Byla e2-290-266/2016
Dėl skolos priteisimo

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Zita Gavėnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „GELVORA“ ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovui L. K. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „GELVORA“ su ieškiniu ir patikslintu ieškiniu atsakovui L. K. kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo ir prašo priteisti iš atsakovo 92,35 Eur skolos, 229,49 Eur palūkanų, 24,21 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 % procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15,00 Eur žyminio mokesčio. Ieškovas ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovui L. K. procesiniai dokumentai įteikti 2016-03-29 LR CPK 130 str. nustatyta tvarka, viešo paskelbimo būdu, paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt pranešimą (41 b.l.), jame išaiškinant atsakovo pareigą per 14 dienų nuo informacijos paskelbimo dienos pareikšti teismui atsiliepimą į ieškinį, taip pat informuojant atsakovą, jog jam nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovui prašant, teismas gali priimti sprendimą už akių. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, o ieškinyje yra pareikštas prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo, priimtinas sprendimas už akių (LR ( - ) str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (LR CPK 285 str. 2 d.). Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (LR CK 6.2 str.). Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad 2004-11-24 tarp UAB „Tele2“ ir atsakovo L. K. sudaryta Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartis Nr. ( - ), pagal kurią UAB „Tele2“ suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis už suteiktas paslaugas sumokėti (32 b.l.). Atsakovas nesilaikė sutartimi nustatytos tvarkos ir sąlygų, dėl ko susidarė 92,35 Eur skola (28 b.l.). 2009-03-31 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. ( - ) UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovui visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu (24-27 b.l.). LR CK 6.109 str. nustatyta tvarka ieškovas 2009-05-04 pranešė atsakovui apie reikalavimų perleidimą ir pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus (34 b.l.). Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas įvykdė sutartinius įsipareigojimus, nėra. Esant nurodytoms aplinkybėms ieškovo reikalavimas dėl skolos priteisimo yra pagrįstas, todėl 92,35 Eur skola ieškovui priteistina teismine tvarka.

6Ieškovas UAB ,,GELVORA“ taip pat prašo iš atsakovo priteisti 5 proc. dydžio metines palūkanas remiantis LR CK 6.210 str. 1 d. už laikotarpį nuo 2009-03-31 iki 2016-01-19, iš viso 229,49 Eur sumą (29 b.l.). Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovas yra vartotojas kaip silpnesnioji sutarties šalis; į tai, kad prašomos priteisti palūkanos sutinkamai su CK 6.210 str. 1 d. nors atitinka įstatymo nustatytą dydį (5 proc.), tačiau reikalaujamos už gana ilgą laiko tarpą (beveik už šešis metus), nors į bylą nepateikiama jokių įrodymų, dėl ko tiek ilgai (nuo 2009-03-31 reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo iki kreipimosi į teismą dienos 2016-02-15) buvo delsiama kreiptis į teismą dėl įsiskolinimo priteisimo iš atsakovo; paskaičiuota suma (229,49 Eur) daugiau kaip du kartus viršija pagrindinę skolą (92,35 Eur) yra neprotingo dydžio; ieškovas paskaičiuotos palūkanų sumos taip pat nepagrindžia patirtais nuostoliais, todėl konstatuotina, kad prašoma priteisti palūkanų suma yra aiškiai per didelė ir leistų nepagrįstai praturtėti kitos (silpnesniosios šalies – atsakovo) sąskaita. Todėl, siekiant užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą bei vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, konstatuotina, kad prašomos priteisti palūkanos yra aiškiai per didelės ir yra mažintinos dviem trečdaliais, t.y. iki 76,50 Eur laikant, kad toks dydis atitinka abiejų šalių teises bei teisėtus interesus, yra adekvatus padarytam pažeidimui bei faktiškai patirtiems nuostoliams ir ieškovui iš atsakovo priteistini (CK 1.5 str., 6.73 str., 6.258 str. 3 d., 6.71 str.).

7LR CK 6.37 str. 2 d., LR CK 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo, nes ieškovo reikalavimas priteisti procesines palūkanas už priteistą sumą yra pagrįstas įstatymu.

8Ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos – 24,21 Eur (30 b.l.), kurias ieškovas prašo priteisti iš atsakovo, yra įskaičiuojamos į nuostolius, todėl turi būti tiesiogiai susijusios su atsakovo civilinę atsakomybę nulėmusia veika (LR CK 6.247 str.). Ieškovo prašomos priteisti išlaidos, t. y. darbo priemonės (popierius, vokas, vienpusis spausdinimas) yra išimtinai susijusios tik su paties ieškovo vykdoma tiesiogine veikla ir negali būti priskiriamos prie LR CK 6.249 str. 4 d. 3 p. numatytų protingų išlaidų, susijusių su skolos išieškojimu ne teismo tvarka.

9Ieškovo nurodomos išlaidos už pranešimų siuntimą bei užklausas Gyventojų registro tarnybai ir Nekilnojamojo turto registrui pripažintinos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidomis, tačiau turi būti pagrįstos LR CPK 177 str. numatytais įrodymais. Ieškovas, pateikdamas teismui ieškinį, minėtas išlaidas pagrindžiančių įrodymų nepateikė (pvz., nepateikė įrodymų, kad 10 kartų siuntė paprastą pranešimą Lietuvoje; 2 kartus teikė užklausą Nekilnojamojo turto registro tarnybai, 10 kartų teikė užklausą Gyventojų registro tarnybai). Be to, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos yra įskaitomos į nuostolius (LR CK 6.249 str. 4 d. 3 p.). Dėl paminėto, ieškovo reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas.

10Pagal LR CPK 93 str. 1 d. nuostatas iš atsakovo ieškovui priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos (žyminis mokestis). Ieškovas, paduodamas ieškinį teismui, sumokėjo minimalų 15,00 Eur žyminį mokestį (31 b.l.). Kadangi ieškinys patenkintas iš dalies (49%), todėl iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos ieškovui proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, tačiau ne mažiau minimalios žyminio mokesčio 15,00 Eur sumos (LR CPK 93 str. 2 d., LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., LR CPK 80 str. 7 d.).

11Nagrinėjamoje byloje susidarė 1,48 Eur pašto išlaidų, kurios nepriteisiamos, nes yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų 3,00 Eur sumą (2 b.l.) (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., LR CPK 92 str., LR CPK 96 str. 1 ir 6 d.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš L. K. ieškovo UAB ,,GELVORA“, įmonės kodas 125164834, naudai: 92,35 Eur (devyniasdešimt du eurus 35 ct) skolos, 76,50 Eur (septyniasdešimt šešis eurus 50 ct) palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016-02-15 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15,00 Eur (penkiolika eurų 00 ct) žyminio mokesčio.

15Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

16Išaiškinti, jog atsakovas L. K. šio sprendimo priimto už akių negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

17Išaiškinti, jog atsakovas L. K. per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Anykščių rajono apylinkės teismui.

18Ieškovas UAB ,,GELVORA“ šį sprendimą per 30 dienų apeliaciniu skundu gali skųsti Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai