Byla e2S-257-258/2018
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Virginija Meškauskienė, išieškotojas akcinė bendrovė Nordea Bank

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Kisielienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų M. G. ir E. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 20 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjų M. G. ir E. G. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Virginija Meškauskienė, išieškotojas akcinė bendrovė Nordea Bank.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėjai M. G. ir E. G. padavė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašė atidėti buto, esančio adresu ( - ), Vilniuje, vertinimo atlikimo ir/ar kitus realizavimo veiksmus iki tol, kol vykdomojoje byloje bus išspręstas klausimas dėl žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Vilniuje, vertės ir/ar realizavimo klausimas; tuo atveju, jeigu bus sprendžiamas klausimas dėl buto, esančio ( - ), Vilniuje, apžiūros, tai patekimą į butą privalomai suderinti su skolininku M. G.. Nurodo, kad skolininkai iš artimų giminaičių sužinojo apie Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 2 d. priimtą nutartį, kuria leista antstolei įeiti į skolininkams nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas – butą ( - ), Vilniuje. Tik iš minėtos nutarties skolininkai sužinojo, jog minėtam butui įvertinti 2016 m. rugsėjo 26 d. yra paskirta ekspertizė, pavedant ją atlikti uždarajai akcinei bendrovei „Ober-Haus“. Pareiškėjai nurodo, kad antstolės Virginijos Meškauskienės žinioje esančioje vykdomojoje byloje atliekamas išieškojimas dėl skolininko prievolės, užtikrintos kelių objektų hipoteka, t. y. buto, esančio adresu ( - ), Vilniuje, ir žemės sklypo, esančio ( - ), Vilniuje. Išieškotojas yra išreiškęs poziciją, kad žemės sklypo ( - ), Vilniuje, vertės užtenka skolininko prievolėms padengti, todėl pareiškėjai laiko, kad neracionalu ir neprotinga atlikti kito turto – buto ( - ), Vilniuje, vertinimo veiksmus. Todėl antstolio veiksmai, atliekant minėto buto vertinimo veiksmus neatitinka ekonomiškumo principo, nes bus be pagrindo patirtos turto vertinimo išlaidos. Pareiškėjai taip pat nurodo, kad antstolė nesiėmė visų įstatyme numatytų priemonių informuoti skolininkus apie paskirtą buto vertinimo ekspertizę ar pageidavimą sudaryti sąlygas apžiūrėti butą, skolininkai antstolės pranešimų nėra gavę. Antstolė nesiuntė pranešimų įstatyme numatytais darbo vietos adresais, apie ką konstatuota ir Vilniaus miesto apylinkės teismo ankstesnėje 2017 m. vasario 15 d. nutartyje. Todėl pareiškėjai laiko, kad buto apžiūros veiksmai turi būti atliekami privalomai iš anksto suderinus su skolininku.
 2. Antstolė su skundu nesutiko ir nurodė, kad atliko savo pareigą informuoti skolininkus apie atliekamus vykdymo veiksmus; visi procesiniai dokumentai buvo siunčiami skolininkų deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ( - ), Vilnius, ir ( - ), Vilnius, tačiau registruota siunta siunčiamų dokumentų skolininkai pašte neatsiėmė. Jokio kito adreso skolininkai nenurodė, tame tarpe ir skunde dėl antstolio veiksmų. Procesiniai dokumentai skolininkams taip pat buvo siunčiami ir elektroniniu paštu, antstolė nuvyko ir įkeisto buto adresu, kur buvo paliktas pranešimas skolininkams dėl sąlygų apžiūrėti areštuotą turtą sudarymo. Pirminiai vykdymo proceso dokumentai buvo siunčiami ir skolininkų darbovietės adresu, kur jų taip pat niekas nepriėmė. Be to, turto vertintojas taip pat ne kartą bandė susisiekti su skolininkais, tačiau skolininkai nebendradarbiavo nei su antstole, nei su turto vertintoju. Antstolė nurodo, kad ekspertizės skyrimas, siekiant įvertinti areštuotą turtą, yra antstolio pareiga, todėl tai nepažeidžia nei išieškotojo, nei skolininko interesų, nei teisės normų, reglamentuojančių išieškojimą iš įkeisto turto. Juo labiau, kad žemės sklypas ( - ), Vilniuje, įkeistas svetimo daikto hipoteka, o išieškojimo iš tokio turto ypatumus nustato įstatymas. Įstatymai detaliai reglamentuoja vykdymo veiksmų sustabdymo pagrindus, o nagrinėjamu atveju nėra nei vieno įstatymo nustatyto pagrindo vykdymo veiksmų sustabdymui. Antstolei nėra pateikta ir teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuria antstolė būtų įpareigota sustabdyti ar atidėti atitinkamus vykdymo veiksmus.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 liepos 20 d. nutartimi pareiškėjų skundą dėl antstolės veiksmų atmetė.
 2. Teismas nurodė, kad vykdomosios bylos 0015/16/01388 medžiaga patvirtina, kad antstolė vykdymo procese priimtus procesinius dokumentus skolininkams siuntė tiek jų deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, įkeisto turto adresu, registruota ir neregistruota pašto siunta, taip pat pačių skolininkų antstolei nurodytai elektroninio pašto adresais. Antstolės Virginijos Meškauskienės 2017 m. kovo 8 d. aktas Nr. 50 15 2017 03 08 1388/16-111 (b.l. 139-140, vykdomoji byla Nr. 0015/16/01388) ir 2017 m. kovo 9 d. aktas Nr. 50 15 2017 03 09 188/16-1 (b.l. 141, vykdomoji byla Nr. 0015/16/01388) patvirtina, jog antstolė 2017 m. kovo 8 d. ir 2017 m. kovo 9 d. buvo nuvykusi adresu ( - ), Vilniuje, tačiau patekti į gyvenamąsias patalpas nebuvo galimybės. Į antstolės paliktą 2017 m. kovo 8 d. pranešimą skolininkai neatsiliepė, nei su turto vertintoja, nei su antstole nesusisiekė. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2VP-18627-608/2017 konstatuota, kad antstolė yra išnaudojusi visas vykdymo procese numatytas priemones patekti į skolininko gyvenamąsias patalpas.
 3. Teismas pažymėjo, kad skolininkų argumentai, jog antstolė nesiėmė visų įstatyme numatytų priemonių informuoti skolininkus apie paskirtą buto vertinimo ekspertizę ar pageidavimą sudaryti sąlygas apžiūrėti butą, skolininkai antstolės pranešimų nėra gavę, neįtakoja skundžiamų antstolės veiksmų teisėtumo, nes iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, jog skolininkas nevykdė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 644 str. 2 d. numatytos pareigos pranešti antstoliui apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą, o deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ( - ), Vilniuje, ir paties skolininko antstolei adresuotuose procesiniuose dokumentuose nurodytos gyvenamosios vietos ir įkeisto turto adresu ( - ), Vilniuje, neužtikrino procesinių dokumentų priėmimo, nesidomėjo vykdomosios bylos eiga.
 4. Teismas konstatavo, kad skolininkų argumentas, jog žemės sklypo, esančio ( - ), Vilniuje, vertės visiškai užtenka išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti nepagrįstas ir neįrodytas, pareiškėjai nepateikė įrodymų, patvirtinančių tokias jų nurodytas aplinkybes. Be to, šis žemės sklypas skolininkams nuosavybės teise nepriklauso.
 5. Teismas taip pat konstatavo, kad pareiškėjai nenurodė ir neįrodė nei vieno iš CPK 636 str. numatytų privalomųjų ar 627 str. numatytų fakultatyvinių vykdymo veiksmų sustabdymo pagrindų. Pareiškėjų nurodyta aplinkybė, jog yra išieškoma ir iš kito įkeisto turto, nesudaro nei vieno iš minėtose teisės normose numatytų vykdymo veiksmų sustabdymo pagrindų. Todėl antstolės atsisakymas stabdyti išieškojimą iš buto ( - ), Vilniuje, yra teisėtas ir pagrįstas.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Atskiruoju skundu apeliantai (pareiškėjai) prašo panaikinti 2017-07-20 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės - sustabdyti buto ir 238/1400 dalies žemės sklypo, esančių ( - ), Vilniuje turto vertinimo atlikimo ir/ar kitus realizavimo veiksmus iki vykdomosiose bylose Nr. 0015/16/01388; 0015/16/01390; 0015/16/01387 bus išspręsti klausimai dėl žemės sklypo, esančio ( - ), Vilniuje, vertės ir/ar realizavimo; išreikalauti iš antstolės Virginijos Meškauskienės, Antstolių Virginijos Meškauskienės ir I. G. kontoros informaciją apie vykdomosios byloje Nr. 0015/16/01390; 0015/16/01387 atliekamus žemės sklypo, esančio ( - ), Vilniuje, vertės nustatymo veiksmus, ar nustatytą žemės sklypo vertę. Atskirąjį skundą grindžia argumentais:

68.1. Priešingai nei nustatyta skundžiamojoje nutartyje, Žemės sklypo hipoteka yra užtikrintas ir prievolės vykdymas vykdomojoje byloje, todėl aplinkybės dėl išieškojimo vykdymo iš Žemės sklypo yra aktualios ir svarbios ne tik vykdomosiose bylose Nr. 0015/16/01390 bei Nr. 0015/16/01387, bet ir šioje vykdomojoje byloje.

78.2. Skundžiamojoje nutartyje nurodoma, kad CPK 662 straipsnio 5 dalis numato, kad CPK 664 ir 665 straipsnių reikalavimai dėl išieškojimo eilės tvarkos netaikomi, jeigu išieškoma iš įkeisto turto, tačiau neatsižvelgiama, kad šios teisės normos nereglamentuoja atvejų, kuomet ieškojimas yra vykdomas iš kelių skirtingų įkeistų nekilnojamojo turto objektų, kurių tik vieno objekto vertės pakanka išieškojimo sumai padengti.

88.3. Skundžiamoje nutartyje visiškai nepagrįstai nurodoma, kad skolininkai nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad Žemės sklypo vertės visiškai pakankam išieškotinai sumai padengti. Tokios teismo išvados nepagrįstumą patvirtina ir tai, kad nutartyje yra nurodoma, kad dėl Žemės sklypo vertės vyksta teisminiai ginčai (civ. byla Nr. 2YT-23453-934/2017), tačiau visiškai neanalizuojamos ginčo aplinkybės. Išieškotojas (AB Nordea Bank) pateikė antstolei skundą vykdomojoje byloje Nr. 0015/16/01390, kuriame ginčijo antstolės nustatytą Žemės sklypo rinkos vertę – 340.000 EUR. Išieškotojas su skundu pateikė duomenis, kad žemės sklypo vertė turėtų būti ne mažesnė nei 1.115.000 EUR.

98.4. Teismas vertino tik tai, ar antstolio patvarkymo priėmimo metu buvo CPK 626 straipsnyje nustatyti privalomieji ir CPK 627 straipsnyje nustatyti fakultatyvieji pagrindai vykdomosios bylos sustabdymui. Skolininkai pateikdami skundą siekė savo teisėtų ir proporcingų interesų apsaugos, t.y. kad nebūtų vykdomas išieškojimas iš įkeisto buto, kuomet yra duomenų, kad vien įkeisto Žemės sklypo vertės pakanka visoms išieškojimo sumoms padengti.

108.5. Buto vertės nustatymo ir realizavimo veiksmų sustabdymas būtų proporcingas ir išieškotojo atžvilgiu, nes buto hipoteka, sustabdžius konkrečius vykdymo veiksmus, nepasibaigia, todėl jei Žemės sklypo vertės nepakaks išieškotinai sumai padengti, tokiu atveju išieškojimas galės būti nukreipiamas į butą.

119. Antstolė prašo pareiškėjų M. G. ir E. G. atskirojo skundo dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-07-20 nutarties netenkinti.

129.1. Apeliantų nurodomas žemės sklypas ( - ), Vilniuje, yra įkeistas svetimo daikto hipoteka (LR CK 4.195 str.), ir priešingai nei nurodo apeliantai, išieškojimo iš tokio turto ypatumai labai aiškiai ir nedviprasmiškai reglamentuojami įstatymo normų. Tad atskirajame skunde dėstomi teiginiai apie CPK 664 str. 5 d. nuostatų taikymą pagal analogiją yra visiškai nepagrįsti.

139.2. CPK 662 str., reglamentuojantis išieškojimo iš skolininko pajamų ar turto eilės tvarką taip pat aiškiai įtvirtina, jog reikalavimai dėl išieškojimo eilės tvarkos netaikomi, jeigu išieškoma iš įkeisto turto. LR CPK 663 str. įtvirtinantis apribojimus, taikomus išieškant iš fizinio asmens turto taip pat aiškiai nurodo, jog šiame straipsnyje nustatyti apribojimai netaikomi išieškant iš įkeisto turto. CPK 664 str. vienareikšmiškai įtvirtina, jog iš hipotekos ir įkeisto turto, jeigu išieškoma hipotekos kreditoriaus ar įkaito turėtojo naudai, išieškoma pirmąja eile.

149.3. Ekspertizės skyrimas, siekiant įvertinti areštuojamą turtą, yra įstatymo leidėjo įtvirtinta galimybė antstoliui bendradarbiauti su specialių turto vertinimui reikalingų žinių turinčiu asmeniu, kurio pagalba būtų galima kvalifikuotai nustatyti areštuoto turto rinkos vertę. Taigi ekspertizės skyrimas bei įkeisto turto rinkos vertės nustatymas niekaip nepažeidžia nei skolininkų teisių ar teisėtų interesų, nei teisės normų, reglamentuojančių išieškojimą iš įkeisto turto.

159.4. Įstatymai labai detaliai įtvirtina vykdymo veiksmų sustabdymo pagrindus, taigi procesiniai veiksmai gali būti atidedami/stabdomi tik esant įstatyminiam pagrindui. Buto vertės nustatymo ir realizavimo veiksmų sustabdymas būtų proporcingas ir išieškotojo atžvilgiu, kadangi išieškotojas vykdymo procese nėra pateikęs jokio prašymo stabdyti buto vertės nustatymo procedūrą ar jo realizavimo veiksmus.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas netenkinamas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.
 2. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą bei įvertinęs atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, susijusias su vykdomosios bylos sustabdymo institutu, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai panaikinti skundžiamą teismo nutartį prielaidų nesudaro.
 3. Byloje nustatyta, kad antstolė Virginija Meškauskeinė vykdo Vilniaus miesto 19-tojo notarų biuro 2016 m. birželio 21 d. išduotą vykdomąjį įrašą Nr. MK-5100 dėl 33944,81 EUR skolos ir 16 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkų E. G. ir M. G. išieškotojo akcinės bendrovės Nordea Bank naudai, nukreipiant išieškojimą į pagal sutartinės hipotekos sandorį įkeistą turtą – butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), Vilniuje, ir 238/1400 dalis 0,144 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ).
 4. Apeliantai prašė atidėti buto, esančio adresu ( - ), Vilniuje, vertinimo atlikimo ir/ar kitus realizavimo veiksmus iki tol, kol vykdomojoje byloje bus išspręstas klausimas dėl žemės sklypo, esančio ( - ), Vilniuje, vertės ir/ar realizavimo klausimas. Savo prašymą grindė tuo, kad vykdomojoje byloje yra atliekamas išieškojimas dėl kelių objektų įkeistų hipoteka išieškojimo. Šiuo metu vyksta ginčas dėl žemės sklypo vertės nustatymo. Nustačius, kad žemės sklypo vertė yra pakankama skolininkų įsiskolinimui padengti, išieškojimas iš buto nebus reikalingas, todėl apeliantų nuomone, ir buto vertinimas gali būti nereikalingas. Tuo pagrindu ir prašė antstolės atidėti vykdymo veiksmus, kol bus nustatyta žemės sklypo, esančio ( - ), Vilniuje, vertė.
 5. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.194 str. 2 d. pardavus jungtine hipoteka įkeistus daiktus viešose varžytynėse, skola išieškoma iš visų parduotų daiktų vienu metu, o parduoti galima tik tiek, kiek reikia kreditoriaus reikalavimui patenkinti.
 6. Pagal nustatytą reglamentavimą, nustačius, kad antstolė parduoda kelis nekilnojamojo turto objektus, nors kreditoriaus reikalavimui patenkinti pakanka vieno iš jų, tokie jos veiksmai galėtų būti laikomi neteisėtais. Tačiau vertinant antstolės veiksmų teisėtumą nagrinėjamoje byloje, svarbi aplinkybė, ta kad antstolė šioje byloje (vykdomoji byla 0015/16/01388) vykdo išieškojimą pagal Vilniaus miesto 19-tojo notaro išduotą vykdomąjį raštą dėl 336 944 Eur išieškojimo iš hipotekos lakšte Nr. 01//1/2007/0015938 įkeisto turto (buto, esančio ( - ), Vilniuje, ir 238/1400 dalis 0,144 ha ploto žemės sklypo, esančio ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - )). Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta (civilinė byla Nr. e2YT-24886-933/2017), kad apeliantų nurodomas sklypas, esantis ( - ), Vilniuje, yra įkeistas svetimo turto hipoteka ir išieškomas kitoje antstolės vykdomojoje byloje Nr. 0015/16/01390 dėl 533 893,05 Eur + 16 proc. delspinigių išieškojimo pagal hipotekos lakštą Nr. 01120070008534, kurioje skolininkai yra R. J. ir A. J., o subsidiarūs skolininkai ir įkaito davėjai yra apeliantai. Žemės sklypo, esančio ( - ), Vilniuje, vertė dar nėra žinoma ir ar jos pakaks kreditoriaus reikalavimams (533 893 Eur skolai ir delpsinigiams) patenkinti. Tuo tarpu šioje byloje antstolės išieškoma skola yra 327 587,59 Eur ir išieškojimas vykdomas iš konkretaus hipotekos lakšte Nr. 01//1/2007/0015938 išieškotojo naudai įkeisto turto. Taigi, kaip matyti iš vykdomosios bylos duomenų, antstolė priėmusi vykdomąjį dokumentą vykdymui, atliko visus su išieškojimo procedūra susijusius veiksmus, tame tarpe ir ėmėsi veiksmų nustatinėti išieškotojui įkeisto turto vertę. Sutiktina su antstolės argumentais, kad kitose antstolės vykdomose bylose dėl įkeisto žemės sklypo ( - ), Vilniuje, vertės nustatymo vykstantys procesai niekaip neįtakoja išieškojimo iš apeliantams nuosavybės teise priklausančio turto šioje byloje. Šių nustatytų aplinkybių pagrindu apeliacinės instancijos teismas netenkina prašymo išreikalauti iš antstolės Virginijos Meškauskienės, informaciją apie vykdomosios byloje Nr. 0015/16/01390; 0015/16/01387 atliekamus žemės sklypo, esančio ( - ), Vilniuje, vertės nustatymo veiksmus.
 7. CPK 625 straipsnio 1 dalyje numatyta vykdymo veiksmų atidėjimo ar vykdomosios bylos sustabdymo tvarka. Antstolis gali sustabdyti vykdomąją bylą ar atidėti vykdymo veiksmus savo iniciatyva arba vykdymo proceso dalyvių prašymu, priimdamas patvarkymą. Šia norma antstoliui suteikta diskrecijos teisė spręsti dėl vykdomosios bylos sustabdymo ar atidėjimo būtinumo. Vykdomosios bylos sustabdymas pagal diskrecijos teisės suteikimą antstoliui spręsti dėl vykdymo veiksmų sustabdymo reikalingumo skirstomas į dvi rūšis – privalomą (CPK 626 straipsnis) ir fakultatyvųjį (CPK 627 straipsnis). Nustačius CPK 626 straipsnyje įtvirtintus vykdomosios bylos sustabdymo pagrindus, antstolis privalo sustabdyti vykdomąją bylą. CPK 627 straipsnyje numatyti bylos sustabdymo pagrindai yra ne imperatyvaus pobūdžio, bet suteikiantys teisę antstoliui pačiam nuspręsti dėl vykdymo veiksmų sustabdymo ar atidėjimo reikalingumo. Šiuo atveju įstatymas nenumato pagrindo antstolei atidėti vykdymo veiksmus dėl to, kad nėra atlikta kitoje vykdomojoje byloje, kurioje apeliantai yra įkaito davėjai, hipoteka įkeisto turto vertės nustatymo ekspertizė. Atsižvelgiant į tai, antstolės atsisakymas atidėti buto vertės nustatymo procedūrą iki bus nustatyta žemės sklypo vertė, laikytinas pagrįstu.
 8. Esant išvardintoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad atskirajame skunde nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą pirmos instancijos nutartį. Todėl atskirasis skundas atmetamas, paliekant Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 20 d. nutartį nepakeistą.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

19Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai