Byla A2.8.-2466-271/2016

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Pavel Borkovski,

2sekretoriaujant G.Osinskajai,

3dalyvaujant asmeniui, kuriam surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas – A. S., jo atstovui advokatui Mariui Zabitai,

4Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos įgaliotai atstovei Renatai Barkovskajai,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą pagal protokolą, surašytą

6A. S., ( - ),

7administracinio teisės pažeidimo bylą pagal Lietuvos Respublikos ATPK 41(3) str. 1 d., 173(1) str. 2 d.,

Nustatė

8A. S., būdamas UAB „Servisų centras“ direktoriumi ir pagal savo pareigas būdamas atsakingas bendrovėje už darbo santykių kontrolę ir darbo sutarčių sudarymą, leido N. Z. bei A. T. nuo 2015-10-28 nelegaliai dirbti bendrovėje, o būtent: 2015-10-29 operatyvaus patikrinimo metu, kurį bendrovėje, adresu Žaliųjų ežerų g. 162, Vilniuje, atliko Vilniaus apskrities VMI pareigūnai, buvo nustatyta, kad su N. Z. bei A. T. buvo susitarta dėl darbo sąlygų ir jie pradėjo darbą, atitinkamai: N. Z. - buhaltere, A. T. - šaltkalviu, nors darbo sutartis su jais patikrinimo metu sudaryta nebuvo, teritoriniam Sodros skyriui dieną iki darbuotojų numatytos darbo pradžios pranešta nebuvo. Šiais veiksmais A. S. pažeidė Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 93 str., 98 str. 1 d. 1 p. ir 2 p., 99 str. 2 d., 3 d. ir 6 d. reikalavimus ir padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 41(3) str. 1 d.

9Be to A. S., kaip UAB „Servisų centras“ direktorius, būdamas atsakingas už bendrovės buhalterinės apskaitos organizavimą, neužtikrino, kad visos ūkinės operacijos, tarp jų už prekes sumokėti grynieji pinigai, būtų įformintos apskaitos dokumentais: 2015-10-29 operatyvaus patikrinimo metu bendrovės darbuotojas A. T. automobilių servise, adresu Žaliųjų ežerų g. 162, Vilniuje, pardavė 1 vnt. automobilių langų plovimo skysčio už 3 eurus, tačiau pinigų priėmimo dokumento pirkėjui neišdavė. Bendrovės direktorius pažeidė 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 12 str. 1 d. reikalavimus ir padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 173(1) str. 2 d.

10Administracinėn atsakomybėn traukiamas A. S. teismo posėdyje inkriminuojamų jam pažeidimų padarymo nepripažino ir paaiškino, jog bendrovė „Servisų tinklas“ užsiima automobilių padangų montavimu, smulkiu remontu, tačiau apimtys itin mažos. Bendrovės akcininku yra žentas A. T.. Realiai servise dirbo jis vienas (A. S.). Taip pat servise buvo parduodamos padangos, akumuliatoriai. Autoserviso patalpos yra name, kuris priklauso žento A. T. tėvui. Adresas Žaliųjų ežerų 162, Vilniuje. Garažo plotas 35 kv. metrai. Bendrovės direktoriumi jis dirbo nuo 2014-11-26, taigi negalėjo, kaip teigiama protokole, susitarti su buhaltere N. Z. dėl jos darbo nuo 2014 m. balandžio mėn. Įmonės veikla buvo nedidelė, į mėnesį buvo parduodama pora komplektų padangų, darbas praktiškai nevykdomas. Bendrovė buvo įsteigta, kad ateityje nupirkti žemės sklypą, kur planavo pastatyti 4-5 boksus ir tuomet vykdyti veiklą. Kaip tokios buhalterinės apskaitos nebuvo, nes būdavo tik kokios 5-6 sąskaitos. Žinojo, kaip tai yra daroma, todėl pats ir suvedinėjo apskaitos duomenis, padėdavo jam pažįstama N. Z., tačiau be jokio atlygio. Bendrovėje iki 2015-10-28 ji nedirbo. VMI darbuotojai visus metus matė, kad iš N. Z. kompiuterio buvo perduodami visi duomenys, pastabų nebuvo. Alga jai mokama nebuvo, todėl laiko, kad ji nedirbo įmonėje. Žentas A. T. dirba Vidaus reikalų ministerijoje. Jis buvo įdarbintas 2015-10-28, dirbo 3 dienas, paskui buvo atleistas, kadangi paaiškėjo, kad jis negali dirbti dėl darbo VRM sistemoje. Suklydo, kad apie tai iš karto nepranešė teritoriniam Sodros skyriui ir padarė tai jau po atlikto patikrinimo. Bendrovė užsiiminėjo detalių prekyba, langų plovimo skysčių nepardavinėjo, todėl patikrinimo dieną A. T. pardavė tikrintojui 1 vnt. jam priklausančio langų valymo skysčio, garaže tokio skysčio jis turėjo ir daugiau. Šiuo metu nedirba, sulaukė pensinio amžiaus, turtinė padėtis sunki. Gailisi, kad laiku nepranešė Sodrai apie dviejų asmenų įdarbinimą.

11Liudytoja L. B., dirbanti Vilniaus apskrities Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, parodė, kad 2015-10-29 d. kartu su savo kolega P. T. atvažiavo į autoservisą, esantį Žaliųjų Ežerų 162, Vilniuje. Servise buvo visokiausių įrankių. Garaže su reklama „Autoservisas“ stovėjo automobilis, lauke gulėjo padangos, stovėjo langų plovimo skystis. A. T. patalpoje buvo su darbiniais rūbais. Bendradarbis atliko kontrolinį langų plovimo skysčio pirkimą, pirkimo kvitas jam išduotas nebuvo. Rasta dar 10 vnt. tokio skysčio. Tuomet paklausė, kur yra visi įmonės dokumentai. Buvo pasakyta, kad visi jie yra laikomi pas N. Z.. Tolimesnį tyrimą atliko jau Mokesčių inspekcijoje. Buvo pateikti bendrovės dokumentai, nustatyta, kad N. Z. bei A. T. patikrinimo dienai nebuvo įdarbinti. Pranešimas Sodrai buvo pateiktas pavėluotai, jau po atlikto patikrinimo.

12Liudytojas P. T., Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojas, parodė, kad autoserviso „Servisų tinklas“ veiklos patikrinimą atliko pagal skyriaus vedėjo užduotį. Tikrino servisus, kurie vykdo padangų montavimą. Klausė asmens, kuris buvo servise (vėliau nustatyta - A. T.), ar galima autoservise pakeisti padangas. Gavo teigiamą atsakymą. Matė ne tik padangas, bet ir langų plovimo skystį. Klausė, ar galima nupirkti. Tuomet buvo atliktas kontrolinis pirkimas. Langų skystį už 3 eurus pardavė A. T. ir nedavė jokio dokumento apie pinigų priėmimą. Iš A. T. buvo paimtas paaiškinimas, darbo sutarties jis neturėjo ir jos nepateikė.

13Liudytojas A. T. teisiamajame posėdyje parodė, kad A. S. – jo uošvis. Buvo rytas, kai jis (liudytojas) tvarkėsi garaže. Atėjo žmogus, paklausė, ar yra langų skysčio automobiliams. Šeima didelė, trys mašinos, todėl jie prisiperka tokio skysčio atsargai. Pardavė vieną bakelį už 3 eurus ir viskas. Tuomet vyriškis prisistatė bei paprašė pateikti dokumentus, surašyti paaiškinimą, ką jis ir padarė. Tą dieną buvo su darbiniais rūbais, nes buvo garaže prie namo, kuriame ir gyvena, servise darbų jis neatlikinėjo. Bendrovės direktoriumi dirba uošvis, jis (liudytojas) yra akcininkas. Bendrovės veikla - padangų, lempučių, akumuliatorių keitimas. Yra iškaba „Motoservisas“. N. Z. nepažįsta, uošvis sakė, kad ji pakonsultuoja buhalteriniais klausimais. Rašė pareiškimą dėl įsidarbinimo servise, tačiau pagrindinėje darbovietėje negavo tam leidimo, todėl greitai buvo atleistas.

14Liudytoja N. Z. parodė, kad A. S. pažįsta apie 10 metų. Oficialiai įmonėje buhaltere dirbo nuo 2015 m. spalio 28 d. Iki tol nedirbo, nors ir pripažįsta, kad padėdavo siųsti deklaracijas, duomenis į Sodrą. Kai įsidarbino, pradėjo tvarkyti buhalterinę apskaitą, iki tol padėdavo tik su deklaracijomis. Kiek jai žinoma, A. T. buvo bendrovės akcininkas. Pagal dokumentus įmonės veikla - autoserviso darbai. Vietoje ji nebuvo, matė tik dokumentus. Pagal sąskaitas - mašinų remontas. Sunku pasakyti, ar autoservisas pardavinėjo ką nors. Galima matyti iš sąskaitų. Po mokesčių inspektorių patikrinimo paaiškėjo (skambino A. S.), kad apie jos ir A. T. įdarbinimą nepranešta Sodrai, kad vėluojama tai padaryti. Tuomet ir pranešė.

15Įrodymų vertinimas, teismo išvados

16Lietuvos Respublikos ATPK 257 str. nustatyta, kad organas (pareigūnas) įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu ir teisine sąmone. Taigi, konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais įrodymais. Nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes turi būti įvertintas surinktų įrodymų pakankamumas, jų nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės, įrodymų šaltinių patikimumas. Iš minėto straipsnio taip pat seka, kad įrodymų vertinimas, kaip materialinės tiesos nustatymo procesas, grindžiamas subjektyviu faktoriumi - vidiniu įsitikinimu. Tačiau vidinis įsitikinimas – tai ne išankstinis įsitikinimas, o įrodymais pagrįsta išvada, kuri padaroma iš surinktų įrodymų, kada išnagrinėjami reikšmingi faktai, iškeliamos ir ištiriamos galimos versijos, įvertinamas kiekvienas įrodymas atskirai ir jų visuma.

17Tiek Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, tiek Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pažymėjęs, jog asmuo administracinėn atsakomybėn traukiamas tik tada, kai byloje esančių įrodymų pagrindu yra konstatuota jam inkriminuojamo administracinio teisės pažeidimo sudėtis. Kaltu dėl administracinio teisės pažeidimo padarymo asmuo gali būti pripažintas tik surinkus pakankamai neabejotinų to asmens kaltės įrodymų. Duomenų, kuriais remiantis tik galima manyti, kad teisės pažeidimas galėjo būti padarytas, nepakanka išvadoms apie asmens kaltumą padaryti ir skirti administracinę nuobaudą. Asmens kaltė gali būti konstatuota, kai, ištyrus proceso metu surinktus įrodymus, nelieka jokios protingos abejonės, kad traukiamas atsakomybėn asmuo padarė veiką, už kurią turi būti skiriama nuobauda. Sprendžiant asmens administracinės atsakomybės klausimą, yra būtina vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu nekaltumo prezumpcijos principu bei iš jo išplaukiančiu in dubio pro reo principu, pagal kurį visos abejonės bei neaiškumai, kurie negali būti pašalinti, aiškintini traukiamo administracinėn atsakomybėn asmens naudai (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys bylose Nr. N575-6511/2010, N575-719/2012, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis byloje Nr. 2AT-1-2013).

18Dėl LR ATPK 41(3) str. 1 d. numatyto pažeidimo

19LR ATPK 41(3) str. 1 d. numato atsakomybę darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims už asmenų nelegalų darbą.

20Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti darbuotojui sulygtą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, kolektyvinėje sutartyje ir šalių susitarimu (LR DK 93 str.)

21Draudžiama veika pagal Lietuvos Respublikos ATPK 41(3) straipsnį yra laikoma tokia veika, kai darbdavio ir darbuotojo susitarimui yra būdingi LR DK 93 straipsnio nustatyti darbo sutarties požymiai ir darbas dirbamas nesudarius rašytinės darbo sutarties. LR DK 98 str. 1 d. 1 p., 2 p. nustatyta, kad nelegaliu darbu laikomas darbas, esant šio Kodekso 93 straipsnyje nustatytiems darbo sutarties požymiams, dirbamas nesudarius darbo sutarties ar teisės aktų nustatyta tvarka nepranešus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui apie asmenų priėmimą į darbą.

22Pagal LR DK 99 str. 2 d. darbo sutartis turi būti sudaroma raštu. Rašytinė darbo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais. Darbo sutartį pasirašo darbdavys arba jo įgaliotas asmuo ir darbuotojas. Vienas pasirašytas darbo sutarties egzempliorius įteikiamas darbuotojui, kitas lieka darbdaviui. Darbo sutarties pavyzdinę formą nustato Vyriausybė. Pagal LR DK 99 str. 3 d. Darbdavys užtikrina, kad darbuotojui būtų leidžiama dirbti tik pasirašius su juo darbo sutartį ir įteikus jam antrą sutarties egzempliorių. Už tinkamą darbo sutarties sudarymą atsako darbdavys. O pagal LR DK 99 str. 6 d. Darbdavys privalo pranešti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai apie asmens darbo pradžią ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios.

23Siekiant konstatuoti nelegalaus darbo faktą, būtina įrodyti, kad buvo dirbamas darbas, dirbančiojo ir darbdavio santykiai turi turėti darbo sutarties požymius, nėra laikomasi minėtų darbo sutarties sudarymo taisyklių.

24Iš 2015-10-29 Vilniaus apskrities VMI faktų fiksavimo pažymos Nr. FR1043-9724 bei 2016-01-04 Operatyvaus patikrinimo pažymos Nr.(4.65) FR 1042-16 matyti, kad 2015-10-29 UAB „Servisų tinklas“ patalpoje A. T. pardavė 1 vnt. langų plovimo skysčio už 3 eurus, pinigų priėmimą patvirtinančio kvito neišdavė. Darbo sutarties nepateikė. Servise rasti įrengimai padangų montavimui, 10 vnt. langų plovimo skysčio. A. T. paaiškino, kad visi buhalteriniai dokumentai yra pas buhalterinę apskaitą tvarkančią N. Z.. Patikrinus dokumentus paaiškėjo, kad A. T. ir N. Z. buvo leista dirbti bendrovėje be darbo sutarties ir nepranešus apie tai teritoriniam Sodros skyriui.

25A. T. nurodė, kad yra minėtos bendrovės akcininkas ir kad 2015-10-29 jokių darbų autoservise neatliko, o buvo tiesiog garaže, kuris yra prie jo gyvenamojo namo. Be to, langų plovimo skystis buvo parduotas be jokių dokumentų, nes jis nepriklauso bendrovei, bet jų šeimai.

26Teismas, įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, daro išvadą, kad buvo parduotas bendrovei „Servisų tinklas“ priklausantis skystis, kad pažeidžiant nustatytus normatyvinius aktus nebuvo išduotas pirkėjui pinigų priėmimo dokumentas. Taip pat teismas konstatuoja, kad A. T. ir N. Z. nuo 2015-10-28 dirbo be darbo sutarties ir pranešimo Sodrai.

27Protokole teigiama, kad A. S. inkriminuojama tai, kad jis leido N. Z. dirbti bendrovės buhaltere nuo 2014-04-10 iki 2015-11-05 be darbo sutarties ir pranešimo Sodrai, t.y. nelegaliai. Teismas nustato, kad bylos duomenimis pasitvirtina nelegalus N. Z. darbas nuo 2015-10-28.

28Byloje yra A. T. 2015-10-27 prašymas priimti jį į darbą bendrovėje šaltkalviu nuo 2015-10-28 (b.l.12), rašytinė darbo sutartis taip pat yra 2015-10-27, kurioje nurodoma, kad darbuotojas pradeda dirbti 2015-10-28 (b.l.12-13). Tačiau patikrinimo dienai tokių sutarčių nebuvo. Analogiški buhalterės N. Z. įdarbinimo dokumentai. Tačiau, kaip matyti iš Operatyvaus patikrinimo medžiagos (b.l. 4-10), liudytojo P. T. parodymų, nors A. T. ir atliko darbines funkcijas (pardavė langų valymo skystį), darbo sutarties patikrinimo dienai nepateikė. Kaip parodė liudytojas P. T., garaže stovėjo automobilis buvo padangų montavimo įranga, prie serviso gulėjo padangos, stovėjo langų valymo skystis (rasta 10 vnt.). Jis gi parodė, kad į klausimą, kieno automobilis, A. T. atsakė, jog pažįstamo asmens, o į klausimą, ar galima pakeisti automobiliui padangas, atsakė teigiamai. Taip pat paaiškėjo, jog nelegaliai dirba ir buhalterė N. Z., nes duomenų bazėje nebuvo žinių apie jų abiejų įdarbinimą, nors A. T. teigė, kad buhalteriniai dokumentai yra pas N. Z.. Tai jis nurodė ir rašytiniame paaiškinime (b.l.6). N. Z. rašytiniame paaiškinime nurodė, kad UAB „Serviso tinklas“ pradėjo dirbti nuo 2015-10-28 (b.l.8).

29Kaip matyti iš bylos duomenų, A. S., A. T. ir N. Z. aiškinimų buvo sutarta dėl darbo laiko, apmokėjimo sąlygų, taigi, buvo visi darbo sutarties požymiai (b.l. 8,11,12-16).

30Teismas kritiškai vertina A. S. bei A. T. paaiškinimus, kad 2015-10-29 A. T. pardavė 1 vnt. langų plovimo skysčio už 3 eurus ir neišdavė dokumento, kadangi tai nebuvo įmonės turtas, o A. T. šeimos. A. T. yra asmens, kuriam surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, žentas ir bendrovės „Servisų tinklas“ akcininkas, todėl teismas vertina jo parodymus kaip bylos baigtimi suinteresuoto asmens. Pažymėtina tai, kad rašytiniame paaiškinime VMI atstovams A. T. nurodė, kad „žmogus paprašė skysčio, pardavė už 3 eurus, jokio dokumento neišdavė“ (b.l.6). Akivaizdu, kad išsilavinęs ir dirbantis VRM sistemoje A. T. neaiškintų, jog neišdavė dokumento apie pinigų priėmimą, jeigu kalba eitų apie skystį, priklausantį jam asmeniškai arba šeimos nariams.

31Kaip parodė liudytojai L. B. bei P. T., servise gulėjo padangos, stovėjo langų plovimo skystis, kurio buvo 10 vnt. Po to, kai VMI specialistai prisistatė, specialistas P. T. grąžino skystį A. T. ir atgavo pinigus. Kalbos apie tai, kad tokio veiksmo daryti nereikia, kad tai skystis ne įmonės, bet priklausantis asmeniškai A. T. ar jo šeimai, nebuvo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad pagrindiniai įrodymai aptariamos kategorijos bylose yra pirminiai nelegaliai dirbančio asmens paaiškinimai, liudytojų, pareigūnų, mačiusių pažeidimą, tiesiogiai bendravusių su nelegaliai dirbusiu darbuotoju, parodymai. Nelegaliai dirbę asmenys dažnai keičia savo parodymus, duodamus administracinio teisės pažeidimo protokolą surašančiam pareigūnui, todėl pareigūnų parodymai yra itin svarbūs teisingam bylos išnagrinėjimui (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. N575-535/2012).

32Bylos duomenimis nustatyta, kad langų plovimo skystis priklausė įmonei ir parduodant jį turėjo būti išduotas pirkėjui pinigų priėmimo dokumentas (kvitas ir pan.), to padaryta nebuvo.

33Tiek šaltkalvis A. T., tiek buhalterė N. Z. nuo 2015-10-28 atlikdami darbines funkcijas bendrovėje „Servisų tinklas“, esant visiems darbo santykių požymiams, dirbo nelegaliai. Kaip matyti iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2015-11-23 rašto Nr. (7.2)3-130476 draudėjas Fondo valdybos Vilniaus skyriui per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą tik 2015-11-05 21.22 val. pateikė 2015-10-27 pranešimą Nr.1027/1.apie apdraustųjų A. T. ir N. Z. valstybinio socialinio draudimo pradžią - 2015-10-28 (b.l.18).

