Byla 2-1679/2013
Dėl leidimo parduoti BUAB „Kino ekspresas“ priklausantį nekilnojamąjį turtą atmestas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo (kreditoriaus) A. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 8 d. nutarties, kuria BUAB „Kino ekspresas“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ įgalioto asmens G.V. prašymas dėl leidimo parduoti BUAB „Kino ekspresas“ priklausantį nekilnojamąjį turtą atmestas.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 15 d. nutartimi UAB „Kino ekspresas“ iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto administravimo paslaugos“, 2010 m. sausio 7 d. apygardos teismo nutartimi patvirtintas BUAB „Kino ekspresas“ neginčytinų kreditorių bei jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuris patikslintas 2010 m. gruodžio 22 d., 2010 m. gruodžio 27 d., 2011 m. sausio 18 d., 2011 m. kovo 15 d., 2011 m. rugsėjo 6 d., 2011 m. spalio 13 d., 2012 m. birželio 4 d., 2012 m. lapkričio 13 d. teismo nutartimis.

5Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 13 d. nutartimi pripažino UAB „Kino ekspresas“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. 2012 m. sausio 12 d. Lietuvos apeliacinis teismas Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 13 d. nutarties dalį, kuria UAB „Kino ekspresas“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, panaikino ir šį klausimą perdavė tam pačiam teismui nagrinėti iš naujo. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 26 d. nutartimi sustabdė BUAB „Kino ekspresas“ administratoriaus UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ prašymo dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto nagrinėjimą iki bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-1130-516/2012 pagal kreditoriaus A. S. prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Kino ekspresas“ bankroto byloje ir įsiteisės joje priimtas procesinis sprendimas, įpareigojo A. S. ir BUAB „Kino ekspresas“ bankroto administratorių teismui nedelsiant pranešti apie Vilniaus apygardos teismo procesinio sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1130-516/2012, įsiteisėjimą.

6Vilniaus apygardos teisme 2013 m. sausio 17 d. gautas BUAB „Kino ekspresas“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ įgalioto asmens G.V. prašymas leisti parduoti UAB „Medicinos bankas“ įkeistą BUAB „Kino ekspresas“ priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ), pardavinėti objektais kaip nurodyta 2013 m. sausio 14 d. kreditorių susirinkimo protokolo nutarime priede Nr. 1, nelaukiant kol BUAB „Kino ekspresas“ bus pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

7Vilniaus apygardos teisme 2013 m. kovo 7 d. gautas kreditoriaus A. S. prašymas, kuriuo prašoma: 1) tenkinti bendrovės administratoriaus prašymą iš dalies, leidžiant realizuoti (parduoti) tik tą bendrovės turtą, kurio eksploatacijai bei išlaikymui nuolat patiriamos išlaidos, t.y. realizuoti tik bendrovei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – butus, patalpas, esančius ( - ); 2) įpareigoti bendrovės administratorių likusio bendrovės turto realizavimą atidėti iki tol, kol byloje nėra galutinai išspręstas A. S. kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimas ir priimta nutartis pripažinti įmone bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto; 3) įpareigoti bendrovės administratorių sulaikyti (neskirstyti) už bendrovės turto (butų, patalpų) realizavimą (pardavimą) gautas pinigines lėšas iki tol, kol byloje nėra galutinai išspręstas A. S. kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimas.

8I. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 8 d. nutartimi prašymą leisti parduoti UAB „Medicinos bankas“ įkeistą BUAB „Kino ekspresas“ priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ), šį turtą pardavinėti objektais, kaip nurodyta kreditorių susirinkimo protokolo nutarimo priede Nr. 1, nelaukiant kol BUAB „Kino ekspresas“ bus pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, atmetė.

10Teismas pažymėjo, kad įmonės, kuriai iškelta bankroto byla turto pardavimą reglamentuoja ĮBĮ 8 skirsnis. Šiame skirsnyje yra detaliai aptarta įmonės turto pardavimo procedūra, nurodyta kokie asmenys sprendžia dėl turto pardavimo, kas ir kaip organizuoja turto pardavimo procedūrą, su kuo reikia derinti turto pardavimą.

11Teismas konstatavo, kad teismo vaidmuo parduodant įmonės turtą nėra numatytas, t.y. kreditoriams, administratoriui bei asmeniui, kuriam įkeistas turtas, sutarus parduoti turtą, atskiro teismo leidimo nereikia.

12III. Atskirojo skundo argumentai

13Atskiruoju skundu pareiškėjas (kreditorius) A. S. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartį ir perduoti klausimą nagrinėti iš naujo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismo leidimas parduoti bankrutuojančios bendrovės turtą yra privalomas, nes tai numato galiojantys teisės aktai ir teisminė praktika. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad kreditoriams, administratoriui bei asmeniui, kuriam įkeistas turtas, sutarus parduoti turtą, atskiro teismo leidimo nereikia, yra nepagrįsta. Bankroto administratorius turi pareigą gauti teismo leidimą dėl bankrutuojančios bendrovės turto realizavimo, o teismas turi pareigą nuspręsti dėl leidimo suteikimo (Bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turto pardavimo viešosiose varžytynėse nuostatų 7, 20, 22.3 p.; Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje UAB „OKZ Holding Baltija“, bylos Nr. B2-698-370/2012; Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Verslas ir kapitalas“, bylos Nr. B2-4691-640/2011).
  2. Palikus nepakeistą pirmosios instancijos teismo nutartį bus pažeidžiamas viešasis interesas, formuojama ydinga ir teisės aktų reikalavimus pažeidžianti teisminė praktika ir tol, kol nėra išspręstas A. S. didelės apimties kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimas, jis negali įtakoti kreditorių susirinkimo nutarimų, todėl tokiu atveju turto pardavimo teisėtumą turi patikrinti ir įvertinti teismas, kurio leidimo ir prašė administratorius.

14Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorius UAB „Medicinos bankas“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartį palikti nepakeistą, o kreditoriaus A. S. atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Kreditoriaus argumentas, kad teismo leidimas parduoti bankrutuojančios bendrovės turtą yra privalomas, nes tai numato galiojantys teisės aktai ir teismų praktika, atmestinas kaip nepagrįstas. Kreditoriaus nurodyti Bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turto pardavimo viešose varžytynėse nuostatai šiuo metu taikomi tik toms įmonėms, kurių bankroto procedūros buvo pradėtos iki 2001 m. liepos 1 d. Kadangi BUAB „Kino ekspresas“ bankroto byla iškelta Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 15 d. nutartimi, tai kreditoriaus paminėti nuostatai jai netaikomi. Kreditoriaus skunde nurodyta teismų praktika netaikytina BUAB „Kino ekspresas“ turto pardavimo atveju, kadangi skiriasi faktinės aplinkybės nagrinėjamoje byloje ir kreditoriaus nurodytose bylose. Be to, ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 6 punktas šioje byloje netaikytinas, kadangi buvo sprendžiamas klausimas dėl leidimo parduoti turtą, o ne dėl apribojimų turtui nustatymo.
  2. Kreditoriaus argumentas, kad palikus nepakeistą pirmosios instancijos teismo nutartį bus pažeistas viešasis interesas, formuojama ydinga ir teisės aktų reikalavimus pažeidžianti teisminė praktika ir tol, kol nėra išspręstas A. S. didelės apimties kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimas, jis negali įtakoti kreditorių susirinkimo nutarimų, atmestinas kaip nepagrįstas. Pažymėtina, kad pareiškėjas, būdamas įmonės kreditoriumi, turėjo teisę skųsti 2013 m. sausio 14 d. BUAB „Kino ekspresas“ kreditorių susirinkimo nutarimus, tačiau jų neskundė, todėl 2013 m. sausio 14 d. kreditorių susirinkime priimti nutarimai įmonės kreditorių, tarp jų ir pareiškėjo, teisių nepažeidė. Be to, UAB „Medicinos bankas“ yra didžiausias BUAB „Kino ekspresas“ kreditorius, jo reikalavimas Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 13 d. nutartimi padidintas iki 5 497 490,94 Lt. Nepradėjus įkeisto turto pardavimo proceso būtų buvę toliau pažeidžiami hipotekos kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ interesai.

15Atsiliepime į atskirąjį skundą BUAB „Kino ekspresas“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartį palikti nepakeistą, o kreditoriaus A. S. atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje išdėstė ne tik teisinius, bet ir faktinius argumentus ir pagrindė savo padarytas išvadas. Be to, pareiškėjas nenurodė, kaip kreditorių susirinkimo sprendimai parduoti ginčo turtą, bei kaip teismo leidimo buvimas ar nebuvimas pažeidžia jo interesus. Pažymėjo, kad kreditorius buvo tinkamai informuotas apie 2013 m. sausio 14 d. vykusį susirinkimą, tačiau jame nedalyvavo, taip pat manydamas, kad kreditorių susirinkimo metu priimta turto pardavimo tvarka pažeidžia jo interesus neskundė minėto kreditorių susirinkimo nutarimo.

16Lietuvos apeliaciniame teisme 2013 m. birželio 3 d. gautas kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ prašymas dėl apeliacinio proceso nutraukimo pagal kreditoriaus A. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 8 d. nutarties panaikinimo civilinėje byloje Nr. B2-3226-262/2013. Nurodė, jog BUAB „Kino ekspresas“ priklausantis nekilnojamasis turtas dėl kurio leidimo parduoti į teismą kreipėsi įmonės bankroto administratorius, buvo 2013 m. balandžio 23 d. parduotas iš varžytynių bei už jį buvo atsiskaityta.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartis paliktina nepakeista.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2, 3 d., 338 str.).

20Byloje sprendžiamas klausimas dėl nutarties, kuria teismas bankroto administratoriaus prašymą leisti parduoti įkeistą UAB „Medicinos bankas“ BUAB „Kino ekspresas“ priklausantį nekilnojamąjį turtą atmetė, teisėtumo ir pagrįstumo.

21Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas 2013 m. kovo 8 d. nutartimi BUAB „Kino ekspresas“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ prašymą leisti parduoti UAB „Medicinos bankas“ įkeistą BUAB „Kino ekspresas“ priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ), šį turtą pardavinėti objektais, kaip nurodyta kreditorių susirinkimo protokolo nutarimo priede Nr. 1, nelaukiant kol BUAB „Kino ekspresas“ bus pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, atmetė nurodydamas, kadangi teismo vaidmuo parduodant įmonės turtą nėra numatytas, t.y. kreditoriams, administratoriui bei asmeniui, kuriam įkeistas turtas, sutarus parduoti turtą, atskiro teismo leidimo nereikia.

22Apeliantas atskirąjį skundą grindžia argumentu, kad teismo leidimas parduoti bankrutuojančios bendrovės nekilnojamąjį turtą yra privalomas, nes tai numato galiojantys teisės aktai ir teisminė praktika. Apeliacinis teismas nesutinka su tokiu apelianto teiginiu.

23Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 15 d. nutartimi UAB „Kino ekspresas“ iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto administravimo paslaugos“, todėl šios įmonės bankroto procesui taikytinos 2001 m. kovo 20 d. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ), kuris įsigaliojo nuo 2001 m. liepos 1 d. (Žin., 2001, Nr. 31–1010) nuostatos. Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo tvarką nustato ĮBĮ 33 straipsnis. Pagal ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punktą bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės nekilnojamasis bei įkeistas turtas, išskyrus įstatyme numatytus atvejus, parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka, kito turto pardavimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Įkeisto ir nekilnojamojo turto pardavimo iš varžytynių organizavimą ir vykdymą reglamentuoja Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 831 patvirtinta Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarka (toliau – turto pardavimo tvarka; Žin., 2001, Nr. 58–2090, pakeisto 2008 m. sausio 16 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 60). Pagal 2013 m. sausio 14 d. kreditorių susirikimo nutarimo priėmimo ir bankroto administratoriaus prašymo dėl leidimo parduoti bankrutuojančios įmonės turtą metu galiojusio ĮBĮ 33 straipsnio 6 dalies punktą įkeistas turtas parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka, pranešus apie tai įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui. Apeliacinis teismas pažymi, jog pagal ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 6 punktą įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą teismas kreditorių prašymu gali nustatyti įmonės ūkinės komercinės veiklos ir disponavimo įmonės turtu, kurį be teismo leidimo draudžiama parduoti, išnuomoti, įkeisti, juo laiduoti, garantuoti kitų subjektų prievolių vykdymą ar kitaip jį perleisti (perduoti), apribojimus.

24Bylos duomenys patvirtina, kad BUAB „Kino ekspresas“ bankroto administratorius 2013 m. sausio 2 d. gavęs kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ prašymą dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo, pranešimu, išsiųstu 2013 m. sausio 3 d. registruotu paštu informavo pareiškėją (kreditorių) A. S. apie BUAB „Kino ekspresas“ 2013 m. sausio 14 d. kreditorių susirinkimo datą, laiką, vietą bei jo darbotvarkę. 2013 m. sausio 14 d. įvyko BUAB „Kino ekspresas“ kreditorių susirinkimas, kuriame vienu iš darbotvarkės klausimų svarstyta dėl bankrutuojančios UAB „Kino ekspresas“ nekilnojamojo turto, esančio adresu ( - ), pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo ir nutarta UAB „Medicinos bankui“ įkeistą BUAB „Kino ekspresas“ nekilnojamąjį turtą parduoti objektais pagal Vyriausybės nustatytą turto pardavimo tvarką ir įpareigoti bankroto administratorių vykdyti turto pardavimą nelaukiant kol bankrutuojanti UAB „Kino ekspresas“ bus pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, pardavus visą ar dalį turto įpareigoti bankroto administratorių pervesti hipotekos kreditoriui, kuriam įkeistas turtas, priklausančią pinigų sumą, atskaičius bankroto administravimo išlaidoms dengti tenkančią dalį. Minėtame kreditorių susirinkime pareiškėjas (kreditorius)A. S. nedalyvavo.

25ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalis reglamentuoja kreditorių, kurių reikalavimus patvirtino teismas, teises įmonės bankroto byloje, o ĮBĮ 23 straipsnyje numatytos kreditorių susirinkimo teisės. Kreditorių susirinkimas turi teisę spręsti klausimus dėl įmonės ūkinės komercinės veiklos, teikti teismui pasiūlymus dėl jos apribojimo ar nutraukimo bei apribojimų disponuoti įmonės turtu nustatymo, spręsti kitus kreditorių susirinkimo kompetencijai ĮBĮ priskirtus klausimus. Kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarka numatyta ĮBĮ 24 straipsnyje.

26Bylos duomenimis nenustatyta, jog kreditorius būtų pateikęs kreditorių susirinkimui savo nuomonę dėl kiekvieno nutarimo bei būtų kreipęsis į teismą ĮBĮ įstatymo nustatyta tvarka ir terminais dėl 2013 m. sausio 14 d. priimto nutarimo neteisėtumo. Be to, Lietuvos informacinės teismų sistemos Liteko duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 27 d. nutartimi panaikintos visos laikinąsias apsaugos priemonės, pritaikytos UAB „Kino ekspresas“, tačiau nenustatyta, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą teismas kreditorių prašymu būtų nustatęs įmonės ūkinės komercinės veiklos ir disponavimo įmonės turtu, kurį be teismo leidimo būtų draudžiama parduoti, išnuomoti, įkeisti, juo laiduoti, garantuoti kitų subjektų prievolių vykdymą ar kitaip jį perleisti (perduoti), apribojimus. Dėl nurodytų motyvų ir aplinkybių apeliacinis teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismo išvada, kad kreditoriams, administratoriui bei asmeniui, kuriam įkeistas turtas, sutarus parduoti turtą, atskiro teismo leidimo nereikia, yra pagrįsta ir teisinga, kadangi teismas turi pareigą nuspręsti dėl leidimo suteikimo tik ĮBĮ nustatytais atvejais.

27Apeliantas atskiruoju skundu skųsdamas pirmosios instancijos teismo nutartį, remiasi Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. vasario 9 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje dėl UAB „OKZ Holding Baltija“ bankroto, bylos Nr. B2-698-370/2012, kurioje teismas leido parduoti BUAB „OKZ Holding Baltija“ nuosavybės teise priklausančias metalo konstrukcijas, kadangi jos buvo pagamintos pagal MAN suderintus projektus bei reikalingi MAN vykdomam projektui ir prašymą bankroto administratorius pateikė iki kreditorių finansinių reikalavimų patvirtinimo ir kreditorių susirinkimo nutarimo dėl įmonės turto pardavimo priėmimo. Taip pat pareiškėjas remiasi Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje dėl UAB „Verslas ir kapitalas“ bankroto, bylos Nr. B2-4691-640/2011, kurioje teismas leido bankrutuojančiai įmonei pardavinėti įmonės turtą, akcijas ir debitorinius įsiskolinimus, kadangi šiai įmonei buvo taikomas supaprastintas bankroto procesas, kai ĮBĮ kreditorių susirinkimo kompetencijai skirtus turto pardavimo klausimus sprendžia teismas. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į šiomis nutartimis suformuotą teismų praktiką tokio pobūdžio bylose, nes yra kilęs ginčas dėl leidimo bankrutuojančiai įmonei parduoti turtą. Apeliacinis teismas nesutinka su šiuo apelianto argumentu.

28Pirma, pagal Teismų įstatymo 23 straipsnio 2 dalį Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja vienodą bendrosios kompetencijos teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus ir kitus teisės aktus. Antra, apelianto nurodomos apygardos teismų nutartys priimtos civilinėse bylose, kurios faktinės aplinkybės skiriasi nuo nagrinėjamos bylos faktinių aplinkybių. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad nagrinėdamas bylas teismas aiškina ir taiko teisės normas ir tai daro ne a priori, o konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir šias siedamas su taikytina teisės norma. Dėl to kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas ir aiškinamas tik konkrečios bylos kontekste, nes šis aiškinimas, kaip minėta, yra ne aiškinimas a priori, o teismo sprendimo konkrečioje byloje ratio decidendi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Kaišiadorių rajono vyriausiasis prokuroras v. AB „VST ir kt., bylos Nr. 3K-3-185/2009).

29Apeliantas atskirąjį skundą taip pat grindžia argumentais, kad palikus nepakeistą pirmosios instancijos teismo nutartį bus pažeidžiamas viešasis interesas, formuojama ydinga ir teisės aktų reikalavimus pažeidžianti teisminė praktika ir tol, kol nėra išspręstas A. S. didelės apimties kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimas, jis negali įtakoti kreditorių susirinkimo nutarimų, todėl tokiu atveju turto pardavimo teisėtumą turi patikrinti ir įvertinti teismas, kurio leidimo ir prašė administratorius. Apeliacinis teismas nesutinka su tokiais apelianto argumentais. Apeliantas nepateikė nei pirmosios instancijos teisme, nei apeliacinės instancijos teisme įrodymų, patvirtinančių, kad kreditoriaus A. S. interesai turto pardavimo atveju galėjo būti ir/ar buvo pažeisti. Apeliacinis teismas pažymi, kad pareiškėjas, būdamas įmonės kreditoriumi, turėjo teisę skųsti minėtą kreditorių susirinkimo nutarimą, tačiau jo neskundė. BUAB „Kino ekspresas“ priklausantis nekilnojamasis turtas, esantis ( - ), įkeistas UAB „Medicinos bankas“, o teismo patvirtintas įkaito turėtojo UAB „Medicinos bankas“ finansinis reikalavimas BUAB „Kino ekspresas“ bankroto byloje sudaro 5 497 490,94 Lt. Minėto turto eksploatacijai bei išlaikymui nuolat patiriamos išlaidos, kurios ir toliau didėja. Apeliacinis teismas pažymi, kad teismo leidimai išduodami tik įstatymo nustatyta tvarka, ir sprendžia, kad nėra teisinio pagrindo teigti, kad pirmosios instancijos teismui atmetus BUAB „Kino ekspresas“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ įgalioto asmens G. V. prašymą leisti parduoti UAB „Medicinos bankas“ įkeistą BUAB „Kino ekspresas“ priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ), šį turtą pardavinėti objektais, kaip nurodyta kreditorių susirinkimo protokolo nutarimo priede Nr. 1, nelaukiant kol BUAB „Kino ekspresas“ bus pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, buvo pažeistas viešasis interesas.

30Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui, todėl apeliacinis teismas dėl jų nepasisako.

31Apeliacinis teismas pagal bylos medžiagą daro išvadą, kad atskirojo skundo argumentais nėra teisinio pagrindo naikinti ar keisti skundžiamos nutarties. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta, todėl apeliacinis teismas skundžiamą nutartį palieka nepakeistą.

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

33Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 15 d. nutartimi UAB „Kino... 5. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 13 d. nutartimi pripažino UAB... 6. Vilniaus apygardos teisme 2013 m. sausio 17 d. gautas BUAB „Kino ekspresas“... 7. Vilniaus apygardos teisme 2013 m. kovo 7 d. gautas kreditoriaus A. S.... 8. I. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 8 d. nutartimi prašymą leisti... 10. Teismas pažymėjo, kad įmonės, kuriai iškelta bankroto byla turto... 11. Teismas konstatavo, kad teismo vaidmuo parduodant įmonės turtą nėra... 12. III. Atskirojo skundo argumentai... 13. Atskiruoju skundu pareiškėjas (kreditorius) A. S. prašo panaikinti Vilniaus... 14. Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorius UAB „Medicinos bankas“... 15. Atsiliepime į atskirąjį skundą BUAB „Kino ekspresas“ prašo Vilniaus... 16. Lietuvos apeliaciniame teisme 2013 m. birželio 3 d. gautas kreditoriaus UAB... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 18. Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 8 d.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 20. Byloje sprendžiamas klausimas dėl nutarties, kuria teismas bankroto... 21. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas 2013 m. kovo 8 d. nutartimi... 22. Apeliantas atskirąjį skundą grindžia argumentu, kad teismo leidimas... 23. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 15... 24. Bylos duomenys patvirtina, kad BUAB „Kino ekspresas“ bankroto... 25. ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalis reglamentuoja kreditorių, kurių reikalavimus... 26. Bylos duomenimis nenustatyta, jog kreditorius būtų pateikęs kreditorių... 27. Apeliantas atskiruoju skundu skųsdamas pirmosios instancijos teismo nutartį,... 28. Pirma, pagal Teismų įstatymo 23 straipsnio 2 dalį Lietuvos Aukščiausiasis... 29. Apeliantas atskirąjį skundą taip pat grindžia argumentais, kad palikus... 30. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo... 31. Apeliacinis teismas pagal bylos medžiagą daro išvadą, kad atskirojo skundo... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 33. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartį palikti nepakeistą....