Byla P-43-525/2018
Dėl rašto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus priėmimo klausimą

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Audriaus Bakavecko ir Dalios Višinskienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. J. prašymo atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. I-2137-402/2018 pagal pareiškėjo V. J. skundą atsakovui Kauno apylinkės teismui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Kauno apygardos teismo pirmininkui, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkui, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl rašto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus priėmimo klausimą.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Pareiškėjas V. J. (toliau – ir pareiškėjas) padavė teismui skundą, kuriuo prašė: 1) panaikinti Kauno apylinkės teismo pirmininko 2018 m. sausio 5 d. raštą Nr. 4.28-1-34/17; 2) įpareigoti atsakovą iš naujo išnagrinėti 2017 m. gruodžio 11 d. Kauno apylinkės teisme gautą pareiškėjo prašymą ir jam pateikti šiame prašyme prašytas vaizdo stebėjimo kamerų įrašų kopijas įstatymų nustatyta tvarka.

5Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. kovo 1 d. nutartimi atsisakyta priimti pareiškėjo skundą vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 2 dalies 1 punktu.

6Pareiškėjas padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. kovo 1 d. nutartį ir įpareigoti teismą skundo priėmimo klausimą išnagrinėti iš naujo.

7Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2018 m. balandžio 5 d. nutartimi neatnaujino atskirojo skundo padavimo teismui termino ir atsisakė priimti pareiškėjo atskirąjį skundą.

8Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. birželio 19 d. nutartimi pareiškėjo atskirąjį skundą atmetė, o Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. balandžio 5 d. nutartį paliko nepakeistą.

9Pareiškėjas 2018 m. birželio 29 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui padavė prašymą dėl proceso atnaujinimo, kuriame prašo atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. I-2137-402/2018 pagal ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 9, 10 ir 12 punktus.

10Teisėjų kolegija pažymi, kad bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu ar nutartimi, procesas gali būti atnaujinamas ABTĮ IV dalies I skyriuje nustatytais pagrindais ir tvarka (ABTĮ 156 str. 1 d.). ABTĮ 161 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo klausimą, taip pat priimtą nagrinėti prašymą dėl proceso atnaujinimo nagrinėja Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko sudaryta teisėjų kolegija. Nagrinėjant prašymo priėmimą, mutatis mutandis vadovaujamasi šio įstatymo 33 straipsniu. Taip pat patikrinama, ar prašymas atitinka šio įstatymo 157, 158, 159 ir 160 straipsniuose nustatytus reikalavimus.

11Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, pabrėždamas šios proceso stadijos (proceso atnaujinimo) išimtinumą, yra ne kartą konstatavęs, jog jis (išimtinumas) pasireiškia dviem aspektais: pirma, proceso atnaujinimas administracinėje byloje galimas tik esant ABTĮ 156 straipsnio 2 dalyje nustatytiems proceso atnaujinimo pagrindams, kurie siejami su jau po bylos išnagrinėjimo paaiškėjusiomis aplinkybėmis arba esminiais materialiosios ar proceso teisės normų pažeidimais; antra, proceso atnaujinimo stadijos taikymas galimas tik bylose, kurios užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi (žr., pvz., 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eP-71-624/2016, 2016 m. lapkričio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P-75-520/2016). Taigi proceso atnaujinimas ABTĮ 156 straipsnio 1 dalies prasme galimas tik bylose, kurios užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi, t. y. tose, kuriose išspręsti materialiniai, o ne procesiniai reikalavimai (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. lapkričio 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P-51-525/2016; 2017 m. rugsėjo 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eP-65-438/2017).

12Nagrinėjamu atveju pareiškėjas siekia atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. I-2137-402/2018, kurioje buvo atsisakyta priimti pareiškėjo skundą kaip nenagrinėtiną teismų ABTĮ nustatyta tvarka. Šiuo atveju pareiškėjo siektas inicijuoti ginčas nebuvo nagrinėtas iš esmės, nes įsiteisėjusia teismo nutartimi pareiškėjo skundas nebuvo priimtas nagrinėti teisme, todėl ši situacija nėra prilyginama užbaigtai bylai (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. vasario 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eP-19-662/2017; 2017 m. spalio 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eP-70-525/2017).

13Teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kad šiuo atveju nėra užbaigtos administracinės bylos ABTĮ 156 straipsnio 1 dalies prasme, konstatuoja, jog klausimas dėl proceso atnaujinimo nagrinėjamoje situacijoje apskritai negali būti sprendžiamas iš esmės. Atsižvelgiant į šią aplinkybę, atsisakytina priimti pareiškėjo prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. I-2137-402/2018 (ABTĮ 33 str. 2 d. 1 p.).

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 161 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

15Atsisakyti priimti pareiškėjo V. J. prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. I-2137-402/2018 pagal pareiškėjo V. J. skundą atsakovui Kauno apylinkės teismui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Kauno apygardos teismo pirmininkui, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkui, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl rašto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

16Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai