Byla 2S-617-569/2018
Dėl antstolio A. B. veiksmų, suinteresuotieji asmenys antstolis A. B., R. L., R. G. įmonė

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos L. L. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. gegužės 31 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos L. L. skundą dėl antstolio A. B. veiksmų, suinteresuotieji asmenys antstolis A. B., R. L., R. G. įmonė.

3Teismas

Nustatė

4Ginčo esmė

5

 1. Pareiškėja teismui pateiktu skundu prašė panaikinti antstolio A. B. patvarkymą dėl žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), pardavimo varžytynių paskelbimo vykdomojoje byloje Nr. ( - ). Skunde nurodė, kad antstolis A. B. 2018 m. kovo 22 d. paskelbė varžytynes pareiškėjos turtui: ½ daliai žemės sklypo, esančio ( - ), už pradinę 4960 Eur pardavimo kainą. Žemės sklypo dalies varžytynės turi būti atšauktos, nes pareiškėja niekam nėra skolinga, ji nebuvo informuota nei apie varžytynes, nei apie parduotino turto įvertinimą, be to, jai, kaip bendraturtei, buvo užkirstas kelias įsigyti realizuojamo turto dalį pirmumo teise. Neaišku, ar apie parduodamą turtą antstolis informavo antstolę E. R. ir pasiūlė jai prisijungti prie išieškojimo. Teigė, kad netinkamai nustatyta parduodamo žemės sklypo reali vertė, turtas.
 1. Suinteresuotas asmuo antstolis A. B. 2018 m. balandžio 20 d. patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjos skundą, nurodydamas, kad antstolis pagrįstai, teisėtai paskelbė žemės sklypo dalies varžytynes, atsižvelgiant į ekspertų nustatytą kainą, tinkamai apie varžytynes informavo pareiškėją.
 1. Suinteresuotas asmuo R. G. įmonė atsiliepime į skundą su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti, kadangi skundžiami antstolio veiksmai yra teisėti, pagrįsti, atitinkantys teisės aktų reikalavimus. Pareiškėjai buvo žinoma apie pradėtus vykdymo veiksmus, todėl ji turėjo būti aktyvi, domėtis vykdymo proceso eiga.

6II.

7Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

 1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai (toliau – ir pirmosios instancijos teismas) 2018 m. gegužės 31 d. nutartimi pareiškėjos skundą atmetė. Teismas konstatavo, kad antstolis savo veiksmais nepažeidė teisės normų, reglamentuojančių turto įkainojimą, varžytynių paskelbimą, turto realizavimo procedūras varžytynėse, o pareiškėja neįrodė, jog apie išieškojimo procesą jai nebuvo žinoma, realizuojamas varžytynėse turtas įvertintas per maža kaina ir/ ar turto vertė nustatyta netinkamai (CPK 513 straipsnis).
 1. Teismas darė išvadą, kad nuo 2008 metų, pareiškėjai yra žinoma apie vykdomąją bylą ir joje vykdomą priverstinį skolos išieškojimą iš sutuoktinio R. L., pareiškėja dalyvavo procese civilinėje byloje Nr. e2VP-7741-772/2017 dėl skolininko turto dalies bendrojoje nuosavybėje nustatymo, neskundė Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 19 d. nutarties, kuria buvo nustatyta ½ skolininko turto dalis žemės sklype. Sprendė, kad pareiškėja nesidomi išieškojimo eiga, neatsiima jai atsiųstų procesinių dokumentų, įskaitant dokumentus dėl turto vertės nustatymo, varžytynių paskelbimo, dėl ko pareiškėjos procesinis elgesys neatitinka rūpestingo, atidaus vykdymo proceso dalyvio, žinančio apie vykdomus išieškojimo veiksmus iš bendro turto, kriterijų.
 1. Teismas nurodė, kad išieškojimas, realizuojant turtą varžytynėse, vykdomas ne iš pareiškėjos asmeninio turto, o iš skolininko R. L. turto dalies bendrojoje sutuoktinių nuosavybėje. Į bylą nepateikta duomenų, patvirtinančių, kad žemės sklypas priklauso pareiškėjai asmeninės nuosavybės teise, į kurį negali būti nukreiptas priverstinis išieškojimas. Taip pat, teismas vertino kaip nepagrįstą pareiškėjos teiginį, jog jai, kaip bendraturtei, buvo užkirstas kelias įsigyti realizuojamo turto dalį pirmumo teise.
 1. Teismas konstatavo, kad pareiškėja skunde dėl antstolio veiksmų dėl turto vertės nepateikė jokių įrodymų, kad ekspertizė buvo atlikta netinkamai, UAB „OBER-HAUS“ individualaus vertinimo metu netinkamai įvertino turtą, kad turto vertinimo procedūra prieštarauja konkretiems teisės aktų reikalavimams. Pareiškėja nepateikė apskaičiavimų, vertinimų, kriterijų, patvirtinančių neteisingą turto rinkos vertės nustatymą, nepateikė kvalifikuoto turto vertintojo ataskaitos apie pasikeitusią jai priklausančio turto vertę.
 1. Teismas nustatė, kad antstolis A. B. 2018 m. sausio 18 d. patvarkymu dėl areštuoto turto pervertinimo informavo kitus Šiaulių apygardos teritorijoje veikiančius antstolius, įskaitant ir antstolę E. R., apie ½ dalies žemės sklypo rinkos vertės nustatymą bei šios žemės sklypo dalies realizavimą varžytynėse. Antstolė E. R. 2018 m. kovo 23 d. priėmė patvarkymą dėl prisijungimo prie išieškojimo.
 1. Teismas nurodė, kad nei pareiškėja, nei suinteresuoti asmenys neprašė civilinėje byloje Nr. e2VP-7741-772/2017 nustatyti naudojimosi žemės sklypu tvarką, teismas 2017 m. rugsėjo 19 d. nutartyje, nustatydamas skolininko turto dalį bendroje nuosavybėje, naudojimosi žemės sklypu tvarkos nenustatė.
 1. Teismas, atsižvelgdamas, kad teismų praktikoje pripažįstama, jog pirkimo – pardavimo sutarties dalykas gali būti taip pat ir turtinės teisės, sprendė, kad skolininko idealiosios dalies bendrame turte nustatymas yra pakankamas, kad būtų galima iš jo išieškoti. Atkreipė dėmesį, kad tiek išieškotoja, tiek skolininkas, siekdami turto dalį parduoti už aukštesnę kainą, turi teisę tartis dėl naudojimosi daiktu tvarkos nustatymo arba kreiptis dėl šios teisės įgyvendinimo į teismą ginčo teisenos tvarka.
 1. Teismas taip pat nurodė, kad valstybės institucijos neturi duomenų apie kirtimą, atliktą minimame žemes sklype, leidimai kirtimams nėra išduoti. Pareiškėja nepateikė į bylą jokių įrodymų, patvirtinančių kirtimų ginčo sklype faktą.

8III.

9Atskirojo skundo teisiniai argumentai

 1. Atskiruoju skundu pareiškėja (toliau – ir apeliantė) L. L. prašo pirmosios instancijos teismo 2018 m. gegužės 31 d. nutartį panaikinti ir priimti naują sprendimą – panaikinti antstolio A. B. 2018 m. kovo 22 d. patvarkymą dėl varžytinių paskelbimo vykdomojoje byloje Nr. ( - ) dėl žemės sklypo pardavimo. Atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog pareiškėjai (apeliantei) yra žinoma apie vykdomą bylą, kad pareiškėja dalyvavo procese civilinėje byloje Nr. e2VP-7741-772/2017, neskundė nutarties minėtoje byloje. Pareiškėja nėra teisininkė ir jai vykdymo procesas ir teisiniai reikalai visiškai nesuprantami. Pareiškėja nėra skolininkė nei vienoje vykdomojoje byloje, todėl neturi pareigos domėtis apie vykdymo procesus. Procesinius dokumentus pareiškėjai atveždavo pasirašyti R. L., sakydamas, kad tai dėl miško, nieko nepaaiškindamas, apie turto areštą pareiškėjai nebuvo pranešta ir pareiškėja nieko nežinojo ir nesuprato apie antstolio veiksmus.
 1. Suinteresuoto asmens R. G. įmonės atstovė advokatė E. D.–J. atsiliepimu prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad pareiškėja žinojo ir turėjo realią galimybę susipažinti su priimtais antstolio patvarkymais, o su jais nesutikdama – juos skųsti įstatymo nustatyta tvarka arba prieštarauti dėl nustatytos turto vertės. Teisinių žinių stoka negali būti pateisinamas pareiškėjos neveikimas ar vykdymo procesinių dokumentų įteikimo neužtikrinimas. Pareiškėja žinojo apie atliekamus veiksmus vykdomojoje byloje, komunikavo su sutuoktiniu, tačiau elgėsi neapdairiai ir nesirūpino antstolio atliekamais veiksmais ir vykdomosios bylos eiga.

10Teismas

konstatuoja:

11IV.

12Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalimi, 338 straipsniu, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 1. Byloje keliamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.
 1. Siekiant užtikrinti antstolio atliekamų veiksmų teisėtumą, suinteresuotam asmeniui, manančiam, kad antstolio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti pažeidžia teisės ar įstatymų saugomus interesus, suteikta teisė apskųsti antstolio procesinius veiksmus arba atsisakymą atlikti procesinius veiksmus (CPK 510 straipsnis).
 1. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, kuriam viena iš valstybės suteiktų funkcijų – vykdomųjų dokumentų vykdymas, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-02-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-40/2010). Lietuvos Respublikos Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, kartu nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų. Vykdymo proceso tikslas yra kuo greičiau ir ekonomiškiau įstatymų nustatyta tvarka įvykdyti sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „JAASTRA-WAM“ skundą, bylos Nr. 3K-3-712/2013); vykdymo proceso tikslas reiškia operatyvų (efektyvų ir per protingą laiką), laikantis CPK nustatytų terminų, skolininko turto realizavimą, siekiant padengti kreditoriaus reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. kovo 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje P. M. v. ŽŪB ,,Minaičiai“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-171/2015).
 1. Teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, turi patikrinti teismo antstolio veiksmų teisėtumą ir įvertinti nurodytą galimai padarytų pažeidimų įtaką vykdymo proceso dalyvių teisėms ir teisėtiems interesams. Vykdymo proceso dalyvio reikalaujamas jo teisių gynimas, kurio poreikį iš esmės lemia ne nurodomas įstatymo pažeidimas, bet konkrečiu atveju nepalankiai susiklosčiusios aplinkybės ir neišsipildę lūkesčiai, gali sukelti tiek viešojo, tiek privačių interesų pažeidimus. Toks vieno asmens teisių ir interesų gynybos būdas, darant žalą kitiems teisėtiems interesams, pažeidžiant jų pusiausvyrą, negali būti pripažintas proporcingu ir tinkamu. Šios pozicijos apeliacinės instancijos teismas laikosi ir nagrinėjamoje byloje, atsižvelgdamas į joje nustatytas aplinkybes. Pažymėtina, kad tinkamas ir rūpestingas vykdymo proceso organizavimas laikytinas antstolio profesine pareiga. Be to, antstoliui taikytinas profesinio rūpestingumo standartas, inter alia, suponuoja, kad rūpestingas antstolis turi būti aktyvus vykdymo procese, reaguoti į vykdymo kliuvinius ir dėti visas reikiamas protingas pastangas tam, kad jie būtų pašalinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2013).
 1. Nagrinėjamu atveju, atskirąjį skundą apeliantė (pareiškėja) L. L. iš esmės motyvuoja tuo, kad jai nebuvo žinoma apie paskelbtas varžytines, kuriomis parduodamas jai nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas – ½ dalis miško ūkio paskirties žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ). Pareiškėja nėra skolininkė vykdomojoje byloje Nr. ( - ), jai nėra žinoma apie vykdomą vykdomąją bylą, ji nėra teisininkė, jai nesuprantamas vykdymo procesas, teisiniai reikalai bei antstolio atliekami veiksmai.
 1. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK 604 straipsnis nustato, kad procesiniai dokumentai, siunčiami vykdymo proceso dalyviams CPK VI dalyje numatytais atvejais registruotąja pašto siunta, laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos, išskyrus CPK 660 straipsnyje ir kituose straipsniuose numatytus atvejus. CPK 604 straipsnyje įtvirtintos procesinių dokumentų įteikimo prezumpcijos tikslas – užkirsti kelią vykdymo proceso dalyvių piktnaudžiavimui, sąmoningai neatsiimant antstolio jiems siunčiamų dokumentų.
 1. Iš civilinės bylos ir antstolio pateiktos vykdomosios bylos Nr. ( - ) matyti, kad antstolio A. B. kontoroje vykdoma vykdomoji byla pagal Šiaulių miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 15 d. išduotą teismo įsakymą civilinėje byloje Nr. L2-2482-772/2008 dėl skolos, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko R. L. išieškotojai R. G. įmonei. Šiaulių apylinkės teismas 2017 m. rugsėjo 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-VP-7741-772/2017 tenkino pareiškėjos R. G. įmonės prašymą ir nustatė, jog skolininko R. L. turto dalis, esanti skolininko sutuoktinės L. L. nekilnojamojo turto – žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), yra lygi 50 procentų (arba ½ dalis), su minėta bendraturte. 2017 m. gruodžio 21 d. patvarkymu dėl ekspertizės skyrimo antstolis paskyrė ½ dalies žemės sklypo, esančio ( - ), turto vertės nustatymo ekspertizę, kuri pavesta atlikti uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „OBER–HAUS“. 2018 m. kovo 22 d. patvarkymu antstolis paskelbė minėto žemės sklypo pirmąsias varžytines už pradinę 4 960 Eur turto pardavimo kainą. 2018 m. kovo 26 d. patvarkymas dėl varžytinių paskelbimo skolininkui R. L. buvo įteiktas asmeniškai, siunčiant adresu ( - ). Registruotu laišku, adresu ( - ), L. L. siųstas patvarkymas dėl varžytinių paskelbimo grįžo neįteiktas su žyma „neatsiliepė į pranešimą“.
 1. Iš vykdomosios bylos matyti, kad antstolis A. B. minėtą patvarkymą apeliantei (pareiškėjai) išsiuntė jos gyvenamosios vietos adresu, t. y. tuo pačiu adresu, kuris nurodomas ir ant apeliantės skundo, tačiau siunta grįžo neįteikta, su žyma „neatsiliepė į pranešimą“. Taip pat šiuo adresu skolininkui R. L. buvo siunčiami ir kiti vykdomosios bylos procesiniai dokumentai, kurie jam buvo įteikti asmeniškai. Nagrinėjamos bylos medžiaga patvirtina, kad apeliantė (pareiškėja) dalyvavo procese civilinėje byloje Nr. e2VP-7741-772/2017 dėl skolininko turto dalies bendrojoje nuosavybėje nustatymo, Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 19 d. nutarties, kuria buvo nustatyta ½ skolininko turto dalis žemės sklype, unikalus Nr. ( - ) adresu ( - ), neskundė.
 1. Iš vykdomosios bylos duomenų taip pat matyti, kad apeliantei (pareiškėjai) 2008 m. liepos 18 d. asmeniškai, jos gyvenamosios vietos adresu, ( - ), buvo įteiktas patvarkymas areštuoti lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. Patvarkyme nurodyta, kad antstolis A. B., vykdydamas Šiaulių miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 15 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. L2-2482-772 dėl skolos išieškojimo 3 eilės išieškotojams R. G. įmonei, įm. k. ( - ), ir Lietuvos Respublikos Valstybei, 15 713,99 LT (4 555 Eur) ir 580,76 LT (168 Eur), vadovaudamasis LR CPK 689 straipsnio 4 dalimi, areštuoja skolininkui R. L. priklausančias lėšas. Taigi, apeliantės (pareiškėjos) atskirojo skundo teiginiai, kad ji visiškai nieko nežinojo apie skolininko R. L. atžvilgiu vykdomą vykdomąją bylą, kad apeliantei (pareiškėjai) nebuvo žinoma apie paskelbtas varžytines, kuriomis parduodamas jai nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas, atmestini kaip visiškai nepagrįsti. Šiuo atveju reikšminga tai, kad apeliantė, žinodama apie jau pakankamai seniai pradėtą ir vykdomą vykdymo procesą, pati nebuvo aktyvi, nesidomėjo vykdymo proceso eiga, neatsiiminėjo jai siųstų dokumentų iš pašto, nors suprato (turėjo suprasti), kad tai bus ir antstolio siunčiami patvarkymai bei dokumentai.
 1. Pažymėtina, kad sutiktina su suinteresuoto asmens R. G. įmonės atstovės advokatės E. D.-J. atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentu, jog apeliantės (pareiškėjos) pareiga yra įrodyti objektyvias dokumentų neatsiėmimo priežastis (LR CPK 178 straipsnis), tačiau apeliantė (pareiškėja) jų nenurodė.
 1. Vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, atsižvelgdamas į ginčo pobūdį, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino faktines bylos aplinkybes bei tinkamai taikė teisės normas, todėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. gegužės 31 d. nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (LR CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
 1. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos nutarties pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas atskirąjį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo visiems motyvams ar esminei jų daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).

  13

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338–339 straipsniais, teismas

Nutarė

15Palikti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. gegužės 31 d. nutartį nepakeistą.

16Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai