Byla 2-2727-883/2012
Dėl rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo G. D

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Irena Stasiūnienė, sekretoriaujant O. B., dalyvaujant Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros prokurorei L. M., suinteresuotam asmeniui B. G., Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjai I. K., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo G. D. ir

Nustatė

2Šiaulių miesto apylinkės prokuratūra Šiaulių miesto apylinkės teismui pateikė pareiškimą, prašydama nustatyti G. D. rūpybą, rūpintoju paskirti jos dukrą B. G..

3Posėdžio metu prokurorė L. M. pareiškimą prašė tenkinti ir paaiškino, kad G. D. yra silpnos sveikatos, dėl senatvės, širdies ligų, sąnarių ligų šiuo metu ji nebevaikšto. G. D. negali pati apsitarnauti, jai reikalinga nuolatinė slauga. 2011-11-29 G. D. išduotas neįgaliojo pažymėjimas neterminuotam laikui, kuriame nurodyta, kad G. D. nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis. Dėl sunkios sveikatos būklės ji negali savarankiškai įgyvendinti savo teisių ir pareigų, todėl būtina nuolatinė kito asmens teikiama priežiūra ir rūpyba. G. D. sutinka, kad jos rūpintoja būtų paskirta dukra B. G., kuri gyvena kartu su mama, ją prižiūri, rūpinasi ir yra tinkama būti rūpintoja.

4Rekomenduojama skirti rūpintoja B. G. prašė pareiškimą tenkinti, teismui paaiškino, kad sutinka būti savo mamos G. D. rūpintoja. Šiuo metu ji gyvena kartu su mama, ją prižiūri, yra sveika, nedirba ir turi galimybes tinkamai pasirūpinti savo mama.

5Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atstovė pateikė teismui išvadą ir nurodė, kad pritaria prokuratūros prašymui nustatyti G. D. rūpybą ir rūpintoja paskirti B. G..

6Suinteresuoti asmenys H. N. ir V. N. raštu nurodė, kad prašymui dėl rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo G. D. neprieštarauja, prašė bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant (47,49 b. l.).

7Suinteresuotas asmuo G. D. posėdyje nedalyvauja dėl sveikatos būklės, raštu pateikė sutikimą dėl rūpintojos paskyrimo.

8Pareiškimas tenkintinas.

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, Šiaulių miesto savivaldybės Socialinės paramos skyriaus teismui pateiktos išvados, suinteresuoto asmens B. G., kurią rekomenduoja skirti rūpintoja, paaiškinimų nustatyta, kad G. D. yra senatvės pensininkė, našlė, silpnos sveikatos nuo 2011-11-18 neterminuotai nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (12 b. l.), ji negali savarankiškai pati savęs apsitarnauti, tvarkytis buityje.

10LR CK 3.279 str. 1 d. numato, kad veiksnaus fizinio asmens, kuris dėl savo sveikatos būklės negali savarankiškai įgyvendinti savo teisių ar atlikti pareigų, prašymu jam gali būti nustatyta rūpyba. Iš teismui pateikto Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros pareiškimo ir byloje surinktų dokumentų matyti, kad G. D. dėl sveikatos būklės negali pasirūpinti savimi, pasiruošti maisto, apsirengti, atlikti kitus buitinius dalykus, nes nevaikšto. Dėl tokios sveikatos būklės negali įgyvendinti savo teisių ir pareigų, todėl G. D. tikslinga nustatyti rūpybą.

11Asmuo, rekomenduojamas skirti rūpintoju yra dukra B. G., kuri gyvena kartu su mama, ją prižiūri ir rūpinasi. Ji sutinka būti mamos G. D. rūpintoja, yra sveika, priklausomybės ligų pacientų įskaitoje neįrašyta, administracine tvarka nebausta, neteista (17, 21, 51 b. l.). Kad B. G. būtų paskirta motinos G. D. rūpintoja, sutinka ir broliai V. N., gim. 1951-05-27, ir H. N. gim. 1951-05-27 (47,49 b. l. ). Teismas, įvertinęs pateiktus duomenis, B. G. santykius su G. D., giminystės ryšį, G. D. sutikimą skirti B. G. pastarosios rūpintoja bei Socialinės paramos skyriaus išvadą, sprendžia, kad prašymas dėl suinteresuoto asmens B. G. skyrimo G. D. rūpintoja tenkintinas (CK 3.242 str. 3d., CPK 177, 185 str.).

12Suinteresuotam asmeniui B. G. išaiškinamos rūpintojo bendrosios teisės ir pareigos, numatytos CK 3.240 - 3.247 str., taip pat CK 3.279 str. numatyti ypatumai: veiksnus asmuo ir rūpintojas sudaro pavedimo arba turto perdavimo valdyti patikėjimo teise sutartį, kurioje nustatomos rūpintojo teisės ir pareigos, susijusios su veiksnaus asmens turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo. Rūpyba gali būti panaikinama teismo nutartimi pagal veiksnaus asmens pareiškimą. CK 3.244 str. taikomas tiek, kiek tai neprieštarauja tarp rūpintojo ir veiksnaus asmens sudarytai sutarčiai.

13Teismas, vadovaudamasis LR CPK 290- 292 str., 508- 509 str.,

Nutarė

14Pareiškimą tenkinti.

15Nustatyti veiksniam asmeniui G. D., a. k. ( - ) rūpybą ir paskirti B. G., a. k ( - ) veiksnios G. D. rūpintoja.

16Nutartis vykdoma skubiai.

17Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant Šiaulių miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai