Byla e2A-718-302/2019
Dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „URBAN LINE“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danguolės Martinavičienės ir Jūratės Varanauskaitės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės SIA „TILTS“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 7 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės SIA „TILTS“ ieškinį atsakovei Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „URBAN LINE“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė SIA „TILTS“ ieškiniu prašė pripažinti, kad atsakovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos 2017 m. rugpjūčio 28 d. rašte Nr. (12.5)2-3909, 2017 m. spalio 10 d. rašte Nr. (12.5)2-4610 bei 2017 m. lapkričio 9 d. rašte Nr. 2E-2526 nurodyti pranešimai apie 2017 m. sausio 4 d. sutarties nutraukimą yra nepagrįsti ir neteisėti.

82.

9Ieškovė nurodė, kad 2016 m. lapkričio 7 d. Lietuvos automobilių kelių direkcija paskelbė viešąjį pirkimą „Pėsčiųjų ir dviračių tako valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 144 Jonava-Kėdainiai-Šeduva 43,911-44,232 km ruože projektavimas ir tiesimas“, pirkimo Nr. 180419 (toliau – Pirkimas). 2017 m. sausio 4 d. šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-8 dėl pėsčiųjų ir dviračių tako valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 144 Jonava-Kėdainiai-Šeduva 43,911-44,232 km ruože tiesimo techninio projekto parengimo, statybos darbų atlikimo ir projekto vykdymo priežiūros statybos darbų vykdymo metu atlikimo (toliau – Sutartis). Pradėjus vykdyti Sutartį ir rengti projektinę dokumentaciją, paaiškėjo, kad tinkamam Sutarties įvykdymui būtina atlikti šiuos nei Sutartyje, nei Techninėje specifikacijoje, nei ieškovės pateiktame techniniame pasiūlyme nenumatytus darbus: elektroninių ryšių darbus – perkloti elektroninių ryšių kabelius; spraustasienės pašalinimo darbus; tilto remonto darbus. Ieškovė teigė, kad 2017 m. balandžio 28 d. raštu Nr. 17/65 kreipėsi į atsakovę su prašymu skubiai priimti reikalingus sprendimus ir informuoti, kada bus atlikti būtini telekomunikacijų, spraustasienės ir tilto darbai tam, kad būtų galima tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, bei pranešė apie darbų sustabdymą. Atsakovė 2017 m. gegužės 10 d. raštu Nr. (10.7)2-2033 informavo, kad Pirkimo sąlygose nenumatytų darbų atlikimui bus skelbiamas atskiras viešojo pirkimo konkursas, o 2017 m. birželio 28 d. raštu Nr. (10.7)2-2822 informavo, kad sutinka pratęsti Sutartyje numatytą darbų atlikimo terminą 1 (vienam) mėnesiui. Taip pat nurodė, kad dėl nenumatytų darbų, kurie nepatenka į rangos sutarties sudėtį, Kelių direkcija spręs papildomai.

103.

11Ieškovė nurodė, kad atsižvelgdama į tai, jog atsakovė neįvykdė savo įsipareigojimo organizuoti papildomų darbų atlikimą, remdamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.659 straipsnio 3 dalimi, ji 2017 m. rugpjūčio 10 d. raštu atsisakė Sutarties dėl atsakovės atlikto Sutarties 11.4 papunkčio pažeidimo. Tačiau 2017 m. lapkričio 9 d. raštu Nr. 2E-2526 atsakovė informavo, kad Sutartis, vadovaujantis jos 49.2 papunkčiu, yra nutraukta nuo 2017 m. spalio 28 d. dėl esminio Sutarties pažeidimo. Ieškovės teigimu, atsakovės 2017 m. spalio 10 d. rašte Nr. (12.5)2-4610 bei 2017 m. lapkričio 9 d. rašte Nr. 2E-2526 nurodyti pranešimai dėl Sutarties nutraukimo yra nepagrįsti ir neteisėti, kadangi atsakovė neįvykdė įsipareigojimo organizuoti papildomų darbų atlikimą. Ieškovės teigimu, Sutartis baigėsi 2017 m. rugpjūčio 10 d. dėl jos atlikto Sutarties atsisakymo, todėl, Sutarčiai pasibaigus dar 2017 m. rugpjūčio 10 d., atsakovė neturėjo teisės vėlesniuose raštuose raginti vykdyti Sutartį, taip pat skaičiuoti delspinigius ir pranešti apie Sutarties nutraukimą, kadangi pasibaigusi Sutartis negali būti nutraukiama.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

144.

15Vilniaus apygardos teismas 2019 m. sausio 7 d. sprendimu ieškinio netenkino.

165.

17Teismas sprendė, kad ieškovės argumentai dėl Sutarties pasibaigimo 2017 m. rugpjūčio 10 d., yra nepagrįsti.

186.

19Teismas nurodė, kad, remiantis CK 6.659 straipsnio 1 ir 3 dalies nuostatomis, rangovas turi teisę atsisakyti sutarties tik tada, jeigu užsakovas nepaiso laiku padaryto ir pagrįsto rangovo įspėjimo apie šio straipsnio 1 dalyje numatytas aplinkybes ir per protingą terminą nepakeičia netinkamos ar blogos kokybės medžiagų, kito turto ar dokumentų, nepakeičia savo nurodymų dėl darbo atlikimo būdo arba nepašalina kitų aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamo darbo tinkamumui ar tvirtumui, tai reiškia, kad įspėjimas turi būti pagrįstas.

207.

21Įvertinęs pačios ieškovės į bylą pateiktą techninio darbo projektą, iš kurio, be kita ko, matyti, kad AB „Telia Lietuva“ 2017 m. liepos 12 d. suderino techninį darbo projektą, kuriame numatyta įrengti esamų telekomunikacijų apsaugą, jų neiškeliant iš tilto ir prietilčių konstrukcijų, ir trečiojo asmens paaiškinimus, teismas darė išvadą, jog nei tilto remonto darbai, nei spraustasienės pašalinimo darbai, nei juo labiau esamų elektroninių ryšių perkėlimas į kitą vietą nebuvo būtinas, tam, kad ieškovė galėtų tinkamai įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, t. y. atlikti statybos rangos darbus, todėl teismas atmetė kaip nepagrįstus ieškovės argumentus, kad be papildomų darbų atlikimo nebuvo įmanoma nei pradėti, nei užbaigti Sutartyje numatytų rangos darbų.

228.

23Teismas nesutiko ir su ieškovės teiginiais, kad atsakovė neįvykdė savo įsipareigojimų ir taip pažeidė Sutarties 11.4 papunkčio nuostatas. Teismo vertinimu, atsakovės 2017 m. gegužės 10 d. ir 2017 m. birželio 28 d. raštuose nurodyta informacija nėra susijusi su šios konkrečios 2017 m. sausio 4 d. sutarties vykdymu, todėl ji negalėjo daryti jokios įtakos Sutarties vykdymui.

249.

25Teismas pažymėjo, kad, net ir pasitvirtinus būtinybei atlikti papildomus darbus, tik pačiai ieškovei tektų visa su tuo susijusi rizika, nes, teikdama pasiūlymą, ieškovė pažymėjo, jog sutinka su visomis pirkimo sąlygomis, į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visi mokami mokesčiai ir visos išlaidos, o siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

2610.

27Kaip nepagrįstus teismas vertino ir ieškovės teiginius, kad atsakovė į jos 2017 m. rugpjūčio 10 d. raštą dėl Sutarties atsisakymo nieko neatsakė ir jam neprieštaravo. Teismo vertinimu, į bylą pateikti duomenys (2017 m. rugpjūčio 28 d. raštas Nr. (12.5) 2-3909) patvirtina, kad atsakovė nesutiko su ieškovės pateiktu Sutarties atsisakymu.

2811.

29Teismas nustatė, kad atsakovė kaip esminį Sutarties nutraukimo pagrindą nurodė darbų pagal Sutartį ir šalių suderintą grafiką neužbaigimą. Sutartyje šalys buvo susitarusios, kad darbai turi būti atlikti iki 2017 m. liepos 15 d. t. y. iki šio termino rangovas įsipareigojo parengti Pėsčiųjų ir dviračių tako valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 144 Jonava-Kėdainiai – Šeduva 43,911 – 44,232 km ruože tiesimo techninį projektą, suderinti jį su visomis suinteresuotomis institucijomis, pagal suderintą ir Kelių direkcijos patvirtintą darbo projektą atlikti numatytus statybos darbus ir atlikti techninio darbo projekto vykdymo priežiūrą statybos darbų vykdymo metu. 2017 m. birželio 28 d. raštu Nr. (10.7)2-2822 atsakovė informavo ieškovę, kad sutinka pratęsti Sutartyje numatytą darbų atlikimo terminą vienam mėnesiui, šis terminas papildomu šalių rašytiniu susitarimu nukeltas iki 2017 m. rugpjūčio 15 d. 2017 m. rugpjūčio 10 d. raštu Nr. 17/162 ieškovė informavo atsakovę, kad negali toliau tęsti Sutarties vykdymo, kadangi darbams atlikti yra būtina užtikrinti, jog lygiagrečiai būtų atliekami pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nenumatyti darbai. 2017 m. rugpjūčio 28 d. atsakovė raštu Nr. (12.5)2-3909, nesutikdama su ieškovės atsisakymu nuo Sutarties, informavo ieškovę, kad pirkimo dokumentų priede techninėse sąlygose aiškiai ir konkrečiai nurodyti ieškovei reikalingi pasiekti tikslai, taip pat šiuo raštu ieškovei buvo suteiktas papildomai 2 mėnesių terminas Sutartyje numatytiems darbams atlikti, be to, ieškovė buvo informuota, jog, neįvykdžius Sutarties per nustatytą papildomą terminą, Sutartis bus vienašališkai nutraukta. Tai pakartota 2017 m. spalio 10 d. rašte Nr.(12.5)2-4610 bei 2017 m. lapkričio 9 d. rašte Nr. 2E-2526, kuriuo ieškovė informuota apie vienašališką Sutarties nutraukimą.

3012.

31Įvertinęs tai, kad iki Sutarties nutraukimo, t .y. iki 2017 m. spalio 28 d., ieškovė buvo atlikusi tik techninio darbo projekto parengimo darbus, o kiti Sutartyje numatyti darbai net nebuvo pradėti, teismas darė išvadą, jog buvo didžiulis atotrūkis tarp pažadėto prievolės įvykdymo termino ir faktinio prievolės įvykdymo.

3213.

33Teismas pažymėjo, kad krašto kelių priežiūra ir remontas yra finansuojama valstybės lėšomis pagal Kelių priežiūros plėtros programą, kurios finansavimo ir administravimo vykdytoja yra Lietuvos automobilių kelių direkcija. Ginčo Sutartis sudaryta viešųjų pirkimų būdu, o viešųjų prikimo–pardavimo sutarčių vykdymą griežtai reglamentuoja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, todėl teismas darė išvadą, kad savalaikis darbų atlikimas nustatytais terminais atsakovei buvo būtinas, siekiant racionaliai paskirstyti ir efektyviai panaudoti turimas lėšas.

3414.

35Teismas nurodė, kad ieškovė elgėsi pasyviai, dėl projektavimo sąlygų į telekomunikacijų bendroves kreipėsi tik po kelių mėnesių po Sutarties sudarymo, į atsakovės raginimus atlikti darbus net ir suteikiant papildomą terminą nereagavo, apsiribodama deklaratyviais teiginiais, jog neva negali atlikti statybos rangos darbų, kol lygiagrečiai nebus atliekami kiti nenumatyti darbai. Taip pat teismas atkreipė dėmesį, kad į bylą pateikti duomenys (2018 m. kovo 13 d. raštas Nr. 17/269, 2018 m. kovo 22 d. el. laiškas) patvirtina, jog ieškovė turėjo finansinių sunkumų dėl jos buvusio vadovo galimai neteisėtų veiksmų, įgaliojimų viršijimo, be to, pati ieškovė nebesiekė tęsti sutartinių teisinių santykių, todėl teismas darė išvadą, kad atsakovė turėjo pagrindą nebepasitikėti ieškove ir abejoti jos sugebėjimu tinkamai įvykdyti įsipareigojimus ateityje.

3615.

37Nustatytos aplinkybės, teismo nuomone, leidžia pagrįstai spręsti, kad nagrinėjamu atveju nustatytas Sutarties terminų pažeidimas buvo esminis, todėl atsakovė turėjo pagrindą vienašališkai nutraukti Sutartį.

3816.

39Teismas atmetė kaip nepagrįstus ieškovės argumentus, kad atsakovė nesilaikė Sutarties nutraukimo prieš terminą tvarkos ar kad pranešimai yra neaiškūs, nesuprantami. Teismo nuomone, atsakovė tiek 2017 m. rugpjūčio 28 d. rašte, tiek 2017 m. spalio 10 d. rašte aiškiai, konkrečiai ir nedviprasmiškai buvo nurodžiusi, kad, neįvykdžius Sutarties iki 2017 m. spalio 28 d., Sutartis, vadovaujantis Sutarties 49.2 papunkčiu, bus nutraukta, o 2017 m. lapkričio 9 d. rašte Nr. 2E-2526 aiškiai informavo ieškovę, jog, vadovaujantis CK 6.217 straipsnio 5 dalimi ir Sutarties 49.2. papunkčiu, Sutartis nutraukta nuo 2017 m spalio 28 d.

40III.

41Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

4217.

43Apeliaciniame skunde ieškovė SIA „TILTS“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 7 d. sprendimą, priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos esminius argumentus:

4417.1.

45Pasisakydamas dėl papildomų darbų atlikimo įtakos Sutartyje numatytų rangos darbų vykdymui, teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, nes vadovavosi išimtinai tik atsakovės, kuri yra suinteresuota bylos baigtimi, darbuotojo M. J. (M. J.) teismo posėdžio metu duotais parodymais, dėl ko padarė nepagrįstą išvadą, kad papildomi darbai neturėjo jokios įtakos ieškovės pagal Sutartį turėtiems atlikti rangos darbams.

4617.2.

47Teismo išvada, kad Sutartis nuo 2017 m. rugpjūčio 10 d. nepasibaigė, nepagrįsta. Ieškovė 2017 m. balandžio 28 d. raštu Nr. 17/65 informavo atsakovę apie būtinybę atlikti papildomus darbus tam, kad būtų galima vykdyti Sutartyje numatytus rangos darbus. Kadangi po įspėjimo gavimo atsakovė neorganizavo papildomų darbų atlikimo, remdamasi CK 6.659 straipsnio 3 dalimi, ieškovė pagrįstai 2017 m. rugpjūčio 10 d. raštu atsisakė Sutarties dėl atsakovės atlikto Sutarties 11.4 papunkčio pažeidimo.

4817.3.

49Teismo išvada, kad Sutartis buvo pagrįstai vienašališkai atsakovės nutraukta dėl ieškovės neva padaryto esminio Sutarties pažeidimo, yra nepagrįsta, kadangi, padarydamas šią išvadą, teismas netinkamai vertino atsakovės raštus ir netinkamai taikė vienašališką sutarties nutraukimą reglamentuojančias teisės normas. Nutraukti galima tik galiojančią sutartį, todėl, nagrinėjamu atveju Sutarčiai pasibaigus 2017 m. rugpjūčio 10 d., Sutartis 2017 m. spalio 28 d. vienašališkai negalėjo būti nutraukta. Net ir nustačius, kad Sutartis 2017 m. rugpjūčio 10 d. nepasibaigė, teismas padarė klaidingą išvadą, jog Sutartis nutraukta 2017 m. spalio 28 d. Ieškovė nebuvo tinkamai įspėta apie Sutarties nutraukimą. Tiek 2017 m. rugpjūčio 28 d., tiek 2017 m. spalio 10 d. raštuose buvo tik nurodyta, kad Sutartis bus vienašališkai nutraukta, jeigu ji nebus įvykdyta per papildomą laiką, nenurodant aiškios Sutarties nutraukimo datos, o 2017 m. lapkričio 9 d. raštu atsakovė pranešė jau apie praeityje (2017 m. spalio 28 d.) įvykusį Sutarties nutraukimą, nenurodydama nė vieno ieškovės atlikto veiksmo (neveikimo), kuriuo būtų pažeista Sutartis.

5017.4.

51Priimdamas skundžiamą sprendimą, teismas pažeidė šalių lygiateisiškumo principą, o tai sudaro savarankišką pagrindą panaikinti sprendimą. Teismas vadovavosi išimtinai tik atsakovės darbuotojo teiktais parodymais. Be to, vertindamas ieškovės elgesio atitikimą apdairumo ir rūpestingumo standartams, teismas nepagrįstai nevertino atsakovės elgesio pasiūlymų teikimo metu atitikties apdairumo ir rūpestingumo standartams.

5218.

53Atsakovė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos atsiliepime į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo šiuos esminius argumentus:

5418.1.

55Teismas išsamiai išnagrinėjo bylos faktines aplinkybes ir aiškiai nurodė motyvus, kuriais remdamasis padarė išvadą, kad ieškovės atsisakymas nuo Sutarties CK 6.659 straipsnio 3 dalies pagrindu laikytinas nepagrįstu. Ieškovės minimi atsakovės darbuotojo parodymai nebuvo vienintelis, lemiantis teismo sprendimą, įrodymas. Minėti atsakovės darbuotojo parodymai tik papildomai pagrindė atsakovės poziciją, kuri buvo grindžiama viešojo pirkimo sutarties nuostatomis, ieškovės elgesiu teikiant pasiūlymą, ieškovės pateiktu techniniu pasiūlymu, projektuotojo raštu bei 2017 m. gegužės 24 d. ieškovės raštu, kuriuo ji patikino atsakovę, kad atliks visus Sutartyje numatytus darbus.

5618.2.

57Teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovės padarytas Sutarties vykdymo terminų pažeidimas buvo esminis Sutarties pažeidimas, dėl kurio atsakovė turėjo teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. Teismo išvados dėl atsakovės raštų, kuriais ieškovė buvo informuota apie Sutarties nutraukimą, aiškumo ir konkretumo taip pat vertintinos kaip pagrįstos. Tiek 2017 m. rugpjūčio 28 d. rašte, tiek 2017 m. spalio 10 d. rašte atsakovė buvo aiškiai nurodžiusi, kad neįvykdžius Sutarties iki 2017 m. spalio 28 d., vadovaujantis Sutarties 49.2 papunkčiu, Sutartis bus nutraukta. Analogiškai vertintini ir apeliantės teiginiai dėl 2017 m. lapkričio 9 d. rašto.

5818.3.

59Apeliantė nepagrįstai teigia, kad teismas nevertino atsakovės elgesio atitikties apdairumo ir rūpestingumo standartams. Teismas tai įvertino, sprendime nurodydamas, kad kiti byloje dalyvaujančių asmenų argumentai ir pateikti įrodymai neturi esminės reikšmės nagrinėjamai bylai.

6019.

61Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „URBAN LINE“ prašo ieškovės skundą tenkinti. Nurodo, kad atsakovė pirkimo dokumentuose turėjo aiškiai nurodyti, jog reikės atlikti papildomus darbus, tačiau pirkimo sąlygose nebuvo nurodyta apie spraustasienės egzistavimą ir būtinybę ją pašalinti, tai paaiškėjo tik projektavimo eigoje. Tas pats pasakytina ir apie prietilčio remontą. 2016 m. lapkričio 21 d. teikdama pasiūlymą, ieškovė objektyviai negalėjo numatyti būtinybės atlikti papildomus darbus, todėl negalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą tokių darbų atlikimo kainos. Atsakovei neatlikus papildomų darbų, nebuvo galima įvykdyti Sutarties, todėl ieškovė pagrįstai atsisakė Sutarties.

62Teisėjų kolegija

konstatuoja:

63IV.

64Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6520.

66Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis). Taigi teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniame skunde išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.

6721.

68Nagrinėjamu atveju apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais: pirma, teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles ir šalių lygiateisiškumo principą; antra, nepagrįsta teismo išvada, kad Sutartis nuo 2017 m. rugpjūčio 10 d. nepasibaigė; trečia, teismas netinkamai taikė vienašališką sutarties nutraukimą reglamentuojančias teisės normas, todėl padarė nepagrįstą išvadą, kad Sutartis pagrįstai buvo vienašališkai nutraukta. Toliau bus pasisakoma dėl šių skundo argumentų pagrįstumo. Dėl esminių faktinių bylos aplinkybių

6922.

70Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2016 m. lapkričio 7 d. Lietuvos automobilių kelių direkcija paskelbė viešąjį pirkimą „Pėsčiųjų ir dviračių tako valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 144 Jonava-Kėdainiai-Šeduva 43,911-44,232 km ruože projektavimas ir tiesimas“, pirkimo Nr. 180419. 2017 m. sausio 4 d. tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta pirkimo sutartis

71Nr. S-8 dėl pėsčiųjų ir dviračių tako valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 144 Jonava-Kėdainiai-Šeduva 43,911-44,232 km ruože tiesimo techninio projekto parengimo, statybos darbų atlikimo ir projekto vykdymo priežiūros statybos darbų vykdymo metu atlikimo (e. bylos t. 1, b. l. 224–236).

7223.

732017 m. balandžio 28 d. raštu Nr. 17/65 ieškovė kreipėsi į atsakovę su prašymu skubiai priimti reikalingus sprendimus dėl papildomų darbų ir informuoti, kada bus atlikti būtini telekomunikacijų, spraustasienės ir tilto darbai, tam, kad ieškovė galėtų tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, ir pranešė apie darbų sustabdymą. 2017 m. gegužės 10 d. rašte

74Nr. (10.7)2-2033 atsakovė nurodė, kad Pirkimo sąlygose nenumatytų darbų atlikimui bus skelbiamas atskiras viešojo pirkimo konkursas, o 2017 m. birželio 28 d. raštu Nr. (10.7)2-2822 atsakovė informavo ieškovę, kad sutinka pratęsti Sutartyje numatytą darbų atlikimo terminą vienam mėnesiui, taip pat pakartotinai nurodė, kad dėl nenumatytų darbų, kurie nepatenka į Sutarties objekto sudėtį, atsakovė spręs papildomai.

7524.

76Remdamasi CK 6.659 straipsnio 3 dalimi, ieškovė 2017 m. rugpjūčio 10 d. raštu atsisakė Sutarties dėl atsakovės atlikto Sutarties 11.4 papunkčio pažeidimo.

7725.

782017 m. rugpjūčio 28 d. raštu Nr. (12.5)2-3909 atsakovė nurodė, kad ieškovei nuo 2017 m. rugpjūčio 17 d. yra skaičiuojami delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną, taip pat nurodė, kad pagal CK 6.209 straipsnį ieškovei yra suteikiamas dviejų mėnesių papildomas terminas Sutarčiai įvykdyti ir įspėjo, kad, neįvykdžius Sutarties per nustatytą papildomą protingą terminą, Sutartis bus vienašališkai nutraukta. 2017 m. spalio 10 d. raštu Nr. (12.5) 2-4610 atsakovė pakartotinai įspėjo ieškovę, kad 2017 m. spalio 28 d. baigiasi papildomas terminas Sutarčiai įvykdyti ir įspėjo, kad, neįvykdžius Sutarties per nustatytą papildomą protingą terminą, Sutartis bus vienašališkai nutraukta. 2017 m. lapkričio 9 d. raštu Nr. 2E-2526 atsakovė informavo ieškovę, kad Sutartis, vadovaujantis jos 49.2 papunkčiu, nutraukta nuo 2017 m. spalio 28 d. dėl esminio jos pažeidimo. Dėl pirmosios instancijos teismo atlikto įrodymų tyrimo ir vertinimo

7926.

80Apeliantai skunde tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, nes vadovavosi išimtinai tik atsakovės, kuri yra suinteresuota bylos baigtimi, darbuotojo M. J. teismo posėdžio metu duotais parodymais, ir šalių lygiateisiškumo principą.

8127.

82Dėl įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių civilinio proceso teisės normų (CPK 176, 185 straipsniai) kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-87-969/2017, 47 punktas).

8328.

84Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 11 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-229-916/2017 23 punktą). Įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklės pagal įstatymą nereikalauja, kad visi prieštaravimai būtų pašalinti.

8529.

86Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju visapusiškai įvertino visus byloje esančius rašytinius įrodymus bei liudytojų parodymus. Pažymėtina, kad apeliantės minimi atsakovės darbuotojo parodymai nebuvo vienintelis, lemiantis teismo sprendimą, įrodymas. Minėti atsakovės darbuotojo parodymai tik papildomai pagrindė atsakovės poziciją, kuri buvo pagrįsta viešojo pirkimo sutarties nuostatomis, ieškovės elgesiu teikiant pasiūlymą bei į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais (ieškovės pateiktu techniniu pasiūlymu, projektuotojo raštu bei 2017 m. gegužės 24 d. ieškovės raštu, kuriuo ji patikino atsakovę, kad atliks visus Sutartyje numatytus darbus).

8730.

88Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju apeliantė iš esmės nesutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu įrodymų vertinimu ir skunde pateikia savo nuomonę dėl faktinių aplinkybių, siekdama, jog byloje esančių įrodymų pagrindu būtų padarytos kitokios išvados nei tai padarė pirmosios instancijos teismas. Tačiau atkreiptinas apeliantės dėmesys, kad vien tik ta aplinkybė, jog jos nurodytos aplinkybės nebuvo pripažintos įrodytomis, negali būti pakankamas pagrindas išvadai, kad buvo padarytas įrodymų vertinimo pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. rugsėjo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-390-687/2016, 29 punktas; 2019 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121-421/2019, 40 punktas).

8931.

90Nurodytų argumentų pagrindu atmestini kaip nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai dėl neva netinkamai pirmosios instancijos teismo atlikto įrodymų tyrimo ir vertinimo. Dėl ieškovės atsisakymo nuo Sutarties teistumo

9132.

92Apeliantė skunde tvirtina, kad pirmosios instancijos teismo išvada, jog Sutartis nuo 2017 m. rugpjūčio 10 d. nepasibaigė, nepagrįsta, kadangi ieškovė, remdamasi CK 6.659 straipsnio 3 dalimi, pagrįstai atsisakė Sutarties dėl atsakovės atlikto Sutarties 11.4 papunkčio, kuriame numatyta, jog atsakovė įsipareigoja nedelsiant pašalinti ieškovės įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jeigu jos priklauso nuo atsakovės valios, pažeidimo.

9333.

94Kaip žinoma, bendrasis civilinių teisinių santykių principas – sutarčių reikia laikytis (lot. pacta sunt servanda), įpareigoja sutarties šalis vykdyti abipusius įsipareigojimus, t. y. teisinių santykių dalyviai privalo vykdyti savo prievoles, pareigas, kurios nustatytos jų suderinta valia (sutartimi) (CK 6.200 ir 6.256 straipsniai), o CK 6.659 straipsnyje rangovui, kaip specialistui, nustatyta pareiga įspėti užsakovą apie konkrečias aplinkybes, keliančias grėsmę tinkamam sutarties įvykdymui.

9534.

96Nurodyto straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nustatyta, kad rangovas privalo nedelsdamas įspėti užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti darbą, kai užsakovo nurodymų dėl darbo atlikimo būdo laikymasis sudaro grėsmę atliekamo darbo tinkamumui ar tvirtumui arba yra kitų nuo rangovo nepriklausančių aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamo darbo tinkamumui, tvirtumui ar darbo saugumui. Rangovas, kuris neįspėja užsakovo apie šias aplinkybes, arba tęsia darbą nelaukdamas, kol užsakovo atsakymas bus gautas per sutartyje nustatytą terminą, o jeigu jis nenustatytas, – per protingą terminą, arba, jeigu neįvykdo laiku gautų užsakovo nurodymų, neturi teisės remtis CK 6.659 straipsnio 1 dalyje nurodytomis aplinkybėmis ir atsako už daikto trūkumus. Jei užsakovas nepaiso laiku padaryto ir pagrįsto rangovo įspėjimo apie nurodytas aplinkybes, sudarančias grėsmę atliekamo darbo tinkamumui ir jų nepašalina, rangovas turi teisę atsisakyti sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius (CK 6.659 straipsnio 3 dalis).

9735.

98Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad toks reglamentavimas užtikrina viešąjį interesą, kad užsakovo nurodymai ir kitos paaiškėjusios aplinkybės dėl darbo atlikimo būdo nekeltų grėsmės atliekamo darbo tinkamumui, tvirtumui ir saugumui, taip pat rangos sutarties šalių interesą, kad nė viena šalis nepatirtų žalos dėl atliktų darbų netinkamumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-3/2014).

9936.

100Kaip ir nurodė pirmosios instancijos teismas, remdamasis minėtomis CK nuostatomis, rangovas turi teisę atsisakyti sutarties tik tuo atveju, jeigu egzistuoja objektyvios nuo rangovo nepriklausančios aplinkybės, kurios trukdo tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus.

10137.

102Nagrinėjamu atveju apeliantė tvirtina, kad ji negalėjo atlikti Sutartyje numatytų darbų, kadangi buvo būtina atlikti papildomus, Sutartyje nenumatytus darbus, t. y. perkelti esamus elektroninius ryšius į kitą vietą, atlikti spraustasienės pašalinimo darbus, atlikti tilto remonto darbus.

10338.

104Įvertinus į bylą pateiktus rašytinius įrodymus, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neįžvelgia pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad minėtų darbų atlikimas nebuvo būtinas tam, jog ieškovė galėtų tinkamai įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, t. y. atlikti statybos rangos darbus. Kaip ir nurodė pirmosios instancijos teismas, tai patvirtina šios aplinkybės:

10538.1.

106iš į bylą pateikto techninio darbo projekto matyti, kad AB „Telia Lietuva“ 2017 m. liepos 12 d. suderino techninį darbo projektą, kuriame numatyta įrengti esamų telekomunikacijų apsaugą, jų neiškeliant iš tilto ir prietilčių konstrukcijų, šią aplinkybę patvirtino ir trečiasis asmuo UAB „URBAN LINE“ (e. bylos t. 2, b. l. 23, 24), o tai reiškia, jog, priešingai nei tvirtina apeliantė, poreikio perkelti esamus elektroninius ryšius į kitą vietą nebuvo;

10738.2.

108pirkimo dokumentų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 2 skyriuje „Specialūs reikalavimai projektavimui“ nurodyta, kad: „...kadangi tilto prieigose yra apie 2,0 m aukščio pylimai, turi būti numatyta ties kairiuoju tako kraštu atraminė sienelė, apie 73,8 m (trumpesnioji – apie 10,8 m, ilgesnioji – apie 63 m), sienutės numatomos kintamo aukščio – ilgesnioji nuo 1,91 m iki 3,75 m, trumpesnioji nuo 2,41 m iki 5.25 m. Abiejų sienučių geometrija L formos; atraminių sienučių privedimą prie esamo tilto krantinių būtina tikslinti atkasus atramų konstrukcijas...“. Prieš teikdama pasiūlymą, ieškovė turėjo pareigą elgtis apdairiai ir rūpestingai, t. y. privalėjo apžiūrėti objektą, įvertinti darbų kiekius ir sąnaudas bei pateikti pagrįstą pasiūlymą, kad būtų įvykdytos viešojo pirkimo užduotys ir tikslai. Teikdama pasiūlymą, pati ieškovė pažymėjo, jog sutinka su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visi mokami mokesčiai ir visos išlaidos, o siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Ieškovės 2017 m. liepos 31 d. pateiktame techniniame darbo projekte nurodyta, kad: „Projektavimo metu vykdant objekto natūrinę apžiūrą paaiškėjo, kad yra įrengtos atraminės sienutės ir įrengta dalis žemės sankasos.“. Iš pateiktų fotofiksacijų aiškiai matyti tiek įrengta betoninė atraminė sienutė, tiek virš žemės kyšanti laikina metalinė spraustasienė (e. bylos t. 2, b. l. 17–18). Be to, atkreiptinas dėmesys, kad ir ieškovės teikto techninio pasiūlymo aiškinamajame rašte buvo numatyta apsauginė pėsčiųjų tvorelė ant esamos atraminės sienutės (e. bylos t. 1, b. l. 99–100). Šios aplinkybės suponuoja išvadą, jog ieškovei buvo žinomi duomenys apie objektą, įskaitant ir tai, kad atraminė sienutė yra faktiškai įrengta, tačiau nebaigti su jos įrengimu susiję lydimieji darbai, t. y. laikinos spraustasienės pašalinimo darbai, o tai suponuoja išvadą, jog, rengdama techninį pasiūlymą, ieškovė privalėjo įvertinti esamos laikinai įrengtos spraustasienės pašalinimo darbus;

10938.3.

110pirkimo dokumentų 5 punkte nurodyta, kad pirkimo objektas – 0,292 km pėsčiųjų ir dviračių tako prieigos prie tilto per Dotnuvėlės upę, todėl akivaizdu, kad tilto remonto darbai nebuvo viešojo pirkimo, kurio metu sudaryta ginčo Sutartis, objektas, o tai reiškia, jog jie negalėjo turėti jokios įtakos sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Be to, į bylą nebuvo pateikta jokių įrodymų, patvirtinančių, kad egzistuoja faktinis poreikis apeliantės nurodomą tiltą remontuoti ir kad esama tilto būklė neleido ieškovei atlikti rangos darbų.

11139.

112Nurodytų argumentų pagrindu konstatuotina, kad apeliantės pozicija, jog be apeliantės nurodytų papildomų darbų nebuvo įmanoma nei pradėti, nei užbaigti Sutartyje numatytų rangos darbų, yra faktiškai nepagrįsta.

11340.

114Kaip nepagrįsti atmestini ir apeliantės argumentai, kad atsakovė neįvykdė savo įsipareigojimų, nors tiek 2017 m. gegužės 10 d., tiek 2017 m. birželio 28 d. raštuose pati informavo ieškovę, jog dėl nenumatytų darbų bus sprendžiama papildomai. Sutiktina su pirmosios instancijos teismu, kad ieškovė klaidingai interpretuoja minėtuose atsakovės raštuose pateiktą informaciją siedama ją su ginčijamos Sutarties vykdymu. Pažymėtina, kad tiek 2017 m. gegužės 10 d. rašte Nr. (10.7) 2-2033, tiek 2017 m. birželio 28 d. rašte Nr. (10.7) 2-2822 tik nurodoma, jog nenumatytų darbų atlikimui, kurie nepatenka į Sutarties objektą, bus skelbiamas atskiras viešasis pirkimas, tačiau tai, priešingai nei nurodo apeliantė, neturi jokios įtakos tarp šalių pasirašytos Sutarties vykdymui ir neatleidžia ieškovės nuo pareigos vykdyti sutartinius įsipareigojimus, kurių vykdymui, kaip jau konstatuota, nebuvo jokių kliūčių.

11541.

116Nurodytų argumentų pagrindu spręstina, kad ieškovė nepagrįstai atsisakė Sutarties CK 6.659 straipsnio 3 dalies pagrindu, dėl to nėra pagrindo ir išvadai, jog Sutartis pasibaigė 2017 m. rugpjūčio 10 d., todėl toliau pasisakytina dėl vienašališko Sutarties nutraukimo teisėtumo. Dėl vienašališko Sutarties nutraukimo dėl esminio jos pažeidimo

11742.

118Kaip matyti iš bylos duomenų, ieškovė ir atsakovė Sutartyje susitarė, kad darbai turi būti atlikti iki 2017 m. liepos 15 d. t. y. iki šio termino rangovas įsipareigojo parengti pėsčiųjų ir dviračio tako valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 144 Jonava-Kėdainiai – Šeduva 43,911 – 44,232 km ruože tiesimo techninį projektą, suderinti jį su visomis suinteresuotomis institucijomis, pagal suderintą ir Kelių direkcijos patvirtintą darbo projektą, atlikti numatytus statybos darbus, atlikti techninio darbo projekto vykdymo priežiūrą statybos darbų vykdymo metu (e. bylos t. 1, b. l. 224–236). 2017 m. birželio 28 d. raštu Nr. (10.7)2-2822 atsakovė informavo ieškovę, kad sutinka pratęsti Sutartyje numatytą darbų atlikimo terminą vienam mėnesiui (e. bylos t. 1, b. l. 118). Papildomu šalių rašytiniu susitarimu šis darbų atlikimo terminas perkeltas į 2017 m. rugpjūčio 15 d. (e. bylos t. 2, b. l. 15).

11943.

1202017 m. rugpjūčio 10 d. raštu Nr. 17/162 ieškovė informavo atsakovę, kad negali toliau tęsti Sutarties vykdymo, kadangi darbams atlikti yra būtina užtikrinti, jog lygiagrečiai būtų atliekami pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nenumatyti darbai, todėl Sutarties atsisako. 2017 m. rugpjūčio 28 d. raštu Nr. (12.5)2-3909, nesutiko su ieškovės atsisakymu nuo Sutarties, suteikė papildomai 2 mėnesių terminą Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir informavo ieškovę, jog, neįvykdžius Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų per nustatytą papildomą terminą, Sutartis bus vienašališkai nutraukta. Tai atsakovė pakartojo 2017 m. spalio 10 d. rašte Nr.(12.5)2-4610 ir 2017 m. lapkričio 9 d. rašte Nr. 2E-2526 (e. bylos t. 1, b. l. 212–214; 218). Be to, 2017 m. lapkričio 9 d. Nr. 2E-2526 atsakovė informavo ieškovę, kad, vadovaujantis CK 6.217 straipsnio 5 dalimi ir Sutarties 49.2 papunkčio nuostatomis, Sutartis nutraukta nuo 2017 m. spalio 28 d. Taigi, nagrinėjamu atveju atsakovė Lietuvos automobilių kelių direkcija aiškiai kaip esminį Sutarties nutraukimo pagrindą nurodė darbų pagal Sutartį ir šalių suderintą grafiką neužbaigimą.

12144.

122CK 6.217 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar ją netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Pagal šio straipsnio 2 dalį, nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, ar ne, turi būti atsižvelgiama į tai: 1) ar nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita šalis nenustatė ir negalėjo protingai nustatyti tokio rezultato; 2) ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminę reikšmę; 3) ar prievolė neįvykdyta tyčia ar dėl didelio neatsargumo; 4) ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje; 5) ar sutarties neįvykdžiusi šalis, kuri rengėsi įvykdyti ar vykdė sutartį, patirtų labai didelių nuostolių, jeigu sutartis būtų nutraukta.

12345.

124Nagrinėjamu atveju Sutarties 49.2 papunktyje šalys susitarė, kad užsakovas (atsakovė), įspėjęs prieš 30 kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu rangovas darbus vykdo nesilaikydamas nustatyto darbų grafiko arba darbus atlieka taip lėtai, kad juos baigti iki nustatyto termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima.

12546.

126Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad įstatyme ir sutartyje įtvirtinti vienašališko sutarties nutraukimo pagrindai yra alternatyvūs. Sutartyje ir įstatyme nustatytų vienašališko sutarties nutraukimo pagrindų taikymo skirtumas yra tas, kad teismas netikrina, ar sutartyje įtvirtintas sutarties nutraukimo pagrindas savo pobūdžiu atitinka CK 6.217 straipsnio 2 dalyje įtvirtintus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-244/2013; 2015 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-143-690/2015). Toks išaiškinimas reiškia, kad šalims įgyvendinant sutarčių laisvės principą (CK 6.156 straipsnio 1 dalis) susitarus, kokiais atvejais sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, pakanka nustatyti faktą, jog egzistavo nurodytas sutarties nutraukimo pagrindas (pagrindai), ir nereikia įrodinėti bei vertinti tokio pažeidimo sunkumo, prievolės neįvykdžiusios šalies kaltės ir jos formos ar kitų CK 6.217 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų kriterijų.

12747.

128Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovė topografinę nuotrauką, kurioje aiškiai pažymėtos ryšių linijos ir atraminė sienutė, turėjo 2016 m. gruodžio mėnesį, (e. bylos t. 2, b. l. 19–20), Sutartis sudaryta 2017 m. sausio 4 d., AB „Telia Lietuva“ projektavimo sąlygas išdavė 2017 m. vasario 22 d. (e. bylos t. 2, b .l. 21), o VšĮ „Plačiajuostis internetas“ projektavimo sąlygas išdavė 2017 m. balandžio 6 d. pagal ieškovės 2017 m. kovo 10 d. kreipimąsi (e. bylos t. 2, b. l. 22–23). Ieškovė į atsakovę dėl papildomų darbų atlikimo kreipėsi tik 2017 m. balandžio 28 d. (e. bylos t. 1, b. l. 105). Įvertinus minėtas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad ieškovė elgėsi pasyviai (dėl projektavimo sąlygų į telekomunikacijų bendrovę kreipėsi tik po kelių mėnesių po Sutarties sudarymo, atsakovės raginimus atlikti darbus, apsiribodama tik deklaratyviais teiginiais, kad neva negali atlikti statybos rangos darbų, kol lygiagrečiai nebus atliekami kiti Sutartyje nenumatyti darbai, ignoravo). Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų, ieškovė iki Sutarties nutraukimo, t. y. iki 2017 m. spalio 28 d., buvo parengusi tik techninio darbo projekto parengimo darbus, kiti Sutartyje numatyti darbai net nebuvo pradėti, todėl akivaizdu, kad egzistavo didžiulis atotrūkis tarp pažadėto prievolės įvykdymo termino ir faktinio tik dalies prievolės įvykdymo.

12948.

130Nurodytų argumentų pagrindu spręstina, kad nagrinėjamu atveju nustatytas Sutarties terminų pažeidimas buvo esminis, todėl atsakovė, vadovaudamasi Sutarties 49.2 papunkčiu, teisėtai ir pagrįstai vienašališkai nutraukė Sutartį.

13149.

132Ieškovė apeliaciniame skunde kelia klausimą ir dėl pranešimo apie Sutarties nutraukimą tinkamumo. Apeliantės teigimu, tiek 2017 m. rugpjūčio 28 d., tiek 2017 m. spalio 10 d. raštuose buvo tik nurodyta, kad Sutartis bus vienašališkai nutraukta, jeigu ji nebus įvykdyta per papildomą laiką, nenurodant aiškios Sutarties nutraukimo datos, o 2017 m. lapkričio 9 d. raštu atsakovė pranešė jau apie praeityje (2017 m. spalio 28 d.) įvykusį Sutarties nutraukimą. Apeliantės teigimu, toks informavimas apie vienašališką Sutarties nutraukimą negali būti laikomas tinkamu.

13350.

134CK 6.218 straipsnyje nustatyta vienašališko sutarties nutraukimo tvarka, t. y. nesikreipiant į teismą. Sprendžiant, ar toks sutarties nutraukimas yra teisėtas, be sutarties nutraukimo pagrindų egzistavimo, svarbu taip pat nustatyti, ar sutartis nutraukta nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. vasario 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-12-695/2019, 18 punktas). Šioje normoje nustatyta, kad apie sutarties nutraukimą privaloma iš anksto pranešti kitai šaliai per sutartyje nustatytą terminą, o jeigu sutartyje toks terminas nenurodytas, – prieš trisdešimt dienų. Taigi, ši taisyklė nustato du reikalavimus vienašaliam sutarties nutraukimui: 1) apie sutarties nutraukimą ne teismo tvarka būtina iš anksto pranešti sutartį iš esmės pažeidusiai šaliai; 2) nustatytas terminas, per kurį turi būti atliktas pranešimas apie sutarties nutraukimą.

13551.

136Nagrinėjamu atveju Sutarties 49 punkte numatyta, kad, įspėjęs prieš trisdešimt kalendorinių dienų, užsakovas gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius. Tiek 2017 m. rugpjūčio 28 d. rašte, tiek 2017 m. spalio 10 d. rašte atsakovė aiškiai, konkrečiai ir nedviprasmiškai nurodė, kad, neįvykdžius Sutarties iki 2017 m. spalio 28 d., Sutartis, vadovaujantis Sutarties 49.2 papunkčiu, bus nutraukta, o 2017 m. lapkričio 9 d. raštu Nr. 2E-2526 informavo ieškovę, jog, vadovaujantis CK 6.217 straipsnio 5 dalimi ir Sutarties 49.2. punkto nuostatomis, Sutartis nutraukta nuo 2017 m spalio 28 d.

13752.

138Pažymėtina, kad, sukakus sutartyje ar įstatyme nustatytam pranešimo apie sutarties nutraukimą terminui, atsiranda teisiniai padariniai – sutartis laikoma nutraukta, jos šalių daugiau nebesieja sutartiniai santykiai. Teisėjų kolegijos nuomone, iš pirmiau minėtų raštų turinio ieškovė negalėjo nesuprasti, kad, suėjus atsakovės nurodytam terminui (2017 m. spalio 28 d.), Sutartis bus nutraukta, todėl, nevykdydama sutartinių įsipareigojimų, apeliantė objektyviai negalėjo tikėtis kitokio rezultato nei kad vienašališkas Sutarties nutraukimas.

13953.

140Ieškovė buvo raginama pradėti statybos rangos darbus, suteikus papildomą laiką darbų atlikimui, jai buvo sudarytos visos sąlygos įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, ne kartą buvo įspėta apie Sutarties nutraukimą, tačiau Sutarties taip ir neįvykdė, todėl spręstina, kad atsakovė teisėtai ir pagrįstai pasinaudojo teise vienašališkai nutraukti Sutartį ir apie tokį sprendimą tinkamai informavo ieškovę. Dėl bylos procesinės baigties

14154.

142Taigi, pirmosios instancijos teismas nustatė ir ištyrė visas reikšmingas bylai aplinkybes bei tinkamai taikė tiek procesinės, tiek materialinės teisės normas. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, pažymėdama, kad teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą, o, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams, sutinka su visomis pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadomis bei motyvais. Pažymėtina, kad tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

14355.

144Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl apeliacinis skundas atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 7 d. sprendimas paliktinas nepakeistas. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

14556.

146Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

14757.

148Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad šiuo procesiniu sprendimu nuspręsta apeliacinį skundą atmesti, sprendžia, jog ieškovė neturi teisės į bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą, o duomenų apie atsakovės ir trečiojo asmens apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas nėra, todėl jų atlyginimo klausimas nespręstinas.

149Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 331 straipsniu,

Nutarė

150Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą,

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė SIA „TILTS“ ieškiniu prašė pripažinti, kad atsakovės... 8. 2.... 9. Ieškovė nurodė, kad 2016 m. lapkričio 7 d. Lietuvos automobilių kelių... 10. 3.... 11. Ieškovė nurodė, kad atsižvelgdama į tai, jog atsakovė neįvykdė savo... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. 4.... 15. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. sausio 7 d. sprendimu ieškinio netenkino.... 16. 5.... 17. Teismas sprendė, kad ieškovės argumentai dėl Sutarties pasibaigimo 2017 m.... 18. 6.... 19. Teismas nurodė, kad, remiantis CK 6.659 straipsnio 1 ir 3 dalies nuostatomis,... 20. 7.... 21. Įvertinęs pačios ieškovės į bylą pateiktą techninio darbo projektą,... 22. 8.... 23. Teismas nesutiko ir su ieškovės teiginiais, kad atsakovė neįvykdė savo... 24. 9.... 25. Teismas pažymėjo, kad, net ir pasitvirtinus būtinybei atlikti papildomus... 26. 10.... 27. Kaip nepagrįstus teismas vertino ir ieškovės teiginius, kad atsakovė į jos... 28. 11.... 29. Teismas nustatė, kad atsakovė kaip esminį Sutarties nutraukimo pagrindą... 30. 12.... 31. Įvertinęs tai, kad iki Sutarties nutraukimo, t .y. iki 2017 m. spalio 28 d.,... 32. 13.... 33. Teismas pažymėjo, kad krašto kelių priežiūra ir remontas yra finansuojama... 34. 14.... 35. Teismas nurodė, kad ieškovė elgėsi pasyviai, dėl projektavimo sąlygų į... 36. 15.... 37. Nustatytos aplinkybės, teismo nuomone, leidžia pagrįstai spręsti, kad... 38. 16.... 39. Teismas atmetė kaip nepagrįstus ieškovės argumentus, kad atsakovė... 40. III.... 41. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 42. 17.... 43. Apeliaciniame skunde ieškovė SIA „TILTS“ prašo panaikinti Vilniaus... 44. 17.1.... 45. Pasisakydamas dėl papildomų darbų atlikimo įtakos Sutartyje numatytų... 46. 17.2.... 47. Teismo išvada, kad Sutartis nuo 2017 m. rugpjūčio 10 d. nepasibaigė,... 48. 17.3.... 49. Teismo išvada, kad Sutartis buvo pagrįstai vienašališkai atsakovės... 50. 17.4.... 51. Priimdamas skundžiamą sprendimą, teismas pažeidė šalių lygiateisiškumo... 52. 18.... 53. Atsakovė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos... 54. 18.1.... 55. Teismas išsamiai išnagrinėjo bylos faktines aplinkybes ir aiškiai nurodė... 56. 18.2.... 57. Teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovės padarytas Sutarties vykdymo... 58. 18.3.... 59. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad teismas nevertino atsakovės elgesio... 60. 19.... 61. Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „URBAN LINE“ prašo... 62. Teisėjų kolegija... 63. IV.... 64. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 65. 20.... 66. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 67. 21.... 68. Nagrinėjamu atveju apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais... 69. 22.... 70. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2016 m. lapkričio 7 d. Lietuvos... 71. Nr. S-8 dėl pėsčiųjų ir dviračių tako valstybinės reikšmės krašto... 72. 23.... 73. 2017 m. balandžio 28 d. raštu Nr. 17/65 ieškovė kreipėsi į atsakovę su... 74. Nr. (10.7)2-2033 atsakovė nurodė, kad Pirkimo sąlygose nenumatytų darbų... 75. 24.... 76. Remdamasi CK 6.659 straipsnio 3 dalimi, ieškovė 2017 m. rugpjūčio 10 d.... 77. 25.... 78. 2017 m. rugpjūčio 28 d. raštu Nr. (12.5)2-3909 atsakovė nurodė, kad... 79. 26.... 80. Apeliantai skunde tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė... 81. 27.... 82. Dėl įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių civilinio... 83. 28.... 84. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet... 85. 29.... 86. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios... 87. 30.... 88. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju apeliantė iš esmės... 89. 31.... 90. Nurodytų argumentų pagrindu atmestini kaip nepagrįsti apeliacinio skundo... 91. 32.... 92. Apeliantė skunde tvirtina, kad pirmosios instancijos teismo išvada, jog... 93. 33.... 94. Kaip žinoma, bendrasis civilinių teisinių santykių principas – sutarčių... 95. 34.... 96. Nurodyto straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nustatyta, kad rangovas privalo... 97. 35.... 98. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad toks reglamentavimas užtikrina... 99. 36.... 100. Kaip ir nurodė pirmosios instancijos teismas, remdamasis minėtomis CK... 101. 37.... 102. Nagrinėjamu atveju apeliantė tvirtina, kad ji negalėjo atlikti Sutartyje... 103. 38.... 104. Įvertinus į bylą pateiktus rašytinius įrodymus, apeliacinės instancijos... 105. 38.1.... 106. iš į bylą pateikto techninio darbo projekto matyti, kad AB „Telia... 107. 38.2.... 108. pirkimo dokumentų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 2 skyriuje... 109. 38.3.... 110. pirkimo dokumentų 5 punkte nurodyta, kad pirkimo objektas – 0,292 km... 111. 39.... 112. Nurodytų argumentų pagrindu konstatuotina, kad apeliantės pozicija, jog be... 113. 40.... 114. Kaip nepagrįsti atmestini ir apeliantės argumentai, kad atsakovė neįvykdė... 115. 41.... 116. Nurodytų argumentų pagrindu spręstina, kad ieškovė nepagrįstai atsisakė... 117. 42.... 118. Kaip matyti iš bylos duomenų, ieškovė ir atsakovė Sutartyje susitarė, kad... 119. 43.... 120. 2017 m. rugpjūčio 10 d. raštu Nr. 17/162 ieškovė informavo atsakovę, kad... 121. 44.... 122. CK 6.217 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalis gali nutraukti sutartį,... 123. 45.... 124. Nagrinėjamu atveju Sutarties 49.2 papunktyje šalys susitarė, kad užsakovas... 125. 46.... 126. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad įstatyme ir sutartyje įtvirtinti... 127. 47.... 128. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovė topografinę nuotrauką, kurioje... 129. 48.... 130. Nurodytų argumentų pagrindu spręstina, kad nagrinėjamu atveju nustatytas... 131. 49.... 132. Ieškovė apeliaciniame skunde kelia klausimą ir dėl pranešimo apie... 133. 50.... 134. CK 6.218 straipsnyje nustatyta vienašališko sutarties nutraukimo tvarka, t.... 135. 51.... 136. Nagrinėjamu atveju Sutarties 49 punkte numatyta, kad, įspėjęs prieš... 137. 52.... 138. Pažymėtina, kad, sukakus sutartyje ar įstatyme nustatytam pranešimo apie... 139. 53.... 140. Ieškovė buvo raginama pradėti statybos rangos darbus, suteikus papildomą... 141. 54.... 142. Taigi, pirmosios instancijos teismas nustatė ir ištyrė visas reikšmingas... 143. 55.... 144. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad apeliacinio skundo... 145. 56.... 146. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 147. 57.... 148. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad šiuo procesiniu... 149. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 150. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą,...