrodinėjimo priemonėmis ir tvarka, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus arba atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 str.). Kaip ne kartą pasisakyta kasacinio teismo praktikoje, vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-10-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2011, 2008-02-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-129/2008; ir kt.).

14Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija neturi jokio pagrindo išvadai, kad darbai pagal 2008-08-22 sutartį buvo atlikti netinkamai. Pagal CK 6.38 str. 1 d. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Pažymėtina, kad atsakovas netinkamai vykdė prievolę, tik iš dalies atsiskaitė su ieškovu, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai iš atsakovo ieškovo naudai priteisė 13 412 Lt įsiskolinimą.

15Taip pat pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, kad įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

16Taigi, vadovaudamasi išdėstytais argumentais teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį apeliacinio skundo motyvais keisti arba naikinti nėra pagrindo. Taigi, šiuo procesiniu sprendimu apeliacinis skundas dėl teismo sprendimo atmestinas.

17Vadovaudamasi CPK 326–331 straipsniais, teismas

Nutarė

18Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai