Byla 2-1482/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Marytės Mitkuvienės ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio ryšių statyba“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d. nutarties, kuria priimtas ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Techsis“ atsisakymas nuo ieškinio atsakovui Pasvalio rajono savivaldybės administracijai, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Banduva“, uždaroji akcinė bendrovė „KRS“, uždaroji akcinė bendrovė „Žemda“, uždaroji akcinė bendrovė „Panevėžio ryšių statyba“, uždaroji akcinė bendrovė „Pasvalio melioracija“, uždaroji akcinė bendrovė „Pireka“, uždaroji akcinė bendrovė „Sienojus“, uždaroji akcinė bendrovė „Consena“, akcinė bendrovė „Panevėžio statybos trestas“, Viešųjų pirkimų tarnyba dėl supaprastinto atviro konkurso rezultatų panaikinimo, civilinėje byloje Nr. 2-422-425/2010.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas UAB „Techsis“ 2009-12-24 kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Pasvalio rajono savivaldybės administracijai, prašydamas panaikinti atsakovo supaprastinto atviro konkurso „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Pasvalyje“ komisijos 2009-12-08 sprendimą, kuriuo atmestas tiekėjų grupės UAB „Techsis“ ir UAB „Banduva“ pasiūlymas kaip neatitinkantis minimalių kvalifikacinių reikalavimų bei panaikinti šio konkurso rezultatus. Trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu reikalavimų, į bylą taip pat buvo įtraukti UAB „Panevėžio ryšių statyba“ bei UAB „Pasvalio melioracija“.

5Bylos nagrinėjimo metu atsakovas 2010-03-03 pateikė teismui Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-03-02 įsakymą, kuriuo ginčijamo viešojo pirkimo procedūros buvo nutrauktos, o Pasvalio rajono savivaldybės investicijų ir turto valdymo skyrius įpareigotas iš naujo organizuoti šio projekto įgyvendinimo paslaugų viešąjį pirkimą.

6Trečiasis asmuo UAB „Panevėžio ryšių statyba“ 2010-03-17 pateikė teismui ieškinį, prašydamas panaikinti atsakovo 2009-12-29 sprendimą dėl konkurso rezultatų, kuriuo konkurso laimėtoju pripažintas trečiojo asmens UAB „Pasvalio melioracija“ pasiūlymas, o taip pat atsakovo 2010-03-03 sprendimą nutraukti šio konkurso procedūras bei įpareigoti atsakovą sudaryti naują preliminarią pasiūlymų eilę, pirmuoju pripažįstant jo pasiūlymą.

7Teismas 2010 m. kovo 20 d. nutartimi šį ieškinį atsisakė priimti, motyvuodamas tuo, kad trečiasis asmuo UAB „Panevėžio ryšių statyba“ nesilaikė įstatymų nustatytos privalomos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. gegužės 13 d. nutartimi šią teismo nutartį paliko nepakeistą.

8Ieškovas UAB „Techsis“ 2010-05-31 pateikė teismui atsisakymą nuo ieškinio atsakovui dėl supaprastinto atviro konkurso rezultatų panaikinimo ir prašė nutraukti civilinę bylą. Nurodė, kad atsakovui nutraukus pirkimo procedūras, išnyko nagrinėjamos bylos dalykas, ir pažymėjo, jog jam žinomos civilinės bylos nutraukimo pasekmės, numatytos CPK 294 straipsnio 2 dalyje.

9Teismas 2010 m. gegužės 31 d. nutartimi paskyrė nagrinėti šį klausimą rašytinio proceso tvarka 2010-06-18 9:00 val. Trečiasis asmuo UAB „Panevėžio ryšių statyba“ 2010-06-18 pateikė teismui prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, motyvuodamas tuo, kad jo atstovas nurodytu metu negali dalyvauti teismo posėdyje dėl užimtumo kitoje byloje.

10Teismas 2010 m. birželio 18 d. nutartimi priėmė ieškovo UAB „Techsis“ atsisakymą nuo minėto ieškinio ir bylos nagrinėjimą nutraukė. Nurodė, kad šis atsisakymas neprieštarauja įstatymo reikalavimams, taip pat nepažeidžia kitų asmenų teisių ar įstatymo saugomų interesų.

11Trečiasis asmuo UAB „Panevėžio ryšių statyba“ skundu prašo panaikinti minėtą teismo nutartį. Skunde rašoma:

121. Teismas nepagrįstai nutraukė bylą ir pažeidė trečiojo asmens proceso teises, nes neatsižvelgė į pateiktą prašymą atidėti bylos nagrinėjimą dėl atstovo užimtumo kitoje byloje.

132. Teismas neteisėtai nutraukė bylą, nes 2010-06-18 jis pateikė teismui savarankišką ieškinį atsakovui Pasvalio rajono savivaldybės administracijai, kuriame be kitų reikalavimų prašo sujungti bylą su šia nagrinėjama byla, dėl ko trečiojo asmens procesinė padėtis pasikeistų ir jis nagrinėjamoje byloje taptų ieškovu.

14Atsakovas Pasvalio rajono savivaldybės administracija atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad pagal Viešųjų pirkimo įstatymo 95 straipsnio 1 dalį, asmuo, pareiškęs ieškinį teismu, nedelsiant, bet ne vėliau kaip 3 darbo dienas pateikia perkančiajai organizacijai, tai yra atsakovui, ieškinio kopiją, tačiau trečiasis asmuo to nėra padaręs. Be to, trečiasis asmuo nesilaikė privalomos ikiteisminės ginčų sprendimo tvarkos, nes atsakovui nepateikė pretenzijos per įstatyme nustatytą terminą. Pažymėjo, kad skundžiama teismo nutartis priimta rašytinio proceso tvarka, todėl šalys į bylos nagrinėjimą nebuvo kviečiamos.

15Ieškovas UAB „Techsis“ atsiliepime taip pat prašo atskirąjį skundą atmesti ir nurodo iš esmės tuos pačius argumentu kaip ir atsakovas. Papildomai nurodo, kad ieškovas pasinaudojo jam suteikta teise atsisakyti nuo ieškinio, o imperatyvios įstatymo normos nebuvo pažeistos. Teigia, kad trečiasis asmuo savo pažeistas teises gali apginti, pareikšdamas savarankiškus reikalavimus.

16Atskirasis skundas atmestinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 str.). Šioje apeliacijoje sprendžiamas klausimas, ar nutartis, kuria teismas priėmė ieškovo UAB „Techsis“ atsisakymą nuo ieškinio ir nutraukė bylą, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 261 str. 2 d.).

18Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal trečiojo asmens atskirąjį skundą, konstatuoja, kad pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių teismo nutartis turėtų būti panaikinta ar pakeista atskirajame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nenustatyta (CPK 185 str.).

19Apeliantas, nesutikdamas su minėta teismo nutartimi, teigia, kad teismas neturėjo pagrindo nutraukti civilinę bylą, nes neišsprendus paminėtų bylų sujungimo klausimo bei neatidėjus bylos nagrinėjimo, buvo pažeistos jo proceso teisės.

20Kaip žinoma, pagal CPK 42 straipsnio 2 dalį teismas nepriima ieškovo atsisakymo nuo ieškinio, jeigu tai prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Tokios aplinkybės byloje nenustatytos, apeliantas tokių aplinkybių taip pat nenurodo. Taigi teismas neturėjo pagrindo atsisakyti priimti ieškovo ieškinio atsisakymą. Kaip minėta, taip pat yra išspręstas klausimas dėl apelianto pareikšto savarankiško ieškinio nagrinėjamoje byloje priėmimo. Todėl teismas, teisėjų kolegijos nuomone, pagrįstai nutraukė šią civilinę bylą CPK 293 straipsnio 3 punkto pagrindu (CPK 185 str.).

21Teisėjų kolegija atmeta apelianto teiginius, kad teismas privalėjo atidėti bylos nagrinėjimą pagal jo prašymą. Iš tiesų, pagal CPK 247 straipsnio 2 dalį, bylos nagrinėjimas gali būti atidedamas trečiojo asmens prašymu, jeigu iki teismo posėdžio pradžios yra pateikiami dokumentai, pateisinantys neatvykimą ir teismas šias priežastis pripažįsta svarbiomis. Tačiau, kaip minėta, ieškovo atsisakymo nuo ieškinio priėmimo klausimas buvo paskirtas nagrinėti rašytinio proceso tvarka, tai yra šalims nedalyvaujant (CPK 140 str. 1 d.). Be to, CPK 247 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad šalies atstovo užimtumas kitose bylose paprastai nelaikomi svarbiomis priežastimis.

22Taip pat nepagrįsti apelianto teiginiai, susiję su civilinių bylų sujungimu. Visų pirma, nutrauktoje civilinėje byloje nėra duomenų, kad apeliantas būtų pateikęs prašymą dėl bylų sujungimo. Antra, apeliantas nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė duomenų, įrodančių, jog toks ieškinys teisme būtų pateiktas ir priimtas (CPK 178 str.). Lietuvos teismų informacinės elektroninės sistemos LITEKO duomenų bazėje taip pat nėra jokių duomenų, kad teisme būtų nagrinėjama apelianto nurodoma byla. Pažymėtina, kad atsakovas Pasvalio rajono savivaldybės administracija atsiliepime į atskirtąjį skundą nurodo, jog jam nebuvo pateikta tokio ieškinio kopija. Taigi apeliantas be pagrindo teigia, kad teismas, pažeisdamas civilinio proceso reikalavimus bei jo proceso teises, neišnagrinėjo nurodyto prašymo ir skundžiama nutartis naikintina šiuo pagrindu (CPK 245, 329 str. 1 d.). Ieškovas UAB „Techsis“ atsiliepime teisingai nurodo, jog skundžiama teismo nutartis neužkerta kelio apeliantui savo pažeistas teises apginti pareiškiant savarankišką ieškinį.

23Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, kad skundžiama teismo nutartis teisėta, pagrįsta, todėl paliekama nepakeista, o atskirasis skundas atmetamas (CPK 338, 302 str., 263 str. 1 d.).

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

25Panevėžio apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Ieškovas UAB „Techsis“ 2009-12-24 kreipėsi į teismą su ieškiniu... 5. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas 2010-03-03 pateikė teismui Pasvalio rajono... 6. Trečiasis asmuo UAB „Panevėžio ryšių statyba“ 2010-03-17 pateikė... 7. Teismas 2010 m. kovo 20 d. nutartimi šį ieškinį atsisakė priimti,... 8. Ieškovas UAB „Techsis“ 2010-05-31 pateikė teismui atsisakymą nuo... 9. Teismas 2010 m. gegužės 31 d. nutartimi paskyrė nagrinėti šį klausimą... 10. Teismas 2010 m. birželio 18 d. nutartimi priėmė ieškovo UAB „Techsis“... 11. Trečiasis asmuo UAB „Panevėžio ryšių statyba“ skundu prašo panaikinti... 12. 1. Teismas nepagrįstai nutraukė bylą ir pažeidė trečiojo asmens proceso... 13. 2. Teismas neteisėtai nutraukė bylą, nes 2010-06-18 jis pateikė teismui... 14. Atsakovas Pasvalio rajono savivaldybės administracija atsiliepime prašo... 15. Ieškovas UAB „Techsis“ atsiliepime taip pat prašo atskirąjį skundą... 16. Atskirasis skundas atmestinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 18. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal trečiojo asmens... 19. Apeliantas, nesutikdamas su minėta teismo nutartimi, teigia, kad teismas... 20. Kaip žinoma, pagal CPK 42 straipsnio 2 dalį teismas nepriima ieškovo... 21. Teisėjų kolegija atmeta apelianto teiginius, kad teismas privalėjo atidėti... 22. Taip pat nepagrįsti apelianto teiginiai, susiję su civilinių bylų... 23. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, kad skundžiama... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 25. Panevėžio apygardos teismo