Byla e2YT-3253-840/2019
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėja Joana Kvaselytė, sekretoriaujant E. J., dalyvaujant pareiškėjai M. Š., pareiškėjos atstovei advokatei D. J., suinteresuotiems asmenims S. Š. ir R. F. bei suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei I. P., nedalyvaujant suinteresuoto asmens VĮ Turto banko atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos M. Š. pareiškimą suinteresuotiems asmenims S. Š., R. F., VĮ Turto bankui ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja M. Š. kreipėsi į teismą prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą tikslu gauti paveldėjimo teisės liudijimą, jog ji – pareiškėja M. Š. – po sesers F. Š. ( - ) priėmė jos palikimą pradėdama faktiškai jį valdyti (b. l. 1–2).

5Pareiškėjos M. Š. reikalavimas grindžiamas šiais argumentais, išdėstytais pareiškime ir išsakytais pareiškėjos M. Š. ir jos atstovės advokatės D. J. teismo posėdžio metu: pareiškėja M. Š. ir ( - ) miręs brolis A. Š. buvo vieninteliai ( - ) murusios jų sesers F. Š. įpėdiniai, kadangi sesuo nebuvo susituokusi ir neturėjo vaikų, o jų tėvai jau buvo mirę (b. l. 4, 6, 8, 28–29, 31). Pareiškėja iš karto po sesers mirties priėmė jos palikimą faktiškai pradėdama jį valdyti kaip savo – pasiėmė visus mirusios sesers asmenius ir namų apyvokos daiktus. Kadangi nekilnojamojo turto tuo metu mirusiosios vardu nebuvo, į notarą ir į teismą dėl sesers palikimo priėmimo pareiškėja nesikreipė (b. l. 3, 30) – nežinojo, kad reikia paveldėjimo dokumentus susitvarkyti ir tuo atveju, kai mirusiam asmeniui galėjo būti atkurtos nuosavybės teisės į žemę. Žemė mirusios sesers F. Š. nuosavybės teise atsirado tik 1996 m., atkūrus nuosavybės teises į ją (b. l. 7), ir nuo tada pareiškėja M. Š. rūpinosi šia žeme kaip savo – tvarkė, draudė, mokėjo mokesčius, ką patvirtina teismui pateikti rašytiniai įrodymai (b. l. 12–27, 100–130).

6Teismo posėdžio metu suinteresuoti asmenys – ( - ) mirusio A. Š. įpėdinės – S. Š. (sutuoktinė) ir R. F. (duktė) neprieštaravo dėl pareiškėjos M. Š. pareiškimo patenkinimo – pretenzijų į ( - ) murusios F. Š. žemę nereiškė.

7Paklausus, suinteresuotas asmuo R. F. atsakė, kad nei ji, nei jos tėvai – S. Š. ir A. Š. – nėra mokėję mokesčių už F. Š. grąžintą žemę.

8Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovė I. P. teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime į pareiškėjos M. Š. pareiškimą nurodytą poziciją (b. l. 51–53) – neprieštarautų pareiškėjos reikalavimo patenkinimui, jei bylos nagrinėjimo teisme metu pasitvirtintų pareiškėjos pareiškime nurodytos aplinkybės, – ir paaiškino, kad iš tiesų F. Š. buvo atkurtos nuosavybės teisės į žemę – į keturių žemės sklypų, esančių ( - ), dalis.

9Suinteresuoto asmens VĮ Turto banko atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką suinteresuotam asmeniui pranešta tinkamai, gautas prašymas bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant (b. l. 47–48).

10Atsiliepime į pareiškėjos M. Š. pareiškimą (b. l. 47–48) suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas nurodė, jog neprieštarautų pareiškėjos reikalavimo patenkinimui, jei bylos nagrinėjimo teisme metu pasitvirtintų pareiškėjos pareiškime nurodytos aplinkybės.

11Pareiškimas tenkintinas.

12Šios civilinės bylos nagrinėjimo teisme metu nustatyta, kad:

13- pareiškėja M. Š. (gimusi ( - )), F. Š. (gimusi ( - )) ir A. Š. (gimęs ( - )) yra J. Š. (mirusio ( - )) ir L. Š. (mirusios ( - )) vaikai (b. l. 4, 6, 8, 28–29, 31–32, 38–41);

14- F. Š. mirė ( - ) Kaišiadorių rajono savivaldybėje. Duomenų apie sutuoktinį ir vaikus nėra (b. l. 29, 32, 41);

15- A. Š. mirė ( - ) (b. l. 38–39, 46). Mirusio A. Š. įpėdinės – S. Š. (sutuoktinė) ir R. F. (duktė) (b. l. 7, 45–46);

16- pareiškėjai M. Š., F. Š. ir A. Š. 1996 m. balandžio 29 d. apskrities valdytojo įsakymu Nr. ( - ) buvo atkurtos nuosavybės teisės į keturis žemės sklypus: vieną – ( - ) (unikalus Nr.: ( - )), – ir tris – ( - ), (unikalūs Nr.: ( - ), ( - ) ir ( - )) (b. l. 7, 60–65). Pareiškėja M. Š. ir A. Š. 2000 m. ( - ), jiems priklausiusias žemės sklypų dalis pardavė;

17- paveldėjimo byla po F. Š. mirties nebuvo pradėta ir paveldėjimo teisės liudijimas neišduotas, testamentų nėra (b. l. 3, 30, 37);

18- pareiškėja M. Š. nuo 1983 m. moka žemės mokestį ir draudžia jai priklausančią žemę ir joje esančius statinius (žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos ir jų priedai, žemės mokesčio mokėjimo kvitai, privalomojo draudimo įmokų kvitai; b. l. 12–27, 100–130).

19Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 2 straipsnio nuostatas teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei priimdamas sprendimą, privalo tinkamai taikyti ir aiškinti įstatymus. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 12 ir 178 straipsniuose įtvirtinta, kad šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 182 straipsnis). Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185 straipsnyje nurodyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis Nr. 3K-3-464/2009 ir kitos).

20Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 444 ir 445 straipsnius teismas ypatingosios teisenos tvarka kompetentingas nustatyti ne bet kokius faktus, bet tik tokius, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga. Teismine tvarka nenustatinėjami faktai, kurie realiai buvo ar yra, tačiau pagal teisę jie neturi juridinės reikšmės.

21Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės:

221) prašomas nustatyti faktas turi juridinę reikšmę;

232) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą;

243) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą.

25Nagrinėjamu atveju pareiškėja M. Š. kreipėsi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio palikimo priėmimo fakto nustatymo tikslu gauti paveldėjimo teisės liudijimą.

26Atkreiptinas dėmesys į tai, kad civiliniams teisiniams santykiams taikytini civilinių teisinių santykių atsiradimo metu galiojantys teisės aktai.

27Paveldėjimas – tai mirusio asmens turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas įpėdiniams pagal įstatymą arba (ir) įpėdiniams pagal testamentą.

28Pareiškėjos M. Š. sesuo F. Š. mirė ( - ), todėl pareiškimas dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo nagrinėtinas pagal 1964 m. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostata, nes pagal 2000 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 38 straipsnį 2000 m. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso V-osios knygos „Paveldėjimo teisė“ normos taikomos paveldėjimo santykiams tik tada, kai palikimas atsiranda įsigaliojus šiam kodeksui (2001 m. liepos 1 d.).

