Byla 2-2173/2013
Dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 17 d. nutarties, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,PIRKLIŲ GILDIJA“ iškelta bankroto byla, pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės ,,PIRKLIŲ GILDIJA“, viešosios įstaigos ,,PoliPRO“ administracijos vadovo A. K. pareiškimą civilinėje byloje Nr. B2-2159-230/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo viešosios įstaigos ,,PoiliPRO“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 17 d. nutarties, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,PIRKLIŲ GILDIJA“ iškelta bankroto byla, pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės ,,PIRKLIŲ GILDIJA“, viešosios įstaigos ,,PoliPRO“ administracijos vadovo A. K. pareiškimą civilinėje byloje Nr. B2-2159-230/2013.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjai UAB ,,PIRKLIŲ GILDIJA“, VšĮ ,,PoliPRO“ kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo VšĮ ,,PoliPRO“. Pareiškėjas UAB ,,PIRKLIŲ GILDIJA“ administracijos vadovas A. K. nurodė, kad įmonė 2012 metus baigė nuostolingai, neturi nei turto, nei pajamų, nei galimybių tęsti veiklą, yra nemoki, todėl siekiant nedidinti skolų įmonės kreditoriams, įmonės vadovas prašo iškelti bankroto bylą, administratoriumi prašo skirti UAB ,,Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“. Pareiškėjas VšĮ ,,Polipro“ nurodė, kad iš pradinio atsakovo kreditoriaus UAB ,,Tele2“ yra perėmusi 8 354,17 Lt skolos reikalavimo teisę pagal 2013-04-11 reikalavimo perleidimo sutartį Nr.11/04/2013. Teigė, kad atsakovas, įspėtas dėl kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, per nustatytą terminą skolos nesumokėjo, yra nemokus, administratoriumi prašė skirti UAB ,,Jurconsult Group“. UAB ,,Nemokumo sprendimai“ savarankiškai teismui pasiūlė savo paslaugas ir sutiko administruoti atsakovo bankroto procesą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 17 d. nutartimi atsakovui UAB ,,PIRKLIŲ GILDIJA“ iškėlė bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“.

7Teismas nustatė, kad pagal viešuosius VSDFV duomenis atsakovas skolingas 16 573 Lt, pagal bendrovės balanso, sudaryto už 2012 m., duomenis įmonė turto turėjo 194 070 Lt, o finansiniai įsipareigojimai sudarė 239 655Lt, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 239 655 Lt, pagal įmonės balanso 2013-05-31 duomenis įmonėje turto yra už 184 338 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 284 673 Lt., pradelstos skolos kreditoriams sudaro 269 871,97 Lt, iš jų 25 901,65 Lt skola įmonės darbuotojams. Įvertinęs įmonės pradelstų įsipareigojimų ir balanse apskaitomo turto vertės santykį, konstatavo, kad UAB ,,PIRKLIŲ GILDIJA“ yra nemoki (Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis), todėl šiai įmonei keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu.

8Remdamasis paminėtomis aplinkybėmis ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) nuostatomis, teismas sprendė, kad šios įmonės pradelsti įsipareigojimai viršija į balansą įrašyto turto vertę, taigi atsakovas yra nemokus, o tai yra pagrindas iškelti bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p., 2 str. 8 d., 4 str., 9 str. 7 d. 1 p., 10 str.3 d.).

9Įvertinęs bankroto administratorių – UAB ,,Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“, UAB ,,Jurconsult group“ kandidatūras, vadovaudamasis ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalimi, 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, teismas administratoriumi nagrinėjamoje byloje paskyrė UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“. Nurodė, kad abu asmenys atitinka ĮBĮ reikalavimus, abu savo veikloje deklaravo nešališkumo, interesų konflikto vengimo, lygiateisio visų kreditorių bei bankrutuojančios įmonės interesų atstovavimo principus, kad UAB ,,Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ turima patirtis, darbo krūvis, buveinės vieta užtikrins galimybę operatyviai organizuoti ir atlikti bankroto proceso darbus bei kitas ĮBĮ 11 straipsnyje numatytos bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos. Nurodė, kad neturi abejonių dėl šio administratoriaus tinkamumo vykdyti pareigas, taip pat nenustatė ir neturi duomenų, kad nemokios UAB ,,PIRKLIŲ GILDIJA“ administracijos vadovo pasiūlytos kandidatūros paskyrimas gali sukurti teisines prielaidas įtarti, jog tai gali sukliudyti išaiškinti bankroto priežastis ir tinkamai atstovauti kreditorių interesus. Pažymėjo, kad teismas, turėdamas pakankamai duomenų ir informacijos, jog paskirtas administratorius netinkamai atlieka savo funkcijas, gali keisti administratorių ĮBĮ nustatyta tvarka.

10Įgyvendindamas bankroto proceso paskirtį kuo greičiau išspręsti klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, bei įvertinęs tai, kad UAB ,,PIRKLIŲ GILDIJA“ prašymas skirti jį administratoriumi pateiktas nesavalaikiai, teismas jo prašymo nenagrinėjo.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atskiruoju skundu pareiškėjas VšĮ ,,PoliPRO“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 17 d. nutartį dalyje dėl UAB ,,Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ paskyrimo bankroto administratoriumi ir šiuo klausimu priimti naują nutartį – administratoriumi skirti UAB ,,Jurconsult group“. Skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas netinkamai įvertino faktines aplinkybes, dėl to neteisingai įvertino pasiūlytas administratorių kandidatūras, pervertino turimos patirties, buveinės kriterijų, be pagrindo neatsižvelgė į šiuo klausimu suformuotą teismų praktiką, pagal kurią būtent mažiausią užimtumą turtintis administratorius galėtų daugiau dėmesio bankroto procedūroms.
  2. Teismas be pagrindo nevertino fakto, kad UAB ,,Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ kandidatūrą pasiūlė pareiškėjas nemokios UAB ,,PIRKLIŲ GILDIJA“ administracijos vadovas ir be pagrindo nesivadovavo atitinkama teismų praktikos išaiškinimais šiuo klausimu.

13Atsiliepimu į pareiškėjo VšĮ ,,PoliPRO“ atskirąjį skundą atsakovas UAB ,,PIRKLIŲ GILDIJA“ prašo šį skundą atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą, teigdamas, kad pirmosios instancijos teismas teisingai pritaikė ginčo santykį reglamentuojančias materialinės teisės normas, nepažeidė proceso teisės normų, tinkamai paisė teismų praktikos nurodymų, todėl šiuo klausimu priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacijos objektą sudaro Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 17 d. nutarties dalies, kuria išspręstas administratoriaus paskyrimo klausimas UAB ,,PIRKLIŲ GILDIJA“ bankroto byloje, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

16Nagrinėdamas pareiškėjo VšĮ ,,PoliPRO“ atskirojo skundo argumentus, apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad gausioje teismų praktikoje svarstomu klausimu ne kartą yra pabrėžta, jog bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus įmonės bankroto procese turintis asmuo (ĮBĮ 11 str. 1, 3 d.), todėl tokias paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi (ĮBĮ 11 str. 1, 4 d.).

17Kaip žinoma, tokiu atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus (ĮBĮ 11 str. 1 d.), ir nėra priežasčių, dėl kurių jie negalėtų teikti konkrečios įmonės administravimo paslaugų (ĮBĮ 11 str. 4 d.), teismui tenka pareiga iš konkuruojančių administratorių parinkti vieną, kuris administruos įmonę. Kriterijų, kuriais remdamasis teismas tai turėtų padaryti, įstatymas nenustato, tačiau jie yra suformuluoti gausioje teismų praktikoje ir teisės doktrinoje.

18Apeliantas pareiškėjas VšĮ ,,PoliPRO“ iš esmės tvirtina, kad ĮBĮ nustatytas funkcijas geriau galėtų įvykdyti jo pasiūlytas administratorius UAB ,,Jurconsult group“, nes yra didesnė grėsmė tam, kad bankroto proceso metu gali kilti abejonės dėl teismo paskirto administratoriaus UAB ,,Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“, kurį pasiūlė pareiškėjas pačios nemokios UAB ,,PIRKLIŲ GILDIJA“ administracijos vadovas, nešališkumo, nešališkumas, nesuinteresuotumo bylos baigtimi, etc. Teigiama, jog be pagrindo pervertinti turimos patirties, buveinės kriterijai.

19Apeliacinės instancijos teismas, nesutikdamas su nurodytais argumentais, šiame kontekste pažymi, kad, visų pirma, bankroto administratorių buveinės adresas, užimtumo teikiant bankroto administravimo paslaugas bei profesinės patirties kriterijai nėra tie, kuriais remiantis būtų galima besąlygiškai keisti teismo paskirtą administratorių. Be kita ko, pažymėtina tai, kad naujausioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog tinkamiausiai savo užimtumą gali įvertinti pats administratorius, kuris geriausiai žino, kiek laiko sąnaudų, priklausomai nuo bendrovės veiklos ypatumų, jos didumo, bankroto proceso eigos, etc., reikalauja vykdomos bankroto administravimo procedūros ir todėl būtent pats administratorius gali ir turi įvertinti, ar yra pajėgus administruoti dar vieną bankrutuojantį subjektą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartis byloje Nr.2-699/2013).

20Byloje nenustatyta faktinių duomenų, kad teismo paskirtas administratorius nesugebės tinkamai ir sklandžiai vykdyti bankroto procedūrų, tokių duomenų pareiškėjas VšĮ ,,PoliPRO“ nepateikė taip pat ir apeliacinės instancijos teismui, kuris, kaip žinia yra fakto instancija (CPK 178 str., 314 str.). Todėl atsižvelgdamas į teismų praktikos nuostatas, kad pirmosios instancijos teismo nutartis paskirti bankrutuojančios įmonės administratorių gali būti naikinama tik tuo atveju, jei šis asmuo neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių kyla abejonių, ar paskirtasis administratorius galės tinkamai atlikti savo pareigas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-963/2011), teismas sprendžia, jog nėra pagrindo pripažinti, kad skundžiama teismo nutartis, kuria BUAB ,,PIRKLIŲ GILDIJA“ administratoriumi paskirtas UAB ,,Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“, yra nepagrįsta ir neteisėta (ĮBĮ 11 str., CPK 263 str. 1 d.). Kiti apelianto atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo spręsti priešingai, todėl apeliacinis teismas, konstatavęs, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai atskleidė šio klausimo esmę ir teisingai jį išsprendė, – jų detaliai nenagrinėja ir dėl jų nepasisako.

21Dėl aukščiau paminėtų motyvų apelianto VšĮ ,,PoliPRO“ atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama teismo nutartis šioje dalyje paliekama nepakeista (CPK 185 str., 338 str., ĮBĮ 11 str. 1 d., 4 d.).

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjai UAB ,,PIRKLIŲ GILDIJA“, VšĮ ,,PoliPRO“ kreipėsi į... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 17 d. nutartimi atsakovui UAB ,,PIRKLIŲ... 7. Teismas nustatė, kad pagal viešuosius VSDFV duomenis atsakovas skolingas 16... 8. Remdamasis paminėtomis aplinkybėmis ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 9. Įvertinęs bankroto administratorių – UAB ,,Kauno įmonių... 10. Įgyvendindamas bankroto proceso paskirtį kuo greičiau išspręsti klausimą... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atskiruoju skundu pareiškėjas VšĮ ,,PoliPRO“ prašo panaikinti Kauno... 13. Atsiliepimu į pareiškėjo VšĮ ,,PoliPRO“ atskirąjį skundą atsakovas... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 15. Apeliacijos objektą sudaro Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 17 d.... 16. Nagrinėdamas pareiškėjo VšĮ ,,PoliPRO“ atskirojo skundo argumentus,... 17. Kaip žinoma, tokiu atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys,... 18. Apeliantas pareiškėjas VšĮ ,,PoliPRO“ iš esmės tvirtina, kad ĮBĮ... 19. Apeliacinės instancijos teismas, nesutikdamas su nurodytais argumentais,... 20. Byloje nenustatyta faktinių duomenų, kad teismo paskirtas administratorius... 21. Dėl aukščiau paminėtų motyvų apelianto VšĮ ,,PoliPRO“ atskirasis... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 23. Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 17 d. nutartį palikti nepakeistą....