Byla 2-2015/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danguolės Martinavičienės, Danutės Milašienės ir Alvydo Poškaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Orgtechnika“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 11 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2486-560/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Orgtechnika“ ieškinį atsakovams bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Skala“, uždarajai akcinei bendrovei „Conresta“ dėl kreditorių komiteto nutarimo panaikinimo, nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo be varžytynių sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo, tretieji asmenys akcinė bendrovė SEB bankas, uždaroji akcinė bendrovė „Fima“, uždaroji akcinė bendrovė „Indebt“, akcinė bendrovė SEB lizingas, uždaroji akcinė bendrovė „Neiluva“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ginčas byloje yra kilęs dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės kreditorių komitete priimtų nutarimų bei bankrutavusios bendrovės sudarytų turto pardavimo sandorių nuginčijimo, remiantis actio Pauliana institutu.

5Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti 2012 m. spalio 3 d. BUAB „Skala“ kreditorių komiteto posėdžio nutarimą Nr. 1.7 dėl nekilnojamojo turto - gamybinės bazės (212,57 kv. m. gamybinis pastatas, unikalus Nr. ( - )), garažo (36,45 kv. m., unikalus Nr. ( - )), garažo (18,00 kv. m., ( - )), sandėlio (19,87 kv. m., unikalus Nr. ( - )) ir 4302 kv. m. valstybinės žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) nuomos teisės pardavimo UAB „Conresta“ už 125 000 Lt sumą; pripažinti 2012 m. spalio 3 d. nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo be varžytynių sutartį Nr. 2012/10/33-1 negaliojančia; taikyti restituciją - grąžinti gamybinės bazės (212,57 kv. m. gamybinis pastatas, unikalus Nr. ( - )), garažo (36,45 kv. m., unikalus Nr. ( - )), garažo (18,00 kv. m., unikalus Nr. ( - )), sandėlio (19,87 kv. m., unikalus Nr. 4100-3009- 6047) nuosavybės teisę ir 4302 kv. m. valstybinės žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) nuomos teisę BUAB „Skala“, o UAB „Conresta“ grąžinti už nupirktą turtą BUAB „Skala“ sumokėtą 125 000 Lt sumą.

6Nurodė, kad 2012 m. spalio 3 d. BUAB ,,Skala“ kreditorių komitetas nusprendė (darbotvarkės 1.7. klausimas) pritarti UAB ,,Conresta“ pateiktam pasiūlymui nupirkti minėtą turtą už 125 000 Lt sumą. 2012 m. spalio 3 d. tarp atsakovų BUAB ,,Skala“ ir UAB ,,Conresta“ buvo sudaryta nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo be varžytynių sutartis dėl nurodyto turto pardavimo, pagal kurią atsakovas UAB ,,Conresta“ sumokėjo 125 000 Lt už nupirktą turtą ir savo vardu į šį turtą įregistravo nuosavybės teisę. Teigė, jog skundžiamu BUAB ,,Skala“ kreditorių komiteto nutarimu buvo pažeistos kitų BUAB ,,Skala“ kreditorių teisės, kadangi 2012 m. liepos 5 d. kreditorių komitetas nusprendė (darbotvarkės 3.8. klausimas) minėtą turtą pardavinėti varžytynėse, pradinę pardavimo kainą pirmosiose varžytynėse nustatant 340 000 Lt, antrosiose varžytynėse – 300 000 Lt. Kreditorių komitetui nusprendus nekilnojamąjį turtą parduoti už 125 000 Lt, t.y. aiškiai mažesnę negu tikroji turto vertė (340 000 Lt), buvo padaryta žala ne tik ieškovui, bet ir kitiems BUAB ,,Skala“ kreditoriams. Nurodė, jog nors bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo 34 punktas suteikia teisę kreditorių susirinkimui/komitetui spręsti dėl iš varžytynių neparduoto turto tolimesnio realizavimo, tačiau, pirma, kreditorių komitetas nėra atleidžiamas nuo pareigos veikti išimtinai visų bankrutuojančios bendrovės kreditorių interesais ir nedaryti jiems žalos, antra, egzistuoja kiti būdai, taikomi praktikoje, kaip parduoti bankrutuojančios įmonės nekilnojamąjį turtą už kuo aukštesnę kainą – skelbiant viešai apie parduodamą turtą, jis parduodamas pirkėjui, pasiūliusiam aukščiausią pirkimo kainą; neatsiradus pirkėjo po pirmojo viešo paskelbimo – procentiškai mažinant turto pardavimo kainą kas tam tikrą laikotarpį ir pan., tačiau šių alternatyvių turto pardavimo būdų BUAB ,,Skala“ kreditorių komitetas nesvarstė, o bankroto administratorius nesiūlė. Taip pat nurodė, jog pripažinus ginčijamą nutarimą neteisėtu išnyksta teisinis pagrindas dėl nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo be varžytynių sutarties su UAB ,,Conresta“ sudarymo. Atsakovas UAB ,,Conresta“ ilgą laiką nuomos pagrindais naudojosi minėtu turtu, todėl žinojo apie šio turto būklę, rinkos vertę ir pasiūlytą aiškiai sumažintą turto įsigijimo kainą. Be to, atsakovui UAB ,,Conresta“ buvo žinoma, kad turtą perka iš bankrutuojančios bendrovės, t.y. juridinio asmens, kuris turi kreditorių, todėl UAB ,,Conresta“ turėjo elgtis apdairiai ir protingai – pasidomėti, ar sudarant sandorį nebus pažeisti BUAB ,,Skala“ kreditorių interesai. Pažymi, kad perleidžiant valstybinės žemės nuomos teisę, kas buvo padaryta nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo be varžytynių su UAB ,,Conresta“ sutartimi, yra būtina gauti išankstinį rašytinį nuomotojo, šiuo atveju – valstybės, sutikimą (CK 6.491 str.), o tokio sutikimo nebuvimas sandorį daro prieštaraujančiu imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80 str. 1 d.) ir dėl to negaliojantį.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 11 d. nutartimi ieškovo UAB „Orgtechnika“ ieškinį atmetė, priteisė iš UAB „Orgtechnika“ atsakovo UAB „Conresta“ naudai 2 700 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 63,19 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (b. l. 201-207, t. 1). Teismas sprendė, kad ieškinio reikalavimas dėl 2012 m. spalio 3 d. BUAB „Skala“ kreditorių komiteto posėdžio nutarimo Nr. 1.7 panaikinimo pareikštas praleidus Įmonių bankroto įstatyme (toliau- ĮBĮ) numatytą 14 dienos ieškinio senaties terminą. Nurodė, kad ieškovo advokato pateiktas 2012 m. gruodžio 10 d. kasos pajamų orderio kvitas už dokumentų kopijavimą patvirtina, jog ieškovo atstovas Vilniaus apygardos teisme 2012 m. gruodžio 10 d. darė civilinės bylos Nr. B2-973-560/2012 dokumentų kopijas, tačiau neįrodo, jog ieškovo atstovas būtent šią dieną sužinojo apie ginčijamą 2012 m. spalio 3 d. kreditorių komiteto nutarimą. Ieškovas nepagrindė, dėl kokių svarbių priežasčių apie priimtą kreditorių komiteto nutarimą negalėjo sužinoti anksčiau ir dėl kokių priežasčių tokia informacija jam galėjo būti neprieinama. Suderintas ir pasirašytas 2012 m. spalio 3 d. BUAB „Skala” kreditorių komiteto posėdžio protokolas buvo pateiktas teismui 2012 m. spalio 4 d., todėl nuo šios dienos visiems BUAB „Skala“ kreditoriams ši informacija buvo prieinama. Ieškovas taip pat nepateikė teismui įrodymų, jog kreipėsi dėl informacijos apie kreditorių komiteto priimtus nutarimus pas bankroto administratorių, o šis jam tokios informacijos nesuteikė. Pažymėjo, kad ieškovas buvo ir šiuo metu yra atstovaujamas profesionalaus advokato, todėl, būdamas rūpestingas, sąžiningas ir apdairus kreditorius, siekdamas užtikrindamas kuo operatyvesnį, koncentruotesnį bankroto procedūrų įgyvendinimą, turėjo pareigą domėtis bankroto proceso eiga, tačiau šios pareigos neįvykdė. Teismas nematė pagrindo taikyti actio Pauliana instituto, nes byloje nebuvo nustatyta, kad atsakovui BUAB „Skala“ priklausančio turto pardavimas vyko vadovaujantis neteisėtu kreditorių komiteto nutarimu, o ieškovas neįrodė, jog kuri nors iš sandorio šalių, sudarydama ginčijamą sutartį, buvo nesąžininga. Teismas atmetė kaip nepagrįstus ieškovo argumentus, jog perleidžiant valstybinės žemės nuomos teisę, kas buvo padaryta nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo be varžytynių su UAB ,,Conresta“ sutartimi, būtina gauti išankstinį rašytinį nuomotojo, šiuo atveju – valstybės, sutikimą (CK 6.491 str.), o tokio sutikimo nebuvimas sandorį daro prieštaraujančiu imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80 str. 1 d.) ir dėl to negaliojantį. Atsakovas BUAB „Skala“, turėdamas nuosavybės teisę į pastatus, turėjo ir nuomos teisę į valstybinės žemės sklypą, esantį po statiniais. Sudarius ginčo sutartį, nuosavybės teisė į statinius perėjo atsakovui UAB „Conresta“, todėl įstatymas numato jam teisę į valstybinės žemės sklypo, užstatyto jam nuosavybės teise priklausančiais statiniais ir būtino jiems naudotis pagal paskirtį, nuomą. Kadangi nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo be varžytynių sutartimi be kitų objektų, buvo parduota žemės sklypo nuomos teisė, o galiojantys teisės aktai šiuo atveju nenumato jokių draudimų UAB „Conresta“ išsinuomoti žemės sklypą, todėl teismas sprendė, jog nuomotojo – valstybės - leidimo negavimas šiuo atveju nedaro pirkimo-pardavimo sutarties negaliojančia, kadangi pirkėjo nuomos teisę į žemės sklypus numatė pati nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartis bei CK 6.394 straipsnis. Teismas nenustatė ieškovo piktnaudžiavimo jam suteiktomis procesinėmis teisėmis pagrindų, todėl atsakovo prašymo skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis netenkino.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo ir jį argumentai

10Ieškovas BUAB „Orgtechnika“ (toliau – apeliantas) atskiruoju skundu prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 11 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (b. l. 209-211, t. 1). Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

111. Nėra pagrindo išvadai, kad apeliantas buvo nerūpestingas, neapdairus ar nesidomėjo bankroto byla. ĮBĮ neįpareigoja bankroto administratoriaus informuoti visų bankrutuojančios įmonės kreditorių apie vykstančius kreditorių komiteto susirinkimus, be to, įstatymas nenustato, kokiu dažnumu susirinkimai turėtų vykti. Todėl bankrutuojančios įmonės kreditorius, norėdamas sužinoti apie įvykusius kreditorių komitetų posėdžius turi dvi alternatyvas: nuolat susipažinti su įmonės bankroto byla teisme arba nuolat kreiptis į bankroto administratorių. Apeliantas su BUAB „Skala“ bankroto byla susipažino 2012 m. rugsėjo 20 d., antrą kartą- 2012 m. gruodžio mėn.

122. Nepagrįsta teismo išvada, jog apelianto pateiktas kasos pajamų kvitas už dokumentų kopijavimą neįrodo aplinkybės, jog būtent tą dieną apeliantas sužinojo apie šioje byloje skundžiamą kreditorių komiteto nutarimą. Iš jo matyti, kad atsiskaityta buvo būtent už 2012 m. spalio 3 d. BUAB „Skala“ kreditorių komiteto posėdžio protokolo kopijas.

133. Teismas, atmesdamas ieškinį, pažeidė viešąjį interesą, konstatavęs, jog praleistas ieškinio senaties terminas, tačiau nenagrinėjęs bylos iš esmės ir nevertinęs svarbių argumentų dėl 2012 m. spalio 3 d. BUAB „Skala“ kreditorių komiteto Nr. 1.7 nutarimo neteisėtumo- nekilnojamas turtas parduotas skubos tvarka (2012 m. liepos mėn. priimtas nutarimas parduoti turtą iš varžytynių, o 2012 m. spalio mėn. jau parduota) už aiškiai mažesnę nei rinkos kainą (parduota už 125 000 Lt, tikroji turto vertė 340 000 Lt).

144. Teismas, remdamasis ieškinio senaties terminu, nevertino 2011 m. liepos 1 d. patalpų nuomos sutarties dėl gamybinių patalpų, esančių Sodų g. 83, Skaidiškių k., Vilniaus raj., sudarytos tarp BUAB „Skala“ ir UAB „Conresta“ V skyriaus 3 punkte numatytos sąlygos dėl nuomininko pirmenybės teisės įsigyti nuomojamas patalpas, dėl ko galimai bankroto administratorius ir nebevykdė gamybinių patalpų „laisvo pardavimo“, rinkos dalyviai nebuvo informuoti apie varžytynes ir turto pardavimo kainos sumažėjimą, o turtas buvo parduotas UAB „Conresta“ už ženkliai mažesnę kainą nei buvo nustatyta pirmesnėse varžytynėse.

155. Teismas, pasisakydamas dėl CK 6.66 straipsnio taikymo aplinkybių, turėjo pareigą vertinti ir skundžiamoje nutartyje išdėstyti motyvus dėl ieškovo nurodytų argumentų, susijusių su 2012 m. spalio 3 d. kreditorių komiteto nutarimo Nr. 1.7 neteisėtumu, kadangi šiais argumentais apeliantas grindė CK 6.66 straipsnyje numatytas sąlygų (sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, skolininkas, sudarydamas tokį sandorį žinojo ar turėjo žinoti, kad pažeidžia kreditoriaus teises, trečiasis asmuo sudarydamas su skolininku sandorį buvo nesąžiningas) taikymą 2012 m. spalio 3 d. nekilnojamojo turto pirkimo- pardavimo be varžytynių sutarčiai Nr. 2012/10/33-1.

16Atsakovai BUAB „Skala“ ir UAB „Conresta“ atsiliepimuose į atskirąjį skundą prašo apelianto skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 11 d. nutartį palikti nepakeistą (b. l. 8-17, t. 2). Atsiliepimai grindžiami šiais argumentais:

171. Pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai taikė ieškinio senaties institutą. Kreditorių susirinkimo nutarimų apskundimo termino pradžia siejama su momentu, kai kreditorius turėjo sužinoti apie priimtą ginčo nutarimą, o ne nuo sužinojimo momento. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje numatytas 14 dienų terminas prasideda nuo kreditorių susirinkimo protokolo suderinimo. Nagrinėjamu atveju protokolas suderintas buvo 2012 m. spalio 3 d. ir pateiktas teismui 2010 m. spalio 4 d. Taigi, visi kreditoriai turėjo galimybę su juo susipažinti, todėl nuo šios datos turėtų prasidėti ir terminas aptariamam skundui pateikti.

182 Apeliantas nepateikė įrodymų, jog jis kreipėsi dėl informacijos apie kreditorių komiteto priimtus nutarimus, o šis tokios informacijos nesuteikė. Apeliantas tiesiogiai nekomunikavo su bankroto administratoriumi ir nuolat nesidomėjo proceso eiga. Be to, apeliantas yra atstovaujamas advokato, kuriam neabejotinai yra žinomi skundų dėl kreditorių susirinkimų/ komitetų nutarimų pateikimo terminai ir jų praleidimo teisinės pasekmės.

193 Teismas nenustatė pagrindų atnaujinti ieškinio senaties terminą ex officio.

204 Pranešimas nuomininkui apie ketinimą parduoti turtą, priešingai nei nurodo apeliantas, nesudaro pirmenybės įsigyti turtą - toks pranešimas tik sudaro galimybę nuomininkui dalyvauti pardavimo procese kaip potencialiam pirkėjui. BUAB „Skala“ visiškai neprisiėmė jokios pareigos perleisti nuomojamą turtą būtent UAB „Conresta“ pirmumo tvarka.

215 Pirmosiose varžytynėse neatsirado nė vieno pageidaujančio įsigyti turtą už 340 000 Lt ar už 300 000 Lt, todėl tikroji turto vertė paaiškėjo turto realizavimo metu. Apeliantas nepateikė įrodymų, kad 2012 m. spalio 3 d. nutarimu parduotas turtas galėjo būti parduotas už didesnę nei 125 000 Lt kainą, o apelianto argumentai dėl itin skubaus pardavimo neteisingi, nes UAB „Conresta“ turtas parduotas tik prieš tai du kartus bandant parduoti turtą iš varžytynių.

226 Teismas teisingai nustatė, kad šiuo atveju nėra pagrindų taikyti actio Pauliana instituto. Nustačius, kad ginčijamas kreditorių komiteto nutarimas yra teisėtas, skolininkas turėjo teisėtą pareigą sudaryti minimą sandorį. Apeliantas neįrodė ir nenurodė nei vieno panaikinimo ir perdavimo nagrinėti iš naujo pagrindo. Šiuo atveju nėra CPK 329 straipsnio 2, 3 dalyse numatytų pagrindų.

23Trečiasis asmuo AB SEB bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 11 d. nutartį palikti nepakeistą (b. l. 2-3, t. 2). Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

241. Apeliantas yra UAB „Skalos statyba“, kaip įmonės kreditoriaus, teisių perėmėjas. Jam reikalavimo teisė buvo perleista 2012 m. sausio 23 d. Todėl apeliantas privalėjo domėtis įmonės bankroto procesu, žinojo arba privalėjo žinoti apie nutarimo priėmimą.

252. Apeliantas neįrodė, kad ginčijamo nutarimo apskundimo terminą praleido dėl svarbių priežasčių.

263. Apeliantas savo skunde nenurodė jokių motyvų, kuriais remiantis jis laiko ginčijamą nutarimą neteisėtu bei nepateikė jokių motyvų, pagrindžiančių reikalavimą taikyti actio Pauliana institutą.

27IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

28CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

29Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkinti apelianto reikalavimai - panaikinti 2010 m. spalio 3 d. kreditorių komiteto susirinkimo nutarimą Nr. 1.7, pripažinti 2012 m. spalio 3 d. nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo be varžytynių sutartį Nr. 2012/10/33-1 negaliojančia ir restitucijos taikymo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

30Atskirasis skundas netenkintinas.

31Bankrutuojančios įmonės kreditoriai bankroto byloje savo teises įgyvendina dalyvaudami kreditorių susirinkimuose pagal teismo patvirtintus jų kreditorinius reikalavimus. Kreditorių susirinkimas sprendžia tiek pagrindinius su įmonės tolesniu teisiniu likimu susijusius, tiek ir einamuosius klausimus: įmonės turto pardavimo tvarkos nustatymo, likvidavimo procedūros (ne)pradėjimo, įmonės ūkinės komercinės veiklos tęstinumo ir pan. (ĮBĮ) 23 str.). Spręsdamas šiuos klausimus, kreditorių susirinkimas negali peržengti įstatymo jam nustatytų įgaliojimų ribų ar priimti sprendimų, kurie įmonei būtų nenaudingi arba iš esmės pažeistų atskirų kreditorių teises bei teisėtus lūkesčius. Kreditorių susirinkimas (ar jo pavedimu – kreditorių komitetas ĮBĮ 25 straipsnyje nustatyta tvarka), kurio paskirtis yra kreditorių interesų gynimas, priima nutarimus balsų dauguma, susirinkimo nariai, balsuodami jo kompetencijai pavestais klausimais, tokiu būdu išreiškia kreditorių valią. Nei administratorius, nei teismas negali paneigti šios valios, kita vertus, ši kreditorių susirinkimo teisė nėra absoliuti ir negali būti suprantama kaip teisė priimti balsų dauguma sprendimus prieštaraujančius teisės aktams, t. y. neteisėtus pagal savo esmę ar procedūrine prasme arba akivaizdžiai prieštaraujančius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams (CK 1.5 str.). Iš aukščiau minėto teisinio reglamentavimo matyti, jog su bankrutuojančia įmone susiję klausimai iš esmės yra kreditorių susirinkimo kompetencijoje. Teismas bendrąja prasme nėra įgaliotas spręsti už kreditorius jų kompetencijoje esančių klausimų, bet, vadovaujantis ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalimi, kreditorių susirinkimo nutarimų pagrįstumas ir teisėtumas gali būti tikrinami teismine tvarka. Atsižvelgiant į plačias kreditorių susirinkimo teises, kasacinis teismas yra konstatavęs, jog kreditorių susirinkimo nutarimus teismas panaikina „nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtus interesus“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012).

32Dėl kreditorių komiteto nutarimo

33ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad apeliantas praleido įstatymo nustatytą terminą 2012 m. spalio 3 d. kreditorių komiteto susirinkimo posėdyje priimtam nutarimui apskųsti, todėl nevertino apelianto reikalavimo dėl jame priimto nutarimo panaikinimo pagrįstumo iš esmės.

34Ieškinio senaties termino praleidimas iš tikrųjų gali būti savarankišku pagrindu ieškinio atmetimui, jei jis praleistas be svarbių priežasčių, dėl ko neatnaujinamas (CK 1.131 str. 1, 2 d. d.). Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad bankroto bylos yra susijusios su viešuoju interesu – maksimaliai patenkinti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimus bei garantuoti bankroto teisinių santykių stabilumą. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad šiuo atveju, įvertinus nagrinėjamos bylos pobūdį, tarp šalių kilus ginčui dėl ieškinio senaties (ne)taikymo, vis tik visų pirma turėtų būti įvertintas apelianto pareikšto reikalavimo pagrįstumas iš esmės, t.y. ar apskritai kreditorių (inter alia apelianto) interesai ginčijamu nutarimu pažeisti ir būtų pagrindas ginčijamo nutarimo naikinimui. Teisėjų kolegijos vertinimu, tai, kad pirmosios instancijos teismas dėl to iš esmės nepasisakė, neteikia pagrindo teigti, kad byla dėl jos esmės neatskleidimo turėtų būti nagrinėjama iš naujo pirmosios instancijos teisme - esant šalių išdėstytiems argumentams ir pateiktiems įrodymams pirmosios instancijos teisme, šį klausimą iš esmės galima išspręsti apeliacinės instancijos teisme (CPK 327str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d.).

35Kaip matyti iš bylos duomenų, 2012 m. spalio 3 d. BUAB „Skala“ kreditorių komiteto posėdžio metu nutarta pritarti atsakovo UAB ,,Conresta“ pateiktam pasiūlymui ir įgalioti administratorių sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį dėl (neįkeisto) nekilnojamojo turto - gamybinės bazės (212,57 kv. m. gamybinis pastatas, unikalus Nr. ( - )), garažo (36,45 kv. m., unikalus Nr. ( - )), garažo (18,00 kv. m., unikalus Nr. ( - )), sandėlio (19,87 kv. m., unikalus Nr. ( - ) ir 4302 kv. m. valstybinės žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) nuomos teisės už 125 000 Lt sumą pardavimo (b. l. 7-9, t. 1). 2012 m. spalio 3 d. tarp atsakovų BUAB „Skala“ ir UAB „Conresta“ buvo sudaryta Nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo be varžytynių sutartis Nr. 2012/10/03-1, pagal kurią BUAB „Skala“ už 125 000 Lt pardavė atsakovui UAB „Conresta“ aukščiau paminėtą nekilnojamąjį turtą (b. l. 24-26, t. 1). Apeliantas tvirtina, kad ginčijamu kreditorių komiteto nutarimu buvo pažeistos kitų BUAB „Skala“ kreditorių teisės, nes kreditorių komitetas nusprendė ieškinyje nurodytą turtą parduoti už kainą, aiškiai mažesnę negu tikroji rinkos vertė. Tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, šie apelianto argumentai nei pirmosios instancijos teisme, nei apeliacinės instancijos teisme faktiškai nepatvirtinami jo pateiktais įrodymais, o esami bylos duomenys neteikia pakankamo pagrindo tokiai išvadai.

36ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 3 punkte yra nustatyta, kad neparduoto dvejose varžytynėse nekilnojamojo turto pardavimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Kaip matyti iš bylos duomenų, vykdant 2012 m. liepos 5 d. BUAB „Skala“ kreditorių komiteto nutarimą, turtas buvo parduodamas varžytynėse 2012 m. rugpjūčio 14 d., nurodant pradinę turto kainą 340 000 Lt bei 2012 m. rugpjūčio 27 d.- nurodant pradinę kainą 300 000 Lt (b. l. 74-77, t. 1). Turtas liko neparduotas, nes varžytynėse nedalyvavo nė vienas pirkėjas. Šios aplinkybės leidžia manyti, kad nustatyta turto pardavimo kaina varžytynėse galėjo būti aiškiai per didelė, nes neatsirado nė vieno pageidaujančio įsigyti turtą nei už 340 000 Lt, nei už 300 000 Lt. Apeliantas, tvirtindamas, kad atsakovui UAB „Conresta“ parduota nekilnojamojo turto vertė neatitinka realios rinkos vertės, nepateikė teismui jokių objektyvių įrodymų, pagrindžiančių, jog šį turtą buvo galima realizuoti už didesnę kainą (CPK 12, 178 str.). Tuo tarpu VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto masinio vertinimo atlikto 2013 m. sausio 1 d. duomenimis garažų (unikalus Nr. ( - ) ir Nr. ( - )) vidutinė rinkos vertė yra 14 600 Lt, o iš nekilnojamojo turto registro išrašo matyti, kad gamybinės bazės (unikalus Nr. ( - )) vidutinė rinkos vertė 38 946 Lt (b. l. 21, t. 1). Duomenų apie valstybinės žemės sklypo nuomos teisės vertinimą byloje nėra, tačiau VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto masinio vertinimo atlikto 2013 m. sausio 1 d. duomenimis valstybinės žemės sklypo vidutinė rinkos vertė siekia 56 700 Lt. Taigi, įvertinus viešai prieinamus vidutinių rinkos verčių duomenis, nėra pagrindo spręsti, kad 125 000 Lt turto pardavimo kaina akivaizdžiai pažeidžia teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus bei kreditorių teises ir teisėtus interesus. Pažymėtina, kad BUAB „Skala“ bankroto procesas trunka jau ilgą laiką nuo 2009 m. liepos 24 d., o šis sprendimas užtikrina operatyvų ir sklandų bankroto procedūrų vykdymą, sprendimas kreditorių komitete priimtas vienbalsiai, kiti kreditoriai nutarimo nekvestionuoja. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas praktikoje yra ne kartą nurodęs, kad iš esmės visos bankroto įstatymo nuostatos nukreiptos į tikslą – kaip galima operatyviau užbaigti bankroto procedūras ir patenkinti kreditorių reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-580/2010, 2008 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-554/2008).

37Minėta, kad kreditorių komitetas kontroliuoja, kaip vyksta bankroto procesas, administratoriaus veiklą, gina kreditorių interesus laikotarpiais tarp kreditorių susirinkimų (ĮBĮ 25 str. 2 d.). Pagal bankrutuojančios/bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo 34 punktą kreditorių susirinkimui/komitetui suteikta teisė spręsti dėl iš varžytynių neparduoto turto tolimesnio realizavimo. Nėra pagrindo pripažinti, kad pasirinkta turto pardavimo tvarka nėra normali turto realizavimo bankroto proceso praktika. Nagrinėjamu atveju, kaip jau minėta, turto nepavyko parduoti varžytynėse du kartus, todėl šiuo atveju nėra teisinio pagrindo pripažinti, kad kreditorių komitetas negalėjo nutarti ir įpareigoti bankroto administratorių sudaryti nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį dėl (neįkeisto) ginčo nekilnojamojo turto, arba kad turtas buvo parduotas atsakovui UAB „Conresta“ skubos tvarka. Priešingai nei teigia apeliantas, BUAB „Skala“ ir UAB „Conresta“ sudaryta 2011 m. liepos 1 d. nuomos sutartimi (3 punktas) BUAB „Skala“ neįsipareigojo perleisti nuomojamą turtą būtent UAB „Conresta“ pirmumo tvarka, o tiesiog įsipareigojo pranešti apie ketinimus parduoti turtą, kad bendrovė tokiu būdu turėtų galimybę tą turtą įsigyti (b. l. 28-30, t. 1). Administratoriaus teigimu, nekilnojamas turtas buvo parduotas didžiausią kainą pasiūliusiam pirkėjui, apeliantas, minėta, nepateikė teismui jokių įrodymų, kad egzistavo galimybė ginčo turtą parduoti brangiau apskritai ar pasirinkus apelianto nurodomą alternatyvų turto pardavimo būdą.

38Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad tenkinti apelianto pareikštą reikalavimą dėl ginčijamo kreditorių komiteto nutarimo panaikinimo nėra pagrindo. Nustačius apelianto reikalavimo nepagrįstumą, nėra pagrindo analizuoti šalių argumentus dėl ieškinio senaties terminų skaičiavimo, nes šiuo atveju tai neturės įtakos pirmosios instancijos teismo sprendimo galutinei išvadai.

39Dėl actio Pauliana

40Apeliantas tvirtina, kad teismas, netenkinęs reikalavimo dėl ginčijamo kreditorių komiteto nutarimo panaikinimo, spręsdamas dėl CK 6.66 straipsnio taikymo, turėjo pareigą vertinti jo išdėstytus argumentus dėl 2012 m. spalio 3 d. nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo be varžytynių sutarties Nr. 2012/10/03-1 pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo.

41Tačiau iš byloje pareikšto ieškinio turinio matyti, kad apeliantas šį sandorį ginčijo faktiškai remdamasis ginčijamo kreditorių komiteto nutarimo neteisėtumu. Nors pirmosios instancijos teismas, minėta, neanalizavo ginčijamo kreditorių komiteto nutarimo teisėtumo, tačiau nutarimo neteisėtumas, atmetus apelianto reikalavimą taikant ieškinio senaties institutą, nebuvo konstatuotas. Kaip jau minėta, teisėjų kolegija, įvertinusi apelianto pateiktą reikalavimą dėl ginčijamo kreditorių komiteto nutarimo panaikinimo iš esmės, pagrindo išvadai, jog jis laikytinas neteisėtu ir nepagrįstu, neturi.

42Be to, negalima teigti, kad pirmosios instancijos teismas neanalizavo actio Pauliana sąlygų (ne)egzistavimo. Pirmosios instancijos teismas nurodė teisinį reglamentavimą bei kasacinio teismo praktiką dėl actio Pauliana taikymo sąlygų: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas. Kadangi pareikštam actio Pauliana pagrindu reikalavimui patenkinti būtinos yra visos aukščiau nurodomos sąlygos, o pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė sąlygos dėl šalių nesąžiningumo nebuvimą, todėl jau vien dėl šios aplinkybės pripažinti sandorį negaliojančiu nebuvo pagrindo. Be to, jau aukščiau taip pat minėta, kad šiuo atveju nenustatyta, jog ginčo sandoris yra žalingas įmonei/kreditoriams ir pažeidžia kreditorių interesus. Todėl apelianto reikalavimas dėl sandorio negaliojimo CK 6.66 straipsnio pagrindu netenkintas pagrįstai.

43Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais dėl nepagrįstai apelianto nurodomo CK 6.491 straipsnio pažeidimo sudarant ginčo sandorį, todėl jų nekartoja.

44Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra pagrindo atskirojo skundo motyvais naikinti iš esmės teisėtą bei pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 328 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str.).

45Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

46Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ginčas byloje yra kilęs dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės... 5. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti 2012 m.... 6. Nurodė, kad 2012 m. spalio 3 d. BUAB ,,Skala“ kreditorių komitetas... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 11 d. nutartimi ieškovo UAB... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo ir jį argumentai... 10. Ieškovas BUAB „Orgtechnika“ (toliau – apeliantas) atskiruoju skundu... 11. 1. Nėra pagrindo išvadai, kad apeliantas buvo nerūpestingas, neapdairus ar... 12. 2. Nepagrįsta teismo išvada, jog apelianto pateiktas kasos pajamų kvitas už... 13. 3. Teismas, atmesdamas ieškinį, pažeidė viešąjį interesą, konstatavęs,... 14. 4. Teismas, remdamasis ieškinio senaties terminu, nevertino 2011 m. liepos 1... 15. 5. Teismas, pasisakydamas dėl CK 6.66 straipsnio taikymo aplinkybių, turėjo... 16. Atsakovai BUAB „Skala“ ir UAB „Conresta“ atsiliepimuose į atskirąjį... 17. 1. Pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai taikė ieškinio... 18. 2 Apeliantas nepateikė įrodymų, jog jis kreipėsi dėl informacijos apie... 19. 3 Teismas nenustatė pagrindų atnaujinti ieškinio senaties terminą ex... 20. 4 Pranešimas nuomininkui apie ketinimą parduoti turtą, priešingai nei... 21. 5 Pirmosiose varžytynėse neatsirado nė vieno pageidaujančio įsigyti turtą... 22. 6 Teismas teisingai nustatė, kad šiuo atveju nėra pagrindų taikyti actio... 23. Trečiasis asmuo AB SEB bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 24. 1. Apeliantas yra UAB „Skalos statyba“, kaip įmonės kreditoriaus, teisių... 25. 2. Apeliantas neįrodė, kad ginčijamo nutarimo apskundimo terminą praleido... 26. 3. Apeliantas savo skunde nenurodė jokių motyvų, kuriais remiantis jis laiko... 27. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 28. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 29. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 30. Atskirasis skundas netenkintinas.... 31. Bankrutuojančios įmonės kreditoriai bankroto byloje savo teises įgyvendina... 32. Dėl kreditorių komiteto nutarimo... 33. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas... 34. Ieškinio senaties termino praleidimas iš tikrųjų gali būti savarankišku... 35. Kaip matyti iš bylos duomenų, 2012 m. spalio 3 d. BUAB „Skala“... 36. ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 3 punkte yra nustatyta, kad neparduoto dvejose... 37. Minėta, kad kreditorių komitetas kontroliuoja, kaip vyksta bankroto procesas,... 38. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad tenkinti apelianto pareikštą... 39. Dėl actio Pauliana... 40. Apeliantas tvirtina, kad teismas, netenkinęs reikalavimo dėl ginčijamo... 41. Tačiau iš byloje pareikšto ieškinio turinio matyti, kad apeliantas šį... 42. Be to, negalima teigti, kad pirmosios instancijos teismas neanalizavo actio... 43. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais dėl... 44. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 45. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 46. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 11 d. nutartį palikti nepakeistą....