Byla 2-7166-585/2011

1Vilniaus apygardos teismo teisejas Vytautas Zelianka, išnagrinejes P. V., A. G., R. V. ir kt. ieškinio atsakovams UAB „Leander LTU“ , Palangos miesto savivaldybes administracijai ir Klaipedos apskrities priešgaisrines gelbejimo valdybos Palangos priešgaisrinei gelbejimo tarnybai priemimo klausima,

2n u s t a t e :

3Ieškovai pareiške ieškini atsakovams, reikalaudami priteisti iš solidariais nurodomu atsakovu viso 151000 Lt.

4Ieškovai nurode, kad reikalavimai atsakovui UAB „Leander LTU“ ir reikalavimai likusiems atsakovams turi buti nagrinejami vienoje byloje, nustacius ginco vyraujanti civiliniu teisiniu santykiu pobudi.

5Teismas nesutinka su tokiu gincu teisminguma nustatanciu teises aktu aiškinimu. Atsakovu Palangos miesto savivaldybes administracijos ir Klaipedos apskrities priešgaisrines gelbejimo valdybos Palangos priešgaisrinei gelbejimo tarnybos atsakomybe del žalos padarymo ieškovai grindžia šiu atsakovu savo pareigu viešojo administravimo srityje nevykdymu, todel toks gincas turi akivaizdu administracini pobudi ir turi buti nagrinejamas administraciniame teisme, Administraciniu bylu teisenos istatyme nustatyta tvarka, bet nenagrinetas civilinio proceso tvarka (CPK 22str.1d.). Todel ieškini, pareikšta šiems atsakovams, atsisakoma priimti kaip nenagrinetina bendrosios kompetencijos teisme (CPK 137str.2d.1p.). Ieškovu reikalaujamas atsakovu atsakomybes solidarumas savaime nedaro administracinio ginco nagrinetinu bendrosios kompetencijos teisme, o bylu nagrinejimas atskirai specializuotame ir bendrosios kompetencijos teisme savaime nedaro negalimu atsakovu solidarines atsakomybes nustatyma.

6Visas civilines bylas pirma instancija nagrineja apylinkes teismai, išskyrus bylas, nurodytas CPK 27, 28 straipsniuose (CPK 36str.1d.). Apygardos teismui kaip pirmosios instancijos teismui teismingos bylos tik atskirais, istatyme nurodomais atvejais – pvz. civilines bylos kuriose ieškinio suma didesne kaip vienas šimtas tukstanciu litu (CPK 27str.1p.).

7Ieškinio suma nustatoma pagal išieškoma suma (CPK 85str.1d.1p.).

8Ieškinio suma nustatoma pagal bendra visu reikalavimu suma, jeigu pareikšti keli savarankiški reikalavimai (CPK 85str.1d.10p.).

9Ieškovai pareiške ieškini, sudaryta iš atskiru savarankišku reikalavimu.

10Kiekvienas iš pareikštuju reikalavimu yra savarankiškas ir gali buti nagrinejamas teisme atskiroje civilineje byloje.

11Lietuvos Aukšciausiasis Teismas nutartyje civilineje byloje Nr.3K-3-26/2009 aiškindamas CPK 85str.1d.10p. nuostatas, konstatavo, kad istatyme, nustatant ieškovams teise sujungti susijusius reikalavimus viename ieškinyje, nenustatyta jokiu lengvatu, susijusiu su žyminio mokescio už paduodama ieškini sumokejimu. Del to tuo atveju, kai ieškinyje yra sujungiami keli savarankiški, nors ir tapataus pobudžio bei dydžio, reikalavimai (arba ju grupe), sprendžiant žyminio mokescio už paduodama ieškini apskaiciavimo klausima, del kiekvieno reikalavimo (ar ju grupes) žyminis mokestis apskaiciuotinas atskirai.

12Nors minimoje civilineje byloje teismas konstatavo, kad sujungus savarankiškus turtinius reikalavimus, rušinis teismingumas nustatomas pagal bendra reikalavimu suma, veliau Lietuvos Aukšciausiojo Teismo praktika šiuo klausimu kito.

13Civilineje bylioje Nr.3K-3-560/2009 Lietuvos Aukšciausiasis Teismas nutare, kad jeigu nera nustatoma privalomojo procesinio bendrininkavimo ir kiekvienas iš reikalavimu atskirai galetu buti atskiro ieškinio dalykas, ieškinio suma nustatoma atskirai pagal kiekviena ieškovo reikalavima, istatyme esant galimybei ieškovui pasinaudoti procesine teise sujungti tarpusavyje susijusius reikalavimus vienoje byloje (CPK 136str.1d.), o bylos teisminguma tokiu atveju nulemia atskirai kiekvieno savarankiško reikalavimo dydis, bet ne visu savarankišku reikalavimu suma.

14Be to, kasacinis teismas pažymejo, kad teismingumo taisykles, diferencijuojancios bylas pagal pareikšto turtinio reikalavimo apimti, skirtos atriboti bylu nagrinejima pagal ju rušini teisminguma, atsižvelgiant i bylu sudetinguma. CPK 27 straipsnio 1 dalies 1 punkte itvirtinta rušinio teismingumo taisykles išimtis grindžiama prezumpcija, kad gincas, kurio objektas yra turtinis interesas, savo verte viršijantis viena šimta tukstanciu litu, yra sudetingesnis, jo baigtis siejama su reikšmingesnemis teisinemis pasekmemis bylos šalims. Neprivalomo bendrininkavimo atveju šie kriterijai taikytini kiekvienam savarankiškam gincui.

15Ieškovams pareiškus ieškini del žalos sveikatai atlyginimo, susidedanti iš keliu savarankišku turtiniu reikalavimu, kurie gali buti nagrinejami atskirose bylose ir kuriu nei vieno suma nera didesne negu 100000 Lt, teismas atsisako tokius reikalavimus priimti CPK 137str.2d.2p. pagrindu, kadangi visi pareikštieji savarankiški reikalavimai tiek kartu sujungti, tiek ir kiekvienas atskirai nagrinetini apylinkes teisme pagal atsakovo buveines vieta Kauno miesto apylinkes teisme, Palangos miesto apylinkes teisme arba kiekvieno ieškovo gyvenamosios vietos apylinkes teisme - atskirai ar sujungti viename pasirinktame teisme kartu (CPK 29str., CPK 30str.1d.).

16Teismas, vadovaudamasis LR CPK 290str., 291str.,

Nutarė

17Atsisakyti priimti ieškini.

18Nutartis per septynias dienas nuo gavimo gali buti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai