Byla e2YT-4747-715/2018
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Teismas

1Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų teisėja Silva Plungienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Vidai Šurpienei, dalyvaujant pareiškėjai D. S., jos atstovui advokatui Gintarui Griciui, suinteresuoto asmens Mažeikių rajono savivaldybės administracijos atstovei Loretai Dimienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos D. S. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, valstybės įmonei „Turto bankas“, A. A., A. A. ir A. A., dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Teismas

Nustatė

2pareiškėja D. S. kreipėsi į teismą pareiškimu prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jos brolis A. A. nuo 1990 m. iki mirties, t. y. iki 2006 m. liepos 2 d., nuosavybės teise valdė nekilnojamuosius daiktus: butą Nr. 4 bei jo priklausinius, esančius ( - ) g. 13-4, ( - ) k., Židikų sen., Mažeikių r. Juridinę reikšmę turintį faktą prašoma nustatyti tam, kad pareiškėja, būdama A. A. turto paveldėtoja, galėtų įregistruoti teises į minėtą turtą. Pareiškime nurodė, kad 1993 m. tarp A. A. ir Mažeikių rajono Židikų apylinkės savivaldybės atstovo buvo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis, kurios pagrindu A. A. įsigijo minėtą butą, tačiau nekilnojamojo turto registre neįregistravo turto savo vardu. Pareiškėja nurodo, kad iki mirties jos brolis gyveno bute, mokėjo mokesčius, rūpinosi turtu, po brolio mirties turtu rūpinasi pareiškėja. Atsižvelgiant į tai, jog pareiškėja neturi kitų dokumentų, įrodančių jos brolio nuosavybės teisę į minėtą nekilnojamąjį turtą, kreipėsi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

3Suinteresuotas asmuo VĮ „Turto bankas“ atsiliepime prašė pareiškimo dėl juridinę reikšmę turinio fakto nustatymo netenkinti. Pažymėjo, kad VĮ „Turto bankas“ neturi duomenų apie pareiškime nurodyta turtą, savo poziciją dėl šio turto turėtų išsakyti Mažeikių rajono savivaldybės administracija, nes tuo metu ši institucija vykdė gyvenamųjų patalpų pardavimą pagal Butų privatizavimo įstatymo nuostatas. Nurodo, jog iš byloje esančių įrodymų lieka neaišku, kieno lėšomis buvo sukurtas turtas, ir ar pirkėjas už turtą sumokėjo 7888 talonų, kas sudaro vieną iš sąlygų buto įsigijimui. Prašė nagrinėti bylą nedalyvaujant VĮ „Turto bankas“ atstovui.

4Suinteresuotas asmuo A. A. atsiliepime nurodė, jog neprieštarauja pareiškimo patenkinimui, jam yra žinoma, kad D. S. yra paveldėjusi A. A. palikimą, prašo nagrinėti bylą jam nedalyvaujant.

5Suinteresuotas asmuo A. A. prašė teismo nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, nurodė, jog neprieštarauja pareiškimo tenkinimui.

6Suinteresuotas asmuo A. A. prašė teismo nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, nurodė, jog neprieštarauja pareiškimo tenkinimui.

7Teismo posėdžio metu pareiškėja D. S. prašė teismo tenkinti pareiškimą.

8Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas patikslino pareiškimo reikalavimą, prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turinį faktą, kad A. A. nuosavybės teise valdo nekilnojamąjį turtą – butą ir ¼ dalį jo priklausinių, esančių Mažeikių r., Židikų sen., ( - ) k., ( - ) g. 13, ne nuo 1990 metų, o nuo 1993 m., kai buvo sudaryta pirkimo sutartis. Paaiškino, kad buto inventorizavimo byla užvesta 1988 – 1989 m., tad tikėtina, kad nuo to laiko A. A. jau mokėjo įmokas už butą, tad iki 1993 m. galėjo būti visiškai atsiskaitęs. Butas nebuvo įregistruotas nekilnojamojo turto registre, todėl pareiškėja gali įrodyti judinę reikšmę turintį faktą, kad jos brolis nuosavybės teise valdė butą, tik kreipdamasi į teismą.

9Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens Mažeikių rajono savivaldybės administracijos atstovė pažymėjo, kad butas niekada nebuvo įtrauktas į savivaldybės turto registrą, tad neturi pateikti jokių papildomų įrodymų, nes archyvuose nėra duomenų apie buto įsigijimo aplinkybes. Prašė nagrinėti pareiškimą teismo nuožiūra, nes byloje yra pareiškimą pagrindžiančių įrodymų, tačiau tuo pačiu išlieka abejonė, ar A. A. visiškai atsiskaitė už butą.

10Liudytoja M. M. teismo posėdžio metu paaiškino, kad A. A. gyveno bute, esančiame Mažeikių r., Židikų sen., ( - ) k., ( - ) g. 13, nuo 1990 m. – 1991 m., jis įsigijo butą iš kolūkio, t. y., iš ( - ) bendrovės, ir ten gyveno iki mirties. Nežino, ar A. A. buvo sumokėjęs už butą.

11Liudytoja V. A. teismo posėdžio metu parodė, kad grįžęs iš armijos A. A. gavo iš ( - ) kolūkio butą, jame gyveno iki mirties. Paaiškino, kad kolūkio laikais ji dirbo statybos inžiniere, tad turėjo kolūkio pirmininko įgaliojimus pas notarę tvarkyti namų ir butų teisinės registracijos dokumentus. A. A. buvo įmokėjęs už butą, tačiau jai nežinoma, ar jis buvo visiškai atsiskaitęs. Už butą buvo leidžiama mokėti dalimis; gali būti, kad A. A. dar iki sutarties sudarymo buvo įmokėjęs dalį įmokų. Valdybos posėdžio įsakymu buvo suteikiamas būtas, jei asmuo įmokėdavo dalį kainos ir būdavo užvedama buto byla.

12Pareiškimas tenkintinas.

13Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, t. y. 1993 m. kovo 23 d. pareiškimo, 1993 m. kovo 23 d. gyvenamojo namo, buto įkainavimo akto, 1993 m. rugsėjo 27 d. protokolo Nr. 15, 1993 m. spalio 18 d. Mažeikių rajono Židikų apylinkės savivaldybės potvarkio, 1993 m. sutarties, buto techninės apskaitos bylos, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Židikų seniūnijos 2017 m. rugpjūčio 30 d. pažymos dėl pastatų priežiūros Nr. ŽV4-71, 2017 m. rugsėjo 15 ESO pažymos apie sunaudotą elektros energiją, nustatyta, jog pagal 1993 m. (mėnuo ir diena nenurodyti) sudarytą sutartį Mažeikių rajono Židikų apylinkės savivaldybė pardavė A. A. butą Nr. 4, kurio bendras plotas 38,30 kv. m. ir ūkinius pastatus, kurių bendras plotas 41,1 kv. m., esančius Mažeikių rajono Židikų apylinkės ( - ) kaime (dabartinis adresas - Mažeikių r., Židikų sen., ( - ) k., ( - ) g. 13-4). Iš 1993 m. kovo 25 d. Mažeikių rajono valdybos privatizavimo skyriaus mokėjimo pranešimo matyti, jog perkamo turto kaina pagal įkainavimo aktą yra 7888 talonų, kuriuos pirkėjas turi sumokėti prieš pirkimo sutarties sudarymą, įmokant 962 talonus grynais pinigais, o 6926 talonus tikslinėmis kompensacijomis. Iš 1993 m. sutarties 2 punkto matyti, kad pastatai parduoti už 78,88 Lt, iš kurių 9,62 Lt pirkėjas įmokėjo į Lietuvos Taupomojo banko Židikų filialą grynais pinigais, o 69,26 Lt sumokėjo valstybinėmis vienkartinėmis išmokomis bei tikslinėmis kompensacijomis. Iš 2006 m. liepos 5 d. mirties įrašo, 2007 m. gegužės 5 d. liudijimo apie palikimo priėmimo faktą, 2007 m. rugpjūčio 1 d. paveldėjimo teisės liudijimo nustatyta, kad pareiškėja D. S. yra A. A., mirusio 2006 m. liepos 2 d., turto paveldėtoja.

14CPK 444 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatyta, kad teismas nagrinėja bylas dėl pastato, žemės ar miško valdymo nuosavybės teise fakto nustatymo. Juridinę reikšmę turintį faktą teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444 straipsnio 1 dalis, 445 straipsnis). Bylose dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo įrodinėjimo ypatumą lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai įrodymai. Jeigu pareiškėjas turėtų tiesioginių prašomą nustatyti juridinį faktą patvirtinančių įrodymų, tai jam apskritai nereikėtų kreiptis į teismą (CPK 445 straipsnis), todėl į šią aplinkybę, kad įrodinėjimas vyksta netiesioginiais įrodymais, būtina atsižvelgti sprendžiant įrodymų pakankamumo klausimą. Bylose, kuriose įrodinėjama netiesioginiais įrodymais, prielaidų darymas yra neišvengiamas. Dėl to Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pabrėžęs, kad yra svarbu, jog viena prielaida būtų motyvuota, t. y. kad ji būtų pagrįsta byloje esančiais įrodymais, jog priešingos prielaidos tikimybė būtų mažesnė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal A. G. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, bylos Nr. 3K-3-324/2008).

15Pareiškėja nurodo, kad ji negali gauti įrodymų, patvirtinančių A. A. nuosavybės teisės atsiradimą į minėtą nekilnojamąjį turtą, nes dėl nežinomų priežasčių A. A. sudarytas sandoris nebuvo patvirtintas notariškai ir nebuvo įregistruotos nuosavybės teisės į turtą.

16Pirkimo – pardavimo sutartis yra vienas iš nekilnojamojo turto įgijimo būdų. Kiekvienos nekilnojamojo daikto pirkimo – pardavimo sutarties esminės sąlygos yra sutarties dalykas (CK 6.396 straipsnis) ir nekilnojamojo daikto kaina (CK 6.397 straipsnis). Iš pareiškėjos pateiktų rašytinių įrodymų, paaiškinimų, darytina išvada, jog A. A. 1993 m. su Mažeikių rajono Židikų apylinkės savivaldybe sudarė pirkimo – pardavimo sutartį dėl buto Nr. 4 su ūkiniais pastatais įsigijimo, kurioje aiškiai aptarė pirkimo objektą, nurodė jo kainą, bei konstatavo faktą, jog pirkėjas įmokėjo dalį kainos grynais pinigais, o kitą dalį – valstybinėmis vienkartinėmis išmokomis bei tikslinėmis kompensacijomis, taigi darytina išvada, kad A. A. 1993 m. pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu įsigijo butą bei tinkamai atsiskaitė už perkamą turtą. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad turtas A. A. buvo perduotas, nes jis gyveno bute, rūpinosi turtu iki mirties, o po jo mirties turtu rūpinasi pareiškėja. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, jog niekas nėra įsiregistravęs nuosavybės teisės į A. A. valdytą butą.

17Pareiškėja prašo nustatyti, kad A. A. valdė nuosavybės teise turtą nuo 1990 m., tačiau teismas pažymi, kad byloje nėra pakankamai įrodymų, jog nuo 1990 m. iki 1993 m. A. A. gyveno minėtame bute, nes pareiškėja pateikė tik vieną įrodymą – seniūnijos pažymą, kuri nelaikytina tiesioginiu įrodymu. Šio fakto nepatvirtina ir kiti byloje pateikti duomenys, todėl teismas sprendžia, kad valdymo nuosavybės teise fakto patvirtinimas galimas tik nuo 1993 m., kuomet buvo sudaryta turto pirkimo pardavimo sutartis.

18Nuosavybės teisė atsiranda teisės aktuose nustatytais pagrindais, o teisine registracija yra tik įregistruojami nuosavybės teisių atsiradimo ir pasikeitimo juridiniai faktai. Nors A. A. neįregistravo nuosavybės teisės į butą, teismas, atsižvelgdamas į tai, jog 1993 m. pirkimo - pardavimo sutartyje aiškiai išreikšta šalių valia perleisti nuosavybės teisę į turtą; įvertinęs tai, jog už turtą buvo atsiskaityta ir turtas tinkamai perduotas turto įgijėjui – A. A., kuris nepertraukiamai valdė turtą iki mirties, ir kiti asmenys nėra pareiškę pretenzijų į šį turtą, sprendžia, jog nustatytinas CPK 444 straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodytas juridinę reikšmę turintis faktas, jog A. A. nuo 1993 m. gruodžio 31 d., kuomet buvo sudaryta turto pirkimo – pardavimo sutartis, iki jo mirties, t. y. iki 2006 m. liepos 2 d., valdė nuosavybės teise butą Nr. 4 su ¼ kiemo statinių, esančius Mažeikių r., Židikų sen., ( - ) k., ( - ) g. 13-4.

19Juridinę reikšmę turinis faktas nustatomas minėto turto įregistravimui.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-270 straipsniais, 444 straipsnio 2 dalies 5 punktu, 448 straipsniu

Nutarė

21pareiškimą tenkinti.

22Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą su tikslu įregistruoti daiktą ir daiktines teises į jį Ne-kilnojamojo turto registre, kad A. A., a. k. ( - ) nuo 1993 m. gruodžio 31 d. iki mirties, t. y. iki 2006 m. liepos 2 d., nuosavybės teise valdė nekilnojamąjį daiktą – butą Nr. 4, unikalus Nr. ( - ), ir jo priklausinius – ¼ dalį kiemo statinių, esančius Mažeikių r., Židikų sen., ( - ) k., ( - ) g. 13-4.

23Teismo sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų teisėja Silva... 2. pareiškėja D. S. kreipėsi į teismą pareiškimu prašydama nustatyti... 3. Suinteresuotas asmuo VĮ „Turto bankas“ atsiliepime prašė pareiškimo... 4. Suinteresuotas asmuo A. A. atsiliepime nurodė, jog neprieštarauja pareiškimo... 5. Suinteresuotas asmuo A. A. prašė teismo nagrinėti bylą jai nedalyvaujant,... 6. Suinteresuotas asmuo A. A. prašė teismo nagrinėti bylą jam nedalyvaujant,... 7. Teismo posėdžio metu pareiškėja D. S. prašė teismo tenkinti pareiškimą.... 8. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas patikslino pareiškimo... 9. Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens Mažeikių rajono savivaldybės... 10. Liudytoja M. M. teismo posėdžio metu paaiškino, kad A. A. gyveno bute,... 11. Liudytoja V. A. teismo posėdžio metu parodė, kad grįžęs iš armijos A. A.... 12. Pareiškimas tenkintinas.... 13. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, t. y. 1993 m. kovo 23 d.... 14. CPK 444 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatyta, kad teismas nagrinėja bylas... 15. Pareiškėja nurodo, kad ji negali gauti įrodymų, patvirtinančių A. A.... 16. Pirkimo – pardavimo sutartis yra vienas iš nekilnojamojo turto įgijimo... 17. Pareiškėja prašo nustatyti, kad A. A. valdė nuosavybės teise turtą nuo... 18. Nuosavybės teisė atsiranda teisės aktuose nustatytais pagrindais, o teisine... 19. Juridinę reikšmę turinis faktas nustatomas minėto turto įregistravimui.... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-270... 21. pareiškimą tenkinti.... 22. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą su tikslu įregistruoti daiktą... 23. Teismo sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali...