Byla e2-6449-1037/2019
Dėl skolos priteisimo

1Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų teisėjas Tomas Pukšmys, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. M. ieškinį atsakovui P. M. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo 1 025 Eur išlaidas už laidojimą ir kapo tvarkymą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, jog po tėvo K. M. mirties liko turtas, kurį priėmė ieškovė, atsakovas ir mirusiojo K. M. žmona. Po tėvo mirties visas laidojimo ir kapo tvarkymo išlaidas apmokėjo ieškovė. Atsakovas po tėvo mirties sutiko atlyginti ieškovei trečdalį tėvo laidojimo bei kapo tvarkymo išlaidų ir tai patvirtino 2018 m. rugpjūčio 15 d. skolos rašteliu, kuriuo įsipareigojo 1 025 Eur sumą sumokėti ieškovei per vienerių metų laikotarpį, tačiau per nustatytą terminą skolos negrąžino.

4Atsakovui procesiniai dokumentai buvo įteikti 2019 m. lapkričio 13 d., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovas per nustatytą terminą atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, taip pat nenurodė atsiliepimo nepateikimo priežasčių ir nepateikė jas patvirtinančių įrodymų, todėl, esant ieškovės prašymu, priimtinas sprendimas už akių (LR CPK 142 straipsnio 4 dalis).

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Ieškinys tenkintinas.

7Atlikus formalų byloje esančių rašytinių įrodymų vertinimą nustatyta, kad 2018 m. gegužės 4 d. mirė ieškovės R. M. ir atsakovo P. M. tėvas K. M.. Mirusiojo K. M. laidotuves organizavo, jomis rūpinosi ir už jas mokėjo ieškovė. 2018 m. rugsėjo 20 d. papildomas paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas patvirtina, kad 3/8 mirusio K. M. turto paveldėjo ieškovė R. M.; į ½ dalį paveldimo turto 2018 m. rugsėjo 19 d. išduotas nuosavybės teisės liudijimas Nr. 6251 palikėją pergyvenusiai sutuoktinei A. M.; į ¼ dalį nuo ½ dalies paveldimo turto 2018 m. rugsėjo 19 d. išduotas papildomas paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 6253 palikėjo sutuoktinei A. M.; į 3/8 dalis nuo ½ dalies paveldimo turto paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas palikėjo sūnui P. M. dar neišduotas. Iš teismui pateiktų sąskaitų matyti, kad ieškovė R. M. sumokėjo išlaidas, susijusias su K. M. laidotuvėmis ir kapo tvarkymu, kurias sudaro: 820,40 Eur laidojimo paslaugos, 550 Eur už maisto produktus, 650 Eur už kapavietės tvarkymą ir raidžių iškalimą ant paminklo ir 113,20 Eur už kapavietės dekorą. Kartu su ieškiniu pateiktas 2018 m. rugpjūčio 15 d. skolos raštelis patvirtina, kad atsakovas P. M. įsipareigojo per metus laiko grąžinti R. M. 1 025 Eur išlaidas už tėvo K. M. laidojimą. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas P. M. būtų atlyginęs įsiskolinimą.

8Civilinio kodekso (toliau – CK) 5.59 straipsnio 2 dalies 1 punktas įtvirtina įpėdinio teisę panaudoti paveldimo turto dalį palikėjo laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidoms. Kai vienas iš įpėdinių įgyvendina tokią teisę, tai nulemia kiekvienam iš įpėdinių tenkančios paveldimo turto dalies sumažėjimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2012). Nurodytoje kasacinio teismo nutartyje teisėjų kolegija, atsižvelgdama į CK 5.59 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintą teisinį reglamentavimą ir remdamasi teisingumo, protingumo, proporcingumo principais, sprendė, kad jeigu vienas iš įpėdinių (paveldėtojų) palaidojo palikėją savo lėšomis, tai jis turi teisę atgauti tas lėšas iš paveldimo turto, t. y. iš visų įpėdinių, nes tokioms išlaidoms, kurios pagal įstatymą dengiamos iš paveldimo turto, jis panaudojo savo asmenines lėšas.

9Atsižvelgiant tai, kad byloje nustatyta, jog ieškovė už savo lėšas organizavo laidotuves bei sutvarkė kapavietę, be to, 2018 m. rugpjūčio 15 d. skolos rašteliu atsakovas P. M. įsipareigojo per metus laiko grąžinti R. M. 1 025 Eur išlaidas už savo tėvo K. M. laidojimą ir šios įsiskolinimo sumos neginčijo, ieškovės ieškinys tenkintinas ir iš atsakovo ieškovei priteistina 1 025 Eur įsiskolinimo už laidojimo ir kapo sutvarkymą suma (CPK 178 straipsnis).

10CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškovei iš atsakovo priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 1 025 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. lapkričio 11 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

11CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš priešingos šalies. Įvertinus tai, kad ieškinys tenkintas visiškai iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos ieškovei. Ieškovė pateikė prašymą priteisti 373 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 23 Eur žyminis mokestis ir 350 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti. Šios išlaidos pagrįstos mokėjimo nurodymais ir priteistinos iš atsakovo.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti.

14Priteisti iš atsakovo P. M. 1 025 Eur laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidų, 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą 1 025 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. lapkričio 11 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 373 Eur bylinėjimosi išlaidas.

15Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Telšių apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Telšių apylinkės teismą.

Ryšiai