34Tokiu būdu, A. S. pažeidė LR DK 93 str., 98 str. 1 d. 1 p. ir 2 p., 99 str. 2 d. 3 d. ir 6 d. reikalavimus ir leidęs nuo 2015-10-28 nelegaliai dirbti 2 asmenims padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 43(1) str. 1 d. Teismas nustato, kad buhalterės N. Z. nelegalaus darbo pradžia yra 2015-10-28. Nors byloje yra faktinių duomenų, įrodančių, kad ji padėdavo A. S. teikti deklaracijas, įrodymų, kad iki 2015-10-28 buvo sutarta dėl darbo laiko, kitų būtinų sąlygų, atlygio byloje nėra. Taip pat pažyminėtina, kad pats A. S. direktoriumi dirbo tik nuo 2014-11-26 (b.l.9).

35Dėl LR ATPK 173(1) str. 2 d. numatyto pažeidimo

36LR ATPK 173(1) str. 2 d. numato atsakomybę už buhalterinės piniginių lėšų ir materialinių vertybių apskaitos taisyklių pažeidimą.

372015-10-29 Vilniaus apskrities VMI pareigūnams atlikus UAB „Servisų tinklas“ vykdomos veiklos operatyvų patikrinimą autoserviso patalpose Žaliųjų ežerų g. 162, Vilniuje, buvo konstatuota, kad atlikus kontrolinį prekės pirkimą, pirkėjui (VMI specialistui), kuris įsigijo langų plovimo skysčio už 3 eurus, nebuvo išduotas šią ūkinę operaciją patvirtinantis apskaitos dokumentas. Skystį pardavė bendrovės darbuotojas A. T.. Tai, kad skystis nebuvo apskaitytas kaip bendrovės turtas, atsakomybės pagal ATPK 173(1) str. 2 d. už buhalterinės piniginių lėšų apskaitos taisyklių pažeidimą nepašalina. A. S. administracinio teisės pažeidimo protokole nėra inkriminuojamas materialinių vertybių apskaitos taisyklių pažeidimas, langų plovimo skysčio neįtraukimas į apskaitą, tačiau teismas byla nagrinėja bylą protokole dėstomo kaltinimo ribose (dėl piniginių lėšų apskaitos taisyklių pažeidimo) ir neperžengia jų. Tokiu būdu A. S., kaip UAB „Servisų tinklas“ direktorius, būdamas atsakingas už bendrovės buhalterinės apskaitos organizavimą, neužtikrino, kad visos ūkinės operacijos, tarp jų už prekes sumokėti grynieji pinigai, būtų įformintos apskaitos dokumentais. Tokiu būdu jis pažeidė 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 12 str. 1 d., numatančios, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį, apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus, reikalavimus ir padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 173(1) str. 2 d.

38Nuobaudų skyrimas

39Vienas iš nuobaudos tikslų yra teisingumo principo įgyvendinimas. Administracinių teisės pažeidimų kodekso prasme teisingumo principas reikalauja, kad administracinė nuobauda savo griežtumu ir dydžiu atitiktų padaryto administracinio teisės pažeidimo pavojingumą. Individualizuodamas pažeidėjui skiriamą nuobaudą teismas turi nuodugniai įvertinti pavojingumą, kurį žmogaus teisėms ir laisvėms, visuomenės ir valstybės interesams konkrečiu atveju kelia administracinis teisės pažeidimas.

40Skirdamas nuobaudas teismas atsižvelgia į padarytų pažeidimų pobūdį: padaryti du nevienarūšiai administraciniai teisės pažeidimai; pažeidimas darbo apsaugos srityje (buvo leista nelegaliai dirbti dviem asmenims, tačiau nelegalaus darbo laikotarpis itin trumpas - tik viena diena iki patikrinimo) ir pažeidimas prekybos, finansų ir apskaitos srityje; į pažeidėjo asmenybę. A. S. atsakomybę lengvinančių bei sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

41Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, kad administracinė nuobauda, taikant Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30¹ str., gali būti švelninama arba iš viso neskiriama tik išskirtiniais atvejais, t. y. nustačius kompleksą aplinkybių, rodančių, kad sankcijoje numatytos nuobaudos taikymas konkrečiam asmeniui prieštarautų teisingumo ir proporcingumo principams, o visuomenės interesas gali būti užtikrintas ir netaikant sankcijoje numatytos nuobaudos arba ją švelninant ( nutartys Nr.2AT-4-2011, Nr.2AT-7-47-2014).).

42Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 301 str. 1 d. nustatyta, kad, atsižvelgiant į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę bei atsakomybę lengvinančias aplinkybes, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, gali būti skiriama mažesnė nuobauda, nei sankcijoje numatyta minimali, arba švelnesnė nuobauda, nei numatyta sankcijoje, arba administracinė nuobauda gali būti visai neskiriama.

43Teismas, įvertinęs nagrinėjamos bylos aplinkybes, administracinėn atsakomybėn patraukto asmens asmenybę ir atsižvelgdamas į administracinės nuobaudos tikslus, daro išvadą, jog nagrinėjamu atveju A. S. atsakomybė gali būti švelninama. Nors byloje nenustatyta pažeidėjo atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių, iš bylos duomenų matyti, kad A. S. iki šiol nebuvo traukiamas administracinėn atsakomybėn už pažeidimus darbo bei gyventojų sveikatos apsaugos srityje ir prekybos bei finansų srityje, nebuvo jis baustas ir už kitus pažeidimus. Byloje nustatyta, kad nelegalaus darbo trukmė yra itin trumpa - iki atlikto patikrinimo viena diena, o padarytas piniginių lėšų buhalterinės apskaitos taisyklių pažeidimas taip pat yra vienetinis ir nedidelio masto - neišduotas dokumentas už 3 eurų priėmimą parduodant langų plovimo skystį. Iš A. S. ir kitų asmenų aiškinimų, rašytinių įrodymų matyti, kad serviso veiklos apimtis nedidelė (b.l. 68-101), iš esmės tai buvo šeimyninio smulkaus verslo pradžia. A. S. -pensininkas. Po atlikto patikrinimo pašalino pažeidimą, pranešė apie įdarbinimą Sodrai, pasirašė darbo sutartis.

44Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo kaltės laipsnį, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, manytina, jog šių aplinkybių pakanka konstatuoti, kad nagrinėjamu atveju galima vadovautis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 301 str. nustatytomis taisyklėmis. Taikytini įstatymo reikalavimai dėl nuobaudų subendrinimo.

45Nuobaudos skyrimo terminas A. S. 2016-02-08 teismo nutarimu buvo pratęstas iki 12 mėnesių, t.y. iki 2016-10-29 (b.l.29-30).

46Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 24 str., 30 str., 30(1) str., 33 str., 41(3) str. 1 d., 173(1) str. 2 d., 286 str., 287 str., teisėjas

Nutarė

47A. S. už administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 41(3) str. 1 d., pritaikius ATPK 301 str., skirti už kiekvieną nelegaliai dirbusį asmenį po 250 eurų baudos, iš viso - 500 Eur baudą.

48A. S. už administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 173(1) str. 2 d., pritaikius ATPK 301 str., skirti 40 eurų baudą.

49Remiantis LR ATPK 33 str. galutinę mokėtiną baudą A. S. nustatyti 500 Eur (penkių šimtų eurų) baudą.

50Išaiškinti, kad bauda turi būti sumokėta per 40 dienų nuo šio nutarimo įteikimo dienos į „Swedbank“ banko Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT 247300010112394300, banko kodas 73000 arba Nordea Bank Finland Plc banko Lietuvos skyriaus Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, banko kodas 21400, arba į Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą bet kuriame kitame banke. Įmokos kodas 1001. Mokant baudą mokėjimo paskirties skiltyje unikalus mokėjimo kodas būtina nurodyti ROIK 16054357385.

51Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Pavel Borkovski,... 2. sekretoriaujant G.Osinskajai,... 3. dalyvaujant asmeniui, kuriam surašytas administracinio teisės pažeidimo... 4. Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos įgaliotai atstovei... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo... 6. A. S., ( - ),... 7. administracinio teisės pažeidimo bylą pagal Lietuvos Respublikos ATPK 41(3)... 8. A. S., būdamas UAB „Servisų centras“ direktoriumi ir pagal savo pareigas... 9. Be to A. S., kaip UAB „Servisų centras“ direktorius, būdamas atsakingas... 10. Administracinėn atsakomybėn traukiamas A. S. teismo posėdyje inkriminuojamų... 11. Liudytoja L. B., dirbanti Vilniaus apskrities Valstybinėje mokesčių... 12. Liudytojas P. T., Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos... 13. Liudytojas A. T. teisiamajame posėdyje parodė, kad A. S. – jo uošvis. Buvo... 14. Liudytoja N. Z. parodė, kad A. S. pažįsta apie 10 metų. Oficialiai... 15. Įrodymų vertinimas, teismo išvados ... 16. Lietuvos Respublikos ATPK 257 str. nustatyta, kad organas (pareigūnas)... 17. Tiek Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, tiek Lietuvos... 18. Dėl LR ATPK 41(3) str. 1 d. numatyto pažeidimo ... 19. LR ATPK 41(3) str. 1 d. numato atsakomybę darbdaviams ar jų įgaliotiems... 20. Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas... 21. Draudžiama veika pagal Lietuvos Respublikos ATPK 41(3) straipsnį yra laikoma... 22. Pagal LR DK 99 str. 2 d. darbo sutartis turi būti sudaroma raštu. Rašytinė... 23. Siekiant konstatuoti nelegalaus darbo faktą, būtina įrodyti, kad buvo... 24. Iš 2015-10-29 Vilniaus apskrities VMI faktų fiksavimo pažymos Nr.... 25. A. T. nurodė, kad yra minėtos bendrovės akcininkas ir kad 2015-10-29 jokių... 26. Teismas, įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, daro išvadą, kad... 27. Protokole teigiama, kad A. S. inkriminuojama tai, kad jis leido N. Z. dirbti... 28. Byloje yra A. T. 2015-10-27 prašymas priimti jį į darbą bendrovėje... 29. Kaip matyti iš bylos duomenų, A. S., A. T. ir N. Z. aiškinimų buvo sutarta... 30. Teismas kritiškai vertina A. S. bei A. T. paaiškinimus, kad 2015-10-29 A. T.... 31. Kaip parodė liudytojai L. B. bei P. T., servise gulėjo padangos, stovėjo... 32. Bylos duomenimis nustatyta, kad langų plovimo skystis priklausė įmonei ir... 33. Tiek šaltkalvis A. T., tiek buhalterė N. Z. nuo 2015-10-28 atlikdami darbines... 34. Tokiu būdu, A. S. pažeidė LR DK 93 str., 98 str. 1 d. 1 p. ir 2 p., 99 str.... 35. Dėl LR ATPK 173(1) str. 2 d. numatyto pažeidimo... 36. LR ATPK 173(1) str. 2 d. numato atsakomybę už buhalterinės piniginių... 37. 2015-10-29 Vilniaus apskrities VMI pareigūnams atlikus UAB „Servisų... 38. Nuobaudų skyrimas... 39. Vienas iš nuobaudos tikslų yra teisingumo principo įgyvendinimas.... 40. Skirdamas nuobaudas teismas atsižvelgia į padarytų pažeidimų pobūdį:... 41. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, kad administracinė nuobauda,... 42. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 301 str. 1 d.... 43. Teismas, įvertinęs nagrinėjamos bylos aplinkybes, administracinėn... 44. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, į padaryto teisės pažeidimo... 45. Nuobaudos skyrimo terminas A. S. 2016-02-08 teismo nutarimu buvo pratęstas iki... 46. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 24 str., 30 str., 30(1) str., 33 str.,... 47. A. S. už administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 48. A. S. už administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 49. Remiantis LR ATPK 33 str. galutinę mokėtiną baudą A. S. nustatyti 500 Eur... 50. Išaiškinti, kad bauda turi būti sumokėta per 40 dienų nuo šio nutarimo... 51. Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...