Byla e2S-647-430/2020

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Braždienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos A. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 4 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „NORBU“, G. Š., Valstybės įmonei Registrų centrui, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl statybą leidžiančių dokumentų pripažinimo negaliojančiais ir statybos padarinių šalinimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, D. B., A. B., D. B. ir R. B..

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – VTPISI) ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „NORBU“ (toliau – UAB „NORBU“), G. Š., Valstybės įmonei Registrų centrui (toliau – VĮ Registrų centras), Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl statybą leidžiančių dokumentų pripažinimo negaliojančiais ir statybos padarinių šalinimo. Bylos nagrinėjimu metu gautas pareiškėjos A. R. prašymas dėl jos įtraukimo į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. kovo 4 d. nutartimi pareiškėjos A. R. prašymą atmetė.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

82.

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. kovo 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-6-820/2020 atmetė pareiškėjos A. R. prašymą įtraukti ją į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų.

103.

11Teismas nustatė, kad nagrinėjami klausimai dėl statybą leidžiančių dokumentų pripažinimo negaliojančiais ir statybos padarinių šalinimo. Pareiškėja nurodė, kad prašomas panaikinti statybos leidimas išduotas pažeidžiant Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartimi pritaikytas reikalavimo užtikrinimo priemones, tačiau prašyme nenurodė konkrečių duomenų, t. y. kokioje byloje buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kokios laikinosios apsaugos priemonės buvo taikytos, kaip jos susijusios su nagrinėjama byla, ir nepateikė šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų.

124.

13Teismas vertino, kad pareiškėjos teiginiai, jog paaiškėjo naujos aplinkybės, turinčios įtakos nagrinėjamai bylai, nepagrįsti, nes pareiškėja nenurodė jokių naujų aplinkybių, dėl to nėra galimybės spręsti, ar nagrinėjamos bylos procesas turės įtakos kokioms nors pareiškėjos teisės ir pareigoms. Pareiškėjos teiginiai, jog statybos leidimas išduotas nesilaikant teismo įpareigojimo dėl reikalavimų užtikrinimo, taip pat nesudaro pagrindo konstatuoti, jog priimtas sprendimas byloje turės įtakos pareiškėjos teisėms ir pareigoms, kadangi byloje nėra nagrinėjami jokie klausimai, susiję su pareiškėjai nuosavybės teise priklausančiu sklypu ar jo dalimi. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismas atmetė pareiškėjos prašymą.

14III. Atskirojo skundo argumentai

155.

16Apeliantė A. R. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-6-820/2020, prašydama panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir įtraukti ją į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų.

176.

18Nurodo, kad 2011 m. vasario 22 d. pareiškėjai buvo išduotas leidimas rengti sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą Nr. 492-17 ( - ), tačiau buvo parengti teritorijų planavimo dokumentai, kurie neleidžia perstatyti esamą neteisėtai pastatyta statinį, nes jis patenka į formuojamą žemės sklypą. Pareiškėjos manymu, civilinėje byloje Nr. e2-6-820/2020 priimtas sprendimas gali apriboti pareiškėjos teises pagal 2011 m. vasario 22 d. leidimą.

19Teismas

konstatuoja:

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

217.

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

238.

24Pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus tuos atvejus, kai bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad CPK 336 straipsnyje įtvirtintas teisinis reguliavimas reiškia, jog įstatymu nustatyta teismo diskrecija tiek savo, tiek šalių iniciatyva nuspręsti dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka, tačiau ši teisė ribojama, nurodant, kad toks sprendimas galimas išimtiniais atvejais. Nagrinėjamu atveju teismas nenustatė aplinkybių, kurios galėtų būti vertinamos, kaip suteikiančios pagrindą spręsti, jog bylą yra būtina nagrinėti žodinio proceso tvarka. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje esantys duomenys, kurių pagrindu pirmosios instancijos teismas nustatė ir konstatavo atitinkamas faktines aplinkybes, kad būtų galima įvertinti šio teismo procesinio sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą bei padaryti išvadą, ar byla buvo išspręsta teisingai, yra pakankami. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, byla apeliacinės instancijos teisme nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 336 straipsnio 1 dalis).

259.

26Išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose, apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

2710.

28Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-6-820/2020, kuria atmestas pareiškėjos prašymas dėl jos įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

2911.

30Apeliantė pateikė apeliacinės instancijos teismui kartu su atskiruoju skundu papildomą dokumentą – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. vasario 22 d. išduoto sodininkų bendrijai „Viršupis“ leidimo (rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą) kopiją. Pažymėtina, kad CPK 314 straipsnyje suformuluota taisyklė, jog apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui. Draudimas pateikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui nėra absoliutus. Minėtame CPK straipsnyje yra nurodytos dvi išimtys, sąlygotos dalyvaujančių byloje asmenų objektyvia galimybe pateikti įrodymus pirmosios instancijos teisme. Jeigu dalyvaujantys byloje asmenys neturėjo objektyvios galimybės pateikti įrodymus, turinčius reikšmės bylai teisingai išspręsti, įstatymas suteikia jiems teisę pateikti tokius įrodymus apeliacinės instancijos teisme. Tokie atvejai būna: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau, priėmus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir paaiškėjus, kad neužteko įrodymų kurioms nors svarbioms bylos aplinkybėms įrodyti. Pažymėtina, kad nuostata, ribojanti naujų įrodymų pateikimą apeliacinės instancijos teisme, neturi būti taikoma formaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-218-916/2016). Atsižvelgiant į tai, kad pateiktas naujas įrodymas padeda atskleisti atskirajame skunde išdėstytas faktines aplinkybes ir šio įrodymo priėmimas neužvilkins bylos nagrinėjimo, pateiktą naują dokumentą apeliacinės instancijos teismas priima ir vertina bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 314 straipsnis).

3112.

32CPK 47 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko, gali įstoti į bylą ieškovo arba atsakovo pusėje iki baigiamųjų kalbų pradžios, jeigu bylos išsprendimas gali turėti įtakos jų teisėms ir pareigoms. Šio straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad pareiškime dėl įstojimo į procesą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, turi būti nurodytas įstojimo į procesą pagrindas ir kurios iš šalies pusėje siekiama įstoti.

3313.

34Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad asmuo įtraukiamas į teismo procesą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, tuo atveju, kai, atsižvelgiant į to asmens ir vienos iš šalių materialiojo teisinio santykio pobūdį, procesas gali paveikti, nors ir netiesiogiai, to asmens materialiąsias subjektines teises ir pareigas. Pagrindinis trečiojo asmens dalyvavimo procese tikslas – padėti šaliai, su kuria jis dalyvauja, laimėti bylą ir taip išvengti savo materialiosios teisinės padėties pablogėjimo. Taigi trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, dalyvavimą procese gali pagrįsti tik atitinkamas jo ir vienos iš proceso šalių materialusis teisinis santykis ir teisinis procesinis suinteresuotumas bylos baigtimi. Tam, jog asmuo galėtų įstoti į bylą kaip trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, būtinas pakankamas (glaudus) nagrinėjamos bylos teisinis ryšys su trečiojo asmens materialiosiomis teisėmis ir pareigomis. Šis ryšys nustatomas kiekvienu konkrečiu atveju teismui įvertinus susiklosčiusius teisinius santykius ir faktines bylos aplinkybes, kurių gali būti pačių įvairiausių. Jei bylos ir trečiojo asmens materialiųjų teisių ir pareigų teisinis ryšys nepakankamas, teismas, atsižvelgdamas į CPK 7 straipsnį, turėtų atsisakyti priimti tokį asmenį dalyvauti byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2014; 2018 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-111-701/2018).

3514.

36Taigi, kiekvienu atveju klausimas dėl įtraukimo į bylą konkretaus trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, teismo turi būti sprendžiamas priklausomai nuo konkrečių bylos aplinkybių, be kita ko, įvertinant to konkretaus asmens teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi buvimą ar nebuvimą, teismo sprendimo galimą įtaką to asmens teisėms ir pareigoms ateityje, jo santykių su kiekviena iš ginčo šalių objektu pobūdį, faktinį ieškinio pagrindą.

3715.

38Nustatyta, kad šioje civilinėje byloje ieškovė reikalauja: 1) pripažinti negaliojančiu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2013 m. birželio 27 d. išduotą rašytinį pritarimą projektui Nr. RPP-01-130627-00468; 2) panaikinti 2018 m. birželio 13 d. deklaracijos apie statybos užbaigimą (paskirties pakeitimą) Nr. 1 dėl aikštelės (unikalus Nr. ( - )) ( - )., galiojimą; 3) panaikinti nekilnojamojo daikto aikštelės (unikalus Nr. ( - )) ( - ), teisinę registraciją Nekilnojamojo turto registre; 4) įpareigoti atsakovę UAB ,,NORBU“ per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo pagal reikiamai pertvarkytą projektinę dokumentaciją, gavus naują statybą leidžiantį dokumentą perstatyti ar pertvarkyti statinį, jeigu toks pertvarkymas yra galimas pagal teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams; 5) per nustatytą terminą neatlikus 4 punkte nurodytų veiksmų, įpareigoti atsakovę UAB ,,NORBU“ per 6 mėnesius savo, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, G. Š. ir VĮ Registrų centras lėšomis nugriauti aikštelę, atraminę sienutę ir tvorą, esančius žemės sklype ( - ), ir šalia esančioje valstybinėje žemėje, ir sutvarkyti statybvietę; 6) atsakovei UAB ,,NORBU“ neįvykdžius teismo sprendimo nustatytu terminu – leisti ieškovui nugriauti aikštelę, atraminę sienutę, tvorą, esančius žemės sklype ( - ), ir šalia esančioje valstybinėje žemėje, ir sutvarkyti statybvietę, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovės UAB ,,NORBU“. Taigi, šioje byloje keliami reikalavimai dėl statybų leidžiančių dokumentų pripažinimo negaliojančiais ir statybos padarinių šalinimo.

3916.

40Vertinant pareiškėjos A. R. atskirojo skundo argumentus, kuriais teigiama, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neįtraukė jos į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, taip pat pareiškėjos prašymo pirmosios instancijos teismui argumentus, darytina išvada ir sutiktina su pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties išvadomis, jog pareiškėja tinkamai nepagrindė aplinkybių, kad civilinėje byloje Nr. e2-6-820/2020 priimtas sprendimas gali turėti įtakos pareiškėjos teisėms ir pareigoms, nenustatytas būtinas pakankamas (glaudus) nagrinėjamos bylos teisinis ryšys su pareiškėjos materialiosiomis teisėmis ir pareigomis.

4117.

42Pažymėtina, kad pareiškėja prašymą pirmosios instancijos teismui grindė aplinkybėmis, jog byloje ginčijamas išduotas statybos leidimas pažeidžia Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartimi pritaikytas reikalavimo užtikrinimo priemones, tačiau prašyme nenurodė konkrečių duomenų, t. y. kokioje byloje buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kokios laikinosios apsaugos priemonės buvo taikytos, kaip jos susijusios su nagrinėjama byla, kaip Vilniaus apygardos administracinio teismo byla susijusi su pareiškėja ir nepateikė šias prašyme nurodytas aplinkybes patvirtinančių įrodymų. Taip pat prašyme nurodė, kad ginčo automobilių stovėjimo aikštelė neteisėtai pastatyta šalia pareiškėjos namo nesilaikant privalomų atstumų, tačiau kartu su prašymu nepateikė šias aplinkybes pagrindžiančių įrodymų. Atskirajame skunde pareiškėja nurodė dar kitą savo poziciją (pagrindą) dėl jos įtraukimo į bylą, nurodydama, jog buvo parengti teritorijų planavimo dokumentai, kurie neleidžia perstatyti esamą neteisėtai pastatyta statinį, nes jis patenka į formuojamą žemės sklypą, dėl to teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-6-820/2020 gali būti apribotos pareiškėjos teisės pagal 2011 m. vasario 22 d. leidimą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pareiškėja naujais skunde nurodytais argumentais nepagrindžia pirmosios instancijos skundžiamos nutarties neteisėtumo ir neįrodo, jog priimtas sprendimas galėtų ateityje turėti įtakos pareiškėjos teisėms ir pareigoms, ar būtų koks nors pakankamas (glaudus) teisinis ryšys su pareiškėjos materialiosiomis teisėmis ir pareigomis. Pabrėžtina ir tai, kad atskirajame skunde minimas ir prie atskirojo skundo pridėtas 2011 m. vasario 22 d. leidimas (rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą) buvo išduotas sodininkų bendrijai „Viršupis“, o ne pareiškėjai. Pareiškėja nepagrindė, kaip šis leidimas gali turėti reikšmės jos materialiosioms teisėms ir pareigoms bei šioje byloje nagrinėjamam ginčui, kuriame keliami reikalavimai dėl statybų leidžiančių dokumentų pripažinimo negaliojančiais ir statybos padarinių šalinimo. Dėl to spręstina, kad šiuo aspektu nenustatyta CPK 47 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta šios teisės normos taikymo sąlyga.

4318.

44Esant nustatytoms aplinkybėms, spręstina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai išsprendė pareiškėjos prašymą, padarė pagrįstas ir motyvuotas išvadas, dėl to nėra jokio pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti ar pakeisti skundžiamą teismo nutartį. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, atskirasis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

45Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

46apeliantės A. R. atskirąjį skundą atmesti.

47Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 2.... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. kovo 4 d. nutartimi civilinėje... 10. 3.... 11. Teismas nustatė, kad nagrinėjami klausimai dėl statybą leidžiančių... 12. 4.... 13. Teismas vertino, kad pareiškėjos teiginiai, jog paaiškėjo naujos... 14. III. Atskirojo skundo argumentai... 15. 5.... 16. Apeliantė A. R. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės... 17. 6.... 18. Nurodo, kad 2011 m. vasario 22 d. pareiškėjai buvo išduotas leidimas rengti... 19. Teismas... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. 7.... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 23. 8.... 24. Pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio... 25. 9.... 26. Išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo... 27. 10.... 28. Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 4 d.... 29. 11.... 30. Apeliantė pateikė apeliacinės instancijos teismui kartu su atskiruoju skundu... 31. 12.... 32. CPK 47 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tretieji asmenys, nepareiškiantys... 33. 13.... 34. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad asmuo įtraukiamas į teismo procesą... 35. 14.... 36. Taigi, kiekvienu atveju klausimas dėl įtraukimo į bylą konkretaus trečiojo... 37. 15.... 38. Nustatyta, kad šioje civilinėje byloje ieškovė reikalauja: 1) pripažinti... 39. 16.... 40. Vertinant pareiškėjos A. R. atskirojo skundo argumentus, kuriais teigiama,... 41. 17.... 42. Pažymėtina, kad pareiškėja prašymą pirmosios instancijos teismui grindė... 43. 18.... 44. Esant nustatytoms aplinkybėms, spręstina, kad pirmosios instancijos teismas... 45. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 46. apeliantės A. R. atskirąjį skundą atmesti.... 47. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 4 d. nutartį palikti...