29Įvertinus bylos nagrinėjimo teisme metu duotus pareiškėjos M. Š. ir suinteresuotų asmenų S. Š. ir R. F. bei suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovės I. P. paaiškinimus bei ištirtus rašytinius įrodymus, pripažintina, kad pareiškėja M. Š. turėjo teisę paveldėti ( - ) mirusios sesers F. Š. turtą pagal įstatymą (1964 m. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 567 ir 573 straipsniai). Įpėdinis laikomas priėmusiu mirusiojo palikimą, jei jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti (1964 m. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 587 straipsnio 2 dalis). Palikimo atsiradimo laikas – palikėjo mirties momentas (1964 m. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 569 straipsnio 1 dalis). Nuo palikimo atsiradimo momento (datos) atsiranda įpėdinių teisė priimti palikimą ir prasideda termino priimti palikimą eiga – 6 mėnesiai nuo palikimo atsiradimo dienos (1964 m. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 587 straipsnio 3 dalis). Palikimo priėmimas – tai įpėdinio valios išreiškimas veiksmais, liudijančiais įpėdinio sutikimą įgyti visas teises į palikimą ir prisiimti visas pareigas, kilusias ar galinčias kilti iš palikimo. Įvertinus bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus įrodymus, pripažintina, kad pareiškėja M. Š. iš karto po jos sesers F. Š. mirties pradėjo valdyti mirusiosios paliktą turtą: perėmė jos likusius asmeninius ir namų apyvokos daiktus, t. y. priėmė palikimą pradėdama faktiškai jį valdyti, ir šie veiksmai buvo atlikti per įstatyme nustatytą terminą – 6 mėnesius nuo palikėjos mirties. O 1996 m. atkūrus F. Š. nuosavybės teises į žemę – pareiškėja M. Š. rūpinosi likusia žeme. Ginčo dėl teisės į palikimą nėra. Suinteresuoti asmenys neprieštarauja, kad būtų nustatytas pareiškėjos M. Š. prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas.

30Atsižvelgus į visas šias aplinkybes, pareiškėjos M. Š. pareiškimas tenkintinas ir nustatytinas prašomas juridinę reikšmę turintis faktas. Šis juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimui gauti (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas).

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 265–270 straipsniais ir 448 straipsniu, teismas

Nutarė

32Pareiškimą patenkinti.

33Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad M. Š. (gimusi ( - ), a. k. ( - ) priėmė sesers F. Š. (gimusios ( - ), mirusios ( - )) palikimą po jos mirties faktiškai pradėdama valdyti paveldėtą turtą.

34Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas paveldėjimo teisės liudijimui gauti.

35Šis sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėja Joana... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Pareiškėja M. Š. kreipėsi į teismą prašydama nustatyti juridinę... 5. Pareiškėjos M. Š. reikalavimas grindžiamas šiais argumentais,... 6. Teismo posėdžio metu suinteresuoti asmenys – ( - ) mirusio A. Š.... 7. Paklausus, suinteresuotas asmuo R. F. atsakė, kad nei ji, nei jos tėvai –... 8. Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 9. Suinteresuoto asmens VĮ Turto banko atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie... 10. Atsiliepime į pareiškėjos M. Š. pareiškimą (b. l. 47–48) suinteresuotas... 11. Pareiškimas tenkintinas.... 12. Šios civilinės bylos nagrinėjimo teisme metu nustatyta, kad:... 13. - pareiškėja M. Š. (gimusi ( - )), F. Š. (gimusi ( - )) ir A. Š. (gimęs (... 14. - F. Š. mirė ( - ) Kaišiadorių rajono savivaldybėje. Duomenų apie... 15. - A. Š. mirė ( - ) (b. l. 38–39, 46). Mirusio A. Š. įpėdinės – S. Š.... 16. - pareiškėjai M. Š., F. Š. ir A. Š. 1996 m. balandžio 29 d. apskrities... 17. - paveldėjimo byla po F. Š. mirties nebuvo pradėta ir paveldėjimo teisės... 18. - pareiškėja M. Š. nuo 1983 m. moka žemės mokestį ir draudžia jai... 19. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 2 straipsnio nuostatas... 20. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 444 ir 445 straipsnius... 21. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios... 22. 1) prašomas nustatyti faktas turi juridinę reikšmę;... 23. 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę... 24. 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų,... 25. Nagrinėjamu atveju pareiškėja M. Š. kreipėsi į teismą dėl juridinę... 26. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad civiliniams teisiniams santykiams taikytini... 27. Paveldėjimas – tai mirusio asmens turtinių teisių, pareigų ir kai kurių... 28. Pareiškėjos M. Š. sesuo F. Š. mirė ( - ), todėl pareiškimas dėl... 29. Įvertinus bylos nagrinėjimo teisme metu duotus pareiškėjos M. Š. ir... 30. Atsižvelgus į visas šias aplinkybes, pareiškėjos M. Š. pareiškimas... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 32. Pareiškimą patenkinti.... 33. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad M. Š. (gimusi ( - ), a. k.... 34. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas paveldėjimo teisės liudijimui... 35. Šis sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui,...