Byla e2-1443-813/2015
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Darius Kantaravičius, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui U. D. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo ir

Nustatė

2ieškovasUAB „4finance“ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo U. D. 312,58 Eurįsiskolinimą, kurį sudaro 45,18 Eur paskola, 267,40 Eurdelspinigiai, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur žyminį mokestį. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti viešo paskelbimo būdu 2015-05-21 (LR CPK 130 str.). Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi LR CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (LR CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų: Vartojimo kredito sutarties Nr. 9832601SMScerdit.lt bendrųjų ir specialiųjų sąlygų, ieškovo sąskaitos išrašo bei ieškinyje nurodytų aplinkybių matyti, kad2008-12-11 ieškovas UAB „4finance“ ir atsakovas U. D. sudarė paskolos sutartį, remiantis kuria ieškovas atsakovui suteikė 144,81 Eur (500,00 Lt) paskolą, paskolos sumą pervedant į atsakovo atsiskaitomąją sąskaitą. Suteiktą paskolą atsakovas įsipareigojo grąžinti iki 2009-01-10. Ieškovo teigimu, atsakovas grąžino tikdalį paskolos irliko skolingas 45,18 Eur (156,00 Lt). Už įsiskolinimą atsakovui ieškovas paskaičiavo 267,40 Eur (923,28 Lt) delspinigių.Įrodymų,patvirtinančių tinkamą sutartinių prievolių įvykdymą, atsakovas nepateikė, skolos dydis neginčijamas.

8Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą bei atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, yra pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą už akių. Ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo sumokėti įsiskolinimą. Ieškinys dalyje dėl paskolos priteisimopagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai – ieškovuiUAB „4finance“iš atsakovo U. D. priteistina 45,18 Eur paskolos.

9Atsakovui nevykdant reikalavimų, numatytų sutarties 10.2. p., už kiekvieną uždelstą dieną šalys sutarė skaičiuoti 1 proc. delspinigius nuo visų uždelstų mokėjimų sumos, kas atsižvelgus į ieškovo paskaičiavimus, paskaičiavus sutartinius delspinigius nuo 45,18 Eur (156,00 Lt) sumos už pradelstas dienas, sudaro 267,40 Eur (923,28 Lt).

10Įstatymas suteikia teisę teismui netesybas sumažinti, jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo (CK6.73 str. 2 d.). CK6.73 str. 1 d. nuostata dėl netesybų įskaitymo neatima teisės į protingo dydžio sutartines netesybas, joms viršijant byloje įrodytus kreditoriaus nuostolius. Priešingu atveju būtų paneigta netesybų, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmė ir pažeistas sutarčių laisvės principas (CK1.2 str. 1 d., 6.156 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartis byloje Nr. 3K-7-367/2006, publikuota: „Teismų praktika“ Nr. 26, 2007 m. 1.4 Dėl įskaitinių netesybų, 2007-10-12 nutartis byloje Nr. 3K-7-304/2007, publikuota: „Teismų praktika“ Nr. 28, 2008 m. 1.3. Dėl sutartinių netesybų).

11Byloje ginčas yra kilęs iš vartojimo sutarties, todėl teismas turi pareigą būti aktyvus ir ex officio įvertinti pagal CK6.188 str. įtvirtintus sąžiningumo kriterijus šalių sutarties, iš kurios kilęs ginčas, sąlygas, taip pat pagal CK6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nuostatas kontroliuoti delspinigių dydį. Įstatyme nėra nustatyti kriterijai, kokiais atvejais netesybos yra aiškiai per didelės, todėl kiekvienu atveju šiuos kriterijus nustato teismas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs praktiką, kad teismas, nustatydamas, ar pagal CK6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Įvertinęs aplinkybes, kad paskolos sutarties bendrosiose sąlygose nustatyti delspinigiai prilygsta net 365 % metinių palūkanų, konstatuotina, kad byloje nagrinėjamu atveju nustatytos netesybos yra aiškiai per didelės ir pažeidžia teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus. Teismas, spręsdamas dėl priteistinų delspinigių dydžio, atsižvelgia į anksčiau išdėstytus motyvus, bei į tai, kad ieškovo veiklos pobūdis yra finansinio pobūdžio paslaugų teikimas, į paskolos sumą, taip pat į laikotarpį už kurį prašomi priteisti delspinigiai. Atsižvelgus į išdėstytą, prašomas priteisti delspinigių dydis mažintinas iki 0,1 % už kiekvieną pradelstą mokėti dieną, kas sudaro 26,74 Eur (92,33 Lt). Teismas sprendžia, kad toks delspinigių dydis konkrečioje situacijoje geriausiai atitinka netesybų paskirtį ir šalių interesų pusiausvyrą (CK 6.71 str. 1 d., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).Likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

12Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nuostatomis, jog skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl tenkintinas ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos –2015-05-04iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Šioje byloje ieškovas turėjo bylinėjimosi išlaidų - sumokėjo15,00 Eur žyminio mokesčio. Pagal bendrą taisyklę, ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovo sumokėtas žyminis mokestis yra minimalus turtiniuose ginčuose mokėtinas žyminis mokestis, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, ieškovui iš atsakovo priteistinas visas sumokėtas 15,00 Eur žyminis mokestis.

14Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285- 286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo U. D., a. k. ( - ) 45,18 Eur (keturiasdešimt penkių eurų 18 ct) negražintą paskolą, 26,74 Eur (dvidešimt šešių eurų 74 ct) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos-2015-05-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur (penkiolikos eurų 00 ct) žyminį mokestį ieškovui UAB „4finance”, įmonės kodas 301881644.

17Likusią ieškinio dalį atmesti.

18Atsakovas negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai